fredag 10 juli 2009

Feministiskt initiativ är för fler HBT-reformer.

Jag granskade i maj i år Feministiskt initiativs partiprogram och hemsida. De har där med många reformer som de är positiva till. Men jag hittade inte någon information om följande sex HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

3. Tillåta transsexuella att spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.

5. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.

6. Sverige ska jobba för en internationall HBT-konferens.

Därför mailade jag Feministiskt initiativ och Stina Sundberg har nu svarat att de efter att ha diskuterat det även säger ja till de reformerna.

Sedan tidigare är centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet för alla aktuella HBT-reformer. Därmed är det nu fem svenska partier som är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar