måndag 31 maj 2010

Sd bör egentligen gilla Oden och Tor eller?

Idag har Sverigedemokraterna lämnat sin s.k. skuggbudget. När man läser den frågar man sig följande. Existerar samkönade familjer i sd:s samhälle? Något mer heteronormativt dokument än det här får man leta efter i svensk politik.

Jo, jag vet att sd accepterat närståendeadoptioner för samkönade par, alltså att någon i ett homopar kan adoptera sin partners barn. Även om partiet i övrigt vill avskaffa möjligheten till adoptioner för samkönade par och även avskaffa möjligheten till inseminationer vid kliniker för lesbiska kvinnor.

Från sid 19 i budgetdokukumentet.
Skolans roll handlar inte bara om kunskapsförmedling, utan även till stor del om att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Man kan ju möjligen tycka det är något intressant att Sverigedemokraterna av alla partier talar om västerländsk humanism. Även om begreppet är något komplicerat i sig, koloniseringen och förföljelsen av människor utanför Europa ökade dramatiskt så sent som i slutet på 1800-talet.

Men sd har en poäng, "västerländsk humanism" kan man kalla den process som startade på allvar med upplysningsidealen i vissa delar av Europa på 1700-talet. Men fokus i den humanismen var att individer har okränkbara rättigheter och att det är viktigt att vara tolerant. Det är på tvärs mot det budskap som sd har om att sprida främlingsfientlighet och diskriminera HBT-personer.

Förresten är även kristendomen importerad. Hade det existerat några sd-politiker på 1000-talet hade de nog arbetat mot "den där främmande religionen där de galna kristna låtsas dricka någons (Jesus) blod vid riter. Bättre hålla kvar vid Oden och Tor som är anpassade för vår nordiska kultur".

Kärnfamiljen blev först på 1800-talet ideal i samhället. Fram till dess bodde ofta flera generationer tillsammans. När folk gifte sig var det främst något som handlade om ekonomiska relationer mellan släkter, inte om kärlek.

Från sid 27 i budgetdokumentet.
Barnfamiljers ekonomiska situation påverkar hela familjesituationen på många olika sätt, oavsett om det handlar om en kärnfamilj eller om det rör sig om ensamstående föräldrar med barn. För att nå målet att hela samhället skall genomsyras av en mer barnvänlig atmosfär menar vi att förutsättningarna för familjebildning måste förbättras.
Nåja, att sd inte vill förbättra förutsättningarna för samkönade familjebildningar är tydligt. Trots att all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Men det intressantaste är att sd i dokumentet låtsas som att det existerar bara två typer av familjer med barn.

1. Kärnfamiljer (barn bor med sina två biologiska föräldrar)
2. Ensamstående föräldrar med barn.

Vet inte sd om att det är många barn som bor med en av föräldrarna och med den som föräldern är omgift eller sambo med? Oftast någon partner av motsatt kön, ibland med någon av samma kön?

Vet inte sd om att många barn är adopterade och bor med två föräldrar som ingen av dem är biologisk förälder?

Vet inte sd om barn blivit till genom inseminationer vid kliniker och bor med två kvinnor? Även om partiet vill avskaffa möjligheten till det hoppas jag inte de vill ta ifrån de lesbiska paren de barnen.

Vissa kanske tycker jag är raljant och jag hade inte haft invändningarna om det varit något 0,2 %-parti som snabbt skrivit ihop något dokument. Men det här är ett parti som har miljontals kronor i sin kassor och flera anställda.

Givetvis riktar sd även kritik mot "genuscertifiering" av förskolor.
Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkti verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
Hur experimenterar man på barns könsidentitet? Förändrar man pojkars könsidentitet om man visar dem att det är alright även för dem att leka med dockor? Är det inte alla könsbundna förväntningarna idag som är det allvarligaste problemet? Pojken och flickor får ofta tydliga signaler från sin omgivning om de leker för mycket med leksaker som inte "följer" deras biologiska kön.

Andra delar av budgeten är att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska få minskade anslag med 100 miljoner om året. Men givetvis är det invandringen som är det främsta besparingsobjektet i sd:s budget. De vill minska nuvarande antal som får stanna som flyktingar och anhöriginvandrare till en tiondel. Av de som får stanna i Sverige med nuvarande politik hade alltså 90 % blivit avvisade.

Givetvis ska man få debattera flykting- och invandringspolitik som annat, men det är väl enkelt att konstatera att det även skulle drabbat många HBT-personer som söker asyl.

Inom homopolitiken brukar Kristdemokraterna ofta säga något fint om allas lika värde oavsett sexuell läggning trots att de vill diskriminera samkönade par. Och likadant gör Sverigedemokraterna (inga jämförelser i övrigt men sd och kd är mycket nära varann inom HBT-politiken)

Från sid 17.
En av de viktigaste principerna i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter oavsett ursprung, kön, religion eller sexuell läggning.
Det är vänligt av sd att tycka att alla har samma värde. Men att samkönade par ska ha samma rättigheter som olikkönade par, att ingå borgerliga äktenskap, adoptera etc. det är tydligen för radikalt för partiet.

Även Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Sydsvenska Dagbladet och Dagen har artiklar om sd:s budgetförslag.


Uppdatering 1


På den här bloggen granskar jag och kritiserar Sverigedemokraterna. Som jag gör med andra partier. Men eftersom Kristdemokraterna och sd har den sämsta HBT-politiken bland partier av betydelse i Sverige får de oftast kritik här.

Dagens Nyheter rapporterar om att det återigen blivit mötesstörningar mot sd. Vid ett torgmöte i Landskrona. Det är helt oacceptabelt givetvis. Yttrandefriheten handlar inte bara om att m och s ska diskutera om man ska höja eller sänka skattekvoten med någon procentenhet. Vem som helst kan vara för det. Nej, yttrandefriheten prövas när partier med udda och ibland obehagliga värderingar är på torgmöten. Även högerextrema och vänsterextrema partier har rätt att tala fritt utan att bli attackerade av någon skränande pöbel.

Främst har givetvis vänsterextremisterna själva ansvar, en del har tydligen koppling till Ung Vänster vilket är skamligt för dem. Vad skulle Ung Vänster tycka om sd eller muf för den delen försökt tysta torgmöten från dem. De hade nog inte accepterat det enkelt.

Men det är också intressant att så många bloggare från riksdagspartierna som ofta kommenterar Sverigedemokraternas politik och länkar till artiklar om den nogsamt undviker att länka till att partiets möten störts idag. De tiger vilket ger en signal till vänsterextremisterna att många i s, m, c, fp, kd, v och mp håller med om att det är rätt att störa sd-möten.

Det är fel att trakassera folk på möten. Det kvittar om det är sd, Livets ord eller någon annan extrem förening. Egentligen räcker det som argument. Men sedan är det också kontraproduktivt, sympatierna ökar för de grupper som blir attackerade.

Tyvärr är det nästan bara sd-bloggare som länkar till störningsartiklarna. Men tack och lov är jag inte ensam bland bloggare som kritiskt granskar partiets politik. Även Henrik Alexandersson (engagerad i Piratpartiet) skriver om det.

Men var är ni andra bloggare i den här debatten? Att snacka fint om yttrandefrihet generellt är enkelt, att verkligen försvara samma yttrandefrihet även för de vars politik man ogillar är däremot svårare. Det kräver civilkurage. Men ska inte vi bloggare ha det?

Även Sydsvenska Dagbladet skriver om mötesstörningen mot sd.


Uppdatering 2

Ska förtydliga vad jag menar med att trakassera möten. Givetvis har också folk som ogillar sd, kommunistpartier, Livets ord etc. rätt att demonstrera det vid ett möte. Det är inte så att någon grupp "reserverar" ett torg för sin egen förening bara för att man har möten.

Följande metoder är helt alright.

1. Gå till mötet och ställa kritiska frågor i mikrofon om partiet eller föreningen tillåter publiken att göra det.
2. Berätta för partiets eller föreningens ansvariga att deras budskap är förfärligt och obegåvat.
3. Dela ut broschyrer mot partiets eller föreningens budskap.
4. Hålla plakat med kritik mot den förening eller det parti som har torgmötet.

Även 1-4 är delar av yttrande- och mötesfriheten. Ingen har rätt att slippa bli emotsagd i den offentliga debatten.Sedan är de flesta seriösa människor emot att använda våld.

De som är vanligast vid trakasserier är annars att folk skriker eller blåser i visselpipor i syfte att mötestalarens budskap inte ska höras. Det är inte olagligt juridiskt men givetvis oetiskt. Hur skulle du själv tycka om någon försökte tysta dig när du höll ett tal? Signalen blir att den som håller tal har ett sådant sant budskap att man inte verbalt kan argumentera emot. Utan bara skrika.

Jag brukar jämföra med om det blir en tuff diskussion på ett möte i någon bostadsrättsförening. Och någon skulle börjar skrika närhelst en viss människa får ordet för att vederbörandes argument inte skulle höras. Om vi inte respekterar sådant varför då respektera det på ett torg?

Det är tragiskt att Expo som granskar högerextrema grupper och många andra sd-kritiker inte tydligt fördömer även den senare typen av trakasserier . Att de fördömer våld är bra men det är inte tillräckligt.


Uppdatering 3


I en av kommentarerna till den här bloggposten skrev jag. "Jag har svårt att bedöma om sd:s budgetsiffror för invandring är trovärdiga, jag tycker själv de verkar vara betydligt överdrivna men det är bäst ekonomer fristående från sd får bedöma det.". Min spontana reaktion var tydligen riktig. Dagens Nyheter avslöjar att nationalekonomen Jan Ekberg (som för övrigt är en av de forskare som tidigare försökt beräkna "invandringens kostnader") dömer ut sd:s siffror om möjliga besparingar av en kraftigt skärpt flyktingpolitik.

Riksdagen har röstat ja till förslag som kan orsaka högre straff för hatbrott.

I förra bloggposten skrev jag om att transpersoner ännu inte blivit omnämnda i lagarna mot hatbrott. En positiv nyhet är dock att riksdagen (§ 7 i protokollet från 19 maj) med tydlig majoritet röstat ja till regeringens proposition (lagförslag) Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. där bl.a. följande är med. (sid 27)

Detta innebär att omständigheter som talar i skärpande eller mildrande riktning många gånger inte får något eller endast litet genomslag vid straffvärdebedömningen. Det rimmar dåligt med principen om att svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare brott även inom en viss brottstyp. Eftersom de närmare omständigheterna vid enskilda brott kan skilja sig åt, ibland mycket, är detta inte tillfredsställande. Straffvärdet måste kunna bedömas på ett mer nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det gäller både de allvarliga våldsbrotten och andra brott.

Att riksdagen röstat ja till det kan ge en tydlig signal till domstolar att de oftare än hittills bör använda straffskärpningsparagrafen vid bl.a. hatbrott. Den borgerliga regeringen fick stöd även av Socialdemokraterna när det gäller den delen.

Däremot var Miljöpartiet emot hela lagförslaget från regeringen, främst med motiveringen att högre straff inte minskar brottsligheten. Från mp:s reservation (alternativa förslag) i justitieutskottets rapport om regeringsförslaget.
Enligt min mening saknas ett erfarenhetsmässigt bevisat behov av att höja straffnivåerna för våldsbrott. Det är dessutom inte försvarligt att använda närmare en halv miljard kronor till utökade fängelsevistelser. Det är mer angeläget att satsa på att anmälda brott utreds omedelbart, att åtal väcks och att fällande domar förenas med en kännbar sanktion.
Men vore mp logiska borde de ju då inte heller vara för straffskärpningsparagrafen vid hatbrott om nu straffskalorna i sig inte är viktigast. Det är sant att forskningen visar att högre straff generellt inte minskar brottsligheten men det handlar ju även om att ge upprättelse åt ett brottsoffer.

Vänsterpartiet är också emot den del som handlar om straffskärpning och straffmildring.
Jag anser att det självklart är viktigt att försvårande och förmildrande omständigheter ska kunna få betydelse vid straffvärdebedömningen. De möjligheter som finns med nuvarande lagstiftning är dock enligt min mening tillräckliga. Dessutom riskerar den föreslagna ändringen av de försvårande och förmildrande omständigheterna att göra det svårare att följa straffrättens krav på förutsebarhet och enhetlighet.
Det här argumentet är egentligen ännu mer besynnerligt än Miljöpartiets. För hur kan förutsebarheten och enhetligheten försvåras att paragrafen tydliggörs? Det som är positivt är dock att fem partier med nästan 90 % av riksdagsledamöterna röstade ja till förslaget. Mitt tips är den här lagförändringen blir kvar oavsett om det blir en borgerlig eller röd-grön regering efter valet i höst.

Lagförslaget börjar gälla 1 juli 2010.

Maila m och kd om hatbrottslagar för transpersoner.

Om några veckor lämnar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga rapport om hatbrott. Den senaste publikationen från juni 2009 hittar du här.

Brottsförebyggande rådet avslöjar på sin hemsida att de ändrat definitionen så att även brott mot majoritetsgrupper som etniska svenskar och heterosexuella kan vara hatbrott.
Definitionen av hatbrott i hatbrottsstatistiken har ändrats från och med år 2008 bland annat genom att det främlingsfientliga motivet utökats till att även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper samt av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper.
Jag är själv för förändringarna. Dels är det principiellt problematiskt att behandla grupperna annorlunda. Det riskerar också att leda till en debatt om att invandrare och homosexuella har rättigheter som andra inte har. Trots att de två grupperna, generellt i samhället, oftare är offer för diskriminering och hatbrott än heterosexuella etniska svenskar.

En annan förändring är att även transpersoner är omnämnda i hatbrottsstatistiken separat, det är positivt eftersom det är viktigt att synliggöra gruppens ofta svåra situation. Tyvärr har transpersoner annars inget explicit skydd av själva lagarna mot hatbrott.

Europarådets ministerkommitté antog 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. En del i HBT-rekommendationen är att transpersoner bör få skydda hetslagarna i medlemsländerna i Europarådet.

I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

I riksdagen är alla partier för att inkludera transpersoner i hetslagen - förutom Moderaterna och Kristdemokraterna. Det senare partiet är dock för att i Yttrandefrihetskommittén börja utreda reformen även om de i sak ännu tvekar. M svarar "möjligen" både i sak och till en utredning.

En annan del av lagarna mot hatbrott är den s.k straffskärpningsparagrafen i Brottsbalken. När alla riksdagspartier (förutom Moderaterna som dock senare sagt ja till det) 2002 röstade för att även "sexuell läggning" ska vara med i straffskärpningsparagrafen var det för att man konstaterade att dessförinnan användes nästan aldrig paragrafen vid hatbrott mot homosexuella och bisexuella. Även därefter har den använts för sällan men betydligt oftare sedan "sexuell läggning" explicit är med där. Av samma orsak bör "könsidentitet" explicit vara med eftersom rapporter från Folkhälsoinstitutet avslöjat att andelen transpersoner som varit drabbade av hatbrott är ännu högre än bland homosexuella och bisexuella.

Det är också orsaken till att sex av riksdagens partier idag är för att "könsidentitet" explicit ska vara med i paragrafen. Alla förutom Moderaterna. Kristdemokraterna sa ja till reformen förra sommaren vid sitt riksting (kongress).

Du som bloggbesökare har möjlighet att kontakta riksdagsledamöterna för m och kd i Justitieutskottet.

De två ledamöter i m som är bäst att kontakta är följande.

Henrik von Sydow

Ulrika Karlsson

Övriga m-ledamöter i justitieutskottet.

Krister Hammarbergh

Inge Garstedt

Helena Bouveng

De två kd-ledamöterna i justitieutskottet är följande.

Inger Davidson

Otto von Arnold

lördag 29 maj 2010

Kris.

Det här är den "fredagskrönika" jag skulle skrivit igår egentligen men det blev av flera orsaker inte möjligt. Därför publicerar jag den idag.
I hear the door-bell ringing and suddenly the panic takes me
the sound so ominously tearing through the silence
I cannot move I´m standing numb and frozen among the things I love so dearly
the book, the paintings and the funiture help me
ABBA, som är en av mina favoritgrupper, gjorde ofta glad pop om kärlek. Men det många inte känner till är att en av deras låtar handlar om någon med allvarliga psykiska problem, Visitors från albumet med samma namn 1981. Textraderna är från den låten.

Psykiska problem är "demokratiska". Arbetsmiljö- och förslitningsskador drabbar betydligt oftare människor i arbetaryrken än akademiker. Men psykiska kriser drabbar människor från alla sociala grupper.

Om jag ska referera till min egen stad Malmö.

Just nu är det en man i en villa i Bellevue med kostym och slips på sig inför en fest ikväll med affärsbekanta. Han är förtvivlad, ska han orka eller ska han återigen få panikkänslor som ofta annars. Just nu är det en arbetarfamilj i Kirseberg som är ledsen för att ett av deras barn återigen fått en allvarlig depression och kanske måste åka till psykakuten.

Just nu är det en man i Rosengård som har ångest för hur en del av familjen i hans gamla hemland har det. Han hade psykiska problem redan där och de har blivit än värre sedan han flyttade till Sverige och det återigen blivit militära konflikter i hans gamla hemland. Just nu är det en ung tjej vid Möllevången som återigen fått panikångest.

Varför har vi i Sverige ännu 2010 så svårt att prata om psykiska problem och sjukdomar. Trots att vi vet att nästan 40 % av alla människor någon gång i livet drabbas av en allvarlig depression. Om någon fysisk sjukdom hade drabbat nästan 40 % hade vi varit tysta då också? Visst har situationen blivit bättre de senaste decennierna men ännu är det som om man inte tar psykiska sjukdomar på samma allvar som fysiska.

Det är förfärande att självmordsbenägna ungdomar ibland tvingas vänta ett halvt år innan de får vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Tänk om någon tonåring som riskerade dö av ett hjärtfel vilken dag som helst skulle fått beskedet att du får en tid om ett halvår. Hur många av oss hade accepterat det?

Alla människor är i kris ibland. Men även om det känns så måste det inte bara vara negativt. Det kinesiska tecknet för kris innehåller flera ord, ett av dem är hopp. Det kan tyckas paradoxalt men är det egentligen inte. För kriser kan få människor att ompröva sitt liv. Att inte av gammal vana fortsätta med en vardag man egentligen ogillar. Att skilja sig i en relation som inte fungerar. Att byta jobb. Att byta värderingar. Att få självrespekt.

Kris kan vara början till förändring. Men även förbättring?

Tove Jansson är en välkänd författare till bl.a. böckerna om Mumintrollen. Hon var även lesbisk och hade en relation med en annan kvinna. Om man granskar böckerna om Mumintrollen snabbt kan de tyckas vara som de flesta andra, Muminfamiljen är en kärnfamilj. Men om man följer alla typerna i hennes böcker blir det tydligt att Jansson var en humanist och försvarade rätten att vara annorlunda. Att hon hade empati med människor som är "udda" och utanför.

I en av hennes böcker så rasar huset ihop för en av figurerna. Det är en katastrof givetvis. Inte bara huset utan alla värdesaker i det har krossats till spillror. Vad gör då figuren som bodde i det? Jo, hon är givetvis bedrövad. Men till sist dansar hon på ruinen av sitt hem.

Det är en författares rätt att skildra saker bildligt. Ingen skulle väl på allvar dansa på ruinerna av sitt hus. Men har vi inte alla ibland känt som om allt fallit ihop? Hur ska vi hantera det? Ingen kräver väl att vi ska börja dansa.

Men trots det. Det kinesiska tecknet för kris innehållet även ordet hopp.

Kris kan vara början till förändring. Även till förbättring?

Vi andra medmänniskor kan vara stöd för människor som är i kris. Som vi vill att andra ska vara stöd när vi själva är kris. Mer öppenhet om psykiska problem och sjukdomar är viktigt. Även att politiker prioriterar vård mot psykiska sjukdomar lika mycket som fysiska sjukdomar.

Kris kan vara början till förändring. Och ja, även till förbättring.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig lördagkväll och söndag.

fredag 28 maj 2010

Ryggradslöst från Ssu om "rätten att kränka".
Två karikatyrer. En av dem är välkänd, det är Rondellhunden som enligt konstnären Lars Vilks ska vara en bild av Muhammed, profet inom islam. Den andra bilden är däremot ny. Det är Socialdemokratiska ungdomsförbundet (ssu) som publicerat den i sitt senaste nummer av sin tidning Tvärdrag. Eller som tidningen själv kallar sig på sin sida, att vara ett forum för "ung socialdemokratisk debatt".

Jag brukar inte publicera satiriska bilder av religioner. Har bara gjort det en gång tidigare, här. En bild som satiriserar att en del katolska präster haft sex med många av sina korgossar. Dels är bilden i sig kul, dels har den tydlig koppling till debatten om homosexuella situation och hyckleriet inom katolska kyrkan.

De två bilder som är med i den här bloggposten hade jag vanligtvis inte publicerat. Jag respekterar att en del religiösa personer kan bli kränkta av dem. Mitt syfte med den här bloggen är inte att provocera, varken kristna, muslimer eller någon annan grupp. Mitt syfte är att lämna fakta och argument när det gäller HBT-rättigheter. Och förhoppningsvis skapa debatt ibland.

Jag har själv ganska ofta haft kontakt med kristna inom Svenska kyrkan. Jag vet hur "helig" nattvarden med Jesus är för en del av dem. Därför respekterar jag att vissa blev kränkta av en bild från Ecce Homo där Jesus spelar kort och dricker brännvin. Jag respekterar även att en del muslimer blir kränkta av att deras profet Muhammed kopplas ihop med att vara en hund. Respekt har jag även för katoliker som blir kränkta av bilden av påven i Tvärdrag.

Folk har rätt att bli kränkta och sårade av bilder. Däremot har ingen rätt att kräva att ingen annan ska få publicera den typen av bilder.

Därför försvarar jag till 100 % Lars Vilks som vill "testa gränserna" för yttrandefriheten med Rondellhunden. Även bilden i Ssu:s tidning hade jag kunnat försvara, även om den är elak. Och kränkande mot en del katoliker. Om Ssu hade varit så konsekventa att de även sagt sig utan problem publicera motsvarande bild med Muhammed eller någon imam.

Men Expressen avslöjar att ansvariga för Ssu-tidningen Tvärdrag är några ryggradslösa hycklare.
I senaste numret av SSU:s tidning Tvärdrag finns en karikatyr av tecknaren Kjell Nilsson-Mäki, där påven sträcker ut händerna mot en bebis och säger: "Låten barnen komma till mig". Under påvens kläder syns tydligt att han har erektion. Daniel Suhonen, ansvarig utgivare för Tvärdrag, förklarar att det inte är menat som en anklagelse mot påven. - Det är en hård politisk stämpling mot övergreppen inom katolska kyrkan, säger han

Suhonen anser att yttrandefriheten ska vara okränkbar, men skulle inte ha resonerat likadant om det gällde muslimer i stället för katoliker. - I Sverige är inte katoliker en utsatt folkgrupp. Men muslimer är en grupp som är utsatta för islamofobi, säger han.
Det är givetvis helt absurt att Suhonen resonerar som han gör. Yttrandefriheten är viktig. Även om den "kränker" en del katoliker. Men inte om den "kränker" en del muslimer. Men tyvärr har många till vänster, och även en del liberaler, hamnat i ett resonemang där de reducerar muslimer till att bara vara offer som inte har något eget ansvar. Trots att tolkningar av islam, som tolkningar av kristendomen, är orsak till mycket förtryck.

Nej, det är sant att katoliker generellt i Sverige inte stigmatiseras och diskrimineras lika ofta som muslimer. Men katolska kyrkan och muslimska samfund har mycket gemensamt, konservativsm, patriarkalism, HBT-fientlighet etc. Trots det blir muslimska samfund sällan kritiserade av svensk media för det medan liberala och socialdemokratiska tidningar ofta, med rätta, kritiserar påven och katolska kyrkan för att vara konservativ och HBT-fientlig.

Ansvaret för Tvärdrags ryggradslösa hyckleri hamnar till sist på ssu:s förbundsstyrelse. Ska de själva bli en del av det här hyckleriet eller ska de offentligt kritisera Suhonen?

Även tidningen Dagen skriver om Ssu:s hyckleri.

Representanthuset i USA har röstat ja till homosoldater.

Tidigt i morse svensk tid har Representanthuset i USA röstat ja till att avskaffa förbudet för öppet homosexuella att jobba i landets försvar. Det blev en oväntat tydlig majoritet för ett avskaffande, 234-194. Samtidigt har Senatens försvarsutskott med siffrorna 16-12 röstat för samma förslag.

Det betyder att USA nu är mycket nära att bli fritt från den diskriminerande lagen från 1993. Barack Obama har redan gett förslaget sitt stöd. Det som är kvar i praktiken är bara att det ska få stöd av en kvalificerad majoritet när Senaten i sin helhet röstar om det senare. Det krävs 60 röster av 100 för att hindra konservativa republikaner att försöka fördröja ett avgörande om förslaget.

Men jag ska förtydliga att det är ett kompromissförslag. Kongressen röstar ja till att avskaffa nuvarande "don´t ask, don´t tell"-policyn. Däremot så får enligt förslaget försvarshögkvarterat Pentagon vänta med att verkställa den nya policyn tills försvaret gjort sin ettåriga utredning om hur man bäst implementerar den nya policyn. En utredning som blir klar i början av 2011.

Från den brittiska HBT-siten Pinknews.

The White House has given its full support to legislation that would repeal the ban on openly gay people serving in the US military. President Obama ordered a review of the policy, directing Defence Secretary Robert Gates to gauge the attitudes of military personnel and the effect on morale that repealing the ban might have.

The proposal was first suggested as an amendment to a defence authorisation bill pending in Congress. The implementation of the new policy will be up to the Pentagon. White House Budget Director Peter Orszag wrote that the policy would: "ensure that the implementation of the repeal is consistent with standards of military readiness, effectiveness, unit cohesion, recruiting and retention."

Det är givetvis mycket viktigt att det blir ett snabbt avgörande i sak. Det skickar en signal till anställda i försvaret att det handlar om när man ska avskaffa nuvarande policy, inte om man ska göra det. Sedan kan man tycka att det är besynnerligt att krångla till det. Många konservativa i USA låtsas som att det här är något nytt "socialt experiment". Faktum är att att alla länder i EU tillåter öppet homosexuella att jobba inom försvaret. Alla länder i NATO - förutom USA och Turkiet. Alla länder i Latinamerika - förutom de öar i Västindien som ännu har totalförbud mot homorelationer.

Men Republikanerna, som de senaste åren blivit mer och mer konservativa generellt, protesterar. Visserligen har en republikansk ledamot i Senaten argumenterat för ett avskaffande av nuvarande policy. Från USA-gaysiten 365.com
Sen. Susan Collins, a Republican considered a critical vote on the issue, says she will support legislation that would repeal the military’s “don’t ask, don’t tell” policy.
Nästan alla andra republikaner har sagt de ska rösta nej till förslaget. Typisk är kommentaren som 365.com. berättar om när det gäller republikanernas försök till resonemang.
On Capitol Hill, the third-ranking House Republican promised unified GOP opposition to lifting the ban. “The American people don’t want the American military to be used to advance a liberal political agenda. And House Republicans will stand on that principle,” said Mike Pence, R-Ind.
Det som verkligen är komiskt är att när Obama och andra demokrater inför presidentvalet 2008 sa de vill avskaffa den diskriminerande policyn kontrade republikanerna med att Obama och hans kompisar försöker "politisera" debatten och att man borde låta Pentagon själva avgöra det. Om Pentagon skulle vara positiva till ett byte av policy lovade republikanerna att de skulle vara för det.

Nu när det där verkligen hänt, att Pentagon förbereder en ändrad policy, då tvärvänder republikanerna i sitt resonemang och menar sig själva veta bättre än Pentagon. Ännu mer besynnerligt blir det eftersom det t.o.m. bland republikanska sympatisörer i USA är en majoritet för att avskaffa nuvarande policy. Från Pinknews om en opinionsmätning från februari 2010.
A poll has found that nearly 75 per cent of Americans support allowing gay soldiers to be open about their sexual orientation.

The research, conducted by the Washington Post and ABC News, found that only 24 per cent of the 1,004 adults surveyed thought out gay people should not be allowed in the US military....

Eighty-two per cent of Democrats, 77 percent of independents and 64 percent of Republicans favoured removing the 'Don't Ask, Don't Tell' policy.
Givetvis har en del högerkristna i USA återigen avslöjat sitt homohat. Från 365.com
Conservative critics have gone dingy with their concerns over a possible “Don’t Ask, Don’t Tell” repeal. According to Family Research Council Senior Fellow for Policy Studies Peter Sprigg, getting rid of DADT means straight soldiers will be ravaged by their gay peers.

Sprigg argues gay military personnel “are three times more likely to commit sexual assaults than heterosexuals.” Guess when those pervs do their assaulting? While their victims are asleep. Why does this sound like some porn Sprigg borrowed from Eric Massa?

“If open homosexuality was permitted in the military, these numbers [of rape] can only increase,” Sprigg said. “The number of homosexuals would grow, the threat of discharge for homosexual behavior would be eliminated and protected class status for homosexuals would make victims hesitant to report assaults and make commanders hesitant to punish them for fear of appearing homophobic.”

The next theory has to to do with our Hitler like tendencies. Bryan Fischer of the American Family Association asserts Hitler was an “active homosexual.” Huh? Anyway Hitler’s SS troops were muscle queens. Why? Because straight soldiers didn’t want to do all the crazy things the Fuhrer wanted.

“He could not get straight soldiers to be savage and brutal and vicious enough to carry out his orders, but that homosexual solders basically had no limits and the savagery and brutality they were willing to inflict on whomever Hitler sent them after. So he surrounded himself, virtually all of the Stormtroopers, the Brownshirts, were male homosexuals.”

Not much to add. I thought ending DADT was about fairness. Didn’t know the policy kept us from going on raping and killing sprees.
Jon Bon Jovi sjöng "You give love a bad name". Man kan enkelt konstatera att många högerkristna i USA ger kristendomen "a bad name".


Uppdatering 1

Även brittiska HBT-siten 365.com har en artikel om nyheten.
In response, House Majortity Leader Steny Hoyer, a Democrat from Maryland, said that of the 13,500 men and women discharged under the "don't ask, don't tell" law, over a 1,000 of them had filled critical positions, including engineers and interpreters.
Det är mycket kritik man kan rikta mot USA:s "krig mot terrorismen". Inte för att det i sak är fel, tvärtom är det mycket viktigt att bekämpa terrorism. Men USA har också med tidigare president George W Bush lämnat viktiga centrala principer om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, varav fånglägret Guantanamo är det kanske värsta exemplet.

Men när man följer de skador som drabbat USA:s försvar av nuvarande "don´t ask, don´t tell-policy" blir det också tydligt att för den kristna högern och republikanerna i USA är kriget mot homosexuellas rättigheter viktigare än kriget mot terrorismen. En synnerligen udda prioritering.

torsdag 27 maj 2010

Jimmie Åkesson kritiserar homofientliga partikamrater i Södertälje.

Sydsvenska Dagbladet avslöjar att Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson i ett brev till lokalavdelningen i Södertälje kritiserar dem för deras homofientlighet.
Alltför invandringsvänliga, alltför homo­fientliga. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson är missnöjd med sina partivänner i Södertälje. I ett kritiskt brev markerar Åkesson mot SD i Södertälje, vars ordförande även är chefredaktör för partitidningen SD-Kuriren.

I lördags publicerade Sydsvenskan ett reportage om hur Sverigedemokraterna i Södertälje raggar religiöst konservativa invandrare genom att visa en bild på ett lesbiskt kärlekspar vid ett altare.

– Snart får Sverigedemokraterna sin förste muslimske medlem här i Södertälje. Han såg den här bilden och sa ”vilken äcklig bild!” berättade Nader Helawi, andranamn på SD:s kommunfullmäktigelista.

Uppgifterna i reportaget har fått partiledningen att reagera.

Den udda värvningstaktiken – att spela på människors motvilja mot homosexualitet – må rimma med den traditionella SD-linjen, då ledande företrädare gärna luftat sin avsky inför hbt-rörelsens Pride-parad. Men denna vår har Jimmie Åkesson försökt ge partiet en mer homovänlig profil. I en debattartikel i Aftonbladet skrev Åkesson nyligen att SD är ”ett parti för hbt-personer”.

I det läget kommer offentliggörandet av SD Södertäljes sätt att värva sympatisörer olägligt.

I måndags skickade parti­styrelsens verkställande utskott ett skarpt formulerat brev till SD:s lokalavdelning i Södertälje, undertecknat av Jimmie Åkesson.

”Det faktum att partiet vill bevara det traditionella äktenskapet och slå vakt om kärnfamiljen är inte detsamma som att vi har fientlig attityd gentemot homosexuella som individer eller som grupp”, skriver Åkesson.

SD-ledningen upprörs även av Nader Helawis engagemang för flyktingar i Farr, Flyktinggrupperna och asylkommittéernas riksråd. Helawi berättade för Sydsvenskan att han varit engagerad i Asylkommittén för södra Dalarna (han bodde då i Hedemora). Helawi kräver att kristna flyktingar från Irak behandlas mer generöst av Migrationsverket.

Jimmie Åkesson skriver att ”Farr är en organisation som aktivt motarbetar Sverigedemokraterna och aktivt arbetar för såväl mångkultur som massinvandring”. Åkesson anser att det är omöjligt att förena ”medlemskap/engagemang i Farr med en roll som offentlig företrädare för Sverige­demokraterna”.

SD-ledaren kräver också att SD Södertälje klargör sin position vad gäller invandring, och slår själv fast vilken linje som måste gälla: SD måste ”gå till val på ett närmast totalt invandringsstopp för överskådlig tid” för att kunna ”behålla/återskapa Södertälje som en svensk stad”.

I sak är det givetvis bra att Åkesson och övriga i partiledningen markerar mot den här typen av homofientlighet. Även om partisekreteraren Björn Söder ägnade sig åt samma sak för några år sedan utan några som helst fördömanden från övriga i partiledningen.

Vad är då orsaken till Åkessons brev? Jag gissar att Sverigedemokraternas partiledning genuint ogillar att folk springer omkring med bilder på lesbiska par. Åkesson och de flesta andra i sd är heteronormativa men de flesta av dem är inte homofientliga. Men givetvis är en annan orsak att Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti, partiledningen konstaterar att sådan här homofientlighet i Sverige 2010 skrämmer bort fler väljare än det lockar.

Mer besynnerlig är kommentaren om stopp för invandring. Det är ju tydligt från filmklipp på Youtube (visserligen postat av grupper som är än mer högerextrema än sd men filmen är genuin) att Åkesson säger till kristna i Södertälje på ett möte tidigare i år att "om man stoppar den muslimska invandringen kan sd vara för att acceptera att ganska många kristna flyktingar från Irak får asyl". Det här är givetvis helt populistiskt och på tvärs emot sd:s budskap i övriga Sverige.

Nu har Åkesson tydligen konstaterat att dubbelspelet inte fungerade. Jag själv skickade för några månader sedan ett brev till partistyrelsen i Sverigedemokraterna. Ännu har varken Åkesson eller någon annan från partistyrelsen besvarat mailet.

Även Dagen skriver om sd:s kritik mot lokalavdelningen i Södertälje.

onsdag 26 maj 2010

När blir kd ett "frihetsparti" även för bögar, lesbiska och transpersoner?

När Kristdemokraterna ska försöka öka friheten i samhället blir det inga förslag på förbättringar för HBT-personer. Det är enkelt att konstatera sedan partistyrelsen idag presenterat rapporten Från den stora staten till det starka samhälle, en rapport som diskuterar "politikens gränser".

Det är en arbetsgrupp med fem kd-politiker som förberett rapporten, den som lett arbetet är Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Stefan Attefall. Det är partiets riksting (kongress) i början av juli i år som ska avgöra om de accepterar rapporten som partiets politik eller vill göra förändringar av den.

Först ska jag säga att det är positivt i sig att ett parti gör en rapport om politikens gränser, alla politiska partier borde syssla med det. För även det riksdagsparti som är för mest regleringar, Vänsterpartiet, är ju också för gränser för vad politiker ska ägna sig åt. Det avgörande blir var man placerar de gränserna.

När man granskar rapporten är det främst gamla kd-förslag, det är få nyheter. Men det är bra att partiet resonerar om frihet. Tyvärr blir förslagen inom familjepolitiken som vanligt heteronormativa. Visserligen skriver man följande på sid 4.
Människan är en unik och oersättlig varelse som har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning etc.
Men som ofta annars från kd-politiker blir det främst fina ord i ett dokument. Låt oss granska kd:s dokument i relation till hur partiet beter sig i verkligheten när det gäller två viktiga "frihetsreformer" för HBT-personer.

1. Transsexuella och kravet på att de måste bli steriliserade för att få juridiskt byta kön.

Från sid 9 i rapporten.
Alva och Gunnar Myrdals människosyn och uppifrånperspektiv tog sig också uttryck i att de förespråkade tvångssterilisering som ett profylaktiskt (förebyggande) instrument. De tar klart ställning för användandet av tvångssterilisering när de skriver “åter och åter träffar vi t.ex. stora kullar av barn till ogifta imbecilla mödrar, där hela skaran måste underhållas av det allmänna och där deras ofta förekommande asocialitet och brottslighet i framtiden kommer att vålla ytterligare bekymmer” 1. Vad makarna Myrdal illustrerar är hur det går när problem som man ser i vardagen ska lösas utifrån en stark tilltro till vetenskap och rationalitet med en kollektivistisk människosyn där någon högre upp vet hur alla ska leva.
Kristdemokraternas politik i praktiken.

Könstillhörighetsutredningen lämnade sin rapport våren 2007. Den hade sin brister, bl.a. ett absurt krav på att transsexuella måste bli kastrerade för att få juridiskt byta kön. Men den föreslog också flera förbättringar för transsexuella. Man skulle kunna kalla det reformer som syftar till att begränsa politikens makt över transsexuella individer.

Bl.a. föreslog man att avskaffa nuvarande krav att den som juridiskt byter kön måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad. Ja, du läste rätt. Det steriliseringskrav som kränkt många medborgare för att de var "utvecklingsstörda", hade sociala problem etc. fram till 1970-talet, det kravet gäller ännu idag för transsexuella. Vägrar de sterilisera sig får de inte byta kön juridiskt. Och Göran Hägglund och övriga kd-politiker på Socialdepartementet har inte gjort något för att förbättra deras situation de senaste åren. De kritiserar makarna Myrdal, med rätta. Men har inget lärt för egen del idag.

2. Homofamiljer och närståendeadoptioner.

Från sid 7 i rapporten.
Alla familjer ser olika ut och har därmed olika förutsättningar och behov. I det Sverige som alltför länge styrdes av socialdemokraterna har utrymmet för familjerna att själva bestämma över sin egen situation alltmer lyst med sin frånvaro. Den socialistiska familjepolitiken tar inte hänsyn till att varje familj kan ha olika behov. Den tror att politikerna vet bäst hur alla ska ordna sina liv.....Detta synsätt ser vi idag ibland även speglas och komma till uttryck inom andra allianspartier. Politiken måste ge familjerna stöd i att utforma sina liv utefter sina egna förutsättningar. Detta är idag, märkligt nog, närmast radikalt att påstå.
Kristdemokraternas politik i praktiken.

Kd är ännu 2010 emot närståendeadoptioner för samkönade par. Alltså en reform som syftar till att barn i homofamiljer ska ha samma juridiska trygghet som andra barn. Att någon i ett par ska kunna få adoptera sin partners barn.

Orsaken är att kd inte gillar att barn ska bo med två män eller två kvinnor. Och därför beter de sig själva som de vänsterpolitiker de kritiserar i rapporten. De vill att barn i homofamiljer ska få sämre juridisk trygghet än andra i sin iver att försvåra för den typen av familjer. Kd-politikerna vill styra familjer genom lagar om inte familjer beter sig som kd vill. Det är hyckleri om något.

Jag själv är som liberal emot kvotering som metod. Även om jag accepterat nuvarande "pappamånader" eftersom de ger pappor bättre möjlighet att kräva rätt till ledighet mot konservativa arbetsgivare är jag emot att föräldraförsäkringen ska bli ännu mer kvoterad. Däremot argumenterar jag för att föräldrar bör dela föräldraledigheten ganska lika.

Jag är även emot kvotering av bolagsstyrelser. Varför ska man kvotera efter kön men inte efter etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet? Sedan är det även respekt för äganderätten att bolagen själva får avgöra vilka som ska vara med i styrelserna. Men återigen argumenterar jag för att styrelserna bör bli mer jämställda.

Men det jag vänder mig emot är kd:s inkonsekvens. De är emot socialistiskt förmynderi men är för konservativt förmynderi eftersom de säger nej till närståendeadoptioner för samkönade par. Trots att i princip alla "barnexperter" är eniga om att det är bra för barnen. T.o.m Sverigedemokraterna är för det även om partiet är emot homoadoptioner i övrigt. Även Kristelig folkeparti i Norge och CDU i Tyskland har accepterat närståendeadoptioner för homopar.

När ska kd på allvar respektera att familjer är olika? Och när ska de konsekvent argumentera emot tvångssteriliseringar? Även för transsexuella.

När blir kd ett "frihetsparti" även för HBT-personer?

Nyhetsartiklar om kd:s rapport.

SvD1 SvD2

tisdag 25 maj 2010

Därför accepterar jag som liberal "grupplagar".

Eftersom det inte är några dramatiska HBT-nyheter idag vill jag passa på att skriva något om den principiella debatten om lagar mot diskriminering och hets. Främst nyliberaler menar ofta att de är "grupplagar" och "särlagar". I någon mening är det sant.

Det är bara vissa typer av hets som är kriminaliserat, mot folk p.g.a. etnicitet, religion och sexuell läggning. Däremot är det tillåtet att hetsa mot moderater och rödhåriga. Eller mot män, kvinnor och funktionshindrade för den delen.

Samma sak med lagar mot diskriminering. Det är förbjudet att diskriminera någon p.g.a. kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder. Däremot är det tillåtet att diskriminera någon för att vederbörande är vänsterpartist eller grönhårig.

Det är flera typer av invändningar mot den här typen av lagar.

1. Att hetslagar inskränker yttrandefriheten.

2. Att lagar mot diskriminering inom den privata sektorn inskränker äganderätten.

3. Att båda typerna av lagar är "grupplagar" som ger vissa grupper ett skydd som andra inte har.

Jag ska här fokusera främst på punkt 3. Att lagen om hets mot folkgrupp är problematisk i sig för yttrandefrihetens har jag ofta skrivit här på bloggen. Jag menar det ska vara mycket svårt att bli åtalad och fälld för hets. Men skulle vi avskaffa hetslagen skulle polisen inte kunna stoppa nazistgrupper som delar ut broschyrer utanför en gaybar och en synagoga om att alla homosexuella och judar är kriminella och förtjänar att dö. För att förhindra sådana vidriga saker är jag emot att helt avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.

Som liberal är jag för både äganderätten och rätten att bli diskriminerad. Men ibland handlar debatten om målkonflikter. Här är en sådan. Och jag är socialliberal. För mig är rätten att slippa bli diskriminerad prioriterad före rätten för företagare att få ha kvar en oinskränkt äganderätt.

Men till det jag främst alltså vill fokusera på, "grupplagar". Jag har haft många telefonsamtal med unga moderata riksdagsledamöter de senaste åren. De är nästan alltid HBT-vänliga men ofta negativa till vad de kallar för "grupplagar". De frågar varför man inte bara kan ha generella lagar som förbjuder diskriminering. Varför ska man "favorisera" vissa grupper och egenskaper bland befolkningen som ska ge skydd juridiskt? De har en poäng givetvis.

Och det är viktigt att konstatera att när någon grupp som bäst behöver skydd av lagar mot diskriminering får de inte det. På 1950-talet blev människor som berättade att de är homo ofta stigmatiserade, de riskerade förlora jobbet etc. Men riksdagen skulle för den skull aldrig ha gett dem något skydd mot diskriminering och hets. Därför att alla riksdagspartierna själva var homofientliga.

2010 när homosexuella generellt har det betydligt bättre än på 1950-talet (även om det är problem kvar) har däremot bögar och lesbiska stöd av alla riksdagspartier när det gäller den här typen av lagar.

Likadant för transpersoner, att de inte fick juridiskt skydd mot diskriminering förrän 2009 är därför att okunskapen om dem varit värre bland riksdagsledamöter än okunskapen om homosexuellas situation. Så visst är den principiella kritiken delvis berättigad. Det är de grupper som "det politiska etablissemanget" gillar som får skydd av lagarna.

Men det betyder inte att man måste säga nej till den typen av lagar. Mitt svar till de unga moderata riksdagsledamöterna brukar vara att jag håller med om att i ett idealt samhälle där diskriminering och hets mot homosexuella och invandrare är lika ovanligt som diskriminering och hets mot rödhåriga då bör Sverige avskaffa hetslagen. Då bör även Sverige skaffa en generell lag som säger det är förbjudet med diskriminering. Punkt.

Men som situationen är idag så kan vi konstatera att hets och diskriminering inte drabbar folk slumpmässigt. Vissa grupper är oftare diskriminerade än andra, HBT-personer, invandrare, muslimer, funktionshindrade, äldre etc. Det har då ett värde i sig att faktiskt explicit ha med etnicitet, sexuell läggning etc. i lagar mot diskriminering. Annars är det risk att en del låtsas som att "visst är det fel egentligen att diskriminera men inte mot homosexuella, inte mot invandrare etc".

När jag och de moderata riksdagsledamöterna resonerat en stund blir vi trots allt ganska eniga. Låt oss jobba för ett tolerant samhälle där alla får samma möjligheter. Då kan vi förhoppningsvis senare avskaffa alla "grupplagar". Att vi tvingas ha lagar mot hets och mot diskriminering av vissa grupper är egentligen ett misslyckande. Men som situationen är idag är det viktigt att de lagarna är kvar. Man bör även ha en debatt om vissa grupper borde få skydd av sådana lagar men som inte har det idag. Jag är själv för att hetslagen även ska skydda transpersoner.

Håller du med mig? Eller tycker tvärtom? Skriv en kommentar om du vill.


Uppdatering 1.

Till en annan ideologisk debatt med koppling till yttrandefriheten. Dagens Nyheter avslöjar att Uppsala universitet återigen ska bjuda in Lars Vilks för att fullfölja sin föresläsning. Det är mycket glädjande. Inte för att Vilks föreläsning skulle vara oundgänglig för Uppsalas studenter utan för att principiellt värna yttrandefriheten. Jag har tidigare kommenterat Vilksdebatten här och här.

Lars Vilks har gjort en (1) satirisk teckning mot muslimer, 2007. Han har som konstnär provocerat många andra grupper, även kristna, i flera decennier. När han hade sin föreläsning handlade det främst om exempel på "hädande" av kristendomen. Men även några minuter om islam. Att låtsas som att Vilks systematiskt prioriterar att provocera muslimer blir faktiskt ganska enfaldigt.

Från TT- artikeln i Dagens Nyheter.
Vilks visade en film där nakna homosexuella män bär masker som ska föreställa profeten Muhammed.
Det där är lögn och det är förvånande att nyhetsbyrån TT sprider sånt. Filmen visar två män i kalsonger med Muhammedmasker. Jämför med Ecce Homo där en naken Jesus med nästan halvstånd är med och Johannes Döparen håller händerna sensuellt kring honom. Själv bedömer jag att den senare bilden borde vara mer "provocerande" än kalsongbilden. Sedan när är killar i kalsonger "nakna"? Är vissa reportrar på TT kvar i 1950-talet eller? Du kan hitta den typen av bilder i varenda tidning med klädannonser. Alltså killar i kalsonger, inte med Muhammedmasker. :-)

Även Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet skriver om att Vilks åter blivit inbjuden till Uppsala universitet.

måndag 24 maj 2010

Maila s, m och kd om bättre skydd mot diskriminering för transpersoner.

Torsdagen 27 maj debatterar riksdagen regeringens proposition (förslag) En reformerad grundlag. Några spännande omröstningar lär det dock inte bli. De sju riksdagspartierna har kompromissat ihop sig i Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008. En av delarna i regeringens proposition är att i regeringsformen kapitel 2 införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning.

Däremot saknas förslag om skydd i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. För några veckor sedan mailade jag en del politiker i Socialdemokraterna om att partiet bör säga ja till den reformen. Jag skrev om det här. I den bloggposten hittar du också fakta och argument. Jag har även mailat Moderaterna och Kristdemokraterna om samma sak.

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet medan Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna hittills svarat "möjligen".

Bland de partier som tvekar har Kristdemokraterna redan svarat att de är för kompromissen i Grundlagsutredningen och inte planerar byta åsikt före riksdagsvalet i höst. Moderaternas ledamöter i konstitutionsutskottet ska diskutera reformen på sitt möte på onsdag. Även Socialdemokraterna förväntas avgöra vad de ska tycka om förslaget senare i veckan.

Du bloggbesökare har möjlighet att försöka påverka de tre partier som ännu tvekar. Dels för att få två av partierna (s och m) att säga ja till reformen nu men också för att annars påverka dem att senare bli positiva till att i regeringsformen även skydda transpersoner mot diskriminering.

Namn, telefonnummer och mobiladresser till ledamöterna i konstitutionsutskottet hittar du här. (klicka på respektive ledamots namn)

Bland s-ledamöterna i konstitutionsutskottet är följande två personer lämpligast att kontakta.

Morgan Johansson

Billy Gustafsson

Övriga s-ledamöter i konstitutionsutskottet.

Berit Andnor

Yilmaz Kerimo

Helene Petersson

Phia Andersson

Bland m-ledamöterna i konstitutionsutskottet är följande två personer lämpligast att kontakta.

Per Bill

Anna Tenje

Övriga m-ledamöter i konstitutionsutskottet.

Margareta Cederfelt

Andreas Norlén

Björn Leivik

Kristdemokraternas ledamot i konstitutionsutskottet

Ingvar Svensson

Flera länder har redan infört förbud i sitt lands konstitution mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Equador, Bolivia och Nepal. Nu bör även Sveriges fixa ett sådant skydd för transpersoner.

söndag 23 maj 2010

Nazister stoppade gayparad i Slovakien.

Nazister attackerar och stoppar en gayparad i Slovakien. TV-bolaget ABC fejkar diskriminering av samkönade par i New York för att kolla övriga restauranggästers reaktioner. Är det något samband? Jo, jag ska förtydliga det senare i bloggposten.

Men först till Slovakien. Dagens Nyheter avslöjar att nazister lyckades stoppa den första gayparaden i landet.
Ett 80-tal skinnskallar attackerade en gayparad i Slovakiens huvudstad Bratislava på lördagen. Minst två personer skadades och till slut beslöt polisen att be arrangörerna att avbryta paraden, rapporterade slovakiska medier.

Ett tusental personer hade samlats till prideparaden. Trots en stor polisinsats började skinnskallarna kasta stenar och rökgranater mot deltagarna.

Den österrikiska EU-parlamentarikern Ulrike Lunacek träffades av en sten men skadades inte, enligt nyhetsbyrån CTK.

Åtta personer greps.

– Polisen var uppenbart inte förberedd på situationen, trots våra varningar. Vi är mycket ledsna och besvikna, sade prideparadens talesperson Romana Schlesingerova.
Slovakien är det sista landet i EU att börja med gayparader. Desto mer tragiskt att en grupp extremister stoppade den. Det är en förlust inte bara för HBT-rörelsen utan för Slovakien som en fungerande demokrati med yttrandefrihet.

Slovakien håller parlamentsval om några veckor, 12 juni. De tre partierna som är med i den nuvarande regeringen är socialdemokratiska Smer, främlingsfientliga Sns och högerpopulistiska Hzds. Parlamentet har tre (3) konservativt-kristdemokratiska oppositionspartier och ett parti för den ungerska minoritetsgruppen. Även det senare är ideologiskt ganska konservativt.

Inget av partierna i parlamentet är homovänligt. De flesta av dem bemöter HBT-politiken med tystnad vilket konserverar fördomarna bland många människor. Främlingsfientliga Sns är dock inte tysta, de har offentligt gjort homofientliga uttalanden. För övrigt har socialdemokraternas samarbete med dem orsakat kritik från partikamrater i andra länder i Europa.

I en del länder har borgerliga partier nära samarbete med främlingsfientliga partier, bl.a. Danmark och Italien. Men Slovakien blev för några år sedan det första landet i Europa där ett socialdemokratiskt parti bildade regering med ett främlingsfientligt parti.

Nu är det även positiva tecken från landet. Situationen har blivit bättre de senaste åren. Landets parlament har förbjudit diskriminering p.g.a sexuell läggning inom de flesta områden i samhället, arbetsmarknad, utbildning, försäljning av varor och tjänster etc. När det gäller juridiskt erkännande av homorelationer är det trögare. Trots att nästan hälften av befolkningen är för en partnerskapslag.

Från Wikipedia.
Public opinion has shifted in Slovakia in the past few years, becoming more favourable to granting rights to same-sex couples. According to a poll conducted in July 2008, 42.0% of respondents supported same-sex registered partnerships, 44.8% were opposed, and 13.8% were unsure.
Trots det här är inget av partierna i landets parlament ännu för reformen.

Även Svenska Dagbladet och Dagen har artiklar om den stoppade gaypraden i Slovakien.

Det amerikanska TV-bolaget ABC har en serie de kallar "What would you do?". 18 maj handlade det om att man fixat "gaypar med barn" som besökte flera restauranger i New York. Och de mötte en homofientlig "servitör" som förolämpade dem inför övriga gäster. Men alla var skådespelare, även servitören. Hur skulle gästerna omkring reagera? Tyvärr var det många som fegt var tysta och inte kommenterade det, trots att servitören ibland riktade sig till dem för att få "stöd" för sina förolämpningar.

Men en del andra blev förbannade på hans homofoba beteende och sa ifrån. En kille blev så arg att han var nära börja använda våld mot servitören berättade han efteråt. Våld är givetvis helt fel men det är positivt att han och och flera andra hade kurage att säga ifrån.

Länkar till programmet är här och här. ABC kopplar också ihop det med den politiska situationen i USA där hälften av delstaterna ännu saknar förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning när det gäller försäljning av varor och tjänster. I varannan delstat är det alltså tillåtet för en restaurang att vägra servera homosexuella och bisexuella gäster.

Vad har då det här med nazisterna i Slovakien att göra? Vad målet är för nazisterna vet vi alltför väl. Det börjar med trakasserier mot diverse minoriteter och slutar med mord och koncentrationsläger.

Martin Luther King är känd för att ha sagt "Det är inte de ondas brutalitet som är det värsta utan de goda som med sin tystnad tillåter det". Vi har alla ett ansvar att säga ifrån mot rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, islamofobi, sexism, HBT-fientlighet etc. i vår vardag.

En av gästerna på restaurangen som blev förbannad när "servitören" trakasserade ett lesbiskt par fick frågan om han var en hjälte. Han svarade "Nej, jag gjorde bara det som är rätt". Och sedan sa han.

"Mina föräldrar var judar som överlevde koncentrationslägren i Tyskland. De hade kanske aldrig hamnat i de lägren om fler haft kurage att protestera emot det."

lördag 22 maj 2010

Schlagerkväll vid Jesusmanifestationen?

I Stockholm har många kristna varit engagerade vid Jesusmanifestationen i helgen avslöjar Dagens Nyheter.
De kristna intog Stockholm för en dag med dans på Plattan, bön i Kungsan och sång i Rålis. Budskapet var enkelt - kärlek till alla. - Vi är ungefär lika många här som i Prideparaden, säger Linnea Widén, funktionär.
Det är givetvis alright att Jesusmanifestationen främst jämför sig med Pride när det gäller antalet besökare. Och det är fler kopplingar. När RFSL startade traditionen med "frigörelsedag" 1977 (från och med 1978 blev det frigörelsevecka) så var huvudplatsen Kungsträdgården som nu är samlingspunkten för Jesusmanifestationen. Många konservativt kristna har hånat parollen "All kärlek är bra kärlek" som delar av HBT-rörelsen använt (från början var det mp som hade det som paroll). Själv har de "Kärlek till alla" som budskap. När blir det en schlagerkväll vid Jesumanifestationen?

Det här skriver jag inte främst för att raljera. Det är väl givet man ska respektera att kristna (eller folk från andra religioner) vill ha festivaler. Det vore positivt om fler konservativt kristna än hittills kunde visa samma respekt för HBT-festivaler.

Även Dagen har en artikel om Jesusmanifestationen.


Uppdatering 1

Även i Södertälje är kristna engagerade. En del av dem i Sverigedemokraterna. De flesta med invandrarursprung. Och för sd-politikerna där är garanterat inte främsta temat "Kärlek till alla". Tvärtom avslöjar Sydsvenska Dagbladet.
Till höstens val har Sverigedemokraterna flera kandidater av irakiskt ursprung. Det ogillas av vissa sympatisörer. Enligt Nader Helawi (SD) får partiet snart sin förste muslimske medlem. Värvningsvapnet: motstånd mot homoäktenskap.

– Fint va? Så fint!

Nader Helawis (SD) röst dryper av ironi när han håller fram ett gammalt exemplar av Metro. Bilden han visar upp föreställer två glada kvinnor som omfamnar varandra vid ett altare. En regnbågsfärgad socialdemokratisk ros markerar avsändaren. Annonsen publicerades i samband med kyrkovalet.

Tidningen är skrynklig och sliten. Helawi har använt den mycket de senaste månaderna. Han går runt i Södertälje och visar det förälskade kvinnoparet för troende människor, kristna och muslimer.

– Vill ni ha det så här? frågar Nader Helawi dem han möter.

– I så fall, fortsätt rösta på Social­demokraterna. Annars rösta SD.

Det funkar. Bilden har hjälpt honom att värva massor med anhängare till SD. Nästan alla är religiöst konservativa, nästan alla har invandrarbakgrund.

– Snart får Sverigedemokraterna sin förste muslimske medlem här i Södertälje. Han såg den här bilden och sa ”vilken äcklig bild!”.

Är frågan om homosexuella ska få gifta sig en så viktig fråga? Ja, varför inte? kontrar Nader Helawi.

– De förstör hela landet med sånt här, säger han och drar upp ännu en bild på ett kärlekspar från sin mapp: två män som pussas denna gång.
Det är fruktansvärt att folk från ett parti som kallar sig seriöst och kanske hamnar i riksdagen i höst beter sig på det här viset. Det här försämrar också trovärdigheten för partiets försök att värva HBT-personer som sympatisörer. Partiets ordförande Jimmie Åkesson skrev i en debattartikel i april att sd är ett "bra parti för HBT-personer". Men då hade man inte accepterat att lokalavdelningar sprider sådan här hatpropaganda.

Ironiskt nog hade de flesta kristna invandrare från Irak aldrig fått asyl om sd:s flyktingpolitik gällt i Sverige. Men som jag brukar skriva - logik är den främsta egenskapen bland en del konservativt kristna.

Niklas Orrenius, som även skrivit en bok om sd, gör en intressant analys i Sydsvenska Dagbladet.
Intolerans är en del av SD:s varumärke.

Men att spela på intolerans är inte helt enkelt för ett parti som vill hålla samman. Man måste hitta en linje som alla kan förstå.

Motvilja mot homosexualitet har länge funnits inom SD. På 90-talet slogs partiet mot ”förhärligandet av den homosexuella livsstilen”. Under 2000-talet har partisekreteraren Björn Söder luftat sin vämjelse inför hbt-rörelsens Pridefestival.

Samtidigt försökte partiledaren Jimmie Åkesson nyligen mildra bilden av SD som ett homofientligt parti. ”SD är ett parti för hbt-personer”, skrev han i en debattartikel.

Samtidigt 2: SD-mannen Nader Helawi går runt bland kyrkorna i Södertälje och visar upprört sin skrynkliga bild av två förälskade tjejer, för att vinna röster.

Samtidigt 3: Nader Helawi ifråga­sätts själv av SD-sympatisörer på grund av sitt Mellanösternursprung.

Det går runt i huvudet på väljarna. Hur ska man kunna hänga med? Vilka är det SD har svårt för egentligen?


fredag 21 maj 2010

Lars Ohly (v) sviker HBT-personer när han kallar Vilks för rasist.

Nils Schwartz skriver idag på Expressens kultursidor om hatet och våldet mot Lars Vilks vid mötet vid Uppsala universitet för några dagar sedan.
I stället var det en annan bild som utlöste attacken en bit in i föreläsningen som dittills mest visat exempel på hädiska attacker på kristendomen. Man kan studera hela förloppet i den videofilm som Upsala Nya Tidning lagt ut på sin hemsida.

Det är när Vilks på storbildsskärmen visar bilder från den iranska konstnären Sooreh Heras video Allah ho Gay-Bar som tumultet bryter ut. Dessa scener med muslimer i homosexuella situationer var åhörarna knappast beredda på.

Reaktionen tyder på att det inte var hädelse av profeten som gjorde ett antal muslimer i publiken upprörda – snarare var det en homofobisk ryggmärgsreflex.
Jag delar Schwartz analys. De flesta av er bloggbesökare har kanske sett det filmklipp från Youtube som visar de två mest dramatiska minuterna av föreläsningen. Uppsala Nya Tidning har dock på sin hemsida publicerat en film med föreläsningen från start tills den blev stoppad av bråket. Jag rekommenderar er att se den filmen. Den är visserligen ca 24 minuter och delvis ganska obehaglig men det blir tydligare där att pöbeln som hatar Vilks även hatar homosexuella. Flera av dem skriker "han är bög" syftande på Vilks efter att han lämnat rummet.

Riksdagspartierna har varit ovanligt tysta efter attacken på Vilks. Trots att det är sensationellt att en föreläsning på ett universitet måste avbrytas därför att en skränande hop kräver det. EU-ministern Birgitta Ohlsson (fp) var dock tydlig i en artikel i Expressen om Vilks yttrandefrihet.

Eftersom partiordförandena varit tysta kontaktade Sydsvenska Dagbladet dem och frågade.
1. Vad är din allmänna kommentar om attentaten mot Vilks?

2. Hur påverkar de yttrandefriheten i Sverige?

Dessbättre fördömde fem av dem attacken utan reservationer. Men två, Lars Ohly (v) och Peter Eriksson (mp) placerade delar av skulden på Lars Vilks själv. Även om de givetvis fördömer våldet, något annat hade väl varit politiskt omöjligt för övrigt.

Värst är Ohly.
1. – Ingen människa ska någonsin utsättas för hot och våld när hon utnyttjar sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Detta alldeles oavsett om man ägnar sig åt att sprida rasistiska stereotyper på det sätt som Lars Vilks gör.

2. – Mycket lite, tror jag. Ingen seriös person har föreslagit att Vilks konst ska förbjudas. Försvaret av yttrandefriheten har en mycket stark ställning i Sverige, vilket är bra. Å andra sidan är det viktigt att vara medveten om att Vilks syftar till att stärka rasismen och islamofobin genom sin konst. Vi får inte - i vårt självklara försvar för yttrandefriheten - reduceras till nyttiga idioter som gynnar Vilks syften.
Resonemanget är helt absurt. För det första är muslimer ingen "ras". Det här visar återigen hur en del debattörer, främst från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, devalverar betydelsen av ordet rasism så det till sist kan användas för varje kritik emot islam. Men islam är en religion och inte någon folkgrupp. Islam ska som kristendomen granskas. Det ska vara tillåtet att ironisera och raljera med båda religionerna.

Men är då Vilks syfte att sprida islamofobi? En kritik som är mer värd att seriöst debattera än den fåniga kritiken mot honom att sprida rasism. Sydsvenska Dagbladet publicerade för några dagar sedan en chatt med läsarfrågor till Vilks. Jag ska publicera några av dem och Vilks svar bland de som har koppling till debatten om honom som att eventuellt vara islamofob.
Peter: Ecce Homo blev ju utställt i sveriges riksdag, bla just för att visa betydelsen av yttrandefrihet i Sverige. Tycker du regering och riksdag gör skillnad på islam och kristendom och hur mycket man får kritisera och driva med respektive? Din rondellhund lär ju inte ställas ut i riksdagen likt Ecce H
Lars Vilks: I princip kan man häda alla religioner utom Islam och ändå vara politiskt korrekt....

Muhammed: Tjena Lars! Dina förehavanden är som vi sett väldigt provocerande, det är nog envar överens om. Vilka incitament, idéer, tankar ligger bakom ditt handlande? Söker du åstadkomma någonting? Vänligen,
Lars Vilks: En sak är att jag menar att det skall gå för sig att på lika villkor kritisera vilken religion som helst. Inte bara i konstvärlden....

håkan: hej lars har du något imot islamen eller något mot relegion?
Lars Vilks: Inte som en privat uppfattning. Men om den skall avgöra politiska eller sociala beslut för allmänheten är jag starkt emot den.

Peter Pirat: Har du tänkt igenom vad du sysslar med egentligen - du har ju precis samma åsikt som Sverigedemokraterna i dessa frågor. De hejar ivrigt på dig. Är du sverigedemokrat själv?
Lars Vilks: Det här får du nog förklara. Jag har inga synpunkter på invandringen, jag tror att integreringen i det stora hela fungerar väl. Däremot är jag emot fundamentalistiska våldsyttringar och krav på särslagstiftning. Jag kan inte se att det har något med SD att göra. Jag håller mig utanför politiken.
Resonerar Vilks som en typisk sd-politiker och islamofob? Nej, tvärtom är han tydlig med att extremisterna bland muslimer är i minoritet. Hans främsta syfte är att testa yttrandefrihetens gränser och avslöja hyckleriet bland delar av etablissemanget där man accepterar kritik och "hädelse" mot kristendomen som man aldrig accepterat mot islam. Ohly har alltså fel när han kallar Vilks för islamofob..

Däremot kommenterar Ohly inte något om den homofobi som var tydlig på mötet. Det är samma homofobi som är orsaken till att HBT-personer blir förföljda i nästan alla muslimska länder. Att det sedan även är kristen homofientlighet i många länder är inte någon ursäkt att tiga om homohatet bland muslimska samfund.

Peter Eriksson, ett av språkrören i mp, kommenterar Vilks situation så här.
Det kan vara korkat, onödigt, osmakligt och dumt att provocera och håna. Men det är fullt lagligt och ingår som en viktig del i vår yttrandefrihet. Därför finns det ingen ursäkt för den som använder våld för att stoppa åsikter av den typ som Lars Vilks demonstrerat.
Menar Eriksson att det "korkat, onödigt, osmakligt, dumt, provocerande och ett hån" att Vilks visade filmen med bögar med Huhammedmasker? Då är det en allvarligt homofob kommentar. Men mitt tips är att Eriksson främst syftar på Rondellhunden. Men vad är det för hemskt med den teckningen att den förtjänar att kritiseras som om Vilks hyllat mördande av muslimer. Det är en vanlig teckning - provocerande för en del. Men varför är det "dumt och osmakligt" Peter Eriksson? Hade det även varit "korkat, onödigt, osmakligt, dumt, provocerande och ett hån" om Vilks ritat Jesus som rondellhund. Värt att konstatera är att Vilks även raljerat och "hädat" mot kristendomen och judendomen.

Dessbättre är Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin tydliga när det gäller att värna yttrandefriheten. Hade någon av statsministerkandidaterna i höstens riksdagsval tvekat om det hade det varit ännu värre.

Uppdatering 1

Nya artiklar med koppling till rätten att "häda" religioner.

Dagens Nyheter Dagen


Uppdatering 2

Jag kanske ska förtydliga närmare varför jag bedömer kommentaren från Peter Eriksson som mindre olämplig i den här situationen än den från Lars Ohly. Det Ohly säger är absurt och fel i sak. Eriksson skriver följande.

Det kan vara korkat, onödigt, osmakligt och dumt att provocera och håna. Men det är fullt lagligt och ingår som en viktig del i vår yttrandefrihet.
Formellt håller jag helt med Eriksson. Om han kommenterat konst generellt. Men det blir tydligt att han i sitt svar syfta på Vilks rondellhund (jag är så vänlig att jag gissar att han inte syftar på bögarna med Muhammedmasker, Eriksson är för övrigt tydligt HBT-vänlig).

Hade han bara använt ordet provocerande hade jag inte reagerat. Men när man snackar om "hån", "osmakligt" och "dumt" då är det inte några som helst proportioner till vad Vilks faktiskt gjort. Han har ritat något som provocerar en del muslimer vid ett (1) tillfälle (2007). Han har varken före eller därefter publicerat något som kan provocera den gruppen. Däremot har han provocerat många andra grupper (och myndigheter) sedan han startade sitt jobb inom kulturen för flera decennier sedan.

Jag skrev tidigare att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de partier som oftast devalverar ordet rasism. Men jag vill också förtydliga att många i mp kan föra en seriös debatt om sånt här. Vänsterpartiet är generellt betydligt värre när det gäller att felanvända ordet rasism.

onsdag 19 maj 2010

Moderaterna säger ja till HBT-konvention i FN.

Moderaterna säger ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Så sent som sommaren 2006 sa partiet nej till det och var principiellt emot nya konventioner i FN. När m blivit regeringsparti hösten 2006 ändrade sig partiet och svarade "möjligen" till en sådan HBT-konvention och nu är alltså partiet tydligt för reformen.

Pål Jonson som är utrikespolitisk handläggare för Moderaterna i utrikesutskottet har fått ok både från statsrådsberedningen (statsministerns kansli) och från moderaternas gruppledare i utrikesutskottet, Göran Lennmarker, för reformen. Partiets talesperson i riksdagen när det gäller mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken, Mats Sander, har i flera år själv varit för reformen men nu har han även fått partiet i sin helhet med sig.

Pål Jonson skriver i svaret från m.
Moderaterna arbetar liksom resten av alliansregeringen intensivt för att främja HBT-personers rättigheter. Vi är även principiellt sett positiva till en HBT-konvention inom ramen för FN. Men utmaningen ligger som du säkert vet i att vinna internationellt gehör för ett sådant initiativ. Många länder hävdar att skyddet mot diskriminering redan ingår i FN:s befintliga konventioner. Med tanke på detta måste det är det viktigaste arbetet just nu att se till att stater efterlever de åtaganden om icke-diskriminering som de redan gjort. Det första steget i arbetet med en HBT konvention inom FN måste därför rimligen vara att enas om en gemensam EU position i denna fråga för att den ska kunna drivas med kraft i FN systemet.
Initiativet om att Sverige ska jobba för en HBT-konvention lämnade Folkpartiet i valrörelsen 2002. Och 2003 sa Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ja till det. Socialdemokraterna tvekade i många år men blev för reformen 2008 och nu är alltså även Moderaterna som parti positiva till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Det betyder att Kristdemokraterna är ensamma kvar bland riksdagspartierna att svara "möjligen" till en sådan reform. Samma åsikt har Sverigedemokraterna. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu) är dock för en HBT-konvention i FN.

Sveriges borgerliga regering har gjort flera bra saker när det gäller HBT-rättigheter inom utrikespolitiken. Regeringen var hösten 2006 först i världen att ha med HBT i en regeringsförklaring, det handlade om situationen för HBT-personer i länder med förföljelse. Flera ministrar har besökt gayparader i andra länder.

Men inför nästa mandatperiod bör ambitionen höjas. En viktig del är att alliansen gemensamt bör säga ja till en HBT-konvention i FN. Att den typen av dokument har ett politiskt värde avslöjas om inte annat av hur engagerad Sveriges borgerliga regering var för några år sedan för en konvention om rättigheter för funktionshindrade, och FN sa sedan ja till en sådan konvention. Inom den röd-gröna oppositionen är det redan enighet om att en sådan HBT-konvention i FN bör vara ett mål för Sverige.

Jag ska förtydliga att jag inte menar att regeringen direkt ska börja lobba i FN för en HBT-konvention. Det är inte politiskt möjligt, de länder som är negativa till det är ännu för många. Istället handlar det om att driva ett långsiktigt arbete, där det är viktigt att först få EU positivt till en sådan konvention och att unionen senare kan driva det i FN. Jag tipsade Moderaterna om att EU är en bra start och när jag talade med Pål Jonson erkände han att han hämtat inspiration från mitt mail. Vilket givetvis är alright.

Det här betyder att Moderaterna förbättrar sin poängsituation något inför att jag i sommar ska göra min årliga HBT-rapport i samband med Stockholm Pride.

Här är partiernas poäng maj 2009. Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna +1p till 10p
Kristdemokraterna 7p
Sverigedemokraterna 4p

Det är 6 HBT-reformer som Moderaterna ännu inte sagt ja till utan som partiet svarar "möjligen" till.

Att avskaffa kravet att någon ska vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att någon ska vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.
Att införa ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Att hetslagen även ska inkludera skydd för transpersoner.
Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit ska omnämna att transpersoner har skydda av lagen.

Som vi kan konstatera har de reformer som m ännu inte sagt ja till gemensamt att det syftar till att förbättra situationen för transpersoner. Moderaterna är idag för alla viktiga juridiska reformer för homosexuella och bisexuella precis som s, c , fp, v och mp.

Socialdemokraterna är för alla viktiga HBT-reformer förutom att införa ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. S svarar "möjligen" till det.Uppdatering 1

Inom alliansen är det ännu ett parti som ännu inte sagt ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN, Kristdemokraterna.

Jag vill tipsa er att skriva till Holger Gustafsson och Rosita Runegrund som är kd-ledamöter i riksdagens utrikesutskott.

Skriv ett sakligt mail och förklara att en HBT-konvention i FN inte betyder att man ska tvinga alla länder att införa homoäktenskap och homoadoptioner (även om vi är många som är för de reformerna men det får beslutas nationellt). Utan att en HBT-konvention skulle fokusera på centrala mänskliga rättigheter som följande.

Avskaffa totalförbud mot homorelationer. (Ännu är det ca 80 länder som förbjuder frivilliga samkönade relationer mellan vuxna, i vissa av länderna bara för män, i andra länder för båda könen).

Respektera demonstrationsfriheten och tillåta gayparader. (Ännu är det många länder, även bland de som tillåter homorelationer juridiskt, som förbjuder demonstrationer för HBT-rättigheter)

Tillåta transsexuella att juridiskt byta kön. (Ännu är det många länder som förbjuder det, i Europa är det Irland, Litauen och Albanien. Men även i flera länder utanför Europa)

Likställa åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer (Ännu är det många länder som har olika åldersgränser, i praktiken nästan alltid då högre åldersgräns för samkönade relationer)

Att polisen och övriga myndigheter inte ska trakassera HBT-personer utan tvärtom jobba emot diskriminering och hatbrott mot bögar, lesbiska och transpersoner. (Ännu är det många länder där det här inte följs, i teorin har HBT-personer vissa rättigheter men i praktiken följs de inte)

Vill du kontakta kd-ledamöterna i riksdagens utrikesutskott är mailadresserna här.

Holger Gustafsson

Rosita Runegrund

Det har ett värde i sig att det är politisk enighet om den här typen av frågor så att oavsett vilken regering det blir de närmaste åren Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.tisdag 18 maj 2010

Polis attackerade gayparad i Vitryssland.

Det har inte varit gayparader bara i Sverige de senaste dagarna. Qx berättar att ca 1000 var med i Grönlands första gayparad någonsin. En imponerande siffra eftersom det bara bor 57 000 människor på ön. I relation till befolkningen i Sverige hade det varit ungefär som att 160 000 skulle varit med i själva paraden vid Stockholm Pride.

Tyvärr är inte gayparader och demonstrationer för HBT-personers mänskliga rättigheter tillåtna i alla länder. Ett land som både förbjuder gayparader och i praktiken även HBT-föreningar är diktaturen Vitryssland.

Från den ryska HBT-siten Gayrussia.
For around 10 minutes, a group of approximately 40 Russians and Belarusians walked 400 meters in the center of the city waiving a 12 meters long rainbow flag.

The participants were shouting slogans against homophobia such as “Homophobia is a disease” and “Gay Equality. No Compromise”, the latter being the motto of the Slavic Pride.


Participants were followed by a large group of journalists. A witness spotted more than 10 video cameras recording the group walking on Surganova Street.


But while the event was going on peacefully, the Pride marchers were met by several vans full of anti riot police at the first crossing point.


“Suddenly, the doors of the vans opened and anti-riot police officers ran on all of us” said Nikolai Alekseev by phone from Minsk.
Det är givetvis fruktansvärt hur polisen i Vitryssland behandlar människor som jobbar för mänskliga rättigheter.

Vi har nått långt i arbetet för HBT-rättigheter i Sverige. Även om det är en del kvar att göra, både när det gäller juridik och attityder. Men när vi är med i parader här gör vi det även för de som bor i länder där HBT-personer blir förföljda.

Attacken mot Livets ord vid gayparad inte acceptabel.

Många av er vet om att Göteborg haft en HBT-festival och sin första gayparad någonsin i söndags. De kallar den för Regnbågsparaden. HBT-siten Qx har en del bilder från den.

Även Göteborgsposten berättar i en artikel om paraden.
Folkrörelse? Ja. Tvärpolitiskt så till den grad. Till och med moderaterna hade kommit ut – från partihögkvarteret på Avenyn 1 – och delade ut broschyrer om rättvisa men medföljde ej tåget.

Det gjorde däremot Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med ungdomsförbund, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna.
Alla riksdagspartier var med i paraden förutom Moderaterna och Centerpartiet. Att det senare partiet var frånvarande är negativt för dem men de kanske är ursäktade med att dethar relativt få sympatisörer i Göteborg. Värre är det för Moderaterna. Det är i och för sig kul att de i alla fall tycker det är intressant att dela ut broschyrer. Men vad ger det för signal att inte själva vara med i paraden och istället reducera det till någon valpropaganda för sitt eget parti?

Det hade ju för övrigt varit möjligt att både visa solidaritet (eller rättvisa för den delen) genom att m var närvarande i paraden och sedan arrangerade något evenemang där de delade ut material. Men posititvt är givetvis att Kristdemokraterna för första gången någonsin var med i en gayparad i Sverige.

Det blev alltså en i det stora hela lyckad parad. Förutom en incident som förtjänar en egen kommentar.

Från Göteborgsposten.
Allt gick hyggligt fredligt till. Visserligen stannade socialisterna till framför Livets ords stånd vid bältespännarna och angrep verbalt en stund: "Inga sekter på våra gator – in med bögar och flator". Men strax promenerade de vidare. Lite handgripligare var anarkisterna strax efteråt men hindrades av polis.
Även Dagen skriver om det.
Livets ord har under HBT-festivalen i Göteborgs haft ett stånd vid vilket man bland annat bjöd på pannkaka.

Allt gick lugnt tillväga under den fem dagar långa festivalen. Livets ord fanns med hela tiden och det var först i samband med tåget längs Avenyn som det hettade till.
Det är två grupper i paraden som förtjänar kritik. Först de socialister som tydligen skrek "Inga sekter på våra gator - in med bögar och flator". Jag vill förtydliga att likaväl som Livets ord har rätt till yttrandefrihet så har andra rätt att kritisera samfundet. Hade de där socialisterna skrikit till Livets ord att de är en homofob sekt hade jag inte haft haft några invändningar emot det. Men att säga "inga sekter på våra gator" i en situation där tydligen våldsförhärligande anarkister är strax efter dem i paraden är ansvarslöst. Det är nästan till att uppmuntra till våld även om anarkisterna givetvis helt har ansvaret för själva attackerna.

Att vänsterextrema anarkister i sig fått vara med i paraden är problematiskt. Enligt en artikel i Världen idag har en del av dem varit maskerade. Visserligen är inte den högerkristna tidningen tillförlitlig när det gäller att ge en objektiv rapportering men det är mycket möjligt det är sant. Även i tidigare gayparader i Sverige har maskerade AFA-ligister försökt få vara med - i Malmö hade de även anmält sig med ett falskt föreningsnamn för att inte bli stoppade för några år sedan. Tyvärr upptäcktes det inte förrän paraden skulle starta och de fick vara med men har blivit förbjudna från det därefter.

Det hade varit intressant hur deras reaktion blivit om det varit något muslimskt samfund som bjudit på pannkakor och haft plakat med "Muhammed älskar dig". Mitt tips är att en del AFA-folk då hade börjat snacka fredligt med muslimerna och sedan sagt till sina kompisar "jo, de är visserligen heteronormativa men de förklarade att de vill homorelationer ska vara tillåtna. Att de bjuder på pannkakor är väl trevligt även om de tyvärr är konservativa." Trots att alla muslimska samfund är lika homofientliga som Livets ord.

Jag har här på bloggen tydligt fördömt attacker på möten med Sverigedemokraterna. Att det partiet är främlingsfientligt ska de ha kritik för. Men det ursäktar inte våld mot dem. Samma resonemang måste gälla här. Livets ord är ett HBT-fientligt samfund. De ska skarpt fördömas för det. Men vi HBT-människor har inte rätt att för den skull attackera dem.

För vem ska till sist avgöra vilka möten som det är etiskt riktigt att attackera. Många i Sverige är flyktingar från kommunistdiktaturer. Har de rätt att slå Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly på torgmöten i sommar eftersom han fram till för några år sedan kallade sig kommunist och var medlem i Svensk-kubanska föreningen trots att Kuba är en vidrig diktatur. Nej, även det hade varit fel av samma orsak.


Uppdatering 1

Den kristna tidningen Dagen visar en film från Youtube om anarkistattacken på Livets ord vid Regnbågspromenaden i Göteborg. Inget fel i det. Men utan att förringa incicendent, och de som läser min bloggpost vet att jag inte gör det, så kan man konstatera att det är mycket ovanligt i Sverige att delar av HBT-grupper attackerar folk med våld. Däremot är det antirasistiska grupper som ofta attackerar möten med Sverigedemokraterna, en del av dem säger sig värna kristna värden. Om det kan kristna vara oense men varför publicerar aldrig Dagen några filmer om attackerna på Sd-möten? Får de skylla sig själva medan homofientliga Livets ord inte förtjänar våld? Konsekvent är det inte om Dagen har det resonemanget.

Tidningen berättar också att Göran Hägglund, ordförande i Kristdemokraterna, försvarar att partiet var med i Regnbågspromenaden.
Partiledaren Göran Hägglund reserverar sig för att han inte känner till syftet med Regnbågspromenaden.

- Frågan är vad man demonstrerade för eller emot. Om det handlade om att man demonstrerade för alla människors lika värde oavsett till exempel sexuell läggning, om det handlade om människors rätt att vara de som de är, då har jag absolut inga problem med det.

Göran Hägglund tillägger att partiet ändå hamnar i diskussioner med organisationer som RFSL:

- När de driver krav som jag inte tycker är rimliga eller kloka. Och den diskussionen ska vi alltid fortsätta.
Givetvis ska ett parti kunna vara med i paraden även om det inte håller med RFSL om allt. Redan på 1990-talet var Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med vid gayparader i Stockholm trots att partierna ännu inte sagt ja till alla reformer som RFSL var för.

Men Hägglunds kommentar att han "inte känner till syftet med paraden". Hade han varit lika slarvig i sin kommentar om han kommenterat en parad för allas lika värde oavsett etnicitet. Nej, då hade han nog ensidigt, med rätta, hyllat en sådan parad. Men det är som om en del kd-politiker ännu har problem med det "samkönad kärlek är lika mycket värd som olikkönad kärlek". Dessbättre var det folk från kd i Göteborg som saknade den typen av problem.


Uppdatering 2

På tal om yttrandefrihet.

Tidningen Dagen berättar att en predikant i Storbritannien inte ska åtalas för att ha sagt till några andra människor på ett torg att "homosexualitet är en synd". Spontant, utan att veta alla detaljer (konservativt kristna har en tendens att bara berätta delar av sanningen vid sådana här konflikter), så verkar det överdrivet och fel att arrestera honom. Delar av Storbritannien har ibland blivit nästan fixerade vid att vara "politiskt korrekta" de senaste åren. En notis i en annan tidning berättade att muslimer fick kasta skor på ett torg mot en bild av någon debattör de ogillade trots att det riskerade att skada människor på torget eftersom "för muslimer är det tradition att kasta skor på sådant de ogillar".

Två saker förtjänar dock en kritisk kommentar. Artikeln i Dagen berättar att det var en "homosexuell hjälppolis" som arresterade predikanten. Vad är en "homosexuell hjälppolis" för något? Och kunde det inte lika väl kunnat vara någon heterosexuell polis som arresterat någon homofob predikant utan orsak? Försöker Dagen sprida samma typ av retorik som Sverigedemokraterna där de redovisar någons etnicitet, sexuella läggning etc trots att det inte är avgörande för nyheten i sig? Det är en gammal tradition bland en del frikyrkokretsar att snacka om "homosexualla konspirationer" precis som antisemiter resonerar om "judiska konspirationer".

För det andra borde väl någon som är kristen och gillar Jesus "vända andra kinden till" efter att någon har gjort fel. Men som jag konstaterat tidigare - kristna är generellt lika hämndgiriga som andra även om vissa av dem har en självbild av att vara mer förlåtande än övriga befolkningen.