torsdag 23 juli 2009

HBT-fientliga länder i Europa.

ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har nu sammanställt kartor över hur den juridiska situationen är i Europas länder när det gäller en del HBT-rättigheter.

Det är få nyheter. Det som dock blir mycket tydligt när man kollar kartorna är att nästan alla länder som sagt ja till positiva reformer är i Västeuropa medan nästan alla som har homofientliga lagar är i öst. En viktig orsak är givetvis att de senare länderna tidigare varit kommunistdiktaturer där man inte haft någon yttrandefrihet. Och utan debatt så konserverar man fördomarna. För hur ska man kunna förändra attityder utan att folk kan argumentera?

Eftersom det lär bli debatter på Stockholm Pride nästa vecka om situationen i Europa och en del av er bloggbesökare ska dit kan det vara befogat att återigen publicera listan på vilka länder som har så allvarligt diskriminerande lagar att de är oförenliga både med EU:s policy och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ska du till debatter på Stockholm Pride, kopiera listan och printa ut den om du vill det. Fakta är bra att ha vid sådana tillfällen.

Förbud mot föreningar för HBT-personer 1 land
Vitryssland

Förbud mot gayparader 6 länder
Litauen, Makedonien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland

ILGA-Europe har med länder som haft den typen av förbud de senaste 10 åren, därför är även Polen och Lettland med på deras lista, de två länderna har dock senare efter domstolsavgöranden varit tvungna att tillåta gayparader.

Förbud för homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret 4 länder
Bosnien, Serbien, Turkiet, Vitryssland

Olika åldersgräns för manliga samkönade och olikkönade relationer 1 land
Grekland

I Grekland är åldersgränsen 17 år för samkönade manliga relationer och 15 år för olikkönade och samkönade kvinnliga relationer.

ILGA-Europe har även med Cypern i sin lista men infon har inte varit tydlig när det gäller det landet. Vissa menar att åldersgränsen nu är likställd.

Olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade sexualbrott 2 länder

Bulgarien
Penal code Article 157.4. ”Who carries out sexual intercourse or an act of sexual satisfaction with a person of the same sex, having accomplished 14 years of age, who does not understand the nature or the importance of the act shall be punished by imprisonment of two to six years.” För heterosexuella motsvarande sexbrott är maxstaffet 3 år enligt Article 151.2.

Grekland
Penal code article 347 "sexual intercourse between men is forbidden a) when induced by an abuse of a relation of dependency, b) when one party is under the age of 17 or when it serves to generate profit and c) when practised on a professional basis."

Förbud för transsexuella att juridiskt byta kön 3 länder
Albanien, Irland, Litauen

När jag redovisar situationen så är det sådana lagar som gäller i de olika länderna. Det är därför Litauens homofientliga lag inte är med eftersom planeringen är att införa den våren 2010.

Flera tidningar berättar annars att Litauens president Dalia Grybauskaite startar en utredning i syfte att förändra lagförslaget som bl.a. förbjuder positiv information om homosexuella relationer. Ett förslag som givetvis är oförenligt både med yttrandefriheten och rätten att inte bli diskriminerad.

Från en artikel i Svenska dagbladet.

"I demokratiska samhällen kan bara icke-diskriminerande åtgärder användas för att skydda minderåriga från negativa effekter av information till allmänheten", heter det i en kommuniké från president Dalia Grybauskaite.

Presidenten har nu tillsatt en utredning för att se över lagen och föreslå möjliga förändringar.

Lagen, som ska träda i kraft i mars 2010, förbjuder spridande av information till fördel för homosexualitet, detta med motiveringen att homosexualitet kan vara skadlig för den mentala hälsan och för minderårigas fysiska, intellektuella och moraliska utveckling.

Jag har skrivit det innan och gör det igen. Litauens lagförslag är givetvis helt oacceptabelt för ett EU-land där mänskliga rättigheter är en central del av unionens värderingar. Sveriges regering och riksdag, och även EU-parlamentsledamöter, måste vara mycket tydliga med det när de möter politiker från Litauen.

Även Dagens Nyheter och Dagen skriver om situationen i Litauen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar