onsdag 8 juli 2009

Vänsterpartiet och grön ungdom ogillar heteronormativitet.

Då har även Vänsterpartiet besvarat enkäten och som väntat säger de nej till heteronormen i samhället. Likadant tycker Grön ungdom.

Därmed så har alla som hittills svarat, 4 partier och 3 ungdomsförbund valt alterantiv 1 dvs nej till heteronormen. Men ännu har ju varken kd eller sd som är konservativa inom HBT-politiken besvarat enkäten, inte heller m och s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar