måndag 28 november 2011

Sd byter åsikt om homoäktenskap. Men ännu ett HBT-negativt parti.


Sverigedemokraterna lämnar sitt principiella motstånd emot homoäktenskap. Det är tydligt efter helgens landsdagar (kongress) som partiet haft i Göteborg. Från ett pressmeddelande i lördags från sd.
Med röstsiffrorna 125 mot 28 antog Sverigedemokraterna på partiets Landsdagar i Göteborg idag ett nytt principprogram.
Sd varken för eller emot homoäktenskap.

Jag har tidigare på bloggen här och här kommenterat handlingarna inför deras kongress. I den första av bloggposterna konstaterade jag att sd nu verkar ha lämnat sin negativa attityd till Sveriges nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Kontaktade sd om det där redan före deras kongress och skickade ett påminnelsemail tidigare ikväll med bl.a. följande innehåll.
Preliminärt placerar jag Sverigedemokraterna på "Möjligen" till en könsneutral äktenskapslag (och att man inte vill avskaffa lagen) efter helgens landsdagar. Tycker det är ganska tydligt av principprogramförslaget att döma att ni inte längre i sak är emot reformen, alltså främst syftar jag då på rätten för homopar att ingå borgerliga äktenskap (samfunden gör givetvis som de själva vill).

Om ni istället menar att sd med det nya principprogrammet säger "Ja" till en könsneutral äktenskapslag (rätt till borgerliga äktenskap för samkönade par), vänligen meddela det senast 10 december. Därefter kommer jag i mitt HBT-nyhetsbrev för december.... att berätta om sd:s nya åsikt om den könsneutrala äktenskapslagen och har ni inte hört av er före 10 december tolkar jag det som att ni instämmer i att sd nu varken är tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag.
Mattias Karlsson, partistyrelseledamot och främste ansvarig för framtagandet av ett utkast till nytt principprogram har senare ikväll mailat.
Vi har inget konkret beslut som säger att vi är för borgerlig vigsel för samkönade par, men vi har heller inte kvar några skrivningar eller förslag som säger att vi är emot. Detta tolkar jag som att vi numera accepterar borgerlig vigsel för samkönade par.
Varvid jag mailade följande.
Alright då verkar vi ense om att sd idag är närmast "möjligen" alltså varken tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag rätt att ingå borgerliga äktenskap (eller vigslar i svk för den delen för samkönade par men att partiet accepterar båda sakerna och inte vill avskaffa dem.
Partiet oense inom HBT-politiken.

Det här betyder inte att Sverigedemokraterna blivit homovänliga. Snarare att partiet är oenigt inom HBT-politiken. Som jag konstaterade i en tidigare bloggpost.
Vad som är tydligt är dock att sd nu försöker balansera mellan att locka homofoba konservativa människor och de som är HBT-vänliga men vill ha en betydligt mer restriktiv invandringspolitik.
För övrigt konstaterar jag, återigen, att Sverigedemokraterna är riksdagens mest toppstyrda parti. Inget annat av partierna skulle som sd till sina ombud framföra (visserligen nog godkänt som arbetsordning av någon tidigare kongress) att de antingen måste anta ett förslag till principprogram i sin helhet eller avslå det. Det omöjliggör för ombuden att justera de delar där en majoritet vill ändra. I praktiken är det partistyrelsen som avgör politiken i detalj, alla vet att det ska mycket till för att en kongress ska helt avslå ett förslag till program.

Jimmie Åkesson (bilden), som blev omvald som ordförande, hade inte med något om HBT, varken positivt eller negativt, i sitt tal vid kongressen.

Trots att sd byter från "nej" till "möjligen" när det gäller en könsneutral äktenskapslag har de den mest HBT-negativa politiken bland riksdagspartierna. Bland 25 viktiga HBT-reformer är sd för 8, emot 4 och tvekar om 13. Motsvarande för Kristdemokraterna är att de är för 17, emot 6 och tvekar om 2.

Sd är ännu emot 4 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
2. Tillåta transsexuella att spara könsceller så att de efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.
3. Internationella homoadoptioner. (redan genomförd reform)
4. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. (redan genomförd reform)

Sd tvekar ännu om 13 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
3. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer.
4. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.
5. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
8. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
9. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
10. Sverige ska jobba i EU för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att erkänna samkönade äktenskap eller partnerskap om ett gift homopar från något annat EU-land flyttar dit.
11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
12. En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. (redan genomförd reform)
13. En könsneutral namnlag för vuxna. (redan genomförd reform, genom domstolsbeslut som tolkat lagen)

Sd vill även avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet medan övriga riksdagspartier vill behålla de bidragen.


Uppdatering 1.

EDL avslöjar sina värderingar när de samarbetar med ultrakonservativt parti.

European Defence League har jag tidigare kommenterat här på bloggen. Bl.a. att de har "en gaygrupp" och "en judisk grupp" inom partiet. De har försökt framställa sig närmast som liberala trots att deras islamofobi blir tydlig när man granskar deras budskap noggrannare. Nu har EDL inlett ett samarbete med ett högerpopulistiskt parti, British Freedom Party, som är en utbrytargrupp från rasistiska British National Party (BNP). Från Independant.
The English Defence League plans to field candidates for the first time in local elections after an alliance is finalised between the far-right group and the British Freedom Party, which was set up by disgruntled members of the British National Party.
Förutom att vara för ett återinförande av dödsstraff är partiet för bl.a. följande enligt sin hemsida.
Tighten regulations on the sexual/violent content of TV, films and games....

Promote morality, marriage, the family, the community and the Nation State.
Redan idag riskerar något så oskyldigt som två män som ligger i en dubbelsäng med lakan över sina kroppar att stoppas att sändas före 21.00. Och vilken definition partiet har när det gäller "familj" och "moral" är enkelt att gissa när man granskar deras i övrigt ultrakonservativa politik. Hade vissa bögar och lesbiska tidigare något som helst förtroende för EDL som homovänlig förening hoppas jag det försvunnit nu.

Tidningen Dagen berättar om HBT-negativa Kristdemokraternas process om vem som ska nomineras av valberedningen som ordförande vid deras riksting i januari.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om att Sverigedemokraterna stämt (sic!) riksdagen för att de inte får partistöd för William Petzäll som lämnat partiet och blivit "politisk vilde". Hade det varit så att riksdagen särbehandlat sd vore det här givetvis en skandal men inget tyder på att de behandlat sd annorlunda än när andra ledamöter hoppat av sitt parti medan de varit riksdagsledamöter. Sd har gott om pengar. Kanske de tror de vinner på det här, men min bedömning är att de förlorar. Hade ett annat parti betett sig så här hade nog sd-bloggare tagit det som bevis för snikenhet, nu drabbar samma kritik dem själva.

Mugabe kallar homovänlig brittisk policy för "satanisk".


Zimbabwes diktator Robert Mugabe (bilden) kallar Storbritanniens biståndspolicy för "satanisk" eftersom den krav på respekt för HBT-personers rättigheter som en del av policyn.

Det började egentligen redan i mitten av oktober då Andrew Mitchell, biståndsminister i den brittiska borgerliga regeringen, förklarade att kraven skulle bli tuffare mot de länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Från Pinknews.
“It is not about taking money away from countries but finding other mechanisms to help them. We take a very clear line. In a number of countries in Africa that discrimination against homosexuality has concerned us.
Protester från homofober - men också från HBT-föreningar.

Som väntat blev det protester från några av de värsta homofoberna. Bl.a. Ghanas president och en minister i Zambia och en medarbetare till presidenten i Uganda. Men också kritik från en del HBT-föreningar.
Mac-Darling Cobbinah, the executive and national director of the Centre for Popular Education and Human Rights Ghana, said the move would only bring “pain and anguish” to the struggling country.

He added that the plans could backfire and lead to gay people being blamed for aid cuts.

Speaking to Paul Canning of LGBT Asylum News, Mr Cobbinah said: “We from Ghana LGBTi community think this is not enough. Cutting down aid will not bring anything other than pain and anguish to the already polarised society or country and LGBTi people will be used as scapegoats for under development in our countries.
Mugabe ökänd för sin homofientlighet.

I förra veckan förtydligade dock den brittiske biståndsministern att det inte främst handlar om att dra in bistånd till länder utan att omdirigera det från regeringar till föreningar för mänskliga rättigheter. Regeringen fick beröm av bl.a. Peter Tatchell, själv politiskt till vänster och som ofta, med rätta, kritiserat konservativa Tory, ett av regeringspartierna.
Peter Tatchell said: “The commitment of the UK government to global human rights, including LGBTI rights, is welcome and commendable. I am pleased to hear that no cuts in aid are planned.
Robert Mugabe, president i Zimbabwe och ökänd för sin homofientlighet, lämnade i onsdags den ilsknaste kommentaren hittills i debatten.
Mugabe told a crowd in the central African state yesterday: “It becomes worse and satanic when you get a prime minister like Cameron saying countries that want British aid should accept homosexuality.

“To come with that diabolic suggestion to our people is a stupid offer.”
Det är bara en sak som är "satanisk" när det gäller HBT i Zimbabwe och och det är Mugabes egen homofobi och förföljelse av oskyldiga. I Kamerun blev tre män dömda till fem års fängelse i början av november efter att en polis konstaterat att de hade sex med varann i en bil. Alice Nkom och Jonathan Cooper är två HBT-engagerade som i en intervju berättar om den svåra situationen för HBT-personer i diverse länder i Afrika. De informerar också om nya föreningen Human Dignity Trust, som jobbar för avkriminalisering av homorelationer i alla länder.


Uppdatering 1.

Flera tidningar har artiklar om planerna i Nigeria att införa än mer homofientliga och absurda lagar.

fredag 25 november 2011

Bekymmersfri.


bland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Det var en ovanligt molnfri dag i New York. Varmt trots det var september. Ni vet en sådan dag när man kanske känner sig lycklig. Fint väder. Planer. Inte ett moln på himlen. Ovanligt. En molnfri himmel är för många ett tecken på bekymmersfrihet. För visst har vi alla bekymmer. Men ibland vill vi glömma dem. En dag när det nästan inte är ett moln på himlen.

Någon timme senare trasades många New Yorkbors verklighet sönder och samman. Två centrala byggnader i staden blev attackerade av ett terroristattentat. Till en del människors förvåning höll tornen till en början. Men till sist föll de ihop. Och med det föll nog också många människors illusioner i USA. Många människor, i den stad som kanske är det främsta liberala fästet mot dåvarande konservative homofientlige presidenten George W Bush. Ska man vara krass fick främst människor som var emot Bush politik betala priset för attacken som i synnerhet var riktad mot honom Men egentligen bekymrade sig inte de som var ansvariga för attentaten om det var konservativa eller liberaler som dog där.

Ännu 2011 får människor i New York ångest när det är fint väder.

Det är något symboliskt med den molnfria himlen och terrorattentatet. Ännu 2011 är det folk i New York som får ångest när himlen är molnfri. Det kan tyckas som en paradox men är det egentligen inte. De islamistiska terroristerna sökte givetvis en dag där det var enklast att attackera New York och det var när det var molnfritt. Flera av dem var amatörer som piloter. Men symboliken avslöjar också något om oss som människor.

Visst vill vi väl ha garantier. Jag minns själv när jag 2003 äntligen kände att jag fått ett genombrott. Jag hade fått många nya politiska uppdrag, tjänade mer pengar än de flesta. Kanske det här tas bort från mig, hur ska jag förhindra det? Samma fråga ställer givetvis föräldrar som är oroliga för att deras barn ska dö i en olycka. Eller vem som helst som oroas för något.

Sanningen är att det finns inga garantier. Ditt barn, dina föräldrar, dina syskon, dina vänner, dina husdjur kan dö imorgon. Ibland önskar vi väl alla att vi kunde förhindra smärta och sorg hos andra. Men det är inte möjligt.

Både gott och ont existerar inom människor.

Robert Paraza
förlorade sin son i terrorattentatet 11 september 2001. Bilden till den här bloggposten är från ceremonin i New York över de döda 10 år senare. De senaste åren har jag ofta haft koppling till Svenska kyrkan (även om jag inte identifierar mig som kristen) i mina fredagskrönikor och det ska jag ha här igen (det var ett tag sedan). Därför att jag tycker det är fascinerande att en del kristna berättade att djävulen var en del av Brevik-attentatet i Norge. Nu tror jag inte på en bokstavlig Gud och Djävul. Men få av oss kan konstatera att det inte existerar både gott och ont inom alla människor.

Pridefestivaler tycks, för en del utomstående vara en paradox. På eftermiddagen demonstrerar man i en stad mot hatbrott, mord och diskriminering. På kvällen festar man vilt. Men jag tycker inte det egentligen är en paradox. Jag tror inte på någon djävul (någon med horn i pannan) men däremot att människor kan vara både goda och onda. Kanske det vore tråkigt om alla vore goda alltid. Men vi kan enas om att mord, förföljelse och hatbrott är fel oavsett vem det drabbar.

När HBT-personer dansar, ler, festar, har sex, blir förälskade etc. Trots att man tidigare på dagen demonstrerat emot hatbrott och diskriminering, kan en del bli förvånade. Men egentligen är det här HBT-rörelsens framgångskoncept.

När bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner dansar och har kul, trots hatbrott och diskriminering, då har "djävulen-ondskan" redan förlorat första ronden.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 24 november 2011

Carl Bildt (m) måste fördöma ryska politiker.


Flera tidningar har idag artiklar om ett absurt förslag i S:t Petersburg (näst största staden i Ryssland) om att förbjuda offentlig information om HBT. Från Dagens Nyheter.
Det är "offentligt agerande, ledande till propaganda för sodomi, lesbianism, bisexualitet, transsexualitet bland minderåriga" som ska bötesbeläggas i mångmiljonstaden, enligt ett förslag som lagts av lokala företrädare för maktpartiet Enade Ryssland.

Frågan skulle ha tagits upp till en andra behandling i onsdags, men sköts då upp i en vecka för ytterligare diskussion om bland annat böternas storlek.

Protesterna från människorättsaktivister har varit stora. Den oklara ordalydelsen bäddar för att kunna döma i princip vilket agerande eller uttalande som helst.

– En så luddig formulering kommer att leda till godtycklighet, säger Oleg Orlov från människorättsgruppen Memorial till nyhetsbyrån Ria.

Internationella organisationer och politiker har reagerat.

– Tolv EU- och Europarådsländer har begärt ett möte med dem som tagit initiativ till det här för att diskutera och framföra vår oro. Vi anser att det strider mot Europarådets rekommendationer vad gäller hbt-personers rätt till saklig information och icke-diskriminering, säger Jan Nyberg, Sveriges generalkonsul i S:t Petersburg.

Det ryska överhusets talman Valentina Matvijenko — tidigare guvernör i just S:t Petersburg — har samtidigt uttalat sig positivt om att genomdriva de lokala reglerna även på nationell nivå.

– Om det inte finns något i förslaget som står i konflikt med gällande lagstiftning så är det fullt möjligt att överföra det här till federal nivå. Gränser bör sättas upp för allt som skadar barn, sade Matvijenko till Ria för en vecka sedan.

Liknande lokala regler har tidigare drivits igenom i bland annat Rjazan och Archangelsk. Aktivister jämför med Sovjettiden — och till och med Nazityskland.

– Alla totalitära regimer har börjat med att förfölja bögar. Jag uppmanar allmänheten att fördöma det här förslaget som ett steg mot ett totalitärt samhälle, säger människorättsaktivisten Aleksandr Vinnikov till engelskspråkiga The St Petersburg Times
Ryssland skulle bli som Vitryssland när det gäller (avsaknad av) HBT-rättigheter.

Skulle det här absurda förslaget genomföras inte bara i S:t Petersburg utan i hela Ryssland hamnar landet ungefär i samma situation som diktaturen Vitryssland när det gäller HBT-personers rättigheter (eller avsaknaden av dem). Där finns inte någon motsvarande lag i Vitryssland men å andra sidan kontrollerar den homofientliga regimen media.

En del ryska HBT-aktivister har beklagat att omvärlden varit så tyst. Jämför vilka reaktioner det annars brukar bli mot förslag om allvarligt kränkta mänskliga rättigheter. Bl.a. Litauen pressades dessbättre ordentligt när parlamentet försökte genomföra ett liknande förslag. Sedan gjorde dock parlamentet en helomvänding och drog tillbaka det. Visst kan man hänvisa till att Litauen är medlem i EU och det naturligt blir mer debatt i unionen. Men det är nog inte hela förklaringen. Det finns ibland en tendens att tiga om brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland Det är enklare att ge sig på mindre länder.

Brittiska regeringen fördömer det HBT-fientliga förslaget.

Den borgerliga brittiska regeringen har dock offentligt fördömt lagförslaget. Från Pinknews.
The UK’s Foreign Office has described plans by lawmakers in St Petersburg to implement a law against “gay propaganda” as “wrong” and “mistaken”.
Jag har idag besökt den svenska borgerliga regeringens hemsida men hittar ingen som helst kommentar om det ryska homofientliga förslaget. Inte heller har det förts någon debatt eller lämnats någon fråga eller interpellation (flera frågor) enligt riksdagens hemsida. Regeringen och främst utrikesminister moderaten Carl Bildt (bilden) måste nu tydligt och offentligt fördöma förslaget i S:t Petersburg. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter.

Jag har skrivit på en namninsamling mot det HBT-fientliga förslaget och jag rekommenderar er bloggbesökare att göra detsamma. Namninsamlingen hittar ni här.


Uppdatering 1.

Mats Lindberg, professor i statsvetenskap på Örebro universitet, har i Dagens Nyheter en debattartikel om Sverigedemokraterna. Att det är bristfälliga kunskaper bland en studenter har det varit notiser om. Men att okunskapen även nått folk som är professorer i statsvetenskap hade varit komiskt om det inte varit så tragiskt.
Förslaget har skrivits av SD:s förre ordförande, Mikael Karlsson, som i sitt förord hänvisar till partiledaren Jimmie Åkesson.
För det första heter han som skrivit utkastet till programförslaget Mattias Karlsson. För det andra har han aldrig varit ordförande i partiet. Det borde tillhöra sådant som politiskt intresserade ska känna till - i alla fall om man är professor i statsvetenskap. Den förre ordföranden i sd heter Mikael Jansson. Tyvärr gör sådana här fadäser att hans berättigade kritik mot det främlingsfientliga sd kanske inte betraktas som seriös. Hur hade reaktionen blivit om någon på DN Debatt förklarat att Per Schlingmann tidigare varit ordförande för Moderaterna?

När det gäller övriga innehållet i debattartikeln är dock det mesta sant om än att Mats Lindberg är ovanligt polemisk för att vara statsvetare. Jag har tidigare kommenterat sd:s landsdagar i helgen här och här.

När det gäller HBT-rättigheter inom utrikespolitiken (som aktualiseras med det absurda förslaget i S:t Petersburg) kan man göra en snabb lista över några reformer och vad riksdagspartierna tycker om dem.

1. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (är en del av ett förslag till direktiv från EU-kommissionen men som dock inte blivit antaget ännu)

Ja: S, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: Sd
Nej:

2. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ja: S, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: Sd
Nej:

3. Sverige ska jobba i EU för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att erkänna samkönade äktenskap eller partnerskap om ett gift homopar från något annat EU-land flyttar dit.

Ja: S, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: Sd
Nej:

4. Sverige ska i FN jobba för en HBT-konvention.

Ja: S, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: Sd
Nej:

Det är enkelt att konstatera att sju av åtta riksdagspartier (även kd som ofta är HBT-negativa inom inrikespolitiken) har ett tydligt HBT-engagemang i utrikespolitiken. Något som sd saknar. Det betyder inte att sd skulle tycka det är bra att HBT-personer blir förföljda. Snarare att de sällan bryr sig. Och så är deras attityd ofta till mänskliga rättigheter för de som inte är etniska svenskar.


Uppdatering 2.

Flera tidningar avslöjar de senaste siffrorna från Synovate om partisympatier bland svenska folket. Hade resultatet blivit verklighet skulle Alliansen få egen majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna får 25,1 %, den sämsta siffran någonsin från Synovate. De två HBT-negativa riksdagspartierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 9,6 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.


Uppdatering 3.

Jag konstaterar att DN nu rättat de pinsamma (för skribenten) felen i debattartikeln av Mats Lindberg.

Fler artiklar om sd och dess landsdagar.

tisdag 22 november 2011

Avskaffa (delvis) lagen om hets mot folkgrupp.


Följer ni som jag nyheter på Expos hemsida ibland? En tidning och hemsida som har som uppgift att bevaka Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga partier, rasism, homofobi och annan högextremism. Då kan ni konstatera att det närmast är en följetong av artiklar om anmälningar, åtal och domar för brottet lagen om hets mot folkgrupp.

Jag klandrar i och för sig inte Expo för det. För det har en relevans och koppling till högerextremism att göra en sådan rapportering. Men ibland tror jag att Expomedarbetare och andra i Sverige nått ett stadium där man okritiskt tar för givet att vi måste ha en lag mot hets mot folkgrupp och att folk som framför omdömeslösa och intoleranta åsikter (utan att hota någon individ eller grupp) bör kunna få åtalas för det. Det är definitivt inte givet. Visserligen har de flesta demokratiska länder någon typ av lag mot hets mot folkgrupp. Vanligen förbjuder den typen av lagar hets mot etniska och religiösa minoriteter.

Norge var 1981 det första landet i världen att förbjuda hets p.g.a. sexuell läggning. Sedan har flera länder följt efter, Sverige 2003. Idag är det i alla länder i Västeuropa, förutom Schweiz, Österrike och Italien, förbjudet att hetsa mot bögar och lesbiska. Och ska vi ha den typen av lagar ska de givetvis även skydda HBT-personer. Men vi i HBT-rörelsen bör vara kritiska mot den här typen av lagar.

Nd-politiker anmäld för hets.

Expo rapporterar följande om en politiker från Nationaldemokraterna.
Det var i mars som Karlstrand anmäldes till JK efter att han beskrivit homosexualitet som ett handikapp. Karlstrand skrev att homosexualitet "förmodligen är ett av de värsta handikappen, värre än att förlora en arm eller ett öga…"

Påståendena ledde till att Karlstrand JK anmäldes. Men eftersom uttalandena är publicerade på Nationaldemokraternas webbsida så faller de inte under Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som är den lag som JK utgår ifrån. Av den anledningen så tar inte JK ställning till om Karlstrand begått något brott.
Det är givetvis korkat, idiotiskt och obegåvat att kalla homosexualitet för ett handikapp. Men nu är ofta politiker från det rasistiska homofientliga Nationaldemokraterna korkade, idiotiska och obegåvade. Utan att vara elak är det en viss typ av människor som dras till ett sådant parti.

USA har inte någon hetslag.

Men vad det handlar om är ifall det ska vara ett brott att framföra idiotiska kommentarer. USA har ingen lag om hets mot folkgrupp. Vilket visar att det är möjligt att prioritera yttrandefriheten. Det är inte någon naturlag att ett en demokrati måste åtala folk för att de sprider rasistiska eller homofoba kommentarer. Det väljer vi själva.

Nu vill jag förtydliga att jag inte är för att avskaffa hetslagen helt. Jag menar att det bör vara förbjudet att sprida hotande kommentarer som "homosexuella, transvestiter, judar och svarta förtjänar att dö". Skulle vi avskaffa hetslagen vore sådana uttalanden tillåtna (vilket de är i USA). Men kommentarer som är "icke-hotande" bör vanligen inte leda till åtal. Det är flera skäl till det.

1. Att förbjuda intoleranta kommentarer är inte förenligt med yttrandefriheten som är en grundbult i en demokrati.

I många länder försöker makthavare förbjuda "förtal av staten, nationen etc" eller vissa typer av partier (ofta högerextremister, ibland vänsterextremister) eller gayparader. Det handlar om att man vill förbjuda opinionsyttringar som de som har makten tycker är "oetiska". Och lagen om hets mot folkgrupp bygger på samma argumentation. Utan jämförelser i övrigt. De flesta idag tycker att rasistiska och homofoba kommentarer är olämpliga och bör undvikas offentligt. Med all rätt. Men därifrån till att förbjuda och åtala de som inte följer det borde steget vara långt.

2. Att förbjuda intoleranta kommentarer riskerar att leda till att opinionsbildningen mot rasism och homofobi minskar.

När rasister och homofober låter bli att framföra sin intolerans betyder det inte att de byter åsikter. Det är samma mekanism som förekommer i diktaturer. Att folk är rädda att framföra vad de tycker (av rädsla för att bli åtalade) är inte ett tecken på att de gillar de regler som staten ställer upp för den offentliga debatten. Återigen inga jämförelser i övrigt mellan hetslagar och diktaturer. Någon homodebattör framförde för flera år sedan "jag vill veta vilka som är mina fiender". Och där finns det en poäng. När vi tror att staten ska motarbeta extremism genom åtal och domar är det en risk att vi medborgare inte känner samma ansvar att genom opinionsbildning motverka intoleransen. Men intolerans motarbetas långsiktigt bara genom argument och debatt. Inte genom anmälningar och åtal.

3. Att förbjuda intoleranta kommentarer riskerar att öka stödet för extrema partier och grupper.

Inget argument är så populärt bland högerextrema grupper som att de är förföljda av "etablissemanget". Det är ett av de viktigaste orsakerna till att den typen av partier blivit populära i en del länder i Europa. Varför bjuda dem på den martyrstatusen?

Visst är metoden att debattera ibland komplicerad. Den kräver uthållighet och även att både politiker och "vanliga" medborgare känner ansvar att motverka intolerans. Men vad är alternativet? Ett samhälle där vi tiger och polisanmäler? Hur demokratiskt är det?


Uppdatering 1.

Håll rent åt extremhögern.

På tal om högerextremister var det någon som skickade en "kommentar" med en länk till en namninsamling mot omskärelse av pojkar. Först publicerade jag den men jag brukar också kolla själva innehållet för säkerhets skull. Redan när jag konstaterade att Fria tider (högerextrem site) var med i uppropet blev det en varningssignal. Och när jag läste resten av meddelandet blev det tydligt att det främst handlade om att stigmatisera muslimer. Hade de inte varit så dumma att de haft med Fria tider i uppropsmeddelandet hade jag nog inte i hastigheten läst varje del av meddelandet noggrant. Men efter det här ska jag kolla ordentligt innan jag publicerar kommentarer med länkar. Det handlar om renhållning mot högerxtremister. Om att vi som seriöst jobbar för barns (och djurs) rättigheter inte ska låta halvnazister få legitimitet av vårt arbete. Att de i sak håller med mig bryr jag mig inte det minsta om. För mig handlar värderingar inte om att i varje detalj tycka tvärtemot högerextremister. De som gör det låter sig styras av den typen av grupper - om än omvänt.

Facebookgrupp startad mot avvisningar till Syrien.

I den allt sämre situationen i Syrien har en Facebookgrupp startar som jobbar emot avvisningar av asylsökande till Syrien. Migrationsverket har kommenterat att det inte är aktuellt med ett sådant stopp. Flera bloggare bl.a. Nima Dervish och Liberaldemokraterna har dock startat en kampanj.

Min kommentar är följande. Vore jag populistisk ( i relation till en del bloggare) hade jag reservationslöst hållt med. Att stoppa avvisningar till ett visst land bör dock användas restriktivt. Annars devalverar man åtgärden. Jag är själv kritisk emot att Sverige skickar tillbaka asylsökande HBT-flyktingar till Iran och Irak. Ett generellt stopp för avvisningar till Syrien är dock en annan sak. Det bör göras individuella bedömningar.

Trots det, och det är orsaken till att jag tipsar om kampanjen, är att Syrien närmar sig en situation där betydande försiktighet bör gälla när Migrationsverket avvisar människor dit. I någon mening är det nog ofta värre för de som flytt Syrien än de från Irak. Människor generellt flyr undan Irak för kaoset där utan att vara personligt förföljda (sedan är det vissa grupper HBT-personer, kristna etc som är individuellt förföljda) medan det nog ofta är politiskt engagerade som flyr Syrien. När t.o.m. turkiska besökare i landet blir attackerade av militären (eftersom Turkiet kritiserat regimen) avslöjas att Syrien har en regim som inte har några skrupler. Det bör Migrationsverket ta hänsyn till när de avgör asylärenden.


Uppdatering 2.

Danmarks mitten-vänsterregering har idag meddelat att Danske folkekirke från våren-sommaren 2012 ska börja förrätta partnerskap för samkönade par. Ett steg åt rätt håll men sedan är det dags att Danmark, precis som redan Sverige, Norge och många andra länder redan gjort, inför en könsneutral äktenskapslag.

Fackförbundet Handels har beslutat driva ärendet om ett klädföretag, som vill att deras kvinnliga anställda ska ha skylt med sin behåstorlek, till Arbetsdomstolen. Absurt att ett företag ens kommer på idén. Kräver de att manliga anställda ska ha en skylt med vilken kalsongstorlek de har? Företaget försöker nu ursäkta sig med att det är "frivilligt" för de anställda att ha skylten. Alla som varit på en arbetsplats vet att om en arbetsgivare föreslår något så blir det aldrig helt frivilligt, du kan tacka nej men då kommer du också reagera "påverkar det här min situation på jobbet".

Mats Odell (kd) är för homoäktenskap?


Jag fick ett tips här på bloggen tidigare idag om att Mats Odell, som kandiderar som ny ordförande för Kristdemokraterna, framfört oväntat positiva formuleringar om rättigheter för samkönade par. Det i en intervju i Sveriges Radio i lördags.

Att Odell försöka undvika att framstå som någon representant för "kristen höger" är tydligt. Därför hade jag väntat mig diplomatiska formuleringar på den här typen av frågor. Men att han svarar så positivt är närmast sensationellt. Hade jag läst det här i en tidningsartikel hade jag först velat kolla själva radiointervjun för att konstatera om han är rätt citerad. Odell svarar "absolut" på journalistens fråga om homosexuella par "ska få fortsätta ingå äktenskap i kyrkan och stadshuset". Utan något som helst resonemang om "egentligen tycker jag att äktenskapet är för en man och kvinna men när nu lagen är införd vill jag inte avskaffa den". Och notera att Odell argumenterar för att kd "hade en annan uppfattning" om homoadoptioner, inte att partiet har det.

Var tidigare fixerad mot homoäktenskap.

Man kan givetvis kritiskt granska om Odells "omvändelse" verkligen är genuin. Det är givetvis svårt att bedöma. Han var lika fixerad som Göran Hägglund 2009 i sin kritik mot förslaget till en könsneutral äktenskapslag och har aldrig tidigare framfört något positivt om samkönade familjer. Men det vore fel att bortförklara hans kommentarer med konflikträdsla. Att han nu försöker anpassa sig till varje sak som är "politiskt korrekt" för att ha större chanser att bli vald till ordförande för kd. I samma SR-intervju framför nämligen Odell flera saker som verkligen inte är "PK". Som att han tycker att vårdpersonal ska få vägra utföra aborter med argumentet att han värnar deras samvetsfrihet. Eller att han tydligare vill engagera sig för att avskaffa nuvarande två "pappamånader".

Mail till kd-politiker.

Jag har idag skickat följande mail till alla ledamöter i Kristdemokraternas partistyrelse och riksdagsgrupp och en del HBT-engagerade i partiet.
Jag har idag fått veta att Mats Odell, som utmanar Göran Hägglund som ordförande för Kristdemokraterna, i en intervju i Sveriges Radio förtydligat att han är för att behålla nuvarande könsneutrala äktenskapslag och inte vill försämra samkönade pars möjlighet att adoptera. Ca 14 minuter in i intervjun.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=4804087

"Journalisten: Ska homosexuella få fortsätta att ingå äktenskap i kyrkan och stadshuset?
Mats Odell: Absolut.
Journalisten: Ska homosexuella par fortsatt ha rätt att adoptera?
Mats Odell: Ja, jag tror att det är orimligt att nu riva upp en lagstiftning som är genomförd. Vi hade en annan uppfattning, men vi ändrar inte på detta".

När Mats Odell, som tidigare verkligen inte varit känd för att vara HBT-vänlig, har de här attityderna kanske också Göran Hägglund och partiet som helhet kan bli för samma sak. Notera att Odell inte ens kritiserar nuvarande äktenskapslag i sitt svar och framför att kd "hade en annan uppfattning".

För övrigt framför även Sverigedemokraternas partistyrelse i sitt nya förslag till nytt principprogram formuleringar som kan tolkas som att sd nu är för den könsneutrala äktenskapslagen. Ska bli intressant att följa vilket av partierna, kd eller sd, som först blir officiellt för att homopar ska ha rätt ingå borgerliga äktenskap (givetvis ska inte ordet äktenskap tas bort från lagboken för att något parti inte tycker att homopar är värda att ingå borgerliga äktenskap).

Jag vill förtydliga att jag inte blandar mig vem som bör bli ordförande för Kristdemokraterna efter ert riksting i januari. Hittills har jag bedömt att Odell vore ett sämre alternativ när det gäller HBT-politiken än Hägglund även om jag också konstaterat att det främst handlar om nyanser. Men efter lördagens intervju med Odell är det tydligt att det inte är givet att Hägglund är bättre (mindre dålig) inom HBT-politiken än Odell. Nu är det upp till bevis för Göran Hägglund och de som stödjer honom att tydliggöra att de också är för nuvarande könsneutrala äktenskapslag och är emot att försämra homopars möjligheter att adoptera. Annars blir resonemanget om Hägglund som det "progressiva" och "sociala" alternativet något hycklande.

Uppdatering 1.

Statsministern kritiserar sd.

Det började med en artikel i Sydsvenska Dagbladet där statsminister Fredrik Reinfeldt (m) kritiserade Sverigedemokraternas främlingsfientlighet men också försökte bunta ihop Socialdemokraterna och sd. Håkan Juholt (s) kontrade med att bunta ihop m, Kristdemokraterna och sd. Och så håller det tyvärr på ofta i svensk politik. Trots att nästan alla vet att varken Reinfeldt eller Juholt är i närheten av sd:s främlingsfientlighet. Det är också en typiskt svensk debatt. Även i andra länder i Västeuropa förekommer det givetvis att man försöker använda "guilt by association" när det gäller främlingsfientliga partier men definitivt inte så ofta som i Sverige. Och ironiskt nog kan det gynna sd. Det är väl perfekt för dem att få veta att de tydligen har mycket gemensamt med de två största riksdagspartierna. Snacka om att ge dem legitimitet som "vanligt" parti. Jimmie Åkesson, ordförande för sd kritiserar idag Reinfeldt.

Jag håller verkligen inte med Fredrik Reinfeldt om allt - i relation till nationalism och sd. Hans kommentar om att "bara barbariet är svenskt" tycker jag är dumt, fel i sak och att bjuda sd på fler sympatisörer. Även hans kommentar om att sd-politiker får skylla sig själv om de blir attackerade även om han också fördömde själva våldet.

Men visst är det coolt att Sverige har en statsminister som är oförsonligt kritisk mot "nationalistiska" och främlingsfientliga partier. I ett Europa där många, ofta högerpartier, flirtar med den typen av partier.

söndag 20 november 2011

Homofientlig motion till sd:s kongress.


Sverigedemokraterna har presenterat handlingarna inför sina landsdagar (kongress) 25-27 november, alltså nästa helg. I oktober kommenterade jag här på bloggen det första utkastet till nytt principprogram för sd. När partistyrelsen i början av november behandlade förslaget behöll man de delar som handlar om HBT, kön och familj. Partistyrelsen vill dock lägga till en ny mening (som jag kursiverat) när det gäller adoptioner.
I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till.
Homofientlig motion om sd i Svenska kyrkan.

Jag reagerade själv när jag kollade första utkastet. Sd har i flera år varit för närståendeadoptioner för samkönade par och det vill nu partistyrelsen ska vara med i det nya principprogrammet. Ett 60-tal motioner har lämnats från sd-medlemmar till landsdagarna. Av dem är det bara en som har koppling till HBT. Förnyelse av Fädernas kyrka av Roland Gustafson och Arnold Boström.
.... I en situation där Svenska Kyrkan alltmer fjärmar sig från den svensk-kyrkliga lutherska tron och töms på innehåll och substans, där kyrkans ekonomi långsamt undermineras och Bibeln och bekännelseskrifterna inte är rättesnöret längre, utan folkvalda fattar läromässiga beslut i direkt strid mot Bibeln, exemplifierat av det ödesdigra beslutet i äktenskapsfrågan hösten 2009, blir det extra viktig uppgift att Fädernas Kyrka om möjligt bidrar till en omsvängning och ominriktning, i det kritiska bottenläge och i den utförslöpa som Svenska Kyrkan befinner sig i.

Motionären yrkar på att Fädernas Kyrka kraftsamlar och via sina ombud på olika nivåer blir en mycket vassare intressegrupp för att värna inte bara kyrkans kulturer utan ännu viktigare dess Trosinnehåll. Utan den kristna lutherska tron kommer så småningom bara tomma kyrkor finnas kvar, och Islam med sina moskeer, tar över kampen om själarna....
Sd prioriterar att kritisera muslimer.

Sverigedemokraterna har fram till 2010 använt den här typen av homofientlig retorik inom Svenska kyrkan. I somras beslutade dock partiet att acceptera samkönade vigslar inom samfundet även om sd ännu är principiellt emot dem. Det är också tydligt att de idag inte prioriterar att jobba emot homorelationer, däremot har de ännu en islamofob argumentering. Mitt tips är att det här är orsakat av en viss populism, sd bedömer att de tjänar mer på att kritisera muslimer än homopar.

Partistyrelsen kommenterar inte i sitt svar de delar av motionen som är homofientliga.
Fädernas Kyrka (FK) är Sverigedemokraternas kyrkliga förbund. FK är dock en egen organisation med eget organisationsnummer.

Men att FK har en viktig roll att fylla är något partisekretariatet instämmer i.


Med anledning av ovanstående föreslås Landsdagarna besluta

att anse motionen vara besvarad.

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna
Partistyrelsen instämmer i partisekretariatets yttrande.

Landsdagarna föreslås besluta

att anse motionen vara besvarad.
Inget om HBT i skolpolitiskt förslag.

Partistyrelsen har lämnat fyra "inriktningsförslag", om kriminal- skol- energi- och arbetsmarknadspolitiken. Det är inte med något om HBT-politik där, varken positivt eller negativt. Sd har i sina budgetförslag i riksdagen argumenterat för att skolan ska fokusera på att lära elever "kärnfamiljens betydelse". I inriktningsförslaget från partistyrelsen om skolpolitiken handlar det dock främst om traditionella höger-vänsterdebatter som att sd vill att det ska bli svårare att starta friskolor.


Uppdatering 1.

Politiker bör erkänna att mångkultur även orsakar en del konflikter.

Annie Lööf
, ordförande i Centerpartiet, och Per Ankarsjö, ordförande i partiets idéprogramgrupp, har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. Mycket av innehållet är liberalt och bra, det är tydligt att den borgerliga regeringen är mindre visionär och mer förvaltande idag än förra mandatperioden.
Varje dag går omkring 600 000 utrikes födda personer till jobbet i Sverige. De jobbar, betalar skatt och berikar oss. Ändå ser vi oftast problem med invandring. Det strukturella utanförskap många invandrare hamnat i måste brytas. Centerpartiet ska visa på möjligheter där andra ser hinder. För Sverige behöver bli ett land dit ännu fler vill flytta för att arbeta och bidra.
Jag och Centerpartiet har delvis samma analys. Men om problemet med Sverigedemokraterna är deras främlingsfientlighet hamnar c (och kd, mp och v) ofta i en situation där de låtsas som att invandring och mångkultur nästan aldrig orsakar några problem eller konflikter. Fakta är att nästan alla andra kulturer är mer heteronormativa och patriarkala än den svenska. Det betyder inte att alla invandrare har de attityderna, som bekant varierar ju dessutom värderingarna mellan olika länder. Men att homofobin, sexismen och antisemitismen är ett värre problem i en del invandrartäta förorter blir bara löjligt av Centerpartiet att försöka förneka. Problemen löser vi inte genom att stänga några gränser, Jag är för den flyktinguppgörelse som träffats mellan Alliansen och Miljöpartiet och positiv till arbetskraftsinvandring.

Däremot genom att erkänna problemen och vara tydlig mot kulturrelativism. Ibland framför politiker från c och andra partier "det räcker att invandrare följer lagarna, de får ha vilka värderingar de vill". Men varför kritiserar då c främlingsfientlighet och rasism? De flesta rasister följer svenska lagar. Kanske därför att värderingar har betydelse. Homofientlighet är oacceptabelt oavsett om du har blont eller svart hår. Punkt. Slut.

Johanna Koljonen resonerar klokt i Dagens Nyheter om sexuella relationer och både män och kvinnor kan vara förövare och offer. Koljonen startade Twitterdebatten "Prata om det", om sexuella övergrepp.

Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar idag om en ny opinionsmätning från Skop. Hade resultatet blivit verklighet skulle Alliansen få egen majoritet i riksdagen, trots att Kristdemokraterna skulle hamna utanför. De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 8,6 % jämfört med 11,3 i riksdagsvalet 2010.

Gamla eller nya moderater? Känslor eller lagförslag?


Svenska Dagbladet avslöjar att Alliansen är oense om Sverige i lag ska förbjuda bristande otillgänglighet för funktionshindrade och betrakta det som diskriminering. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för (och även oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva) medan Moderaterna tvekar. Det sistnämnda partiet hänvisar till kostnaden för förslaget.
–Att öka tillgängligheten för en stor grupp av funktionshindrade är lätt att känslomässigt hålla med om men det är förknippat med stora resursbehov. Problemet är att man alltid måste ha kontroll över vad man egentligen lovar. Om man säger sig vilja göra en samhällsförändring ska det definieras vad vi behöver för resurser att åstadkomma det, säger Fredrik Reinfeldt.
Den borgerliga regeringen har haft flera år på sig att beräkna kostnaderna för reformen.

Reinfeldts (bilden) argumentation är besynnerlig. För det första har EU-kommissionen för flera år sedan presenterat ett förslag till direktiv mot diskriminering, där bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska bli förbjudet i alla medlemsländer. Den svenska borgerliga regeringen har gett sitt stöd till förslaget medan främst den tyska borgerliga regeringen stoppat att det blivit verklighet. För det andra har regeringen haft flera år på sig att beräkna kostnaderna för reformen. Har den inte gjort det har statsminister Reinfeldt ett betydande ansvar för den försummelsen. För det tredje handlar politik om prioriteringar. En del länder bl.a. Norge har genomfört reformen. DHR-bloggen (DHR är en förening för funktionshindrade)har helt rätt i sin kommentar.
Kom inte och prata om känslor!

Vi vill inte ha din medömkan bäste Reinfeldt, vi vill ha våra rättigheter, vi vill slippa diskrimineras!
M och sd tvekar även om förslag när det gäller aktiva åtgärder.

I oktober mailade jag Moderaterna om de äntligen är beredda att bli för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Idag är det en sådant skyldighet för arbetsgivare när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder. Men det är inget krav i någon del av lagen att förebygga diskriminering p.g.a könsidentitet och ålder. Karin Juhlin, handläggare för Moderaterna, mailade 28 oktober. Dock utan att avslöja om m är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer diskriminering i lagen. Det är oacceptabelt.

Och återigen kan vi konstatera att det är ett brett stöd för reformen i riksdagen. Tre borgerliga partier, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna och Sverigedemokraterna tvekar. Partierna har alltså samma attityd till båda reformerna, aktiva åtgärder och bristande tillgänglighet, som syftar till att skärpa lagarna mot diskriminering.

Fredrik Reinfeldt och Moderaterna bör konstatera att det inte räcker med att "ha känslor" för folk som är diskriminerande. Det kanske dög för "gamla" Moderaterna. Men ska partiet på allvar blir trovärdigt som Nya Moderaterna som seriöst jobbar emot diskriminering måste de sluta tveka och precis som sina regeringskolleger blir för skärpta lagar.

lördag 19 november 2011

Sex frågor till Mats Odell (kd) .


Vanligen brukar jag inte blogga på lördagar. Det är en dag som jag ägnar åt annat. Men det här är inte vilken lördag som helst. Mats Odell, som kandiderar som ordförande för kd, har en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och kommenterar där bl.a. HBT-personers situation. Om jag ska vara ärlig är jag mycket skeptisk emot Odell. Min bedömning är att han skulle föra kd till en mer konservativ och HBT-negativ politik. Men givetvis ska man ge vederbörande en chans.
Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. Vi håller isär religion och politik, men vi försvarar religionsfriheten.
Att religiösa samfund ska få ha vilken teologi de vill är vi helt ense om Mats Odell. Staten ska inte tvinga samfund att viga samkönade, svarta, funktionshindrade, grönhåriga etc. par. Men religionsfrihetsargument får aldrig användas för att staten ska diskriminera en grupp av människor. Därför vill jag fråga Mats Odell (eller någon av de som kampanjar för honom som ordförande för kd) vad Odell tycker om följande.

1. Tycker du Mats Odell att samkönade par ska ha samma möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar som olikkönade par? Alltså den lag som gäller i Sverige sedan 2003.

2. Tycker du Mats Odell att lesbiska par ska ha samma möjlighet att få bli inseminerade vid kliniker som olikkönade par? Alltså den lag som gäller i Sverige sedan 2005.

Amerikanska psykologförbundet publicerade redan 2004 en sammanställning av forskningen.
The picture that emerges from research is one of general engagement in social life with peers, parents, family members, and friends. Fears about children of lesbian or gay parents being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no scientific support. Overall, results of research suggest that the development, adjustment, and well-being of children with lesbian and gay parents do not differ markedly from that of children with heterosexual parents.
Hänvisning till forskningsrapporter.
These include concerns that lesbians and gay men are mentally ill, that lesbians are less maternal than heterosexual women, and that lesbians' and gay men's relationships with their sexual partners leave little time for their relationships with their children. In general, research has failed to provide a basis for any of these concerns (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Tasker, 1999; Tasker & Golombok, 1997). First, homosexuality is not a psychological disorder (Conger, 1975). Although exposure to prejudice and discrimination based on sexual orientation may cause acute distress (Mays & Cochran, 2001; Meyer, 2003), there is no reliable evidence that homosexual orientation per se impairs psychological functioning. Second, beliefs that lesbian and gay adults are not fit parents have no empirical foundation (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002). Lesbian and heterosexual women have not been found to differ markedly in their approaches to child rearing (Patterson, 2000; Tasker, 1999). Members of gay and lesbian couples with children have been found to divide the work involved in childcare evenly, and to be satisfied with their relationships with their partners (Patterson, 2000, 2004a). The results of some studies suggest that lesbian mothers' and gay fathers' parenting skills may be superior to those of matched heterosexual parents. There is no scientific basis for concluding that lesbian mothers or gay fathers are unfit parents on the basis of their sexual orientation (Armesto, 2002; Patterson, 2000; Tasker & Golombok, 1997). On the contrary, results of research suggest that lesbian and gay parents are as likely as heterosexual parents to provide supportive and healthy environments for their children.
Tysk utredning lämnades 2009 - av en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering.

En tysk utredning föreslog 23 juli 2009 att samkönade par bör få samma möjligheter till adoptioner som olikkönade par. Ansvariga för utredningen som startade 2006 är "Instituts für Familienforschung an der Universität Bamberg" alltså institutet för familjeforskning vid Bamberguniversitetet. Det är nog en av de mest omfattande granskningarna i Europa om hur barn i homofamiljer har det.

Det tyska justitiedepartementet lämnade då information om utredningen. Man har intervjuat ca 700 barn via enkäter och personligen träffat ca 100 barn. Resultaten är entydiga. Barn i samkönade familjer mår lika bra och har samma emotionella och sociala utveckling som andra barn. "Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" (levnadssítutionen för barn i samkönade partnerskap). Från den rapporten (sid 306)
Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaftenin ihrer Entwicklung nur wenig – und wenn, dann eher in positiver Weise– von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen.
På svenska blir det ungefär att barn och ungdomar i samkönade familjer inte i någon negativ aspekt avviker från andra barn i sin utveckling, tvärtom när det är någon avvikelse så är den positiv. Det intressanta för Kristdemokraternas del är att Tyskland hade en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering som var ansvarig för publiceringen av rapporten.

3. Är du Mats Odell för att avskaffa kravet att någon som är transsexuell och vill byta juridiskt kön måste vara steriliserad. Alltså i praktiken tvångssterilisering.

4. Är du Mats Odell för att tillåta transsexuella individer att före "operationen" spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar.

Kanske du Mats invänder att transsexuella generellt fungerar sämre som föräldrar (när det gäller manlig respektive kvinnlig förebild). Vilka forskningsrapporter hänvisar du då till?

Man kan givetvis ha olika åsikter om reglerna för adoptioner och insemination. Men trots att det nu är tillåtet för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

5. Är du Mats Odell för att likställa reglerna för lesbiska och olikkönade par när det gäller föräldraskapspresumtion?

Sedan 2009 har Sverige en könsneutral äktenskapslag. Beslutet togs med bred majoritet i riksdagen. Bland riksdagspartierna var alla för förutom kd. Sedan flera år är det en debatt om äktenskapslagen ska vara civilrättslig. Det är givetvis en legitim debatt. Men samtidigt vill jag framför följande fråga till dig Mats Odell.

6. Är du för att nuvarande äktenskapslag är könsneutral d.v.s. att ordet äktenskap ska vara kvar i lagen och inte tas bort därför att du och andra kd-politiker inte tycker att homopar är värda att ingå borgerliga äktenskap?

Jag försvarar givetvis åsiktsfriheten Mats Odell. Är du för en HBT-fientlig politik har du rätt till det precis som Sverigedemokraterna har rätt att vara ett främlingsfientligt parti. Men ni får också räkna med att bli kritiserade. Mitt tips är att du inte vände dig till HBT-personer när du nämnde HBT-personers rättigheter i din debattartikel. Utan att det var ett spel från din sida för att inte framstå som en "högerkristen extremist". Men kanske jag har fel. Nu har jag skickat bollen till dig. Du kan avslöja vad du tycker om de här sex reformerna och dina motiv. Om du inte svarar (eller om du är emot de sex reformerna för lika rättigheter) avslöjar det att det bara vara ett spel från din sida Mats Odell. Men så ynklig är du nog inte. Eller?


Uppdatering 1.

Kd är ännu emot följande HBT-reformer.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

2. Internationella homoadoptioner.

3. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

4. Föräldrapresumtionslagen, eller lagen om faderskap för gifta män idag, ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

5. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

6. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiskt föräldrar.

Kd tvekar ännu om följande HBT-reformer.

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner.

2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Moderaterna tvekar om fyra HBT-reformer och Socialdemokraterna tvekar om en HBT-reform. Men det är bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bland riksdagspartierna som är tydligt emot en del HBT-reformer (nya och gamla).

fredag 18 november 2011

HBT-kultur. Allt eller inget - Rickard Engfors.


För de som följer med vad som händer när det gäller melodifestivalen, dragshower etc. behöver kanske Rickard Engfors ingen presentation. Men om Christer Lindarw varit den mest kända inom draggenren i Sverige de senaste decennierna kommer väl Rickard Engfors på en hedrande andraplats. Och han har varit ansvarig för många produktioner inom den svenska delen av melodifestivalen de senaste åren. Bl.a. Carola Häggqvist, Måns Zelmerlöw, Anne-Lie Rydé, Anna Book, Pernilla Wahlgren, Lustans lakejer, Linda Bengtzing m.fl.

Men att Rickard Engfors jobbat med kändisar betyder inte att han är en bra författare. Hur är egentligen hans bok? Det är inte enkelt att bedöma den litterära kvalitén. Det kan kanske låta skrytsamt men om ni bloggbesökare gillar mina "fredagskrönikor" kommer ni nog också gilla Engfors bok. För mycket av den handlar om hur vi är som människor. Och Rickard kan alla retoriska knep som också jag kan. Som att vända sig till publiken med "kanske vi ska bete oss annorlunda" istället för "kanske ska du (eller de) beter sig annorlunda. När jag framför det här vill jag förtydliga att det inte handlar om att "manipulera" folk utan att det är den bästa metoden att nå sin publik. Att vi alla har både förtjänster och fel. Och bör reflektera.

Engfors inge litterär mästare.

Visst är Engfors bok tydligt arrangerad för att bli intressant. Precis som i en James Bond-film börjar han med en dramatisk inledning. Och sedan startar historien från hans barndom och framåt. Är då Engfors en litterär mästare? Nej, givetvis inte. Hans språk är vardagligt, ibland banalt. Men sällan ointressant.

Han avslöjar tydligt sina psykiska problem. För det förtjänar han en eloge. Och det är kanske i de delarna han är som bäst. Jag har själv aldrig haft panikångest som Rickard. Men vi har väl alla haft problem. Ibland kommer jag på mig själv med att konstatera "just så är det" när han berättar om sina problem för att försöka hitta vem han är. I andra delar är hans berättelser främmande för mig. Men trots det fascinerande.

Det är också intressant att följa "spelet bakom kulisserna" när Rickard Engfors börjat som dragshowartist. När han börjat samarbeta med Christer Lindarw i After Dark. Den del av boken som möjligen kan bli tråkig ibland är i mitten när han fokuserar på sitt samarbete med diverse schlagerartister. Inte för att jag ogillar festivalen, tvärtom har jag följt den i decennier. Men ibland blir det för mycket internt resonerande. Men generellt är boken att rekommendera.

Engfors väjer inte för svåra problem.

Rickard Engfors ifrågasätter inte bara heterosamhället. Utan även att många HBT-personer känner att de måste sexualisera sig när det är Pridefestivaler. Eller att en del bögar (och andra) är sexmissbrukare. Eller har drogproblem och skyller det på att "man ska vara social när man festar".

Engfors väjer inte för svåra problem. Just därför är kanske hans bok viktig. Trots att den inte är ett litterärt mästerverk.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 17 november 2011

Är Västernorrlands och Västerbottens landsting HBT-fientliga?


Blodcentralen i Sundsvall planerar att vägra varje man som haft sex med någon annan man att bli blodgivare. Även efter 1 januari 2012 då Socialstyrelsen kräver att alla landsting och regioner följer den nya policyn. Det avslöjar idag Dagens Nyheter. Tyvärr är det också två sakfel i artikeln.
Blodcentralen i Sundsvall kommer att trotsa Socialstyrelsens beslut i måndags som ökar möjligheten för homosexuella män att få lämna blod.

– Läkemedelsverket accepterar inte att blod från homosexuella män används vid läkemedelstillverkning, och eftersom vi inte kan garantera att det inte blir felsorterat ser jag inte hur vi ska klara det, säger Ulf Jansson, chef för sjukvårdens länslaboratorium i Västernorrland, till Dagbladet i Sundsvall.

Reglerna ändrades 2010 så att även män som har sex med män (MSM) kan ge blod om de levt i ett parförhållande i minst ett år eller om det gått ett år sedan de har haft den senaste sexuella kontakten.
Socialstyrelsens förslag en försiktig kompromiss.

Dagens Nyheter har slarvat med faktakollen. Enligt den nya blodgivningspolicyn får män som inte haft sex med någon annan man senaste året lämna blod. Däremot har inga bögar rätt att ge blod därför att man mer än ett år varit ihop med någon annan man. Tvärtom så kommer i praktiken alla i den gruppen att bli utestängda (man får väl gissa att de flesta i en relation har haft sex med varann någon gång senaste året) från att bli blodgivare även med den nya policyn. Man kan tycka vad man vill om det men Socialstyrelsens förslag är en försiktig kompromiss. Men trots det obstruerar alltså både Läkemedelsverket och en del sjukvårdsansvariga vilket är absurt.
Läkemedelsverket accepterar inte att blod från MSM används som råvara vid läkemedelstillverkning, och blodcentralerna har hittills fått dispens från den nya regeländringen fram till årsskiftet. Nu menar Socialstyrelsens avdelningschef att blodcentralerna haft god tid på sig att ta fram en handlingsplan för hur blodet ska skiljas.

– I stället har de riktat kritik mot den nya bestämmelsen, säger Anders Printz.

Men på länssjukhuset i Sundsvall kommer man inte att godkänna homosexuella män som blodgivare.

– Vi har inte möjlighet att ­säkert kunna särbehandla blodkomponenter från MSM från andra givare, säger Ulf Jansson, och pekar på att det är fler grupper i samhället som inte får ge blod.

– Några exempel är personer som är födda i Sydamerika, Afrika eller Asien, samt personer som inte förstår eller talar svenska, säger han.
Flera EU-länder tillåter redan män som har sex med män att ge blod.

Argumentet från Läkemedelsverket att EU inte tillåter män som har sex med män (MSM) som blodgivare är förmodligen inte sant. Om inte annat så kan man tolka EU-policyn olika. Fakta är att Spanien och Italien sedan flera år tillåter män som har sex med män att bli blodgivare och sedan 7 november i år även Storbritannien (som infört samma policy som Sverige när det gäller MSM). I Spanien och Italien är det läkare som avgör utifrån den generella policyn om någon som tillhör gruppen MSM får lämna blod eller inte.

Sanslöst nog framför Ulf Jansson, chef för sjukvårdens länslaboratorium i Västernorrland, en direkt lögn i intervjun med Dagens Nyheter. Om inte tidningen helt felciterat honom efter att han (medvetet eller omedvetet) varit otydlig. Han får det till att invandrare från Sydamerika, Afrika och Asien precis som MSM är avstängda resten av livet. Fakta är följande när man besöker Västernorrlands landstings hemsida Geblod.nu
Har du varit ute och rest eller bott utomlands?

Besökt tropiska områden fria från malaria
Vänta 4 veckor.

Besökt malariaområde
Vänta 6 månader.

Besökt malariaområde och även varit bosatt dina första 5 år i malariaområde
Vänta 3 år efter utresa innan du blir blodgivare.

Varit bosatt mer än 5 år i följd där Chagas sjukdom finns (i Syd- och Mellanamerika, inklusive Mexiko)
Får inte ge blod.
Det är alltså invandrare som är födda i Latinamerika och lämnat området efter 5 års ålder som också är avstängda på livstid med nuvarande policy. Men inte de som är från Afrika och Asien och bor i Sverige.

Västernorrlands och Västerbottens landsting har absurda avgiftsregler för inseminationer.

Nu är det inte bara när det blodgivning som Västernorrland verkar ha problem att respektera homosexuella och bisexuella. I somras lämnade RFSL en rapport som avslöjade att tre landsting ännu diskriminerar lesbiska par när det gäller inseminationer vid kliniker. Östergötlands läns landsting ägnar sig åt "mindre" diskriminering medan Västernorrlands och Västerbottens landsting har en absurd policy där olikkönade par bara betalar vanlig patientavgift vid inseminationer vid kliniker medan lesbiska par måste betala ca 12 000 :- (sic!) för samma vårdtjänst. Det är givetvis absurt.

Inte nog med det här. När remissinstanser skulle förklara vad de tyckte om Socialstyrelsens förslag (juni 2010) till ny frihetlig lag för juridiska könsbyten var nästan alla positiva. Av 70 remissinstanser var det dock 1 som var negativ, Västerbottens landsting, till att avskaffa medborgarskapskravet för att få "byta kön". Trots att den delen av nuvarande lag egentligen är oförenlig med EU:s regler för sjukvård. Västerbottens landsting var också ensamma att argumentera för att sterilitetskravet ska vara kvar, alltså tvångssteriliseringar av transsexuella.

Landstingspolitikerna har attitydproblem.

Inget tyder på att människor i Västernorrland och Västerbotten skulle vara mer negativa till HBT-personer än befolkningen generellt i Sverige. Men tydligt är att landstingspolitikerna där har attitydproblem. Det betyder givetvis inte att de flesta av dem är homofoba eller transfoba (även om det är politisk enighet i de båda landstingen om de diskriminerande reglerna) men däremot saknar de en känsla för att ingen ska diskrimineras p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Nu måste de båda landstingen skärpa sig. När HBT-engagerade kontaktar dem igen om att avskaffa sina absurda attityder och regler när det gäller blodgivning, inseminationer och transsexuella måste deras kommentar bli "Jomenvisst".


Uppdatering 1.

Dagen berättar om en ny avhandling av prästen Eva Lejdhamre. Hon konstaterar att Svenska kyrkans psalmbok är diskriminerande mot kvinnor,
Några av punkterna som Lejdhamre tar upp är att män oftare nämns i texterna, att kvinnors sexualitet framställs som föredömlig i den mån den inte levs ut och klandervärd i den mån den levs ut samt att när psalmtexterna talar om "syndare" avses alla människor medan de gånger texterna talar om "synderskor" avses kvinnor med underförstådd lösaktig sexualmoral.

- Eftersom samhällets, inklusive Svenska kyrkans, precisering av jämställdhet kan sammanfattas med att samma villkor ska råda för kvinna och man kan jag konstatera att psalmtexternas könsförståelse rimmar illa med vad man menar med jämställdhet i såväl sekulärt som i kyrkligt sammanhang, säger Agneta Lejdhamre i en kommentar.
Att de tre abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom och islam) är tydligt patriarkala är ingen nyhet. Och få blir väl förvånade att även Svenska kyrkans psalmbok är det även om materialet är betydligt nyare än Bibeln. Givetvis har inte heller religiösa samfund någon skyldighet att följa generella värderingar i samhället, vill de vara inskränkta och-eller tokiga i övrigt får de vara det om än att de får acceptera kritik. Men avhandlingen kan trots det vara viktig eftersom Svenska kyrkan har en tydlig jämställdhetspolicy. Det betyder inte att jag rekommenderar SvK att byta ut en massa psalmer men att resonera om budskapet i dem.

onsdag 16 november 2011

Reinfeldt, Juholt, Hägglund och Åkesson i samma säng.


På söndag, 20 november, är det Transgender Day of Remembrance. Från Wikipedia.
Transgender Day of Remembrance (TDoR) is a day to memorialize those who have been killed as a result of transphobia, or the hatred or fear of transgender and gender non-conforming people, and acts to bring attention to the continued violence endured by the transgender community.

The Transgender Day of Remembrance was founded in 1998 by Gwendolyn Ann Smith, a transgender graphic designer, columnist, and activist, to memorialize the murder of Rita Hester in Allston, Massachusetts.

Since its inception, TDoR has been held annually on November 20th, and has slowly evolved from the web-based project started by Smith into an international day of action. In 2010, TDoR was observed in over 185 cities throughout more than 20 countries.
I Stockholm och Borås arrangerar RFSL tillsammans med flera andra föreningar evenemang 20 november.

Fyra partier tvekar ännu om diskrimineringsförbud i regeringsformen för transpersoner.

Fredrik Reinfeldt, Håkan Juholt, Göran Hägglund och Jimmie Åkesson har något gemensamt. Rubriken till den här bloggposten kan ge associationer till att de fyra männen har gruppsex i någon säng. Men jag har inga bevis för att det skulle vara sant (kanske till någons besvikelse men andras lättnad). Inte heller handlar det om att SVT placerat dem vid samma bord och att det blivit bråk om det.

Nej, de fyra är ledare för partier som ännu tvekar om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag, som gäller inom arbetsmarknaden etc, som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har motsvarande förbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön.

Fyra riksdagspartier och sju ungdomsförbund för.

Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är redan för reformen precis som Ssu, Grön ungdom, Luf, Cuf, Ung vänster och Kdu. Muf är egentligen emot att "grupper" ska vara omnämnda i lagar mot diskriminering men så länge vi har det systemet vill de att även "könsidentitet" ska vara med.

Vill du kontakta politiker från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för att få partierna att bli för reformen kan du ringa eller maila ledamöter i konstitutionsutskottet som i riksdagen är ansvarigt för den här typen av reformer.

Ett argument som du kan möta är att sju riksdagspartier de senaste åren enats om vissa förändringar av grundlagen (som började gälla 1 januari 2011) och att det vore "ett svek" om något parti sedan vill göra fler förändringar. För det första kan man konstatera att mp, fp, c och v är för att transpersoner ska få diskrimineringsskydd i regeringsformen. Det tycker de fyra partierna även efter att riksdagen nu röstat ja till förändringar av grundlagen.

För det andra är det ingen som förväntar sig att det blir en ny utredning om det här de närmaste åren. Det handlar om ett principbeslut om s, m, sd och kd säger ja till att transpersoner ska få skydd av diskrimineringsförbud i regeringsformen. Och att transpersoner ännu har sämre juridiskt skydd än flera andra grupper visar att evenemang som Transgender Day of Remembrance är motiverade.


Uppdatering 1.

En rättelse.

Från en bloggpost 20 oktober.
Av de två nya polska parlamentsledamöterna är transpersonen Anna Grodzka med i liberala RP och homosexuelle Robert Biedron i socialdemokratiska SLN.
Robert Biedron gick före valet i år i Polen med i det nya liberala partiet RP. Båda de nya parlamentsledamöter som är öppet HBT är alltså med i det partiet.

Dansande homopar problem för främlingsfientlig politiker.

Flera tidningar berättar att en parlamentsledamot i Finland har vissa problem med dansande homopar.
Sannfinländske riksdagsledamoten Pentti Oinonen vill inte dansa på president Tarja Halonens stundande festmottagning.

Det har inbjudits för få "vanliga medborgare" och krigsveteraner, anser han. Det värsta är dock att det kan finnas homosexuella på festen.

– Homosexuella dansare kränker mig personligen. En krigsveteran har redan kontaktat mig och undrat hur det är möjligt att homosexuella dansar på slottet. Jag tycker nog också att det är lite konstigt, säger Oinonen till tidningen Iltalehti.
HBT-föreningen Regnbågsankan skickade inför parlamentsvalet i Finland i april en enkät till politiker. En av frågorna i enkäten var följande.
Tycker du det är lämpligt att två män eller två kvinnor dansar pardans på Presidentens bal i direktsänd tv?
Nästan alla, även de från HBT-negativa Sannfinländarna och HBT-fientliga Kristdemokraterna, tyckte enligt enkäten att det var alright med homosexuella som dansade på balen. En kristdemokrat var dock negativ .
Nej, det tycker jag inte.
Nu är det avslöjat att också en homofientlig politiker från främlingsfientliga Sannfinnländarna av någon orsak känner sig attackerad av homopar som dansar. Man får ju hoppas för hans hälsas skull att ingen man som är bög och krigsveteran bjuder upp honom. Kanske det blir vad man kallar blandade känslor.