söndag 5 juli 2009

Miljöpartiet och cuf är emot heteronormativiet.

Signaturen Johan skrev i ett meddelande att han undviker att blanda sig i de politiska debatterna eftersom han inte har så mycket att tillföra där enligt honom och antydde också att han inte är helt tydlig ibland med sina egna politiska sympatier.

Det var bra Johan skrev det för det ger mig orsak att förtydliga att folk här definitivt inte måste vara "politiska experter" för att debattera här. Ibland är det lika viktigt att ställa frågor som att ha alla svar. Det är alright att fråga om man inte vet något, det är så man lär sig nya saker. Jag hoppas ni bloggbesökare känner det. Och även om man inte kan allt inom partipolitiken har man kanske vissa visioner och ideal. Berätta dem här om de har någon koppling till HBT och lika rättigheter.

För övrigt har hittills miljöpartiet och centerns ungdomsförbund besvarat min enkät om heteronormativitet. Både mp och cuf förklarar att de är emot heteronormativitet och vill bekämpa det.

Jag redovisar fler svar efterhand som partier och ungdomsförbund mailar sina åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar