torsdag 16 juli 2009

Ssu, luf och ung vänster är emot heteronormen.

Tre till ungdomsförbund har besvarat min HBT-enkät. Socialdemokratiska ungdomsförbundet (ssu), liberala ungdomsförbundet (luf) och ung vänster (uv). Alla tre säger nej till heteronormen i samhället och menar att den är ett problem.

Därmed har alla de sju riksdagspartiernas ungdomsförbund svarat. Eftersom även muf, cuf och grön ungdom är emot heteronormen så blir det totalt sex ungdomsförbund som har den åsikten. Det är bara kdu som avviker när de vägrar att säga ja till något av de tre alternativen i HBT-enkäten om heteronormen.

Idag har även socialdemokraterna besvarat enkäten. Jag skriver om mer om det senare här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar