lördag 28 april 2012

HBT-kultur. Livet deluxe - Jens Lapidus.

Det var med viss tvekan jag började läsa den här boken. Jag följer visserligen litteratur som har koppling till HBT-temat. Och det hade tydligen den här boken enligt en intervju med författaren Jens Lapidus i Qx förra sommaren. Men efter att kollat runt på internet om boken verkade den vara.... heterosexuell. Det betyder inte att den måste vara dålig. Snarare att den får konkurera med övriga böcker som inte har ett HBT-tema. Men jag gav den en chans och det är jag glad för.

För det finns ett driv i Livet deluxe (2011). Ni vet när man läser ett kapitel och vill läsa ett igen. Närmast kan Jens Lapidus jämföras med Stieg Larsson och hans böcker. Det är ett gediget hantverk. Det är spännande och fyndigt. Ska man koppla det till musik bör de två författarna kanske jämföras med Michael Jackson. En människa som var begåvad men det där också var övertydligt att han försökte sälja så mycket av sina album som möjligt. Inte för att han behövde mer pengar utan för att det var ett mål i sig. Ungefär likadant blir det när man granskar Lapidus bok.

Författaren har god kännedom om rättsväsendet.

Jens Lapidus jobbar själv som advokat och det är tydligt att han har god kännerdom om rättsväsendet. Hans beskrivning av Jorge (snubben som vill bli rik genom ett rån), Martin (expolisen som försöker infiltrera kriminella gäng) och Natalie (dottern till maffiabossen) är intressanta i sig. Lapidus är inte "politiskt korrekt", han framför människor från minoritetsgrupper med dess problem. Till viss del är det bokens styrka - men blir också dess svaghet. För ibland blir porträtten för stereotypa.

"Bögsexet" i boken blir en intregrerad del av den. När expolisen och den kriminelle latinokillen har intima saker för sig i någon säng verkar det naturligt vilket författaren ska ha en eloge för. Det blir inte påklistrat, "PK" eller något annat utan lika självklart som när folk har heterosex. Men givetvis problamatiseras relationen. Ingen av dem är öppet homo. Också det avslöjar något om hur samhället ännu är.

Och då hamnar vi igen i jämförelsen med Michael Jackson. Som var begåvad men vars ambition också var att sälja så mycket av sitt senaste album. Där har vi Stieg Larsson - och Jens Lapidus. Jag gillar boken. Som kunsument. Men som recensent vill jag förtydliga att den kunde varit ännu bättre om personporträtten varit aningen mer nyanserade.


fredag 27 april 2012

"Kärnfamiljen" inte med i nytt sd-dokument.

För första gången har Sverigedemokraterna som riksdagsparti inte med något som helst om HBT-rättigheter, varken positivt eller negativt i ett budgetdokument. Sd var fram till för några år sedan ett tydligt HBT-fientligt parti men har senaste åren nyanserat sin politik något. I partiets budgetdokument har de inte haft med att de egentligen vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för) och avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sd har dock argumenterat för en heteronormativ politik. Från sd:s vårbudgetförslag 2011.
Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Sd omprioritetar i sitt budskap.

I en bloggpost 4 maj 2011 lämnade jag följande kommentar om partiet vårbudget.
Om man ska betona kärnfamiljens betydelse, vad är det då man inte ska argumentera för? Att samkönade familjer är värda samma respekt som olikkönade? Och vilka är de "gemensamma värderingarna"? Att alla har lika värde oavsett etnicitet? Att ett parti med ett halvnazistiskt ursprung snackar om västerländsk humanism är något udda, det var nog inte "humanism" som de flesta människor associerade till när de mötte skinnskallar som var en central del av partiet i början på 1990-talet.
Det där har varit en del av förslagen från sd när det gäller höstbudget 2010 och vår- och höstbudget 2011 men är alltså inte med i årets vårbudgetförslag från sd. Det betyder givetvis inte att partiet skulle ha övergivit de åsikterna (inget tyder på det), däremot att partiet gör omprioriteringar i sitt budskap. Sverigedemokraterna försöker rikta sig till HBT-personer i sin retorik, det har de gjort i flera år. Trots att de har en heteronormativ och HBT-negativ politik.

Partiet riktar, ofta berättigad, kritik mot muslimska grupper och föreningar för att vara HBT-negativa. Det är i princip bara i den debatten som sd framför ett HBT-vänligt budskap, när de kan slå det i huvudet på muslimer. Problemet för sd är givetvis att de själva har en HBT-negativ politik och tiger lika fegt om kristen homofientlighet som många "PK-människor" tiger fegt om muslimsk homofientlighet. Men ofrånkomligt är att sd nått ett visst stöd, i synnerhet bland bögar som oftare sympatiserar med partiet än lesbiska. 

Att utmåla Sverigedemokraterna 2012 som ett HBT-fientligt parti blir inte trovärdigt. Det finns dock andra partier som ännu är det, rasistiska Nationaldemokraterna och nazistiska Svenskarnas parti. Men det är något förvånande att vissa inom HBT-rörelsen som gillar sd inte ser de problem som ännu är tydliga.

1. Sverigedemokraterna vill diskriminera HBT-personer när det gäller föräldraskap. 

Partiet är för att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner) och ta bort möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sd är också emot att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen och emot att tillåta transsexuella att få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att kunna bli biologiska föräldrar efter "könsbytesoperationen". 

Det här trots att ingen forskning visat att homosexuella, bisexuella och transpersoner skulle vara sämre som föräldrar än andra. Tvärtom avslöjar forskningen att barn i homofamiljer mår generellt lika bra som andra barn. När det gäller situationen för barn i transfamiljer finns det mindre kunskap men vad jag vet har ingen barnexpert kunnat peka på något som tyder på att transpersoner skulle vara sämre föräldrar än andra.

Granskar man 25 centrala HBT-reformer (redan genomförda och nya) kan man konstatera att sd är för 8, emot 4 och tvekar om 13. Det kan jämföras med kd som är näst sämst bland riksdagspartierna, de är för 19, emot 4 och tvekar om 2 HBT-reformer.

2. Sverigedemokraterna är som ensamt riksdagsparti öppet för heteronormen.

Alltså den norm som orsakar problem i vardagen för många bögar, lesbiska, bisexuella, transpersoner och även andra som inte följer traditionella könsroller i sin relation. 

3. Sverigedemokraterna är ensamt i riksdagen om att visa ointresse för HBT-rättigheter internationellt. 

Fakta är att de är det enda partiet där som officiellt är för någon typ av kulturrelativism (sedan är en del andra partier också undfallande i praktiken), att Sverige inte ska "blanda sig i" andra länders politik när det gäller sexualitet och kön. Deras fokus är visserligen att inte kritisera de länder som har restriktiva lagar när det gäller aborter. Trots det är det tydligt att sd tycker att det är "deras problem" när HBT-personer blir förföljda i andra länder. 

4. Sverigedemokraterna vill skicka tillbaka de flesta människor som flyr hit för att de blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.

De hänvisar formellt till att de är för att konventionsflyktingar ska få stanna och att de accepterar att Sverige tydliggjort i lagen att människor som förföljs p.g.a. sitt kön och/eller sin sexuella läggning ska kunna få asyl. Men sd:s mål, vilket de ärligt anger i sitt budgetförslag, är att 90 % av de som idag får asyl skulle avvisats med deras politik. Det är ju övertydligt att det även skulle drabbat många, från bl.a. vidriga förhållanden i Irak och Iran, som skulle fått det svårare få asyl här.

Att sd nu inte har med att det är viktigt att skolelever ska få lära sig "kärnfamiljens betydelse" är visserligen ett steg framåt. Men partiet har en lång resa kvar om de ska bli ett HBT-vänligt parti, om de själva vill bli det. 

Om man ska beskriva HBT-vänlighet som en resa med ett tåg från Stockholm till Malmö så har de flesta riksdagspartier nått till södra Skåne, Moderaterna är i Hässleholm, Kristdemokraterna är passande nog i norra Småland medan sd nått Södertälje.

Jag återkommer senare med kommentarer om budgetförslagen från alliansen, s, mp och v.


Uppdatering 1. 

Dagens Nyheter har flera nya artikel med koppling till gaydebatten. Dels att forskare från USA visat att många som är negativa till samkönade relationer själv är smyghomo men inte erkänt det för sig själva. Det här ju i och för sig ingen nyhet, det har väl varit välkänt i flera decennier men nu finns det forskningstöd också för teorin.  DN har också flera artiklar om situationen i bl.a. Ryssland där staden St Petersburg infört absurda antihomolagar, i USA och Kina. .
lördag 21 april 2012

HBT-kultur. Orlando - Virginia Woolf.

Orlando av Virginia Woolf är från 1928 och publicerades på svenska för första gången 1982. Nu ges boken ut igen. Ska man sammanfatta innehållet handlar det om en människa som lever från 1500-talet fram till början av 1900-talet. Blir nästan vibbar av vampyrberättelse även om det inte handlar om det. Men inte nog med att Orlando lever i flera århundraden. Vederbörande startar som man men förvandlas på 1700-talet till kvinna.

En del äldre i HBT-rörelsen betraktar den här boken (som blev film på 1980-talet) som en klassiker. Virginia Woolf var en del av den s.k. Bloomsburygruppen, en informell grupp av ledande människor inom kultur och ekonomi i London i början av 1900-talet. Många av dem var homosexuella eller bisexuella. Bland medlemmarna i gruppen fanns John Maynard Keynes, bög och kanske världens mest kände ekonom någonsin och författaren EM Forster, även han homosexuell. Virginia Woolf bör väl närmast betraktas som bisexuell, var gift med en man men med tydligt intresse för kvinnor.

Banala delar av vardagen blir resonemang om jämställdhet. 

Orlando var Woolfs främsta kommersiella framgång och det är otvivelaktigt att den var något nytt 1928. Men håller boken 2012? Min första reaktion när jag läste den blev, hur kan en del bögar och lesbiska hylla något sådant? För om man ska vara ärlig, och det ska man ju vara, är första halvan av boken synnerligen medioker. Om hur en brittisk yngling hanterar sitt öde på 1500- och 1600-talet. Säkert har många andra författare bättre berättat det. Woolf blandar realism med skrönor.

På 1700-talet förvandlas Orlando från man till kvinna. Och där börjar en förvandling av boken. För Orlando minns ännu hur det var att vara man. Och kan jämföra med hur det är att vara kvinna. Plötsligt blir banala delar av vardagen en del av resonemang om jämställdhet. Som ibland kan kopplas ihop även med debatten idag om könsroller, ordet "hen" och könsidentitet. För Orlando konstaterar att trots att vederbörande är i princip samma människa gäller helt nya regler när personen fått en kvinnlig istället för en manlig kropp. Och det är i den här delen som boken blir fascinerande eftersom den skrevs på 1920-talet. 

För även om homosexualitet aldrig direkt nämns i boken blir det antydningar när folks kön ifrågasätts och förändras. På 1920-talet fanns ännu en betydande censur så det är inte konstigt att många författare använde omskrivningar och här är ett exempel. Och det kanske är det som främst gör boken intressant. Inte att den tillför något nytt 2012. Utan att den för fram resonemang om könsroller och jämställdhet 1928. Som ibland är aktuella även idag.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.


torsdag 19 april 2012

Kd duckar om lag om föräldraskap för gifta lesbiska kvinnor.


Kristdemokraterna vägrar att avslöja vad de tycker om förslaget om att införa en könsneutral lag när det gäller föräldraskapspresumtion. Idag är lagarna olika. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet. En utredning föreslog redan 2007 att reglerna bör likställas. Utredningen föreslog även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från det mail jag skickade till en del politiker i kd i mars i år.
Jag vet att Kristdemokraterna ännu är negativa principiellt till att lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Jag håller som bekant inte med er. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Något som också förtydligats av bl.a. Amerikanska psykologförbundet och en tysk utredning beställd av den dåvarande kristdemokratisk-socialdemokratiska regeringen. Men oavsett det så finns lagen på plats och har stöd av alla riksdagspartier förutom kd och sd. Därför bör debatten handla om hur man kan göra den juridiska tryggheten så bra som möjligt för barn med de lagar vi har idag när det gäller inseminationer. 

Vad tycker Kristdemokraterna som parti om utredningsförslaget att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion i syfte att förbättra det juridiska skyddet för en del barn som kommer till via insemination? 
Kd:s partisekreterare vägrade förtydliga sig. 

Efter några påminnelser svarade Kristdemokraternas partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson. Jag bifogar här vår mailkonversation
Hej,
vi återkommer med svar till dig när samtliga frågor är färdigberedda.
mvh
Acko Ankarberg Johansson
Hej! 

Tack för svaret. 

Vad menar du med färdigberedda? Tills Alliansens enats om ett konkret förslag? Ska jag tolka det som att kd idag inte har någon tydlig åsikt om reformen könsneutral föräldraskapspresumtion? Att "möjligen" är det alternativ som passar bäst. Ni måste ju veta vad ni som parti tycker om reformen, det gör ni ju när det gäller andra politikerområden. Varför då inte visa samma respekt när det gäller HBT-reformer. Om inte annat måste ni ju veta om ni varken är entydigt för eller entydigt emot reformen.


Utredningen lämnades för fem år sedan när det gäller föräldraskapspresumtion. Tycker du seriöst att kd som parti inte kan bilda en åsikt eller ens avslöja om ni tvekar om reformen efter fem år? Förstår du inte hur absurt det är? Ni ska inte komma undan genom att ducka. Tydliggör vad ni tycker jag är fruktansvärt envis och ska driva till ni avslöjar vad ni tycker. 

Bengt
Hej Bengt, 
Kristdemokraternas ställningstaganden i olika frågor är knappast okända. De har varit synliga i media på ett särskilt sätt de senaste veckorna. Vi kan knappast kallas otydliga. 
Vi återkommer till dig när frågan är färdigberedd. 

Acko AJ 
Men nu frågade jag vad ni tycker om föräldraskapspresumtionen. Som blev utredd för 5 år sedan. Att är tydliga i en fråga betyder inte det ursäktas att ni är otydliga i någon annan. Jag vill också förtydliga för dig att varken ensamståendeinseminationer eller surrogamödraskap är HBT-reformer utan berör folk från fler grupper. 

Jag har skrivit vänliga mail till er om det här men om det inte funkar vill jag bli tydligare i min kritik mot åsiktslösheten om just reformen om föräldraskapspresumtion. 

Har kd någon tydlig åsikt idag (för eller emot) om reformen en könsneutral föräldrapresumtionslag? Ja eller nej? 

Bengt
Något förtydligande från Acko Ankarberg Johansson blev det dock inte. Därför låter jag partiets åsikt vara "nej" till reformen (som tidigare). De förtjänar inte att placeras på "möjligen" om inte partisekreteraren kan erkänna att partiet tvekar och är öppna för att senare säga ja till reformen.

Regeringen lämnade igår förslag om ny könstillhörighetslag till riksdagen.

Igår lämnade den borgerliga regeringens sin proposition Ändrad könstillhörighet till riksdagen. Fram till 3 maj har oppositionspartierna möjlighet att lämna motioner (förslag) med anledning av propositionen. Socialutskottet i riksdagen börjar sedan behandla ärendet 8 maj och ska 31 maj justera (slutgiltigt anta) sitt betänkande (rapport) om propositionen. Om du vill kontakta socialutskottet, bl.a. föreslå att avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör genomföras tidigare än 1 juli 2013 som planerat, är mitt råd att kontakta ledamöterna i utskottet före 8 maj. Telefonnummer och mailadresser till utskottsledamöterna finns här.

Intressant nog kan debatten om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion bli aktuell när regeringen  ska utreda möjliga följdändringar av andra lagar när sterilitetskravet avskaffas i könstillhörighetslagen. Från propositionen Ändrad könstillhörighet sid 55.
Några remissinstanser har påpekat att de rättsliga konsekvenserna av att avskaffa kravet på sterilisering måste utredas ytterligare, eftersom den som ändrar könstillhörighet utan krav på sterilisering kan bli förälder i sin nya könstillhörighet genom att använda kvarvarande könsceller och könsorgan, som normalt hör till den tidigare könstillhörigheten. I sammanhanget har bl.a. bestämmelserna om fastställande av rättsligt föräldraskap i föräldrabalken nämnts. Eftersom transsexualism är ovanligt är det sannolikt mycket få personer som, efter avskaffande av steriliseringskravet, kommer att bli föräldrar efter att ha ändrat könstillhörighet. 

Sällsyntheten i sig är dock inte ett acceptabelt skäl att för denna grupp av föräldrar och barn ställa lägre krav på rättssäkerhet än för andra grupper i samhället. Föräldrabalken innehåller dels bestämmelser om fastställande av faderskap och moderskap, dels bestämmelser om fastställande av föräldraskap . Det behöver analyseras hur dessa bestämmelser passar in på de nya situationer som kan uppstå. Vid en analys av hur bestämmelserna ska tillämpas kan det inte uteslutas att det framkommer behov av någon lagändring. Det kan även finnas behov av att ändra annan lagstiftning som kopplar vissa rättigheter eller skyldigheter till följd av graviditet eller föräldraskap till det ena könet, t.ex. ekonomiska förmåner.

Uppdatering 1.

Även om Kristdemokraterna ännu duckar om sin attityd till en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion kan man konstatera att partiet idag är positivt till de flesta HBT-reformer (nya och redan genomförda). Av 25 centrala HBT-reformer är kd idag för 19, emot 4 och tvekar om 2.

Kd är ännu emot följande HBT-reformer. 

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. (Genomförd 2009)
2. Internationella homoadoptioner. (Genomförd 2003)
3. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. (Genomförd 2005)
4. Föräldrapresumtionslagen, eller lagen om faderskap för gifta män idag, ska gälla lika för olikkönade och samkönade par. 

Kd tvekar ännu om följande HBT-reformer.

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. 
2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 

Riksdagspartiernas åsikter om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd
Nej; kd

Sverigedemokraterna är precis som kd för att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. När lagen är kvar har partiet förklarat att de inte har någon tydlig åsikt om det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion.


Uppdatering 2.

1 den borgerliga regeringen är det dock inte bara Kristdemokraterna som blockerar nya viktiga HBT-reformer. Det gör även Moderaterna som är för 21 av 25 centrala HBT-reformer och tvekar om 4.

M tvekar ännu om följande HBT-reformer. 

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. 
2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 
3. Könsidentitet ska bli explicit omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. 
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering av alla diskrimineringsgrunder i lagen.

Moderaterna har idag fått en ny partisekreterare, Kent Persson. Han är välkänd för att tydligt vara för jämställdhet och emot HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Han bör nu jobba för att Moderaterna säger ja till de HBT-reformer partiet ännu tvekar om.

Folkpartiet och Centerpartiet är för alla 25 centrala HBT-reformerna. Det är alltså antingen m eller kd, ibland båda två partierna, som blockerar de reformer som ännu inte är genomförda.

fredag 13 april 2012

Putin och islamisterna ense i sin homofobi.


Igår startade MalmöQueer film festival med bl.a. skolbio (skolklasser kan boka in sig för filmvisning). Men det är först idag, fredag, som festivalen börjar på allvar för allmänheten. Från Panoras hemsida.
Välkommen till våren och Malmö Queer Filmfestival 2012 med queera filmer för alla! Festivalen öppnar med en färgstark komedi från Indonesien där superhjältar och superskurkar utmanar med spektakulära kampscener, högklackat och glitter! Årets filmprogram bjuder också på svart/vitt romantiskt sciencefictionäventyr, en gay Weekend, jätteolika Romeos, BYO-brunch, lång- och kortväga kortfilmer, förhandsvisningar och Doc Lounges musikdokumentär om sex, droger och grunge!
Den av filmerna jag planerar kolla är Weekend (visas på Inkonst, nära Möllevångstorget, 16.00. på lördag). Ett besök på festivalminglet i RFSL:s lokaler, Gasverksgatan 11 (mittemot Moderna Museet) därefter blir det nog också.

Heteroman blev arresterad för att hållit en skylt om att han har en lesbisk vän.

Att det ännu finns problem både i Sverige och ännu tydligare i andra länder gör att det är motiverat att arrangera den här typen av festivaler. Och givetvis för att stärka identiteten för HBT-personer.

Siten Allouts senaste namninsamling handlar om situationen i Ryssland där landets näst största stad Sankt Petersburg som bekant antog en homofientlig lag för några veckor sedan. En vädjan om att stödja en petition till landets statsminister Vladimir Putin kommer från Sergey Kondrashov som testat hur den nya lagen fungerar och avslöjat att den inte alls handlar om att skydda barn vilket var det officiella motivet till den.
Dear members of All Out 

My name is Sergey and I'm an attorney in Russia. I'm straight, happily married for 16 years. And until last week I would not have been called an activist. But on Sunday in St Petersburg I was arrested for spreading "gay propaganda". Why? Because I held up a banner and told the truth: “A dear family friend is lesbian. My wife and I love and respect her … and her family is just as equal as ours." In just five days i will got to court, where I will probably be fined and even thrown to jail for 15 days because I took a stand for equal rights. 

Despite arguments made by the bill supporters - that this law was intended to protect children - it's now clearer than ever that the law is really about making lesbian, gay, bi and trans (LGBT) people disappear in Russia's second largest city. And not just LGBT people - the law will muzzle people like me, straight people who care about our LGBT friends and family. Now that lawmakers in the Duma (the federal legislature) are debating a version of the law, this despicable law could go nationwide - unless we fight it now. 

That's why I'm appealing to the one person whose influence over the political process in Russia could help us annul this unconstitutional law in St. Petersburg, and make sure it isn't rolled out nationwide - Prime Minister Putin. Sign this petition to the president-elect, let's make sure he knows the whole world is watching. 

Thanks for your support, 

Sergey Kondrashov. 
Independent lawyer in Saint Petersburg, Russia.

Islamistgrupp gillar inte schlager.

Islamister i Azerbajdjzan (f.d. delrepublik i Sovjetunionen) och Vladimir Putin brukar ju kalla varann för fiender men när det gäller homofientlighet tycks de vara rörande ense. Från Dagens Nyheter.
Schlager-EM i Azerbajdjzan i maj hotas av våldsamma terrordåd på en ryskspråkig islamistsajt. Tävlingen beskrivs som depraverad och en provokation mot alla rättrogna muslimer. Enligt artikeln som publicerats på ummanews.ru kommer de som är närvarande under schlagertävlingen att angripas. ”Eurovisionsfestivalen är en mardröm för alla muslimer. Djävulens krafter, perversa och homosexuella från hela världen ska inte tro att de så lätt kan komma till det land där blod från rättrogna muslimer har flutit. De kommer oundvikligen att attackeras”, heter det i texten på den islamistiska nätsajten.
Är det några som som beter sig perverst, sprider ondska och ger alla muslimer dåligt rykte är det islamister som hotar med terrorism. Säkerhetsarrangemangen är nog rigorösa vid tävlingen men det här avslöjar ju något om vardagen för HBT-personer i Azerbajdjzan. När ESC-artisterna lämnat staden är HBT-människorna som bor där kvar. Utan några livvakter.

söndag 8 april 2012

Pet shop boys - top ten videos.Så här på påskdagen kan det vara dags att påminna er, gott folk, om en av de popgrupper som kanske påverkat folk mest i HBT-vänlig riktning. Mina favoritartister Pet shop boys. Deras sångare Neil Tennant kom ut offentligt som bög i mitten av 1990-talet och det betraktades som ett statement även för hans kollega Chris Lowe. En del av er som är yngre kanske inte vet vilken betydelse Pet shop boys haft. Ni vet kanske inte känner till att gruppen gjort ett antal sevärda videos. Många av dem med HBT-koppling. Så därför bjuder jag här på tips om Pet shop boys 10 bästa videos.


Det här är 1980-talsestetik. En låt med romantiskt tema och med passande video. Inget dramatiskt eller konstnärligt nyskapande men alright.


I videon till Pet shops cover av en låt av Elvis Presley händer inte mycket. Neil Tennant och Chris Love kör en taxi med en passagerare i svart hatt. Och hade det inte varit för den där passageraren hade inte videon hamnat på 10-i-topp-listan. Men skådespelarn Joss Ackland gör en formidabel insats som galen och excentrisk.


Här släpper Pet shop boys loss alla spärrar när det gäller homoerotik. Den här videon gjordes ungefär samtidigt som sångaren Neil Tennant offentligt berättade att han är bög. Den visar så mycket lättklädda män att du nog måste söka dig till bögporren om du letar något mer än det här. Och ni ska veta att det krävdes mod för att göra en sådan här video 1995, ett år då bara tre länder i världen, Danmark, Norge och Sverige, hade lagar som erkände samkönade relationer. Videon är också typiskt 1990-tal med influenser från estetiken inom house och techno som då var populära musikgenrer.


Det här var det första "seriösa" tecknet från Pet shop boys om att de är bögar. Tidigare hade de gett många diskreta antydningar men kolla den här videon, Neil Tennant rör sig "typiskt bögigt" (vet att det är en schablon som inte gäller för alla bögar) på något som verkar vara en mixad (populär både bland homo- och heterosexuella) discoklubb.Sällan har transor fått en sådan central roll som i den här videon. Till det en text som signalerar att Tennant är homo och stolt över det. Några år senare skulle Tennant komma ut offentligt men redan här är ett statement "jag bryr mig inte om vad en del av er tycker, jag är som jag är".

6. Domino dancing 1988

Är den här videon homoerotisk eller inte? Idag skulle den nog inte kategoriserats som det. Men 1988 räckte det med att någon manlig popgrupp gjorde en video där både killar och tjejer var "sexobjekt". För egentligen har den som centralt tema att två unga män bråkar om en ung kvinna. Efter det här började Pet shop boys betraktas som en "gaygrupp" i USA (som då generellt var ett homofobt land) vilket minskade deras försäljning medan de fortsatte vara en "popgrupp" i Europa och många år därefter nå högt på listorna. Men visst är de två killarna i videon söta och den är väl kanske något homoerotisk om än oskyldigt.


Pet shop boys skrev den här låten i mitten av 1980-talet som en ironisk kritik mot den "yuppiementalitet" som spridit sig i Västeuropa där kortsiktiga vinster och spekulation var de främsta målen, och definitivt i finanscentra som New York, London och Frankfurt. Pet shop boys är dock inte socialister utan närmast vänsterliberaler. Men även vi som gillar kapitalismen måste konstatera att de här fångat att inget system är perfekt, bara bättre än alternativen. Och när de visar hur allt går runt, och där pengar till sist förvandlas till blod, så blir det aktuellt även 2012 när Sverige exporterar vapen till diktaturen Saudiarabien för att "främja svenska jobb". Neil Tennant är härligt teatralisk utan att spela över. De "syntetiska molnen" är bonus, typiskt 1980-talet.

4. Being boring 1990

Videon, i svart och vitt, är producerad av modefotografen Bruce Weber. Ett centralt tema är livsglädje på en fest med unga lättklädda män och kvinnor. En ung man visar också sin nakna röv, något som stoppade videon från att visas i den versionen på MTV i dubbelmoralistiska USA men däremot sändes i Europa. Att få till en bra video är färg är svårt nog, att göra det i svart-vit ännu värre om du ska nå ut till ungdomar som gillar popmusik. Men det här funkade. Trots det positiva budskapet i texten finns det en melankoli i musiken. Neil Tennant avslöjade att låten bl.a. handlar om en vän till honom som dog av aids.

3.  Heart 1988

Precis som i "Dr Jekyll och Mr Hyde" har Heart ett tema som kombinerar "ondska" med kyrkor (i början av videon där kyrkklockor ringer för ett bröllopspar). Dracula spelas väl av Ian McKellen (som 1988 var en av de första kända brittiska skådespelarna att komma ut som gay) som börjar en maktkamp med Neil Tennant om vem som ska gifta sig med bruden. Eftersom Rumänien då var en kommunistdiktatur var det inte möjligt att spela in videon där men den ger trots det associationer både till Östeuropa och ett konservativt klassamhälle (notera hur pigorna niger diskret när "herrskapet" lämnar slottet i sin vagn)..Som bonus är Chris Lowe en arrogant chaufför. Det enda som ger minus är de överdrivna effekterna med fladdermössen.

2. It´s a sin 1987

Låten har inte blivit en av deras främsta klassiker men av de singlar de gjort är It´s a sin nog den som varit populärast när den getts ut. It´s a sin blev nr 1 på 7 av 16 singellistor i Västeuropa sommaren 1987 bl.a. i Sverige, Storbritannien och Västtyskland. Den välkände bögen Derek Jarman producerade videon som har "synd" och kristendom som tema. Det ironiska är att både Neil Tennant och Derek Jarman varit i katolska skolor som barn. Kanske det är en av orsakerna till att det blev en sådan bra video med de katolska synderna, ("frosseri" etc), munkar och annat i fokus. Estetiskt är det här nog det bästa från Pet shop boys, kolla koreografin, sminket och ljussättningen. Att den "bara" hamnar på andraplatsen är orsakat av att det händer betydligt mer i den låt jag placerat på förstaplatsen.Videon startar med att en söt tonårskille ligger hemma i sin säng i sitt pojkrum och har tråkigt. Den följer sedan honom ut i en stad som Pet Shop Boys ofta refererat till i sina låttexter och tycks älska. Det blir besök på gator, mixade klubbar och förbi kända byggnader. Här finns också Neil Tennant med "udda" ögonbryn och en kör av svarta killar i kostym. Konstrasten mellan tonårskillens oskyldiga min och "dekadensen" runt omkring honom bara höjer stämningen. Och när han i slutet av videon lägger sig på en bänk som förvandlas till hans säng (ett klassiskt tema att sluta där man börjat) med USA-flaggan som täcke konstaterar man att den här videon är ett mästerverk. 

onsdag 4 april 2012

Bred enighet i riksdagen om att utreda om barn ska få "byta kön".


Det är nu bred politisk enighet i riksdagen om att utreda ifall det är lämpligt att sänka eller helt avskaffa nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten. Alltså att även transsexuella barn ska få "byta kön". Sedan flera år är Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen och samma åsikt har RFSL och de flesta föreningar för transpersoners rättigheter.

Hösten 2011 blev Folkpartiet som första borgerliga parti positivt till att utreda möjligheten att ändra nuvarande 18-årsgräns. I regeringens lagrådsremiss (som lämnades för några veckor sedan) finns bl.a följande med om den delen av könstillhörighetslagen. Från sid 59.
Flera frågor som aktualiseras vid en ändring av åldersgränsen behöver analyseras ytterligare innan det går att ta ställning till om åldergränsen för ändring av könstillhörigheten kan ändras. Detta avser t.ex. hur stor risken är för feldiagnostisering av unga och i hur många fall det i realiteten skulle vara aktuellt med ett beslut före 18 års ålder, med hänsyn till den långa utredningstiden. Vidare behövs en utförlig diskussion av vad som bör gälla vid motstridiga uppfattningar hos den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. En analys av möjligheten att ändra juridisk könstillhörighet före 18 års ålder bör väga föräldrarnas beslutanderätt mot den unges psykiska hälsa samt föräldrabalkens stadgande att föräldrar i takt med stigande ålder ska ta ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Förutsättningar för insättandet av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner från 16 års ålder behöver också analyseras ytterligare. Studier visar dessutom att det finns okunskap och bristande rutiner inom hälso- och sjukvården för de unga transsexuella som söker stöd. Därför behöver kompetensen inom hälso- och sjukvården uppmärksammas i syfte att utveckla bemötandet och stödet till dessa unga. En kompletterande utredning bör genomföras i syfte att belysa sådana frågeställningar.
Centern förtydligar att de är öppna för sänkt eller avskaffa åldersgräns.

Resonemanget är nyanserat och bra. Min första tolkning var att övriga borgerliga partier anslutit sig till Folkpartiets policy. Men så enkelt var det inte skulle det visa sig. Centerpartiet är nu dock tydligt öppna för att sänka eller avskaffa åldersgränsen. Jag har mailat c-ledamöterna i socialutskottet. Efter att Kenneth Johansson förklarat att partiet står bakom lagrådsremissen kontaktade jag honom igen.
Det betyder att av alternativen "Ja", "Möjligen" och "Nej" är det "Möjligen" som bäst passar in på Centerpartiet åsikt idag om att sänka (ev avskaffa) ålderskravet på 18 år för att få byta kön juridiskt?
Han mailade tillbaka följande
Din slutsats verkar logisk - ok således!
Kristdemokraterna ännu i sak för 18-årsgränsen.

I telefonsamtal med Martin Kits, stabschef på socialdepartementet, förklarade han att Kristdemokraterna som parti ännu i sak är emot att sänka eller avskaffa åldersgränsen för juridiska könsbyten men att partiet stödjer en utredning och eventuellt omprövar sin åsikt när den är klar. I princip samma attityd har Moderaterna även om de varit mer otydliga.
Vilket av följande tre alternativ passar bäst in på Moderaternas åsikt idag om att sänka (ev. avskaffa) åldersgränsen för juridiska könsbyten, ja, möjligen eller nej?
Mats Gerdau, ledamot i socialutskottete, kommenterade bl.a. följande.
Hej, som jag skrev så ställer vi oss bakom det som står i lagrådsremissen, vilket innebär att åldersgränsen ska utredas. När den utredningen är klar så tar vi ställning, baserat på det underlag vi då får.
M och s har på stämma respektiv kongress varit negativa till sänkt eller avskaffad åldersgräns.

Moderaterna sa på sin stämma i höstas nej till att sänka åldersgränsen och det har även Socialdemokraterna gjort på en kongress. Det senare partiet är mer tydligt med att de i sak ännu tycker så även om inte de har emot någon utredning. Anders Wallin, politisk sekreterare för sossarna i riksdagen, har lämnat följande kommentar.
Vi delar din allmänna uppfattning om innehållet i lagrådsremissen om förslag till ny könstillhörighetslag. Det är otillfredsställande att steriliseringsfrågan enligt förslaget hanteras i ett senare skede. När det gäller åldersgränsen skriver regeringen i bedömningsrutan på sid 56 att frågan "behöver utredas ytterligare".

Vi socialdemokrater tolkar inte det som att regeringen uttryckt att de är positiva till en sänkning av åldersgränsen utan endast att de vill utreda frågan ytterligare utifrån att utredningen från 2007 ville att åldersgränsen skulle vara oförändrad medan Socialstyrelsen för sin del ville utreda frågan ytterligare. Utifrån de fakta som nu finns att tillgå är vi i sakfrågan emot en sänkning av åldersgränsen, men vi har inget emot att frågan utreds ytterligare. Kommer det nya fakta och slutsatser så kommer vi naturligtvis att ta ställning till dem. Regeringen behöver inte riksdagens tillstånd för att utreda frågan.
Sverigedemokraterna har jag inte brytt mig om att kontakta nu, de har framfört tidigare att de är för nuvarande 18-årsgräns men mitt tips är att de inte kommer att ha några invändningar emot en utredning om den delen av lagen utan att deras kritik kommer att rikta sig mot övriga partier, och Kristdemokraterna i synnerhet, för att de föreslår att sterilitetskravet avskaffas i könstillhörighetslagen.

Summering av situationen april 2012 när det gäller könstillhörighetslagen.

Avskaffa kravet att vara ogift för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: sd 
Nej: 

Avskaffa kravet att vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: sd 
Nej: 

Avskaffa kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: 
Nej: sd 

Tillåt transsexuella att spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: 
Nej: sd 

Avskaffa kravet (eller sänk åldersgränsen) att vara 18 år för att få byta kön juridiskt. 
Ja: mp, v 
Möjligen: fp, c 
Nej: s, m, sd, kd (men i alla fall m och kd är för en sådan utredning och s är inte emot en sådan utredning) 

Jag vill förtydliga att jag inte haft med eller kommer att ta med reformen om sänkt eller avskaffad åldersgräns när jag ger partierna poäng efter hur HBT-vänliga de är Orsaken är att jag bedömer att när det gäller den delen måste inte tveksamhet eller negativa attityder till förändringar ha med HBT-negativa attityder att göra. Barn har generellt begränsad frihet att, själv eller tillsammans med vårdnadshavare, avgöra saker. Om transsexuella barn ska få byta kön juridiskt är en viktig debatt men något som inte måste ha med att göra hur HBT-vänlig någon är.

Jag är själv för att "möjligen" sänka eller avskaffa åldersgränsen och har här alltså samma attityd som Folkpartiet och Centerpartiet. 


Uppdatering 1.

Skamligt att 2012 låtsas som att hedersrelaterat våld bara drabbar flickor.

Dagens Nyheter avslöjar att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kritiserar hur polisen hantera s.k. hederrelaterat våld. BRÅ föreslår att det inrättas en nationell resursgrupp för den här typen av ärenden. Det är positivt att det lämnas ett sådant förslag och framförs kritik mot den ofta taffliga hantering som ännu finns inom många myndigheter, bl.a. kulturrelativism och att det inte görs orsaker för att inte bli kallad för "rasist". Men de verkliga "rasisterna" är de som inte respekterar att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter. Ett problem är dock, igen, att män och pojkar osynliggörs som offer för hedersrelaterat våld och antyds att det bara gäller för flickor. Fakta är att många bögar, transpersoner men ibland även heterokillar drabbas av hedersrelaterat våld. Att det inte är med i en statlig rapport 2012 är faktiskt skamligt.

Uppdatering 2. 

Förtydligande från m om att partiet i sak är för 18-årsgränsen i könstillhörighetslagen.

Stefan Dubois, politisk handläggare för Moderaterna i riksdagen, har nu i ett mail förtydligat att partiet i sak ännu är för att behålla 18-gränsen för juridiska byten men är positiva till att utreda en förändring av den delen av könstillhörighetslagen
Moderaterna anser att 18-årsgränsen bör vara kvar. Den som är under 18 räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som en könskorrigerande behandling innebär. I regeringens lagrådsremiss om ändrad könstillhörighet anges att flera frågor som aktualiseras vid en ändring av åldersgränsen behöver analyseras ytterligare innan det går att ta ställning till om åldergränsen för ändring av könstillhörigheten kan ändras. Vi har ingenting emot att frågan i enlighet med detta utreds ytterligare men i dagsläget är svaret på din fråga nej.
Det betyder att m, kd och s är politiskt nära varann när det gäller 18-årsgränsen i könstillhörighetslagen.

Fem HBT-reformer kvar som Alliansen ännu inte är ense om att vara för. S, v och mp oense om en HBT-reform.

Partisekreterarna för Alliansens fyra partier har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. En betydande majoritet av svenska folket vill enligt en ny opinionsundersökning att Alliansen fortsätter att "utveckla sitt samarbete". Även om jag tror det är sant i sak bör man konstatera att man kan öka stöd för något, om än bara marginellt, genom att använda ett positivt ord som "utveckla".

Ännu har Alliansen en hemläxa att göra. Fem HBT-reformer har de fyra borgerliga partierna hittills inte kunnat enas om. 

1. Könsneutral föräldraskapspresumtion. Att efter inseminationer på kliniker gifta lesbiska par automatiskt ska kunna bli juridiska föräldrar båda två, något som redan gäller för gifta olikkönade par.

2. Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Bland de olika diskrimineringsgrunderna i den "vanliga" lagen mot diskriminering är alla omnämnda även i regeringsformens diskrimineringsförbud förutom könsidentitet.

3. Att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen.  Idag har arbetsgivare den skyldigheten när det gäller kön, etnicitet och religion, utbildningsansvariga även för sexuell läggning och funktionshinder.

4. Att förbjuda hets p.g.a. könsidentitet

5. Att könsidentitet ska bli explicit omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. 

S, mp och v är ense om att vara för reformerna 1, 3, 4 och 5.