lördag 18 juli 2009

Vigseltvång i Svenska kyrkan inget hot mot religionsfrihet.

Som jag skrivit om här på bloggen har nu en debatt startat om det är lämpligt att Svenska kyrkan ska tvinga alla präster att viga samkönade par. Vissa konservativa debattörer försöker nu starta en "svekdebatt". Deras resonemang är ungefär "Det var det här vi varnade för förra året. Om riksdagen röstar ja till en könsneutral äktenskapslag så försvinner snart religionsfriheten. Det blir vigseltvång för samfunden. Och vi fick rätt visar den nya debatten".

Mitt svar till dem är följande. Nej, ni hade fel då och ni har fel nu. Jag har hela tiden argumenterat emot att staten ska tvinga samfunden att viga homopar (eller tvinga dem viga svarta par, hårdrockare etc). För samfunden är en vigsel en religiös ritual. Och riksdagen har inte teologisk kompetens att avgöra vilka par de bör viga.

Men debatten nu handlar om något annat. Ska Svenska kyrkan som arbetsgivare avgöra att alla deras anställda präster ska följa den centrala policyn? Det är faktiskt det normala på arbetsplatser. Anställda är tvingade att göra det som deras kolleger gör. Det är inget hot mot religionsfriheten i sig. Den som inte gillar policyn kan söka sig till något annat samfund.

Som hypotetiskt exempel kan vi ju låtsas att några pastorer inom Pingströrelsen skulle vilja viga homopar. Om då Pingströrelsen centralt skulle avgöra att ingen av deras präster får viga homopar så skulle inte heller det vara ett hot mot religionsfriheten.

Själv är jag ganska pragmatisk när det gäller vigselskyldighet för präster. För mig är det acceptabelt att präster i Svenska kyrkan får vägra viga samkönade par, i alla fall de första åren. Men det är mer därför att det kunde vara kontraproduktivt att tvinga dem. Det skulle bli en debatt om dem som "offer" istället för en debatt om deras konservativa attityder.

Hade riksdagen i höst avgjort att alla samfund som har juridisk vigselrätt ska vara tvingade att viga alla par hade det varit ett problem när det gäller religionsfriheten enligt min bedömning. Men det debatten nu handlar om är att Svenska kyrkan som arbetsgivare ska avgöra att alla deras anställda måste följa samfundets vigselpolicy. Vi kan ha olika åsikter om det är rätt eller inte, men en debatt om att avskaffa religionsfriheten är det inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar