måndag 30 september 2019

HBTQ-kultur. Mario.


Från en presentation av Mario (2018) regisserad av Marcel Gisler.
.... Mario has fallen in love for the first time, with Leon, the new striker from Germany, who could pose a threat to Mario’s chances of advancing to the premier league. Before long, their relationship is discovered by their team members and rumours begin to spread. Mario realises this jeopardizes his career as a professional football player, but he does not want to lose Leon at any price. He has to make a decision....
Det är som fotbollen ibland (kanske inte främst i Sverige) är kvar där Hollywood var på 1960-talet. "Du vet att vi i styrelsen inte har något emot er men var diskreta, annars riskerar vi förlora sponsorer och det blir en skandal."

Homoerotiskt.

Max Hubacher gör en synnerligen bra prestation som den ambivalente Mario. Snygg är han. Det är också Aaron Altaras som Leon. Skådespelarmässigt har han dock det lättare eftersom hans rollkaraktär är trygg som homo. Filmen är homoerotisk ibland, killar i kallingar. Det viktigaste är dock budskapet att man ska få vara som man är. Även inom fotbollen.

Trailer till filmen.

lördag 28 september 2019

HBTQ-kultur. Fundamentalisterna - Annika Hamrud.Från en presentation av Fundamentalisterna (2018) av Annika Hamrud.
Fundamentalisterna är en unik och viktig bok om hbt-personer som riskerar att glömmas bort och kan förhoppningsvis bli en väckarklocka för dem som aningslöst stödjer hat.” BTJ Najjuma hör skottsalvorna runt sig, men hon ser inte var de träffar. Hon ligger intill den stora bardisken där hon brukar stå och servera öl. Mansröster skriker, de springer fram och tillbaka i Najjumas och Miriams bar. Plötsligt vrålar någon: ”Var är Miriam? Hon ska dö.” ”Kill the gays bill” väckte debatt över stora delar av världen när parlamentet i Uganda skulle rösta fram en lag om dödsstraff för homosexualitet. Då hade en nyväckt kristen rörelse, sponsrad av starka amerikanska intressen, drivit en kampanj mot homosexuella sedan aidskrisen på 1980-talet. De utmålades som fiender till kärnfamiljen, kristendomen och hela samhället. I Fundamentalisterna får vi följa de som drabbas av den nya vågen av homofobi, men också predikanter och aktivis­ter på vardera sida om lagen. Journalisten Annika Hamrud följer pengarna: vilka tjänar på att sprida konspirationsteorier och att välja ut en grupp att demonisera? Hon hittar även svenska evangelikala grupper med mycket nära band till dem som sprider det dödliga hatet. Det är inte bara Najjuma och Miriam som blir måltavlor, hbtq-personer i Uganda lever ständigt med risken att trakasseras, miss­handlas, fängslas och mördas. Efter femtio år av framgångsrik kamp sker nu en utveck­ling åt motsatt håll: religiösa konservativa som kriminali­serar homosexualitet.
Syftet är detsamma.

Att HBTQ-fientligheten i Uganda är vanlig är ingen nyhet. Men om berättelserna stämmer (vilket jag inte har någon orsak att betvivla) är det något värre än jag trodde. Det finns inget formellt dödsstraff (det drogs tillbaka som förslag efter internationella påtryckningar) för samkönade relationer som i Iran eller Saudiarabien. Istället blev det livstids fängelse. Men i praktiken är syftet detsamma. Bland de 10 länder som oftast förföljer HBTQ-person mest är nästan alla muslimska, men kristna Uganda finns också där.

Den som tiger samtycker.

Hamrud visar på kopplingar till extrema högerkristna i USA (med budskap som "vi i väst har förlorat till liberalerna, gör inte samma misstag"). Kopplingarna når även till vissa evangeliska grupper i Sverige.  Någon kan givetvis vara konservativt kristen, vara emot homoäktenskap. Det är tok-fel men hen kan trots det vara emot förföljelse. Men att ha officiella samarbeten med homohatande samfund är helt oacceptabelt. Kristna samfund i Sverige kan inte vara tysta om det här i internationella kontakter.

Det finns ett svenskt ordspråk, "den som tiger samtycker.".

torsdag 26 september 2019

HBTQ-kultur. Smuts, skam, status - Thomas Kazen.


Från Smuts, skam och status (2018) av Thomas Kazen.
.... Västerlandet har en historia av förtryck och förtal av homosexuella som bygger på en blandning av religiösa och kulturella föreställningar. Men de bibliska texter som fördömer samkönade sexuella handlingar är få och knappast begripliga utan grundläggande kunskap om antika samhällsmönster och föreställningar. I Smuts, skam, status. Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken granskas ett urval texter från Främre Orienten, Grekland och Rom utifrån tre tolkningsparadigm: renhetorenhet, makt och underordning, samt heder och skam. Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm, visar hur en bakomliggande hierarkisk och hedersrelaterad grundsyn kan göra texterna mer begripliga. Han reflekterar också över de stora skillnader och likheter mellan antika och moderna värderingar, som kan anas här.... 
Rom, Aten och Jerusalem har - på gott och ont - varit ursprunget till västlig kultur. Förstår man var väst varit blir det enklare att förstå var framtiden är. Det är negativt att Skolverket beslutat att stryka antiken från historieundervisningen. Thomas Kazen ber i inledningskapitlet närmast om ursäkt för en del formuleringar i boken. Men han redovisar hur resonemangen var generellt i antiken. Det handlar inte om att ursäkta utan om att förklara. För just Rom och Aten var ambivalenta till samkönade relationer före de blev kristnade.

Debatten om samkönade relationer påverkar ännu en del människor.

Jesus i Jerusalem, han har säkert funnits som historisk person även om man kan resonera om han var Guds son eller inte, nämnde inte något negativt om samkönade relationer trots att han i övrigt ofta refererade till det som av kristna kallas Gamla testamentet och dess "förbud". Och den där tolknings-debatten har funnits i judisk-kristen etik sedan dess.

Attityden förvärrades på Medeltiden (fram till dess handlade det om att folk i samkönade relationer skulle bekännna sina "synder" inför den katolske prästen, men därefter började människor brännas på bål). Attityden förbättrades sakta på 1800-talet. Svenska kyrkan har tagit ställning precis som en del svenska frikyrkoförsamlingar. Många judiska samfund är homovänliga. Gott så. Men debatten förs ännu om den judisk-kristna etiken. Och det påverkar individer.

måndag 9 september 2019

HBTQ-kultur. HBTQ spelar roll - Tiina Rosenberg.Från en presentation av HBTQ spelar roll (2018) av Tiina Rosenberg.
.... Berättelsen om hur den moderna scenkonsten i Sverige ifrågasatt heteronormen har hittills varit oskriven. I HBTQ spelar roll diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst. Många av dessa berättelser handlar om vad det innebär att komma ut och att leva som en hbtq-person i Sverige, men det finns också andra teman som sammanlänkar dessa frågor med ett vidare spektrum av samhällsfrågor. Vi får möta scenkonstnärer som under de senaste 30 åren haft en avgörande roll för den allt öppnare representation som karaktäriserar debatten idag. Det här är en bok för dig som är nyfiken på ett outforskat stycke scenisk historia som ofta handlar om innebörden av att komma ut och att leva som hbtq-person i Sverige....
Enda invändningen är att den borde varit kortare.

Jag och Tiina Rosenberg har olika politiska värderingar. Är själv socialliberal-borgerlig medan hon är relativt långt ut på vänsterkanten.  Hon har gjort en del fåniga politiska kommentarer. Och det finns tecken på att boken ibland är "vänstervriden". Men riktigt så enkelt är det inte heller. Rosenberg verkar vara queer-feminist istället för radikal-feminist. Ofta är kapitlen politiskt neutrala.

Tiina Rosenberg har en litterär talang även om den ibland inte nått ända fram. Det här är hennes bästa bok hittills. Det är ett gediget arbete om HBTQ och teater. Den enda invändningen är att den borde förkortats. "You may call me old-fashioned" men jag hävdar bestämt att en bok ska ha färre än 300 sidor. Klarar man inte sammanfatta sitt budskap inom den ramen bör man resonera om att göra en ny bok senare.