tisdag 13 augusti 2013

HBT-kultur. Gay lives - Robert Aldrich.


Jag läser ofta artiklar på engelska på internet, ska man följa med vad som händer är det väl snarare regel än undantag att konversationen är på det språket. Böcker däremot vill jag ha på svenska, Visst har jag mitt svensk-engelska lexikon med mig närhelst jag kollar en bok på engelska men det tar tid att slå upp ord man inte förstår (även om man sållar och bara slår upp de som är ofta återkommande eller avgörande för innehållet).

Det var alltså med en viss tveksamhet jag lånade Gay lives (2012) av Robert Aldrich på Malmö stadsbibliotek. Min spontana reaktion var att jag skulle vänta tills den blev eventuellt översattes till svenska som hans Gay - en världshistoria (en utmärkt bok om homosexualitet historiskt) blev 2007. Men när jag googlade recensioner av Gay lives beslutade jag att inte vänta. Och det är jag tacksam för idag.

Dagens etiketter kan inte enkelt användas på personer historiskt.

Den här boken är en av de intressantaste jag läst inom genren. Författaren är tydlig med att begreppet homosexualitet uppkom först i mitten av 1800-talet och att det blir problem att överföra våra etiketter idag på folk som levt tidigare. Det Robert Aldrich granskar är snarare vilka historiska personer som förmodligen (möjligen) haft ett samkönat begär. Något som inte måste varit utlevt i alla fall, men som kan spåras i kulturella uttryck från människorna. Många av de som avhandlas har varit gifta med någon av motsatt kön men vi vet ju att det verkligen inte betyder de varit hetero.

Ca 80 personer blir porträtterade i boken,  Från Sokrates och Sappho över Michelangelo, Oscar Wilde och Magnus Hirschfeld till Harvey Milk. Och visst får man reda på nya saker även om dem men det mest fascinerande (för många av oss som är HBTQ-engagerade och redan känner till en del om dem) är nog de mer okända personerna. Här finns två egyptiska män som levde ca 2400 före Kristus, två kristna män som ingick ett förbund på 400-talet, en italiensk författare som skrev homopornografi på 1500-talet, två brittiska kvinnor som levde ihop på 1800-talet etc.

Blir lätt en romantisering av en relation om att rika västmän har sex med fattiga killar.

Även om boken är gedigen i sin kunskapsförmedling är den inte perfekt. Författaren tydliggör visserligen att kvinnor varit osynliga i relation till män när det gäller samkönade begär. Men i princip granskas aldrig kritiskt att även gayrörelsen ibland upprätthållit patriarkala strukturer som synliggjort främst män.

Författaren tar upp att många av de porträtterade varit engagerade emot fascism och kolonialism. Men jag saknar en analys av att västerländska (välbeställda) män sökt upp fattiga unga killar i Nordafrika, Asien eller för den delen även i Italien och erbjudit dem en gåva. Någon maktanalys görs sällan. Det blir en lätt romantisering av relationen, även när det handlar om killar som förmodligen gjort det främst för att de måste ha mat för dagen. .

Men trots den reservationen är det här en bok jag verkligen rekommenderar.


Konstinstallation. "Svenskarna först"

Det här är inget debattinlägg egentligen utan en konstinstallation. Som en del av den tar man ibland friheten att använda ironi och satir.

"Massinvandringen...............................................................................................jag är inte rasist men...........................................................................................................smygislamisering..................nu blir jag säkert kallad rasist.......................kulturmarxisterna..................................................................................................................sjuklövern........................................när kommer Reinfeldt tillåta muslimer mörda kristna barn?.............................svenskvänlig............................................................bidragssnyltare...............................kulturberikare................................negerboll.....................PK-censur....................................................läderbögar i parader ger homosexuella dåligt rykte.....................straightacting..................................Sverige har varit kristet sedan stenåldern.................sälja ut Sverige till EU...............homosexperversiteter...............

Tryck på knappen repeat som finns vid konstinstallationen så börjar den mässa samma budskap igen och igen fram till valdagen 2014.

Varning till allergiker: denna bloggpost innehåller spår av ironi.

lördag 3 augusti 2013

Sd vill avskaffa 4 HBT-reformer, kd 2.Här är de sista delarna av min nya HBT-rapport, en rapport som Dagens nyheter hade en artikel om i onsdags. Bland annat konstaterar jag att inget av de 10 partier jag granskar har blivit HBT-vänligare senaste året när det gäller åsikter om konkreta reformer.

Avslöjar också att Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson (översta bilden) som ordförande och Kristdemokraterna med Göran Hägglund (nedersta bilden) som partiledare vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan genomfört.

