torsdag 2 juli 2009

Weimers (kdu) har fel. Tolerant konservatism möjlig.

Idag ska Göran Hägglund, partiordförande i kristdemokraterna, hålla tal i Almedalen i Visby. Då passar Dagens nyheter på att publicera en debattartikel från den konservative debattören Roland Poirier Martinsson. Hans budskap är intressant men måste svida en del för de kd-politiker som är homofientliga och intoleranta som t.ex. riksdagsledamöterna Lennart Sacredeus, Mikael Oscarsson och Anneli Enochson.

Martinssons tes är nämligen att kd visserligen bör bli ett tydligt konservativt parti, men vara tolerant mot t.ex. homosexuella och invandrare. Han har dessutom engagerat Demoskop och fixat några samrådsgrupper med folk med konservativa attityder. Hur riktiga och representativa resultaten är kan man givetvis diskutera som alltid när det gäller sådana här opinionsmätningar och samrådsrapporter men tendenserna är intressanta.

Från debattartikeln.

Jag bad Demoskop undersöka vilket underlag det finns för ett KD som intar det övergivna högerfältet. I samma veva fick jag hjälp av United Minds att studera samma människor i form av åtta fokusgrupper i fyra olika städer.....

Enligt Demoskops mätning instämmer minst 7 av 10 (ofta fler) svenskar i
följande:
• Alla har lika värde och ska ha samma rättigheter oavsett
ursprung, religion eller sexuell läggning....

När United Minds samlade dessa människor till samtal kunde man urskilja tre intryck.

För det första förstärks intrycket att de förenas enbart av sin samhällssyn – social hemvist är ingen gemensam nämnare. Man betonar traditioner och familj och visar öppenhet gentemot invandrare och minoriteter. Män och kvinnor anses vara i grund och botten olika, samtidigt som synen på homosexuella kan sammanfattas med att enskilda människor får leva som de vill: generellt är det en icke-fråga för gruppen, också när det gäller rätten till giftermål. Man har inga problem med invandrares osvenska egenskaper. Inom rättsväsendet läggs för mycket resurser på brottslingen och för lite på offret.

En av de som främst driver budskapet att kristdemokraterna bör bli ett konservativt högerparti är Charlie Weimers, ordförande för kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu). Men i hans version så blir det en konservatism som definierar familj som inget annat än kärnfamilj och han har senaste året ägnat mycket engagemang åt att bl.a. argumentera emot en könsneutral äktenskapslag. Sällan eller aldrig säger han något om att diskriminering av HBT-personer är ett problem.

Om rapporterna i Martinssons debattartikel är riktiga så betyder det att inte ens bland konservativa i Sverige så är man intresserade av Weimers inskränkta konservatism.

Men risken är att kdu, Sacredeus m.fl. hellre behåller sin ideologiska dogmatism än försöker jobba för ett tolerant konservativt parti som t.ex. kristdemokratiska CDA (landets största parti) i Nederländerna. Partiet är för både homoäktenskap och homoadoptioner och när de säger sig värna familjen så menar de även samkönade par.
Uppdatering 1
Även tidningen Dagen skriver om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar