måndag 30 november 2015

HBTQ-kultur. Blå är den varmaste färgen - Julie Maroh.


Från bokförlagets presentation av Blå är den varmaste färgen (2015) av Julie Maroh.
Clémentines liv förändras den dagen hon träffar Emma, en tjej med blått hår som visar henne lustens alla sidor och hjälper henne att konfrontera andras fördomar. Detta är en historia om en öm och känslostark kärlek.
Det här är alltså det serie-album som i sin franska originalversion så småningom blev en film. Jag har inte kollat den senare och planerar inte heller göra det och lämna en recension av den. Däremot alltså om boken.

Julie Maroh får här fram en en balanserad berättelse som startar med att en av kvinnorna avlidit och den andra läser hennes gamla dagbok. Sedan följs hur en ung tjejs vacklande försök till en identitet (är hon lesbisk?) blir centralt. Det här är en berättelse med både mörker och hopp.

Julie Marohs teckningar är vackra. Inte bara sådär inställsamt. Här finns konflikter och sorg. Men det finns en mjukhet, en sökan efter estetik, som bjärt kontrasterar emot berättelsen. Och kanske just därför gör det konstnärligt mer effektivt.

C tar ställning för sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.


För några dagar sedan avslöjade jag att Folkpartiet blivit för ett tredje juridiskt kön och därmed avancerat på den HBT-poänglista jag gör. Inger Fredriksson, politiskt anställd inom Centerpartiet, meddelar att partiet nu tar principiell ställning för att sänka den juridiska åldersgränsen för könsbyten. 
.... Centerpartiet är öppna för att sänka eller avskaffa åldersgränsen när det gäller juridiska könsbyten – icke att förväxla med själva ingreppet, att fysiskt byta kön. Huruvida behandling ska sättas in är i grunden en medicinsk frågeställning.... 
För att försäkra om att jag tolkat det rätt mailade jag följande.
.... Jag tolkar det som att c nu principiellt tar ställning för att den juridiska åldersgränsen bör sänkas från 18 år idag utan att binda sig för någon ny åldersgräns. Alltså att c nu säger "ja" till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Stämmer det?...  
Inger Fredriksson kommenterade.
.... ja, det är rätt uppfattat...
5 av 8 riksdagspartier vill avskaffa nuvarande 18-årsgräns.

Därmed har 5 av 8 riksdagspartier principiellt tagit ställning för att nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten bör sänkas. En utredning från början av 2015 föreslog att 12-17-åringar ska få byta kön juridiskt och även Folkpartiet är positiva till förslaget. Samtliga remissinstanser till utredningsförslag var positiva till att sänka (avskaffa) nuvarande 18-årsgräns även om det finns oenighet hur långt man ska gå.. Ena regeringspartiet, Miljöpartiet är precis som Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen men har meddelat att en ny åldersgräns på 12 är ett steg åt rätt håll. Ena regeringspartiet, Miljöpartiet är precis som Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen men har meddelat att en ny åldersgräns på 12 är ett steg åt rätt håll. Socialdemokraterna, det andra regeringspartiet, har meddelat de principiellt är för en sänkning av åldersgränsen utan att precisera en ny åldersgräns och Centerpartiet tar nu ställning för samma sak.
Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande 18-årsgräns. Moderaterna och Kristdemokraterna har hittills haft "möjligen" som attityd till sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.

S och c har nu samma poäng.

Därmed ökar c med 1 poäng i min partisammanställning  Jag ger poäng till Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om 11 nya HBT-reformer och om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Poängställningen är följande nu. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Folkpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet +1p till 20p
Moderaterna 18p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 6p

söndag 29 november 2015

Moderaternas och Kinberg-Batras lögn-härva inom HBTQ-politiken.


Jag hyllade m i augusti därför att jag trodde partiet på riktigt blivit queer-vänligt förutom HBT-vänligt. Men ordföranden
Anna Kinberg Batra (bilden) och öppet homosexuelle partisekreteraren Tomas Tobé har alltså ljugit sig blåa (no pun intended) i ansiktet i för att ge falska budskap i samband med Stockholm Pride. HBTQ-politiske talespersonen Olof Lavesson orkade först efter ca en månad (sic!) förklara vad partiet egentligen tycker i höst om bl.a. de utspel som deras partiordförande gjorde i somras. Det tycks vara fullständigt kaos inom m om vad de tycker egentligen. Partiet försöker tydligen medvetet ge olika budskap till den liberala och konservativa falangen i sitt parti. Jag har idag mailat Olof Lavesson om bl.a. följande.
Moderaterna har ifrågasatt informationsplikten, inte minst mot bakgrund av den medicinska utvecklingen som skett. Att Moderaterna på sin partistämma nyligen röstade för att utreda ett eventuellt avskaffande av informationsplikten för hiv är viktigt. Om utredningen inte visar att informationsplikten är nödvändigt bör den avskaffas. När det gäller HIV är det angeläget att det finns ett omfattande preventivt arbete, inte att stigmatisera enskilda. Det är viktigt med såväl om kunskapsspridning och testning som rådgivning. Utredningen ska vara förutsättningslös, men anledning till att man vill göra en utredning är ju att man ser behov av en förändring. 
Partistyrelsen ville inte ens föreslå bifall till en motion om att utreda informationsplikten för hiv-positiva.

Men nu framförde Anna Kinberg Batra på m:s hemsida att informationsplikten skulle avskaffas. Punkt. Inte utredas bara. Notera att partistyrelsen inte ens orkade föreslå bifall till motionen om att utreda ett avskaffande. Partistyrelsen ville motionen skulle betraktas som besvarad och informationsplikten utredas "förutsättningslöst" d.v.s man skulle inte bifalla motionens beskrivningar om problemen med nuvarande lag. Partistämman följde partistyrelsen. Och Olof Lavesson brydde sig inte ens om att gå in i debatten. Inte Tomas Tobe eller Anna Kinberg Batra heller.
Vi vill se fler trygga familjer, oavsett vilket kön föräldrarna har. Därför ser vi positivt på den utredning alliansregeringen tillsatte om surrogatmödraskap och de förslag som är framtagna om ensamståendes rätt till insemination. Frågorna om surrogatmödraskap och embryodonation har många nyanser och exakt hur lagstiftning kan och bör se ut är något som vi tar ställning till efter ordentlig utredning och analys av utredningens förslag. Återigen finns det ingen anledning att göra en utredning om man inte ser ett behov av förändring.
Olof Lavesson har hittills vägrat kommentera om m är för en sänkning av åldersgränsen för juridiska könsbyten.

Återigen trixar Moderaterna. Anna Kinberg Batras budskap var att tillåta reglerat surrogatmödraskap. Det togs inte något som helst sådant beslut på m-stämman och inte heller av deras riksdagsgrupp vid allmänna motionstiden i höstas. När det gäller flyktingpolitiken mailade jag bl.a.
.... Men många partier i riksdagen, senast har kd tagit ställning för det, vill utvärdera den lag som infördes 2006 om att individer som blir förföljda p.g.a. sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt) ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Det handlar om att långsiktigt skapa en rättssäker process för den gruppen av asylsökande. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering?
Om det lämnar Olof Lavesson inte någon som helst kommentar. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering? Ja eller nej?

Tredje juridiskt kön. Är Moderaternas attityd idag till att tillåta ett tredje juridiskt kön för de som vill tillhöra det "möjligen" eller "nej"? Olof Lavesson vägrar kommentera om partiet ännu officiellt är emot reformen trots att deras borgerliga kolleger i Folkpartiet häromveckan tog tydligt ställning för det.

Olof Lavesson vägrar kommentera om m - precis som Anna Kinberg Batra på partiets hemsida i augusti - som parti är för principiellt att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Är m för en sådan principiell sänkning, alltså "ja" eller är deras attityd ännu "möjligen".

Olof Lavesson verkar varit ointresserad att försöka få sitt parti HBTQ-vänligare.

Sedan några frågor om Olof Lavessons roll.

1. Var du Olof Lavesson informerad som HBTQ-politisk talesperson om att AKB skulle göra sina utspel i samband med Stockholm Pride och lägga upp infon på sin hemsida? Om du inte var det, av vilken orsak blev du som HBTQ-politisk talesperson inte informerad på förhand?

2. När du noterade infon som AKB lämnat, vad har du PERSONLIGEN som HBTQ-politisk talesperson gjort för att ditt parti först via partistyrelsen och sedan partistämman skulle godkänna det sakpolitiska innehållet från AKB:s utspel i augusti?

3. När du fått besked om att partistyrelsen bara ville ta med delar av förslagen från AKB och er arbetsgrupp för bl.a. HBTQ-reformer, vad gjorde du då för att mer skulle komma med på själva stämman? Att hänvisa till att du inte kan kommentera partiets interna processer duger verkligen inte efter den här lögn-härvan från Kinberg-Batra.


lördag 28 november 2015

Moderaterna är förvirrade om sin HBTQ-politik.


Moderaterna hade sin stämma (kongress) i oktober. Strax därefter mailade jag deras HBTQ-politiske talesperson Olof Lavesson (bilden) med en kopia till partiledningen (bland dem deras partiordförande och deras öppet homosexuelle partisekreterare Tomas Tobé) om vad partiet faktiskt tycker om diverse HBTQ-reformer. Mitt fokus var på de löften som partiets ordförande Anna Kinberg Batra på partiets hemsida gett i somras. Löften som nu visat sig vara ibland falska.

Jag hyllade Nya Moderaterna i somras för att jag faktiskt trodde deras omläggning av sin politik i mer "queer" riktning var på allvar. Men trots många påminnelser har Olof Lavesson och övriga i partiet vägrat att besvara mina frågor trots att det är ca 1 månad sedan jag först kontaktade dem om det här. För det förtjänar m skarp kritik. Jag förstår givetvis att många kontaktar ett riksdagsparti men m är näst störst i riksdagen och har pengar och personal efter det. Och Lavesson är HBTQ-politisk talesperson. Om inte ens han har koll på vad partiet tycker är partiet i allvarlig kris inom HBTQ-politiken. Att de inte kunnat kommentera om Anna Kinberg Batras kommentarer på deras hemsida i augusti även är partiets politik är faktiskt skamligt. 
I det här mailet vill jag att det blir utrett vad m som parti tycker OFFICIELLT som parti oktober-november 2015 när det gäller en del HBTQ-reformer. På Moderaternas hemsida publicerades bl.a. följande 1 augusti i år.

 "Det var på ett seminarium fredagen den 31 juli anordnat av RFSL som Anna Kinberg Batra gav ett antal besked: Transpersoner ska inkluderas i såväl hetsbrotts- som hatbrottslagstiftning. Sänk åldersgränsen för juridiskt könsbyte. Utred embryodonation. Ställ högre krav på kommuner och landsting i bemötandet av HBT-personer. Avskaffa informationsplikten för hiv-smittade. Tillåt reglerat surrogatmödraskap. Värna asylrätten och stärk kunskapen hos Migrationsverket om HTBQ-frågor och följ upp att de direktiv Alliansregeringen gav Migrationsverket efterlevs."

Från en artikel i Svenska dagbladet. "Anna Kinberg Batra sade också under den drygt 45 minuter långa utfrågningen att hon tycker att Sverige ska möjliggöra för surrogatmödraskap. – Min grundsyn är att familjer måste kunna vara trygga oavsett hur de har kommit till. Man måste erkänna att det finns det här sättet finns och då tycker jag inte att man ska hindra det utan att det ska ske under ordnade former, förklarade hon. En hållning som Kinberg Batra hävdade är ganska okontroversiell inom partiet, även om RFSL påpekade att hennes företrädare Fredrik Reinfeldt verkat vara mindre positiv inställd. – Jag har varit gravid, det har inte han, var Kinberg Batras kommentar till det." I en partimotion lämnad 6 oktober till riksdagen är dock budskapet delvis annat. "Snart fattar riksdagen beslut om att även ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Vi är positiva till att utöka möjligheterna för fler att starta familjer. Nu avvaktar vi Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet som presenteras i december 2015, där frågan om surrogatmoderskap tas upp."

Låt oss därför reda ut vad m tycker som parti reform för reform. Jag börjar med de reformer där det är enklast att avgöra partiets åsikter. 1. Transpersoner ska inkluderas i såväl hetsbrotts- som hatbrottslagstiftning. Här är m tydligt för, det finns stämmobeslut på det nu. 2. Ställ högre krav på kommuner och landsting i bemötandet av HBT-personer. Samma här. M är för enligt stämmobeslut. 3. Avskaffa informationsplikten för hiv-smittade. Här finns det stämmobeslut på att den delen av lagen förutsättningslöst ska utredas. Det är ett steg framåt jämfört med var m var för några år sedan men att m vill avskaffa informationsplikten stämmer inte. Sedan till områden där det kan vara mer otydligt i vissa delar. 4. Värna asylrätten och stärk kunskapen hos Migrationsverket om HTBQ-frågor och följ upp att de direktiv Alliansregeringen gav Migrationsverket efterlevs. Att m är för det är tydligt. Men många partier i riksdagen, senast har kd tagit ställning för det, vill utvärdera den lag som infördes 2006 om att individer som blir förföljda p.g.a. sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt) ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Det handlar om att långsiktigt skapa en rättssäker process för den gruppen av asylsökande. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering? 5. Utred embryodonation. Här är det något enklare än vissa andra delar eftersom det "bara" handlar om en utredning. Stämmer det att m officiellt är för att utreda att tillåta embryodonationer? Till sist några reformer där det verkligen är otydligt vad m egentligen tycker. 6. Tillåt reglerat surrogatmödraskap. Här finns det motstridiga signaler. Vid en sammantagen bedömning av kommentarer från m senaste månaderna kan man tolka det som att m principiellt tagit ställning för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap men en lika lämplig tolkning är att m ännu vill avvakta utredningen som ska lämnas februari 2016. Att Kinberg Batra tydligen personligen är positiv är en annan sak. Men vad tycker m officiellt? 7. Sänk åldersgränsen för juridiskt könsbyte. Här finns egentligen bara Kinberg Batras kommentarer. Ärendet behandlas varken i riksdagsmotioner eller stämmohandlingar för m:s del. Är m för att åldersgränsen för JURIDISKA (obs "könsbytesoperationer" är en annan sak) bör sänkas från idag 18 år? Det viktiga är inte var m hamnar konkret, 12, 15, 16 år eller något annat utan om m principiellt vill sänka åldersgränsen. Fp och s har tagit ställning för det utan att precisera var exakt den nya åldersgränsen bör hamna. Jag rekommenderar er att först läsa min bloggpost där jag går igenom remissvaren om just förslagen till sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten. Ingen remissinstans är emot att sänka 18-årsgräns för juridiska könsbyten. Det betyder att bara sd just nu tagit ställning för att behålla nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten. 8. Övrigt Jag tolkar det som att m ännu svarar "nej" och inte "möjligen" till följande reformer, införande av ett tredje juridiskt kön samt att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Det viktiga här är inte att m:s svar blir snabbt (det är inte brådskande) utan att det blir rätt. Men min förhoppning är att ni kan svara senast 10 november, gärna tidigare om möjligt. 

torsdag 26 november 2015

HBTQ-kultur. Nattbarn - Hanna GustavssonNattbarn (2013) av Hanna Gustavsson handlar om Ingrid (som kallar sig Iggy) och resonerar om hon är bisexuell. Från förlagets presentation.
.... Ingrid är 14 år och vill helst vara ifred med sin dator. Under aliaset "Nattbarn" hänger hon på olika forum när hon inte är upptagen med att googla könsorgan. Det är hennes tillflykt från en mördande tråkig tonårstillvaro och en mamma som precis blivit ihop med den otroligt störande Bosse. När Ingrid precis har börjat åttan visar det sig att skolfotografen delar hennes intresse för hårdrock, och de inleder en hemlig vänskap på internet. En fredag när mamman är hos pojkvännen passar Ingrid på – hon ska möta fotografen i verkligheten....
Iggy gillar bögporr och i boken finns mycket explicita teckningar av vad två män kan göra med varann sexuellt. Men främst handlar det om en 14-årings osäkerhet och letande efter en identitet. Här finns i person-porträtten inga idoler eller monster. Istället tydliggörs att människor har olika sidor. Berättelsen har ett driv - i "smutsen" och bland självföraktet. Gustavssons svart-vita teckningar är inga mästerverk men hon har en fin känsla när det gäller att uttyda känslor i ansikten.

Boken avslöjar ett Sverige bortom reklam-affischerna från mäklare som berättar hur mycket vinst en medelklassperson kan göra genom att sälja sin bostadsrätt. 

onsdag 25 november 2015

Därför stödjer jag som liberal mer "kvotering" i föräldraförsäkringen.Riksdagen har senaste veckorna beslutat att införa en tredje månad reserverad ("pappamånader") i föräldraförsäkringen från 1 januari 2016. Möjligheten för kommuner att dela ut vårdnadsbidrag kommer att avvecklas med start i början av 2016.

Hade det varit för några år sedan hade jag varit emot båda besluten. För mig väger valfriheten tungt i familjepolitiken, oavsett om det handlar om HBTQ-familjer eller rätten att göra konservativa val i hetero-familjer. Det krävs alltså tydliga argument för att inskränka valfriheten, i den andra vågskålen.

Jag har senaste åren lyssnat på argumenten och omprövat en del av mina åsikter. Häromåret tog jag ställning för att införa en tredje reserverad månad och på sikt en fjärde. Något som Miljöpartiet och även Liberalerna (f.d. fp) efter deras landsmöte i helgen är positiva till. Så sent som i somras tog jag ställning för att avskaffa vårdnadsbidraget. Jag har varit kritisk emot att Folkpartiet och röd-gröna partier i decennier varit kategoriskt emot införande av vårdnadsbidrag. Men precis som Centerpartiet har jag svängt där senaste året. Det blev så tydligt att över 90 % av de som använder möjligheten till vårdnadsbidrag är kvinnor. Och i synnerhet kvinnor med invandrarursprung som är långt från arbetsmarknaden. Vårdnadsbidraget som i teorin är en liberal valfrihetsreform blev i praktiken något som konserverade förlegade könsroller.

Jämställdhet vs valfrihet är ibland en målkonflikt.

Det handlar om en klassisk politisk målkonflikt. Jämställdhet vs valfrihet. Men många debattörer på båda kanterna verkar förneka det. Vi har en situation där unga kvinnor inte får samma möjligheter som unga män när det gäller att få jobb och göra karriär eftersom arbetsgivaren bedömer att "risken" att de ska vara föräldralediga länge är högre. Det drabbar kvinnor generellt och även lesbiska tjejer.

Låt oss gå tilll 1984 i San Fransisco. Hiv spreds bland bögar. Det fanns en betydande brist på blod i en situation där män som har sex med män (med rätta då) rekommenderades att inte bli blodgivare. Och bland heterosexuella var intresset att akut hjälpa måttligt. Men en lesbisk grupp startade en kampanj.
Give blood for the boys.
Bögar och lesbiska hade tills dess ibland - men verkligen inte alltid - samarbetat i USA. Men det är närmast rörande att homosexuella kvinnor visade den solidariteten i San Fransisco. En del frågar sig om bögar skulle gjort samma sak för lesbiska om de drabbats av en dödlig sjukdom som spred sig i gruppen. Jag tror tyvärr inte det. Och det handlar inte om sexuell läggning. Män generellt skulle inte visa samma solidaritet, homo, bi eller hetero, som kvinnor. Delvis finns det säkert biologiska skillnader statistiskt men de förstärks också av konservativa könsroller där män inte förväntas visa samma medkänsla som kvinnor.

Bara 30 % vill avskaffa nuvarande två reserverade månader i föräldraförsäkringen.

Politiker i kd och sd hänvisade i riksdagsdebatten till opinionsmätningar som visade att när folk fick frågan "vill du familjer eller politiker ska bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas?" var det 80-90 % som svarade "familjer". Men det är faktiskt en ledande fråga som inte är neutral. Få vill "politiker ska bestämma" oavsett vad det handlar om. Sd och vissa kd-politiker vill avskaffa genuspedagogik men om det gjordes en opinionsmätning om förskolefamiljer och föräldrar ska få välja pedagogisk form eller om "politiker ska bestämma" hade säkert bara några få procent valt det senare. Trots att betydligt fler är emot genuspedagogik. Opinionsinstitutet Inizio gjorde en enkät våren 2015 om avskaffande av nuvarande "pappamånader".
.... Idag är det två månader i föräldraförsäkringen som bara ena föräldern får använda, de sk pappamånaderna. Det finns de som föreslår att slopa de två pappamånaderna. Vad tycker du om detta förslag?... 
22 % tyckte att förslaget var "mycket bra", 8 % "ganska bra", 12 % "ganska dåligt" och 29 % "mycket dåligt", övriga var tveksamma eller svarade "varken bra eller dåligt". Det här visar att opinionen är betydligt mer delad än när det ställs vinklade frågor.

Opinionen har svängt om homoadoptioner.

Hur många är då för en tredje reserverad månad? Mitt tips är att kanske 30 % är positiva. Det är inte en majoritet men politiker kan inte reducera sig själva till att bara följa senaste Sifo-mätningarna om reformer. Kloka politiker både leder och lyssnar. Vi kan jämföra med attityderna till homoadoptioner där 60 % var emot när reformen genomfördes. Idag utgörs motståndarna av ca 20 %,

Alla liberaler vill inte avskaffa vårdnadsbidraget och införa en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Det har jag full respekt för. Det är inte en enkel debatt om man är liberal och är för valfrihet. Men någonstans måste man, om man verkligen vill skapa ett mer jämställt samhälle, faktiskt våga fatta beslut som är kontroversiella till en början. Ska skattebetalda ersättningar bidra till att upprätthålla patriarkala normer?

När jag som bög och man tar ställning för de två reformerna, avskaffande av vårdnadsbidraget och en tredje reserverad (och på sikt en fjärde men där vill jag det ska bli stopp, det måste finnas en viss flexibilitet för olika familjer) så skulle jag kunna sammanfatta det med följande.
I´ll do it for the girls.


tisdag 24 november 2015

Debatt i sd om homoadoptioner.Det här är andra och sista delen av min granskning av handlingarna till Sverigedemokraternas landsdag som startar på fredag och håller på till söndag.  För första gången håller HBT-rättigheter hamna i fokus i debatten internt i Sverigedemokraterna. Lukas Karlsson, kommunfullmäktigeledamot i Uddevalla vill att partiet blir för samkönade adoptioner. Från motion FBC15004.
.... Även om det existerar medfödda skillnader mellan de två könen så finns det inget som motsäger eller hindrar barn att ha rätt till två mödrar eller två pappor.... Det finns många familjer som har barn med samkönade föräldrar där barnet har tydliga moders- och fadersgestalter.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör vikten inte ligga på vilket kön barnets nya adoptionsföräldrar har. Vikten av att komma till ett tryggt och kärleksfullt hem bör vara det som prioriteras. Barn som förlorat båda sina biologiska föräldrar ska alltid kunna särskilja mellan biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Det finns miljontals barn i världen som skulle önska en trygg och säker uppväxt genom adoption. Att förhindra att fler säkra adoptioner sker i Sverige är inte rätt väg att gå och många studier visar även att barn till samkönade föräldrar ej får fler psykiska problem i vuxenlivet än barn till hetero-föräldrar....
Argumentation är klockren. Men som väntat vill den ultra-konservativa partistyrelsen med Jimmie Åkesson (bilden) som ordförande avslå motionen med bl.a. följande motivering.
... En annan ändring tar bort nuvarande tydliga ställningstagande om att ett barns biologiska föräldrar inte bara bör finnas närvarande i dess liv, utan också utgöra dess modersrespektive fadersgestalt. Som socialkonservativt parti värnar Sverigedemokraterna banden mellan barn och förälder och bör även fortsättningsvis betona att barnens bästa generellt bör anses vara då dess föräldrar får inneha föräldrarollerna. Partistyrelsen kan därmed inte ställa sig bakom de föreslagna ändringarna....
Partistyrelsen i sd är HBT-vänliga i teorin - men inte i praktiken.

Sd är ensamt riksdagsparti att vilja avskaffa nuvarande jämlika adoptionslag. Övriga sju riksdagspartier är för homoadoptioner. Två sd-medlemmar från Ulricehamn, däribland den lokale ordföranden Mattias Bengtsson, har lämnat en motion  (15004) om att partiet bör bli HBT-vänligare.
.... Ett annat område där ett förtydligande av Sverigedemokraternas ståndpunkt är angeläget, är HBT. Sverigedemokraternas partiprogram är på denna punkt ouppdaterat och otydligt, vilket bäddar för missförstånd.... Det finns flera anledningar till att uppdatera vår ståndpunkt i denna fråga. 1. Att själv få välja sin livspartner är en demokratisk rättighet/frihet och att erkänna detta är därmed att stå upp för demokratiska värderingar. 2. Föreställningar av homofoba och antidemokratiska krafter breder ut sig i samhället och genom att ta tydlig ståndpunkt i denna fråga tydliggör vi vårt ställningstagande och också avståndstagande från dessa extrema rörelser, vilka Sverigedemokraterna felaktigt klumpas ihop med. 3. Genom ett tydligt ställningstagande på denna punkt visar vi att Sverigedemokraterna erkänner individens rätt att själv forma sin framtid och lycka oavsett sexuell läggning. Summan av samtliga punkter är att ett tydliggörande av vår ståndpunkt i denna fråga samtidigt också är ett tydliggörande av att vi står upp för demokratiska värderingar och de rättigheter och friheter vi åtnjuter i vårt demokratiska samhälle.... 
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande.
.... Den felaktiga uppfattningen om Sverigedemokraterna som ett HBT-fientligt parti kommer sig av våra politiska motståndares och massmediernas nidbilder samt att många av våra politiska motståndare hör till de mer extrema krafterna inom HBT-rörelsen som gjort det till sin politiska metod att utmåla alla som inte tycker som dem som homofoba och fientligt inställda mot sexuella minoriteter.... Partistyrelsen menar därför att det redan finns en skrivelse med samma andemening som den som motionären föreslår och att Sverigedemokraterna därmed tydligt tagit ställning mot diskriminering av personer till följd av deras sexuella läggning....
Björn Tidland, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg, argumenterar i motion PÖ15001 för bl.a. följande.
.... Oavsett sexuell läggning kan, vill och ska du kunna verka i samhället på samma villkor som övriga medborgare. Skrivningen bör därför inkludera dessa grupper och få följande formulering: "Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med bl.a. följande.
.... När vi i de etiska riktlinjerna nämner FN:s deklaration åsyftar detta självklart även övriga omständigheter där vi menar att ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning ingår. Att dessa omständigheter inte räknas upp i de etiska riktlinjerna ska därför inte förstås som att de är exkluderade från avståndstagandet från diskriminering och otillbörlig särbehandling....
Partistyrelsen i sd är alltså HBT-vänlig - i teorin. Men inte i praktiken. Den är ännu för att avskaffa nuvarande jämlika lagar för adoptioner och inseminationer.


Uppdatering 1.

Ett fåtal sd-riksdagsledamöter är positiva till homoadoptioner.

Av sd.s 48 riksdagsledamöter har Paula Bieler, Sven-Olof Sällström och Markus Wiechel meddelat att de är för nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner, alltså att samkönade par ska kunna prövas på samma villkor som olikkönade. Bieler är även ledamot i partistyrelsen men har inte reserverat sig till förmån för motionen om att sd ska bli positivt till homoadoptioner.

Förvirrat om informationsplikten men sd har faktiskt rätt om en sak.Sverigedemokraterna, tredje största partiet i riksdagen, har sina landsdagar (kongress) 27-29 november. Inför evenemanget har fyra rapporter lämnats.  I förslaget till nytt kriminalpolitiskt program finns inget om hatbrott. Däremot om informationsplikten för hiv-positiva. 
.... En HIV-smittad person som har sexuellt umgänge med någon annan utan att upplysa dem kan få fri från straff. Till exempel friade Hovrätten i Skåne 2013 en HIV-smittad man som i tingsrätten tidigare dömts till ett års fängelse. Detta trots att hovrätten, precis som tingsrätten, ansåg det bevisat att mannen haft oskyddat sex med fyra kvinnor. Hovrätten menade att en förutsättning för att mannen skulle kunna dömas för ”framkallande av fara för annan” var att han genom sitt handlande utsatt kvinnorna för en ”konkret fara” för allvarlig sjukdom. Efter att ha tagit del av ett sakkunnigutlåtande av både Smittskyddsinstitutet och en professor på Karolinska institutet, ansåg hovrätten emellertid att risken för hivsmitta i de aktuella fallen var mycket låg. Anledningen till detta var att mannen, under den tid som åtalet avser, hade en väl fungerande HIV-behandling. Sverigedemokraterna anser att även den minsta risken för smitta ska vara straffbart. Det ska vara upp till den andra personen i den sexuella relationen att avgöra vilka risker han eller hon vill ta. Smittskyddslagen ska uppdateras för att även den som är smittad med HIV eller andra allvarliga sexuellt överförbara sjukdomar har upplysningsplikt gentemot personer den smittade har sexuellt umgänge med. Underlåtenhet att informera om allvarliga smittsamma sjukdom ska vara straffbart.... 
Det här tyder på en viss okunskap hos ansvariga för programmet (och det har säkert blivit godkänt av partistyrelsen). Hiv är som sjukdom sedan 1980-talet en del av smittskyddslagen och därmed informationsplikten. Senaste 10 åren har medicinska utvecklingen lett till att hiv-positiva som genomgår behandling med s.k. broms-mediciner har nästan obefintlig risk att sprida hiv. Därför borde hiv lyftas ut från delar av smittskyddslagen. Att sd motsätter sig det är inte förvånande. Att de försöker sprida antydningar om att hiv inte är del av informationsplikten är dock oacceptabelt.

Ingen kritik emot situationen för HBTQ-personer i islamistiska diktaturer.

Ibland hävdar sd att de kanske inte är "PK" i svensk inrikespolitik eftersom vårt idag är HBTQ-vänligt (trots att sd tidigare varit emot många reformer som de senare accepterat) men att de värnar bögar, lesbiska och transpersoner som är förföljda i en del länder.. Men i förslaget till nytt utrikespolitiskt program finns inte något som helst med om HBTQ-rättigheter. Inte ens om vidriga islamistiska diktaturer som Iran och Saudiarabien.

I förslaget till nytt barnprogram finns inget med om att sd vill avskaffa nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Som väntat kritiseras genuspedagogik men det finns också en del där sd faktiskt har rätt.
.... Enligt gällande lagstiftning är det barnet självt som väcker frågan om fastställande av faderskap. Eftersom faderskap i regel fastställs innan barnet är myndigt görs detta genom att antingen socialnämnden, modern eller annan vårdnadshavare för barnets talan. Kvinnan har således rätt att på egen hand begära en utredning, i vilken faderskapstest kan begäras för att fastställa faderskap. En man som misstänker att han är far saknar däremot sådan rätt. Han kan vända sig till socialnämnden, men måste där göra tillräckligt troligt att han kan vara far för att en utredning ska öppnas. Dessutom krävs det alltid att modern bekräftar ett faderskap om det ska kunna fastställas utan domslut. Vi anser det vara principiellt viktigt att ett barn alltid ska ha rätt att veta vilka dennes biologiska föräldrar är. Vi menar också att fäder ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara föräldrar som mödrar. Därför anser vi att en man skall ha rätt att kräva en utredning om faderskap, förutsatt att faderskap ännu inte fastställts genom genetiskt test. I det fall ett sådant test visar positivt är det vår mening att faderskapet ska fastställas oavsett moderns medgivande och utan krav på domslut. För att undvika missbruk av denna rättighet föreslår vi att staten ska stå för eventuella kostnader i det fall den som kräver faderskapstestet också är fadern. I andra fall får individen själv stå för hela kostnaden, utan subventioner....
Tyvärr är det bara sd som driver den här reformen även om s, c och v är försiktigt positiva. Och det här är en queer-reform. Enligt patriarkala normer är det främst män som ska ha makten i samhället generellt medan kvinnor ska ha det när det gäller vårdnad av barn.


måndag 23 november 2015

HBTQ-kultur. Queer - William S Burroughs.Första gången (1988) den här boken av William S Burroughs översattes till svenska fick den titeln Svängd. När den ges ut igen 2014 har den istället fått behålla original-titeln. Och det avslöjar mer om samhällsutvecklingen i Sverige senaste decennierna än om själva boken. Queer var ett begrepp som få svenskar kunde relatera till 1988, betydligt fler idag. Från förlagets presentation.
.... Queer skrevs under tidigt femtiotal, men då den ursprungligen ansågs för extrem för att tryckas publicerades den första gången så sent som 1985. Romanen handlar om William Lee, en exil­amerikan som flackar omkring i Mexiko och Sydamerika. Han försöker bli kvitt sitt heroinberoende men blir i stället besatt av Eugene Allerton, en ung bisexuell man som mest tolererar Lees sällskap i väntan på något bättre. Tillsammans ger de sig ut för att leta efter en kraftfull hallucinogen som sägs skapa telepatiska förmågor....
William S Burrough beskriver egentligen sin egna erfarenheter i Latinamerika. Men kallar sig i boken för Lee. Det här är en roman med mycket svärta. Burrough var själv homosexuell, möjligen bisexuell. Han gifte sig med en kvinna men deras relation slutade i en tragedi. De hade ofta testat att William skulle skjuta bort ett äpple placerat på hans frus huvud. Men en dag hamnade kulan i kvinnans huvud. För Burroughs blev det ett trauma. För att bearbeta det skrev han den här boken.

Sexuella kontakter med unga tonårskillar.

Queer är fylld av självförakt hos huvudpersonen Lee. Han känner ofta att han utnyttjar människor. Men inte helt. Det finns en acceptans för att ha sexuella kontakter med fattiga killar i 14-15-årsåldern. Men det här var från en period där sådant generellt betraktades som något udda men egentligen oproblematiskt - om mannen var hetero och sökte en tjej. Bland böcker från före 1970 måste det här vara bland de som mest explicit kommenterat bögars situationen. Kanske inte konstigt att han själv bedömde att den inte kunde publiceras på 1950-talet.

Den här boken är intressant. Inte för att den är perfekt litterärt. Men bra. Och mitt bland sorgen finns det ett visst hopp.

söndag 22 november 2015

Liberalerna (f.d. fp) har nu "perfect record" inom HBT-politiken.


Idag har Folkpartiet Liberalerna bytt namn till Liberalerna med (lib) som förkortning. På partiets hemsida finns en redogörelse för vissa beslut.
.... Folkpartiet Liberalernas ska såväl i intern som extern kommunikation eftersträva att vara en normkritiskt och inkluderande parti.... Folkpartiet, i enlighet med utredningens förslag, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering utan vårdnadshavares samtycke ska vara 15 år. Folkpartiet ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering med vårdnadshavares samtycke ska vara 12 år. Folkpartiet ska verka för att tillstånd till ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna ska utverkas på strikt medicinska grunder oavsett ålder Folkpartiet Liberalerna ska verka för att ett tredje juridiskt kön införs....
Som första borgerliga parti blir Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Det är en frihetsreform. Det är relativt få (kanske på sikt 0,5 % - 1% av befolkningen) som är berörda men för dem är det viktigt. Vi tillhör för övrigt allihop olika minoriteter.

Fem av Sveriges 10 största partier är för alla aktuella HBT-reformer.

Jag ger poäng till Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om 11 nya HBT-reformer och om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Poängställningen är följande november 2015. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Folkpartiet +1p till 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 18p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 6p

Mp, v, fi och pp fick tillsammans 16,1 % i riksdagsvalet 2014. När nu fp blir för alla aktuella HBT-reformer ökar andelen till 21,5 %. Det här betyder också att om största regeringspartiet, Socialdemokraterna, vill genomföra HBT-reformer kan de vara säkra på att det finns en majoritet i riksdagen. Ansvaret faller alltså tydligt på s framåt.

Jag kommer idag kontakta fp om andra HBTQ-relaterade beslut på landsmötet.

lördag 21 november 2015

Fp:s partistyrelse vill att barn ska kunna besluta ta bort sitt könsorgan.


Det här är femte och sista delen av min granskning av motionerna till Folkpartiets landsmöte som håller på den här helgen. Homo- bi- och transliberaler (bilden till dem här bloggposten är deras logga) lämnar flera förslag i motion K32 när det gäller juridiska könsbyten och medicinska operationer för minderåriga.  
... Motion K32 lyfter i tre yrkanden förslag om att stärka rätten till könskorrigering, juridisk eller medicinsk, för ungdomar under 18 år. I motionens första yrkande föreslås, i enlighet med förslaget i utredningen SOU 2014:91, att åldersgränsen för juridisk könskorrigering (alltså byte av personnummer) utan vårdnadshavares samtycke ska sättas till 15 år. I motionens andra yrkande föreslås att gränsen för juridisk könskorrigering sätts till 12 år, under förutsättning att samtycke från vårdnadshavare finns. I motionens tredje yrkande föreslås att tillstånd för ingrepp i könsorgan eller könskörtlar ska kunna ges oavsett ålder, givet att det finns medicinsk grund. I detta fall går motionärerna längre än utredningen, som föreslog en lägre åldersgräns för ingrepp vid 15 år. Partistyrelsen instämmer i stort med motionärernas intentioner.... Tidigare har Folkpartiet Liberalerna bland annat i rapporter tagit ställning för en sänkning av åldersgränsen för juridisk könskorrigering till 16 år. Partistyrelsen finner ingen dramatik i att anpassa detta något år nedåt. En åldersgräns vid 15 år för att kunna genomföra en sådan ansökan på egen hand, utan vårdnadshavares samtycke, kan därför ses som oproblematisk. Partistyrelsen föreslår därför att motion K32 yrkande 1 bifalls. När det gäller att ytterligare sänka gränsen ned till 12 år, som föreslås i yrkande 2, innebär detta en större förändring mot tidigare och är inte något Folkpartiet Liberalerna tidigare tagit ställning för. I utredningen betonas ett delvis nytt perspektiv på rätten att få välja juridiskt kön, nämligen att ”respekten för den enskildes privatliv och rätten till självbestämmande och integritet innebär, att det ska stå individen fritt att ändra det kön som har registrerats för vederbörande i folkbokföringen”.... Partistyrelsen vill därför tillstyrka K32 yrkande 2. När det gäller K32 yrkande 3 gör partistyrelsen, liksom motionärerna, den bedömningen att så länge erforderlig utredning genomförs, och om den finner att tunga sakskäl talar för att ett medicinskt ingrepp skulle vara till nytta för individen, så bör detta kunna genomföras oberoende av ålder. Någon i lagen fastställd åldersgräns för denna behandling bör därför inte finnas, samtidigt som det slutliga beslutet oavsett eventuell åldersgräns bör ligga hos Socialstyrelsen genom kravet på tillstånd. Med största sannolikhet kommer det att vara så att medicinska skäl ofta kommer att tala emot tidiga ingrepp, åtminstone under överblickbar tid och tills ny forskning kan tala för något annat. Men med detta tillgodosett, ser partistyrelsen inte att det finns något sakligt skäl att i lagen fastställa en undre åldersgräns. Motion K32 yrkande 3 bör med detta anses bifallet med vad partistyrelsen anfört....
Jag är kritisk emot partistyrelsen när det gäller medicinska operationer.

Jag välkomnar att partistyrelsen vill bifalla de två första yrkandena, om juridiska könsbyten. Det är mycket positivt att fp som första borgerliga parti tar ställning för reformerna. Däremot håller jag inte med om att åldersgränsen för medicinska operationer i samband med "könsbyten" ska avskaffas. Det handlar om åtgärder som i princip inte kan ångras efteråt. Dock är jag öppen för att 15-17-åringar ska få möjligheten med läkares och vårdnadshavares godkännande. Men det bör ske ytterst restriktivt. För mig är det besynnerligt att politiker som tycker en individ måste vara 20 år för att få handla en flaska vin på Systembolaget kommenterar att hen redan som 14-åring, eller 4-åring, ska kunna ge godkännande till operationer som handlar om att ta bort personens könsorgan.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan tidigare tagit ställning för att helt avskaffa åldersgränsen både när det gäller juridiska könsbyten och medicinska operationer i samband med "könsbyten". Även RFSL är positivt till det. Socialdemokraterna är principiellt för att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten men har inte angett någon ny åldersgräns. Sverigedemokraterna är för att behålla nuvarande 18-årsgräns medan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas attityd är "möjligen" till sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. I motion K31 argumenterar en del fp-medlemmar för följande.
.... att Folkpartiet Liberalerna i riksdagen lyfter frågan och driver på för att sjukdomsklassningen av transsexuella omedelbart tas bort

Under 2014 tog APA, American Psychiatric Association, som ligger till grund för världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer, bort sin definition av sjukdomsklassning av transsexuella. Socialstyrelsen har alltid följt WHO:s rekommendationer men här har Folkpartiet Liberalerna en möjlighet att gå före....
Att ta bort transsexualism som sjukdom är problematiskt.

Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
.... Partistyrelsen är positiv till att detta arbete sker, men menar att Folkpartiet Liberalerna inte kan tillföra något i sak i processen. När vi liberaler kritiserar värdekonservativa som vill hålla tillbaka den förändring som pågår, så argumenterar vi för att freda den medicinska bedömningen från partiideologiska inslag.... 
Jag håller med partistyrelsen. Problemet är att om Socialstyrelsen tar bort transsexualism som sjukdom riskerar det att de som vill genomföra förändringar av sin kropp inte kan få sådana åtgärder finansierade av skatter. Även om intentionen är god måste det noga prövas. Men om ett borttagande av diagnosen kan kombineras med skattebetald vård vore det välkommet.

Partistyrelsen i fp vill införa tredje juridiskt kön.Det här är fjärde delen av min granskning av Folkpartiets landsmöte som håller på den här helgen. Med all sannolikhet kommer fp den här helgen som första borgerliga parti ta ställning för införande av ett tredje juridiskt kön. I motion K35 argumenterar ett antal fp-medlemmar för reformen.
.... Skulle man jämföra civilsamhället och staten i ett race så skulle man kunna sammanfatta det med att civilsamhället kör en splitterny Bugatti och staten en gammal rostig Ford Fiesta från slutet av 1980-talet. Staten förlorar varje gång. En fråga där civilsamhället definitivt ligger långt före är den om juridiska kön. Efter påtryckningar från civilsamhället har ungdomsmottagningar i Göteborg börjat föra statistik med tre kön: han, hon och hen. Civilsamhällets önskan om att införa ett tredje juridiskt kön är mycket god och borde ha införts långt tillbaka i tiden. Vi måste sluta exkludera transpersoner som inte identifierar sig med det binära könssystemet. Könsidentiteten kan inte bestämmas av någon annan än individen ifråga, då ens kön inte är beroende av kroppens yttre bestämningar. I dag saknar transpersoner möjlighet att juridiskt byta kön till ett icke-binärt sådant – något som är helt barockt. Det är på intet sätt statens uppgift att dela in och definiera sina medborgares könsidentitet grundat på stereotypa föreställningar, varför det – särskilt för oss liberaler – bör vara en självklarhet att införa ett tredje kön....
Argumentationen är klockren. Till min förvåning yrkar en enig partistyrelse bifall till motionen. Jag hade väntat mig att den skulle lämna kommentaren "låt oss utreda det". Men det är en positiv förvåning. ;-).
.... Frågan uppmärksammades av Folkpartiet Liberalerna i en rapport om HBT-rättigheter som presenterades inför valet 2014 där det slogs fast att frågan behöver utredas i nära samråd med intresseorganisationer på området då det är av stor vikt att transpersoners synpunkter och behov lyfts fram i arbetet. Vidare måste det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas. Partistyrelsen anser att det bör finnas en möjlighet för personer som inte vill identifiera sig som vare sig män eller kvinnor att välja en tredje könskategori. En utredning om detta bör komma till stånd....
Vänsterpartiet blev 2010 första riksdagspartiet att ta ställning för införande av ett tredje juridiskt kön. Några år senare följde Miljöpartiet efter. Folkpartiet blir alltså, om landsmötesombuden följer partistyrelsen, det tredje partiet som är positivt. Socialdemokraterna är för att utreda reformen. Övriga fyra riksdagspartier är emot. Officiellt. Men både inom Moderaterna och Centerpartiet finns det en minoritet som är för reformen.

Partistyrelsen har både rätt och fel om blodgivning.

I två motioner, K33 och K34, föreslås det att nuvarande karenstid för blodgivning när det gäller män som har sex med män bör avskaffas. Partistyrelsen vill betrakta motionen besvarad med bl.a. följande.
.... Enbart tester är inte i sig tillräckliga – det finns i dag inga tester med så hög noggrannhet att de kan ersätta andra säkerhetsregler som till exempel karensperioder. Att dessa är olika långa beror på flera olika omständigheter, men vilar på saklig grund i de olika fallen. Införandet av en karensperiod i stället Eftersom reglerna ytterst baseras på direktiv från EU och rekommendationer från WHO, är det inte alldeles lätt att påverka hur olika myndigheter tolkar reglerna. Partistyrelsen menar att det i första hand vore önskvärt att få en ensartad tolkning av de gällande reglerna till stånd och att den detaljerade bedömningen av karenstiderna måste vila på en sakligt grundad medicinsk bedömning....
Först vill jag förtydliga att jag håller med om att motionen ska betraktas som besvarad. Det är inte politiska partier som ska besluta om detaljregler för blodgivning. Jag, RFSL och DO (Diskrimineringsombudsmannen) har accepterat att andra regler gäller för män som har sex med män än för heterosexuella. Med hänvisning till den statistiska sannolikheten för spridning av hiv. Om jag, RFSL och DO hade konstaterat att regelverket är strukturellt diskriminerande hade vi givetvis inte gett det vårt stöd. Jag lovar. När det är framfört vill jag dock framhålla att partistyrelsens konstaterande att nuvarande regler "vilar på saklig grund" inte heller är en lämplig kommentar. Ett politiskt parti ska vara neutralt inför att myndigheter behöver förnyad kunskap. Det är inte så att exakt de nuvarande reglerna måste vara sakligt motiverade.

Jag har själv här på bloggen tagit ställning för att en man bör få ge blod tre månader efter senaste sexuella kontakten med en annan man. Till sist är det dock Socialstyrelsen som på medicinska grunder ska fatta besluten om att ha ett regelverk som är så lite diskriminerande som möjligt utan att lämna fokus på vårdens säkerhet.

fredag 20 november 2015

Fp tar ställning för embryodonationer.Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna till Folkpartiets landsmöte som startar idag. Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (bilden) vill i motion L47 att fp blir för att tillåta embryodonationer. 
.... Medan det är tillåtet att donera ägg och spermier är det i dag förbjudet att donera befruktade ägg, dvs. embryon, i Sverige. Det är däremot tillåtet i Belgien, England, Estland, Finland, Grekland, Kannada, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Ryssland, Slovakien, Spanien och Tjeckien. Statens medicinsk etiska råd (Smer) har utrett frågan och kommit fram till att för par som saknar både fungerande ägg och spermier bör det bli möjligt att behandlas med donerade befruktade ägg som blivit över vid andra pars IVF-behandling. Ett annat sätt är att kombinera ägg- och spermiedonation från separata donatorer. Vid dessa behandlingsmetoder kommer det blivande barnet att sakna genetisk släktskap med sina föräldrar. Smer anser att genetiskt samband mellan barn och föräldrar har mindre betydelse för barnets välmående i jämförelse med andra faktorer och att sociala samband väger tyngre. Utredning pågår nu om embryodonation ska kunna bli lagligt i Sverige. Folkpartiet bör ställa sig bakom att embryodonation införs för att fler barnlösa ska kunna bli föräldrar.
Motion emot surrogatmödraskap.

Dessbättre håller partistyrelsen med och yrkar bifall till motionen. Sedan tidigare är Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för reformen. Socialdemokraterna och Moderaterna är försiktigt positiva. Utredningen om ofrivillig barnlöshet (den ska lämna sin slutrapport februari 2016) behandlar bl.a. den här reformen. Motion L48 vill att fp ska bli emot att tillåta (altruistiskt) surrogatmödraskap. Partistyrelsen försvarar dock att fp 2014 tog ställning för reformen. En av ledamöterna i partistyrelsen, Staffan Werme, vill att landsmötet ska stödja motionen. I motion M13 argumenteras för följande. 
.... att Folkpartiet Liberalerna driver att minst en äldre- och omsorgsavdelning per kommun hbt-certifieras alternativt hbt-diplomeras för allas lika möjlighet till ett boende som ser till allas lika värde även ur ett hbt-perspektiv. I många kommuner i dag finns inget alternativ för årsrika hbt-personer som vill leva tillsammans även när någon av dem blir sjuk eller gammal och får en plats på ett äldre- eller omsorgsboende. Folkpartiet Liberalerna har med stolthet drivit frågan om bland annat ”eget rum” samt parboendegaranti för årsrika. Nu är det dags för nästa steg, en parboendegaranti som verkligen gäller alla....
Att fp centralt ska beslut om HBTQ-certifieringar är inte en lämplig metod.

Partistyrelsen vill att motionen ska betraktas som besvarad med bl.a. följande motivering.
.... Detta menar partistyrelsen är ett utmärkt förslag. Folkpartiet Liberalerna verkar redan på en lång rad orter för att verksamheter inom kommunens regi ska HBT-certifieras, och så sker i ökande utsträckning över landet. Det är på många sätt en väldigt positiv förändring som stärker HBT-personers rättigheter och inte minst rätten till ett värdigt och respektfullt bemötande, mer än någon enskild lagändring kan åstadkomma. Denna fråga bör dock drivas lokalt....
Där håller jag med partistyrelsen. Det blir ett en fyrkantig metod att fp centralt ska ha som mål att att varje kommun ska ha HBT-certifieringar hur vällovliga sådana än är. Men det finns andra metoder att nå målet om en HBTQ-inkluderande verksamhet.

torsdag 19 november 2015

Luf och liberala studenter vill fp ska bli för att barn ska få fler än två vårdnadshavare.


Det här andra delen av min granskning av handlingarna inför fp:s landsmöte som startar imorgon. Jan Björklund (bilden) är som bekant ordförande i partiet. I motion E17 föreslås att hatbrottslagarna även ska inkludera funktionshindrade. Motionen E18 vill att hedersmotiv ska inkluderas i brottsbalken när det gäller bedömande av försvårande omständigheter. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
Partistyrelsen anser att största restriktivitet bör gälla när det handlar om lagändringar som inskränker den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, även när det sker med de bästa av avsikter. Den frågan bör skiljas från frågan om på vilka grunder som straffskärpning kan komma ifråga för brott som begås med hatmotiv. I detta sammanhang tar partistyrelsen också upp motion E18, som förespråkar att hedersmotiv ska inkluderas i straffskärpningsparagrafen. Partistyrelsen anser att det är rimligt att överväga om brottsbalkens straffskärpningsregel behöver förändras för att tydligare fånga upp de brott med hatmotiv som begås mot olika individer, däribland individer med funktionsnedsättning. Likaså bör frågan om hedersmotiv analyseras i detta sammanhang. Detta bör dock göras i ett bredare sammanhang där bestämmelsen också utvärderas i sin helhet. Motionerna E17 och E18 bör med detta anses besvarade.
När s, mp och v var i opposition för några år sedan argumenterade de tre partierna för att hedersrelaterade motiv i brottsbalken explicit ska betraktas som en försvårande omständighet. Alliansen och Sverigedemokraterna avfärdade det vilket jag var kritisk emot. Jag är givetvis inte negativ till att göra en bred utvärdering av lagarna om hets och hatbrott. Det har redan tillsatts en utredning om att inkludera skydd för transpersoner i hatbrottslagarna. Något jag välkomnar. Jag hoppas s-mp-regeringen tillsätter även en utredning så småningom (eller ger tilläggsdirektiv till utredningen om hatbrott och transpersoner) när det gäller straffskärpningar för hedersrelaterade brott. När det gäller lagen om hets emot folkgrupp och funktionshindrade har jag inget emot en utredning. Dock bör det noteras att dagens högerextremister inte sprider den typen av hat-propaganda emot funktionshindrade som det gjordes förr.

Fler än två vårdnadshavare för barn.

Motion E37 yrkande 1 föreslår att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
Partistyrelsen anser nu liksom tidigare, att denna komplexa fråga måste ses i ett helhetsperspektiv. Det finns i dag många olika sätt som en familj kan se ut, där ett barn kan ha fler än två vuxna i sin omgivning som tar hand om det och utövar föräldraskap på olika sätt. I de allra flesta fall finns det heller inget som helst hinder eller risk för konflikt med någon lag oavsett hur familjekonstellationen ser ut. Däremot finns det en risk för dåligt bemötande i kontakt med myndigheter och verksamheter, men detta är svårt att lösa lagstiftningsvägen. Att vara vårdnadshavare innebär också en rätt att vara medbeslutande i ett antal frågor som rör barnet. Det går till exempel inte att ansöka om pass för barnets räkning, att välja skola och en lång rad andra vardagsbeslut, utan att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökningshandlingen. Detta är inget problem, i de fall vårdnadshavarna är överens. Men i de fall de inte är det, är det tyvärr alltför vanligt att barnet används som gisslan i en konflikt de vuxna emellan. Vi har redan sett en kraftig ökning av sådana fall i Sverige, under det senaste decenniet. Den risken skulle öka ytterligare, om lagen öppnade för fler än två vårdnadshavare. Det enda nordiska land som prövat en lösning med möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare, Island, har också avskaffat den igen. Sedan 2003 gäller också på Island samma sak som i Sverige, nämligen att ett barn inte kan ha mer än två vårdnadshavare vid en och samma tidpunkt. Ändringen motiverades bland annat med att det kan innebära problem att ha många vårdnadshavare samtidigt. Med hänvisning till detta bör motion E37 yrkande 1 avslås
Dock har nuvarande (borgerligt-socialdemokratiska) regering på Irland lämnat ett förslag om att tillåta fler än två vårdnadshavare för barn. Sverige bör tillsätta en utredning som utvärderar om det är minderåriga ska få möjlighet till fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa.

Henrik Edin (luf) och Hanna Håkanson (liberala studenter) anmäler särskilt yttrande  till förmån för bifall till motion E37 yrkande 1. Motivering: ”För att ta hänsyn till verkligheten bör Folkpartiet Liberalerna ta ställning för att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två." 

fredag 13 november 2015

HBTQ-kultur. Stella betyder stjärna - Bobbi A Sand.


Från förlagets presentation av Stella betyder stjärna (2015) av Bobbi A Sand.
Det är sommar och fjortonåriga Isa ska egentligen på ridläger, men stannar i hemlighet hemma. Utanför familjens villa blir Isa upplockad av konstnären Stella, som är på väg för att göra upp med sin familj, en gång för alla. De ger sig ut på en galen road trip som tar dem från Norra Öland till Västkusten. Med skräckblandad förtjusning hänger Isa med Stella när de umgås med alkisar, sover över i ett queerkollektiv, och liftar genom de småländska skogarna. Stella lyser så starkt i Isas ögon, så starkt att det är lätt att bli bländad ... men snart måste Isa stå upp för sig själv. Fast hur går det till, när man knappt vet vem man är? 
Det var för mig ofrånkomligt att jämföra den här boken med Sands Tatuerade tårar som jag gav en relativt välvillig recension. Stella betyder stjärna är synnerligen ojämn. Till en början är den närmast banal. Två unga människor berättar om sin situation. Och det räcker inte när det saknas litterär kvalité. Så småningom blir den medioker, som en reseskildring genom Småland. Och beskrivningen av ett queer-kollektiv är relativt intressant. Men det verkliga lyftet blir det i slutet av boken. De sista 40 sidorna är säkert bland det bästa som publicerats inom svensk litteratur med HBTQ-tema de senaste åren. Som när Stella "analyserar" sig själv och vad som gör henne arg. Från sid 119.
.... När folk hatade henne ... och när de tyckte om henne. Det var nästan lättare att klara av folks hatblickar, för de var vad hon förväntade sig, och hon hade inga problem med att ge tillbaka. Men när någon tittade på henne med värme ... det klarade hon inte av. Jag är verkligen helt rubbad, tänkte hon....
Omvandlingen av transpersonen Isa till Isak beskrivs nyanserat. Jag vill inte avslöja slutet men även här finns både mörkret och hoppet, precis som i Tatuerade tårar

HBTQ-kultur. Djurfiket - Camilla Ceder och Sanna Mander.


Djurfiket (2014) handlar främst om att Sally och Nadja vill starta ett fik för djur (de ska äta där) och dess ägare (det finns mat för dem också). Från förlagets presentation.
Vad gör man inte för att få ett husdjur? Nästan vad som helst. Men med en pappa som är pälsdjursallergiker och en busig lillebror ser det mörkt ut. Då gäller det att ha en riktigt bra affärsidé! "Sally – djurens vän" är en mysig och hejdlöst rolig serie full av charmiga påhitt för att få ett eget djur (eller vara nära någon annans).
Berättelsen har ett driv. Camilla Ceder har en känsla för att anpassa texten till målgruppen (vilket säkert är barn i 6-10-års-åldern) utan att det blir infantilt.  Sanna Manders bilder i retro-stil fungerar fint. Både när det gäller människor och djur. Orsaken till att jag recenserar boken är att Nadia bor ihop med "två mammor". Det görs ingen sak av det vilket är positivt. Från sid 12.
.... Sappo är alltså en gråvit hund som från början var Nadjas mammas flickväns....
Som helhet hamnar den här boken bland de fem bästa bland de jag granskat inom genren barnlitteratur med HBTQ-tema.

fredag 6 november 2015

HBT-liberaler vill fp ska bli för genuspedagog i varje kommun.


Folkpartiet håller sitt landsmöte (kongress) 20-22 november. Det här är första delen av min granskning av handlingarna till landsmötet.

Fp må var ett litet parti men i nuvarande parlamentariska situation kan de ibland spela en avgörande roll som vågmästare i riksdagen. S-mp-regeringen har inte majoritet där ens med stöd av v som den samarbetar med om budgetar. Alliansen har generellt varit kallsinnig (förutom ett fåtal områden) emot inviter om blocköverskridande samarbete från regeringen, men det borgerliga parti som varit minst avvisande till det har varit just fp. Med nuvarande parlamentariska situation finns det alltså orsak att granska fp-landsmötet även av den orsaken.

Öppna moderater har hunnit före HBT-liberaler.

I motion B 5 vill HBT-liberaler "att HBT-liberaler representeras i partistyrelsen". Partistyrelsen vill att motionen ska betraktas som besvarad med  bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen vill här påminna om den skrivning som finns i verksamhetsplanen om att ta fram tydliga kriterier för vilka förutsättningar som gäller för ett nätverk i Folkpartiet Liberalerna, och vilket stöd riksorganisationen ska erbjuda. Detta arbete har nyligen påbörjats. Eventuella stadgeändringar som kan bli aktuella, kan då lösas inom ramen för det ovan aviserade arbetet med en större stadgeöversyn. Motionärernas förslag kommer att tas upp i detta arbete. Landsmötet bör med detta anse motion B3–B6 besvarade....
Det som är intressant med det här att Socialdemokraterna (kanske inte oväntat) och Moderaterna (oväntat) här har varit före Folkpartiet. Tidigare i år har HBT-S blivit adjungerad inte bara till sossarnas partistyrelse utan även till verkställande utskottet. Öppna moderater blev adjungerade till partistyrelsen. Formellt kan givetvis inget invändas emot partistyrelsens kommentar. Men nog borde det orsaka viss reflexion i Folkpartiet att m hann före fp om det här (inte bara för att de hade sin partistämma strax före fp.s landsmöte utan att processen i det senare partiet dröjer flera år). Det hade ingen trott för 20 år sedan. Jag lovar. Landsmötet borde besluta att HBT-liberaler ska vara adjungerad till partistyrelsen. Vissa kommer säkert hänvisa till att öppet homosexuelle riksdagsledamoten Robert Hannah föreslås bli invald i partistyrelsen men han kan rimligen inte representera HBT-liberaler. Det är ungefär lika snurrigt som att hävda att eftersom det redan finns unga personer i partistyrelsen behöver inte Luf bli adjungerade där.

Normkritiskt språkbruk.

I motion B 16 vill HBT-liberaler att  "Folkpartiet ska verka för att intern och extern kommunikation ska vara befriad från normativa uttryck i såväl tal som skrift" och att "partistyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta för ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt". Från motionen.
... Exempel på detta är när det uttrycks att ”män och kvinnor” ska ha lika lön. Ett bättre sätt är att säga att ”alla” ska ha det. Ett annat exempel på ett normativt uttryckssätt är då begreppet ”pappamånad” används. Förutom att det är felaktigt, så osynlig - görs familjer där ingen pappa finns eller de familjer där ingen varken kan eller vill definiera sitt kön...
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande kommenterar.
.... Partistyrelsen delar helt motionärernas åsikter. Även detta är ytterst en fråga om trovärdighet. I en del fall – som det i motionen omnämnda exemplet ”pappamånad” – kan det finnas behov av att i kommunikationen anknyta till sådana ord och begrepp som människor använder i dagligt tal, även när dessa är föråldrade eller missvisande. Detta ska dock aldrig förekomma ensamt eller användas slentrianmässigt, utan sådana hänvisningar bör bara ske i anslutning till att förklara ett neutralt sätt att uttrycka sig....
Här håller jag med partistyrelsen. Jag har själv använt begrepp pappamånader men satt det just inom citationstecken för att visa att det egentligen inte är det bästa uttrycket.Men jag tycker också att HBT-liberaler har en väsentlig poäng. Alla partier, även Folkpartiet, använder ibland heteronormativa uttryck. I synnerhet när det gäller jämställdhetsformer. Partierna generellt bör skärpa till sig där.

HBT-liberaler vill ha genuspedagog i varje kommun.

I motion D 3 vill HBT-liberaler att varje kommun ska ha minst en genuspedagog och att "Folkpartiet verkar för att utbildningar för förskollärare och grundskolelärare innehåller genuspedagogik".
.... Genusperspektiv handlar om att sätta fokus på våra föreställningar om könsskillnader och på det sättet förstå samhället på ett mer individanpassat sätt. Här spelar förskolan och skolan en mycket viktig roll och genusmedveten pedagogik i dessa verksamheter är viktigt för att öka jämställdheten och nå ett likvärdigt bemötande av hbt-personer. Invanda normsystem bör brytas så tidigt som möjligt i livet. Kommuner har ett viktigt uppdrag att ge kompetensutveckling i frågor som rör genus. Det kan handla om språkets betydelse och hur barn redan i förskolan uppmuntras till ett icke könsstereotypt språk. Lärare måste ha kunskap och inte bara utgå från sina egna värderingar. För att komma till rätta med dessa normativa strukturer så bör det i varje kommun finnas tillgång till genuspedagog som aktivt kan verka för att bryta könsnormer och osynliggörande av barn och ungdomar....
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande.
.... Partistyrelsen anser att hela utbildningssystemet ska genomsyras av ett genusperspektiv. Lärare och skolledning behöver utbildas i hur man kan upptäcka hur traditionella könsroller uppstår och genuspedagogik ska genomsyra verksamheten. Skollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Vi behöver utjämna skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar. Partistyrelsen instämmer därför med motionären om vikten av att Folkpartiet Liberalerna i riksdagsarbetet markerar betydelsen av genuspedagogik i förskola och skola....
Jag håller med partistyrelsen. Hur vällovligt det än är med genuspedagogik (om det används rätt, tyvärr finns exempel där det använts fel) betraktar jag det inte som att ett parti ska besluta att varje kommun måste ha en sådan. Jag noterar att partistyrelsen betonar vikten av genuspedagogik och att det bör fp-politiker i kommunerna ta till sig.

HBTQ-kultur. Pappa, pappa och jag - Parachini-Deny och Béal.Här är ännu en fransk barnbok med HBTQ-tema. Precis som i förra bloggposten. Från förlagets presentation av Pappa, pappa och jag (2014)
"Klas och Tarik blir stormförtjusta....De ville så väldigt gärna också få en bebis!" "Varför är ägget helt övergivet?" Det får inte bli blött och inte för varmt eller kallt. De båda fåglarna vakar dag och natt över fågelboet och ägget.
Det som är främsta tillgången i den här boken är teckningarna av Marjorie Béal. Basen är svart, vitt och grått. Som här får liv i sina nyanser eftersom det finns en känsla för detaljer och "ansiktsuttryck" hos fåglarna. Men även andra färger finns som komplement, främst rött och grönt. Tillsammans blir det estetiskt tilltalande. Innehåller vibbar som verkar hämtade från 1960- och 70-talet (det något naivt optimistiska, ibland propagandistiska)  men blandad med impulser från modern bildkonst.

Och texten av Juliette Parachini-Dany levererar också till en början. Men i slutet blir det bara för mycket. Där det rabblas upp vilka olika familjetyper det finns (bland människor). Det blir som om RFSL skulle göra en barn-bok. Propaganda på bekostnad av det konstnärliga värdet. Viss kritik kan också rikas emot följande.
Vi får stanna hos hen och vänta tills hens mamma och pappa kommer hem igen... Dagarna går. Men mamman och pappan kommer inte tillbaka.
Trots bokens ambitioner att vara kritisk emot heteronormen utgår det från att de som tidigare hanterat ägget måste vara "mamma och pappa". Även om det är det vanligaste måste det inte vara så.

Men boken hamnar helt klart över medel i genren barnböcker med HBTQ-tema. Och bilderna skulle förtjäna att ställas ut på ett galleri.