onsdag 29 oktober 2014

Är intolerans osvenskt?


Sverigedemokraterna fick närmare 13 % i riksdagsvalet. Jag ogillar många delar av deras politik men jag blev inte "chockad" som en del i "etablissemanget" (politiskt, kulturellt, medialt) blev. En del kallar dem för "Södermalmstomtarna" men de finns även i andra delar av vårt land.

Vad är det som är så chockerande att ett land håller fria val och ett parti man ogillar får drygt 10 % av rösterna. Demokrati brukar det kallas när val hålls i andra länder. Men "gråterskor" (av alla kön och könsidentiteter) har berättat senaste månaden hur hemskt det är. Få har reflekterat vilket ansvar etablerade partier har för situationen.

Ett ofta använt argument emot Sverigedemokraterna (och jag har nog själv använt det ibland tyvärr) är det typiskt svenska är det toleranta, här gillar vi mångfald och olikhet. Inte rasism, främlingsfientlighet, HBTQ-fientlighet, sexism etc. Det goda progressiva Sverige ställs emot de "onda" Sverigedemokraterna som egentligen är "osvenska". Mona Sahlin (s) sa i en debatt att Socialdemokraterna alltid stått upp för allas lika rätt och värde och varit emot de värderingar sd har. Är det sant?

Rasbiologiska institutet.

1922 inrättade Sverige ett rasbiologiskt institut, det första i världen. Det skulle bli föredöme för de tyska nazisterna. Hjalmar Branting, Socialdemokraternas ordförande, var en av de som lämnade motionen (förslaget), även ledande borgerliga politiker fanns med. En enig riksdag (högern, bondeförbundet, liberaler, sossar och kommunister) röstade sedan för det rasbiologiska institutet. Det betydde inte att de var nazister, Socialdemokraterna var tydligt för parlamentarisk demokrati precis som de flesta partier. Men de tyckte ett rasbiologiskt institut var fin-fint, så fint att senare s-regeringar behöll institutet fram till 1950-talet (långt efter rasbiologin som vetenskap fått dåligt rykte efter 1945)

Tvångssteriliseringarna av romer och transsexuella.

När "rashygienen" var som populärast på 1930-talet införde dåvarande s-regeringen (med stöd av alla andra partier) möjlighet till tvångssteriliseringar av folk som inte förväntades kunna ta hand om sina barn. Det var menat som hjälp åt barn som inte skulle växa upp hos "sinnesslöa", "lösaktiga kvinnor", "zigenare och tattare" och andra. 90 % av de som blev tvångssteriliserade (de fick ultimatum att om de inte lät sig steriliseras skulle de inte släppas ut från sinnessjukhus, få föräldrastöd etc.) var kvinnor. Romer var synnerligen överrepresenterade bland dem. Alla partier i riksdagen tyckte det där var fin-fint. Inget parti opponerade sig. Fram till 1950-talet fick romer inte bo i vanliga bostäder. Först på 1950-talet fick Sverige fullständig religionsfrihet.

Fram till 2013 tvångssteriliserades transsexuella om de ville byta kön juridiskt. Alla riksdagspartier tyckte sådana tvångssteriliseringar var fin-fina när de infördes 1972. Först 2004 tog Miljöpartiet som första parti ställning för att sterilitetskravet borde avskaffas. För de flesta andra partier dröjde det flera år senare innan de fick samma attityd.

Assimilering.

Fram till 1975 var assimilering det officiella målet inom invandringspolitiken. Alla partier, Socialdemokraterna som var regeringsparti och oppositionspartierna stödde det enigt fram till slutet av 1960-talet då det blev en debatt om det kanske skulle bli nya mål.

Stigmatiseringen av homosexuella.

Fram till 1944 var homosexuella relationer förbjudna. En socialdemokratisk ledamot lämnade en motion på 1930-talet om att avskaffa förbudet men inget parti engagerade sig för den reformen. Först efter många diskussioner blev det en förändring. När riksdagen antog den nya lagen 1944 så fastställdes det som åldersgräns 18 år för homorelationer och 15 år för heterorelationer. Inget parti opponerade sig. Homosexualitet betraktades som en sjukdom av Socialstyrelsen fram till 1979.  Våren 1979 tog Vpk (idag v) som första parti ställning för att sjukdomsklassningen borde avskaffas och riksdagen göra ett uttalande om det. Inget annat parti stödde vpk-motionen (c, m, fp och s hänvisade till att det fördes en diskussion inom Socialstyrelsen och att politiker inte skulle blanda sig i den). Först efter att gayaktivister ockuperat delar av Socialstyrelsens hus försvann några månader senare homosexualitet som sjukdom enligt Socialstyrelsen.

Jämställdhet

Fram till 1975 fanns det inte fri abort i Sverige. På 1950-talet försvarade Socialdemokraterna och LO (och många andra) att kvinnor skulle ha officiellt lägre löner än män. Först 1965 blev det förbjudet för gifta män att våldta sin fru. Först i början av 1980-talet fick män och kvinnor söka jobb inom exakt samma yrken (en del militära jobb reserverades för män fram till dess). Fram till 1972 hade Sverige en s.k. sambeskattning som gjorde det nästan olönsamt för många gifta kvinnor att börja jobba.

Hur osvenska är Sverigedemokraterna egentligen?

Snarare förvaltar de delvis samma konservativa tradition som Socialdemokraterna, Högerpartiet-Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Vpk-Vänsterpartiet och även Miljöpartiet (precis som andra partier var mp för att förbjuda s.k. bastuklubbar för män som har sex med män samt för tvångssteriliseringar av transsexuella på 1980-talet) förvaltat till så sent som för några decennier sedan.

Tolka mig rätt. Enligt forskning är Sverige kanske det minst rasistiska landet i världen. Näst efter Danmark och Nederländerna det minst HBTQ-fientliga.

Men så sent som i början av 1960-talet kommenterade dåvarande statsministern Tage Erlander (s) det här i boken Valfrihetens samhälle.
Jag är övertygad om att den amerikanska regeringens svårigheter i stor utsträckning beror på det faktum att det i Amerika finns en massarbetslöshet, som gör det naturligt för många vita att försöka vältra över fattigdomen och arbetslösheten på de svarta i den tron att de därmed slipper att drabbas själva. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv. Därför bör vi måhända vara litet mera ödmjuka när vi nalkas det här problemet än vad vi många gånger kanske är.
Mona Sahlin och många andra ängsliga självgoda "PK-svenskar" har fel. Sd är tyvärr inte osvenska.

Vi har kommit långt i Sverige tack och lov när det gäller att bekämpa diskriminerande lagar. Men det är historiskt en ny process. Sverige har som land funnits i ca 1000 år. Det är 3-4 % av vårt lands existens som kampen emot diskriminering förts på allvar.

I princip alla moskéer tillämpar könsapartheid.


I princip alla muslimska samfund i världen har följande saker gemensamma. Bilden är Allah på arabiska.

1. Homofientliga.

Accepterar inte att människor både kan vara muslim och leva i en samkönad relation. Undantagen är få, det är några samfund som startats av HBTQ-muslimer själva, tydligen finns det en HBTQ-vänlig församling (där de flesta är hetero) i London också. I övrigt är homofientligheten kompakt. Inget muslimskt samfund där de flesta är hetero välsignar eller viger samkönade par.

Situationen i kristna och judiska samfund är betydligt mer blandad, många judiska (kanske majoriteten) och en del kristna samfund accepterar att man kan vara religiös jude respektive kristen och leva i en samkönad relation. Vissa kristna och judiska samfund välsignar och viger samkönade par.

2. Nästan alla muslimska samfund tillåter bara manliga imamer.

Det är synnerligen få muslimska samfund som tillåter även kvinnliga imamer. Situationen i kristna och judiska samfund är betydligt mer blandad, många kristna samfund och en del judiska tillåter präster respektive rabbiner av båda könen.

3. Nästan alla moskéer hänvisar män och kvinnor till olika platser i lokalen.

Kvinnor får en sämre och undanskymd plats. Kristna samfund hade för några århundraden samma könsapartheid i sina religiösa lokaler men det övergavs från 1600-talet fram till början av 1800-talet. Ett fåtal ortodoxa judiska samfund har ännu könsapartheid i sina lokaler men där sitter respektive kön till höger och vänster i lokalen utan någon rangordning. Illa ändå givetvis. Men i muslimska samfund är könsapartheid norm och det är tydligt männen får den främsta platsen.

Det här handlar alltså inte bara om några "extremister" inom islam, det här tre sakerna är norm inom i princip alla muslimska samfund i världen.

4. Kristendomen och judendomen utgår från att Bibeln respektive det kristna kallar Gamla testamentet är skrifter gjorda av människor, det är tolkningar av Guds vilja.

Sedan finns det kristna och religiösa judar som är bokstavstrogna men det finns inget budskap om att det är Gud som dikterat vad som ska vara med i Bibeln, det är människor som tolkat Guds vilja). Islam hävdar däremot att varje ord i Koranen är direkt från Allah. Det är säkert en orsak till att kristendomen, och ännu tydligare judendomen, reformerats betydligt senaste 100-200 åren medan islam är långt efter i den processen.

5. Enligt Koranen ska muslimer, om de är i minoritet, anpassa sig till de lagar som gäller i det land de bor så långt som möjligt.

Det här har gjort att naiva svenska politiker från höger till vänster åkt till moskéer och fått budskapet "vi följer svenska lagar" och trott att det måste betyda de har progressiva värderingar. Men även islamister (majoriteten av världens muslimer är inte islamister, däremot en betydande minoritet, alltså hävdar att Koranen ska vara lagboken i ett land) kan ha som mål att det ska bli en muslimsk majoritet i ett land och sharia-lagar då ska införas men när muslimer är i minoritet så ska inte sharia-lagar genomföras. För sharialagar gäller bl.a. dödsstraff för homorelationer och förtryck av självständiga kvinnor, även förföljelse av judar. Det är en typ av diktatur som i Iran och Saudiarabien Det är ungefär som att tycka fascisterna i Svenskarnas parti verkar snälla eftersom de först om de får stöd av en majoritet av svenska folket vill införa en fascistdiktatur.

6. Islamofobi är ett problem som ska bekämpas.

Även om i princip alla muslimska samfund är reaktionära finns det en del muslimska individer som är HBTQ-vänliga, en del är HBTQ-personer själva. En del muslimska individer är för jämställdhet mellan män och kvinnor. Att smeta ut skulden på alla muslimer för vad vissa muslimer gör eller kommenterar är oacceptabelt. Precis som det är oacceptabelt att smeta ut skulden på alla kristna för vad vissa kristna gör eller kommenterar.

Att som folk i och nära Sverigedemokraterna hävda att islamister håller på att vinna den politiska makten i Europa är absurt. Just nu finns det vad jag vet ingen islamist i riksdagen, förra mandatperioden fanns däremot islamisten Waberi (m) vilket är en skam för Moderaterna. Däremot finns det grupper i Europa, och de är inte obetydliga som vissa naivt gissar, som har som mål att införa sharia-lagar även här. De bör bekämpas med samma kraft som fascister och kommunister, representanter för två andra totalitära ideologier.

Bör bedömas med samma måttstock

Reaktionära muslimer bör bedömas med samma måttstock som reaktionära kristna. Den som tycker konservativa präster i Svenska kyrkan som vill att samfundet bara tillåter manliga präster och tycker man inte både kan vara kristen och leva i en samkönad relation är reaktionära och bör fördömas måste rimligen då fördöma alla muslimska samfund i Sverige.

Men många svenska politiker har dubbla måttstockar och för det förtjänar de skarp kritik. Och många svenska politiker är fruktansvärt obildade när det gäller religioner generellt.

Till sist.

7. Är jag islamofob är du anti-semit som ibland är kritisk emot Israels politik. Det är samma nivå på debatten.

8. Är det något sakfel jag lämnat i den här bloggposten kan du kommentera det. Du kan väl försöka googla runt och hitta om det är något som inte stämmer. Du borde tacka mig för att jag gett dig kunskap annars. :-)


Uppdatering 1.

Mp-riksdagsledamot från Malmö hävdar att han är emot dubbla måttstockar.


Jag har nyss mailat många politiker från diverse partier, samtliga riksdagsledamöter från mp och v men även från andra partier i och utanför riksdagen, och bifogat den här bloggposten.

Rasmus Ling, nyvald ledamot för mp från Malmö, har jag träffat några gånger tidigare. Bl.a. på ett tidigare gayställe i Malmö. Han har dock dementerat att han skulle vara icke-hetero. Och själv har jag alltid tyckt det väl är bara bra om heteros som är openminded besöker HBTQ-ställen. Rasmus mailade mig nyss.
Hej Bengt! Tack för ditt mail. Även för dina tidigare. Jag läser det jag får, tyvärr har jag inte hunnit svara på alla. Jag uppskattar ditt starka engagemang för HBTQ-personer. Det är givande att läsa och ta del av, även i de fall jag inte håller med. När det gäller dubbla måttstockar, så är min hållning att människor ska ha samma förväntningar på sig. Förväntningar som innebär att vi ska behandla varann med respekt, oavsett kön, sexualitet, religion eller annat. Det är inte okej att utifrån någon diskrimineringsgrund, diskriminera någon annan på annat sätt. Hoppas att allt är bra med dig!
Dels är jag upprörd över att fb stänger av mig i 24 timmar för ett fb-meddelande där jag explicit tar avstånd från islamofobi. Men givetvis är den här bloggposten också delvis provokativ. Ibland har HBTQ-rörelsen flyttat fram debatten just genom provokationer. Jag vet givetvis att det finns röd-gröna politiker och sympatisörer som jobbar emot kulturrelativism och hedersrelaterat våld. Några av dem är mina Facebook-vänner.

Men tyvärr är det många andra som duckar i debatten. Och där har även en del borgerliga politiker en skuld. Hur kunde Waberi bli nominerad för Moderaterna efter att han offentligt i TV försvarat kvinnomisshandel? Hade m placerat en kristen extremist som tycker kvinnomisshandel är bra som "sista lösning" eller är för kristna "sharia-lagar" (om majoriteten vill det) vilket betyder dödsstraff för homorelationer på en valbar plats på en riksdagslista? Givetvis inte. M sålde ut sin själ för att få några extra röster i Göteborgs förorter. Och det gör nog tyvärr också vissa röd-gröna politiker ibland. Men jag tror många andra människor, oavsett ursprung, ser igenom taktiserandet.

Jag fattar ju att politiska partier vill få större stöd. Men ett parti måste stå upp för centrala principer man tror på oavsett om det ger fler röster eller inte. Vissa värderingar ska inte ett parti kompromissa om.

Och Rasmus Ling mötte jag i valstugan för mp vid Gustav adolfs torg i början av september. Jag hade laddat upp med kritik emot mp för att de vid ett tidigare möte i Malmö vänslats med islamister från Syrien (något jag ännu är synnerligen kritisk emot) Rasmus höll dock snabbt med mig att det var fel (om det vara sant, vilket det var, han kände dock inte till det), och han ser så snäll ut, att det blev omöjligt att bli arg på honom. :-)

tisdag 28 oktober 2014

Facebook stängde av mig från att posta för islamistkritisk kommentar.Ni som följer min blogg vet att jag är synnerligen kritisk emot att nästan alla muslimska samfund är reaktionära och homofientliga. Men jag tar också avstånd från islamofobi och främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Jag medverkade i en Facebook-debatt om rätten för sjukvårdspersonal att få vägra utföra aborter även om det ingår i deras jobb. Det är aktuellt eftersom en majoritet i Europarådet och även Sverigedemokraterna är för det.  Kristdemokraterna i vissa landsting är också positiva till en sådan "samvetsklausul".

Jag var i debatten tydlig med att jag vänder mig emot en "samvets-klausul" bl.a. med argumentet att det kan bli ett prejudikat där t.ex. familjerådgivare kan vägra ge stöd åt samkönade par om de är konservativt kristna. Men jag betonade också att abortdebatten är etiskt komplicerad även om jag själv är för nuvarande abortlag i Sverige. Jag ville också bredda debatten genom att kommentera vilka dispenser folk ska kunna få med hänvisning till religion och "samvete".

Min förvåning blev betydande när jag ikväll fick ett meddelande från Facebook att jag i 24 timmar framåt blivit avstängd från att posta kommentarer där p.g.a. jag inte följt deras regler. Kollade snabbt igenom dem och konstaterade att det måste varit "hate-speech" p.g.a. religion som varit orsaken till avstängningen. Något jag hävdar är absurt.

Ni som känner mig vet att jag med dubbel kraft argumenterar emot reaktionära muslimska värderingar om någon anklagar mig för att vara islamofob. Och det kommer jag göra också nu. Ironiskt nog tar jag i själva kommentaren (som jag bifogar här) explicit avstånd från islamofobi.
Jag tycker det här är en principiellt viktig debatt men många är slarviga och inkonsekventa i sin argumentation. En del (till vänster) har inga problem att vara tydliga emot reaktionära kristna men vacklar när det handlar om att vara tydliga emot reaktionära muslimer. Jag tror det finns två orsaker till det. Många till vänster har dåligt samvete för att Europa kolonialiserade stora delar av världen för drygt 100 år sedan. Och vänstern i Storbritannien, Frankrike och andra kolonialländer var länge för kolonialismen. Idag försöker vänsterfolket kompensera sitt dåliga samvete genom att vara undfallande emot "rasifierade" araber, svarta etc. Man duckar ibland eller är otydlig emot hedersrelaterat våld. Man skyller alla problem på "väst" (den del av världen där friheten för individen är störst). Kolonialismen är ett mörkt kapitel i Europas historia. Men om vi blundar för hedersrelaterat våld och reaktionära kulturella yttringar från andra kulturer då medverkar vi till ett NYTT mörk kapitel.

Den andra orsaken till hyckleriet hos delar av vänstern är nog att många hatar USA (och Israel) och det gör reaktionära muslimer också. "Min fiendes fiende är min vän" blir den lumpna logiken. Det är fegt och det är fel.

Därför vill jag ställa följande frågor till er som följer den här debatten,.

1. Bör muslimer som vägrar hälsa i hand (med hänvisning till sin religion, samvete) stängas av från att få a-kassa om hen inte tar anvisat jobb?.

2. Bör kvinnor i heltäckande slöja (av religiösa skäl, det finns dock inget i Koranen om det) ta av sig slöjan om hon vill jobba?.

3. Bör staten dra in statsbidragen till religiösa samfund som inte är för homovigslar (inget av de muslimska samfunden är det?)

4. Bör staten dra in den juridiska vigselrätten för religiösa samfund som inte viger samkönade par (skulle betyda att vigselrätten för alla muslimska och hälften av de kristna samfunden drog in)?

Islamofobi är ett problem och ska bekämpas. Men islam är en religion (ideologi) och ska granskas precis som kristendom och religiös judendom. Allt annat är absurt.

Vilken är gränsen för samvetsfrihet och "rätten till sin religion"?

De av er som inte klarar besvara de fyra frågorna från mig visar bara att ni inte har någon konsekvent analys utan bara är ute efter att dissa reaktionära kristna och gulla med reaktionära muslimer.

För övrigt bör ni veta att arabländerna är den region i världen som har de mest abortrestriktiva lagarna. Irland, Malta och Polen har med rätta fått kritik av feminister för sina hårda abortlagar. Men i princip alla arabländer har lika hårda lagar som de tre länderna.

söndag 26 oktober 2014

Filmtips söndagkväll - Mördaren ljuger inte ensam.Filmtips - Mördaren ljuger inte ensam.

TV4 visar 21.00 ikväll, söndag, filmen baserad på boken Mördaren ljuger inte ensam från slutet av 1940-talet.

Från min recension av boken som återutgavs 2013.

"..... Den från början trevliga stämningen blir snart spänd. Det är som om något obehagligt ska hända. Och det gör det också. Puck hittar en av gästerna, Marianne, strypt och gömd under en stor gran på ön. Men det stannar inte där. Innan dramat är över blir det flera katastrofer....

Det här är kanske den första svenska deckaren där en samkönad relation explicit berättas om. Från sid 242.
De allvarliga grå ögonen vilade på den lilla Eros-figuren och plötsligt sträckte han sig fram och tog den i handen.

- Grekernas Eros! För dem var den form av kärlek som XXXX (jag utelämnar namnet för att inte förstöra spänningen) omfattade, den enda riktiga och värdiga. Man dömer människor alltför lätt, gör man inte?
Mördaren ljuger inte ensam är verkligen spännande. Inte ett litterärt mästerverk. Men som en symfoni som startar lugnt och där tempot ökas efterhand. Och där det till sist blir lugnt efter att konstaterats att alla har något att dölja, homo som hetero"

lördag 25 oktober 2014

Har du förolämpat statsminister Stefan Löfven?


Många av mina Facebook-vänner har "förolämpat" stasminister Stefan Löfven (s) och vice statsminister Åsa Romson (mp) senaste veckorna, grov satir, kritik och ironi. Trots det har polisen inte knackat på deras dörr dagen efter.

Men så är det inte i närmare hälften av världens länder. Att "förolämpa" politiska ledare kan leda till polisbesök, arrestering, fängelse och tortyr.

Bli medlem i Amnesty precis som jag är. Det kostar 20 kronor i månaden.

För rätten att fredligt "förolämpa" makthavare man är kritisk emot. I varje land. Och för varje människa lika rätt och värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc.

Amnesty tar inte emot statliga bidrag - just för att alltid kunna vara oberoende. Därför är medlemsavgifterna desto viktigare.

Som Amnestyaktivist tackar jag på förhand för ditt stöd. Det behövs.

torsdag 23 oktober 2014

Dikt om högerkristna Kdu.


Kristdemokratiska ungdomsförbundets (kdu) ordförande Sara Skytteldal har nyss anklagat mig för att skicka "spam" till henne därför att jag sänder mitt HBT-nyhetsbrev en gång i månaden (vilket jag brukar göra till de flesta ungdomsförbund). Med anledning av det kan jag inte låta bli att visa att jag också har en poetisk sida. Jag kan dikta - om inte annat så om kristdemokrater.


Tryggare kan ingen vara  - än Guds barnaskara.
Vi unga kristdemokrater vill att Jesus oss bevara
Från socialdemokrater och nymoderater - och socialliberaler som inte låter oss få vara.

Vi vet att Bibeln blivit förvanskad - av kulturmarxister och ligister.
Att Jesus levde egendomslös - är ett påhitt av socialister.
När vissa hävdar att Jesus aldrig var gift eller skaffade barn är det ett bevis för djävulens påfund.
I verkligheten bodde han i en dyr villa i Jerusalem med en kärnfamilj - det vet varje människa som resonerar en stund.

Att Jesus solidariserade sig med folk som var marginaliserade är ännu ett marxistiskt påhitt.
Jesus värnade folk som var driftiga och gjorde sitt.
Han var i synnerhet arg för att rika i Jerusalem betalade för mycket skatt.
Att han skulle engagera sig för fattiga och folk i utanförskap - det argumentet faller platt.

Han värnade att varje människa bör ingå äktenskap med någon av motsatt kön.
Trots att han aldrig gifte sig och aldrig för sin egen del om en partner gav någon bön.
Han umgicks helst med håriga muskulösa lärjungar - och hans favorit där var alltså en man.
Men vi unga kristdemokrater kan förklara det - vår version är givetvis sann.

HBTQ-rörelsen har i decennier låtit oss dupera.
Men vi unga kristdemokrater tål det ej mera.

Visst ska bögar och flator - tolereras.
Men aldrig som oss heterosexuella - respekteras.

Att både Gud och Jesus är långt ut på högerkanten vet vi visst.
Och därför förklarar vi - kdu-are javisst!Regeringen sviker löfte om mer pengar till HBTQ-föreningar.S-mp-regeringen har idag lämnat sitt budgetförslag (som de förhandlat ihop med v). I regeringens "huvudförslag" till budget finns inte med något om HBTQ (det har det inte heller funnits i tidigare regeringars budgetförslag). Men det är också möjligt att konstatera följande.

- Regeringen avsätter inte pengar för skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lovat att driva det i budgetförhandlingarna men Socialdemokraterna vill (precis som Alliansen) avvakta rättsprocessen om de berörda har rätt till skadestånd.

- Socialdemokraterna lovade före valet att ge 3 miljoner mer till HBTQ-föreningar om partiet skulle bilda regering. Det löftet sviker nu s. Förvånande eftersom Miljöpartiet och Vänsterpartie inte brukar vara negativa till att höja de anslagen. Kanske nu s, mp och v skyller på varann. Deras förtroende har dock gemensamt härmed devalverats.

S-mp-v vill minska anslagen emot diskriminering.

Det intressantaste från HBTQ-synvinkel brukar vara den bilaga till budgeten som heter Integration och jämställdhet. Regeringen föreslår kraftigt ökade anslag när det gäller integration (orsaken är att fler människor förväntas få asyl). Från ca 12,5 miljarder 2014 till ca 24,5 miljarder 2018. Lika generös har dock regeringen inte varit när det gäller områdena diskriminering och jämställdhet trots att de bara utgör en bråkdel av anslagen till integrationsåtgärder.

S-mp-v vill successivt minska anslagen emot diskriminering från 140 till 133 miljoner från 2014 till 2018 (2 av de miljonerna överförs dock 2015 till andra områden för HBT-projekt, netto blir minskningen 5 miljoner).

Sedan finns det också positiva delar i budgeten.
.... Reglerna i diskrimineringslagen (2008:567) med avseende på aktiva åtgärder bör ändras. Regeringens ambition är att aktiva åtgärder ska utökas till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder.... Regeringen avser att utifrån hbt-strategin ge de strategiska myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens kulturråd ett samlat ansvar för att inom sina verksamhets områden främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck . Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor (MUCF) får motsvarande uppdrag inom ungdomspolitiken.... Regeringen avser också att fullfölja uppdraget till Socialstyrelsen om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck genom att ge kommuner och landsting möjligheter att ansöka om projektmedel under åren 2015 och 2016.... Jämställdhetspolitiken ska vara anpassad till att alla familjer inte ser likadana ut. Regeringen vill även se över möjligheterna att underlätta för stjärnfamiljer att använda föräldraförsäkringen....
Men totalt är budgetförslaget från regeringen och v en besvikelse. De har i många år, ibland med rätta, kritiserat tidigare borgerliga regeringen för att inte haft tillräckligt höga ambitioner. Och det första s-mp-v gör när de får makten är att de sänker anslagen emot diskriminering och sviker löften om mer pengar till HBTQ-föreningar.

onsdag 22 oktober 2014

HBT-kultur. Yves Saint Laurent.Yves Saint Laurent är en av de mest kända modeskaparna genom tiderna. Förutom att han var en synnerligen begåvad designer skulle han också kunna betraktas som queer. I betydelsen att han på 1960-talet utmanade de strikta könsrollerna inom modebranschen och gjorde kläder som som ibland var "unisex". Regissören Jalil Lespert visar i filmen Yves Saint Laurent (2014) huvudpersonens liv i några decennier.

Yves träffade sin partner Pierre Bergé  i slutet av 1950-talet. De levde ihop till Yves Saint Laurent dog 2008. Filmen avslöjar dock att de, ibland, även hade sexuella relationer med andra.  Privat var Saint Laurent blyg, närmast folkskygg, fick ofta depressioner och hans missbruk av alkohol och narkotiska skulle så småningom bli omfattande.

Det här skulle alltså kunna bli en intressant film. Men den har sina tydliga brister. Visst är miljöskildringarna av Paris på 1950- och 1960-talet fascinerande. Många av de kläder som visas av de kvinnliga modellerna är vackra (tydligen har regissören fått fram originalkläderna från Laurents modehus). Huvudrollen spelas ok (men inte mer) av Pierre Niney. Problemet är att han ser ut som en 20-åring även när han ska vara en medelålders Saint Laurent.

Det främsta problemet är dock att filmen sällan blir spännande. Visst finns det sådana scener men de är för få. Även om den lyfter fram sidor av Yves Saint Laurent som de flesta av oss inte kände till tidigare.

Trailer (Youtube) till Yves Saint Laurent

tisdag 21 oktober 2014

Därför kontaktade jag INTE nazistiska Svp om deras HBT-politik i valrörelsen.Hur hanterar vi HBTQ-aktivister de som har helt olika värderingar än oss själva?

Jag tror att bästa metoden är att konfrontera de flesta med vad de tycker om HBTQ-reformer. För mig har det varit en självklar metod i relation till Sverigedemokraterna. Sedan finns det andra partier där jag varit mer tveksam till att maila dem, rasistiska och HBT-fientliga Nationaldemokraterna (som idag inte finns kvar längre) eller SKP och Kommunistiska partiet som båda är för "proletariatets diktatur". I årets val kontaktade jag dock inte ens de två senare partierna. Men det var både p.g.a. deras ideologi och att de är marginaliserade.

Det handlar om en balansgång. Att konfrontera extrema partier med vad de egentligen tycker, att de ska stå där och skämmas inför andra med deras attityder. Men samtidigt är en kontakt i någon mening ibland en legitimering. Att man tar mottagaren av mailet på allvar.

Inför årets val mailade jag diverse små partier, inklusive HBTQ-fientliga Kristna värdepartiet men även Rättvisepartiet socialisterna som trakasserar möten av Sverigedemokraterna. Skulle jag även maila folk från Svenskarnas parti? Jag ska ärligt förklara att jag tvekade några dagar. Svenskarnas parti bildades dock av Nationalsocialistisk front. Det senare partiet lades ner för några år sedan men samma människor (i princip) startade svp. Det är människor och politiker som i decennier hetsat till misshandel och mord av homosexuella (och invandrare).

Vi har alla en gräns. Den kan vi bara placera personligen. För mig är yttrandefriheten central. Även för de som står för allt som jag är emot. Jag kommer fortsätta försvara nazistiska Svp.s rätt att ha torgmöten.

Men jag kunde inte förmå mig att skicka ett sakligt vänligt mail till Svenskarnas parti om vad de tycker om HBTQ-politiken. (Jag skulle inte heller kontakta någon svensk sektion av IS om det finns en sådan om deras attityder till HBTQ-reformer).

Där gick min gräns.måndag 20 oktober 2014

Idag besökte jag en sexklubb där medelåldern var ca 60 år.


Det var med viss tvekan jag besökte Taboo, Malmös största porrbutik, idag. Åkte med bussen till Möllevångstorget, fram tills jag kom dit (ca 14.30) fanns det en återvändo. Men där måste jag bestämma mig, skulle jag gå till porrbutiken och Safe sex-kampanjen eller köpa billiga grönsaker på torget. Båda evenemangen slutade 15.00. Jag valde det förra. Kände mig nästan som James Bond på ett besök i ett nytt äventyr. Jag hade kollat infon från RFSL-rådgivningen i Skåne.
Tre måndagar i oktober gästar Safe6 Taboo sexshop i Malmö med vår kondombar och möjlighet till anonymt hivtest med snabbsvar. Vi snackar säkrare sex, kondomer och bjuder på en lunchbaguette. Vi är på plats 6, 13 och 20 oktober mellan klockan 13-15. Adressen är Södra Förstadsgatan 81 i Malmö. Alla killar som snackar med oss får en fribiljett till cruising i källaren.
Mötte Niklas Eriksson (bilden) och vi var båda gayaktivister redan i början av 1990-talet i sydvästra Skåne så jag känner honom väl. Han förklarade att de fått bra respons de tre måndagar de varit där. Män som har sex med män har fått möjlighet att göra anonyma hiv-test och få tips om säkrare sex. De bjöd på en delikat lunchmacka. Lämpligen kallad baguette (vissa använder det ordet för en manlig kroppsdel).

"Varning" som kan få motsatt verkan.

RFSL rådgivningen i Skåne erbjuder även i övrigt hiv-tester (de har tystnadsplikt). De har kuratorsverksamhet för de som vill ha någon att samtala med. Och de har en en egen hemsida Safe 6. De "varnar" för att den har explicit sexuellt material men jag tror att för många män som gillar män får den "varningen" en motsatt verkan. :-)

Efter att ha tagit foton och skaffat info från Niklas fick jag min fribiljett. Jag lämnade in min väska i ett skåp och gick sedan in i "cruising area". Det finns massor av bås där p-rullar visas. Det är heteroporr och bögporr. Du kan snabbt klicka via gamla hederliga knappar till en annan film.

Säkert ca 60 år i medelålder bland besökarna.

Det jag reagerade mest över var den höga medelåldern, säkert var den ca 60 år bland de som var där. Jag var en av få som var yngre än 50 år. Men kanske det inte är så konstigt egentligen. Fram till 1980-talet var sådana här anonyma kontakter alternativet för många män som gillar män. Ju mer anonymt desto bättre - då var risken mindre att någon annan skulle få veta att någon gillade ha sex med män och inte ville berätta det för sin omgivning.

Dagens unga män (om man ska generalisera, det finns många undantag) som gillar män träffas ofta via internet, de lever i ett samhälle där homosexualitet generellt är accepterat och tycker det är konstigt att de ska behöva gå på sådana här ställen med anonym sex. Och det visar att homosexuella och heterosexuella egentligen inte är så olika - när vi är i samma sociala omgivning.

På något vis har tydligen vissa sådana här sex-klubbar blivit ett reservat för män som tänder på diskursen (för att använda ett vetenskapligt begrepp) att homosexualitet är tabu. Just det anonyma, det "förbjudna" har ännu en lockelse. Precis som när de var unga för 30-50 år sedan.

Vi måste kunna tala om hiv.

För alla som jobbar med säkrare sex bör man förhålla sig till att gruppen män som har sex med män är diversifierad. Och orsaken till att jag publicerat den här bloggposten är givetvis inte främst för att berätta om mina erfarenheter idag. Utan att lyfta diskussionen om säkrare sex. I princip varje vecka får en man som har sex med män i Sverige hiv.

Det finns bara ett hyfsat säkert skydd. Och det är kunskap. Om säkrare sex och hur man förhindrar att man själv eller någon man har sex med får sjukdomen. Visst har bromsmediciner (mediciner som förhindrar att hiv övergår till aids) gjort att folk (i Sverige) inte dör av hiv idag. Men stigmat emot hiv-positiva finns där. Och biverkningarna av bromsmediciner.

Och vi har alla ett personligt ansvar för säkrare sex. Myndigheter måste göra sitt men det egna ansvaret kan aldrig delegeras bort.

På 1990-talet fanns det en slogan.

Have fun - be safe

Det gäller även idag.

lördag 18 oktober 2014

HBT-kultur. Orthodox calendar.Snart kommer Orthodox calendar 2015. En produkt som närmast är en orgie i homoerotik och kitch men även har som mål att motarbeta homofobi. Från företagets hemsida.
OC (Orthodox Calendar) is the title of wall calendars and videos first published in 2012, featuring nude and semi-nude photographs of members of the Orthodox Church. The calendar is the brainchild of a group composed mostly of Orthodox eastern Europeans of the former communist region. The primary goal was to create the very first organized global effort against homophobia in the Orthodox Region. At the same time, the calendar takes an ironic approach to the Orthodox Church itself, which in recent years has been embroiled in artist repression, questionable behavior and homophobia. Through their unconventional and bold images, OC’s creative Team seeks to counteract the negative and outdated influences of most of the Orthodox Church leadership. While recognizing that change might not come quickly to the official Orthodox Church position, OC nonetheless believes that at least it can encourage people (believers or not) to reflect and realize that there is an urgent need for an update in values as part of the modern society.
Det kan tyckas vara ett vällovligt projekt men det finns också flera saker som bör problematiseras i samband med det. Bilderna är onekligen snygga och koreografiskt skickligt gjorda. Jag gillar ju både homoerotik och kitch. Men vad är det främsta syftet med dem? Är det att folk ska bli kåta av dem eller att förändra attityder emot homofobi och att visa att många kristet-ortodoxa är HBTQ-personer? För det är faktiskt olika saker.

Starta en parad för folk som vill vara extremt lättklädda.

Tolka mig rätt. Jag är porr-liberal. Företag ska givetvis t.o.m få göra kalendrar med "full-frontal nudity". Men risken är att det här bara spär på fördomar (bland kristet-ortodoxa som ofta redan är homofientliga) om att homosexuella bara fokuserar på nakenhet och sex. Inte ens en religiös kalender kan de göra utan att rumpor och överkroppar ska finnas med.  Det kan bli kontra-produktivt. Den här debatten finns ju också om de mest lättklädda i gayparader. Det är ok att vara extremt lättklädd för min del men det måste kanske inte vara just i en gayparad. Även om 99 % av övriga deltagare är påklädda som de flesta andra. Varför inte arrangera en parad för folk som gillar vara nästan nakna på offentlig plats, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet? Jag lovar att jag inte kommer protestera.

Jag vill förtydliga att det jag främst reagerat emot är bilderna för kalendern för 2014 (bilden till bloggposten är från den). Tidigare versioner har varit mer "politiska" och mindre "sexuella". Enligt förhandsvisningarna av kalendern för 2015 lär det bli mer fokus på politik och religion igen.

Homosexuell = man.

Men det finns också en annan invändning. Nästan alla medverkande är män. Men så har det ofta varit i delar av gay-rörelsen och är det ibland ännu. Homosexuell = man.

För de kunde ju haft bilder av lesbiska som vill bli kristet-ortodoxa präster som många bögar är det redan idag (men döljer det utåt). Då hade det varit verkligt revolutionerande. Bortom homoerotiken och kitchen.

fredag 17 oktober 2014

Att håna Åkesson (sd) för hans depression är faktiskt skamligt.


Kvällens främsta nyhet är givetvis att Jimmie Åkesson (bilden), ordförande för Sverigedemokraterna nu sjukskrivit sig p.g.a. utmattningsdepression. Jag publicerar återigen en bloggpost som jag publicerade januari 2010. Redan då (utan att ha någon susning om Åkessons senare problem) frågade jag hur många svenskar som skulle ge Åkesson stöd om han blev deprimerad.

Jag fick själv en utmattningsdepression 2004 så jag vet vad det handlar om. Det här är ett betydande folkhälsoproblem i synnerhet när fler än tidigare (förmodligen p.g.a. förväntningarna att alltid vara "uppkopplade") känner sig stressade.


Iris Robinsson, parlamentsledamot för högerpartiet DUP och fru till den främst ansvarige ministern för regionen Nordirland lämnar politiken. Det avslöjar den brittiska gaysiten Pinknews. Orsaken är att depressioner omöjliggör hennes arbete skriver hon själv.

Robinsson blev förra året ökänd för sin homofientlighet. Han kallade homosexualitet för en "abnormitet" och en "mental sjukdom" som kunde bli "botad". Hon har också varit anklagad för fusk med ersättningar och löner inom politiken.

Nu har ju HBT-rörelsen äntligen en chans att trycka till Robinsson ordentligt eller hur? Det blev väl reaktionen från brittisk gayrörelse?

Nej. Tvärtom skriver den konservative gaybloggaren Iain Dale en generös och värdig kommentar.

Från en annan Pinknewsartikel.
He wrote on his blog: "I have had my differences with Iris Robinson. But it is a great shame that chronic depression has forced her to announce she will be standing down from parliament at the next election.

"I count myself very lucky that no matter how bad things have ever got for me, I have never suffered from depression myself, and perhaps it is difficult therefore to empathise properly with people who do, but knowing several people who do have bouts of depression from time to time, I wouldn't wish it on anyone."

Former Labour spin doctor Alastair Campbell, who has suffered from depression, also wished her well.

He wrote: "If my own experience is anything to go she will feel better for being open, and she will perhaps be surprised by the warmth of people towards her admission. There are so many people out there with mental health problems, yet so few who speak openly about them." He added that he hoped she would get involved with the Time to Change campaign, which seeks to break down stigma around mental illness.

Nog är det sant det Dale och Campbell skriver. Vi har ofta lätt att sympatisera med någon efter att någon avlidit. Men en del har svårare att ge stöd åt människor med depressioner. Att säga till någon deprimerad att "ta sig samman" är så hjärtlöst som det vore att säga till någon med fysiska problem att springa 100 meter trots att det inte är möjligt för vederbörande.

Depressioner är ett problem inom alla grupper. Även bland politiker. Men sällan skrivs det om det i media. Kjell Magne Bondevik, fd statsminister i Norge och även han tidigare homofientlig berättade för några år sedan att han måste sjukskriva sig för en depression. Kraven blev omöjliga.

Givetvis ska Robinson mycket tydligt fördömas för sin homofientlighet. Men som människa har hon problem som hon avslöjat. Det bör inte vändas emot henne utan tvärtom kan det kanske orsaka mer öppenhet om ett vanligt problem i samhället.

Jag vill också kommentera att Dales kommentar kanske också har något med brittisk debatt att göra. Hur många politiker i Sverige hade skrivit något sådant om Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna avslöjat att han är deprimerad och måste lämna politiken?

Man ska givetvis inte generalisera om britter som grupp, men kanske är den policyn något vanligare där. När det är tufft, när någon ligger på marken, då sparkar man inte. Kanske något som egentligen är sympatiskt även för oss svenskar.

tisdag 14 oktober 2014

Checklista till riksdagspolitiker om HBTQ-reformer.Jag har idag skickat följande mail till 34 riksdagsledamöter. Det är en checklista om vad de kan lämna motioner (förslag) om när det nu är allmän motionstid några veckor. Alltså att ledamöterna i får lämna förslag om vilket politiskt område som helst. I flera år har jag skickat sådana här mail även till några kd-ledamöter. I år har jag för första gången även haft med en sd-politiker, Cassandra Sundin, öppet bisexuell riksdagsledamot.


I det här mailet tipsar jag om möjliga motionsförslag när det gäller HBTQ-reformer. Ni som är riksdagsledamöter sedan tidigare vet hur rutinerna är. Till er som är nya har nog era partier förklarat vad motioners inlämnande och behandlingar handlar om. Det viktiga är oftast att hålla en debatt politiskt levande och orsaka press på regeringspartierna att flytta fram positionerna i ärendet. Medlemmar från regeringspartier kan också göra det.

Säkert har många av er som får det här mailet redan skickat in en eller flera HBTQ-relaterade motioner nu när det är allmän motionstid. Men kanske du missat något som du egentligen tycker är viktigt. Betrakta det här som en check-lista.

Det viktiga är att inte att du måste hålla med om alla de här reformerna utan att du använder din plats i riksdagen för att flytta fram HBTQ-politiken närmaste året.

Mvh

Bengt


HBT-reformer

1. Könsneutral föräldraskapspresumtion.
2. Utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.
3. Att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har.
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen.
5. Sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.
6. Införa ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
7. Sverige ska jobba inom EU för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar inom i princip alla samhällsområden emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.
8. Sverige ska jobba inom EU för att samkönade äktenskap i Sverige ska respekteras juridiskt oavsett vill vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
9. Sverige ska jobba för att FN antar en HBT-konvention.
10. Att regeringen ska ge socialstyrelsen i uppdrag att göra en bred genomgång av äldre HBT-personers situation. Någon sådan har aldrig gjorts, däremot för många andra delgrupper inom HBT-gruppen.


HBT-Queerreformer

1. Att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare (om en domstol bedömer det att vara till barnets bästa) 
2. Att även sambopar (samkönade eller olikkönade) ska kunna bli prövade som adoptivföräldrar. 
3. Att ensamstående kvinnor (homo- bi- eller heterosexuella) ska kunna bli inseminerade vid kliniker. 
4. Att förenkla faderskapsprövningen för ogifta olikkönade par.
5. Att ogifta pappor enklare ska kunna bli erkända som förälder till ett barn, om mamman till barnet nekar till att mannen är pappan startar ofta en lång och byråkratisk process.
6. Att det ska vara möjligt att använda både donerad sperma och donerade äggceller (embryodonation) vid behandlingar för att en kvinna ska bli med barn. Idag är det bara tillåtet att en av de två är donerad.
7. Att tillåta surrogatmödraskap, att en kvinna blir gravid mot ersättning för sina omkostnader men sedan lämnar barnet till någon annan individ eller par.
8. Att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.
9. HBTQ-personers situation inom skolan, vården, äldreomsorgen, kulturen, idrotten, religiösa samfund etc.
10. HBTQ-personers situation internationellt, inom biståndspolitiken och som HBTQ-asylsökande.
11. Att karenstiden (idag 12 månader för vissa grupper) ska kortas för att få ge blod.
12.  Att regelverket när det gäller sexualitetspolitiken (inseminationer och annat) inte ska vara så olika som det är idag mellan de olika landstingen och regionerna.


Uppdatge

söndag 12 oktober 2014

Därför fick Gardell Zlatan att kommentera offentligt att han är bisexuell.


Eftersom både Björn Söder (sd) och Zlatan Ibrahimovic (fotbollsspelare) är aktuella och debatterade i media i höst publicerar jag den här bloggposten igen. Av någon slump är de båda skåningar dessutom.


I Expressen idag (sid 22-23) lämnar fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic äntligen den sanna versionen av varför han höll sin medspelare Gerard Pigué kärleksfullt i hand (bilden till den här bloggposten) för några år sedan. I intervjun i Expressen förtydligar Zlatan att han "oftast är hetero" men även haft en del sexuella relationer med killar "för några år sedan".

Att han berättar det här kan vi egentligen tacka Jonas Gardell för. På kultursidorna 23 mars kritiserade han i en debattartikel den homofobi och machoattityd som är vanlig inom fotbollen.
För något år sedan spreds över hela världen bilder på Zlatan när han på en parkeringsplats höll handen med lagkamraten Gerard Piqué.

Kommentarerna var hånfulla och smått hysteriska, och Zlatan återupprättade sin ifrågasatta maskulinitet genom att erbjuda sig att visa en kvinnlig journalist att han "inte var bög" och hon fick gärna ta med sin syster också!

Blir med detta som bakgrund Anton Hysén en sorts förrädare mot gruppen? En trojansk häst? En krackelering av hur man definierar maskulinitet?
Johan Hilton (själv öppet homosexuell) som är kulturchef på Expressen fick då idén att sammanföra Ibrahimovic och Gardell. Vill förtydliga att vi är många HBT-människor i Malmö som sedan länge har koll på att Ibrahimovic även är intresserad av män. Trots att han aldrig besökt något gayställe har flera avslöjat att de haft sex med honom. Men av princip "outar" jag inte folk här på bloggen. Men efter Anton Hysén komma-ut-process är det här ännu ett tecken på att attityderna håller på att förändras till det bättre. Hysén ska dock ha en extre eloge för att han var först i Sverige bland elitfotbollsspelare.

Bifogar Expressens artikel från idag.
Zlatan Bi-brahomovic?

Nu får Anton Hysén konkurrens. Inte bara på fotbollsplanen utan som Sveriges främste fotbollsbög. Nåja, att kalla Zlatan Ibrahomovic för bög är inte något han själv gör. Han berättar själv, exklusivt för Expressen, varför han träder fram idag.

"För mig är det här inte något jag egentligen planerat. Blev kontaktad av Johan Hilton (kulturchef för Expressen red. anm.). som jag känner hyfsat eftersom vi har gemensamma vänner. Han frågade om jag ville träffa Jonas Gardell för att "snacka manlighet". Först blev jag förvånad, varför snacka manlighet med någon som själv kallar sig riksfjolla (ha,ha) men sedan förstod jag det var allvar.

Nu blev det aldrig någon träff eftersom vi båda är upptagna men däremot snackade vi i telefon en kväll. Och Gardell fick mig att inse att jag inte kan hålla på att ljuga. Det var ganska omoget att förneka att jag och Gerard (Pigué red. anm) faktiskt tyckte om varandra. Mycket om du förstår vad jag menar. (ha,ha). Det är nog den enda man jag varit förälskad i, men visst har jag haft sex med andra. För flera år sedan. Nu har jag flickvän och barn och det räcker för mig."

Lars-Åke Lagrell nöjd.

Även om Zlatan tonar ner det är det klart att han avslöjande lär nå media inte bara i Sverige utan också i andra länder. Expressen har försökt nå diverse människor för att få kommentarer.

Lars-Åke Lagrell, ordförande för Fotbollsförbundet tycker det är bra att Zlatan känner han kan berätta om sina tidigare relationer med män.

- För oss som jobbat med värdefrågor så är det givetvis bra, att attityderna blir öppnare. Men till sist måste det vara något som varje spelare själv avgör.

De politiska kommentarerna har hittills varit få trots att Zlatan är välkänd. Statsminister Fredrik Reinfeldt skriver i en skriftlig kommentar till Expressen att det här visar att samhället har blivit mer tolerant.

Expressen har också sökt de två partiledare som ibland blir anklagade för att vara homofober.

Sd-politiker attackerar Zlatan.

Socialminister Göran Hägglund (kd) visar inga som helst negativa reaktioner utan framför i telefon följande.

- Så länge Zlatan gör mål bryr jag mig inte om han är bisexuell, vänsterhänt eller något annat. Men det är först den dag han ansluter sig till HV71 (Hägglunds favoritlag red.anm.) han kan få mitt fulla stöd.

Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson är något mer allvarlig i sin kommentar och framför bara följande.

- Det här är inget som Sverigedemokraterna som parti har några synpunkter på.

Det trots att Åkesson har partikolleger som tidigare ifrågasatt om Zlatan verkligen är "svensk". Men deras gruppledare i riksdagen, Björn Söder, är mer pratsam om Zlatans bisexualitet.

- Jag tycker det här visar att mångkulturen är ett riskabelt projekt. När alla i Landslaget hette Andersson, Johansson eller liknande var det aldrig några med bögtendenser. Vi i Sverigedemokraterna har inget emot bisexuella egentligen, men det får aldrig bli en norm. Och det är precis det som kan bli resultatet när en välkänds fotbollspelare berättar att han har sex med alla kön.

Men brukar inte ni i Sverigedemokraterna varna för att invandrare är homofober och försöka värva röster bland HBT-personer med det resonemanget? Borde ni då inte tycka Zlatans berättande om sin bisexualitet är något positivt.

- Ditt resonemang utgår från en politisk korrekt logik som vi i sd inte tillämpar.

Jonas Gardell är däremot uppspelt över att "som riksbög fixat någon som är riksbi".

Anton Hysén tycker det är "coolt" att han fått sällskap. "Känner ingen som helst konkurrens (ha,ha) , tvärtom ju fler som är öppna desto bättre. Men själv är Zlatan inte min typ, han är något för fjollig för att vara min idealkille. "

Fjollig eller macho, Zlatan Bi-brahimovic lär förändra en del attityder med sitt avslöjande.
Den här bloggposten publicerades 1 april 2011. Nej, Zlatan har inte kommit ut som bisexuell och det är inte heller rykten i Malmö, vad jag vet, om att han haft sex med andra män.

torsdag 9 oktober 2014

Ljög s-politikern Jamal El-haj om homovigsel i Malmö moské?


Mailade igår Jamal El-haj om homofientlighet i muslimska samfund. Han är ledande politiker i Socialdemokraterna i Malmö. Hade plats 4 på valsedeln i riksdagsvalet och eftersom s fick tre mandat från Malmö betyder det att El-haj bli riksdagsledamot om någon av de tre första på listan avgår eller är långvarigt frånvarande.
För några år sedan publicerade jag en bloggpost om att en nämndeman för Socialdemokraterna, Ayoub Chibli, flera gånger skriftligt hävdat att "homosexualitet är ondskans begär". Socialdemokraterna är idag ett tydligt HBTQ-vänligt parti. S i Malmö har trots det här allvarliga problem lokalt när det gäller homosexuellas och bisexuellas rättigheter. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Ilmar Reepalu (och förmodligen även hans efterträdare Katrin Stjernfeldt) har haft nära kontakter med imamer som vägrar fördöma avrättningar och tortyr mot homosexuella och bisexuella i Irak. Skamligt.

Från en artikel i Skånska dagbladet. Al-Muntadar-moskén i Malmö är en del av just ayatolla Ali al-Sistanis organisation. Moskén ägs av den europeiska grenen av rörelsen, vilket också bekräftas av församlingen. Det var hit kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) och kommunstyrelseledamot Jamal El-Haj förlade ett strategiskt valmöte i september förra året.

Alla muslimska samfund i alla länder är homofientliga d.v.s. emot samkönade relationer. Förutom ett fåtal som startats av HBTQ-muslimer själva, tydligen finns det en homovänlig muslimsk församling i London också. I övrigt är homofientligheten kompakt bland muslimska samfund. Homofientliga är även de flesta kristna och en del judiska men där är situationen mer blandad. Sedan är en del muslimska individer homovänliga och det är HBT-vänliga muslimska föreningar i några länder.

Socialdemokraterna i Malmö har, med rätta, kritiserat Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och islamofobi. Men när ni inte riktade tydliga krav mot Ayoub Chibli att han skulle lämna sitt nämndemansuppdrag (jag vet att ni inte kan avsätta honom), inte tydligt framfört er HBT-vänliga politik även i kontakter med imamer, i muslimska samfund och i områden som Rosengård förlorar ni all trovärdighet i debatten med sd.

Det är inte främlingsfientligt att ställa samma krav på muslimer som på kristna. Tvärtom är det främlingsfientligt att ha lägre förväntningar på muslimer än på kristna. Basta!

Nu hade ju den här storyn kunnat sluta där. Jag hoppas och tror att Chibli inte nomineras till något nytt uppdrag. Men kritiken emot er s-politiker för att ni inte kunde offentligt kräva att han skulle avgå kvarstår. Ni har ju ingen som helst trovärdighet kvar om ni skulle kräva sd-politiker avgår efter grovt intoleranta kommentarer.

Några dagar före riksdagsvalet var jag på Södervärn. Jag hade med mig informationsblad med en sammanfattning om den senaste HBTQ-rapporten jag gjort. Jag gav ett exemplar till valstugan men såg också Jamal El Haj. Han är inte vilken s-politiker som helst utan är förste ersättare för s i valkretsen för Malmö kommun efter valet. Han kan alltså bli riksdagsledamot närmaste åren om någon av de tre före avgår eller är långvarit borta från sitt jobb. Jamal El-Haj fick ta emot min kritik emot att s i Malmö inte tydligt velat få bort homofientlige Chibli från nämndemansposten.

Till min förvåning hävdar El-Haj då att Sydsvenska dagbladet skulle skrivit i tidningen om att ett homosexuellt part vigts i Malmö moské. Jag har haft mycket att göra men har nu efter många påminnelsemail fått besked både från sds och moskén om att en sådan vigsel inte ägt rum. Mycket tyder på att Jamal El-Haj ljög sig blå i ansiktet inför mig. Jamal har nu tre alternativ.

1. Plocka fram bevis för det han hävdat, att sds skrivit om att en samkönade vigsel ägt rum i Malmö moské. Eller något bevis bara för att en samkönad vigsel ägt rum i moskén.

2. Be mig om ursäkt för att han hittade på en historia för att han blev pressad som s-politiker. han sa till mig "men du måste ha koll på vad som händer" när jag förklarade jag inte sett något om en muslimsk homovigsel. Tydligen är det Jamal som helt saknar koll på vad som händer och ljuger sig blå i ansiktet. Du kan be mig om ursäkt Jamal.

3. Förneka att du och jag har det här samtalat. Då ljuger du dig verkligen blå i ansiktet. Men gör du så kommer jag ALLTID att från och med nu spela in varje samtal med politiker i Malmö via min mobil och i synnerhet s-politiker.

Ryssland och muslimska diktaturer bekämpade HBT-resolution i FN.


Med 25 röster för, 14 emot och 7 som avstod beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter 26 september att anta en ny resolution om mänskliga rättigheter för HBT-personer. Från hemsidan Washington blade.
The U.N. Human Rights Council on Friday adopted a resolution against anti-LGBT violence and discrimination. The body approved the resolution by a 25-14 vote margin after more than an hour of debate.

The U.S., along with Argentina, Austria, Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Montenegro, Peru, Philippines, South Korea, South Africa, Macedonia, the U.K., Venezuela and Vietnam voted for the proposal. Algeria, Botswana, Cote d’Ivoire, Ethiopia, Gabon, Indonesia, Kenya, Kuwait, Maldives, Morocco, Pakistan, Russia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates opposed it. Burkina Faso, China, Congo, India, Kazakhstan, Namibia and Sierra Leone abstained.

The U.N. Human Rights Council before the final vote rejected seven proposed amendments put forth by Egypt, Uganda, Pakistan, South Sudan and other countries that sought to strip LGBT-specific language from the proposal
Kanske ni kollade listan på de länder som röstade för och kom fram att där bara finns 24 länder. Washtingon blade missade Rumänien som också var positiva till HBT-resolutionen, men det stämmer att 25 länder röstade för.

2011 röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter för första gången för en resolution om HBT-rättigheter men då var resultatet betydligt jämnare. Den här gången hade länder som var positiva till en HBT-resolution egen majoritet.

Urvalet är alltså bara 46 länder men trots det kan det vara intressant att granska hur ländernas representanter röstar om man delar in dem  i olika grupper.

Amerika 9 länder

100 % röstade ja.

Europa 12 länder

92 % röstade ja.
8 % (Ryssland) röstade nej.

Min kommentar: Det här är inget nytt. Fram tills för ca 10 år sedan var Europa den världsdel som generellt röstade HBT-vänligast i FN men nu har Amerika gått förbi. Det är länder som Ryssland, Vitryssland och tidigare även Vatikanstaten som i FN lobbat emot HBT-resolutioner. Förhoppningsvis kommer den nye påven att fokusera på annat än att jobba emot mänskliga rättigheter för HBT-personer.

Asien 13 länder

31 % röstade ja.
46 % röstade nej.
23 % avstod.

Afrika 12 länder

8 % röstade ja.
59 % röstade nej.
33 % avstod.

Länder där kristendomen är vanligaste religionen. 29 länder
76 % röstade ja.
17 % röstade nej.
7 % avstod.

Länder där islam är vanligaste religionen. 11 länder

73 % röstade nej.
27 % avstod.

Länder som har totalförbud emot samkönade manliga relationer: 13 länder

Algeriet, Botswana, Etiopien, Kenya, Kuwait, Maldiverna, Marocko, Pakistan, Saudiarabien, Förenade arabemiraten röstade nej.

Indien (Indiens regering har dock meddelat att samkönade manliga relationer bör tillåtas), Namibia och Sierra Leone avstod.

Länder som tillåter samkönade relationer. 33 länder.

25 länder röstade ja (samtliga som var för resolutionen)
4 länder röstade nej Elfenbenskusten, Gabon, Indonesien, Ryssland
4 länder avstod Burkina Faso, Kina, Kongo, KazakstanMin sexpolare blev avvisad till Rumänien.


Visst minns jag det. Jag och en man från Rumänien hade sex hemma hos mig på 1990-talet. Han var asylsökande, vi pratade en del om hans situation. Det var inte bara sex. Men det var inte heller något seriöst, bara några tillfälliga kontakter. Men han var sympatisk, jag gillade honom.

Några månader senare träffade jag killen Och jag vet ännu exakt var det var i Malmö. Vid kanalen nära stadsbiblioteket. Jag blev glad att se honom och frågade honom hur det är. "Jag har fått definitivt avslag på min asylansökan som homosexuell flykting". Han var ledsen.

Först visste jag inte vad jag skulle säga men det blev väl något med "jag beklagar det och hoppas du får ett bra liv i Rumänien". Men orden kändes något tomma. Vad framför man till någon som ska avvisas från landet?

Svårare stå för en stramare flyktingpolitik framför någon som ska bli avvisad.

Med hjärnan förstod jag givetvis att migrationsmyndigheterna hade gjort rätt. Rumänien var, och är, ett dåligt samhälle för homosexuella (och romer etc) men förföljelsen är inte så allvarlig att det motiverar att få stanna i Sverige. Samma situation hamnar många från länder som Ryssland i idag.

Men med hjärtat ville jag han skulle få stanna. Det är lätt att stå för en stram migrationspolitik när man debatterar (just några år på 1990-talet ville jag strama åt flyktingpolitiken även om jag även då hade liberala värderingar) men mycket svårare att stå öga mot öga emot någon och framföra "du bör inte få stanna här".

Något år senare svängde jag igen och blev för en generös migrationspolitik, precis som jag varit som ung (något naiv när det gäller det här, jag erkänner det) liberal på 1980-talet. Jag vet inte om just den här händelsen påverkade mig men det kan ha varit en orsak. Det är så lätt att argumentera utifrån siffror och andelar men mycket svårare att konstatera att den egna attityden drabbar människor man möter.

Liberala visionen är fri invandring.

Min vision är fri invandring. Att folk lika fritt ska kunna röra sig över nationsgränser som över landskapsgränser i Sverige. Inget annat mål duger på sikt. Att få röra sig fritt måste vara en liberal vision.

Men med den ekonomiska fördelning i världen vi har idag i kombination med det välfärdssystem som finns i västländer fungerar det inte. Alltså är jag för en reglerad invandring. Jag står upp för att Sverige har Europas mest generösa migrationspolitik. Dock är det bara 40 % som i sista instans får asyl. Även det står jag upp för. Jag försvarar Reva, tycker man att vi ska ha en reglerad invandring måste Reva vara en naturlig del. Vi ska inte införa fri invandring i smyg genom att låta folk fritt få bosätta sig illegalt. Är man för att fri invandring ska genomföras 2014 ska det beslutas i Sveriges riksdag.

Bilden till den här bloggposten är från Vellinge, en förortskommun till Malmö. Moderaterna har styrt i decennier, framfört att de värnar frihet men har fram tills nyligen motsatt sig att asylsökande ska få bosätta sig där. En försiktig förändring har skett där de accepterat några ensamkommande flyktingungdomar.onsdag 8 oktober 2014

"Der ewige jude...."Judar 1932. Muslimer 2014.

Ni som känner mig vet att jag riktat skarp kritik emot reaktionära muslimska samfund (nästan alla muslimska samfund är reaktionära) men även argumenterar emot islamofobi, att smeta ut skulden för vad imamer eller extremister framför på alla muslimer.

Låt oss granska några av nazisternas "argument" emot judar på 1930-talet. Bilden är från den tyska nazistregimens propagandafilm från 1940 där de jämförde judar med pestsmittade råttor.

Obs: jag tar avstånd från de här attityderna men jag redovisar argumenten. Om du som läser det här och levt på 1930-talet i Tyskland vad hade du trott?

1. Judarna är privilegierade och tjänar mycket mer än övriga befolkningen. Den politiska ledningen gynnar avsiktligt att den judiska kulturen ska ta över Tyskland.

Min kommentar: 1932 tjänade judar i medel 11 gånger så mycket som en icke-jude i Tyskland. Orsaken var att kristna tidigare inte fått ta ut ränta (av religiösa skäl) och judar därmed dominerat inom bankväsendet samt att judar varit utestängda från många kroppsarbetande yrken. Judarna dominerade inom kultursektorn i Tyskland, i synnerhet i Berlin. Men även inom yrken som jurister var andelen judar ofantligt större än sin andel av befolkningen 1932 i Tyskland. Judar var inte värre ockrare än andra låneutgivare men eftersom så många bankirer faktiskt var judar (majoriteten av bankirer) blev de en lätt syndabok. Allt det där var en grogrund för det argumentet. "Judar vill inte jobba, bara tjäna pengar på andras arbete":

2. Judarna vill inte anpassa sig till Tyskland.

De lever i ghetton och förorter och föraktar den tyska kulturen. Visst finns det assimilerade judar, några som är ok, men de är få.

Min kommentar: Judar hade historiskt ofta inte haft något annat val än bo i ghettona.

3. Judendomen är inte bara en religion, det är en politisk ideologi som strävar efter att ta över samhället. De har en hemlig agenda att ta över Europa.
Nazisterna hänvisade till Bibelcitat om att judar betraktar sig själva som "det utvalda folket". Nazisterna älskade att plocka fram suspekta citat från Gamla testamentet och judiska mäns kommentarer där. Att de hävdar de har Gud med sig när de i krig besegrar grannfolken.

Min kommentar. Kristendomen byggde sin religion på en jude, Jesus.

4. Judar är överrepresenterade när det gäller våldtäkter.

Inte alla judar men många drivs av att våldta kristna kvinnor. Det är från deras kultur.

Min kommentar: Jag vet inte om det det är sant att judar var överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. Dock utgjorde de bara 1 % av befolkningen och en kompakt majoritet av judiska män våldtog aldrig någon.

5. Det politiska och kulturella etablissemanget förhindrar och försöker censurera sanningen om judars överrepresentation i ledande yrken, om problem kopplade till judar etc.

Min kommentar. Media har alltid haft ett urval av nyheter. Säkert fanns det i några Berlintidningar på 1920-talet en "politisk korrekthet" eftersom man inte ville stigmatisera minoritetsgrupper, kanske den där "PK-aktigheten" ibland gick för långt precis som i Stockholm idag. Men det nazisterna ville var ju inte att Berlintidningarna skulle berätta som det var, de ville att tidningarna främst skulle berätta när judar begått brott, inte övriga 99 % av befolkningen.


Visst är det här vidrig anti-semitism. men argumenten känns igen idag - bara emot en annan grupp.

Sverigedemokraterna, som idag är Sveriges tredje största parti, har ett arv i anti-semitism och halvnazism men har gjort en "total make-over" senaste 15 åren där. Men har de lärt sig något på allvar?

tisdag 7 oktober 2014

Liberala kd-ledamöter blir ordförande i två utskott som behandlar HBTQ-reformer.Riksdagen har idag valt de som blir med i dess utskott. Just utskotten kommer få en viktig roll nu när regeringen behöver stöd från flera oppositionspartier för att få igenom förslag. Det är där som förslag förbereds innan de når hela riksdagen för debatt och omröstning.  Jag listar här vilka utskott som kommer få ansvar för diverse HBT-reformer.
Civilutskottet

En könsneutral föräldraskapspresumtion.

Ordförande: Caroline Szyber (kd)
Vice ordförande: Johan Löfstrand (s)
Ledamot som är öppet HBTQ: Robert Hannah (fp)

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunderna i lagen.

Ordförande: Raimo Pärsinen (s)
Vice ordförande: Ulf Kristersson (m)

Konstitutionsutskottet

Möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön.
Förbud i regeringsformen (grundlagen) emot diskriminering p.g.a. könsidentitet

Ordförande: Andreas Norlén (m)
Vice ordförande: Björn von Sydow (s)
Ledamöter som är öppet HBTQ: Hans Ekström (s) och Jonas Gunnarsson (s)

Justitieutskottet

Straffskärpningsparagrafen vid hatbrott ska explicit skydda även transpersoner.

Ordförande: Beatrice Ask (m)
Vice ordförande: Annika Hirvonen (mp)

Konstitutions- och justitieutskottet (delat ansvar)

Lagen om hets emot folkgrupp ska förbjuda hets p.g.a. könsidentitet

Socialutskottet

Sänka eller avskaffa åldersgränsen för att få byta kön juridiskt.

Ordförande: Emma Henriksson (kd)
Vice ordförande: Veronica Palm (s)

Utrikesutskottet

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ordförande: Kenneth G Forslund (s)
Vice ordförande: Karin Enström (m)
Ledamot som är öppet HBTQ: Hans Linde (v)

Utrikesutskottet och EU-nämnden (delat ansvar)

Sverige ska jobba i EU för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
Sverige ska jobba för att EU beslutar att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ordförande i EU-nämnden: Carl Schlyter (mp)
Vice ordförande i EU-nämnden: Eskil Erlandsson (c)
Ledamot som är öppet HBTQ: Börje Vestlund (s)

Det kan verka vara ett problem att två kd-ledamöter blir ordförande för två av utskotten som har ansvar för HBT-reformer. Dock bör det noteras att Caroline Szyber och Emma Henriksson är de två liberalaste och HBT-vänligaste ledamöterna i kd-riksdagsgruppen. Samt att till sist är det den politiska fördelningen i utskotten som blir avgörande för vilka förslag som får majoritet.

söndag 5 oktober 2014

Fiender.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Kolla det här Youtube-klippet på 4 sekunder. George W Bush, f.d. president i USA framför följande efter terrorattacken 2001.
Either you are with us or you are with the terrorists
Antingen är du med oss - eller emot oss. Givetvis kan vi raljera om det här. Och som socialliberal är jag synnerligen kritisk emot Georg W Bush och hans knökkonservativa politik. Men jag tror också Bush här framförde något mänskligt - i dess egentliga mening.

Jag har konstaterat att depressioner ofta leder till en polariserad bild av andra människor. De indelas i vänner - och fiender. Och när Bush framförde det här var han möjligen i en personlig depression (efter terroristattentaten), om inte annat var USA i närmast en depression kollektivt. Det är då vi människor - när vi är som mest ledsna, besvikna, arga - enklare delar in andra i "goda" och "onda".

När vi människor mår bra har vi lättare att se nyanserna, att samma människa som gjort något dumt faktiskt också genomfört bra saker. Nästa gång du ser en stökig a-lagare, hemlös, tiggare, arbetslös, sjukskriven, besviken sd-sympatisör eller sympatisör till vilket annat parti som helst som verkar misstänksam och inte tackar för din hjälp. Kom ihåg det här.

Det där är en primitiv instinkt inom oss alla. Den civilisation som utvecklats senaste 500 åren är ännu bara ett tunt lager. I verkliga kriser kommer ursprungliga instinkter fram.

Hos oss alla.

Trevlig lördag kväll.

En sosse från Lund viktigaste ministern för HBT-rättigheter.


Här är en bild av den person som förmodligen blir den viktigaste för HBTQ-rättigheter i den nya regeringen. Morgan Johansson (s), justitieminister och som är från skånska staden Lund. Annars är det Alice Bah Kuhnke (mp), kulturminister, som blir generellt ansvarig för HBTQ-rättigheter.

Låt oss granska vilken minister som får främsta ansvaret för om vissa HBT-reformer ska komma på plats. Obs. Detta är en preliminär bedömning. Den nya regeringen kan fördela om ansvaret när det gäller någon reform.

Justitieminister Morgan Johansson (s)

Möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön.
En könsneutral föräldraskapspresumtion.
Transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har.
Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunderna i lagen.
Förbud i regeringsformen (grundlagen) emot diskriminering p.g.a. könsidentitet
Sänka eller avskaffa åldersgränsen för att få byta kön juridiskt.
Förbättrad situationen för HBT-asylsökande.
Kampen emot hatbrott.

Utrikesminister Margot Wallström (s)

Sverige ska jobba i EU för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
Sverige ska jobba för att EU beslutar att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
HBT ska vara prioriterat i utrikespolitiken.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s)

Kampen emot diskriminering.

Biståndsminister Isabella Lövin (mp)

HBT-rättigheter ska vara prioriterat inom biståndspolitiken.

Gustav Fridolin (mp)

Bekämpa HBTQ-fientlighet och heteronormativitet inom utbildningsväsendet.