fredag 30 december 2011

HBT-kultur. Ares tecken - Dag Öhrlund & Dan Buthler


Dag Öhrlund & Dan Buthler har tydligen skrivit flera deckare ihop. Deras senaste alster, Ares tecken (2010), handlar om att en del människor i Sverige blir mördade. Och de har något gemensamt. De är antingen bögar eller har invandrarursprung. Eller både-och. Inte konstigt att polisens specialister på hatbrott blir inblandade.

Är den här boken politiskt korrekt (som ni kanske frågar efter den här inledningen)?. Både ja och nej. Det som något drar ner betyget är när Göran Stanton, ordförande för gaypolisföreningen, i ett "faktakapitel" (som till 90 % är bra och faktamässigt rätt) i slutet av boken frågar sig hur polisen skulle reagera på hur en kvinna klädd i burka skulle jobba som polis. Stanton tycker tydligen att anställa sådana människor är en del av "polisens mångfaldsarbete". Trots att nog inget poliskontor skulle anställa någon som propsade på att få ha en rånarluva som bara visar ögonen. Eller någon som vill ha ett lakan över sin kropp. Men när religion blandas in faller tydligen HBT-polisers föreningar platt. Det försämrar deras egen trovärdighet. I synnerhet som att burka (att kvinnor ska täcka hela sin kropp inklusive ansiktet för att skydda sig mot mäns sexuella blickar) är extremt heteronormativ. Och att de flesta muslimska kvinnor faktiskt inte har någon slöja. Men Stanton är nog lika ologisk som RFSL:s förbundsstyrelse. Föreningens ordförande Ulrika Westerlund beter sig lika fegt i den debatten.

Naiva attityder om poliser.

Det avgörande måste dock vara bokens litterära innehåll. Är den spännande? Nja, svaret bli nog nej. Förutom möjligen några delar i slutet av boken. Och dess porträtt av polisen (tydligen har författarna gjort ett studiebesök på Stockholmspolisens hatbrottsjour inför sitt arbete) visar en väl idealistisk bild av poliser. Man kan tycka det är sympatiskt men det blir inte riktigt trovärdigt när poliser som jobbat i yrket i flera decennier skulle få ångest för att folk blir mördade. Jag anklagar inte poliser för att vara känslokalla men alla som jobbat i den typen av yrken vet att de måste hitta strategier för att inte tolka saker för känslomässigt.

Paradoxalt nog är bokens främsta tillgång att den ger rasister och homofober ett mänskligt ansikte. Den utmålar inte dem som bara onda. Men även beskrivningen av polisernas känslomässiga problem på sin fritid förtjänar en eloge. Deras hantering av eventuella partners. Det här är faktiskt bokens främsta styrka. Att den avslöjar något om hur människor mår (på gott och ont) i Sverige idag.

Först trodde jag att boken skulle vara politiskt korrekt. Men här är invandrarungdomar från förorten som mördar en lärare med chilenskt ursprung. Här är en medelålders bög som är idrottsledare och tafsar på tonårskillar. Ingen kan anklaga den här boken för att vara PK.

Vilket ansvar har den borgerliga regeringen?

Men den visar också något om Sverige 2011 (som snart blir 2012) trots att den blev publicerad förra året. Att vi ännu har tydliga sociala och ekonomiska klyftor som även växer. Finansminister Anders Borg (m) reagerade klokt med att större klyftor kan orsaka mer spänningar i ett samhälle. Jag gillar Anders Borg som finansminister (även om jag inte alltid håller med honom). Men Ares tecken är också ett tecken i tiden.

Ares tecken är obarmhärtig. Inte för dess mordintriger. Utan för att den visar att vi ännu har ett samhälle som inte ger alla människor samma chanser. Det betyder inte att ligister (etniska svenskar eller folk med invandrarursprung) ska ursäktas. Utan om vilket samhälle vi vill ha på lång sikt.

Ares tecken är inte någon rysare kriminaltekniskt. Men kanske om hur en del av vårt samhälle är 2011. Och där hjälper det inte att s-politiker ska lämna fagra löften med stöd av mp- och v-politiker, de fick chansen 1998-2006 när även då klyftorna ökade i samhället. Det finns ingen mirakelmedicin.

Som sagt, jag har inga problem med att folk blir rika, däremot att folk stannar i fattigdom. Här är kanske Ares teckens viktigaste bidrag. Det ger en bild av Sverige 2011 (när mycket här är positivt, låt oss erkänna det, men även att vissa människor inte får del av välfärden).

Men strunta i partipolitiken, läs boken. Den är verkligen inte en av de bästa kriminalpolitiska romanerna. Men den avslöjar något om Sverige 2011.

Jag önskar min bloggbesökare Gott Nytt År 2012.torsdag 29 december 2011

Inget om hatbrott i nytt regeringsdirektiv till polis och åklagare.


Regeringens årliga regleringsbrev (direktiv) till diverse myndigheter har publicerats på Ekonomistyrningsverkets hemsida senaste dagarna. Positivt är att Migrationsverket får ansvar att analysera "kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller kvinnor och barn samt särskilt utsatta grupper såsom HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättningar."

Det är för övrigt första gången vad jag vet som bokstavskombinationen HBTQ (alltså även q som i queer är med) används i ett regleringsbrev från en svensk regering. Första gången HBT kom med i Migrationsverkets regleringsbrev var från då nytillträdda borgerliga regeringen inför verksamheten 2007. Sedan dess har det varit med varje år.

Ungdomsstyrelsen får 4 miljoner för att "fortsätta att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka dessa personalgruppers kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011.... Uppdraget pågår till och med 2013".

Ca 6,3 miljoner kronor fördelas 2012 till "organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck".

Osäkerhet för RFSL:s brottsofferjour.

Så långt är allt väl. Men sedan är det enkelt att konstatera att den borgerliga regeringen även förtjänar kritik. Visserligen ger regeringen 2 miljoner till "organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Uppdraget löper till och med 2013." Problemet är dock att RFSL:s brottsofferjour som funnits sedan 1998 och hjälpt många människor ännu inte har fått permanenta statsbidrag utan tvingas leva i osäkerhet med projektbidrag.

I riksdagen har öppet homosexuelle ledamoten Hans Ekström (bilden) m.fl. från s lämnat en motion (förslag) om att ändra på det. Och när socialutskottet behandlade ärendet i början av december fick motionen stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Från reservation (alternativt förslag) 21 från s och v.
Hatbrotten mot hbt-personer är en företeelse som finns över hela landet. Brottsoffer finns också överallt i hela vårt land. Det är därför rimligt att det skapas en stabil nationell hatbrottsjour som har till uppgift att arbeta preventivt mot hatbrott på grund av sexuell läggning och könsidentitet, att fungera som en nationell utbildare för landets övriga brottsofferjourer, men också fungera som en rådgivande instans för de poliser som ska utreda brotten, inte minst för att även hatbrott på grund av hudfärg, etnisk bakgrund och religion ökar.
Vänsterpartiet lämnade också ett eget förslag om ett permanent bidrag på 2,5 miljoner om året medan s inte har någon exakt siffra. Av någon orsak stödde Miljöpartiet inte Hans Ekströms motion trots att mp förra året var positiva till ett liknande förslag.

5 år senast som hatbrott var med i regeringsdirektiv till polis och åklagare.

S, v och mp var dock ense i justitieutskottet 8 december om att föreslå att bekämpande av hatbrott ska vara med i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen. Från reservation 29 från s, mp och v.
Rikspolisstyrelsen borde via sitt regleringsbrev få i uppdrag att vidta åtgärder för att öka samtliga polisers kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hatbrott. Detta behövs för att stärka möjligheten till hatbrottsutbildning för de poliser som i dag saknar denna kompetens.
Tyvärr kan man konstatera att HBT inte är med i den borgerliga regeringens regleringsbrev för 2012, varken till Rikspolisstyrelsen eller Åklagarväsendet. I flera år när det var s-regering senast var HBT med i direktiven till Rikspolisstyrelsen och också i den då nya borgerliga regeringens första regleringsbrev till myndigheten, för 2007. Alliansen hänvisar till att de sedan bytt system och inte främst använder den här typen av dokument till att föreslå prioriteringar utan vad myndigheter ska återrapportera om. Visst, det kan ju vara en del av förklaringen till frånvaron. En myndighet kan inte återrapportera om allt varje år. Och när det gäller att inte ge RFSL:s brottsofferjour ett permanent bidrag var dåvarande s-regeringen lika dålig som den nuvarande regeringen.

Men det är alltså 5 år sedan Rikspolisstyrelsen och Åklagarväsendet senast fick i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott. Inga ursäkter håller nu från regeringens sida. Justitieminister Beatrice Ask (m) förtjänar skarp kritik för att inte tydligare visa att arbetet mot hatbrott är prioriterat.


Uppdatering 1.

Rättviseförmedling utan offerfixering.

Dagens Nyheter har en artikel om Lina Thomsgård som startat Rättvisförmedlingen.
För snart två år sedan grundade Lina Thomsgård Rättviseförmedlingen genom att starta en Facebooksida. Medlemmarna, som blivit nästan 30.000 stycken, hjälper till att ta fram namn på experter av olika slag som inte är män, och/eller experter med en annan bakgrund än svensk.
Ett bra initiativ och det som jag gillar är att Thomsgård inte argumenterar för kvotering (som reducerar människor till att bara ha en egenskap när vi egentligen är komplexa) eller fokuserar på "offerperspektivet" (att vara kränkt etc). Och ska det bli resultat när det gäller jämställdheten och att bekämpa patriarkala strukturer måste män, kvinnor och transpersoner samarbeta.


Uppdatering 2.

Är de här de bästa kristna vill jag inte veta vilka som är sämst. :-)

Annika Östberg, f.d. fånge i USA, kom ut som lesbisk, eller möjligen bisexuell, på Qx strax före jul. Hade egentligen inte planerat att kommentera det. Debatten i Sverige om hur fin Östberg är och hur oskyldig hon är har ofta varit absurd. "Hon verkar trevlig" har en del framfört. Som om trevliga människor inte skulle kunna begå förfärliga saker. Hon var inblandad i ett mord. Att hon sedan inte är heterosexuell gör varken till eller ifrån. Homosexuella ska inte ha samma rättigheter som heterosexuella därför att alla bögar och lesbiska skulle vara hederliga. Eftersom heterosexuella kriminella har rätt att ingå äktenskap ska givetvis homosexuella brottslingar också ha det.

Det som är intressant är dock att den homofientliga kristna tidningen Dagen placerar Annika Östberg som den näst viktigaste kristna personen i Sverige 2011. Vet de om att hon inte är hetero? Om inte, hade de placerat henne på andraplatsen om de fått reda på det? På förstaplatsen hamnar för övrigt Marcus Birro, välkänd för att vara homovänlig men till hans negativa sidor hör att han inte är lika transvänlig och att självdistans inte är en av hans främsta egenskaper, för att uttrycka det milt. På tredje platsen hamnar heteronormative kd-ministern Stefan Attefall. Om de här tre människorna är de mest inspirerande bland kristna svenskar idag är kristendomens kris verkligen värre än väntat.


Uppdatering 3.

Gängkriminalitet eller kanske nytt hatbrott.

Det är givetvis, med rätta, en ordentlig debatt efter det senaste mordet i Malmö. Gängkriminaliteten har för länge sedan nått nivåer som är helt oacceptabla. Nästan allihop i gängen har invandrarursprung. Trots det är givetvis de allra flesta Malmöbor oavsett ursprung fördömande mot den här typen av brottslighet. Men sedan finns det som bekant även rasistiskt motiverad brottslighet riktad mot invandrare. "Serieskytten" är det mest kända exemplet. Om de senaste morden är av samma typ, hatbrott, är för tidigt att avgöra även om polisen spekulerar om att det är möjligt.

Lena Nitz
, ordförande i Polisförbundet, har idag en debattartikel i SvD om utbildningen av poliser. Senaste åren har det varit debatt om hur mycket poliser egentligen får lära sig om hatbrott sedan polishögskolorna tog bort det som en separat del i utbildningen.

onsdag 28 december 2011

Språkrör från Grön ungdom ointresserad av HBT-information.


Jag blev synnerligen förvånad när jag imorse fick ett mail från ena språkröret, Björn Lindgren (bilden), i Grön Ungdom att han inte ville få mina HBT-nyhetsbrev.
Hej Bengt!

Jag uppskattar verkligen, och delar, ditt engagemang för HBT-frågor! Tyvärr får jag redan så många mail och nyhetsbrev att jag inte hinner med det ordentligt, så därför skulle jag gärna se att du tar bort mig från din mallista.


Med vänliga hälsningar

Björn Lindgren
Hittills är det bara ett ungdomsförbund, Sverigedemokratisk ungdom (sdu), som meddelat samma sak. Och av de drygt 600 inom media, politik, RFSL, Amnesty, religiösa samfund, invandrarföreningar etc. som jag skickat nyhetsbrevet till har bara ett 10-15 meddelat att de inte vill få brevet. Jag har därför idag mailat ledande personer i Miljöpartiet och Grön Ungdom om det här och riktar även kritik emot att mp och gu nedprioriterat sitt HBT-engagemang sedan de bytte språkrör. Det här ska jag påminna om inför riksdagsvalet 2014.
Hej Björn!

Tack för mailet.


Hittills är det bara ett ungdomsförbund som tackat nej till nyhetsbreven, Sverigedemokratisk ungdoms, du är den förste "ordföranden-språkröret" från något annat ungdomsförbund som avbeställer mitt nyhetsbrev med motiveringen att du inte ens orkar läsa rubrikerna till nyhetsbrevet för att avgöra om det är något intressant.


Det är en så viktig nyhet att jag kommer att publicera ditt mail och mitt svar på min blogg och visa som ett tecken på att Grön ungdom (och mp för den delen) nedprioriterat sitt HBT-engagemang sedan partiet och grön ungdom bytte språkrör. Att ni har en partisekreterare som är öppet HBT och en annan mycket central människa i mp som är bisexuell internt i partiet (vilket flera mp-politiker avslöjat för mig) men aldrig velat berätta det offentligt (du vet givetvis vem jag syftar på men vederbörande ska inte vara orolig, jag outar inte någon på min blogg) betyder då inget. Det är vad man gör som räknas, inte att ha en viss andel som är HBT och definitivt inte att man är smyg-HBT.


Hade du tackat nej om du fått ett nyhetsbrev om invandrares rättigheter? Berätta vilka sådana nyhetsbrev du tackat nej till. Eller vilka andra föreningar överhuvudtaget du tackat nej till info om.


Kanske du haft svårt för att jag förtydligat att alla muslimska samfund är homofientliga enligt islamologer från Lunds universitet, något som varken du eller någon annan från ditt parti vågat ta upp. Homofientlighet finns även bland kristna och judiska samfund men där är det även många som är homovänliga. Annars kanske du kan tipsa Björn om vilka muslimska samfund i Sverige eller andra länder som accepterar samkönade relationer, välsignar och viger homopar.
Sedan är det en del muslimska individer som är homovänliga, jag har själv träffat några av dem.

Var det inte du som i ett Almedalstal hyllade Koranen för att där är många "kloka saker". Hade du gjort samma sak om Bibeln? Det är naivt av en ordförande för ett ungdomsförbund, och i synnerhet för ett ungdomsförbund som kallar sig feministiskt, HBT-vänligt, sekulärt och radikalt att hylla Koranen utan någon som helst kritik, lika fel vore det för den delen om du hyllade Bibeln "för att innehålla mycket klokt" utan någon kritik. I Tyskland vågar Gröna kritisera både homofientliga invandrarföreningar och imamer. Här tiger mp fegt om de problemen trots att det varit flera artiklar om det i media.
Men så blir det när ett parti och ungdomsförbund inte vågar konstatera att det finns målkonflikter när det gäller mångkultur. I mp:s retorik offentligt är det bara etniskt svenska heteromän som är intoleranta. Muslimer reduceras till att bara vara offer för islamofobi - trots att imamer borde granskas lika kritiskt som präster.

Mp-politikern Thomas Martinsson, som annars gör mycket bra när det gäller HBT, sa i ett tal vid Göteborgs prideevenemang att inte alla homofober är invandrare. Som om det vore "default" att alla skulle komma från den gruppen och sedan bli överraskad för att även en del kristna är homofober. Istället hade han kunnat tydligt fördöma att en muslimsk förening som fått statsbidrag och bidrag från Göteborgs stad, Tuff,
några veckor tidigare bjudit in talare som argumenterat för dödsstraff för homorelationer. Hade det här hänt i Tyskland eller de flesta andra länder med gröna talare hade det nog varit självklart. Men inte för mp-politiker i Sverige.

Du hamnar nu på samma lista som Sverigedemokraternas ungdomsförbund Sdu. Grattis Björn. Och kom ihåg - är jag islamofob är du antisemit eftersom du är mycket kritisk emot Israels politik. Får man inte kritisera muslimska samfund ska man inte få kritisera Israel heller givetvis. :-) Jag kan lova dig att jag tagit debatten med islamofober, argumenterat emot förbud mot nya minareter och moskeer, argumenterat emot att Koranen i sig skulle vara mycket värre än Bibeln (det är de muslimska samfundens tolkningar som är problemet, precis som katolska kyrkans tolkningar) och haft tuffa debatter med sd-sympatisörer.


Vad har du och Grön ungdom och Mp gjort när det gäller HBT sedan maj 2011? Varit med vid Stockholm Prides parad. Skulle du tycka att vara med i en demonstration mot rasism en gång om året vore tillräckligt för ditt engagemang mot rasism? Givetvis inte. Era nya språkrör, eller du för den delen, nämnde inte HBT med ett ord i Almedalen vilket tidigare språkrör gjort senaste åren. Inte heller hade Mp något om HBT i sin alternativbudget vilket mp haft i flera år.
Jag googlade snabbt på "Björn Lindgren" och HBT med inställningen "senaste året" och hittade ingenting om dig. Inte heller sa du eller din språkrörskollega vad jag vet något om HBT på den kongress där ni blev valda. Och inte mp:s nya språkrör på sin kongress. Etc.

Jag konstaterar att inget parti helt får godkänt när det gäller HBT-engagemanget i relation till det engagemang man visar när det gäller diskriminering pga kön och etnicitet. Men Miljöpartiet är det parti som kommit närmast godkänt 2006-2010. Men tydligen var det en parantes för er del. Det är tråkigt för HBT-personer men lika mycket för er. Opinionssiffror kan snabbt förändras, det har andra partier fått erfara, ta inte det stöd ni fått de senaste åren från många HBT-personer eller från andra grupper för givet. Det är ett stöd som ni måste förtjäna igen och igen som andra partier.


Vill tipsa om en synnerligen retoriskt bra Newsmillartikel av Jonathan Lindborg från Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Ssu. Det visar dels att kampen mot unken kulturrelativism inte är någon höger-vänster-fråga utan kan bedrivas från båda håll. Dels att Ssu har medlemmar som vågar ta den här debatten, något som Grön ungdom tydligen saknar och där har ni språkrör ett viktigt ansvar.

Jag vill förtydliga att jag publicerat det här mailet på min blogg och ni får givetvis svara där om ni vill eller maila här. Jag reserverar mig dock rätten att publicera varje mailsvar på min blogg.


Mvh


Bengt Held

Malmö

Uppdatering 1.

Främst två riksdagspartier undviker frenetiskt att kritisera homofientliga imamer.

Främst två riksdagspartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, undviker frenetiskt att rikta någon som helst kritik emot homofientliga samfund, tvärtom kritiserar de bl.a. Lars Vilks som inte är främlingsfientlig men däremot utmanat muslimska homofientliga extremister vilket hedrar honom. Dagens Nyheter har en artikel om Vänsterpartiets kongress i januari. I Danmark och Norge är Socialistisk folkeparti och Socialistisk venstre tydliga emot kulturrelativism och har kritiserat muslimska homofientliga extremister men här tiger v fegt om problemet.

Ett exempel på islamofobi är vissa reaktioner på att en imam fått tala i Sveriges Radio på juldagen. Imamen Abd al Haqq Kielan är homofientlig men det är den katolske påven också. Och om den senare fick visas på TV på julafton varför skulle då imamen inte få vara med i radio (en repris av ett tidigare program) dagen efter? De som inte gillar det måste inte lyssna på programmet eller titta på påven i TV.

Bra med skattepengar till teater riktad mot ett parti?

Dagens Nyheter berättar att Region Skånes kulturnämnd gett bidrag till en ny pjäs om Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson. Sd är ett obehagligt, främlingsfientligt, HBT-negativt och islamofobt parti. Och teater måste vara få kritisk mot politiker från diverse partier - och trots det få offentliga bidrag. Men det är något med motivationen från teaterns sida som jag tycker är problematiskt.
Pjäsen utspelar sig under valåret 2014. Teaterrepubliken vill inte skapa en nidbild över Jimmie Åkesson, snarare är det partiets politik man vill rikta kritik mot.
Vi kan ju byta ut sd mot v och att teatergruppen skulle granskat avgående ordföranden Lars Ohly och hans tidigare bagatelliserande av förtrycket i kommunistdiktaturer. Då blir det följande.
Pjäsen utspelar sig under valåret 2014. Teaterrepubliken vill inte skapa en nidbild över Lars Ohly eller den som är partiets ordförande efter honom, snarare är det partiets politik man vill rikta kritik mot.
Hade Region Skåne gett bidrag till en sådan pjäs? Och om ja, hade inte Vänsterpartiet reserverat sig emot det precis som sd nu gjorde?

Hade Teaterrepubliken meddelat att de vill granska främlingsfientlighet i samhället (och kopplat det till sd) hade det varit en sak, men när syftet bara är att kritisera ett parti, som dessutom är tredje största i Region Skåne, då blir det kanske udda att ge det regionala skattepengar. Samma sak hade jag tyckt om det handlat om Vänsterpartiet.

fredag 23 december 2011

Omänskligt.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


1993 köpte jag en av två delar av Mein Kampff av Adolf Hitler. På Gleerups bokhandel i Lund. Någon månad senare flyttade jag till Malmö. Redan då var det kontroversiellt att sälja den här typen av böcker. Men min tes är att om man vill förstå hur vidriga diktatursystem fungerat är det ingen bra strategi att förbjuda böcker av Hitler eller Stalin. Eller av islamister idag. Bästa metoden att bekämpa din "fiende" är att veta hur han eller hon resonerar.

Direkt efter att jag läst Hitlers bok gick jag över till en deckare av Agatha Christie. Jag gillar verkligen hennes böcker. Men jag konstaterade också att trots att Christies böcker var menade som kriminalromaner medan Hitlers Mein Kampff var en "politisk" bok var det en befrielse att börja läsa en Christiedeckare. Hatet i Hitlers verk var givetvis inlindat till viss del, men trots det mer otrevligt än de flesta "spännande" romaner. För visst är Christies böcker ofta "hemtrevliga". Trots att folk blir mördade på förmiddagen kan gästerna någon timme senare lugnt diskutera vad det ska bli till middag.

Alla dör på ön.

Men det finns en Agatha Christie-bok som är ett undantag. 10 små negerpojkar hette den från början i svensk version. Och så var de bara en är den titel boken fått de senaste åren p.g.a. protester från en del människor som är svarta. Men poängen är att det här är Christies mest obehagliga bok. Varför? Först när jag lade boken ifrån mig på 1990-talet förstod jag inte varför. Men sedan konstaterade jag därför att alla människor dör på den där ön. Annars brukar i alla fall mördaren överleva. Men här dör alla, den siste av dem gör självmord, vem som är skyldig får man aldrig veta. Det blir inte avslöjat.

Vad är det så otrevligt med det här? Vi människor hyllar ju ofta materiella ting. Extra tydligt blir det så här i jultid när folk stressar sig själva och andra, ofta till att må dåligt. Köp och du blir lycklig är temat. Men är det sant?

Börjar gråta utanför banken.

När jag gick på högstadiet hade vi en berättelse i engelska. Ni vet de där historierna där man ska hitta vissa engelska ord och översätta dem. En sådan story (svengelska) var att en ung man en dag gick ut på stan och noterade att inga människor syntes till. Han gick förbi snabbköpet, rafsade till sig matvaror, godis och annat. Sedan vidare förbi banken där han utan problem kunde hiva ut massor av pengar. Inga människor fanns där. Till en början var han i eufori. Äntligen kunde han skaffa sig vad han ville ha. Men efter några timmar konstaterade han krasst, vad ska han med sina saker som han "plundrat" från butikerna? Hur lycklig var han nu egentligen, utan att kunna prata med någon annan människa? Berättelsen slutade med att den unge mannen sätter sig ner och börjar gråta.

Det är en tunn linje mellan kärlek och hat. Motsatsen till kärlek är inte hat. Utan likgiltighet. Det är så mycket förväntningar, och stress, inför julen. Självklart måste vi bekämpa att människor hatar varann. Men så länge kärlek, hat, vänskap, svartsjuka, trohet, svek, ömhet, romantik, löften, drömmar finns så finns det även liv. Och hopp.

Alternativet är en öde ö där den siste människan begått självmord. Tomhet. Eller att du är ensam utanför en bank utan att ha någon att dela din glädje med?

Det kan tyckas vara ett banalt konstaterande men utan människor, med våra förtjänster och brister, blir det omänskligt.

Jag önskar mina bloggbesökare God Jul och Gott Nytt år.

tisdag 20 december 2011

Julinsamling för HBT-flyktingar är också metod emot högerextremism.


RFSL arrangerar precis som förra året en julinsamling till stöd för HBT-flyktingar. I år i samarbete med föreningen Ingen människa är illegal (IMÄI). Den insamling som startade december 2010 fick ihop drygt 20 000 kronor. Visst ska det vara möjligt att slå det om vi är många som skänker pengar. Redan efter fyra dagar har ca 6 000 kronor kommit in på kontot.

Du kan ge pengar anonymt eller få ditt namn med på hemsidan för insamlingen. Måste inte vara något stort belopp, själv har jag gett 200 kronor. Kanske du kan 50? Eller 500?

Från hemsidan.
Det är många hbt-flyktingar som kommer i kontakt med RFSL och IMÄI:s hbtq-grupp, för att få såväl juridiskt som ekonomiskt och socialt stöd. Stödfonden gör det möjligt för oss att hjälpa till med resor för att kunna träffa ett juridiskt ombud med hbt-kompetens, boende, matpengar, vinterkläder etc. Vi bedriver också social verksamhet för att skapa ett nätverk med asylsökande och papperslösa hbt-personer.

En av de personer som har varit i kontakt med RFSL och IMÄI berättar:
– Jag kom i kontakt med aktivister genom RFSL och de hjälpte mig att hitta ett boende. Innan var jag orolig för att stå utan bostad. Jag var rädd för att bli placerad på flyktingförläggning. I mina papper står det att jag är man men jag identifierar mig som kvinna. Eftersom de utgår ifrån vad som står i passet när de delar upp män och kvinnor, skulle jag ha hamnat bland männen. Jag var rädd för att utsättas för sexuella trakasserier. Nu bor jag med andra hbt-personer som jag kan känna mig trygg med.

Hbt-personer tvingas ofta fly på grund av förföljelse från myndigheter eller från familjen. Samtidigt blir det allt svårare att få asyl i Sverige. Fler asylsökande får avslag och många tvingas gömma sig eftersom det är omöjligt för dem att återvända. Som gömda eller papperslösa tvingas människor leva helt utanför samhället och saknar så gott som helt de rättigheter som svenska medborgare har.

Avslag på hbt-flyktingars asylansökan motiveras ofta av Migrationsverket och Migrationsdomstolen med att en person kan leva dold i sitt hemland utan att någon behöver få veta om dens sexuella läggning eller könsidentitet. Detta trots att det i Migrationsverkets ställningstaganden och svensk asyllagstiftning tydligt framgår att en person som levt öppet i Sverige inte ska behöva återvända om det innebär att den måste dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet för att undgå förföljelse.

En person som råkat ut för detta är en homosexuell man från Irak som fick avslag på sin asylansökan med motiveringen att han kan åka tillbaka eftersom det inte är känt att han är homosexuell och att han inte behöver berätta något om sin sexuella läggning. Migrationsverket menar också att kan återvända till en annan del av landet och därför kan känna sig säker. Om han tvingas att återvända till Irak, kommer han inte kunna leva öppet utan att riskera förföljelse.
HBT-fientliga och rasistiska Nationaldemokraterna i kris.

Tidningen Expo avslöjar något som indirekt har en koppling till HBT-flyktingar. Rasistiska, HBT-fientliga och halvnazistiska Nationaldemokraternas förfall fortsätter, glädjande nog. Efter ett avhopp i Nykvarn, en av två kommuner där de fick mandat efter valet 2010, saknar de nu representation där. Det betyder att de bara är kvar i Södertälje. I riksdagsvalet 2010 minskade antalet röster på nd från ca 3000 till ca 1000. Nästan 30 % av partiets röster kom från Södertälje 2010. Nd har också drabbats av allvarliga interna konflikter. Bl.a. har deras ordförande Marc Abramsson i deras partilokal blivit misshandlad (!) av folk. Från Expo.
Den anmälda personen är känd som en ledande aktivist från Förbundet Nationell Ungdom. Misshandeln kom efter en längre konflikt inom den rasistiska rörelsen. Enligt en källa till Expo började bråket efter att flera nationaldemokrater beväpnat sig med batonger och knivar för att ge sig på FNU-aktivisten.
Att ge pengar till HBT-flyktingars stödförening är också en metod att bekämpa värderingar bland högerextremister.

Socialdemokratiska SPD och (kanske) Die Piraten säger ja till homoäktenskap.


Tyskland största oppositionsparti, socialdemokratiska SPD, har formellt blivit för en könsneutral äktenskapslag. Det beslutade de på sin kongress i början av den här månaden. Det blev ingen omröstning utan ett enhälligt ja. SPD har också lämnat ett förslag i Tysklands parlament om att införa en könsneutral äktenskapslag. I pressmeddelandet hänvisas till att två tredjedelar av tyska folket är positiva till förslaget och att flera länder bl.a. Sverige redan tillåter homoäktenskap.

Redan tidigare har SPD varit inne på att en könsneutral äktenskap är lämpligt men nu har de alltså även kongressbeslut på det. Sedan tidigare är De gröna och vänstersocialistiska Linke också för reformen. Mycket tyder på att Tyskland får en jämlik äktenskapslag efter nästa parlamentsval, 2013. Givetvis kan opinionssiffror ändra sig snabbt, det vet vi även i Sverige, men just nu har det största regeringspartiet, kristdemokratiska CDU-CSU, 34,7 % om man väger samman resultaten från sex olika opinionsinstitut. Det andra regeringspartiet, liberala FDP, får bara 3,3 % vilket betyder att de inte skulle klara 5 %-spärren.

Die Piraten har chans att bli representerat i Tysklands parlament efter nästa val.

Socialdemokratiska SPD får 29,3 % och De gröna 15,5 %. Alltså tillsammans 44,8 %. Linke, 7,2 %. tillhör visserligen också oppositionen men SPD är antikommunister och vill inte bilda regering med det partiet. Det skulle kunna betyda att det 2013 blir en ny "stor koalition", CDU och SPD. Men något nytt har hänt i tysk politik. I lokalvalet i Berlin i september nådde Die Piraten, ungefär som svenska Piratpartiet, betydande framgångar. Och därefter har de blivit ett etablerat parti även på riksnivå med opinionssiffror på ca 8 % i oktober. Senaste månaden har de dock förlorat något och hamnar på 5,8 % men skulle med det resultatet bli representerat i det tyska parlamentet. Enligt de senaste opinionssiffrorna (återigen med reservation att mycket kan hända fram til 2013) är de mest sannolika alternativen att SPD och De Gröna får egen majoritet eller att de bildar regering tillsammans med Piraten som stödparti.

I Sverige har Piratpartiet ännu bara en politik inom ett fåtal områden. I Tyskland har de däremot skaffat sig ett brett program och på sin kongress för drygt ett år sedan antog de ett nytt kapitel, "Geschlechter- und Familienpolitik" (ungefär politik för kön och familj) i sitt partiprogram. Där förklarar de att de vill att staten ska sluta att officiellt dela in folk i kön, det bör varje människa själv få avgöra enligt partiet. Av den orsaken är de också för en könsneutral namnlag. Tyvärr är de inte lika tydliga när det gäller en könsneutral äktenskapslag. De skriver att äktenskapslagen och partnerskapslagen helt ska jämställas och att även polygama par ska få ingå partnerskap. Det tyska piratpartiet hänvisar till den modell Frankrike har där par registrerar sin religion till en myndighet (utan någon officiell ceremoni).

Piraten skulle nog ge stöd åt förslag om en könsneutral äktenskapslag.

Även om de också förtydligar att samkönade par ska ha samma rätt som olikkönade att adoptera, homopar har idag bara möjlighet till närståendeadoptioner i Tyskland, skulle deras förslag betyda att samkönade par förlorar möjligheten till en officiell ceremoni. Men de är ett relativt nytt parti och oerfarna och har nog inte riktigt resonerat ordentligt om sitt förslag. För om de vill att staten ska avskaffa register över vilket kön folk har blir det ju besynnerligt att kräva att äktenskap ska vara reserverade för heteropar. Mitt tips är att partiet skulle rösta för ett förslag om en könsneutral äktenskapslag om de blev representerade i parlamentet.

FDP har ännu inte avgjort om de för en könsneutral äktenskapslag (däremot vill de precis som Piraten att de juridiska rättigheterna för homo- och heteropar ska var desamma). Kristdemokratiska CDU-CSU är emot både homoäktenskap och en likställd adoptionslag.

Minister i franska högerregeringen för en könsneutral äktenskapslag.

Debatten om homoäktenskap rör sig framåt även i Tysklands granmsland Frankrike. Där har en borgmästare i en liten stad i sydvästra delen av landet genomfört en vigselceremoni för ett bögpar. Från Pinknews.
A legally void wedding between two men has been held in a small town in the Pyrénées-Orientales, in south-western France....

The mayor described the ceremony as a “militant act”.

He said: “There are times when it is necessary to act outside the law. Refusing homosexual marriage is to deny the reality of thousands of couples.”

Vila added: “They say France is a modern, avant garde country, but at this rate we are going to be last in Europe to legalise it.”...

Solidarity Minister Roselyne Bachelot said she supported the idea of gay marriages, but called the mayor’s action “not the best way to advance the cause”.
Det här är nog första gången en minister i högerregeringen i Frankrike uttalar sig positivt om homoäktenskap. Regeringspartiet UMP och president Nicholas Sarkozy (som tillhör UMP) har hittills varit emot en könsneutral äktenskapslag och istället varit för att "utveckla partnerskapslagen" (några konkreta förslag har dock inte lämnats). Oppositionspartierna, socialdemokratiska PS, gröna Verts och kommunistpartiet PCF är för en könsneutral äktenskapslag där homo- och heteropar har samma rätt till adoptioner och inseminationer. Liberala MoDem är för de två senare reformerna men tvekar om homoäktenskap. Frankrike håller val till parlamentet och vem som ska bli president 2012.


söndag 18 december 2011

Ny FN-rapport om HBT-rättigheter kritiserar (indirekt) Sverige.


FN:s kommission för mänskliga rättigheter (bilden är dess logga) har för första gången släppt en rapport om HBT-personers situation. Det efter att kommissionen i somras sa ja till en resolution om HBT-rättigheter. Från UN News Centre.
The first ever United Nations report on the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people details how around the world people are killed or endure hate-motivated violence, torture, detention, criminalization and discrimination in jobs, health care and education because of their real or perceived sexual orientation or gender identity.

The report, released today by the UN Office for the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva, outlines “a pattern of human rights violations… that demands a response,” and says governments have too often overlooked violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.

Violence against LGBT persons tends to be especially vicious compared to other bias-motivated crimes.

Homophobic and transphobic violence has been recorded in every region of the world, the report finds, and ranges from murder, kidnappings, assaults and rapes to psychological threats and arbitrary deprivations of liberty.

LGBT people are often targets of organized abuse from religious extremists, paramilitary groups, neo-Nazis, extreme nationalists and others, as well as family and community violence, with lesbians and transgender women at particular risk....

The report – prepared in response to a request from the UN Human Rights Council earlier this year – draws from information included in past UN reporting, official statistics on hate crimes where there are available, and reporting by regional organizations and some non-governmental organizations (NGOs).

In the report, Navi Pillay, the UN High Commissioner for Human Rights, calls on countries to repeal laws that criminalize homosexuality, abolish the death penalty for offences involving consensual sexual relations, harmonize the age of consent for heterosexual and homosexual conduct, and enact comprehensive anti-discrimination laws.

In 76 countries it remains illegal to engage in same-sex conduct and in at least five countries – Iran, Mauritania, Saudi Arabia, Sudan and Yemen – the death penalty prevails.

Charles Radcliffe, the chief of OHCHR’s global issues section... said that while all people have freedom of religion, “no religious belief or prevailing cultural values can justify stripping people of their basic rights.”
Rapporten redovisar att krav på att vara steril och ogift för att få byta kön juridiskt är problem för transsexuella.

Rapporten redogör för diverse problem som drabbar HBT-personer och sist i den framförs rekommendationer till alla medlemsländer i FN. Sverige följer i sina lagar som väntat alla rekommendationer. Men intressant nog riktar rapporten indirekt kritik även mot bl.a. Sverige. Från sid 22 punkt 72.
Regulations in countries that recognize changes in gender often require, implicitly or explicitly, that applicants undergo sterilization surgery as a condition of recognition. Some States also require that those seeking legal recognition of a change in gender be unmarried, implying mandatory divorce in cases where the individual is married.
FN:s kommission har inte med i sina rekommendationer att länder inte bör ha krav på att den som byter kön juridiskt bör vara ogift och steriliserad. Däremot är det här alltså en del av "problembeskrivningen" för transsexuella.

December 2011 har Sveriges borgerliga regering ännu inte lämnat någon proposition (regeringsförslag) om att avskaffa kraven att vara ogift, svenska medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Orsaken är främst att Kristdemokraterna blockerat och fördröjt en frihetlig könstillhörighetslag. Nu har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna (som inte heller är för att avskaffa sterilitetskravet) även FN:s kommission för mänskliga rättigheter emot sig när det gäller det här. Att sd kanske inte bryr sig så mycket om FN, de flesta där är ju utlänningar, är en sak. Men för kd-ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson borde det nu börja bli något pinsamt att igen försöka blockera ett avskaffande av sterilitetskravet, ett förslag som har stöd av 6 av 8 riksdagspartier.


Uppdatering 1.

Integrationsminister Erik Ullenhag (fp) lanserar en hemsida där man bemöter främlingsfintliga myter om invandring. Bra initiativ om innehållet är sakligt och nyanserat vilket det verka vara om man ska gå efter Ullenhags egen debattartikel. Har ännu inte hunnit kolla själva hemsidan.

Men inte heller den borgerliga regeringen är perfekt när det gäller respekt för minoriteters mänskliga rättigheter. Ännu 2011 har Sverige en könstillhörighetslag som kräver att den som vill byta kön juridiskt måste vara steril, ogift och svensk medborgare. Det är inte förenligt med centrala mänskliga rättigheter. Vågar HBT-ansvarige ministern Ullenhag inte ta fighten offentligt med kd försämras även hans trovärdighet i kampen mot främlingsfientlighet. Rätten att vara annorlunda gäller både för invandrare och transsexuella.


Uppdatering 2.

Flera tidningar publicerar resultatet av en ny opinionsmätning från Synovate. Socialdemokraterna får den näst sämsta siffran någonsin i en opinionsmätning, 24,2 %. I en mätning från Yougov för någon vecka sedan hamnade s på 24,1 %. Hade Synovates resultat blivit verklighet skulle Alliansen få egen majoritet i riksdagen.


Uppdatering 3.

Ullenhag får godkänt för 11 av 13 kommentarer.

Jag har nu kollat innehållet på regeringens hemsida, Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter. Svenska Dagbladet brukar granska politikers kommentarer och ge "grönt", "gult" och "rött" ljus beroende på om de håller för en faktagranskning, är tveksamma eller osanna.

Jag ger Erik Ullenhag "grönt" ljus för bemötandet av 11 av 13 "myter".

När det gäller att "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land" är regeringens kommentar nyanserad och bra. Problemet där är att både statminister Fredrik Reinfeldt (m) och Erik Ullenhag tidigare i någon "mångfaldsvurm" låtsats att det bor ca 400 000 muslimer i Sverige trots att siffran egentligen avslöjar hur många som är från länder där islam är den vanligaste religionen. Många av de här människorna är kristna, andra är sekulära.

Ullenhag får "rött" ljus för "Myt 9 Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder per år".

För det är helt sant och ingen myt. Professorn och nationalekonomen Jan Ekberg har utrett att nettokostnaden för invandringen är ca 1,5 -2 % av BNP, alltså ca 45-60 miljarder 2011. Ekberg har själv gjort utredningar åt regeringen så det blir pinsamt för den att låtsas som att den här typen av kostnad skulle vara "en myt". Tyvärr riskerar den här punkten att försämra trovärdigheten även för de många delar där Ullenhag har rätt. Per PetterssonFrihetssmedjan tar också upp några principiella invändningar emot att regeringen bedriver "propaganda". I princip håller jag med men här får man göra en avvägning mot att det är en extraordinär situation när en betydande del av den politiska debatten på internet är främlingsfientlig.

Ullenhag får "gult" ljus när det gäller "Myt 12 Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist."

Det är visserligen sant att det inte är något förbud att debattera invandrings- och integrationspolitik. Däremot blir folk ofta anklagade för att vara rasister trots att de inte framfört något rasistiskt eller främlingsfientligt. Det är lätt att bli stigmatiserad och anklagad för att "tycka som sd" (guilt by association). Trots det stigmat är det många som fortsätter debatten. Men visst är det så att något är "tabu" gör att färre vill delta öppet i en debatt. Förutom att det är principiellt fel riskerar det också att gynna partier som sd, som kan använda argumentet att de framför "förbjudna" kommentarer.

fredag 16 december 2011

HBT-kultur. Gay, straight and the reason why - Simon LeVay.


Hjernevask är en TV-serie som sändes i Norge 2010 och ansvarig för programmen var Harald Eia, tidigare främst känd som komiker. TV-serien skakade om vårt grannland ordentligt, så mycket att det hävdas att det bidrog till att Norsk forskningsråd la ner genusvetenskap som ett eget område inom forskningsvärlden. Istället ska verksamheten nu "mainstreamas" inom övriga områden inom universiteten. Intressant är att det är NRK (motsvarigheten till SVT) som gjort TV-serien. Jag betvivlar att folk på vår egen licensbetalda TV skulle ha samma mod. För givetvis är mycket av det som avhandlas tabu.

Tyvärr har många svenska bloggare kommenterat debatten utan att ha sett programmen. Man börja gasta om att Harald Eia är "antifeminist". Förutom att anklagelsen möjligen är fel i sak kan man fråga sig vad det har för betydelse om Eia är "antifeminist". Eller menar kritikerna att en journalist som är socialist inte bör få granska Carema och andra företag? Det blir en absurd logik. Det viktigaste måste vara innehållet.

Genusvetare, antirasister och HBT-engagerade som är absurt okunniga om forskningen.

Och även om det blir tydligt att Eia lutar åt "biologismen" som faktor är han resonerande i sina program. Väger argument för och emot. Och främst, han vänder sig till de som har sakkunskap, forskare som genomfört studier. Harald Eia avslöjar också hur inskränkta en del ledande människor inom genusvetenskap, antirasism och HBT-engagerade i Norge är. Deras okunskap om forskningen är skrämmande - och pinsam för dem själva.

Dessbättre finns programmen nu tillgängliga påYoutube. Här är första delen av första avsnittet av serien. Tredje delen heter Homo-hetero och på Youtube hittar du programmet här, här och här (är uppdelat p.g.a. begränsad tid för varje Youtubevideo). En av de som blir intervjuade är Simon LeVay (USA) som sedan drygt 20 år forskat om det är biologiska skillnader mellan homosexuella och heterosexuella. Han blev känd inom den här typen av forskning 1991 när han visade att homosexuella och heterosexuella mäns hjärnor kanske är olika varann. I medel. Nu har Simon LeVay försökt sammanställa den forskning som gjorts de senaste decennierna.

På baksidan av boken är det citat från tidningar i USA om boken. Ett av dem handlar om att Simon LeVay (som själv är öppet homosexuell vilket han också avslöjar i boken) sakligt redogör för resultaten av forskningen. Och jag håller med. Simon LeVay är ofta befriande osäker på om rapporter är tillförlitliga. Precis som en forskare ska vara. För forskning handlar om att kunna upprepa samma resultat i många rapporter från olika ansvariga.

Högre andel "androgyna" bland homosexuella än bland heterosexuella.

Vad kommer då Simon LeVay fram till i sin sammanställning av forskningsresultaten? Att vissa rapporter avslöjar att homosexuella (generellt, inte för varje individ) tycks var mer androgyna än heterosexuella. D.v.s. att homosexuella män är mer feminina än heteromän och lesbiska kvinnor mer maskulina än heterokvinnor. Men det här handlar alltså om statistiska skillnader. Många bögar och lesbiska följer traditionella könsroller. Vad skillnaden egentligen består i är att andelen "androgyna" är högre bland homosexuella än heterosexuella. Och för den som varit ute på gayställen är den hypotesen kanske inte fel.

Hur tydliga är då tendenserna? Många rapporter har visat de här resultaten, men när det gäller nästan varje del är det ett fåtal rapporter som inte kunnat konstatera några skillnader mellan homosexuella och heterosexuella. Att män och kvinnor (i medel) är olika varann är tydligt genom forskningen. De som hävdar att kön är "en social konstruktion" har inget som helst stöd i forskningen. Det betyder inte att forskarna hävdar att miljön och påverkan saknar betydelse, men att den faktorn inte förklarar hela skillnaden när det gäller att pojkar och flickor (i medel) inte beter sig likadant.

När det gäller sexuell läggning är forskningsresultaten inte lika tydliga. Det man enkelt kan konstatera är att det inte existerar någon homogen som gör någon till bög eller lesbisk. Det är betydligt mer komplicerat än så. Främst handlar det om att genetiska förutsättningar hos en del individer möjligen kan göra (en del) till homo medan andra bli hetero. Intressant är dock att bögar enligt några rapporter är mer "maskulina" än heterosexuella. Dels att homosexuella män har något längre penis i medel än heterosexuella män. Men även att bögar när det gäller uppfattning av ljud (man testar hur folk reagerar på ljud i tester) är mer "maskulina" än heterokillar (män och kvinnor reagerar i medel olika i testerna).

"Biologister" marginaliserar ofta samhällets strukturer.

Även om jag hyllar många "biologisters" nyansering, till skillnad från "politiskt korrekta" som tycker forskning om vissa saker är tabu, bör man också kritiskt granska "biologisterna", inklusive Simon LeVay. Främst för att jag tycker att han är för fokuserad på biologi. Ibland konstaterar han att samhällets värderingar kan påverka människor, men det är något i marginalen i hans bok. Precis som i Harald Eias TV-serie.

Jag har själv konstaterat att på 1980-talet hävdade "biologister" att män inte var intresserade av sitt utseende, det var typiskt "kvinnligt". Idag finns det flera svenska tidningar som fokuserar på mode för män. Något som varit kommersiellt omöjligt på 1980-talet. Samma sak gäller "tillfälliga förbindelser" där ett mantra från biologister varit att kvinnor inte gillar det där. Men idag är det fler tjejer än tidigare som, precis som killar, har tillfälliga förbindelser och är nöjda med det.

En annan brist är att det sällan görs studier av bisexuella. Några få sådana har gjorts men oftast delas folk in i homosexuella eller heterosexuella. Som om man måste vara antingen-eller. När folk i verkligheten är på en skala där 100 % homo är ena extremen, 100 % hetero den andra.

Det här betyder givetvis inte Simon LeVays sammanställning är ointressant. Jag rekommenderar den oavsett om ni gillar eller ogillar hans resonemang. Men var kritisk mot Simon LeVay, precis som ni bör vara mot genusvetare och andra. Ingen har monopol på sanningen.

Jag önskar min bloggbesökare en trevlig helg.

tisdag 6 december 2011

Sd vill återigen ta bort statsbidrag till RFSL och avskaffa DO.

Sd vill - även för 2012 - ta bort alla statsbidrag till HBT-föreningar och avskaffa DO (Diskrimineringsombudsmannen). Det blir tydligt när man granskar Arbetsmarknadsutskottet betänkande Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

När det gäller utgiftsposten Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (där statsbidrag till bl.a. HBT-föreningar och invandrarföreningar är med) vill Alliansen anslå 28 miljoner och får stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill öka summan med 5 miljoner medan Sverigedemokraterna helt vill ta bort budgetposten.

Alliansen vill ge DO (Diskrimineringsombudsmannen) 94 miljoner och s håller med. V och mp vill plussa på siffran med 10 respektive 5 miljoner. Sd vill avskaffa budgetposten. Man kan givetvis kritisera både DO och RFSL för en del saker, det gör jag ibland här på bloggen, men det är enkelt att konstatera att sd:s budgetalternativ skulle få allvarliga konsekvenser om det blev verklighet. Kampen mot diskriminering skulle få en sämre prioritet för att uttrycka det milt.

Är inte HBT-personer en del av Sverige?

Jag har inte hittat vilka summor som planeras att betalas ut till HBT-föreningar för 2012 men Qx hade en artikel om bidragen för 2010 och några dramatiskt förändringar lär det inte bli. Möjligen kan Öppna moderater få vara med och dela på bidragen eftersom de startat flera nya lokalavdelningar.

Sverigedemokraternas särskilda yttrande (nr 5) i arbetsmarknadsutskottet rapport är i övrigt intressant. Jag ska kommentera några delar.
Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti.
Är inte HBT-personer (och vår rätt att slippa bli diskriminerade) lika mycket en del av sd_s Sverige som heterosexuella cis-personer. (cisperson = icke-transperson)
Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, harmoni och solidaritet.
Kampen mot diskriminering och hatbrott handlar om att skapa "trygghet, harmoni och solidaritet". Eller gör sd en annan tolkning?
Med vår politik förbättras levnadsvillkoren för våra äldre, när det gäller både ekonomi och livskvalitet.
Är ett borttagande av möjligheten att anmäla diskriminering till DO för de som blivit åldersdiskriminerade (eller som är äldre men blivit diskriminerade av någon annan orsak) ett bättre samhälle för äldre?

Övriga riksdagspartier kritiserar sd.

Dessbättre är alla övriga riksdagspartier (m, fp, c, kd, s, mp och v) ense om att fördöma förslagen från sd.
Att som Sverigedemokraterna i sin motion A388 helt vilja ta bort anslaget till Diskrimineringsombudsmannen och på så sätt även försämra och försvåra möjligheterna för de individer som utsätts för diskriminering att ta till vara sin rätt enligt diskrimineringslagen finner utskottet såväl anmärkningsvärt som ansvarslöst. Utskottet anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter och arbetet mot diskriminering även fortsättningsvis måste ha högsta prioritet. En effektiv och heltäckande diskrimineringslagstiftning är nödvändig för att vi i Sverige ska kunna bekämpa handlingar som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde.
Man kan inte annat än hålla med.

Riksdagen debatterar Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet på torsdag, 8 december.


Uppdatering 1.

HBT-ansvarige ministern bör bli tydlig emot tvångssteriliseringar av transsexuella.

HBT-ansvarige ministern i den borgerliga regeringen, Erik Ullenhag (fp), har ett genuint engagemang för rättigheter för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner (tyvärr gäller inte detsamma för partiets ordförande Jan Björklund). För några vecka sedan arrangerade han en hearing med HBT-föreningar. Från regeringens hemsida.
Arbetsmarknadsdepartementet har.... under ledning av integrationsminister Erik Ullenhag, haft en hearing med organisationer som arbetar med hbt-frågor i Sverige. Mötet var starten för en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, som ska intensifiera arbetet och skapa en samlad strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Något sådant övergripande arbete har inte gjorts tidigare från statens sida.
Det man möjligen saknar är att Ullenhag skulle vara tydligare, som HBT-ansvarig minister, om att tvångssteriliseringar av transsexuella är fel. Här har han hittills varit tyst. Jämför med Nyamko Sabuni (fp) som tydligt argumenterade, som HBT-ansvarig minister, för en könsneutral äktenskapslag flera år före att reformen blev verklighet. Det är dags att Ullenhag visar samma typ av tydlighet i den offentliga debatten, nu om tvångssteriliiseringar.

Omskärelse av pojkar är inte förenligt med mänskliga rättigheter.

Och att Ullenhag ibland även hamnar fel sakpolitiskt när det gäller mänskliga rättigheter bevisas av hans försvar, i en debattartikel i DN, av omskärelse av pojkar. Något som f.d. socialministern och fp-ordföranden Bengt Westerberg (fp) m.fl. kommenterar i en ny artikel.
Det finns inga judiska, muslimska eller kristna barn. Det finns bara barn till judiska, muslimska eller kristna föräldrar.

Erik Ullenhag skriver att; ”Avgörande för mig är att kravet på att manlig omskärelse ska förbjudas nästan aldrig förs fram av män som själva är omskurna.” Hur vet Ullenhag detta? Vilka källor har han konsulterat för att kunna dra en sådan slutsats kring omskärelsens konsekvenser för män? Har Ullenhag ens tänkt tanken att omskurna män inte sällan lever i en gemenskap som inte skulle acceptera kritik mot sedvänjan? Att träda fram kanske inte är en självklarhet om det är förenat med ett högt socialt pris. Två av de elva undertecknarna av artikeln är omskurna och av judiskt ursprung.

Hiv-argumentet som framförts i debatten saknar bäring då hiv-preventionen i detta sammanhang inte gäller barn utan vuxna människor.
Själv har jag kommenterat här på bloggen att jag är för ett förbud, på sikt, mot omskärelse av pojkar (killar yngre än 18 år)

Bland övriga nyheter kan konstateras att Svenska Dagbladet har en nyhetsartikel om att Stockholm Pride kanske går i konkurs. Även om det givetvis är tragiskt både för de inblandade och möjligheten att arrangera nya Pridefestivaler i Stockholm bör klandret riktas mot de som varit och är ansvariga i Prideledningen och föreningens styrelse. De verkar ha lika bra koll på sin ekonomi som vissa länder i södra Europa.

söndag 4 december 2011

En fruktansvärd video som jag rekommenderar.


I USA startade förra året en kampanj, It gets better. Det var en reaktion mot en rad uppmärksammade självmord bland HBT-ungdomar. Kampanjen blev en succé som t.o.m. fick president Barack Obama att engagera sig. Micke Kazarnowic startade i år en svensk kampanjsite med samma tema. Nu har en en holländsk tidning, Gay Krant, gjort en video som en del av en kampanj mot homofobi i skolor. Från brittiska siten Pinknews.
Gay Kraut’s new website is designed to give advice on combatting anti-gay hatred and homophobic violence.

The magazine’s editor-in-chief Henk Krol said the company is liaising with the country’s Public Prosecutors Service.

It has promised to do more on tackling the problem.

According to Radio Netherlands, all police forces in the country will now be issued with guidelines to help them deal with anti-gay bullying.

COC, the Dutch LGBT support group has been raising awareness about the problem in schools.

It claims that at least half of all Dutch LGBT pupils do not feel safe enough to be open about their sexuality and that 50 per cent say they have a problem with being gay.

COC are now running Gay Straight Alliances in schools across the Netherlands in order to encourage greater tolerance and acceptance.

On 2nd December, Dutch schools with GSAs are allowing students to wear purple armbands and buttons as a way of showing defiance against homophobia.
I fredags var det alltså en dag då elever på skolor med gay-straight-föreningar visade sitt ogillande av homofobi med att bära lila armband. Och till det evenemanget gjorde Gay Krant en video. Och affischer, bl.a. bilden till den här bloggposten.

Jag har kollat många videos med ett budskap. Gay Krants video, som finns på Youtube, måste vara en av de skickligaste, och hemskaste, som gjorts inom genren. Jag rekommenderar verkligen den. Och ännu värre är att det här en verklighet för vissa elever.


Uppdatering 1.

En annan video på temat trakasserade homoelever. Har, med rätt, blivit spridd till många. Det är Jonah som berättar sina svåra problem. En ung man, Jonathan, har sänt en egen video för att uppmuntra honom. Jonathan är en riktig hjälte.

Kristna tidningen Dagen har en ovanligt nyanserad artikel om kristna HBT-personer.

fredag 2 december 2011

Vinst.


bland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


På 1980-talet var jag engagerad för att tillåta privata alternativ inom vård, skola och omsorg. 25 år senare möts vi av nyheter om att internationella bolag, som Carema, gör betydande vinster, och undanhåller skatt (om än lagligt) medan det är allvarliga brister inom några av deras äldreboenden. Var det här vad vi liberaler på 1980-talet kämpade för?

Ärligt talat tror jag att många liberaler ställt sig den frågan precis som jag i höst. Vi var nog också många som redan för flera år sedan konstaterade att tillåtande av privata TV- och radiokanaler ofta lett till ett utbud som kanske inte främst präglas av mångfald utan att man för fram samma koncept (och påverkar även SVT och SR vilket är tydligt). Var det här det vi ville ha, vi som på 1980-talet jobbade för att bryta monopolet inom TV och radio?

Samma reaktion fick många liberaler och socialister som jobbade på 1960-talet för att släppa porren fri. Det blev verklighet 1971. Några år senare var det tydligt att barnporr var ett problem. Debatten ledde till ett förbud mot barnporr 1980. På 1960-talet hade det inte varit någon debatt om pornografi med barn inblandade. Det var ingen som kunde föreställa sig att företag skulle syssla med sådant.

Bilder av nakna människor i tidningar hade varit förbjudna.

Man kan givetvis kalla debatten om att införa frihetsreformer för naiv. Eller idealistisk. Men vad är alternativet? Jo, att bilder av helnakna människor vore förbjudna att visa i tidningar, att det bara funnits två TV-kanaler och att inte ens kooperativ inom dagis och äldreomsorg hade varit tillåtna. Hur många vill idag leva i ett sådant samhälle?

Vad det här egentligen handlar om är att konstatera kapitalismens krafter. Vi kan få för oss att det är en naturlag att Västeuropa och USA ska dominera världen politiskt och ekonomiskt. På 1920-talet var rasbiologi accepterat i Sverige (från höger till vänster). Idag tar de flesta av oss, med rätta, avstånd från den forskningen. Typ att mäta skallar på folk. Men trots det har det gjorts en del forskning av intelligensen bland olika folkgrupper. Det är ett trubbigt instrument ska jag förtydliga. Hur jämför man intelligensen när utbildningsnivån är olika i diverse länder?

"Gula" människor intelligentast.

Men de resultat som gjorts visar att "vita" människor inte hamnar högst utan i medel. Den "ras" som hamnade först var "gula" medan den som hamnade sist var "svarta". Jag vill förtydliga att det är problematiskt att använda "ras" som kriterium men läkare konstaterar att folk från olika "raser" reagerar olika på diverse mediciner. Och forskningen visade att det inte var några dramatiska skillnader. De individuella variationerna var större än om man tillhörde en viss "ras" eller inte. Men jag tycker det är viktigt att framföra det här till politiskt ängsliga människor som fått för sig att vi inte ska ska syssla med "rasbiologi" för att vi vita inte ska "skryta". Det är inte säkert att vi som är vita skulle hamna högst om man började göra sådan forskning i Sverige.

Kina var ett kulturland i tusentals år före att Europa blev ett område som blev känt för sin kultur, antikens Grekland och Romarriket. Kanske det är logiskt att Kina återigen blir centrum, när kapitalismen släpps fri där. Cirkeln sluts. Tyvärr hamnar mycket fokus på ett land som är en diktatur.

Demonstration av högerextremister.

10 december ska högerextremister demonstrera i Stockholm. Även om de inte framför det explicit är deras budskap att "vita" är överlägsna andra. Men om det är skillnad mellan "raser", är det sant? Det är inte vitas överlägsna intelligens som gjort att Europa i århundraden dominerat världen. Utan istället två viktiga faktorer.

På 1500-talet startade i delar av Europa en utveckling att tillåta forskning som var fristående från religion och kungar. Senare accepterades kapitalismen-marknadsekonomin. Kanske inte med någon entusiasm från början men när man släppte marknadsmekanismerna fria blev inget sig likt. Varken i Storbritannien, som var först, eller andra länder. När man släpper kapitalismen fri förändras saker. Ofta på gott, ibland på ont. Det är en lärdom även 2011.

För kapitalismen är i sig varken ond eller god. I dessa dagar av Carema-skandaler kan det tyckas vara en paradox - men kapitalismen är mänsklig. D.v.s. den är inte bättre eller sämre än vi människor är. Och det är värt att notera att den första rörelsen av betydelse - näst efter ansvariga för franska revolutionen - som var för allmän och lika rösträtt för män i Europa var manchesterliberalerna (nyliberaler hade vi kallat dem idag eftersom de var för en nattväktarstat) på 1830-talet. De hade en tydligt optimistisk människosyn. Om man bara släppte kapitalismen fri skulle alla bli del av ett välstånd. Det var också orsaken att de inte var rädda att ge vanliga arbetare rösträtt (vilket andra "liberaler" då var tveksamma till). För Manchesterliberalerna trodde att arbetare med kapitalismen snabbt själva skulle bli rika och därmed inte vara ett hot mot de som redan tjänat pengar.

Kapitalismen orsakade misär - för vissa.

Några decennier senare blev det tydligt att en kapitalism utan regler orsakade fruktansvärd misär bland delar av befolkningen. Folk såg det då i Europa, och idag i bl.a. Kina. Det var så socialliberalismen fick ett genombrott bl.a. med John Stuart Mill. Och där är vi ännu idag.

För att återgå till hur jag började så ångrar jag inte att jag jobbade för fri TV och radio och privata alternativ inom vård, skola och omsorg. För återigen, vad vore alternativet, monopol? Men något som blir tydligt, igen, är att det krävs tydliga regler. Och här har tydligen vissa politiker slarvat. Trots att Sverige inte är något "experiment" utan att politiker lätt hade kunnat konstatera hur det blivit i andra länder som privatiserat.

Kapitalism vs socialism.

Per T Ohlsson, tidigare främste politisk redaktör på liberala Sydsvenska dagbladet kommenterade kapitalism och socialism för några år sedan. Och Per T Ohlsson är inte någon människa långt till höger. Både 1994 och 2002 argumenterade han för att folk borde rösta på Socialdemokraterna. Jag själv konstaterar att en av de politiker jag främst hyllar i kampen för frihet är Helmut Schmidt, f.d. tysk socialdemokratisk förbundskansler och antikommunist. Att värna (en reglerad) kapitalism som system är överordnat vardagsdebatterna höger-vänster.

Per T Ohlsson framförde, vilket jag instämmer i, följande.

Kapitalismen är som livet - föränderligt.
Socialismen är som döden - stabil.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

måndag 28 november 2011

Sd byter åsikt om homoäktenskap. Men ännu ett HBT-negativt parti.


Sverigedemokraterna lämnar sitt principiella motstånd emot homoäktenskap. Det är tydligt efter helgens landsdagar (kongress) som partiet haft i Göteborg. Från ett pressmeddelande i lördags från sd.
Med röstsiffrorna 125 mot 28 antog Sverigedemokraterna på partiets Landsdagar i Göteborg idag ett nytt principprogram.
Sd varken för eller emot homoäktenskap.

Jag har tidigare på bloggen här och här kommenterat handlingarna inför deras kongress. I den första av bloggposterna konstaterade jag att sd nu verkar ha lämnat sin negativa attityd till Sveriges nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Kontaktade sd om det där redan före deras kongress och skickade ett påminnelsemail tidigare ikväll med bl.a. följande innehåll.
Preliminärt placerar jag Sverigedemokraterna på "Möjligen" till en könsneutral äktenskapslag (och att man inte vill avskaffa lagen) efter helgens landsdagar. Tycker det är ganska tydligt av principprogramförslaget att döma att ni inte längre i sak är emot reformen, alltså främst syftar jag då på rätten för homopar att ingå borgerliga äktenskap (samfunden gör givetvis som de själva vill).

Om ni istället menar att sd med det nya principprogrammet säger "Ja" till en könsneutral äktenskapslag (rätt till borgerliga äktenskap för samkönade par), vänligen meddela det senast 10 december. Därefter kommer jag i mitt HBT-nyhetsbrev för december.... att berätta om sd:s nya åsikt om den könsneutrala äktenskapslagen och har ni inte hört av er före 10 december tolkar jag det som att ni instämmer i att sd nu varken är tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag.
Mattias Karlsson, partistyrelseledamot och främste ansvarig för framtagandet av ett utkast till nytt principprogram har senare ikväll mailat.
Vi har inget konkret beslut som säger att vi är för borgerlig vigsel för samkönade par, men vi har heller inte kvar några skrivningar eller förslag som säger att vi är emot. Detta tolkar jag som att vi numera accepterar borgerlig vigsel för samkönade par.
Varvid jag mailade följande.
Alright då verkar vi ense om att sd idag är närmast "möjligen" alltså varken tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag rätt att ingå borgerliga äktenskap (eller vigslar i svk för den delen för samkönade par men att partiet accepterar båda sakerna och inte vill avskaffa dem.
Partiet oense inom HBT-politiken.

Det här betyder inte att Sverigedemokraterna blivit homovänliga. Snarare att partiet är oenigt inom HBT-politiken. Som jag konstaterade i en tidigare bloggpost.
Vad som är tydligt är dock att sd nu försöker balansera mellan att locka homofoba konservativa människor och de som är HBT-vänliga men vill ha en betydligt mer restriktiv invandringspolitik.
För övrigt konstaterar jag, återigen, att Sverigedemokraterna är riksdagens mest toppstyrda parti. Inget annat av partierna skulle som sd till sina ombud framföra (visserligen nog godkänt som arbetsordning av någon tidigare kongress) att de antingen måste anta ett förslag till principprogram i sin helhet eller avslå det. Det omöjliggör för ombuden att justera de delar där en majoritet vill ändra. I praktiken är det partistyrelsen som avgör politiken i detalj, alla vet att det ska mycket till för att en kongress ska helt avslå ett förslag till program.

Jimmie Åkesson (bilden), som blev omvald som ordförande, hade inte med något om HBT, varken positivt eller negativt, i sitt tal vid kongressen.

Trots att sd byter från "nej" till "möjligen" när det gäller en könsneutral äktenskapslag har de den mest HBT-negativa politiken bland riksdagspartierna. Bland 25 viktiga HBT-reformer är sd för 8, emot 4 och tvekar om 13. Motsvarande för Kristdemokraterna är att de är för 17, emot 6 och tvekar om 2.

Sd är ännu emot 4 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
2. Tillåta transsexuella att spara könsceller så att de efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.
3. Internationella homoadoptioner. (redan genomförd reform)
4. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. (redan genomförd reform)

Sd tvekar ännu om 13 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
3. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer.
4. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.
5. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
8. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
9. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
10. Sverige ska jobba i EU för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att erkänna samkönade äktenskap eller partnerskap om ett gift homopar från något annat EU-land flyttar dit.
11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
12. En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. (redan genomförd reform)
13. En könsneutral namnlag för vuxna. (redan genomförd reform, genom domstolsbeslut som tolkat lagen)

Sd vill även avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet medan övriga riksdagspartier vill behålla de bidragen.


Uppdatering 1.

EDL avslöjar sina värderingar när de samarbetar med ultrakonservativt parti.

European Defence League har jag tidigare kommenterat här på bloggen. Bl.a. att de har "en gaygrupp" och "en judisk grupp" inom partiet. De har försökt framställa sig närmast som liberala trots att deras islamofobi blir tydlig när man granskar deras budskap noggrannare. Nu har EDL inlett ett samarbete med ett högerpopulistiskt parti, British Freedom Party, som är en utbrytargrupp från rasistiska British National Party (BNP). Från Independant.
The English Defence League plans to field candidates for the first time in local elections after an alliance is finalised between the far-right group and the British Freedom Party, which was set up by disgruntled members of the British National Party.
Förutom att vara för ett återinförande av dödsstraff är partiet för bl.a. följande enligt sin hemsida.
Tighten regulations on the sexual/violent content of TV, films and games....

Promote morality, marriage, the family, the community and the Nation State.
Redan idag riskerar något så oskyldigt som två män som ligger i en dubbelsäng med lakan över sina kroppar att stoppas att sändas före 21.00. Och vilken definition partiet har när det gäller "familj" och "moral" är enkelt att gissa när man granskar deras i övrigt ultrakonservativa politik. Hade vissa bögar och lesbiska tidigare något som helst förtroende för EDL som homovänlig förening hoppas jag det försvunnit nu.

Tidningen Dagen berättar om HBT-negativa Kristdemokraternas process om vem som ska nomineras av valberedningen som ordförande vid deras riksting i januari.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om att Sverigedemokraterna stämt (sic!) riksdagen för att de inte får partistöd för William Petzäll som lämnat partiet och blivit "politisk vilde". Hade det varit så att riksdagen särbehandlat sd vore det här givetvis en skandal men inget tyder på att de behandlat sd annorlunda än när andra ledamöter hoppat av sitt parti medan de varit riksdagsledamöter. Sd har gott om pengar. Kanske de tror de vinner på det här, men min bedömning är att de förlorar. Hade ett annat parti betett sig så här hade nog sd-bloggare tagit det som bevis för snikenhet, nu drabbar samma kritik dem själva.

Mugabe kallar homovänlig brittisk policy för "satanisk".


Zimbabwes diktator Robert Mugabe (bilden) kallar Storbritanniens biståndspolicy för "satanisk" eftersom den krav på respekt för HBT-personers rättigheter som en del av policyn.

Det började egentligen redan i mitten av oktober då Andrew Mitchell, biståndsminister i den brittiska borgerliga regeringen, förklarade att kraven skulle bli tuffare mot de länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Från Pinknews.
“It is not about taking money away from countries but finding other mechanisms to help them. We take a very clear line. In a number of countries in Africa that discrimination against homosexuality has concerned us.
Protester från homofober - men också från HBT-föreningar.

Som väntat blev det protester från några av de värsta homofoberna. Bl.a. Ghanas president och en minister i Zambia och en medarbetare till presidenten i Uganda. Men också kritik från en del HBT-föreningar.
Mac-Darling Cobbinah, the executive and national director of the Centre for Popular Education and Human Rights Ghana, said the move would only bring “pain and anguish” to the struggling country.

He added that the plans could backfire and lead to gay people being blamed for aid cuts.

Speaking to Paul Canning of LGBT Asylum News, Mr Cobbinah said: “We from Ghana LGBTi community think this is not enough. Cutting down aid will not bring anything other than pain and anguish to the already polarised society or country and LGBTi people will be used as scapegoats for under development in our countries.
Mugabe ökänd för sin homofientlighet.

I förra veckan förtydligade dock den brittiske biståndsministern att det inte främst handlar om att dra in bistånd till länder utan att omdirigera det från regeringar till föreningar för mänskliga rättigheter. Regeringen fick beröm av bl.a. Peter Tatchell, själv politiskt till vänster och som ofta, med rätta, kritiserat konservativa Tory, ett av regeringspartierna.
Peter Tatchell said: “The commitment of the UK government to global human rights, including LGBTI rights, is welcome and commendable. I am pleased to hear that no cuts in aid are planned.
Robert Mugabe, president i Zimbabwe och ökänd för sin homofientlighet, lämnade i onsdags den ilsknaste kommentaren hittills i debatten.
Mugabe told a crowd in the central African state yesterday: “It becomes worse and satanic when you get a prime minister like Cameron saying countries that want British aid should accept homosexuality.

“To come with that diabolic suggestion to our people is a stupid offer.”
Det är bara en sak som är "satanisk" när det gäller HBT i Zimbabwe och och det är Mugabes egen homofobi och förföljelse av oskyldiga. I Kamerun blev tre män dömda till fem års fängelse i början av november efter att en polis konstaterat att de hade sex med varann i en bil. Alice Nkom och Jonathan Cooper är två HBT-engagerade som i en intervju berättar om den svåra situationen för HBT-personer i diverse länder i Afrika. De informerar också om nya föreningen Human Dignity Trust, som jobbar för avkriminalisering av homorelationer i alla länder.


Uppdatering 1.

Flera tidningar har artiklar om planerna i Nigeria att införa än mer homofientliga och absurda lagar.