3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2012 till 2013.
Socialdemokraterna +-0
Moderaterna +-0 
Miljöpartiet +-0 
Folkpartiet +-0p 
Centerpartiet +-0p 
Sverigedemokraterna +-0p. 
Vänsterpartiet +-0 
Kristdemokraterna +-0p 
Piratpartiet (var inte med i rapporten för 2012) 
Feministiskt initiativ +-0 

Det är första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 som inget parti som jag granskar har förändrat sina åsikter varken åt ett positivt eller negativt håll. Varje år sedan 1998 har vanligen flera partier skaffat HBT-vänligare åsikter. 

4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför inte med i listningen av partier som röstat emot reformer före det trots att partiet var emot många av reformerna när de infördes..

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. 

Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej. 
2013 Sd är principiellt tveksam till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är för reformen. 

2. Närståendeadoptioner för samkönade par. 

Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej 
2013 Alla partier är för reformen. 

3. Internationella homoadoptioner. 

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej 
2013 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker. 

Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej 
2013 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej. 
2013 Sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar. 

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej. 
2013. Sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning. 
2013 Alla partier är för reformen. 

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2008. Alla partier sa ja. 
2013 Alla partier är för reformen 

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2002. M och kd sa nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”. 
2013 Alla partier är för reformen. 

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen.

Riksdagen röstade 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier sa ja. 
2013 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv vilket även påverkar de människor som söker asyl därför att de är förfölja p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.. 

Slutord.

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2013 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som inte är det.

Bengt Held 
Malmö 

Juli 2013 

Källor.

Utskottsbetänkanden i riksdagen. 
Voteringsprotokoll i riksdagen 
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter 
HBT-föreningars hemsidor 
Partiernas hemsidor 
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier 

Referenspersoner för partierna.

Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson 
Moderaterna Olof Lavesson 
Miljöpartiet Helena Leander 
Folkpartiet Barbro Westerholm 
Centerpartiet Annika Qarlsson 
Sverigedemokraterna Per Ramhorn 
Vänsterpartiet Marianne Berg 
Kristdemokraterna Annika Eclund 
Piratpartiet Anna Troberg 
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco

Uppdatering 1.


M, kd och sd vill inte ta avstånd från heteronormen.


Jag fortsätter här publiceringen av min senaste HBT-rapport (som Dagens nyheter hade en artikel om i onsdags). Vi kan konstatera att statsminister Fredrik Reinfeldts (bilden) eget parti, Moderaterna, vägrar ta avstånd från heteronormen.

2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.

Jag har skickat en enkät till partierna om vad de har för åsikter om heteronormativitet.

Heteronormativitet

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer normala och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem.  Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)

Vilket alternativ av följande beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer ska betraktas som likvärdiga med olikkönade relationer. Att kraftigt avvika från traditionella könsroller ska respekteras lika mycket som att inte göra det.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Här är partiernas svar.

Alternativ 1. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, Feministiskt initiativ

Alternativ 2. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. För heteronormen.fredag 2 augusti 2013

Mp, v, pp och fi har "perfect record" inom HBT-politken. Tätt följda av fp, s och c.


Rapport om de politiska partiernas HBT-politik 2013.
 
Jag gör här en sammanställning av vad de politiska partierna har för åsikter om HBT-reformer, alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Vilka partier är HBT-vänligast?  Och vilka är minst HBT-vänliga?

Min rapport berättar om
1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.
2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.
3. Hur partiernas åsikter har förändrat sig mellan 2012 och 2013.
4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Några intressanta resultat.

- För första gången granskar jag partiernas åsikter om införande av ett tredje juridiskt kön. Det är oenighet både på den borgerliga och röd-gröna sidan. De partier som är tydligt emot reformen utgör dock en minoritet i riksdagen.

- För första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 har inget riksdagsparti blivit mer positivt till någon HBT-reform senaste året.

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller de reformer jag granskar.

- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet.

- Sverigedemokraterna vill avskaffa 4 HBT-reformer och Kristdemokraterna 2. Sverigedemokraterna är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. När det gäller partier utanför riksdagen har jag tre kriterier för att de ska få vara med. Att de ska ha fått mer än 0.1 % i senaste riksdagsvalet, ha en fungerande riksorganisation och skaffat sig tydliga åsikter om HBT-reformer. Feministiskt initiativ är med i den gruppen sedan tidigare, senaste året har Piratpartiet tagit ställning till diverse HBT-reformer och därför är även de med.

Förklaring av partibeteckningar
s = socialdemokraterna
m = moderaterna
mp = miljöpartiet
fp = folkpartiet
c = centerpartiet
sd = sverigedemokraterna
v = vänsterpartiet
kd = kristdemokraterna
pp = piratpartiet
fi = feministiskt initiativ


1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

Ja: mp, v, fi
Möjligen: s, fp, pp
Nej: m, c, sd, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Sydafrika och Nepal tillåter ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har avgjort att ett tredje juridiskt kön ska tillåtas som identfikation på vissa dokument (som pass) men har inte infört reformen i sin helhet i samhället.

Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.


2. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.
 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.
En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
 
Ja: mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: s, m, sd, kd
Nej:

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud när den lämnade sin rapport 2008. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

4. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi,
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta:.Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Sommaren 2012 beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta en fjärde utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering. Den ska redovisa sina resultat senast 1 november 2013.

5. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

6. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland, och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

7. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi, spi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Idag råder har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem.

8. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. Blir det regeringsskifte i valet i Tyskland i höst kan det bli en förändring.

9. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: Svenska regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendattion till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget.

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en resolution är för de länder som skriver på den.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen, varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för). De två partierna vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Sverigedemokraterna vill återinföra kravet att den som juridiskt vill byta kön ska vara steril och sd är för att avskaffa möjligheten för transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Det blir -2p

Kristdemokraterna vill visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det. Sverigedemokraterna var tidigare emot att tillåta samkönade par att ingå äktenskap men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den,

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2013. (Maxpoäng 20)

Miljöpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Piratpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Folkpartiet 19p
Centerpartiet 18p
Socialdemokraterna 18p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 10p (12-2p)
Sverigedemokraterna 4p (8-4p)


Uppdatering 1.

Ledarsidan på Hallands nyheter (centerpartistisk) kommenterar min HBT-rapport.


torsdag 1 augusti 2013

Utred införande av ett tredje kön!
Pressmeddelande 2013-07-31

Oenighet både på den borgerliga och röd-gröna sidan om införande av ett tredje juridiskt kön.

- Att införande av ett tredje juridiskt kön är kontroversiellt är tydligt när jag kontaktat Sveriges 10 största partier om reformen. Splittringen finns också inom "blocken", både på den borgerliga och röd-gröna sidan. Sverige behöver nu en seriös debatt om vi ska tillåta människor att juridiskt vara varken män eller kvinnor. Det kan tyckas vara en utopi idag men det var också en könsneutral äktenskapslag för 20 år sedan. Det kan möjligen finnas administrativa problem men partierna bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. En parlamentarisk utredning bör tillsättas snarast möjligt om reformen. Det säger Bengt Held, i en kommentar till att Dagens nyheter (sid 10 i A-delen i papperstidningen) för elfte året publicerat en artikel om hans rapporter.

- Något som är oroande är att för första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 har inget riksdagsparti blivit mer positivt till någon HBT-reform senaste året. Jag har annars jämfört HBT-utvecklingen med ett tåg där alla rör sig sakta framåt, de flesta partier i den första vagnen medan sd är i den sista. Men det senaste året har tåget stått stilla. Vi ska komma ihåg att närhelst nya HBT-lagar genomförts har den främsta orsaken varit att flera partier några år tidigare bytt åsikt om reformerna. Stagnationen just nu kan tyda på att reformtempot kommer att drastiskt minska närmaste åren. Alla HBT-engagerade inom och utanför de politiska partierna har nu ansvar att se till att det inte blir så.

Några övriga intressanta resultat.

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller de reformer jag granskar.

- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet. 

- Sverigedemokraterna vill avskaffa 4 HBT-reformer och Kristdemokraterna 2. Sverigedemokraterna är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.

Jag har gett partierna poäng efter deras åsikter är till 10 nya viktiga HBT-reformer och om de vill avskaffa reformer som redan genomförts. De får då följande poäng. (20 är maxpoäng)

Miljöpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Piratpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Folkpartiet 19p
Socialdemokraterna 18p
Centerpartiet 18p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 4p

De sju partier, mp, v, pp, fi, fp, s och c, som fått flest poäng är emot heteronormen. M, kd och sd har inte någon officiell åsikt om heteronormen. Det är säkert ingen slump att det finns en korrelation mellan att vara emot den normen och att vara för en bra HBT-politik när det gäller konkreta reformer, avslutar Bengt Held.

För frågor och kommentarer vänligen maila mig (både min fasta telefon och mobil har börjat strejka just nu, ska dock inte anklaga dem för att göra det av homofoba orsaker) och lämna ett telefonnummer där jag kan nå dig om det är brådskande.

Bengt Held
Malmö

Fakta. Bengt Held är 47 år, bor centralt i Malmö och driver bloggen Helds HBT-nyheter. Bengt identifierar sig som (utan rangordning) man, homosexuell, socialliberal (är dock inte medlem i något parti), discoälskare och arkitekturgillare.