måndag 13 juli 2009

Vad säger kristdemokraterna om heteronormativitet?

Kristdemokraterna har nu besvarat enkäten om heteronormativitet. Det är ett av de partier där det inte har varit givet vad de skulle svara.

Det här var de tre altenrativen partiet hade att välja mellan.

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativeten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika normala och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika normala som övriga individer.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Kd har nu valt ett av dem. Gissa vilket här om du vill. Du kan varken vinna någon lunch med Göran Hägglund (ordförande i kd) eller någon bok om partiet. Däremot äran av att ha gissat rätt.

Jag presenterar svaret senare här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar