måndag 27 juli 2009

Partiernas HBT-åsikter sommaren 2009. Del 2.

Här är andra delen om partiernas HBT-åsikter sommaren 2009. Sist i bloggposten redovisar jag hur många poäng varje parti får och hur jag resonerat när jag gett poäng.

5. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet).

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen ”Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen röstade dock nej till det.

Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008 föreslog ett införande av förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet. Representanter för alla riksdagspartier i utredningen var eniga om det.

Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. Flera länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning, Några av dem är Portugal, Sydafrika, Ecuador och Thailand.

6. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Ja: c, fp, v, mp, fi
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud men det är givetvis möjligt för regering och riksdag att trots det säga ja till reformen när de förbereder grundlagsreformer.

7. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten.

Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

8. Straffskärpningslagen ska explicit skydda även transpersoner.

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen. m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen.

Nya Zeeland, Skottland och flera delstater i USA har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

9. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

10. Sverige ska jobba för en internationell HBT-konferens.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd, sd
Nej:

Fakta: Sverige har varit värd för olika internationella konferenser. Några partier i riksdagen menar att Sverige nu bör vara värd för en internationell HBT-konferens.


Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönde par till både närståendeadoptioner och internationella adoptioner. De vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -3p.

Kristdemokraterna vill sedan visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par till att ingå äktenskap och till internationella adoptioner. De vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -3p

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2009. (Maxpoäng 20p)

Centerpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Miljöpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Socialdemokraterna 18p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna 9p (12p-3p)
Sverigedemokraterna 6p (9p-3p)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar