torsdag 31 juli 2014

HBT-kultur. Låt vargarna komma - Carol Rifka Brunt.


Från bokförlagets presentation av Låt vargarna komma (2012) av Carol Rifka Brunt.
New York, 1987. Det finns bara en enda person i hela världen som förstår fjortonåriga June Elbus, och det är hennes morbror, den erkände konstnären Finn Weiss. När Finn som en av alldeles för många och alldeles för unga män dör i den fruktade sjukdomen aids, blir June helt ensam i världen. Hennes föräldrar har fullt upp på jobbet och storasyster Greta har glidit längre och längre bort. Men snart blir June kontaktad av Toby, den mystiske främlingen från begravningen, han som mamma kallar Finns "specielle vän", men vägrar säga något mer om. Mellan June och Toby växer en oväntad och omvälvande vänskap fram, och hemligheter avslöjas som får June att tvivla på allt hon dittills sett som sanning. 
Det här en fin berättelse om en ung tonårstjej och hennes morbror som dör av aids på 1980-talet. Även den kontakt som startas mellan June och hennes morbrors pojkvän (när de båda levde) framförs nyanserat. Dock är det här en bok som är för lång, det blir mycket upprepningar av Junes känslor. Boken hade enkelt kunnat kortas ner till ca hälften. Även personerna i boken rapporteras ibland för stereotypt, som att de bara har några få egenskaper. Trots det är det en intressant bok som ger en viss stämning av New York, hiv och 1980-talet.
Borgerliga regeringen vill att transpersoner ska få skydd av hetslagen.


Alliansen beslutar idag på ett regeringssammanträde att starta en utredning om att transpersoner bör få samma juridiska skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella, bisexuella, svarta, judar, muslimer och invandrare redan har. Det här betyder också att Moderaterna, precis som övriga borgerliga partier tidigare gjort, tar ställning för dels att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp samt att könsidentitet explicit ska omnämnas i straffskärpningsparagrafen för hatbrott. Olof Lavesson, Moderaternas HBT-politiske talesperson, avslöjar i ett mail att det stämmer.

Från regeringskansliets hemsida om regeringssammanträdet idag.
Ärende

1. Kommittédirektiv Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer.
Reformen kommer genomföras oavsett vilken sida som vinner i riksdagsvalet i höst.

Från Svenska dagbladets artikel om nyheten.
På torsdag, mitt under pågående Pridefestival, fattar regeringen beslut om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen.

– I dag omnämns inte transpersoner specifikt i den, och det har diskuterats om det skulle innebära ett starkare skydd. Vi tycker det är dags att gå igenom detta. Så vitt jag vet är det den fråga som diskuterats mest på senaste tid, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

I hetslagstiftningen ingår redan sexuell läggning, men att vara transperson har inget med sexuell läggning att göra utan handlar om könsidentitet och könsuttryck. Dagens formella beslut gäller att tillsätta en utredning, men det är första gången som regeringen går ut med att de vill se en sådan lagändring.

– Målsättningen är att göra ändringarna. Vi är nu överens om det, alla fyra partier i regeringen. Det är en beklaglig miss att transpersoner inte uttryckligen nämns i hetslagstiftningen, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP), som ansvarar för hbtq-frågor i regeringen.

Enligt Ask och Ullenhag ska regeringen även titta på hur transpersoner inkluderas i förbudet mot olaga diskriminering. Regeringen vill också se över hur transpersoner omnämns i den så kallade hatbrottsparagrafen, den straffskärpningsregel som säger att hatbrottsmotiv ska bedömas hårdare. Den kan redan i dag tillämpas vid brott mot transpersoner, men det har funnits kritik kring formuleringarna.
Det är intressant, och glädjande, att den borgerliga regeringen tillsätter den här utredningen. Eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sedan tidigare är för reformen betyder det att den kommer att genomföras oavsett vilken sida som vinner i valet i höst.

Lagen lär träda i kraft 2019.

Utredningen lär hålla på något år, sedan ska förslaget ut på remiss, regeringen ska sammanställa en proposition (regeringsförslag). Mitt tips är att sådan lämnas i slutet av 2017 eller i början av 2018 (på hösten det året hålls nästa riksdagsval). För att ändra lagen om hets emot folkgrupp (som är en grundlag) krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Hets emot folkgrupp p.g.a könsidentitet lär blir förbjudet från 1 januari 2019.

Det här betyder också att Moderaterna avancerar när det gäller att vara positiv till HBT-reformer. Jag ger partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Moderaterna närmar sig s och c när det gäller "HBT-poäng".

Partierna får då följande poäng. (Maxpoäng 22)

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Centerpartiet 19p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna +2p till 17p
Kristdemokraterna 14p 
Sverigedemokraterna 4p

M och s tycker nu likadant om HBT-reformer förutom att s är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder medan m tvekar om det. Socialdemokraternas attityd till att genomföra ett tredje juridiskt kön är "möjligen" medan m är emot den reformen.

Uppdatering 1.

Centerpartiet vill ompröva lagen för HBTQ-flyktingar.

Fredrik Reinfeldt, ordförande i m, och Olof Lavesson, HBTQ-politisk talesperson i m, hade en debattartikel i Dagens nyheter igår. Men där saknades nästan helt konkreta förslag inom HBTQ-politiken.

Centerpartiet föreslår däremot idag att en översyn av utlänningslagen ska göras när det gäller HBTQ-flyktingars situation. Sedan tidigare har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit för samma sak och förmodligen skulle även Miljöpartiet vara positiva om de inte ingått en uppgörelse om migrationspolitiken med Alliansen vilket betyder att de fem partierna något så när tidigare har försökt hålla en enad fasad utåt.Piratpartiet borde göra en gedigen HBT-rapport - men bra att de avslöjar FRA.


Piratpartiet har publicerat en artikel på sin hemsida om några HBT-reformer de är för. Från Regnbågen börjar här: 7 punkter för en bättre värld för HBTQ-personer.
Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem att registrera och byta information om människors sexuella läggning med främmande makt. FRA:s speciallag föder tanken om att annorlunda per automatik är farligt.
När jag först kollade det här var jag skeptisk till om det var sant. Kanske att Piratpartiet överdrev. Men i en av lagarna som reglerar Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (FRA) finns följande med om myndighetens hantering av personuppgiftslagen (PUL). Från kapitel 1 § 7.
Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet. Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Piratpartiet föreslår saker som redan är genomförda.

Hade det varit SÄPO hade jag kunnat förstått resonemanget till viss del, de behandlar ju personärenden, när det föreligger misstanke mot individer om brott emot rikets säkerhet. Men FRA har som uppgift att granska alla människors kommunikation, även icke-misstänkta. När FRA-lagen antogs hävdade dess anhängare att FRA bara skulle registrera generella mönster när det gäller kommunikation, inte individer. Att ge FRA möjlighet att registrera en rad integritetskränkande uppgifter blir då en gåta.

Problemet med Piratpartiets HBT-program (precis som det Moderaterna presenterade i juni) är att det inte är några ordentliga analyser utan bara några få förslag. Och ibland blir det fel. Piratpartiet ställer som krav bl.a. följande.
Höj hbtq-kompetensen inom alla yrkesgrupper som arbetar med asylprocesser.... Rikta en del av det svenska biståndet till direkt till hbtq-personers egenorganisationer.... På så sätt säkerställer man att pengarna går ditt hbtq-kompetensen och det verkliga engagemanget finns.
Piratpartiet vill avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Program för att höja HBTQ-kompetens finns redan idag inom Migrationsverket. Och en del av det svenska biståndet går direkt till HBTQ-personers organisationer. Jag testade att få fram infon genom att googla "bistånd" och "HBTQ-orgnisationer" och samma enkla research borde ansvariga i Piratpartiet gjort.
Se över lagverket och ta bort otydliga formuleringar som leder till kränkande och rättsosäkra asyl processer.
Vilka är de där otydliga formuleringarna som Piratpartiet vill ha bort? Det kanske finns sådana men återigen blir det problem att inte göra en gedigen rapport utan bara skriva några punkter. Annars är det givetvis inget fel på Piratpartiets ambitioner att värna en rättssäker process för HBTQ-flyktingar. Tvärtom. Och det är bra att partiet är tydligt med att de vill ta bort informationsplikten för hiv-positiva (att hiv-positiva är skyldiga att informera om sin sjukdom vid sex även det handlar om säkrare sex) och ge kompensation för transsexuella som blivit tvångssteriliserade.

Piratpartiet har en bra HBT-politik, partiet borde göra en gedigen HBT-rapport av den.

onsdag 30 juli 2014

S-rapport bättre än väntat - men partiet duckar bl.a. om sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.

I förra bloggposten kommenterade jag att delar av den HBT-rapport som Folkpartiet släppt idag är en besvikelse. När det gäller Socialdemokraternas rapport (även den publicerad idag) är det dock närmast en positiv överraskning.

Visst finns det en del "frasmakeri" även här men det kombineras oftast med konkreta förslag. I Socialdemokraternas HBT-program har de täckt in i princip alla konkreta reformer s är för. Partiet förklarar att de vill att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen (idag finns det ett sådant skydd bara när det gäller kön, etnicitet och religion, när det gäller utbildningssamordnare även sexuell läggning och funktionshinder). En brist är dock att s inte explicit tydliggör att samma sak ska gälla för utbildningssamordnare.

S vill förstärka skolors skyldighet att anmäla kränkningar i skolor.

Moderaterna föreslog i juni att partiet lokalt bör jobba för handlingsplaner emot HBT-diskriminering. Samma sak finns med i sossarnas rapport. Intressant är att s vill införa en "Lex Sarah" (något som idag gäller inom äldreomsorgen, fick sitt namn efter att en kvinna som heter Sarah berättade om missförhållanden inom ett äldreboende)  inom skolan.
Vi vill också införa ”lex Sarah” i skolan. Det innebär att alla skolor – oavsett huvudman – är skyldiga att rapportera missförhållanden som mobbning, kränkningar och trakasserier eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs. Socialdemokraterna vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar, så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbning inom en viss tidsperiod. Elever ska annars kunna kräva skadestånd.
Vilken effekt ett sådant här förslag skulle få för HBTQ-elever vet vi inte. Många unga som blir trakasserade drar sig nog för att göra en anmälan och kanske hamna i medias fokus. Men förslaget är värt att pröva.

S duckar i sin rapport för flera reformer.

Även om s-rapporten är bättre än väntat är den verkligen inte perfekt. Socialdemokraterna duckar helt för om åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas eller inte (trots att den borgerliga regeringen startat en utredning om det som ska redovisas senast december 2014). De kommenterar inte om de vill starta en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön. Inte heller om de vill att i regeringsformen införa ett förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Just nu är sossarnas attityd "möjligen" till de tre reformerna men de kunde trots det kommenterat det. Inte heller finns det något om det hedersrelaterade våld som drabbar en del HBT-personer.

Fp vill utreda tredje juridiskt kön - men tiger om transpersoner och hetslagen.


Fyra partier har idag publicerat HBT-politiska utspel i media, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Piratpartiet. Det finns bra delar i allihop - men också mycket "frasmakeri" där de berättar hur viktigt det är att alla blir respekterade men inte lämnar några konkreta förslag. Men ska låta fint.

Jag kommer "recensera" utspelen och börjar med Folkpartiets rapport eftersom där finns den kanske största nyheten. Partiet vill nämligen utreda införandet av ett tredje juridiskt kön. Partiet har tidigare bara framfört att de inte har tagit ställning till reformen. Från Sverige ska vara världens bästa HBT-land.
Frågan behöver utredas i nära samråd med intresseorganisationer på området då det är av stor vikt att transpersoners synpunkter och behov lyfts fram i arbetet. Frågan är komplex och meningarna inom hbt-rörelsen är delade. Vidare måste det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas.
Fp blir första borgerliga parti att vilja utreda tredje juridiskt kön.

När det gäller den sista delen behöver fp-politikerna inte oroa sig. Om vi helt avskaffar juridiska kön blir det givetvis svårt eller omöjligt att få könsuppdelad statistik men vid införande ett tredje juridiskt kön lär få vilja tillhöra det (men för de som vill det är det viktigt). Över 99 % av befolkningen (inklusive många transpersoner)  kommer säkert vilja definiera sig som man eller kvinna.

Folkpartiet har säkert rätt i att det är olika åsikter i HBTQ-rörelsen om ett tredje juridiskt kön. Precis som det för 20 år sedan fanns bögar och lesbiska som inte tyckte en könsneutral äktenskapslag var viktig. Men poängen när det gäller båda reformerna är att ingen tvingas gifta sig med någon av samma kön eller få ett tredje juridiskt kön. Det är reformer som bara har vinnare, övriga befolkningen berörs inte. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är för att införa ett tredje juridiskt kön och det är välkommet att fp som första borgerliga parti vill utreda det. Piratpartiet är för att att helt avskaffa juridiskt kön.

Positivt är också att Folkpartiet i sin HBT-rapport kommenterar hedersrelaterat våld emot HBTQ-personer, det är något som i synnerhet röd-gröna partier ofta tiger om trots att det ofta är det värsta förtrycket i Sverige idag emot en del HBT-personer. Som EU-vänligt parti prioriterar också fp reformer inom unionen.

Rapporten har inte med något om transpersoner och hetslagen.

Trots det här har rapporten allvarliga brister. Det första kapitlet i den handlar om hatbrott. Då skulle man kunna förvänta sig att fp berättar att de vill att transpersoner ska omfattas av lagen om hets emot folkgrupp samt att könsidentitet explicit ska omnämnas i straffskärpningsparagrafen för hatbrott. Men inte något om det är med. Ironiskt nog var Folkpartiet (tillsammans med Centerpartiet) 2002 de första partierna i Sverige att ta ställning för att transpersoner ska få samma skydd emot hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella. Men sedan partiet hamnade i regeringen har de blivit tysta om förslagen och nu finns det inte ens med i partiets senaste HBT-rapport. För det förtjänar fp kritik. I synnerhet som t.o.m Kristdemokraterna nu är för kravet och hade en debattartikel om det i Svenska dagbladet igår. Från rapporten
Det är redan idag förbjudet enligt skollag en att diskriminera någon på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Dock saknas könsidentitet och könsuttryck i skollagens avsnitt om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Skolan är central i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Därför måste skolornas likabehandlingsarbete omfatta samtliga relevanta hbt-frågor.
Fp-politiker försöker skyffla över sitt politiska ansvar på skolorna.

Det här blir riktigt kul. För vänta nu. Det är Folkpartiet som har varit med att införa nuvarande skollag. Sedan 2006 har fyra (sic!) rapporter dessutom lämnats om att arbetsgivare och utbildningsansvariga bör bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Erik Ullenhag (fp) är den minister som varit ansvarig för det arbetet och hans kollega Jan Björklund (fp), ordförande i partiet, för skollagen. Istället för att ta sitt politiska ansvar och lova att försöka ändra lagarna försöker nu fp hävda det är skolorna som inte är tillräckligt ambitiösa.

Inget finns med om att fp i regeringsformen (grundlagen) vill förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Inte heller att de är för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Istället blir det främst berättelser om vad kommunpolitiker borde göra.

Folkpartiets rapport är inte dålig, den innehåller en del bra förslag. Jag vet att de som är ansvariga för den, Erik Ullenhag och Barbro Westerholm, har ett genuint engagemang för HBT-rättigheter. Hade det varit Moderaterna som varit avsändaren hade rapporten varit ok. Men jag ställer högre krav på Folkpartiet som i sak har en bra HBTQ-politik. Fp kan bättre än så här.


Uppdatering 1.

Fp (och c) har fått igenom i det tysta att Alliansen vill förbjuda hets emot transpersoner.

Som jag kommenterat i en ny bloggpost har den borgerliga regeringen idag beslutat att starta en utredning om att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella. Jag förstår nu till viss del varför fp inte brydde sig om att ta med det i sin rapport eftersom de visste att regeringen skulle fatta det beslutet. Min kritik i bloggposten i övrigt emot fp kvarstår. Folkpartiets strategi har tydligen varit att jobba internt inom regeringen för reformen och de, och c, ska ha heder av att det blivit resultat.


tisdag 29 juli 2014

Sd ensamt bland Sveriges 10 största partier att vilja avskaffa HBT-reformer.


4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför inte med i listningen av partier som röstat emot reformer trots att partiet var emot många av dem när de infördes.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.
Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej.
2014 Sd är principiellt tveksam till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är  för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej
2014 Alla partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej
2014 Sd och kd är emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen. 

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker.
Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej
2014 Sd och kd är emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen.  . 

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 
Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2014 Sd är emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar.
Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2014 Sd är emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.
Riksdagen sa ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.
2014 Alla partier är för reformen.

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet.
Riksdagen sa ja till reformen 2008. Alla partier röstade ja.
2014 Alla partier är för reformen

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.
2014 Alla partier är för reformen.

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen
Riksdagen sa 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier röstade ja.
2014 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv vilket även påverkar de människor som söker asyl därför att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller  könsidentitet.

Slutord

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2014 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som  inte är det.

Bengt Held
Malmö
Juli 2014

Källor
Utskottsbetänkanden i riksdagen.
Voteringsprotokoll i riksdagen 
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter
HBT-föreningars hemsidor
Partiernas hemsidor
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier 

Referenspersoner för partierna
Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson
Moderaterna Olof Lavesson
Miljöpartiet Helena Leander
Folkpartiet Barbro Westerholm
Centerpartiet Annika Qarlsson
Sverigedemokraterna Per Ramhorn
Vänsterpartiet Hans Linde
Kristdemokraterna Mia Widell
Piratpartiet Anna Troberg
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco

Uppdatering 1.
7-eleven har en hemsida med videos från de fyra personer som viger par i samband med Stockholm Pride.

Uppdatering 2.

Fp vill varje förskola ska ha en genuspedagog.


Flera partier har senaste året, på kommunal nivå, drivit kravet att alla förskolor ska ha en genuspedagog. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på riksnivå har som mål att det ska finnas en genuspedagog i varje kommun. Folkpartiet går nu längre och vill som parti att det ska finnas på varje förskola.

Jag är tveksam till om fp:s krav närmaste åren är realistiskt, det krävs betydande utbildningsinsatser, men partiets utspel är intressant eftersom att många politiker i ett annat borgerligt parti (i samma regering som fp), Kristdemokraterna, är negativa till genuspedagoger överhuvudtaget. Och Sverigedemokraterna är direkt emot det.

En del som är emot genuspedagogik vet nog inte vad det har för syften. Det är nämligen bl.a. till för att personal i skola och förskola inte ska behandla barn enligt någon stereotyp könsroll vilket kan vara något annat än den identitet barnet själv har. Sant är att media berättat om en del genuspedagogiska projekt som spårat ur. Som alla andra reformer som har med barn att göra måste det finnas en ödmjukhet och respekt för att barn är olika men det handlar om hur genuspedagogiken genomförs, det finns inte något fel på själva idén. Tvärtom.Kd nästan i kapp m när det gäller att vara positiv till HBT-reformer.3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2013 till 2014.

Socialdemokraterna +1p 

Bytt åsikt från "nej" till "möjligen" om att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.

Moderaterna +1p

Bytt åsikt från "nej" till "möjligen" om att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.

Miljöpartiet +-0

Folkpartiet +1p

Bytt åsikt från "möjligen" till "ja" om att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.

Centerpartiet +-0p

Sverigedemokraterna +-0

Vänsterpartiet +-0

Kristdemokraterna +4p

Bytt åsikt från "möjligen" till "ja" om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp.
Bytt åsikt från "nej" till "möjligen" om att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.
2013 ville partiet avskaffa möjligheten till adoptioner för samkönade par (förutom närståendeadoptioner). 2014 har partiet accepterat reformen.
2013 ville partiet avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. 2014 har partiet accepterat reformen.

Piratpartiet +-0

Feministiskt initiativ +-0p


Uppdatering 1.

Artiklar i media om HBT-rättigheter och Stockholm pride.


måndag 28 juli 2014

M har blivit emot heteronormen - men kd och sd har inte någon åsikt om den.2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.

Jag har skickat en enkät till partierna om vad de har för åsikter om heteronormativitet. 

Heteronormativitet

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer normala och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller  än att man avviker helt från dem.  Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar  följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans. 

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska  strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.
Vad är ditt partis officiella åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten) 

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer ska betraktas som likvärdiga med olikkönade relationer. Att kraftigt avvika  från traditionella könsroller ska respekteras lika mycket som att inte göra det.
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, Feministiskt initiativ

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Ett parti har bytt åsikt senaste året, Moderaterna. Från att inte ha haft någon officiell åsikt om heteronormen (alternativ 2) till att vara emot heteronormen (alternativ 1).


Uppdatering 1.

Löfven kommer med i gayparaden på lördag i Stockholm - ännu oklart hur det blir med Reinfeldt.

Svenska dagbladet har gjort en enkät till riksdagspartiernas ledare om de planerar gå med i Prideparaden. Kristdemokraternas Göran Hägglund och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson kommer inte vara där. Och det är nog få av oss HBT-aktivister som blir förvånade över det. Det hade varit närmast en sensation om Hägglund och Åkesson (om den senare fått vara med) hade varit med i paraden. Om Fredrik Reinfeldt (m) kommer att delta är osäkert men oppositionsledaren Stefan Löfven (s) ska tydligen vara på plats.

Det är givetvis bra om paraden får stöd från diverse politiska partier men extra viktigt vore om ledarna för de två största partierna är på plats. Det är välkommet att Stefan Löfven är med, ännu bättre vore det om Reinfeldt anslöt. Han skulle kanske bli den första sittande statsministern i något land att delta i en gayparad.


Mp, v, pp och fi har "perfect record" inom HBT-politiken, sd hamnar sist.


1. Partiernas åsikter idag om 11 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. När det gäller partier utanför riksdagen har jag tre kriterier för att de ska få vara med. Att  de ska ha fått mer än 0.1 % i senaste riksdagsvalet, ha en fungerande riksorganisation och skaffat sig tydliga åsikter om HBT-reformer. Bara Piratpartiet och Feministiskt initiativ klarar samtliga de kraven.

Förklaring av partibeteckningar
s = socialdemokraterna
m = moderaterna
mp = miljöpartiet
fp = folkpartiet
c = centerpartiet
sd = sverigedemokraterna
v = vänsterpartiet
kd = kristdemokraterna
pp = piratpartiet
fi = feministiskt initiativ

1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön. 

Ja: mp, v, fi
Möjligen: s, fp, pp
Nej: m, c, sd, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och  Pakistan har delvis infört möjligheten (bl.a. när det gäller pass) men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön,. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn  varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt.
Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.

2. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns  för att få byta kön juridiskt

Ja: mp, fp, v, pp, fi
Möjligen: s, m, c
Nej: sd, kd

Fakta: Den borgerliga regeringen har tillsatt en utredning om nuvarande 18-gräns för att få byta kön juridiskt ska sänkas, avskaffas eller behålla. Utredningen ska lämna sin rapport 31 december 2014. Nederländerna tillåter juridiska  könsbyten från 16 års ålder. I några länder, bl.a Tyskland, Frankrike, Ungern, Moldavien och Ryssland, finns det inte någon tydlig praxis idag om någon åldersgräns. Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ vill avskaffa åldersgränsen helt.

3. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi 
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte  om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.
En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli  juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

4. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Ja: mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: s, m, sd, kd
Nej: 

Fakta: I den "vanliga" lagen emot diskriminering är sju diskrimineringsrunder med (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). Av dem finns sex också med i regeringsformens diskrimineringsförbud  - alla förutom könsidentitet. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

5. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi, 
Möjligen: m, sd
Nej: 

Fakta:.Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin juni 2014. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet,  funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder. I Norge är arbetsgivare skyldiga att förebygga  diskrimimering p.g.a. bl.a. sexuell läggning.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de  olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet  att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare  och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: m, sd, kd
Nej: 

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Frankrike, Ungern, Malta, Portugal, Uruguay och fyra delstater i Australien har explicit förbud mot hets mot transpersoner. Flera länder har generella formuleringar som "hets mot etnisk grupp eller annan samhällsgrupp" vilket betyder att även hets mot transpersoner i praktiken är olagligt. I Europa har bl.a. Finland, Island, Luxemburg, Tjeckien och Tyskland den typen av lagar.

Europarådets ministerkommitté antog 2011 ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Från dokumentet.
"Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court."

7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: m, sd
Nej: 

Fakta: Riksdagen beslutade 1994 om en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott  p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. Frankrike, Kroatien, Georgien, Grekland, Ungern, Malta, Portugal, Serbien, Spanien, USA, Nya Zeeland och Skottland har lagar  mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

8. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi,
Möjligen: kd
Nej: sd

Fakta: Idag har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som  saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap  ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem.

9. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen:
Nej: sd 
Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet.

10. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Svenska borgerliga regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendattion till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget.

11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej: 

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om  HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en konvention är för de länder som skriver på den.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). Sd vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Övriga partier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag  betraktar det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform.

Partierna får då följande poäng 2014. (Maxpoäng 22)

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Centerpartiet 19p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 15p
Kristdemokraterna 14p 
Sverigedemokraterna 4p (6-2p)


Artiklar i media om HBTQ och Stockholm Pride.

Ny rapport om partiernas HBT-politik


Pressmeddelande 2014-07-28

Både Alliansen och röd-gröna är oense om barn ska få byta kön juridiskt.

- Det är dags att Sverige sänker (möjligen avskaffar) nuvarande rigida 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt. Tyvärr kan man konstatera att båda politiska "blocken" är oense om reformen. Tydligast är det inom Alliansen där Folkpartiet är positiva medan Kristdemokraterna är emot. På den röd-gröna sidan tvekar ännu Socialdemokraterna medan övriga partier är för. Det kommenterar bloggaren Bengt Held med anledning av den rapport han publicerar idag.

För första gången redovisas vad partierna tycker om att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Den borgerliga regeringen tillsatte i början av året en utredning som ska lämna sin rapport senast 31 december 2014.

Några andra intressanta resultat

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller HBT-reformer.
- Kristdemokraterna är det parti som svängt mest i positiv riktning senaste året och har nästan hunnit ikapp Moderaterna.
- Moderaterna har blivit officiellt emot heteronormen.
- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga  diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet.
- Sverigedemokraterna vill avskaffa 2 reformer för samkönade par och är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.

Partierna har fått poäng efter om de säger "ja", "möjligen" eller "nej" till diverse HBT-reformer. Om ett parti vill avskaffa någon redan genomförd reform blir det minuspoäng. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet +1p till 21 p
Socialdemokraterna +1p till 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna +1p till 15 p
Kristdemokraterna +4p till 14p
Sverigedemokraterna 4p

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ingen officiell åsikt om heteronormen. Övriga 8 partier är emot heteronormen.

Fakta: Bengt Held är 48 år, identifierar sig som homosexuell och cis-person, bor i Malmö city, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om partiernas homopolitik, senare HBT-politik.


Uppdatering 1.

RFSL har också publicerat rapport idag.
Idag har också RFSL publicerat sin senaste partirapport. Från Svenska dagbladet.

Partiernas överensstämmelse med RFSL:s åsikter, enbart enkätsvaren (procent):

Piratpartiet 91,3
Miljöpartiet 89,1
Feministiskt initiativ 87,6
Vänsterpartiet 87
Folkpartiet 70,9
Socialdemokraterna 64,4
Centerpartiet 63,7
Moderaterna 53
Kristdemokraterna 23,6
Sverigedemokraterna 17,5

Någon kanske frågar om min eller RFSL:s bedömning är "rätt". Svaret är "både-och". Eftersom vi delvis bedömer olika saker. Dels granskar jag partiernas officiella åsikter medan RFSL har skickat sin enkät till riksdagskandidater. Sedan håller jag mig till strikt HBT-politiska reformer medan RFSL även har med reformer man kan kalla queer.

När det gäller rangordningen av partierna är våra rapporter relativt samstämmiga. Kristdemokraterna får dock något bättre resultat i min rapport. Den främsta orsaken till det är att kd är sämre inom queerpolitiken idag än inom HBT-politiken.

söndag 27 juli 2014

Stockholm prides kontroversiella kampanj hamnade till sist på rätt sida "gränsen".


Imorgon börjar Stockholm pride. Inför evenemanget har festivalansvariga drivit kampanjen Så länge det finns hat finns det orsak att festaKampanjen har varit kontroversiell inom HBT-rörelsen, för att uttrycka det milt. Många som själv varit utsatta för hatbrott har tagit illa vid sig av kopplingen till att festa. Andra har tyckt kampanjen varit viktig, att visa att Pride-evenemang i Sverige behövs ännu 2014. Sandra Ehne, ordförande i Föreningen Stockholm pride, kommenterar själv debatten på deras hemsida.

Stockholm Pride har haft dålig ekonomi senaste åren. Budgeten är betydligt mindre i år än tidigare. Mitt tips är att styrelsen velat ha en kampanj som "sticker ut" i mediabruset och där har de onekligen lyckats. "All reklam är bra reklam" är ett talesätt men jag tror inte det alltid stämmer. För en förening som Stockholm Pride (eller för politiska partier eller RFSL för den delen) handlar det också om trovärdighet. Jag hade själv ambivalenta känslor inför kampanjen men fick i början av juli ett mail från Stockholm pride om deras videor på Youtube. Där berättar bl.a. Adam Pålsson (känd från TV-serien Torka aldrig tårar utan handskar) om varför Pride-evenemang är viktiga. Och jag tyckte de där korta reklamfilmerna var bra. Visst utmanade kampanjen men den hamnade på rätt sida av "gränsen" om man ska göra en helhetsbedömning

Nyhet är Pride ung med fri entré för 13-29-åringar.

Jag har (kritiskt) gått igenom programpunkterna vid Stockholm pride. Ibland har det varit "tokiga" evenemang (även med Stockholm pride-föreningen själva som arrangörer) och det har jag kommenterat här på bloggen. Men i år hittar jag faktiskt inte något sådant. Det tycks som att den nya styrelsen har omdöme både när det gäller ekonomi och politik.

Det är många programpunkter och jag kommer inte att kommentera dem annat än några få. Queering sapmi (om samiska HBTQ-personer) visas som utställning i Kulturhuset. Jag har recenserat boken om projektet här. På tisdag kommer RFSL att redovisa en enkät om hur HBTQ-vänliga Sveriges kommuner är, det är första gången föreningen gjort det sedan 2006. På onsdag startar för första gången Pride ung som vänder sig till folk mellan 13 och 29 år och där det är fri entré. 7-eleven låter en av sina butiker vara Wedding chapel där folk kan ingå äktenskap eller andra kärleksceremonier.

Pride-evenemang behövs även 2014.

lördag 26 juli 2014

Kritiken emot Wonk för dess "Tel Aviv-fest" är absurd.


HBT-siten Qx har en artikel om att Wonk ska ha en fest i samband med Stockholm pride. Den ska heta "This is Tel Aviv".
Hur påverkar den politiska utvecklingen i Mellanöstern pridehelgens fester?
⁃ Jag utgår från att de inte påverkas.

Har du funderat på att ställa in?
⁃ Min pojkvän frågade mig om jag verkligen skulle kalla festen för ”This is Tel Aviv”. Jag har bokat en gay-DJ därifrån. Det är inte ett politiskt ställningstagande. Han är inte konflikten.
Jag och Joakim Nilsson (som driver Wonk) har ibland haft våra kontroverser, i andra stunder en bra dialog. Jag vill förtydliga att den här bloggposten inte är något kompisstöd åt Joakim även om vi båda är bögar och bor i samma stad. Men debatten om Tel aviv-festen avslöjar (smyg) anti-semitiska värderingar. Att Anders Backlund från Qx ens frågar om festen ska ställas in är bisarrt faktiskt.

USA och Israel.

Låt oss jämföra USA och Israel. Båda länderna är stabila demokratier men begår ibland allvarliga brott emot mänskliga rättigheter. För det förtjänar länderna kritik givetvis. Även om USA varje dag i veckan är bättre än andra stormakter som Ryssland och Kina. Även om Israel varje dag i veckan är bättre än övriga länder i Mellanöstern, där HBTQ-personer, kvinnor, kristna och judar och muslimer som inte tillhör "rätt" inriktning förföljs.

USA har senaste 10 åren varit inblandade i flera krig, i Irak, Afgahnistan, Libyen etc. Vi kan givetvis tycka vad vi vill om det men USA:s utrikespolitik är kontroversiell ibland, för att uttrycka det milt. USA har i drygt ett decennium haft ett fångläger, Guantanamo, där människor fängslas utan rättegång.

Om Joakim Nilsson arrangerat en fest som heter "This is San Francisco". Om vi antar det som en hypotes. Hur många hade då reagerat argt bland HBTQ-folk att han stödjer USA:s Guantanamoläger, USA:s dödsstraff, USA:s system med "drönare" som ibland dödar civila och USA:s spioneri emot även vänligt sinnade länder som Tyskland och Frankrike? Förmodligen ingen. Därför att de flesta fattar att hyllande av San Francisco inte är någon hyllning till USA.s officiella politik.

Samma logik som gäller för andra länder gäller inte för Israel.

Eller ta Turkiet som förtrycker kurder, även det en demokrati som har sina fel och brister precis som Israel. Om Wonk haft en fest med temat "This is Istanbul" hade säkert inte en Qx-journalist frågat honom om inte festen ska ställas in om nu turkisk militär den här sommaren dödat folk (även civila) i räder emot PKK.

Samma logik som gäller för andra demokratier gäller tydligen inte för Israel. En hyllning till en stad där, Tel Aviv, blir automatiskt misstänkt för att vara en hyllning till regeringens politik. Fattar ni inte hur absurt det resonemanget är? Det handlar om den gamla anti-semitiska vanföreställningen att alla judar har ansvar för vad vissa judar gör.

Just for your information så har många i Tel Aviv liberala-vänster-värderingar och tycker att nuvarande högerregering borde bytas ut. Precis som många i San Fransisco ville byta ut knökkonservative Georg W Bush när han var president.


fredag 25 juli 2014

Därför har jag ibland känt mig som Alcazar.Det här är första gången jag på min blogg kommenterar processen om hur jag fått tidningen Dagens nyheter att i 11 år i samband med Stockholm pride och även inför EU-valen 2009 och 2014 skriva artiklar om mina HBT-rapporter.

Jag gjorde min första homorapport (då var det verkligen fokus bara på homosexuella och bisexuellas rättigheter) 1998. Jag fick RFSL.s tidning Kom ut att skriva om det. Jag kontaktade då partierna men gjorde verkligen inte samma noggranna research som jag gjort senaste 10 åren.

2002 (efter att RFSL på internet även skrivit om senare versioner av mina rapporter) beslutade jag att det var dags att ta ett steg vidare. Visst var det bra att RFSL:s tidning kommenterade mina rapporter men jag ville att politiska makthavare skulle läsa mina rapporter och de flesta makthavare kollade inte Kom ut. Som Malmöbo var jag givetvis delvis lokalpatriotisk och jag kunde kontaktat Sydsvenska dagbladet, men det är inte någon rikstidning. Kvällstidningar var ett alternativ men risken var att de (som kvällstidningar ofta gör) skulle försöka sälja in budskapet med sensationsreportage. Alltså återstod Dagens nyheter och Svenska dagbladet.

SvD var tydligt konservativa på ledarplats.

Ni som är unga kanske inte tycker det är en avgörande skillnad på vad DN och SvD skriver på ledarplats idag men det var annorlunda 2002. Förutom att SvD hade färre läsare än DN så var SvD på ledarplats konservativ. Jag visste att SvD på nyhetsplats hade progressiva HBT-vänliga journalister men känslomässigt tog det emot att inleda ett samarbete med en tidning som då var relativt konservativ. Alltså återstod DN.

Det var verkligen på vinst och förlust jag kontaktade journalister på DN sommaren 2002. Jag hoppades att de kanske skulle skriva en notis om min rapport, istället blev det en helsida i tidningen! Mitt samarbete med tidningen har fortsatt.

Mitt budskap om HBTQ-rättigheter har nått fram.

I 11 år har DN skrivit om mina rapporter i samband med Stockholm pride. Då kanske ni tror att jag efter några år blev självsäker och tog för givet att tidningen skulle skriva ännu en rapport. På 1980-talet var det någon journalist som skrev att etablerade artister var de som var mest nervösa hur deras nya låt skulle tas emot. Skulle det bli en hit eller flopp? Har ni kollat Eurovision song contest kan ni nog notera att de som är mest nervösa hur de ska gå vidare är "etablerade" artister som Alcazar.

Jag jämför mig givetvis inte med kända popartister men jag förstår nu hur de känner. Att redan fått framgångar, att jag har fått 13 "hits" i Dagens nyheter gör verkligen inte att jag känner mig självsäker att det ska hända igen.

Men en sak vet jag idag. Jag känner att mitt budskap som HBTQ-aktivist nått ut. Det kan ingen ta ifrån mig oavsett om det blir en "fjortonde" hit eller inte.
HBT-kultur. Smittad - Johanna Strömqvist.
Smittad (2012) av Johanna Strömqvist handlar delvis om vampyrer, blodritualer och magi. Dessutom härjar en våldtäktsman i Stockholm. Problemet är att det aldrig blir riktigt spännande förutom i de sista kapitlen. Strömqvist försöker väl få det till en thriller men det blir mest en folkhemsversion som är "lagom".

Den mest centrala delen i boken är dock relationen mellan Maria och Emmy. Huvudpersonen i berättelsen, Maria, har tidigare varit ihop med killar men blir för första gången förälskad i en tjej. Fint förmedlas hennes känslor av förälskelse, tvekan, oro för att bli lämnad, önskan att själv lämna relationen etc. Även om det ibland blir för många upprepningar när det gäller det temat.

Det finns dock ett driv i boken. Det må ibland vara taffligt men man vill kolla nästa kapitel. Smittad är medioker litterärt men är ok för stunden.


torsdag 24 juli 2014

S lämnar konkreta HBTQ-vallöften inför valet - men missar två reformer.


Enligt de senaste opinionsmätningarna har de röd-gröna partierna egen majoritet. Riksdagsvalet i september är givetvis inte avgjort (många väljare bestämmer sig först de sista veckorna före valet) men sannolikheten att det blir en socialdemokratiskt ledd regering i höst är betydande. Det finns därför orsak att granska inte bara regeringspartiernas utan även sossarnas HBTQ-politik närmare.

Någon från Socialdemokraternas partikansli har mailat mig om vad partiet vill inom HBT-politiken de närmaste åren.
Vi har många förslag som rör homosexuellas möjligheter att klara och bli bättre bemötta i vardagen, vi vill:
· Stimulera en ökad forskning kring HBT-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
· Att HBT-personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
· Se en stor utbildningsinsats för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner
· Att öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk
· Att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas
· Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet
· Vi vill att regeringen återigen ska ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.
Utredning om hets emot transpersoner bör tillsättas så snabbt som möjligt efter valet.

Socialdemokraterna står inför valet fast vid den politik de bedrivit i opposition om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion (vilket berör lesbiska kvinnor där en av dem blivit inseminerad) och att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella.  När det gäller de reformerna har den borgerliga regeringen hittills inte kunna leverera förslag p.g.a. inre oenighet.

Med all sannolikhet genomförs de här reformerna om det blir röd-grön majoritet. Historiskt har s varit "trögast" på den röd-gröna sidan att genomföra nya reformer. När de nu ställer ut konkreta vallöften utgår jag från att Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och eventuellt Feministiskt initiativ) i riksdagen kommer jobba för de här reformernas genomförande om det blir en röd-grön valseger. För att ändra lagen om hets emot folkgrupp krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. En utredning bör därför tillsättas så snart som möjligt (oavsett vilken regering det blir) efter valet för att processen att inkludera transpersoner ska hinnas med före 2018.

S missar två HBTQ-reformer i sin redogörelse.

Granskar vi queerreformer är det välkommet att s vill starta en utredning om att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare (om en domstol finner att det är till barnets bästa). Här får de stöd av mp, v och fi på den röd-gröna sidan medan inget borgerligt parti hittills velat utreda reformen.

Det jag saknar i redogörelsen från s om vallöften är att de vill att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a alla diskrimineringsgrunder i lagen (idag gäller den skyldigheten bara för kön, etnicitet och religion, inte för sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder). Även att s vill utreda om informationsplikten för hiv ska avskaffas. Men jag hoppas det bara är en miss från deras sida. Alla röd-gröna partier är för reformen att förebygga diskriminering samt att utreda ett avskaffande av informationsplikten. När röd-gröna politiker besöker Stockholm pride bör de pressas på om de kommer leverera där vid ett regeringsskifte.

Både borgerliga och röd-gröna oense om surrogatmödraskap.

Valet är som bekant inte avgjort. De borgerliga partierna kan bli större än de röd-gröna i september. Vilka HBTQ-reformer kan genomföras oavsett vilket block som vinner i höst? 

Något som är relativt givet är att ensamstående kvinnor kommer att kunna bli inseminerade vid kliniker. Riksdagen har redan tagit det politiska beslutet (bara sd och kd var emot). Blir det en borgerlig regering kommer den förmodligen lämna ett förslag 2015. Mitt tips är att kd reserverar sig emot det men att riksdagen sedan röstar för det.  2015 kommer en utredning att lämna förslag om att eventuellt tillåta (altruistiskt) surrogatmödraskap och att tillåta både sperma och äggceller att bli donerade vid inseminationer (embryodonation). Utredningen ska också utreda föräldraskapsregler för lesbiska kvinnor vid inseminationer (som har koppling till könsneutral föräldraskapspresumtion).

När det gäller surrogatmödraskap är båda blocken splittrade. På den borgerliga sidan är kd emot och på den röd-gröna v (och fi). Det lär bli förhandlingar mellan partierna oavsett vilket block som vinner. Det blir det säkert också om embryodonation, båda reformerna kan genomföras oavsett vilket block som vinner, sannolikheten är dock förmodligen större om det blir en röd-grön valseger eftersom kd ofta är konservativa när det gäller den typen av reformer. Detsamma gäller för en könsneutral föräldraskapspresumtion, där krävs det förmodligen att m, fp och c kommer överens med röd-gröna partier i riksdagen och låter kd vara emot reformen om den borgerliga regeringen stannar kvar. Men att en borgerlig regering kommer göra så är synnerligen osäkert och det gäller även för att en sådan regering skulle införa en ny lag om att arbetsgivare ska förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen.

Förmodligen kommer åldersgränsen för juridiska könsbyten att sänkas.

En utredning om att sänka, avskaffa eller behålla 18-årsgränsen för att få byta juridiskt kön ska lämnas 31 december 2014. Mitt tips är att det kommer att bli en sänkning (om än kanske inte ett avskaffande) av åldersgränsen oavsett vilken regering det blir efter valet i höst. Regeringen (borgerlig eller röd-grön) efter valet lär i den kommande nya namnlagen fastställa nuvarande praxis, att människor från 12 års ålder får välja könskonträra (typiska för motsatta könet) namn (för 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande).tisdag 22 juli 2014

Kd svänger och vill förbjuda hets emot transpersoner.


Jag kommer att (som vanligt) inför Stockholm pride göra en rapport om partiernas åsikter om HBT-reformer. Av den orsaken har jag kontaktat Sveriges 10 största partier. Kristdemokraterna är sist ut att maila om sin politik. Politiske handläggaren David Bruhn avslöjar en nyhet.
Dessutom är vi för att lagen om hets mot folkgrupp ska utvidgas till att gälla även transpersoner. Den kan alltså flyttas från ”möjligen” till ”för”.
Före EU-valet hade RFSL en enkät som de sände till bl.a. de 10 första namnen på listan för Kristdemokraterna. 6 kandidater från kd svarade. En av frågorna var följande.
Är du för att EU inför en gemensam lagstiftning mot homofobisk och transfobisk hets och homofobiska och transfobiska hatbrott?
4 av 6 kd-kandidater svarade ja, bland dem Lars Adaktusson som blev invald i EU-parlamentet. Problemet är dock att i Sverige har transpersoner inte skydd av hetslagen. Lagen om hets emot folkgrupp infördes 1948, då inkluderade den etnicitet och religion, sedan 2003 även sexuell läggning.

8 av 10 partier vill förbjuda hets emot transpersoner.

2009 beslutade Kristdemokraternas riksting (kongress) att könsidentitet bör explicit omnämnas i straffskärpningsparagrafen i brottsbalken när det gäller hatbrott. När partiet nu vill att transpersoner bör få skydd av hetslagen är det egentligen en logisk konsekvens av det tidigare beslutet.

Partiernas åsikter sommaren 2014 om transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp samt om könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningsparagrafen för hatbrott.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

15 länder i Europa har bättre juridiskt skydd för transpersoner emot hets och hatbrott än Sverige.

HBT-kultur. Könspolitiska texter II - Arnberg, Sundevall och Tjeder.


Jämställdhet har 2014 blivit "inne" igen i den politiska debatten. Det gör det extra intressant att granska Könspolitiska nyckeltexter II (2012). De som sammanställt den här antologin är genusvetarna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder. Boken är tydligen främst framtagen som studentlitteratur men den är relevant även för oss andra som är intresserade av att bekämpa patriarkala strukturer.

Del 1 i serien handlar om tal, artiklar och böcker 1839-1930, andra delen 1930-2002. Orsaken till att jag valde den senare boken är därför att här finns det ibland en tydlig koppling till HBTQ-debatter. Från förlagets presentation av boken.
Varje nyckeltext analyseras och kommenteras av forskare som sätter in texterna i sitt historiska sammanhang.
Ett kapitel handlar om det, förmodligen, första offentliga homovänliga föredraget i Sverige. 1952 höll Eric Thorsell (som själv var bög men inte officiellt då) det, "Från heliga Birgitta till pastor Kejne, några bilder ur homosexualitetens historia". Utdrag från den statliga utredningen "Intersexuellas könstillhörighet" från 1968 finns med, den skulle fyra år senare leda till att Sverige fick världens första lag som reglerade juridiska könsbyten. Delar av dialogen i filmen Fucking Åmål (om två tjejer som blir ihop) från 1998 kommenteras.

Men även de delar som inte har koppling till HBTQ-debatten är intressanta. Även om man inte alltid håller med om budskapet. Och det gäller också för "forskarnas analyser" som ibland är något vinklade. Men Könspolitiska nyckeltexter II är en bok jag rekommenderar till folk som är intresserade av jämställdhetsdebatten idag. Visst har det hänt mycket sedan 1930-talet men vi kan konstatera att patriarkala strukturer finns ännu 2014.

fredag 18 juli 2014

HBT-kultur. Han åt mitt hjärta - Viktor Algren.


Han åt mitt hjärta (2013) av Viktor Algren (pseudonym) är inte enkel att recensera. Det finns många aspekter i den. Kommunistisk argumentation, bögsex, blodigt våld, sagoromantik och utanförskap är några av dem. Från förlagets presentation av boken.
När det är fullmåne i Malmö springer varulvar på gatorna. I Han åt mitt hjärta är det inte fantasier utan brutal verklighet. En ung man möter sitt öde och förvandlas både psykiskt och fysiskt. I en djurisk, köttsligt kärleksfylld relation till den mystiske Henry omsätts politisk vänsterteori till praktik när fascister och andra illgärningsmän slits sönder och äts upp. Det är en bok fylld med litterära referenser där ett möte mellan Twilight-sagans romantiska skimmer och Röda arméfraktionens iskalla traktat känns helt naturligt.
Om vi börjar med politiken. Bokens båda huvudpersoner, Viktor och Henry, hyllar diverse kommunistdiktatorer, Mao Tse Tung, Fidel Castro etc. Boken kan också tolkas vara våldsförhärligande. De unga männen, när de är varulvar vid fullmåne, dödar och sliter sönder bl.a. en sd-politiker och argumentationen är att det är motiverat eftersom bl.a. sd-folk "är onda". Det blir något otydligt om författaren verkligen sympatiserar med åsikterna (i en del kapitel är det utläggningar som närmast blir politiska pamfletter). Kommunismen är den ideologi som orsakade absolut flest mördade civila på 1900-talet. Författaren har dock i en intervju förklarat att han inte tror på våldsattacker på politiska motståndare. Att peka ut tydligt identifierbara personer som blir mördade är också problematiskt även om det handlar om en främlingsfientlig sd-politiker. Dock kan berättelsen även tolkas som en parodi på extremvänsterns absurda svart-vita resonemang.

Homoerotik som inte blir vulgär.

Boken innehåller en del homoerotiska scener där Viktor och Henry kommer.... nära varann fysiskt. Det blir aldrig vulgärt eller fånigt utan tvärtom faktiskt sexigt.

Jag gillar det (sago)-romantiska temat i berättelsen. Även om själva varulvstemat inte är sant avslöjar boken en del om litteraturhistorien och det tillhör skönlitteraturens privilegier att hitta på sagor.

Men där boken blir som bäst är när den ställer frågan om inte alla är "monster" till en viss del. När det handlar om "godhet och ondska". Varulvarna kan inte välja men det kan faktiskt vi människor till viss del. När vi tittar bort från sociala orättvisor, sexism, rasism och HBT-fientlighet är det också ett ställningstagande. Symboliken mellan att bli varulv (smitta genom blod eller sperma) och få hiv blir ibland nästan övertydlig. Utanförskapet hos varulvar blir också en viktig symbol.

Han åt mitt hjärta spretar onekligen när det gäller teman och det är delvis dess problem. Men delar av den är intressant litterärt. Bäst blir den när den framför svärtan - det som alla människor måste förhålla sig till.


torsdag 17 juli 2014

HBT-kultur. Mitt liv med Liberace.
Den välkände pianisten Liberace (spelad av Michael Douglas) möter 1977 Scott Thorson (Matt Damon). Den förre är betydligt över 50 år, den senare en tonåring. De blir först vänner men inleder snart en sexuell relation och Scott blir också anställd hos Liberale. Så börjar Mitt liv med Liberace (2013) som är baserad på en självbiografisk bok av Scott Thorson. Filmen redovisar deras ibland komplicerade relation som varade ca fem år.  Offentligt förnekade Liberace hela sitt liv att han var homosexuell.

Det som verkligen lyfter filmen är skådespelarinsatserna. Michael Douglas gör ett lysande porträtt av den fjollige Liberace som älskar kitch. Matt Damon visar Scotts förvandling från blyg tonåring till så småningom kokainmissbrukande och desillusionerad. Som extra bonus finns Rob Lowe som spelar en plastikkirurg som själv tydligt låtit sig bli opererad i ansiktet. Liberace vill, förutom att se yngre ut, bisarrt nog även försöka göra om Scott till en yngre kopia av sig själv. Det blir faktiskt både kul och tragiskt.

Regissören Steven Soderbergh har gjort ett ok hantverk, ibland blir dock berättandet något för konventionellt (och i slutet för sentimentalt) men aldrig tråkigt.  Soderbergh hade betydande problem att få något filmbolag intresserade av hans manus vilket resulterade att det i USA istället blev en TV-serie. Ansvariga filmbolagsdirektörer trodde en filmversion skulle bli "too gay" för mainstreampubliken. Förvånande eftersom Brokeback Mountain tidigare blivit en sådan framgång och delvis även Milk.

Liberace dog av aids 1987.


måndag 14 juli 2014

M svänger om juridiska könsbyten för barn.


Olof Lavesson, Moderaternas HBT-politiske talesperson, meddelar att partiet nu svänger och lämnar sitt motstånd emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Istället blir partiets attityd "möjligen" till reformen.. I början av det här året beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta en utredning om nuvarande 18-årsgräns ska sänkas, behållas eller avskaffas. Den utredningen ska vara klar senast 31 december 2014.

Stefan Dubois, handläggare vid Moderaternas kansli, mailade i april i år följande om partiets åsikt om att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten..
NEJ. Den som är under 18 år räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som ett könsbyte innebär. Dessutom innebär ett sådant system att det i realiteten blir barnets vårdnadshavare som ytterst beslutar om barnets ska genomgå ett könsbyte eller inte. Det pågår en statlig utredning som överväger om åldersgränsen bör sänkas eller inte.
Jag riktade skarp kritik emot det faktum att regeringens största parti tillsätter en utredning där de från början är principiellt emot reformen.  Nu lämnar Lavesson följande kommentar.
När det gäller åldersgränsen för att få byta juridiskt kön har regeringen i vintras tillsatt en utredning och vi avvaktar det resultatet. Därför ska svaret vara möjligen på den frågan.
Bara två partier är idag emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.

Jag mailade Olof Lavesson och vissa personer i Moderaterna ledning bl.a. partisekreteraren Kent Persson och Anna Kinberg Batra, gruppledare för m i riksdagen, följande.
Ingen blir gladare än jag om m senaste månaderna svängt och nu svarar "möjligen" men det har varit olika besked inom några få månader. Men jag utgår från att du förankrat det här i partiet så jag gör såhär. Om ingen från m senast på måndag, 14 juli, mailat mig om att Olofs tolkning, att m:s attityd är "möjligen" till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten, kommer jag tolka det som att det är partiets officiella åsikt.
Ingen från partiet har hört av sig. Därmed kan vi konstatera att Sveriges 10 största partier nu tycker följande om att sänka (eller avskaffa) åldersgränsen för att få byta kön juridiskt

Ja: Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet, Feministiskt initiativ.
Möjligen: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet.
Nej: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna.

Sd ännu principiellt för sterilitetskrav i könstillhörighetslagen - men partiet har accepterat dess avskaffande

Senaste åren har svenska könstillhörighetslagen blivit mer frihetlig. Alla partier stödde förslagen om att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Alla partier förutom Sverigedemokraterna stödde förslagen om att avskaffa sterilitetskravet samt att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) före en "könsbytesoperation" för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. Sd har förklarat att de ännu är principiella motståndare till de båda senare reformerna men inte vill avskaffa dem.


Uppdatering 1.

S versus m. Reinfeldt vs Löfven.

Moderaterna är ännu, trots dess dåliga resultat i EU-valet, ett av de två stora partierna i Sverige tillsammans med Socialdemokraterna. Jag har gjort olika jämförelser mellan olika partikonstellationer. Låt oss göra en där s och m jämförs.

S (Löfven) har en bättre HBT-politik än m (Reinfeldt) inom fyra områden. S har inte någon sämre HBT-politik inom något område. S är bättre inom följande områden.

1. S är för att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp. M tvekar.
2. S är för att hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit ska inkluderas i brottsbalken när det gäller straffskärpning emot hatbrott. M tvekar.
3. S är för att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. M tvekar.
4. S tvekar om det bör införas ett tredje juridiskt kön. M är emot.

Moderaterna kan givetvis hänvisa till att de förmodligen är HBT-vänligare än de flesta partier (oavsett om de är höger eller vänster)  i världen. Men nu ställs ju inte m i höst emot något islamistparti i Mellanöstern eller Republikanerna i USA eller vänsterpartier i Latinamerika. Utan emot svenska partier.  Det är emot andra svenska partier de ska jämföras.
söndag 13 juli 2014

HBT-kultur. Bröd & vin - Samuel R Delany & Mia Wolff.


Bröd & vin - en erotisk kärlekssaga från New York (2013) är ett seriealbum om en annorlunda relation. Den är baserad på verkliga händelser. Hur Samuel, akademiker, svart och medelålders, och Dennis, hemlös, vit och 12 år yngre, möttes. Dennis sålde böcker på en gata i New York. Samuel kom förbi av en slump och köpte en bok. Men hade inga pengar och fick den på kredit, när han återvände några dagar senare för att betala började de två männen prata mer med varann.

Så småningom fick de ett sexuellt intresse för varann och Samuel fixade ett hotellrum. Efter att de haft sex där var båda osäkra på om de skulle bli ihop men det blev resultatet till slut. De flyttade ihop och har när den här boken återutgavs 2013 (och även i svensk översättning) hade de varit ett par i över 20 år.

Berättelsen som Samuel R Delany levererar om hur han mötte sin pojkvän är fascinerande. Att det är en del explicit homoerotik och nakna kroppar blir bara kul. Det här är ingen porrnovell (inte för att det är fel med sådana) utan det sexuella blir en integrerad del av berättelsen.

Mia Wolff tecknar med svart-vitt-grått. Ibland blir det anonymt, i några bilder kan dock avsaknaden av grälla färger förstärka känslan av dysterhet men också att något viktigt händer. Wolff är skicklig i att förmedla personernas ansiktsuttryck.

Ett ok seriealbum men själva storyn är bättre än den konstnärliga delen.

fredag 11 juli 2014

HBT-kultur. Trans: it - Marcus Linda Lindmark.


Trans: it (2013) är ett seriealbum som är "baserad på verkliga händelser" som det heter ibland i förtexter till filmer. Det handlar om hur transvestiten Marcus Linda Lindmarks liv utvecklats senaste decennierna. Marcus är en heterokille som främst är intresserad av tjejer men ibland blir han Linda, sitt trans-alter-ego. Vi får följa hen i sin "komma-ut-process" som transperson. Det leder till både nya möjligheter men också problem bl.a. så tar relationen med flickvännen slut. Men hon är ingen transfob. Istället skildras nyanserat hur båda måste hantera sina attityder.

Marcus flickvän vill att han ska kunna visa sina feminina sidor som man, utan att "klä om sig". Och här ställt könsideologin på sin spets. Att många, både cis-personer (icke-transpersoner) och transpersoner, är fast i en tvåkönsnorm. Antingen-eller istället för både-och. Kanske för att samhället ännu främjar en sådan norm.

En positiv sak är att det är så många (25) duktiga serietecknare som medverkat vid framställandet av boken. Ibland blir det vackert men främst är tillgången att teckningarna ger liv åt berättelsen. Och på köpet får läsaren en dos information om transpersoner.

Seriealbum om transvestiter är vi inte bortskämda med. Därför blir den här boken angelägen.