söndag 26 juli 2009

Partiernas HBT-åsikter sommaren 2009. Del 1.

Jag ska här på bloggen publicera de olika delarna av den rapport som Dagens Nyheter haft en artikel om och som jag skickat till övrig media idag.

I rapporten granskar jag vad partierna har för åsikter om 10 aktuella viktiga HBT-reformer. I den här bloggposten lämnar jag info om de fyra första av dem, i nästa bloggpost om de sex övriga reformerna.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
c = centerpartiet
fp = folkpartiet
kd = kristdemokraterna
v = vänsterpartiet
mp = miljöpartiet
sd = sverigedemokraterna
fi = feministiskt initiativ

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd, sd
Nej:

Fakta: Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska "byta kön" måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. För några år sedan tillsatte dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning om lagen. Den presenterade sin rapport mars 2007. Alla riksdagspartier var för utredningen. Sista remissdag var november 2007. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till ny könstillhörighetslag trots att det är mer än två år sedan könstillhörighetsutredningen presenterade sin rapport.

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta. Många länder i Europa har inte den typen av krav.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd, sd
Nej:

Fakta: En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det var att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de aatt många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade vilket inte var tillåtet då i vissa länder. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön i Sverige.

Sverige är ett av få länder i Europa som har medborgarskapskrav för juridiskt byte av kön. Tyskland har visserligen också ett sådant krav men deras policy är i praktiken att även tillåta utländska medborgare som bor i landet att juridiskt byta kön.

3. Tillåt transsexuella att spara könsceller så att de efter operationen kan bli biologiska föräldrar.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd
Nej: sd

Fakta: Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få juridiskt byta kön. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön.

Könstillhörighetsutredningen föreslog ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön men istället vill de införa ett krav att en person måste ha tagit bort sina könskörtlar d.v.s. testiklar respektive äggstockar för att få juridiskt byta kön. I praktiken är det alltså en skärpning av kravet.

Könstillhörighetsutredningen vill dock att transpersoner ska ha möjlighet att spara sina könsceller d.v.s. sperma och äggceller före operationen för att de efter operationen ska kunna bli föräldrar. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna oeniga om det är rätt att tillåta transsexuella att spara könsceller.

Det är idag inte i lag förbjudet för transsexuella att spara sina könsceller före könsbytesoperationen. Socialstyrelsen tolkar dock könstillhörighetslagens sterilitetskrav så att det inte ska vara tillåtet för transsexuella att göra det. Andra grupper som av någon orsak riskerar bli sterila har möjlighet att spara sina könsceller. Några länder t.ex. Dnamrak, Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att spara sina könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

4. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

Ja: c, fp, v, mp, fi
Möjligen. s, m, kd, sd
Nej:

Fakta: Idag kan transpersoner byta namn först sent i könsbytesprocessen vilket många av dem menar är ett problem. Namnlagen är från 1982. Vem som helst kan byta till ett namn som är tillåtet för båda könen. Men en transperson som inte vill operera sig kan inte byta till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

Redan 2001 beslutade en enig riksdag om en översyn av namnlagen. 2005 beslutade m, c, fp, kd och mp att göra ett uttalande om att namnlagen måste liberaliseras och regeringen så snabbt som möjligt starta utredningen om lagen. Den borgerliga regeringen har ännu inte startat någon namnlagsutredning. I Norge kan alla transpersoner byta till namn även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”. Danmarks parlament har våren 2009 sagt ja till liknande regler som i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar