lördag 30 juli 2016

Kristet-konservativa Dagen har notis om min nya HBT-rapport.


Som tidigare år hade jag kontakter med Dagens nyheter om de ville få förhandsrätt till min nya HBT-rapport. I år blev rapporten försenad. Det blev även ett missförstånd och ännu en försening när  jag bifogade själva rapporten i ett mail om den (vilket DN-journalisten missade). Alltså hamnade vi ett läge där DN antingen måste förklara att de ville publicera en artikel i fredagens tidning (där de redan bokat in det mesta) eller så skulle jag själv göra det för att det sedan hade blivit för sent. Vi enades om att jag själv går ut med rapporten.

Desto bättre att en annan tidning publicerat en notis om den. Tidningen Dagen är kristet-konservativ  på ledarplats (och vi är oense om mycket) men redaktionen har alltid varit neutral på nyhetsplats när de kommenterat mina rapporter. Så även i år. De meddelar att i svenska regeringen är det Miljöpartiet som driver på om könsneutrala personnummer.
.... Det skriver Bengt Held, som är HBT-aktivist och driver bloggen Bengt Helds nyhetsbrev. Sedan flera år granskar han de politiska partiernas ställningstagande i hbtq-frågor. – Den svenska regeringen är splittrad internt om Sverige ska införa könsneutrala personnummer. Medan Miljöpartiet är tydligt för reformen vill Socialdemokraterna inte ens utreda den, skriver han i ett pressmeddelande. Så här svarar olika partier enligt Bengt Helds nyhetsbrev på frågan om de vill införa könsneutrala personnummer:

Ja: MP, V, FI och Piratpartiet.
Möjligen: S, M, C och L
Nej: SD och KD.

Syftet med reformen är att transpersoner ska slippa bli "könsidentifierade" när id-handlingar visas. Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer....
Maila mig gärna om ni hittar artiklar och notiser i andra tidningar om min nya HBT-rapport.

fredag 29 juli 2016

Sd ensamt om att vilja avskaffa redan genomförda reformer.


4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför ofta inte med i listningen av partier som röstat emot reformer trots att partiet var negativa till många av dem när de infördes.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. 

Riksdagen beslutade det 2009. Kd röstade nej.
2016. Sd är principiellt tveksamt till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Piratpartiet vill istället ha en antalsneutral äktenskapslag. Övriga partier är för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par. 

Riksdagen beslutade det 2002. Kd röstade nej
2016. Alla partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner. 

Riksdagen beslutade det 2002. M och kd röstade nej
2016. Sd vill avskaffa reformen. Övriga partier är för reformen.

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker. 

Riksdagen beslutade det 2005. Kd röstade nej.
2016. Sd och kd är principiellt emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen.

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 

Riksdagen beslutade det 2013. Sd röstade nej.
2016. Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar. 

Riksdagen beslutade det 2013. Sd röstade nej.
2016. Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. 

Riksdagen beslutade det 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.
2016. Sd vill att inga "grupper" ska omnämnas i lagen. Övriga partier är för reformen. 

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 

Riksdagen beslutad det 2008. Alla partier röstade ja.
2016. Alla partier är för reformen

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella. 

Riksdagen beslutade det 2002. M och kd röstade nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.
2016. Sd vill att inga "grupper" ska omnämnas i lagen. Övriga partier är för reformen.

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genève-konventionen 

Riksdagen beslutade 2006 att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genève-konventionen. Alla partier röstade ja.
2016. Alla partier är för reformen.

Kommentar.

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2016 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som inte är det.

Bengt Held
Malmö
Juli 2016

Källor.

Utskottsbetänkanden i riksdagen.
Voteringsprotokoll i riksdagen
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter,
HBT-föreningars hemsidor,
Partiernas hemsidor.
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier.

Sd och kd vill inte kritisera heteronormen.


Här är två till kapitel från den HBT-rapport som jag publicerat idag. Imorgon planerar som bekant Kristdemokraternas ordförande Ebba Busch Thor som bekant delta i prideparaden i Stockholm. Det har orsakat viss kritik från helt olika håll. Dels internt från den reaktionära delen av partiet men också från vissa ute på vänsterkanten som ogillar hon ska "få reklam". En partiordförandes främsta roll är enligt statsvetare att hålla ihop sitt parti. När Busch Thor gör det här utmanar hon delar av sitt parti. Trots att det verkligen inte är säkert det gynnar kd. Kritiken blir något orättvis.

Tyvärr tror jag det handlar om en missuppfattning från många idag, både anhängare och motståndare till Prideparader, om vad ett sådan evenemang är till för. Att deltagande i sådana parader handlar om att man måste vara ense om nästan allt. Att om en moderat och en vänsterpartist är med i samma demonstrationen måste de göra samma politiska analyser hur HBTQ-rättigheter bäst främjas. Men det är ett galet resonemang.

Bör finnas starka skäl för att porta ett parti i HBTQ-parader.

Det som vi idag kallar HBTQ-rörelsen har alltid varit oense, har alltid bråkat internt om metoder för våra mål och hur radikala våra mål ska vara. Det har handlat om bögar vs flator, homosexuella vs transpersoner, "välanpassade" i relation till "marginaliserade" grupper. Konflikter är ett tecken på att en rörelse är levande.

Men det har inte hindrat att vi i avgörande stunder, som i Prideparader, samlat oss. Inte för att vi älskar alla andra i paraden utan för att vi jobbar för något större än våra egna egon, HBTQ-rättigheter.

Givetvis ska Ebba Busch Thor skarpt kritiseras för att hennes parti ännu inte är för bl.a. att lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Den debatten är viktig och ska tas. Men det ska finnas starka skäl emot att porta ett parti från att delta i en parad. Sådana skäl finns enligt mig ännu emot Sverigedemokraterna (men det kanske ändras med ett nytt ledarskap och en förändrad politik i vissa delar så småningom, det är dock ett teoretiskt resonemang idag dock) , men senaste åren inte emot Kristdemokraterna. Därför att dialog ofta påverkar folk mer än bojkotter. Få människor byter åsikter när någon hävdar "du är så dum att du inte får vara med här".

2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.

Något förenklat är heteronormativitet en värdering om att olikkönade relationer är mer "normala" och rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans. Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är följande "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par. Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer ska betraktas som likvärdiga med olikkönade relationer. Att kraftigt avvika från traditionella könsroller ska respekteras lika mycket som att inte göra det.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Feministiskt initiativ, Piratpartiet.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.


3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2015 till 2016.

Socialdemokraterna +-0

Moderaterna +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "nej" till "möjligen" om att införa ett tredje juridiskt kön.

Sverigedemokraterna -2p

Partiet har bytt åsikter om fyra reformer.

Från "möjligen" till "ja" om arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.
Från "möjligen" till "nej" om att införa ett förbud i grundlagen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Från "möjligen" till "nej" om att lagen om hets emot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet hetsa emot transpersoner.
Från "möjligen" till "nej" om att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.

Miljöpartiet +-0

Centerpartiet +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "möjligen" till "ja" om att sänka åldersgränsen för att byta juridiska kön.

Vänsterpartiet +-0

Liberalerna +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "möjligen" till "ja" om att införa ett tredje juridiskt kön.

Kristdemokraterna +-0

Feministiskt initiativ +-0

Piratpartiet +-0

Mp, v, fi och pp har "perfect record" inom HBT-politiken och l är nära det.
Rapport om de politiska partiernas HBT-politik 2016.

Jag gör här en sammanställning av vad de politiska partierna har för åsikter om HBT-reformer, alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Vilka partier är HBT-vänligast? Och vilka är minst HBT-vänliga?

Min rapport berättar om följande.

1. 10 partiers åsikter idag om 12 viktiga aktuella HBT-reformer.
2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.
3. Hur partiernas åsikter har förändrat sig mellan 2015 och 2016.
4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan genomfört.

1. Partiernas åsikter idag om 12 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. När det gäller partier utanför riksdagen har jag tre kriterier för att de ska få vara med. Att de ska ha fått mer än 0.1 % i senaste riksdagsvalet, ha en fungerande riksorganisation och skaffat sig tydliga åsikter om HBT-reformer. Bara Feministiskt initiativ och Piratpartiet klarar samtliga de kraven.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
sd = sverigedemokraterna
mp = miljöpartiet
c = centerpartiet
v = vänsterpartiet
l = liberalerna
kd = kristdemokraterna
fi = feministiskt initiativ
pp = piratpartiet

 
1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

Ja: mp, v, l, fi
Möjligen: s, m, pp
Nej: sd, c, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjligheten (bl.a. när det gäller pass) men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön,. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt. Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.

2. Inför könsneutrala personnummer.

Ja: mp, v, fi, pp
Möjligen: s, m, c, l
Nej: sd, kd

Fakta: I Sverige tydliggörs en persons juridiska kön genom personnumret. Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer. De allra flesta länder i världen har inte personnummer, däremot registreras en individs juridiska kön genom annan metod vilket också vore möjligt i Sverige om personnumren här blev könsneutrala. S-mp-regeringen har inte signalerat att de ens vill utreda att införa könsneutrala personnummer trots att ett av regeringspartierna är för reformen..

3. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt

Ja: s, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: m, kd
Nej: sd

Fakta: Den tidigare borgerliga regeringen tillsatte en utredning om nuvarande 18-gränsen för att få byta kön juridiskt ska sänkas, avskaffas eller behållas. Utredningen som lämnade sin rapport i början av 2015 föreslår att barn ska kunna byta juridiskt kön från 12 år ålder och att det för 12-14-åringar ska krävas vårdnadshavarnas godkännande. Ingen remissinstans var emot att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas, oenigheten gällde vilken den nya åldersgränsen skulle vara samt om den skulle avskaffas helt. Trots att det snart är ett år sedan remissinstanserna lämnade sina kommentarer har s-mp-regeringen ännu inte ens signalerat att de i höst ska lämnat något förslag till ny lag. Argentina tillåter juridiska könsbyten även för barn, med vårdnadshavares godkännande. Norge för minderåriga från 6 års ålder (för 6-16-åringar med vårdnadshavares godkännande) Malta accepterar detsamma om en domstol bedömer det vara till barnets bästa oavsett dess ålder. Nederländerna tillåter juridiska könsbyten från 16 års ålder. I några länder, bl.a Tyskland, Frankrike, Ungern, Moldavien och Ryssland, finns det inte någon tydlig praxis idag om någon åldersgräns. Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ vill avskaffa åldersgränsen helt.

4. Likställ de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.

Ja: s, m, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra. En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Tidigare borgerliga regeringen var oense om reformen och den blev en del av en ny utredning om ofrivillig barnlöshet. Den lämnade sin rapport i början av 2016. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker. När den möjligheten finns kvar är partiets attityd "möjligen" när det gäller könsneutral föräldraskapspresumtion. Kristdemokraterna har å sin sida accepterat att lesbiska par ska bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu principiellt är emot det. Men partiet är emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.

5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Ja: mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: s, m, kd
Nej: sd

Fakta: I den "vanliga" lagen emot diskriminering är sju diskrimineringsgrunder med (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). Av dem finns sex också med i regeringsformens diskrimineringsförbud - alla förutom könsidentitet. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

6. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Ja: s, m, sd, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej:

Fakta:. Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport juni 2014. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder. I Norge är arbetsgivare skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning. I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Juni 2016 röstade en enig riksdag för s-mp-regeringens förslag när det gäller den delen. Lagen träder i kraft 1 januari 2017.

7. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Frankrike, Ungern, Malta, Portugal, Uruguay och fyra delstater i Australien har explicit förbud mot hets mot transpersoner. Flera länder har generella formuleringar som "hets mot etnisk grupp eller annan samhällsgrupp" vilket betyder att även hets mot transpersoner i praktiken är olagligt. I Europa har bl.a. Finland, Island, Luxemburg, Tjeckien och Tyskland den typen av lagar. S-mp-regeringen har meddelat att den planerar lämna ett lagförslag om reformen 2017, när det gäller förändringar av regeringsformen kan de dock först träda i kraft från 1 januari 2019 eftersom det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan.

8. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Riksdagen beslutade 1994 om en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. Frankrike, Kroatien, Georgien, Grekland, Ungern, Malta, Portugal, Serbien, Spanien, USA, Nya Zeeland och Skottland har lagar emot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner. S-mp-regeringen har meddelat att den planerar lämna ett lagförslag om reformen 2017.

9. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Idag har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem. Den svenska s-mp-regeringen jobbar med brett stöd (alla riksdagspartier förutom sd) från riksdagen för att EU så småningom ska genomföra den här reformen.

10. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. I den tyska regeringen är kristdemokratiska CDU-CSU emot EU-kommissionens förslag med hänvisning till att länderna själva ska avgöra det medan socialdemokratiska SPD - och en majoritet i tyska parlamentet - är för EU-kommissionens förslag. Det ironiska är att Tyskland redan följer förslaget om skärpta krav på medlemsländerna i kampen emot diskriminering.  Trots att tysk höger generellt är EU-positiv har diskrimineringsdirektivet blivit en symbol för något de hävdar varje land själv ska avgöra.

11. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Tidigare svenska borgerliga regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendation till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget. Idag är svenska s-mp-regeringen för att könsidentitet ska bli inkluderat och motståndet emot det har senaste åren minskat inom EU-parlamentets största grupp, högergruppen EPP.

12. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen: sd
Nej: 

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 kommenterar inte heller explicit något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en konvention är för de länder som skriver på den.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). Sd vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p. Övriga partier vill inte avskaffa några HBT-reformer. Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar att det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform.

Partierna får då följande poäng 2016. (Maxpoäng 24)

Miljöpartiet 24p
Vänsterpartiet 24p
Feministiskt initiativ 24p
Piratpartiet 24p
Liberalerna 23p
Socialdemokraterna 21p
Centerpartiet 21p
Moderaterna 20p
Kristdemokraterna 16p
Sverigedemokraterna 2p (4-2p)

Ny rapport om partiernas HBT-politik.


Pressmeddelande 2016-07-29

Svenska regeringen oense om könsneutrala personnummer.

- Den svenska regeringen är splittrad internt om Sverige ska införa könsneutrala personnummer. Medan Miljöpartiet är tydligt för reformen vill Socialdemokraterna inte ens utreda den. Syftet med att införa könsneutrala personnummer är att transpersoner ska slippa bli "könsidentifierade" när id-handlingar visas. Och tveksamheten är också tydlig inom Alliansen, där dock bara Kristdemokraterna är emot precis som riksdagens tredje största parti, Sverigedemokraterna. Men Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer och det vore konstigt om det som är möjligt där skulle vara administrativt omöjligt i Sverige, kommenterar Bengt Held som driver bloggen Helds HBT-nyheter och som sedan 1998 gjort rapporter om partiernas åsikter om HBT-reformer i samband med Stockholm pride.

Nytt för i år är att könsneutrala personnummer är en del av rapporten. Sedan tidigare granskas partiernas åsikter om bl.a. könsneutral föräldraskapspresumtion, inkludering av transpersoner i lagen om hets emot folkgrupp, HBT-reformer på EU-nivå etc. Bengt Held brukar ge partierna poäng efter om de är för, tveksamma eller emot aktuella HBT-reformer samt om partier vill avskaffa redan genomförda förändringar. Tre av fyra borgerliga partier har fått ett extra poäng vardera senaste året. Både Moderaterna och Liberalerna har blivit mer positiva till att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön. Röd-gröna generellt är dock ännu något före Alliansen i sin helhet när det gäller HBT-vänlighet.

Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch Thor har meddelat att hon ska delta i prideparaden i Stockholm imorgon och fått kritik internt i sitt parti för det. Kd har senaste året blivit för nuvarande lag om att samkönade par ska prövas likadant för adoptioner som olikkönade par. Eftersom partiet redan häromåret tog ställning för att de inte ville avskaffa den jämlika adoptionslagen även om de då ännu var principiellt emot den får de dock inte fler poäng i årets rapport.

- Intressant är att Sverigedemokraterna, trots den generella trenden att partierna blir mer HBT-positiva, senaste året tagit ställning emot 3 reformer för transpersoners rättigheter. Deras poäng räddas bara delvis av att sd till sist stödde regeringens förslag om att förstärka diskrimineringsskyddet för HBT-personer. Sd:s ordförande Jimmie Åkesson har ingen trovärdighet som "HBT-vänlig" politiker, kommenterar Bengt Held.

Maxpoäng 2016 är 24.

Miljöpartiet 24p
Vänsterpartiet 24p
Feministiskt initiativ 24p
Piratpartiet 24p
Liberalerna (f.d. Folkpartiet) +1p till 23p
Socialdemokraterna 21p
Centerpartiet +1p till 21p
Moderaterna +1p till 20 p
Kristdemokraterna 16p
Sverigedemokraterna -2p till 2p

Ett parti som idag inte skulle ha någon åsikt om någon HBT-reform, kommenterat allt med "möjligen", hade fått 12p. Vi kan alltså konstatera att 9 av 10 partier hamnar på "plus" i relation till det medan sd hamnar på kraftigt "minus", avslutar Bengt Held.


Rapporten i sin helhet eller delar av den får fritt spridas med angivande av vem som gjort den.

Fakta om Bengt Held. 50 år och bor i Malmö city. Identifierar sig som man, homosexuell, cis-person och etnisk svensk även om han har ursprung från 3 länder, Sverige, Finland och Österrike. Älskar musik, i synnerhet euro-disco.

torsdag 28 juli 2016

Trumps förslag om inreseförbud för muslimer är givetvis förkastligt.


För några dagar hade jag och en annan bög som brukar hålla med mig (även om vi haft mail-diskussioner ibland om detaljer) en debatt om USA:s presidentval. Han har haft debattartiklar i media men jag vill inte peka ut honom. För den här debatten är principiell. Vi diskuterade bl.a. republikanske presidentkandidaten Donald Trumps (bilden)  förslag om att personer som är muslimer inte ska få resa in i USA ens för ett turistbesök.

Han försvarade först förslaget (men modifierade sig något så småningom). Men det som var principiellt intressantast var att han framförde ungefär följande "du kämpar ju själv emot islamism, du borde stödja Trump".

Sant är att jag är en hardcore-anti-islamist. Med stolthet. Och den främste i den kategorin bland Sverige 100 ledande HBTQ-aktivister. Varje vecka tar jag fighten emot islamism (politisk islam), fascism och kommunism som alla är tre totalitära ideologier som spridit död och förstörelse i land efter land.

Vettlöst att förbjuda grupper inreseförbud.

Men jag är också en hardcore-liberal för rättssäkerhet. Och att som Trump vill - förbjuda muslimer att besöka USA - något som skulle drabba bl.a. progressiva muslimer som flyr dit från islamistdiktaturens Iran är helt vettlöst. Lika vettlöst som om Sverige 1938 skulle förbjudit tyska medborgare att besöka Sverige eftersom många tyskar då var nazister.

Jag är för att Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton ska bli vald till ny president i höst och Demokraterna ska få majoritet i kongressen i USA. Inte för att Clinton skulle vara perfekt utan för att konkurrenten är mycket sämre.

Och jag stödjer givetvis inte något inreseförbud för muslimer. Varken till Sverige, USA eller något annat land. Jag trodde det var så självklart att jag inte behövde förtydliga det, men därmed är det gjort.

Robert Hannahs (l) skarpa kritik emot RFSL:s svek är faktiskt berättigad.


Robert Hannah, öppet homosexuell riksdagsledamot för Liberalerna,  har en viktig debattartikel i Expressen (och även en artikel med delvis samma innehåll hos HBTQ-siten Qx).
.... ”Aids är guds straff för er homosexuella!” Så ropade en grabb nyligen åt mig när jag besökte en av Göteborgs gymnasieskolor för att prata om öppenhet och tolerans för hbt-personer. Han som uttryckte sin avsky mot homosexuella var uppenbart radikaliserad. I Göteborgsförorten där skolan ligger har lokala politiker och civilsamhället tillåtit medeltida hederskulturer att frodas och ta över. I åratal har politiker med statliga och kommunala medel finansierat etniska föreningar i förorten och religiösa samfund där homofobin är djup. Samtidigt har den svenska gayrörelsen, och då framför allt RFSL, blundat inför verkligheten.... RFSL har aldrig tidigare backat från att ta fajten mot homofobin, oavsett om det varit i frikyrkor, inom politiken eller idrottsrörelsen. Men när det gäller homofobin i förorten så verkar inte RFSL tycka att kampen är lika viktig. Genom sitt ointresse har RFSL lämnat walk-over till rasister att ta över och demonisera förorten genom bland annat spektaklet Järva Pride. Det är absolut nödvändigt att upprätthålla svenskar lagar även i svenska förorter. Att inte ta denna kamp är ett gigantiskt svek.....
Jag håller helt med Hannah. Förutom att inte alla (men en del) som deltagit i Järva pride kan avfärdas som rasister. Och vissa av dem medverkande har tidigare själva lämnat HBTQ-fientliga kommentarer. Robert Hannah lämnar sedan fem konkreta förslag. Även om det är positivt att Hannah personligen är engagerad måste det också avgöras vilket stöd han har från sitt eget parti. Efter att jag kontaktat Robert om det här har han idag mailat att l är för följande två förslag.
.... 4. Nollacceptans mot homofobi i skolor. Homofoba uttryck blivit en norm i många skolor och unga hbt-personer och personal vågar inte vara öppna. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling. Elever som förtrycker andra ska inte få gå kvar i skolan.

5. Straffskärpning för hedersbrott Vi behöver markera mot det vidriga hedersvåldet. I den så kallade straffskärpningsregeln i 29 kap. 2§ i brottsbalken, ska som vid hatbrott, en ny regel införas. Hedersbrott ska vid bedömning av straffvärde ses som grova brott då motivet varit hedersrelaterat...
.
När det gäller det senare kravet så föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet det förra mandatperioden. Därmed finns det en majoritet i riksdagen om de fyra partierna gemensamt skulle rösta för det den här mandatperioden. Och det vore positivt. S-mp-regeringen bör lämna ett sådant förslag så snabbt som möjligt. En debattartikel är givetvis något förenklad. Jag utgår från att Hannah vet att alla elever har skolplikt i grundskolan och så bör det förbli, något som även l är för. Formuleringen om att förtryckande elever inte ska få gå kvar i skolan måste därför handlar om att hen ska få en ny chans att skärpa till sig vid en tvångsförflyttning till en annan skola.

onsdag 27 juli 2016

RFSL kritiserar s-mp-regeringens transpolitik.För några dagar sedan publicerade Dagens nyheter en debattartikel av tre ministrar i s-mp-regeringen om förstärkta rättigheter för bl.a. transpersoner. Jag kommenterade här på bloggen att budskapet i sig var vällovligt men lika viktigt är att konstatera vad som inte fanns med.  Och ordföranden i RFSL, Frida Sandegård (bilden), har en replik i Dagens nyheter framfört ungefär samma typ av kritik.
.... Kunskapen är i dag redan stor kring transpersoners ohälsa och vi vet att väntetider för könsbekräftande vård är alldeles för långa.... Ska vi i väntan på en omfattande utredning fortsätta se att utvecklingen går åt fel håll? Väntetiderna till transutredningsteamen är alldeles för långa och mer resurser behövs.... Vi är också många som väntar på besked från regeringen om en proposition angående den könstillhörighetslag som föreslagits i en utredning i början av 2015. Norge har till stora delar inspirerats av den svenska utredningen och i början av sommaren trädde deras nya regler i kraft, som sänker ålderskravet och tar bort krav på medicinska ingrepp vid ändring av juridisk könstillhörighet. Varför dröjer det då för regeringen att ge besked om detta i Sverige? Frågan blir särskilt relevant eftersom vi vet att utvecklingen rörande transpersoners hälsa och livsvillkor går åt fel håll....
Några andra nya artiklar med HBTQ-koppling i svensk media.

Expressen har flera artiklar om Stockholm pride.

I en artikel i Aftonbladet berättar Angelica Karlsson vilka problem som en del lesbiska kvinnor drabbas av eftersom Sverige ännu inte har en lag med könsneutral föräldraskapspresumtion.

I Aftonbladet har två v-politiker, bland annat öppet homosexuelle Hans Linde som även är gruppledare för sitt parti i riksdagen, en debattartikel om situationen för HBTQ-asylsökande.

måndag 25 juli 2016

Qx hänvisar till transpersoner som "dom", inte "vi".

I en tidigare bloggpost idag kommenterade jag att s-mp-regeringen i en debattartikel redogör för olika förslag för att förbättra situationen för transpersoner. Även HBTQ-siten Qx har en artikel om det.
.... Regeringen presenterar nu flera åtgärder för att förbättra transpersoners situation, bland annat kommer man utreda hur de blir bemötta och man vill även att transpersoner ska inkluderas i brottet hets mot folkgrupp....

Notera "utreda hur de blir bemötta". Qx vänder sig till cis-personer (icke-transpersoner) i artikeln. Men förklarar att regeringen minsann vill vara snäll emot de där som är sådana.

Det ironiska är att på 1970- och 80-talet var det synnerligen vanligt att svenska journalister använde uttrycket "de homosexuella" när det skulle bli ett reportage om rättigheter för personer som inte var hetero. Dels slapp journalisten "misstänkas" för att själv vara homo, men det handlade också om slentrian och slarv.Att journalisterna inte fattade att språket var exkluderande. På samma vis är det tyvärr ännu en del lärare som i undervisningen resonerar som om HBTQ-personer inte finns bland de egna eleverna i rummet.

När det gäller Qx-artikeln handlar det säkert inte om att någon är rädd att betraktas som transperson (den är för övrigt publicerad anonymt av en redaktion). Men slarvet är detsamma.

Ett misstag förklarar säkert Qx-ansvariga. Visst. Men jag lovar att redaktionen aldrig någonsin skulle skriva om homosexuella som "dom".
Jimmie Åkesson kommer att älska att hata min nya HBT-rapport.


Min nya HBT-rapport om partiernas åsikter har blivit försenad. Sånt händer ibland. Men ha förtröstan. I samband med Stockholm pride har jag varje år sedan 2002 gjort HBT-rapporter och så blir det även i år.Åkesson kommer personligen omnämnas i mitt pressmeddelande.

S-mp-regeringen lovar tillsätta ny utredning om transpersoners situation.Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke (bilden) som är främst ansvarig för HBTQ-rättigheter i svenska regeringen har tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (s) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) en debattartikel i Dagens nyheter. De meddelar att s-mp-regeringen planerar lämna en proposition 2017 om stärkt skydd för transpersoner emot hets, hatbrott och diskriminering. Förhoppningsvis betyder det att det sker i början av året så att de flesta förslagen kan genomföras redan 1 juli nästa år som utredningen om reformerna hade som förslag.. Grundlagsförändringarna kan genomföras först 1 januari 2019 eftersom det krävs två riksdagsbeslut med val emellan. Regeringen upprepar också tidigare löftet om en utredning med syfte att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

En nyhet är att regeringen vill genomföra en bred utredning om transpersoners villkor. De tre ministrarna kommenterar också att lagarna emot diskriminering skärps nästa år. Allt det här är givetvis positivt och bra.

Men lika viktigt är att granska vad som inte finns med i debattartikeln.

1. En utredning tillsattes av förra borgerliga regeringen om nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas. Den lämnade förslag  januari 2015 och sista remissdag var 31 augusti. Vi kunde konstatera att ingen av remissinstanserna var emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Men trots att s-mp-regeringen i snart ett helt år haft möjlighet att "bereda" ett lagförslag har inget hänt, den har inte ens signalerat att det blir en proposition i slutet av det här året. Senfärdigheten är oacceptabelt.

2. Trots löften i valrörelsen 2014 från både s och mp har ännu inte några utredningar tillsatts om att utreda om Sverige ska tillåta människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön, om barn ska få möjlighet till fler än två vårdnadshavare samt om informationsplikten för hiv-positiva ska avskaffas. Folk trodde Socialdemokraterna och Miljöpartiet menade allvar med vilka löften de gav i valrörelsen 2014.

Regeringen bör skärpa till sig där.

Några andra nya HBTQ-relaterade artiklar i svensk media.

Artikel från Dagens nyheter om könskodade kläder på arbetsplatser.

Stockholms eleverkårer har en debattartikel i Expressen om stärkt skydd för HBTQ-elever inom skolan.

Expressen har en artikel  om situationen för lesbiska kvinnor i Libanons huvudstad Beirut.

Kvällposten avslöjar att Siovosh Derakthi ska bli invigningstalare av Stockholm pride på onsdag.

Aftonbladet har en artikel på nyhetsplats om det ännu finns många länder med extremt homofientliga lagar.

Två moderat-politiker i Stockholm föreslår i en debattartikel i Aftonbladet att det inrättas ett minnesmärke i staden tillägnat offren för hiv-aids.

söndag 24 juli 2016

Fälldin var konservativ men respekterade folks privata situation.


Thorbjörn Fälldin har avlidit, 90 år gammal. När Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet (idag Liberalerna) vann valet 1976 och Fälldin skulle bli statsminister blev det en världsnyhet (för utländska tidningar som aldrig skrev ens en notis annars om svenska riksdagsval). Socialdemokraterna blev oppositionsparti efter 44 år vid makten. Hans kanske främsta insats var att han påverkade även just s. Ett parti som på 1960-talet var symbolen för fokus på materiell tillväxt, betong och ekonomiska staplar. Men Centerpartiet och Fälldin lyfte fram en ny dimension - livskvalité. Eller som Peps Persson sjöng 1972. "Vad fan är hög standard?". S gjorde motstånd till en början men skulle så småningom omsluta budskapet. Att det inte räckte att lägenheter hade den modernaste inredningen i storstäderna. Människor behövde också grönska i sina bostadsområden.

Han var emot sambolag för homopar på 1980-talet.

I reportage om avlidna personer brukar de ensidigt hyllas. Men jag tror inte Fälldin själv skulle gillat det. Han lät sig anslutas till en kampanj emot könsneutrala äktenskap 2008. Tyvärr tror jag att han verkligen var emot reformen men att han gick ut med det som en del av en kampanj offentligt var förvånande. Det var så olikt honom. Han var konservativ inom det vi idag kallar HBTQ-politik. Centerpartiet och Fälldin var emot att införa en sambolag för samkönade par på 1980-talet (men för att införa en lag emot diskriminering av homosexuella). För det förtjänade c kritik. Partiet skulle dock snabbt efter införandet av sambolagen för samkönade par, redan året efter, acceptera den. Men då hade Fälldin sedan flera år slutat vara ordförande i partiet.

Men i varje intervju i media där han skulle kommentera homosexuellas situation betonade han att man ska vara tolerant emot folk som var annorlunda än en själv. Han var ingen Alf Svensson (kd) som moraliserade om hur folk levde.

Hade ett bögpar kommit till hans gård i Ångermanland  på 1970-talet och velat påverka honom hade han säkert kommenterat "men kom in, inte ska ni stå där ute på gården, låt oss talas vid till en kopp kaffe. Inte har jag något emot att ni är ihop, men jag är nog gammaldags om en del"


Uppdatering 1.

Fälldin var för att likställa åldersgränsen för sexuella relationer.

Den borgerliga c-m-fp-regeringen lämnade ett förslag om att åldersgränsen för sexuella relationer mellan människor av samma kön skulle sänkas från 18 år till 15 år, alltså samma gräns som gällde för olikkönade relationer. Åldersgränsen för unga i "beroende-situationer" (gentemot lärare etc) sänktes också för samkönade relationer från 20 år till 18 år, även det blev en likställning gentemot olikkönade relationer. Med bred majoritet röstade riksdagen för det 1978.

Främst den moderata riksdagsgruppen var oense om reformen skulle genomföras, men även en femtedel av c-ledamöterna var emot och några få från andra partier. Fälldin var dock som statsminister tydligt för att det skulle genomföras trots den interna oenigheten.


Hotet emot liberala värderingar kommer - igen - främst från högerkanten.


2016 är ett historiskt år. När hotet emot liberalismen i bred betydelse främst började komma från höger, inte vänster. Igen. Senast det var en sådan situation var 1944.

När jag refererar till liberalism hänvisar jag inte till folk som tycker exakt som Jan Björklund eller Annie Lööf. Utan det handlar om det stora liberala projektet, marknadsekonomi, meritokrati (det avgörande är inte var du kommer ifrån socialt utan dina egenskaper som individ), parlamentarism, maktdelning, internationellt samarbete, fler rättigheter för minoritetsgrupper, tolerans och mänskliga rättigheter. Det är värden som även många socialdemokratiska, gröna och höger-partier så småningom värnat generellt. EU är, med sina fel och brister, en utveckling av det stora liberala projektet.

Fascistdiktaturer större hot än Sovjetunionen på 1930-talet.

Historiskt har hotet emot modellen främst kommit från höger, i synnerhet på 1800-talet. Den vänstersocialistiska propagandan emot den liberala demokratin vann dock framgångar i början av 1900-talet och att kommunistpartiet i Sovjetunionen 1917 med våld avsatte den bräckliga socialdemokratisk-liberala regeringen (som var för parlamentarisk demokrati) och införde diktatur var det främsta tecknet på det. Men Sovjetunionen var politiskt svagt i den internationella debatten i decennier trots dess förfärliga förföljelse av egna landets invånare. De nya fascistregimerna i bl.a. Italien, Tyskland och Spanien utgjorde ett större hot emot liberala värderingar i ett Europa-perspektiv.

Sovjets diktator Stalin besegrade i samarbete med väst-demokratier nazist-regimen i Tyskland 1945. Men redan före det blev det tydligt att hans ambition var att göra så många andra länder som möjligt till kommunistdiktaturer. Sedan rådde "det kalla kriget" fram till 1989. I synnerhet efter att  kommunisterna vunnit makten i Kina 1949 fanns det en berättigad oro (som dock i USA gick över till hysteri några år på 1950-talet) att vänsterextremister så småningom skulle kunna förslava varje land. Vänstersocialisters attacker emot den liberala modellen försvann dock inte genom demokratiseringen i Östeuropa. Istället omvandlades de ofta till "globaliseringskritiker".

Ultra-nationalister har tagit över vänstersocialisternas roll att leda attackerna emot liberalismen.

Det som hänt i Europa senaste 15 åren är dock dramatiskt. Vänstern är kraftigt försvagad medan ultra-konservativa nationalistiska partier firar framfångar. De flesta av dem vill inte införa diktatur men det är det liberala systemet de attackerar till betydande delar. Och för några dagar sedan blev det även formellt avgjort att Donald Trump med sitt extremt högerpopulistiska budskap blir kandidat för Republikanerna inför höstens presidentval. Även om Hillary Clinton förmodligen vinner lär det bli jämnt och Trump kan bli president. Främlingsfientliga Nationella frontens Marine le pen (bilden) blir förmodligen en av de två slutkandidater som ställs emot varann 2017. Hon lär dock förlora då - den här gången. Men om islamister detonerar en bomb i en regeringsbyggnad i Paris 2018....

Det här är en ny situation för många som har liberala värderingar i bred betydelse (från liberala moderater-kristdemokrater till högersossar). 2016 blev året då socialistiska attacker emot marknadsekonomin-kapitalismen i ett internationellt perspektiv var närmast löjliga jämfört med hotet från nationalister på högerkanten emot andra centrala delar av liberalismen.

Stalin lyckades aldrig förstöra det liberala projektet i Västeuropa och USA. Måtte aldrig ultra-nationalister som en trojansk häst få möjlighet att sakta men säkert förstöra projektet inifrån.

lördag 23 juli 2016

Styrelsen för West pride tillbakavisar kritik.
Tobias Björk, vice ordförande för HBTQ-festivalen West pride har idag mailat följande. Tidigare idag rekommenderade jag i en bloggpost Tasso Stafilidis att reflektera om han ska stanna kvar som ordförande i West pride efter att Expressen publicerat stötande citat av honom om hedersrelaterat våld.
.... Det som citerades i Expressens ursprungliga artikel var taget ur sitt sammanhang. Vi fick inte ta del av hur artikeln skulle vinklas eller något om de andra intervjuerna. Syftet styrelsen hade var att undvika att artikeln förenklade problematiken kring jämlikhet till att enbart gälla religiösa grupperingar i förorterna. Kampen för jämlikhet och respekt är fortfarande samhällsövergripande och den strukturella diskriminering som fortfarande finns får inte tryckas undan för att ge plats åt förenklingar. Det arbete som sker under hela året av medlemmar i styrelsen och de anställda på kansliet kommer inte alls fram i artikeln vilket ger en skev bild av hur medveten organisationen är gällande hedersproblematik. Vi samarbetar idag med flera organisationer som arbetar dagligen med frågorna och försöker ge dem en plattform att synas på. Hälsningar Styrelsen för West Pride, genom Tobias Björk Vice Ordförande, West Pride....
Jag är en varm anhängare av en fri debatt. Den HBTQ-aktivist som vill ha en replik införd på min blogg får det utan problem om fokus är på sakdebatten. Därför publicerar jag Tobias mail. Nu handlar debatten om flera saker som förtjänar att redas ut var för sig.

1. Vi måste förhålla oss till att Expressens ursprungliga version spridits till massor av människor i Sverige.

Oavsett hur väl citaten speglar Stafilidis resonemang har citaten skadat West pride. Jag hyllar Expressen för att de gjort reportagen (en av de ansvariga för tidningens "utanförskaps-artiklar" är för övrigt en öppet homosexuell kvinna). Men givetvis kan jag inte försäkra att varje citat var representativt för ett längre resonemang. Men ingen från West pride har tydligen hävdat att det är falska citat, istället har Stafilidis senare av Expressen fått möjlighet att komplettera och förtydliga vad han tidigare framfört.

2. Jag vidhåller att delar av svenska HBTQ-rörelsen har en berörings-skräck inför att diskutera målkonflikter mellan HBTQ-rättigheter och invandring från länder som är långt mer heteronormativa än Sverige.

Oavsett Stafilidis senare nyanseringar är det en gåta att han gav sig in i ett resonemang om att de flesta HBTQ-personer, eller svenskar generellt, är "privilegierade"och därför bör undvika att hävda HBTQ-fientligheten är värre i invandrarfientliga förorter än i medelklassområden. Det är inget som Expressen förvanskat utan något som han måste ta ansvar för själv  Kanske Expressen gjorde en höna av en fjäder men det var Stafilidis själv som kastade fram några fjädrar inför journalisten. Styrelsen för West pride bör dra lärdom av det. I synnerhet som många av dem är medie-vana människor.

3. Att West pride jobbar emot hedersrelaterat våld är bra men borde också vara självklart för en HBTQ-organisation i en stad som Göteborg.

Kanske det ändå har kommit något positivt ut från den här debatten. West prides styrelse har fått möjlighet att förklara de jobbar emot hedersrelaterat våld och att de erkänner att det finns extra problem i en del invandrartäta förorter.

Kampen emot hatbrott och HBTQ-fientlighet måste föras varje dag i veckan. Oavsett om det är i en direktörsvilla i Göteborgs välbeställda kvarter där en pappa förklarar att han inte vill träffa sin dotter igen om hon ska vara ihop med en annan kvinna eller om en transperson blir misshandlad i någon förort. Men det måste också erkännas att situationen är värre i vissa extremt patriarkala områden. Precis som HBTQ-fientligheten är värre i Texas än i Kalifornien i USA.
F.d. v-riksdagsledamoten Tasso Stafilidis bör avgå som ordförande för West pride.


Expressen-Göteborgstidningen-Kvällsposten har senaste månaderna gjort många gedigna och viktiga reportage om det förfärliga utanförskapet i invandrartäta förorter. Bl.a. ett reportage om situationen för HBTQ-personer i Göteborg. Jag rekommenderar dig att läsa artikeln. Och det har jag gjort och fått  kraftigt minskat förtroende för West pride och rekommenderar dess ordförande att avgå.

De sociala problemen är enorma och drabbar ofta människor som själva har invandrarursprung. Men det kvittar egentligen vilka som drabbas, även om det är etniska svenskar är det fullständigt oacceptabelt. I Sverige har varje person rätt till frihet från våld emot liv, hälsa och egendom, oavsett hens sexuella läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc. Det borde vara så självklart att det inte behövde framföras. Det finns inget som helst "progressivt" att hota eller attackera män, heterosexuella och etniska svenskar. En kompakt majoritet av svensk HBTQ-rörelse (förutom möjligen vissa galna vänsterextremister) håller med om det. Säkert också Tasso Stafilidis (bilden) som tidigare varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet (1998-2006) men som sedan efter en konflikt lämnade partiet. Från Expressens reportage.
..... En av dem är 22-årige Mahmoud, som nyligen höll på att mista sitt liv. Vi träffas på en anonym plats utanför Göteborg då han fortfarande är rädd för att bli dödad. – Det är som att leva i typ 1800-talet eller i Iran. Man blir slagen så fort de vet att man är gay, säger han medan han visar med händerna hur han skurit sig för att ta sitt liv efter händelsen.Han låg på sjukhus i tio dagar efter att ett gäng från hans förort jagat honom med kniv. Samtidigt som de skrek “bögjävel” haglade slagen och sparkarna. De skulle “döda honom som en hund”. – Jag har vant mig med att inte vara lycklig för den jag är, säger Mahmoud som aldrig vågat polisanmäla händelsen. Det skulle betyda att hans föräldrar skulle få reda hans läggning. Dessutom har han lågt förtroende för polisen. Det har “alla” han känner...
Ökad invandring betyder generellt mer heteronormativitet.

Det här är bara en av många fruktansvärda händelser där enligt myndighetsrapporter mer än 70 000 unga idag i Sverige lever med hedersrelaterat våld som hot. HBTQ-fientlighet finns inom alla grupper. Det är inget vi "importerat". Men det vore bara fånigt att förneka att HBTQ-fientligheten är betydligt vanligare bland vissa grupper än andra. Sverige är ett av de minst heteronormativa länderna i världen. Det betyder att när invandrare får uppehållstillstånd här blir Sverige mer heteronormativt generellt. I alla fall på kort sikt. Forskning visar att unga till föräldrar med invandrarursprung närmar sig majoritetsbefolkningens värderingar så småningom. Men det här är något som många (i synnerhet folk med röd-gröna sympatier) i svensk HBTQ-rörelse inte ens vågar erkänna. Tasso Stafilidis som alltså är ordförande för West pride lämnar följande kommentarer till Expressen.
.... – Det ni försöker få fram är att förtrycket skulle vara värre på vissa platser och det kan vi ju utifrån våra privilegierade positioner påstå, men en lesbisk transperson som blir hotad av sin kristna familj i Askim har det lika jobbigt som den unga lesbiska tjejen som blir hotad av sin muslimska familj i Biskopsgården, säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride i Göteborg. Och med detta vill jag inte förminska de unga personer som förtryck av sina föräldrar som har rötter i olika muslimska eller kristna länder. Givetvis är det lika illa oavsett var förtrycket visar sig. Skillnaden är att personer i Biskopsgården är mer stigmatiserande om de även bryter mot vithetsnormen och även utsätts för rasism i samhället. Den blonda som förtrycks slipper i alla fall det förtrycket.....
Stafilidis tycker tydligen att de flesta svenska HBTQ-personer är "privilegierade".

Stafilidis kommentar om att folk är som "privilegierade" (vilka är det egentligen, de flesta HBTQ-personer?) är stötande och förfärlig. Han gullar med islamister som skulle vilja hänga honom om de fått makten här precis som i Iran. Men sedan tyckte jag det var positivt i en betydelse.. Många inom RFSL och övriga svenska HBTQ-rörelsen har de här åsikterna men är inte lika ärliga med dem inför media som Tasso. Att Stafilidis sedan backade enligt artikeln förändrar bara delvis det, hans första vänster-reflex var tydligen att det är rasism att Expressen påpekade de fullständigt oacceptabla villkoren för HBTQ-personer, judar och självständiga kvinnor i invandrartäta förorter.

Stafilidis är en "gåslever-socialist".

Det finns givetvis en risk att kräva Stafilidis avgång. Att göra det betyder förmodligen  att han blir kvar på sin post därför att övriga i föreningen inte vill påverkas av folk utanför sin organisation. Men jag ger ett vänligt råd till Tasso. Fram tills du lärt dig vad hedersrelaterat våld och den islamistiska ideologin utgör för hot (det finns förvisso HBTQ-fientlighet inom alla grupper men ofta inte i närheten i medelklassområden som det är i invandrartäta förorter) bör du allvarligt pröva om du är en lämplig ordförande för West pride.

På bilden till den här bloggposten har Stafilidis en hög "kapitalist-hatt". Och det är närmast symboliskt. För han är en "gåslever-socialist". Som tjänar massor av pengar och sällan besöker förorter eller bruksorter. Han värnar medelklass-bögar, en grupp han själv tillhör. Och sviker HBTQ-personer där kampen som bäst behövs i hans område, invandrartäta förorter i Göteborg.

fredag 22 juli 2016

Donald Trumps talarstil har många likheter med Adolf Hitlers.


Igår höll Republikanernas presidentkandidat Donald Trump (bilden) sitt tal hos partiets konvent. Vanligen brukar jag fokusera på inrikespolitiken här på bloggen men gör här ett av få undantag. Därför att presidentvalet i USA även påverkar Sverige som i år har slutit ett värdlandsavtal med NATO (något jag helt är för). Donald Trump har spridit tveksamheter om USA bör militärt hjälpa baltiska länder om Putin-regimen anfaller dem. Sådana kommenterar är synnerligen negativa och riskerar försämra säkerheten i norra Europa.

Trump har spridit rasistiska, islamofoba och sexistiska kommentarer vilket är illa nog. Partiet har beslutat att det vill bygga en mur längs hela gränsen emot Mexiko (Kommunistregimen Östtyskland ringer från 1960-talet och vill att USA inte ska stjäla deras förslag om murar). Men inom Republikanerna tillhör han den HBTQ-vänligare delen. Även om han attackerat beslutet från högsta domstolen om att samtliga delstater måste tillåta samkönade äktenskap. För det förtjänar han skarp kritik.

HBT-fientlig plattform för Republikanerna.

Men i sitt tal (Youtube) gjorde han en markering (scrolla tills 37 minuter in i videon) om att han vill skydda HBTQ-personer emot attacker från islamister. Det var inte helt oväntat, många konservativa i USA som i decennier varit negativa till HBT-reformer (och ännu är det) har plötsligt blivit bekymrade för gruppens situation - när hotet är från islamister. Men så enkelt är det inte att avfärda Trump. För han sa också ungefär följande "jag uppskattar som republikan att ni applåderade vad jag nyss sade, tack". Det är en tydlig markering som han inte behövt göra om han inte tyckt att partiet ska modernisera sig något från sin reaktionära politik inom HBTQ-området och där valplattformen är värre än på länge där det även antyds att föräldrar ska ha rätt att tvinga sina barn att genomgå tvångsmässiga "terapier" för att "bli heterosexuella".

Men så var det här med likheterna mellan Trump och Adolf Hitler. Först vill jag förtydliga att jag absolut inte kallar Trump för nazist eller fascist, han är för parlamentarisk demokrati. Men jag vill att du som bloggbesökare jämför de båda talarna och deras suggestiva samspel med sin publik.

Trump och Hitler har något gemensamt - att "hypnotisera" sin trogna anhängare.

1. Donald Trumps tal vid konventet (Youtube)
2. Drygt 10 minuter från ett  tal av nazistiska diktatorn Adolf Hitler (Youtube). Det finns inget i talet som skulle kunna fällas för hets emot folkgrupp i Sverige vill jag förtydliga för er som är oroliga att kolla videon. Ska man förstå hur Hitler kunde locka betydande delar (men inte alla) av det tyska folket med sin ondskefulla ideologi är ett tips att kolla den här videon.

Det finns många skrämmande likheter. En politisk ledare som börjar lugnt och ödmjukt men snabbt börjar skrika ut sitt budskap. En talare som är skicklig i sitt samspel med trogna partimedarbetare och får dem att ropa saker i kör - för Trumps del "U.S.A, U.S.A, U.S.A", för Hitlers del "Sieg heil, sieg heil, sieg heil". Att budskapet handlar om att den egna nationen ska bli återupprättad.

Många avfärdar Trump som en galning. Men han har helt klart talang som en talare som kan "hypnotisera" sin publik genom att skrika ut sitt budskap. Precis som Hitler var talangfull inom retoriken. Trump avviker kraftigt från tidigare presidentkandidater. Ronald Reagan och George W Bush skulle aldrig fått för sig att skrika ut sitt budskap, inte Barack Obama eller Hillary Clinton heller. Republikanska (och tyvärr ibland även demokratiska) presidenter och presidentkandidater har i decennier blockerat reformer för diskriminerade grupper, men de har inte - som Trump - attackerat minoritetsgrupper i den offentliga debatten.


Uppdatering 1.

Washington är för USA-högern vad Bryssel är för svenska EU-motståndare.

Jag är helt för att högsta domstolen i USA beslutade att tvinga alla delstater att tillåta samkönade äktenskap. Det handlar om mänskliga rättigheter, att inte bli diskriminerad.

Men ska man förstå den politiska debatten måste man konstatera att en viktig konflikt-dimension är hur mycket den nationella federala regeringen ska "blanda sig i" lagar i delstaterna. Republikanerna är synnerligen positiva till att gynna storföretagen. Men i högerpropagandan utmålas "Washington", ibland med ett korn av sanning även om den är fruktansvärt överdriven, för att vara ett centrum där politiska (liberala) karriärister minglar med rika direktörs-lobbyister.

När liberala politiker genomdriver HBTQ-vänliga reformer i delstaterna blir många konservativa arga. Men när den federala regeringen eller högsta domstolen gör samma sak blir de ännu mer förbannade. Att jämföra Washington med Stockholm är inte en bra jämförelse för en svensk. Utan Washington representerar för USA:s höger ungefär samma sak som Bryssel gör för många EU-motståndare i Västeuropa.

torsdag 21 juli 2016

Dekadens.Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Bilden till bloggposten utgörs av heterosexuelle USA-skådisen och sångaren David Hasselhoff. Dekadens är det säkert en del som kopplar ihop med 1920-talets Berlin, för första gången någonsin i världen fanns det i en stad massor av "dekadenta" klubbar som vände sig till den grupp som idag kallas HBTQ men det fanns även ett betydande utbud för heterosexuella cis-personer. Det krossades brutalt av nazist-regimen efter Adolf Hitlers maktövertagande 1933. Även om den fascistiska regimen föll 1945 skulle det dröja länge innan det vi idag kallar HBTQ-rörelsen skulle återhämta sig till samma nivå som i 1920-talets Berlin. I New york och San fransisco i USA och Amsterdam i Nederländerna på 1960-talet. Resten är historia.

Inget religionskrig emot muslimer.

Den liberala och "dekadenta" livsstil som utvecklats i väst, ofta i konflikt med konservativt kristna, är idag under attack. Av islamister. Det är inte en kamp emot muslimer som grupp. Progressiva muslimer drabbas av islamister precis som många andra grupper. Men det är viktigt att ta fighten.

Jag har medvetet valt att länka till en video (Youtube) av David Hasselhoff som alltså är hetero och där han omges av kvinnor. Men även är sminkad i slutet av videon. För tro inte att islamismen "bara" handlar om HBTQ-personer, judar och självständiga kvinnor och folk (som modige Lars Vilks) som "hädar" islam. Kampen berör de flesta i väst, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc. Det är inget religionskrig emot muslimer som grupp. Utan det handlar om modernitet kontra barbari.

Islamismen måste besegras. 1933 raserade Hitlers barbariska trupper "dekadenta klubbar" i Berlin. Idag är staden en av de mest HBTQ-vänliga städerna i världen. Det är tragiskt att fascisterna lyckades då. Men islamister ska inte lyckas idag i sitt terrorkrig. Det ska vi gemensamt fixa.

För dekadensen har kommit för att stanna. 

RFSL:s vice ordförande Magnus Kolsjö har lärt sig något om kommunikation.Att Magnus Kolsjö plötsligt blev vice ordförande i RFSL var en överraskning för mig. Visst hade jag känt till att han i flera år lobbat internt i Kristdemokraterna för att deras HBTQ-politik skulle bli bättre. Men att en f.d. kd-politiker kunde bli vice ordförande i RFSL fick även mig att rucka på mina fördomar om vilka som kan nå en viktig post inom RFSL (fördomar har vi alla om någon grupp - må det vara sd-sympatisörer eller veganer).

Magnus Kolsjö har en viktig egenskap som tyvärr inte finns bland en del andra bland ledande personer inom HBTQ-rörelsen i Sverige. Han vet att andra har en roll att granska honom och att han måste förhålla sig till det. När jag skickat mail till honom om frågor har han ofta mailat tillbaka inom en timme (sic!).

Anna Troberg, f.d. partiledare för Piratpartiet  och öppet lesbisk, lämnade en klok kommentar för flera år sedan, ungefär följande. "Ofta handlar debatten om ´näthat´ men när jag själv har gått in i debatterna efter att jag publicerat någon artikel har det ofta lugnat sig betydligt". Det finns absolut verkliga näthatare, vissa är förmodligen obotliga. Men många andra är bara missnöjda med att folk med makt inte bevärdigar sig att kommentera. Många makthavare slänger ur sig kommentarer men tycker sig vara för fina för att kommentera kritik.

Jag och Magnus är oense om en del, i flyktingpolitiken har vi helt olika ingångar, men han har lärt sig något viktigt. Att om du får kritiska frågor som förtroendevald i en organisation är ofta bästa metoden att snabbt kommunicera ut sitt budskap och dementier av felaktiga rykten.Chefredaktören för hat-siten Avpixlat anklagar mig för att vara emot mångfald (sic!).


Mats Dagerlind, självaste chefen hos (sd-hyllande) hat-siten Avpixlat, har nu förklarat vilken hemsk människa jag är. Det betraktar jag som beröm. Det vore förfärligt om Dagerlind hyllade mig. Hade väntat mig att han skulle kalla mig PK, landsförrädare, extremliberal etc. Men - och håll i er nu - han anklagar mig för att vara emot mångfald. Det är alltså jag som motverkar att folk ska behandlas lika oavsett etnicitet, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion etc så länge man respekterar mänskliga rättigheter (där HBTQ-rättigheter är en del) och Sveriges lagar. Inte folk från hat-siten Avpixlat.

Alltså ironin är död när sådant här händer. Hur gör man parodi av något som redan är parodi? Nu väntar jag bara på att någon från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen i Dalarna mailar mig och anklagar mig för att vara "odemokratisk".

Hat emot folk med arabiskt och afrikanskt ursprung.

Men vi kanske ska ta det från början. Det handlar om Järva Pride onsdagen 27 juli arrangerad av Jan Sjunnesson som är medarbetare hos Avpixlat. Han är själv liberal inom HBTQ-politiken och har vad jag vet inte framfört rasistiska och HBTQ-fientliga åsikter, däremot utan problem accepterat att andra nära honom gör det. Han ville bli vän hos mig på siten Facebook och det fungerade några veckor. Sedan klarade jag inte av hatet som några av hans anhängare ibland spred på hans fb-sida emot bl.a. folk med arabiskt och afrikanskt ursprung, utan någon som helst reaktion från Sjunnesson. Vi avslutade vår fb-vänskap. Men jag har ingen sd-fobi. Jag för dialog även med sd-sympatisörer där det är möjligt. 

Trots att jag totalsågade Järva Pride 2015 ville jag ge dem en ny chans. I synnerhet som den etablerade HBTQ-rörelsen senaste året tydligen inte lärt sig något. De har ännu inte fattat att Sverigedemokraterna och Avpixlat får öppet mål och fler sympatisörer bland HBTQ-personer när andra inte vill paradera där det idag är som viktigast, i invandrartäta förorter. Men jag ställde också tydliga krav till Sjunnesson. Om du ska få mitt stöd så måste obönhörligen varje (sd-)person som offentligt och i social media någonsin lämnat HBTQ-fientliga kommentarer utan att efteråt be om ursäkt för dem hållas borta från varje del av evenemanget. Sjunnesson kunde inte lova det och därmed förklarade jag att jag inte stödjer projektet i år heller.

Att vara anti-islamist måste kombineras med att vara genuint HBTQ-vänlig om det ska bli någon trovärdighet..

Och så blev det även en mail-debatt mellan mig och Mats Dagerlind där jag något diplomatiskt avslutade med följande.
.... Men vi lär aldrig bli ense. Om det här heller....
Dagerlind skickade idag följande mail.
.... Nej det gör vi nog inte, då du inte verkar vara öppen för någon mångfald, utan bara accepterar den hårdföra hbtq-aktivistiska inställning som du själv representerar. Och jag tycker därför tvärtom det är du, inte jag, som med din aggressiva attityd motverkar inte bara Pride Järva utan en konstruktiv diskussion kring dessa frågor i största allmänhet....
Jag mailade nyss tillbaka till Dagerlind.
.... Du anklagar mig för att vara emot mångfald. Det visar du har humor förutom att vara aggressiv homofob. :-)....
Jag fortsätter kampen emot islamismen och HBTQ-fientlighet i invandrartäta förorter. Men aldrig någonsin kommer jag vandra hand i hand med HBTQ-fientlige Dagerlind i någon parad, varken bokstavligen eller bildligt.

onsdag 20 juli 2016

Bloggen Helds HBT-nyheter sparkar uppåt, inte neråt.


Efter de senaste dagarnas granskning av islamister och delar av svensk HBTQ-rörelse kanske vissa tror att jag utan gränser kritiserar hårt vilka som helst här och inte gör någon bedömning om det är lämpligt.

Men bloggen Helds HBT-nyheter har som princip att sparka uppåt. Det som vi idag kallar HBTQ-rörelse var marginaliserad för 25 år sedan när jag började engagera mig. Idag är RFSL en maktfaktor i svensk politik. Qx en etablerad tidning. Stockholm pride en folkfest. Det är främst positivt eftersom det visar de framgångar vi gemensamt nått i Sverige. Men varhelst det finns makt, formell eller informell, ska den granskas. Islamismen är en totalitär ideologi som förtrycker direkt i diktaturer i Mellanöstern men även indirekt i invandrartäta förorter.

Jag gör givetvis ett urval när jag skarpt kritiserar och raljerar om individer och grupper. En styrelsemedlem på lokalnivå i RFSL låter jag oftast vara även om hen gjort bort sig i en offentlig kommentar.

Det finns betydande sociala problem inom den romska gruppen i Sverige. Jag hade utan problem kunnat skriva en blogg-serie om det. Men jag gillar inte att sparka neråt.

Det finns några transpersoner som ibland gör enligt mig förvirrade kommentarer om kön och könsidentitet, men varför ska jag prioritera att på bloggen raljera om det?

Det finns inget enklare än att sparka neråt. Men jag vill inte det.Delar av svensk HBTQ-rörelse är "politiska idioter" inför islamismen.


Igår sände jag ut ett kontroversiellt pressmeddelande om att jag vill förbjuda religiösa friskolor samt utreda förbud emot slöjor i grundskolan. Givetvis räknade jag med att vissa kommer hålla med, andra inte. Så är det i en demokrati. Men måste inte tycka likadant. Men jag kalkylerade också med att vissa, i synnerhet på vänsterkanten, skulle maila mig med negativa reaktioner. Och även det är tillåtet såklart. Men så har vi de där som mailar "jag vill inte ha fler mail från dig". De vill inte diskutera utan bara håller för öronen och ropar "la,la,la jag hör inget".

Intressant är i sammanhanget att jag inte använt mitt ordinarie nyhetsbrev senaste halvåret. För de flesta som fick mitt pressmeddelande igår (några har fått det idag) var det alltså bland det första de fått sänt från mig senaste 6 månaderna. De kan alltså inte skylla på att de får för många mail från mig utan det handlar om att de inte tål få ett pressmeddelande med kritik emot religiöst konservativa.

Naiviteten inför den totalitära ideologin islamismen är total inom delar av svenska HBTQ-rörelsen.

Edward Summonen (bilden) var den förste i morse att skriva att hen inte ville få fler mail ifrån mig. Summonen är projektledare (det mesta är betalt med skattepengar för projektet) för Pegasus - om sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer. Summonen hade förmodligen varit för islamist-regimen i Iran 1979 om hen varit politiskt engagerad då. Samma naivitet emot islamister.

Revolutionen handlade om att störta USA-stödde shahen (kejsaren) som var en diktator. Islamisterna samarbetade till en början med vänstern och även liberaler av taktiska orsaker. Men när islamisterna säkrat makten på allvar rensades liberalerna bort relativt snabbt och strax därefter även socialister, folk från båda grupperna fängslades. Men vissa vänsterfolk i Västeuropa (även den i övrigt synnerligen begåvade öppet homosexuelle filosofen Michel Foucault) gav öppet stöd åt islamistregimen fram tills dess att landet var en tydlig diktatur.

Enfaldiga analyser från delar röd-gröna inom svenska HBTQ-rörelsen.

Delar av RFSL, RFSL-Ungdom, anställda hos HBTQ-tidningen Qx och ansvariga för Pride-arrangemang visar samma naivitet inför islamister i Sverige idag. Även om islamister (mot förmodan) fått makten i Sverige och föst HBTQ-aktivisterna för att hängas eller kastas ut från ett hustak hade några förmodligen fram till sin avrättning hojtat saker som "värdegrund, religionsfobi och "jag är inte främst bekymrad för att jag blir avrättad utan för att min avrättning riskerar orsaka ökad islamofobi".

Så enfaldiga i sina analyser är delar av HBTQ-folket till vänster i Sverige. De bor själva ofta långt ifrån s.k. utanförskapsområden och svänger sig med floskler som "mångkultur berikar" och sviker därmed de HBTQ-personer som bor i invandrartäta förorter och trakasseras där (Expressen har publicerat ett intressant reportage om det). De är "politiska idioter" precis som sångerskan Zara Leander kallade sig själv efteråt när hon framträtt inför nazi-regimen i Tyskland på i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet. Några tyska bögar sympatiserade i början av 1930-talet med nazisterna för att "de har de snyggaste männen". Några år senare satt samma bögar i koncentrationsläger. Men de i svenska HBTQ-rörelsen som idag nonchalerar, bagatelliserar och håller tyst om hotet från islamismen har inte lärt sig något som helst.

Islamister och reaktionära muslimer (och reaktionära kristna) ska inte gullas med, de ska bekämpas!

Ps. Edward Summonen, ditt foto tydliggör att du är närmast en parodi på en man när du absolut ska se arg ut för att du fått för dig att det är "manligt".


Uppdatering 1.

En person mycket nära ärkebiskopen i Svenska kyrkan har kommenterat den här debatten.

Jag har idag haft en konstruktiv dialog med en ledande person inom Svenska kyrkan. Eftersom hen mailat som privatperson (men från Svenska kyrkans officiella mail-konto) kommer jag inte lämna ut hens namn. Jag konstaterar att vi är oense om religiösa friskolor ska förbjudas men ense om att det vore bra att förbjuda elever att ha kläder som helt eller delvis täcker huvudet inom grundskolan. Den person som är synnerligen nära ärkebiskopen i Svenska kyrkan framför följande och jag publicerar det i syfte att framhålla att jag inte för något "krig" emot muslimer generellt.
.... En annan fråga är hur representativa terroristerna är för islam? Radikal islamism representerar inte hela islam men det är ett stort problem inom islam ett problem som för övrigt drabbar alla. Förutom HBTQ-personer drabbar den radikala islamismen jämställdheten, kvinnornas situation i samhället samt det demokratiska samhället som helhet....
Jag har mailat följande. Vill förtydliga att jag själv är agnostiker och inte tar ställning till om Jesus var Guds son eller inte utan bara framför det som argument inför just människor som tror det.
.... Jag har aldrig hävdat att terrorister representerar islam och muslimer. Det är aldrig något jag varken antytt eller skrivit. Men islamism (politisk islam) är ett hot, inte bara den radikala islamismen. Islamismen i sig är en totalitär ideologi. Lika knasigt vore det att hävda att bara "radikal fascism" är ett hot emot västerlandet. Det finns ingen snäll fascism och det finns ingen snäll islamism. Nu finns det ju en del progressiva muslimer i Sverige och just de är också utsatta för islamisterna. Är du kristen bör du (hens namn som jag utelämnar här) ta ställning för den svagare parten, de progressivt inriktade muslimerna och inte ställa dig neutral inför deras kamp emot de islamister som trakasserar dem. Det hade nog Jesus också argumenterat för om han levt idag. Det här handlar inte om ett krig emot muslimer eller islam. Utan emot politisk islam - islamism - som tillämpas i många länder i Mellanöstern bl.a. Iran och Saudiarabien....
Av den islamistiska terrorns offer internationellt är mer än 80 % muslimer. Bara för att de råkar tillhöra en annan inriktning av islam, eller att de avvisar extremt konservativa tolkningar av Koranen. Kampen emot islamismen berör synnerligen tydligt progressiva muslimer. 

tisdag 19 juli 2016

Förbjud religiösa friskolor och utred förbud emot slöja i grundskolor.


Pressmeddelande 2016-07-19.

Det är dags att Sverige på allvar värnar elevers rätt till en sekulär undervisning. Därför bör regeringen avskaffa offentliga bidrag till religiösa friskolor samt utreda förbud emot att bära slöja (eller andra plagg som helt eller delvis täcker huvudet) i grundskolan. Det förklarar bloggaren Bengt Held som i många år gjort granskningar av de politiska partiernas åsikter om HBTQ-reformer och som idag lämnar ett åtgärdspaket i två delar. Han planerar publicera en ny rapport inför Stockholm Pride som börjar på måndag.

- Jag var själv som ung en del av en omgivning där vissa släktingar var kristet troende i Svenska kyrkan. Men religiös indoktrinering var aldrig en del av skolan. Och det är just den rollfördelningen jag vill värna. Politiken har många s.k. målkonflikter och det här är just en sådan. Varje barn blir påverkat av sin omgivning, det är omöjligt att hindra. Att försöka förbjuda det skulle leda till ett totalitärt samhälle. Men vuxna bör känna ansvar att låta barn välja själva. Och politiker måste träda in där religiös påverkan riskerar begränsa ungas frihet. Hedersrelaterat våld är det mest extrema exemplet men det börjar ofta med "mildare" påverkan.

- Politik kan inte lösa allt. Det är jag den förste som liberal att erkänna. Men jag lämnar här två konstruktiva förslag till regering och riksdag, avslutar Bengt Held.

Förbjud religiösa friskolor och utred förbud av slöjor i grundskolan.

Efter de senaste islamistiska attackerna emot Västeuropa, bl.a. det förfärliga attentatet i Nice i Frankrike, hamnar debatten oundvikligen i hur vi bättre ska kunna värna ett sekulärt demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter gäller för alla. Det är dock viktigt att konstatera att diskussionen inte är ny. Den har förts i Europa senaste 200 åren mellan människor som vill värna sekulära principer och konservativt kristna. En debatt som varit extra tydlig i just Frankrike.

Islamismen är enligt mig det allvarligaste hotet emot HBTQ-personers säkerhet i Västeuropa idag. Det som hände i Orlando i Florida i USA skulle även kunna hända här. Politiken måste handla om att minska risken att för att det blir så. (I östra Europa är situationen annorlunda med en mix av nationalism och ultra-konservativt kristna som främsta hot emot HBTQ-personer och jag lämnar det därhän här)

1. Avskaffa offentliga bidrag till förskolor och skolor med religiös inriktning.

Få skulle förmodligen acceptera marxistiska eller nationalistiska friskolor. Men även religioner är ideologier. Även om det förmodligen är de muslimska som främst orsakar utanförskap idag är också övriga ett problem. Det handlar om kristet konservativa som startar friskolor. Men även om skolor som har religiöst judisk inriktning. Bara för att föräldrar är kristna, muslimer, religiösa judar etc. har deras barn ingen som helst skyldighet att också bli det.

Jag är själv generellt för friskolor, är liberal och inte socialist. Mångfald av alternativ är bra (sedan kan det behövas verktyg för att motverka oseriösa aktörer inom branschen, den debatten lämnar jag därhän här). Men politisk och religiös indoktrinering är det inte. Det bästa vore att förbjuda religiösa friskolor helt. Det är möjligt att det inte är förenligt med FN:s konventioner om föräldrars rätt att avgöra sina barns undervisning. I den situationen bör i alla fall sådana skolor inte få offentliga bidrag. Några kanske invänder att antalet elever i religiösa friskolor inte är många i relation till det totala antalet elever. Men desto enklare att genomföra den här reformen. Det är tydligen bara de allra mest konservativa föräldrarna som placerar sina barn där.

2. Starta en utredning om att förbjuda användande av slöja i grundskolan.

I min hemstad Malmö har det blivit vanligt att unga flickor har slöja. För 10 år sedan var det få flickor 6-12 år i Malmö som hade slöja, idag är det synnerligen vanligt om de är i sällskap med en vuxen kvinna med slöja. Slöjor i sig är en islamistisk symbol om att det är kvinnors skyldighet att dölja sig för att slippa bli sexuellt trakasserade av män. I Koranen finns för övrigt ingen explicit rekommendation till kvinnor att bära slöja, bara att klä sig "anständigt". Något som är möjligt att tolka som att en troende muslimsk kvinna inte ska visa brösten offentligt. Enligt även en del konservativa muslimer har dock flickor yngre än 12 år inte skyldighet att ha slöja. Trots det har det spridit sig. Många flickor vittnar om att de tvingas ha det. Antingen för att de annars riskerar bli bestraffade, även fysiskt. Men också p.g.a. det sociala trycket.

En utredning bör därför omedelbart startas som förutsättningslöst granskar om det är motiverat att införa förbud emot klädesplagg som helt eller delvis döljer huvudet inom skolans område. Ett sådant förbud ska gälla lärare, övrig skolpersonal och elever. Enda undantaget ska gälla föräldrar och andra personer som tillfälligt besöker skolan Ett sådant förbud, som redan finns i Frankrikes offentligt drivna skolor, hade varit en markering för att skydda unga flickor som riskerar påtryckningar och drabbas av hedersrelaterat våld.

Några hänvisar till elevers rätt att klä sig som de vill. Men få skulle acceptera att eleverna var nakna där. Eller bara hade string-kalsonger/string-trosor på sig. Vuxna reglerar även idag kläd-koder för unga. Det är dags att göra det även för att markera emot extremt patriarkala attityder. Orsaken till att jag bara föreslår en utredning här och inte direkt förbud är därför att regler ska vara så religionsneutrala som möjligt. Jag vill dock påpeka att det vore lika fel om kristna eller religiösa judar hade utövat ett socialt tryck på unga att anpassa sig efter vissa religiösa klädnormer. Men det finns möjligen en gränsdragningsproblematik. Att förbjuda judiska pojkar att bära kippa i skolan betraktar jag inte som något problem, jag känner inte till några religiösa judar som vill deras söner ska ha det.

Till sist vill jag bemöta det som jag förväntar mig som den främsta invändningen emot förslagen.

Att jag som liberal vill förbjuda saker. När liberalismen handlar om att ge mer frihet åt människor. Det är förvisso en berättigad invändning. Jag vill där poängtera följande.

1. I den västerländska tradition som utvecklats, inte sällan med motstånd från konservativa, är en central del att erkänna att barn har rättigheter i sig. Föräldrar "äger" inte sina barn. Givetvis påverkar vårdnadshavares värderingar barn indirekt. Det är inte möjligt att helt hindra och skulle man försöka göra det hade vi fått ett totalitärt samhälle. Men skolan som arena ska inte överföra eller acceptera patriarkala strukturer på barn, oavsett om de är kristna, muslimska eller något annat.

2. Barn har inte möjlighet att få göra som de vill bara genom att hävda "jag är för det". Barn får inte medverka i porrfilmer, får inte ha sexuella relationer med vuxna före 15 år ålder, får inte vara nakna i skolan, får inte vara extremt lättklädda i skolan etc. Därför att de är barn.

3. Samtliga riksdagspartier är för att arbetsgivare inte fritt får avgöra vad som händer på en arbetsplats. Vi har en medbestämmandelag (MBL) som begränsar arbetsgivarens frihet men i praktiken ökar löntagarnas. Det är en klassisk målkonflikt. Ibland måste friheten begränsas (här för konservativa religiösa föräldrar) för att öka den för en annan grupp (här elever som vill slippa konservativa normer oavsett om de blir direkt tvingade eller bara "indirekt"). Ibland måste man begränsa friheten för vissa för att öka den för andra. Svårare är det inte. Skolan måste ta ställning för skolelevers rättigheter i ett sekulärt samhälle.


Uppdatering 1.

Har varit med på "söndagsskolan".


Jag vill utveckla något min kommentar om när jag var ung eftersom mitt pressmeddelande kan tolkas som indirekt kritik emot vissa av mina släktingar när det gäller religiös påverkan.

Jag och min bror var barn på 1970-talet i en by på Österlen. Det fanns bara två alternativ där. Antingen var man engagerad i Svenska kyrkan eller så var man det inte, de flesta tillhörde senare gruppen. Andra religioner fanns inte där, inte ens kristet frikyrkliga eller katoliker. Tror jag var 15-16 år första gången jag mötte någon troende som inte var engagerad i Svenska kyrkan.

Min pappa och mamma var inte troende. Min morfar och mormor var däremot troende kristna och bad bordsbön diskret före varje måltid och gick i kyrkan nästan varje söndag. Min mamma jobbade som lokalvårdare i kyrkan och min mormor hanterade blommorna till mässorna.

Jag och min bror började besöka "söndagsskolan" som barn. Givetvis var det del av en tradition men det var också en hobbyaktivitet utanför skolan. De vuxna sa till oss "tycker ni inte om det kan ni sluta" vilket vi gjorde så småningom. Så borde det vara för varje barn. För mig var det viktigt att det inte var en del av den "riktiga" skolan.