måndag 13 juli 2009

Kd har ingen officiell åsikt om heteronormen.

Kristdemokraterna som parti har ingen officiell åsikt om heteronormativitet. Det berättar Stefan Attefall, partiets gruppledare i riksdagen.

Jag har som bekant mailat de olika partierna och frågat dem följande.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)

Kristdemokraterna valde då alternativ 2 av tre olika förslag.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Det här var ganska väntat, och både Clapham och Johan gissade alltså rätt när jag tidigare här på bloggen gav folk möjlighet att spekulera i vad kd skulle svara. Men det var givetvis en risk att de skulle fega som sitt ungdomsförbund kdu och säga att de inte gillade något av alternativen.

Är det här då taktiserande från kristdemokraterna? Är de egentligen för alternativ 3 d.v.s. för heteronormen men inte vågar säga det eftersom det inte är politiskt korrekt idag? Visst kan det delvis vara så. Men jag gissar att det inte är hela sanningen.

Kd är faktiskt ett av de partier som är mest oenigt inom HBT-politiken idag. I äktenskapsdebatten var det flera från partistyrelsen som argumenterade för en könsneutral äktenskapslag. En familjepolitisk grupp har föreslagit att de tydligare ska erkänna även homofamiljer. Samtidigt så har partiet människor som Lennart Sacredeus och Tuve Skånberg som ägnar sig åt en homofientlig retorik. Partiet är dessutom ännu emot närståendeadoptioner för samkönade par, en reform som syftar till att ge juridisk trygghet åt barn som redan bor i homofamiljer.

För 10 år sedan hade kd säkert utan problem kunnat välja alternativ 3 d.v.s. ja till heteronormen. Men sedan dess har partiet fått en del nya politiker som inte lika enkelt accepterar att politiska partier ska värdera folks relationer efter om det är någon av samma eller motsatt kön.

En politiker som Anders Wijkman (f.d. EU-parlamentariker för kd) kanske t.o.m. skulle välja alternativ 1 d.v.s att man bör bekämpa heteronormativitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar