fredag 3 juli 2009

Vad har partierna för åsikt om heteronormativitet?

Idag skickar jag en enkät till riksdagspartierna och deras ungdomsförbund, sverigedemokraterna och piratpartiet om deras åsikter om heteronormativitet. Orsaken är att jag som vanligt ska göra en rapport i samband med Stockholm Pride om partiernas åsikter om olika HBT-reformer. I år är temat för gayfestivalen i Stockholm "Hetero" där man bl.a. vill starta en debatt om heteronormativiteten i samhället. Vad är då mer lämpligt än att granska partierna, menar de heteronormativet är något bra eller ett problem?

Här är den delen av mitt mail till partierna som handlar om heteronormen i samhället.

Heteronormativitet

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer normala och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa tex när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten) Vilket alternativ av följande
beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativeten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika normala och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika normala som övriga individer.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.


Ni bloggbesökare kan givetvis själv kommentera här vad ni tycker om heteronormen. Är den något vi ska bekämpa? Är den ett problem även för heterosexuella? Eller är kampen mot heteronormativitet en typisk akademikerdebatt? Betyder bekämpande av heteronormen att folk inte ska få vara konventionella?

Skriv vad du tycker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar