måndag 20 juli 2009

Moderaterna har ingen officiell åsikt om heteronormen.

Så har då Moderaterna som sista parti besvarat HBT-enkäten. Olof Lavesson berättar att partiet inte har någon officiell åsikt om heteronormen. Alltså följande.

Alternativ 2. Partiet har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Det här var väntat. Moderaterna har svängt mycket i positiv riktning de senaste 10 åren. 1999 var partiet i princip emot alla HBT-reformer, idag har Moderaterna sagt ja till helt lika lagar för samkönade och olikkönade par.

Men ännu är det en konservativ minoritet kvar i partiet även om de som är emot en könsneutral äktenskapslag blir färre och färre. Det är också många i partiet som är negativa till att hänvisa till "diskriminerande strukturer i samhället". Det är nog två viktiga orsaker till att partiet ännu inte officiellt är emot heteronormen.

Men det har dock blivit en viss svängning i Moderaterna de senaste åren även i "strukturdebatten". Partiet har i jämställdhetsprogram officiellt erkänt att det existerar strukturer som generellt gynnar män.

Och de som är emot att tala om strukturer och menar att det är kollektivistiskt har nog ibland feltolkat vad debatten handlar om. Att vi har patriarkala, heteronormativa och etniskt svensk-normativa strukturer i samhället betyder ju inte att de strukturerna påverkar alla människor i varje given situation. Individer kan ofta påverka och har ett eget ansvar. Men att erkänna strukturer är att konstatera att alla ibland inte har riktigt lika möjligheter. Och det blir då en drivkraft att förändra samhället och bekämpa t.ex. heteronormativitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar