torsdag 2 juli 2009

Domstol i Indien avskaffar förbud mot homorelationer.

En domstol i Indien har idag avgjort att totalförbudet mot samkönade relationer är oförenligt med landets konstitution. Det är givetvis mycket bra. Och viktigt att homorelationer i världens näst folkrikaste land nu blir lagliga. Och viss dramatik är det eftersom det varit debatt i många år i Indien om det men hittills har man inte kunnat enas politiskt i parlamentet.

Landet har drygt 1,1 miljarder invånare. Om 10 % i Indien är homo eller bi betyder det 110 miljoner.

Förhoppningsvis accepterar regeringen i Indien avgörandet från domstolen. Vill landet bli respekterat som en demokrati med mänskliga rättigheter är det givetvis ett måste att man även accepterar samkönade relationer.

Från en Pinknewsartikel om domstolens avgörande.

Delhi High Court today ruled that a ban on gay sex between adults violates India's constitution.

Section 377 was enacted in 1860 under the British Raj, in line with the anti-sodomy laws in England at the time.

It punishes anyone who "voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal" by imprisonment and criminalises a whole range of sexual acts from mutual masturbation, to fellatio and anal sex.

Chief Justice A P Shah and Justice S Muralidahr said the ban violated fundamental human rights.

The ruling said: "In the Indian Constitution, the right to live with dignity and the right of privacy both are recognised as dimensions of Article 21. Section 377 IPC denies a person's dignity and criminalises his or her core identity solely on account of his or her sexuality and thus violates Article 21 of the Constitution. As it stands, Section 377 IPC denies a gay person a right to full personhood which is implicit in notion of life under Article 21 of the Constitution."

The decision was made in response to a case filed by Naz Foundation India. The ruling can still be opposed by the government.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar