lördag 11 juli 2009

Kdu vägrar kritisera heteronormen.

Som jag tidigare berättat så har alla partier och ungdomsförbund som hittills besvarat min HBT-enkät sagt att de vill bekämpa heteronormativiteten i samhället.

Men nu är det en politisk förening som lämnat ett avvikande svar, nämligen kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu). Deras ordförande Charlie Weimers berättar att de vägrar fördöma heteronormen vilket väl i och för inte är någon sensationell nyhet eftersom de generellt är konservativa. Å andra sidan så vill de faktiskt inte heller officiellt säga ja till heteronormativitet.

Då kunde man ju förvänta sig att de skulle välja alternativ två i min HBT-enkät. Att de som ungdomsförbund inte har någon åsikt om heteronormen. Men tydligen blir även det problematiskt för dem. Istället skriver de följande kommentar i sitt svar.

Vi menar att frågeställningen sker utifrån ett ideologiskt axiom som vi inte kan ställa upp på, och kan därför inte svara.

Jag menar det hade varit ärligare om kdu antingen sagt de är för heteronormen eller uttalat att de inte har någon officiell åsikt. Kanske det är så att kdu indirekt värderar olikkönade relationer som bättre och mer "normala" än samkönade relationer men att det blir något pinsamt för dem att säga det tydligt.

I vilket fall som helst så lär alla andra riksdagspartiers ungdomsförbund, från muf till ung vänster, fördöma heteronormen. Att kdu inte vill göra det är i sig en åsikt. Men att 6 av 7 ungdomsförbund kritiserar heteronormativitet visar hur långt vi trots allt nått i Sverige.

Sedan har kdu i sommar också bytt en del åsikter och sagt ja till fler HBT-reformer. Om det skriver jag senare här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar