torsdag 16 juli 2009

Socialdemokraterna säger nej till heteronormen.

Många av de svar om heteronormen jag lämnat här har varit närmast formaliteter. Folkpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ har redan tidigare officiellt argumenterat emot heteronormen. Det har även sex av sju ungdomsförbund. Från dem var svaren därför helt väntade. Det hade närmast varit en sensation om någon av dem inte svarat att de är emot heteronormen.

En nyhet var dock att även centerpartiet officiellt är emot heteronormativitet. Men centern har för några år sedan lämnat en motion (förslag) i riksdagen om att göra en granskning av alla lagar för att få bort sådant som diskriminerar homosexuella. Det ger en viss antydan om att partiet kanske skulle svara som de gjorde.

Annorlunda är det för socialdemokraterna. De kunde hamna på alternativ 1, att vara emot heteronormen, eller alternativ 2, att de inte har någon officiell åsikt som parti. Ja, hade jag gissat på ett alternativ som de skulle svara hade det nog blivit nr 2.

Men, och det här är en politisk nyhet, socialdemokraterna säger officiellt nej till heteronormativitet. Det berättar Henry Pettersson, politisk sekreterare för socialdemokraterna i riksdagen, som fått i uppdrag att svara för partiets del.

Det här visar hur mycket socialdemokraterna förändrats de senaste åren. De är det parti som svängt mest i positiv riktning de senaste åren inom HBT-politiken och sagt ja till flera nya reformer, oftast när det gäller transpersoners rättigheter.

Annorlunda var det 2002-2006 när de var regeringsparti. De var homovänliga redan då men visade ofta ett ointresse för reformer som syftar till att förbättra för transpersoner. De senaste åren har det blivit mer vanligt att s-politiker kan konstatera att debatten om kön handlar om mer än att biologiska män och biologiska kvinnor ska ha lika möjligheter.

Det här betyder att 2009 är det fem av sju riksdagspartier (tillsammans har de en betydande majoritet i riksdagen) som officiellt är för följande.

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativeten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika normala och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika normala som övriga individer.

Två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har inte svarat ännu. Kristdemokraterna och Piratpartiet menar att de är för alternativ 2, dvs att partierna inte har någon officiell åsikt om heteronormativitet. Kdu vägrade svara något av alternativen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar