fredag 31 juli 2009

Ny rapport från Europarådet om transrättigheter.

Europas länder måste göra mer för att värna transpersoners rättigheter. Det är budskapet i en ny rapport från Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Han presenterade sin rapport 29 juli i Köpenhamn i samband med World outgames som håller på i staden.

ILGA-Europe har rapporten i sin helhet på sin hemsida.

Från deras artikel om den.

“Council of Europe member states should do more to stop transphobia and discrimination against transgender people.The situation of transgender persons has long been ignored and neglected, although the problems they face are very real and often specific to this group alone.

They experience a high degree of discrimination and intolerance in all fields of life, as well as outright violence. Transgender persons have been the victims of brutal hate crimes, including murder, in some European countries” said the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, publishing today an expert Issue Paper on “Human rights and gender identity.”


I själva rapporten är det inga sensationella nyheter för oss som följer transrättighetspolitiken. Men den ger en bra summering av de olika reformer som är aktuella för att bekämpa diskriminering och hatbrott mot transpersoner.

I Sverige har vi ofta en självidentitet av att vara ett mycket frigjort land när det gäller kön, sexuell läggning och sexualitet. Till viss del är det sant, när det gäller homo- och birättigheter har vi nog den allra bästa juridiska situationen idag.

Men helt annorlunda är det för transpersoner. Visserligen blev Sverige första landet i Europa att explicit ta med ett förbud mot diskriminering p.g.a. sin könsidentitet i sina lagar. Men vår könstillhörighetslag är bland de mest repressiva och föråldrade i Europa. Vår namnlag är mer konservativ än de flesta andra länders i Västeuropa. Det var först den här sommaren som man börjat redovisa transpersoner som en egen grupp i hatbrottsstatistiken och vi har ännu inget förbud mot hets mot transpersoner.

En reform som nog lär bli kontroversiell även bland en del annars HBT-vänliga politiker är om man ska avskaffa kravet på operation för att få juridiskt byta kön. Men är det inte vettigt att ha det kravet kvar kanske någon invänder? Det blir väl omöjligt att hantera det "kaos" som kan följa av att folk kan vara män i sina identitetshandlingar men ha en kvinnas kropp och vice verca.

Nej, det är inte omöjligt att hantera. Det visar ju det faktum att flera länder tillåter även t.ex. transvestiter som inte vill operera sin kropp att få byta kön i sina identitetshandlingar. Jag vet i alla fall tre länder som tillåter det, Storbritannien, Spanien och Ungern, kanske det är fler i Europa. Storbritannien har dessutom en helt könsneutral namnlag.

Thomas Hammarberg skriver i sin rapport om kravet på sterilitet och operation (som bl.a. Sverige har idag).

To require sterilisation or other surgery as a prerequisite to enjoy legal recognition of one’s preferred gender ignores the fact that while such operations are often desired by transgender persons, this is not always the case. Moreover, surgery of this type is not always medically possible, available, or affordable without health insurance funding. The treatment may not be in accordance with the wishes and needs of the patient, nor prescribed by his/her medical specialist.


Sedan skriver han som en kommentar till könstillhörighetslagarna i Storbritannien och Spanien.

Both laws have recognised that the protection of the majority’s assumed unease with the procreation of transgender people which is, due to hormonal treatment and the wishes of most concerned individuals, extremely rare – does not justify a state’s disregard of their obligation to safeguard every individual’s physical integrity. States which impose intrusive physical procedures on transgender
persons effectively undermine their right to found a family.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar