måndag 31 januari 2011

Högsta domstolen i Frankrike vägrar erkänna äktenskap som rättighet för samkönade par.

I förra bloggposten skrev jag om att Spaniens könsneutrala äktenskapslag riskerar att bli avskaffad om högerpartiet PP vinner parlamentsvalet i början av 2012. Debatt om homoäktenskap är det också i Frankrike där landets högsta domstol förklarat att samkönade par inte har någon konstitutionell rätt att ingå äktenskap. Däremot är det möjligt för landets parlament att införa en sådan reform.
The Constitutional Council said it found no conflict between the law as it stands and fundamental rights enshrined by the constitution.

It was up to parliament to decide whether the law should change, rather than constitutional authorities, said the ruling....

An opinion poll published as the verdict emerged on Friday suggested views had changed radically in the past five years and that a majority of French people now accept the idea of same-sex marriage.

The results of the survey by TNS Sofres showed 51 percent of respondents in favour of gay marriage and 35 percent against. In 2006, the agency reported 51 percent opposition and 45 percent support.
Precis som i Spanien är alltså en majoritet av befolkningen för en könsneutral äktenskapslag. Och tyvärr har debatten även i Frankrike hamnat i någon typ av höger-vänster-konflikt trots att opinionsmätningar från båda länderna visar att även många borgerliga sympatisörer är för homoäktenskap.

Socialistiska PS, kommunistiska PCF och gröna VEC är positiva till att samkönade par ska få ingå äktenskap och adoptera och att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker. President Nicolas Sarkozy och hans regeringsparti UMP (som har egen majoritet i parlamentet) är emot de tre reformerna. De har snackat om att "förbättra" nuvarande sambolag PACS (som gäller både för samkönade och olikkönade par) men hittills har det inte lämnats några konkreta förslag.

Liberala MoDem har i princip sagt ja till lika rättigheter till adoptioner och inseminationer men är ännu inte tydligt för en könsneutral äktenskapslag. Främlingsfientliga Front National är det mest HBT-negativa partiet av betydelse i Frankrike och är emot alla förbättringar av lagar för samkönade par.

Någon tydlig höger-vänster-konflikt är det däremot inte i äktenskapsdebatten i Makedonien och Finland. Fast av olika orsaker.

I Makedonien har fem religiösa samfund föreslagit ett förbud i konstitutionen emot samkönade äktenskap.
According to media reports, the changes are to be formally submitted to parliament by the end of the month. In order to pass, two-thirds of legislators must endorse them.

The largest religious group in Macedonia is the Macedonian Orthodox Church. The Islamic Religious Community is second in size. The constitution changes are also supported by the country's small Catholic, Methodist and Jewish communities.
I Makedonien är nästan alla partier, från höger till vänster, homofientliga. Förhoppningsvis stoppar en del av dem förslaget trots det.

I Finland är partierna däremot hyfsat ense om en könsneutral äktenskapslag. Från en intervju på Qx med Kenneth Johansson som blev Mr Gay Finland 2010.
När är en könsneutral äktenskapslagstiftning möjlig i Finland tror du?
- Lagen finns under beredning redan. Jag tror att propositionen kommer väldigt snabbt när nya riksdagen börjar sitt arbete till våren. Det finns en tydlig gemensam uppfattning mellan de tre stora partierna och samtliga av deras partiledare har givit grönt ljus till detta.
Kristdemokraterna och främlingsfientliga Sannfinnländarna är emot att samkönade par ska få ingå äktenskap och adoptera medan övriga partier är positiva. När Finland fått den nya lagen betyder det att alla länder i Norden helt likställt sina adoptionslagar för homopar och heteropar. Redan nu kan lesbiska kvinnor bli inseminerade vid kliniker i alla fem länderna. Sedan är det bara Danmark kvar som ännu inte har någon könsneutral äktenskapslag.

En ironi om något. Danmark var först i världen med att införa en partnerskapslag 1989 men blir sist i Norden att införa en könsneutral äktenskapslag.


Uppdatering 1.

De senaste decennierna har det varit en fascinerande förändring av lagarna i bl.a. Västeuropa USA och Kanada när det gäller HBT-rättigheter. Det var så sent som 1985 som det för första gången blev ett juridiskt erkännande av samkönade relationer, en stadsdel i Los Angeles tillät homopar att registrera sin relation för att få del av några lokala förmåner. 1988 blev Sverige världens första land med en sambolag (med begränsade rättigheter) för samkönade par. Det är alltså bara 26 år sedan som samkönade par någonstans av myndigheter blev erkända juridiskt. Till dess hade de överallt behandlats som två vänner som bor ihop.

Svenska Dagbladet har idag en intressant artikel om bögkultur och schlager. Men även något problematisk. För även om det är en del brasklappar om att "alla homosexuella män inte gillar schlager" är det mycket generaliseringar. Ungefär som när vissa politiker och kulturfolk säger "HBT-personer är så bra på att festa". Skulle samma människor säga "svarta är så bra på att dansa?". Nej, det har blivit tabu trots att det är en "positiv fördom". Men ännu kan folk slänga ur sig "positiva fördomar" om HBT-personer.

När det är framfört bör det förtydligas att disco, schlager, camp och kitch är en betydande del av HBT-kulturen, främst bland bögar. Eller rättare sagt har varit det. För ju öppnare samhället blivit, ju flera länder som inför könsneutrala lagar när det gäller äktenskap, adoptioner etc. desto färre unga HBT-personer är det som känner att de måste "köpa hela paketet" hur man ska vara som icke-heterosexuell. Många unga bögar, lesbiska och bisexuella idag gillar annat och struntar i om det är typiskt homo eller typiskt hetero. Och det är faktiskt en ganska sund utveckling.

Spaniens könsneutrala äktenskapslag blir kanske avskaffad.

Det är debatt om homoäktenskap i många länder i Europa. Ofta handlar det om att förbättra situationen för bögar och lesbiska.

Men nästa år, 2012, riskerar det bli ett allvarligt bakslag i Spanien. Något som kan påverka debatten negativt även i andra länder. Luis Abolafia Anguita från HBT-föreningen Fundacion Triangulo skriver bl.a. följande på ILGA-Europes (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) hemsida.
As a summary, there will be elections at the beginning of 2012 in Spain and the chances that the right wing Popular Party (PP) wins are quite high.

In 2005, the Popular Party lodged an appeal to the Constitutional Court against the reform of the Civil Code, which eliminated the mention to women and men on the article about marriage, allowing the marriage of same-sex couples with the same rights and obligations (including adoption).

This appeal hasn't been solved yet, partly because the Constitutional Court have been paralysed for almost 4 years:...

The strategy of the Popular party to place ideologically close judges, therefore, to make sure that these laws are declared unconstitutional, has failed. So now, the Popular Party has declared that they will probably repeal these laws, independently of the Constitutional Court's decision.
Det är egentligen en gåta att högerpartiet PP fortsätter att driva frågan om att eventuellt avskaffa möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap och adoptera. Alla opinionsmätningar visar att det bara är 15-20 % av befolkningen som vill avskaffa den könsneutrala äktenskapslag som landet fick 2005. Men PP:s kärnväljare är konservativa katoliker och partiet försöker mobilisera dem. Partiet har också ett nära samarbete med Vatikanen och katolska biskopar.

Att partiet nu leder i opinionsmätningarna över regerande socialdemokratiska PSOE beror på landets allvarliga ekonomiska kris och höga arbetslöshet. Däremot har PSOE generellt stöd från en majoritet av befolkningen när det gäller sociala reformer, bl.a. införande av en könsneutral äktenskapslag och att regeringen gjort det lättare att skilja sig och göra abort. Den socialdemokratiska regeringen har också fört en politik för jämställdhet mellan könen som är väl så radikal som i Norden. Något som är mycket kontroversiellt bland delar av Spaniens befolkning.

På nationell nivå fick de två största partierna PP och PSOE ca 80 % av rösterna i förra valet. De två bland övriga som fick flest röster var vänstersocialistiska IU och CiU (högerparti som bara kandiderar i delstaten Katalonien där gaymetropolen Barcelona är den främsta staden). Både IU och CiU är för nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Men mycket tyder på att HBT-negativa PP kan få egen majoritet efter valet om ca ett år. Det vore ett bakslag för Spanien men skulle också vara symboliskt negativt för hela debatten i Europa om landets äktenskapslag blev ändrad och att samkönade par bara ska få rätt att ingå partnerskap och inte ha rätt att adoptera. Något som är PP:s policy.

Hårdare granskning av anonyma kommentarer.

Från och med nu kommer jag att granska anonyma kommentarer tuffare än andra.

Ett alternativ vore att börja moderera bloggkommentarer men då försvinner en del av spontaniteten i debatten. Ett annat alternativ vore att bara godkänna icke-anonyma kommentarer men då hade jag ibland kanske stängt ute folk som har vettiga orsaker att skriva något.

Därför har jag avgjort att följande gäller.

Kommentarer där det framgår vem människan är, antingen för att du skriver ditt fullständiga namn och-eller länkar till presentation alternativt blogg behandlas som tidigare. Men då ska identifikation vara möjlig.

Anonyma kommentarer kommer BARA att accepteras om de helt håller sig till sak, inte ägnar sig åt personangrepp mot någon, inte sprider negativa generaliseringar om minoriteter etc.

Jag vill förtydliga att försök till att jag inte kan bemöta argument nonchaleras från min sida. Jag kan väl bemöta de flesta argument från intoleranta och osakliga människor här vilket jag visat igen och igen. Men min tid är begränsad. Jag vill fokusera på att sprida info och argument, inte att debattera med konspirationsteoretiker, homofober och rasister.


Uppdatering 1.

Vill förtydliga att en betydande andel av de anonyma kommentarer jag accepterat tidigare direkt hade blivit raderade med den nya policyn.


Uppdatering 2.

Ett argument som är en del kanske framför är att det är mycket osakliga personangrepp på många andra bloggar. Mitt svar är: det är just det som är problemet. Det är inte någon naturlag att folk anonymt måste få kalla varandra det ena värre än det andra. Jag tar mitt ansvar och hoppas andra också gör det.

Jag har resonerat om att byta policy tidigare. Det som avgjorde att jag nu göra det är att en transsexuell människa kallar mig för att vara en del av "bögmaffian". Jag var givetvis mycket kritisk emot den typen av retorik och skrev något raljerande till svar. Men att jag bemötte någon som använder ordet bögmaffia och först inte konstaterade hur oförskämt det är att skriva något sådant i en blogg om HBT-rättigheter visar att vi nog är många som blivit lätt avtrubbade.

Om någon kommit fram till dig på stan och kallat dig för att vara en del av "judemaffian" om du försvarar en del av Israels politik eller "muslimmaffian" om du är emot förbud mot burka på offentlig plats hade du väl inte stått kvar och debatterat en halvtimme med vederbörande. Den som kallar dig för att vara en del av "bögmaffian" i en debatt på stan för att du argumenterar för en könsneutral äktenskapslag lär du inte betrakta som någon värd att ägna energi åt.

Samma sak gäller på internet. Eller bör gälla. Vi ska inte bli avtrubbade. Vi ska reagera.

lördag 29 januari 2011

Livserfarenhet.

Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.

En del av er som är 40+ vet att det på 1960- och 1970-talet fanns en grupp som hette Göingeflickorna. Som namnet antydde var de från norra Skåne och framförde låtar som idag skulle kallas för visor eller schlager.

En av systrarna (de i gruppen var systrar) fick på 1980-talet frågan av en journalist, när hon fyllde 50 år, om hon önskade att bli 17 år igen. Hon svarade "jag skulle vilja ha en 17-årings utseende och en 50-årings klokhet".

En del kanske tycker det är ett billigt svar men jag tycker det är ganska vettigt egentligen. Vi har i västvärlden sedan 1950-talet haft en kultur där ungdom hyllas ensidigt. Folk ska vara som lyckligast när de är tonåringar. Men vem har bestämt det måste vara så? Varför kan inte folk vara som lyckligast när de är 30 år? eller 100 år?

Extra fokuserat på ungdom har gaysamhället varit där idealet (bland bögar) ofta varit någon 20-åring. Inget fel på 20-åriga snygga snubbar. Men livserfarenhet är också attraktiv. De flesta som är medelålders eller äldre håller nog med om det.

Det vore ju hemskt om livet bara handlade om att du är som snyggast när du är 20 år och sedan blir det bara sämre. Tolka mig rätt. Ungdomar är ofta ivriga, de ser strukturer och är mer kritiska emot dem än vad vi som är 30+ är. Viljan att förändra är viktig.

Men de flesta kulturer uppskattar också erfarenhet. Det har också västerländska kulturer gjort. Fram till 1950-talet. Sedan dess är situationen något mer blandad.

Visst, jag är något raljerande. Jag vet att medelålders (främst män) ofta har mycket makt i samhället. Även i Sverige.

Men trots det är en av Göingeflickornas kommentar värd en reflexion. Livserfarenhet är också något vi bör uppskatta.

Egentligen handlar det också om optimism och förväntningar. Livet efter 20 handlar inte bara om att det blir sämre och att du ska fixa något skönhetsmedel för att få bort rynkorna. Våra erfarenheter gör oss ofta klokare. Om inte annat blir vi bättre på att hantera motsvarande situation igen.

"jag skulle vilja ha en 17-årings utseende och en 50-årings klokhet".

Kanske inte någon dålig kombination trots allt.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

fredag 28 januari 2011

Uganda, Malmö och orsak till optimism.


Igår var det Förintelsens minnesdag. Nazistregimen i Tyskland mördade i början av 1940-talet miljontals människor i koncentrationsläger, judar, romer, homosexuella, funktionshindrade, vänstermänniskor etc. Mest systematisk var förföljelsen av judar där målet var att utrota varenda en av dem från de områden som Tyskland kontrollerade.

Man skulle ju förvänta sig att människor lärt sig något sedan dess. Men i Iran mördades tusentals homosexuella av islamistregimen på 1980-talet. Även de senaste åren har både Iran och Saudiarabien avrättat människor bara därför att de haft en samkönad relation.

I onsdags blev David Kato mördad, ihjälslagen med järnrör. Det är en svart ironi att Kato var en av dem som stämde tidningen Rolling Stone (ej att förväxla med musiktidningen) för att den uppmanat att "hänga homosexuella" och publicerade bilder av HBT-aktivister i landet.

Från Pinknews.
Mr Kato, along with a few others, complained to a judge about Rolling Stone’s anti-gay campaign and the newspaper was ordered to cease outing gays and lesbians.

Sexual Minorities Uganda called him a “dear friend, colleague, teacher, family member and human rights defender”.

Frank Mugisha, of the group, said: “No form of intimidation will stop our cause. The death of David will only be honored when the struggle for justice and equality is won. David is gone and many of us will follow, but the struggle will be won. David wanted to see a Uganda where all people will be treated equally despite their sexual orientation.”
Frank Mugisha har givetvis rätt. Det bästa vi kan göra för att hedra Katos minne är att än tydligare jobba för mänskliga rättigheter för HBT-personer, i vårt eget land och i andra länder.

Cynismen blir närmast absurd när Giles Muhame från Rolling Stone´s ska kommentera mordet.
We want the government to hang people who promote homosexuality, not for the public to attack them. We said they should be hanged, not stoned or attacked.”
Det är väl betryggande att Muhame tycker att det är staten som ska ha monopol på hatbrotten eller hur?

Det är lätt att bli pessimist. Men det är även orsak att bli optimist när Skånska Dagbladet skriver om fem unga muslimska killar (bilden) från Latinskolan i Malmö.
Fördomar. Undermålig historieundervisning. En ovilja att bjuda in vittnen från Förintelsen till skolor.

Siavosh Derakhti listar snabbt orsakerna till antisemitism i Malmö och Sverige. Det senaste årets diskussion om judefientlighet i Malmö har påverkat honom. Som ung muslim vill han påverka och förbättra relationerna mellan religiösa minoriteter i staden. Ja, mellan alla grupper och minoriteter.

I höstas lade han därför fram ett förslag för lärare och klasskamrater på Latinskolan. Siavosh Derakhti ville att klassen skulle besöka Auschwitz, det nazistiska dödslägret i Polen.
Malmö har de senaste åren ofta varit i fokus i debatten om muslimsk intolerans i Sverige. Många människor kanske gissar att de muslimska imamerna generellt är både homofientliga och antisemitiska.

Det är tyvärr sant att de är homofientliga, ingen imam i Malmö har uttalat sig positivt om samkönade relationer. Istället har de ofta samma typ av retorik som katolska präster. "Vi är emot homosexuella relationer men man ska respektera homosexuella som människor". Det är givetvis en hycklande policy.

Däremot vill jag hävda att det är fel att imamer i Malmö generellt är antisemiter. Tvärtom är många av dem engagerade emot antisemitism bl.a. folk från Islamic center. En minoritet av imamer är däremot antijudiska, främst islamister. Återigen kan man jämföra med katolska kyrkan som tidigare varit tydligt antisemitisk men som förändrats betydligt när det gäller den typen av intolerans de senaste decennierna.

Vad det till sist handlar om är att respektera varje individ som den är och inte dela ut kollektiv skuld. Kvittar om det är någon som är jude, muslim, rom, svart, bög, lesbisk, bisexuell eller transperson.

Det är få, om några, sd-bloggare som länkat till artiklar om att en HBT-aktivist blivit mördad i det kristna Uganda eller att några muslimska killar i Malmö engagerat sig emot antisemitism.

Nu hävdar jag inte att sd-bloggarna därmed skulle undvika det här. Det vet de bara själva. Kanske även de känner de vill vara lediga från bloggandet ibland. :-)


Uppdatering 1.

En 15-åring har blivit friad från hets mot folkgrupp efter att ha sagt Heil Hitler eller Sieg Heil på en lektion i sin skola.

Först vill jag förtydliga att det är mycket allvarligt att någon elev beter sig så omdömeslöst. Vederbörande förtjänar att få ett allvarligt samtal med sin lärare, och kanske även med rektor om det bedöms som lämpligt.

Men är det vettigt att någon 15-åring ska åtalas för hets mot folkgrupp för en sådan sak? Det är helt absurt. För det första borde Sverige återgå till det system som gällde här före 1989 d.v.s. att folk bara kan åtalas och dömas för hets om det äger rum på offentlig plats, inte i kyrkor, moskéer, partilokaler, arbetsplatser, skolor etc.

Lagen om hets mot folkgrupp är synnerligen problematisk för yttrandefriheten i samhället. Än mer problematiskt är det att en massa människor springer till polisen och anmäler saker för att vara hets när det är saker som borde lösas internt. Som i en skola. Eller en arbetsplats.

För det andra är det här en 15-åring. Var är ni, ofta till vänster men även en del liberaler, som ivrigt argumenterar emot att sänka straffmyndighetsåldern i den här debatten? Ni vill inte att en 14-åring ska kunna dömas i domstol även om vederbörande har mördat någon på samma skola. Men ni tycker det är vettigt att när samma människa har blivit 15 år ska han eller hon kunna dömas för hets mot folkgrupp efter att ha sagt Heil Hitler?

Sanslöst.


torsdag 27 januari 2011

Socialdemokraterna för första gången för alla HBT-reformer.

Socialdemokraterna säger nu ja till att i regeringsformen införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Det betyder att partiet för första gången någonsin är för alla centrala HBT-reformer. Ett annat resultat är det egentligen är riksdagsmajoritet för varje viktig HBT-reform.

Jag mailade s i december om att partiet bör säga ja till att transpersoner ska få skydd av diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet.

Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön.

Sedan tidigare är Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för den typen diskrimineringsskydd i regeringsformen för transpersoner och nu alltså även Socialdemokraterna. Därmed är det bara Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ännu tvekar.

Börje Vestlund, öppet homosexuell s-riksdagsledamot har mailat bl.a. följande svar.
När det gäller din konkreta fråga om vi socialdemokrater står bakom kravet att transpersoner ska ingå regeringsformen, är svaret på frågan ja....

Frågan om transpersoner i regeringsformen kommer att fortsätta att behandlas men när det blir klart vet jag inte.
Det är viktigt att förtydliga att det här handlar om en princippolicy för både s och andra riksdagspartier som är för reformen. Inget parti förväntar sig att man strax efter en nyss genomförd grundlagsförändring (som bl.a. betydde bättre diskrimineringsskydd för homosexuella och bisexuella från årsskiftet) ska starta en ny utredning. Det lär dröja några år. Sedan krävs det också två riksdagsbeslut med val emellan. Trots det är det viktigt att partierna redan nu är tydliga med att transpersoner vid nästa utredning bör få ett bättre skydd mot diskriminering.

Jag brukar i mina partirapporter i samband med Stockholm Pride ge partierna poäng. 2p för varje "ja", 1p för "möjligen" och 0p för "nej". För varje reform ett parti vill avskaffa får det -1p.

Partiernas poäng januari 2011. Maxpoäng är 20.

Socialdemokraterna +1p till 20p
Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 7p

Därmed är fem partier, med tillsammans ca 58 % av riksdagsledamöterna, för alla viktiga HBT-reformer.

Det är mycket snack om handboll i dessa dagar med Sverige i semifinalmatch imorgon fredag. Inom HBT-politiken är det nu Fredrik Reinfeldt (m) och Göran Hägglund (kd) som har bollarna. Det är deras ansvar att regeringen de närmaste åren kan leverera nya reformer. Det är deras ansvar att Sverige så småningom kan nå i mål inom HBT-politiken.


Uppdatering 1.

Här är de 10 nya reformer som jag använder för att granska hur HBT-vänliga riksdagspartierna är.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

3. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

4. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: kd
Nej: sd

5. Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd
Nej: kd

6. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

7. Lagen mot diskriminering ska kräva att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Ja: s, mp, fp, c, v. kd
Möjligen: m, sd
Nej:

8. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

9. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: m, sd
Nej:

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

Sd och kd vill avskaffa två HBT-reformer som riksdagen redan infört.

Att samkönade par ska få möjlighet att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för)
Att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker.

Kristdemokraterna vill visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en "giftermålslag", är könsneutral får de inget minuspoäng för det.


Uppdatering 2.

Det är alltså två riksdagspartier som är HBT-negativa och har en betydligt sämre politik inom området än övriga, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Idag samlas kd-politiker till partiets kommun- och landstingsdagar, en konferens.

Göran Hägglund, partiets ordförande, skriver idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet bl.a. följande.
Ändå har Kristdemokraterna så ofta stått ensamma på den politiska arenan i vårt försvar för den enskilde, dess integritet och nära gemenskaper.
Argumenteringen blir något hycklande när min genomgång av partiernas attityder till diverse HBT-reformer avslöjar att kd, tillsammans med sd, är ensamma i riksdagen om att ännu inte säga ja till att avskaffa krav på tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella. Partier för integritet?

Kd är, återigen tillsammans med sd, ensamma om att vilja försämra samkönade pars möjlighet att få en fungerande familj med barn. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Partier för nära gemenskaper?

Den nya partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson får i Dagen frågan om kd ska "ändra inställning i hbtq-frågor". och svarar.
- Både ja och nej. Med en kristen värderingsgrund kan vi inte göra skillnad mellan människor beroende på vem man är. Däremot tänker vi inte ändra vår ståndpunkt när det gäller till exempel könsneutrala äktenskap, helt enkelt för att vi tycker att vi har ett bättre förslag på den punkten.
Svaret är något svårtolkat. För kd har i flera år försökt snacka om att alla människor är lika värda men trots det har partiet velat att samkönade par ska ha färre juridiska rättigheter än olikkönade par. För 20 år sedan var de emot varje juridiskt erkännande av homorelationer.

När det gäller äktenskapslagen är det i sig inga problem att kd vill att den ska bli civilrättslig, att borgerliga äktenskap ska vara de enda som har juridisk verkan. Problemet är att de vill avskaffa ordet äktenskap eftersom de inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap. Här bör partiet byta politik och istället jobba för en civilrättslig könsneutral äktenskapslag.

Det bör förtydligas att förnyelsen av kd:s HBT-politik inte lär bli snabbare med Mats Odell som partiordförande, tvärtom. Även om Hägglund och Odell är hyfsat nära varann politiskt är den senare något mer konservativ och HBT-negativ. Hans chanser att bli ordförande är dessbättre mycket små, trots några nomineringar.

Dagen har även en artikel med koppling till Sverigedemokraternas försök att värva HBT-sympatisörer trots att partiet är ännu sämre än kd när det gäller reformer för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner.
Alan Cooperman, ledare för Pew Forum, menar att rapporten visar att påståenden om muslimsk invandring i Europa inte alls stämmer, rapporterar Reuters.

Han säger att den muslimska minoriteten i Europa kommer att växa till cirka 10 procent av den totala befolkningen i flera europeiska länder, men där stannar det.

- Det är lång från det scenario om ett framtida "Eurabien" som populister menar, säger Alan Cooperman.
Jag har ofta här på bloggen kritiserat att alla muslimska samfund är homofientliga. Men jag vänder mig även tydligt emot den propaganda som Sverigedemokraterna använder för att försöka värva HBT-personer, att Sverige får ett system som Iran om några decennier "om vi inte kraftigt begränsar invandringen". Det är inte sant, både därför att födelsetalen sjunker även bland muslimer i Europa och därför att det precis som bland kristna äger rum en sekularisering. En del muslimer har för övrigt flytt Iran just därför att de ogillade systemet där.

Positivt att integrationsminister Erik Ullenhag (fp) vill starta en offentlig debatt om religionens gränser, extra viktigt för de HBT-personer som har det svårt i homofientliga kristna eller muslimska miljöer.


Uppdatering 3.

När jag återigen kollar min bloggpost konstaterar jag att jag skrivit fel poäng för sd. Det ska inte vara 10 utan 7. Har nu rättat till det. Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som inte är för någon ny HBT-reform. De är emot en reform och vill avskaffa två. I övrigt svarar de "möjligen".

Homohånglande heteros välkomna på HBT-pubar?

HBT-siten Qx ansvarar för Qruiser, ett internetcommunity som vänder sig främst till folk som är "homo, bi, trans, queer". Men även heterosexuella får vara med om de respekterar att det är ett HBT-community.

Ibland blir det konflikter när heterosexuella killar skickar sexförslag till lesbiska tjejer som inte vill ha den typen av inviter. Eller att heterokillar har homofoba kommentarer om någon bög kontaktar dem. Det är givetvis oacceptabelt.

Men att kritisera det är en sak. Att bunta ihop alla heterosexuella som är där är en annan. Tyvärr är det inget som garanterar tolerans och fokus på individer bara för att man själv tillhör en minoritet. En del invandrare har rasistiska åsikter (om etniska svenskar och-eller om andra invandrargrupper). Och vissa HBT-personer har heterofoba attityder. En del bögar och lesbiska respekterar inte transpersoner och vice verca.

Av drygt 100 000 som är med på Qruiser är det ca 1200 som är med i gruppen Heterofri Qruiser. Precis som med alla andra fördomar debatterar man där individer som betett sig illa. Sedan blir de representanter för hela gruppen. Här heterosexuella.

Jag ska publicera en kommentar som är ganska typisk. Givetvis berättar jag inte vem som skrivit det. Det är för den delen inte intressant eftersom det här handlar om attityder i en grupp.
Jag är trött på heterosexuella på qruiser. Kan inte se varför de bör finnas här. Qruiser är en mötesplats för hbtq-folk. Ja, vi har också vänner, men de heterosexuella som använder qruiser för att ragga kan knappast betraktas som vänner. Vänner beter sig inte så.

Det företag som står bakom qruiser vill inte ta itu med de många klagomål som finns. (Den här klubben har mer än 1200 medlemmar.) Man hänvisar till toleransen och att inte just vi, som har varit förtryckta och som är en minoritet, borde utestänga andra. Men denna diskussion biter inte. Varför skulle en klubb för hbtq-människor tar upp medlemmar som uttryckligen inte är just det? Varför skulle en cykelförening välkomnar en inbiten bilist?

Nej, det gäller inte att införa några förbud och inte heller behöver vi någon polis som övervakar vad folk tycker och tänker på qruiser. Jag föreslår helt enkelt att förändra anmälan. Varje nytt medlem och så småningom likaså varje registrerat medlem måste nämligen under anmälan ange sin sexuella identitet (se bild ovan). Jag föreslår att ta bort heterosexuell och experimentell (det är inte en identitet, men en praxis) och annat (medan vet ej ska finnas kvar). Efter det får alla fortsätta som tidigare.

Det är förstås möjligt att heterosexuella numera kallar sig för bisexuell eller vet ej, men jag tror att det skulle uppfylla ett pedagogiskt syfte som kanske fungerar. Det finns hur många andra dejtingsajter som helst på nätet, där alla får experimentera hur mycket dem än vill.Vad tycker ni?
Jag känner igen det där argumentet "de har ju sina egna ställen där de kan vara". Det var ibland använt bland heterosexuella och nattklubbsansvariga på 1990-talet när något bögpar eller lesbiskt par kysste varann eller hånglade med varann på någon krog där de flesta var hetero.

Det ska givetvis förtydligas att även om det är många som är med i gruppen är ca 99 % av folk på Qruiser inte det.

Den där indelningen i välkomna och icke-välkomna (och det gäller givetvis även Pridefestivaler, RFSL-pubar etc.) är inte bara intolerant utan det bygger på antagandet att sexualitet är något statiskt och enkelt att kategorisera. Men den som är hetero när han eller hon blir med i Qruiser kan, som andra människor, kanske vara bisexuell några år senare. Och vice verca.

Och de som inte blir förälskade i folk av samma kön och kanske inte vill ha sex men gillar hångla och kyssa någon av samma kön? Vad ska de kallas? Och ska de få besöka RFSL-pubar, vara med på Qruiser etc?

Ecce Homo. Se människan. Se individen.

onsdag 26 januari 2011

Absurt att mp och v försöker bagatellisera islamistproblemet.

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (fp) blir intervjuad i flera tidningar idag om kampen mot extremistiskt våld.

Från SvD.
Redan nu finns varningstecken bland unga. När 4674 gymnasieungdomar fick svara på frågor om judar, muslimer, homosexuella och invandrare uttryckte en av fem en negativ inställning. Vilka som är negativa framgår tydligt i Forum för levande historias undersökning.

–Om jag ska hitta en kritik mot svensk politik så tycker jag att vi har vi haft för allmänna, generella toleransprojekt.

En stor majoritet av gymnasietjejerna är i undersökningen toleranta mot exempelvis homosexuella. Men bland unga pojkar i marginaliserade miljöer ser det annorlunda ut.

–Bland unga pojkar på landsbygden och bland pojkar i utanförskapsområden så ser vi en ganska stor homofobi. Då borde vi rikta in oss på dem där problematiken finns, våga vara tydliga. Att titta på dem som är uttalat antisemitiska, islamofobiska, invandringsfientliga, som är antiziganister och homofober.
Det är positivt att någon politiker faktiskt förtydligar att problemen med homofientlighet är extra vanligt i bl.a. förorter där de flesta har invandrarursprung. Om Sverigedemokraterna å ena sidan sprider främlingsfientlighet och islamofobi så är problemet med främst Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de fegt tiger om att homofobi ofta är vanligare i förorterna än i de flesta andra delar av Sverige.

V och mp har också en tendens att ivrigt försöka bagatellisera problem med islamismen och snacka om att antiterrorism främst handlar om att bekämpa fattigdom. Visst är det delvis sant men många terroristansvariga är från hem med bra ekonomi. Ingen skulle väl få för sig att man nästan bara ska fokusera på att bekämpa fattigdom när man motarbetar nazism och annan högerextremism.

Islamister är lika totalitära som högerextremister. Det kvittar om de ägnar sig åt terrorism eller jobbar för att samla in pengar, sprida tidningar etc. De flesta muslimer är inte islamister men en minoritet är det. De är ungefär lika HBT-fientliga, antisemitiska och patriarkala som högerextremister. Att två partier, mp och v, som i övrigt ofta snackar om queer, feminism, antirasism etc. har så svårt att uttala att islamismen faktiskt är ett allvarligt samhällsproblem är något udda. V vill dessutom precis som sd lämna den union som kan samordna viktigt arbete emot terrorism från diverse typer av extremister.

Folk från mp och v hänvisar ofta till att de islamister som är våldsbejakande enligt officiella siffror bara är ca 200. Men enligt samma rapport är andelen våldsbejakande högerextremister ungefär lika många, eller få. När kommenterade senast en mp- eller v-politiker "Vi ska inte överdriva problemet med nazism och annan högerextremism, de är ju faktiskt bara ca 200"? Givetvis aldrig.

Dessbättre har vi andra som är hyfsat balanserade i den här debatten, Alliansen och Socialdemokraterna. Även om en del av dess politiker borde bli tydligare om en del integrationsproblem.


Uppdatering 1.

Givetvis är det också ett könsperspektiv som Birgitta Ohlsson antyder. Andelen homofober bland tjejer med invandrarursprung är färre än bland killar med etniskt svenskt ursprung. Sedan varierar också attityderna delvis från vilket land en invandrare är från. Och det måste inte alltid ha med avstånd att göra. Litauen har en betydligt homofientligare kultur än Thailand och Argentina.

Och givetvis är det individuella variationer. Men likaväl som man ska kunna diskutera att män generellt oftare är rasister och homofober än kvinnor måste man kunna debattera andra grupptendenser.

S och sd lämnar gemensamma alternativa förslag men inte om transpersoner.

När det gäller riksdagens arbete har Justitieutskottet publicerat sitt betänkande (rapport) Straffrättsliga frågor. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar tillsammans reservationer (alternativa förslag) om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och att könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Trots att fp och c är för båda reformerna och kd är positiva till den senare föreslår regeringen inga förändringar. Orsaken är att de inte kunnat enas eftersom m ännu tvekar (och kd när det gäller transpersoners skydd av hetslagen).

Sverigedemokraterna har lämnat många reservationer. Förvånande nog flera gånger tillsammans med Socialdemokraterna och någon tillsammans med Vänsterpartiet trots att de båda senare partierna sagt att de aldrig ska ha något som helst samarbete med sd.

Alliansen får dock majoritet när det gäller alla frågorna, ofta med stöd av sd. Det gäller bl.a. kommentarerna om hetslagen och straffskärpningslagen.

Förslag till motion till Cuf-stämman i juni.

Vill förresten meddela att jag mailat förbundsstyrelsen och distriktsordförendena i Centerpartiets ungdomsförbund. Syftet med mailet är att någon eller några av dess medlemmar lämnar en motion till deras stämma (kongress) i juni i år om att Cuf ska bli för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga diskriminering när det gäller alla de sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

Från mailet.
Cuf är nu för alla centrala HBT-reformer förutom den här som ni enligt presidiet i er förbundsstyrelse ännu tvekar om. Fyra andra ungdomsförbund, Luf, Ssu, Grön ungdom och Ung vänster är för alla HBT-reformer vilket även flera riksdagspartier bl.a. Centerpartiet är.

Cuf har givetvis rätt att vara principiellt emot att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga någon typ av diskriminering men då bör ni tydliggöra på stämman att ni har den åsikten och säga ja till att avskaffa nuvarande sådana krav på arbetsgivare och utbildningsansvariga. Men när den typen av krav är kvar när det gäller vissa grupper bör de även omfatta övriga grupper i lagen mot diskriminering.

Nuvarande lag är godtycklig, inkonsekvent och rangordnar vissa typer av diskriminering före andra när det gäller att förebygga diskriminering. Det är inte acceptabelt och bör inte vara acceptabelt för ett liberalt ungdomsförbund som Cuf.

Jag vill förtydliga att jag är en varm anhängare av bättre villkor för företagen, för regelförenklingar och sänkta skatter. Men den här reformen handlar om en annan viktig liberal princip, att motverka diskriminering i samhället och att få lagarna konsekventa.
Sista motionsdag till Cuf-stämman i år är 13 mars. Vill du kontakta förbundsstyrelsen i Cuf är det möjligt här.

Inget avskaffande av tvångssterilieringar 2011.

Regeringen presenterar på sin hemsida vilka propositioner (regeringsförslag) och skrivelser de planerar lämna fram till september. Tyvärr måste man konstatera att det nästan inte är med något som har koppling till HBT-området. Allvarligast är att den borgerliga regeringen och socialminister Göran Hägglund (kd) återigen nonchalerar transsexuellas behov av en ny könstillhörighetslag.

Den nuvarande lagen om "könsbyten" som är från 1972 är föråldrad och diskriminerande och innehåller bl.a. krav på tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar. Ett annat krav är svenskt medborgarskap vilket inte är förenligt med EU-rätten.

Den borgerliga regeringen har genomfört flera viktiga HBT-reformer de senaste åren men det är nog inte någon tröst för de transsexuella som har det svårt när de ska byta kön juridiskt. Allvarligast kritik förtjänar Kristdemokraterna som i praktiken är det parti inom Alliansen som blockerar reformen genom att inte skaffat sig några officiella åsikter medan Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är för en frihetlig könstillhörighetslag. Men även de tre senare partierna förtjänar kritik för att inte tydligare prioriterat en förändring av lagen i förhandlingar med kd.

Det här betyder att det garanterat inte blir någon ny könstillhörighetslag från 1 juli 2011 men det var väntat. Värre är att det nog inte blir någon lagförändring från 1 januari 2012 heller om regeringens planering följs. Om regeringen lämnar en eventuell ny proposition tidigast i oktober är det tveksamt om riksdagen hinner behandla den innan den avslutar sitt arbete för året i mitten av december.

Socialstyrelsen har gjort en egen utredning av en ny könstillhörighetslag. Förslaget har varit ute på remiss och planeringen är att det ska lämnas till regeringen inom de närmaste veckorna.

Beatrice Ask planerar inte att lämna någon proposition de närmaste månaderna om att likställa reglerna för föräldraskapspresumtion för samkönade och olikkönade par. Återigen är tre av partierna för reformen, m, fp och c, medan kd är emot och blockerar. Och ingen proposition kan lämnas utan att alla regeringspartierna godkänt innehållet.

EU och hiv.

Som jag bedömer är det bara skrivelsen Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2010 som har någon koppling till HBT-området eftersom det är på agendan inom unionen och Sveriges regering är bland de som tydligast engagerar sig. Indirekt koppling (eftersom många av de som har hiv är män som har sex med män) har skrivelsen ILO:s rekommendation om hiv/aids i arbetslivet som regeringen planerar lämna i september.

När det gäller lagar mot diskriminering är regeringens plan att i juni publicera propositionen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Att diskriminering p.g.a. ålder ska bli förbjudet inom alla samhällsområden (precis som det redan är för sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc) istället för som idag främst inom arbetsmarknaden. Det betyder att lagen mot diskriminering blir mer konsekvent.

tisdag 25 januari 2011

Sd-politiker och imamer i samma säng. Del 2.

I förra bloggposten noterade jag att Sverigedemokraterna och muslimska samfund låtsas vara ovänner men när det gäller attityder till homosexuella och bisexuella hamnar de utan problem i samma säng. De muslimska samfunden är emot vigslar av samkönade par och i Svenska kyrkan är Sverigedemokraterna för att återigen förbjuda homovigslar i samfundet.

Jimmie Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna, har en ny artikel på DN debatt om "islamistisk terror". En del saker håller jag med honom om bl.a. att det bör göras en granskning av stödet för religiös extremism i skolorna (även om jag då vill att andra religioner än islam också ska granskas). Andra delar av artikeln blir närmast komiska.
Vi har i Sverige varit duktiga på att ta fram forskning och handlingsplaner mot nazismen...
Fascinerande att Åkessson använder ordet "Vi har....". Han blev med i Sverigedemokraterna ca 1994. Tidningen Expo har noterat att hälften av sd:s riksdagskandidater 1994 före, under eller efter sitt engagemang i partiet haft koppling till nazistiska grupper. Givetvis är inte och har aldrig sd varit ett nazistparti men att partiets politiker generellt skulle jobbat för handlingsplaner mot nazism de senaste decennierna är närmast ett dåligt skämt. Det är väl större sannolikhet att en del sd-politiker varit positiva till handlingsplaner för nazism.
När den mest kände imamen, Abd al Haqq Kielan, i en intervju för några år sedan utbrister att ”det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet” uppstår ingen som helst debatt utan snarare en nedtystning i medierna.
Ett absurt uttalande från imamen givetvis. Björn Söder, som är sd:s gruppledare i riksdagen och en av Jimmie Åkessons närmaste medarbetare, skrev följande på sin blogg sommaren 2007
Pride hyllas av den politiskt korrekta eliten som tillsammans med den mycket framgångsrika och numera inflytelserika homolobbyn försöker normalisera sina sexuella avarter....Vad är det som säger att den sk normaliseringen slutar med att homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) skall ”normaliseras”? Varför inte personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med underåriga)?

Det svenska samhället är idag i total upplösning. Pendeln har helt enkelt slagit över. Det som är onormalt ses helt plötsligt som normalt.... Fotbollsspelaren Glenn Hysén invigningstalade idag på det perversa homosexevenemanget Stockholm Pride.
Det här är givetvis klassisk homofientlig retorik. Åkesson är emot absurda intoleranta värderingar - förutom när de förmedlas av partikamrater. Då får vederbörande chans att bli gruppledare i riksdagen.


Uppdatering 1.

DN har en artikel om terrorism, islamistisk, högerextrem, vänsterextrem, separatistisk etc.måndag 24 januari 2011

Sd-politiker och imamer i samma säng.

Flera tidningar skriver om att Jimmie Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna och Eva Brunne, biskop för Svenska kyrkan i Stockholms stift och öppet lesbisk, ska mötas i ett "samtal" ikväll. Mötet som är i Engelbrektskyrkan i Stockholm kanske även får med något om HBT-personers situation.

Tidningen Dagen skriver om att några imamer i Sverige startat ett Fatwaråd.
Fatwarådet har bildats av ett tiotal imamer från hela landet. Syftet är att komma med svar eller råd som är anpassade efter den svenska verkligheten.

Men muslimer i Sverige är inte tvingade att leva efter de svar som rådet kommer med.
Det hade ju varit synnerligen bra om det där rådet hade kunnat acceptera att respekt för samkönade relationer är en del av "den svenska verkligheten" och därför rekommenderar imamer och muslimska samfund att välsigna och viga samkönade par. Hittills är det tyvärr inte något muslimskt samfund i något land som respekterar samkönade relationer.

Radikalt annorlunda är det i Svenska kyrkan. Där är det en tydlig majoritet för homovigslar. Även Kristdemokrater i Svenska kyrkan, som principiellt ännu är negativa, har accepterat det och vill inte avskaffa den typen av vigslar. Det är bara Frimodig kyrka, en konservativ partipolitiskt obunden grupp, och Sverigedemokraterna som återigen vill förbjuda samkönade vigslar inom samfundet.

Jimmie Åkesson och de muslimska samfunden låtsas ofta vara ovänner men när det gäller attityden till homosexuella och bisexuella hoppar sd-politiker och imamer utan problem i samma säng.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter och Dagen skriver om mötet tidigare ikväll i Engelbrektskyrkan


Uppdatering 2.

Jag skrev bloggposten tydlig med avsikt. De som känner mig vet att jag inte har någon ambition att i varje situation vara "politiskt korrekt" så det är inte av den orsaken jag lämnar infon här och "nyanserar" utan för att det kompletterar debatten.

1. De som är homofientligast är de partier och samfund som officiellt är för att avskaffa allt juridiskt erkännande (äktenskap, sambolag etc.) av samkönade relationer. Vad jag vet är det bara fyra sådana i Sverige idag.

1. Svenskarnas parti (nazistiskt parti)
2. Nationaldemokraterna (rasistiskt parti)
3. Katolska kyrkan (deras avdelning i Sverige förklarade i sitt remissvar till äktenskapsutredning att de vill avskaffa alla juridiska lagar för homorelationer)
4. Maranata

Det är nog få med arabiskt ursprung i de fyra föreningarna och ännu färre som är muslimer.

2. Sedan ca ett år skickar jag mitt HBT-nyhetsbrev varje månad även till en del kristna, judiska och muslimska föreningar. Helena Benaouda är ordförande i Sveriges muslimska råd. Hon förtjänar kritik för att hon inte argumenterar för respekt för samkönade relationer och att homopar ska få bli välsignade och vigda av imamer. Även för hennes tvivelaktiga hantering av sitt ansvar i debatten om muslimsk extremism.

Men fakta är att Benaouda efter tre olika HBT-nyhetsbrev mailat och tackat för dem. Det är mer än någon annan från någon religiös förening gjort. Nu kräver jag inte heller att folk ska tacka men det nyanserar debatten något.

3. I höstas kontaktade jag en del riksdagsledamöter från Moderaterna om att partiet ska bli för att arbetsgivare även ska vara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet, ålder och funktionshinder. (Idag har de bara en sådan skyldighet för kön, etnicitet och religion). Bland de m-ledamöter jag kontaktade var det bara Hanif Bali som tydligt sa ja till reformen. Tyvärr fick han inte partiet med sig utan m tvekar ännu om reformen. När jag frågade honom om han är för en könsneutral äktenskapslag blev han först förvånad och skrattade till. Det var så självklart för honom att vara för det kommenterade han sedan.

Hanif Bali är ensamkommande flyktingbarn från Iran. Jag skulle aldrig få för mig att kalla honom muslim av den orsaken men han är från Iran där islam är den vanligaste religionen, alltså en del av den flyktinggrupp som Sverigedemokraterna menar är "ett hot mot HBT-personer".

Det här betyder inte att man ska undvika att kritisera att alla muslimska samfund är homofientliga. Men de flesta debatter tjänar på att ibland nyanseras.


M tvekar ännu om diskrimineringsskydd i regeringsformen för transpersoner.

I december förra året skrev jag till flera riksdagspartier om att de bör jobba för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet (transpersoner). Mats Gerdau, riksdagsledamot för Moderaterna, har idag mailat och berättat att partiet inte är för reformen.
Tack för ditt mail, jag svarar på det för moderaternas räkning.

Moderaterna strävar efter ett samhälle där alla bemöts och bedöms som de individer de är. Vi vill att alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett sexuell läggning eller kön. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Roligt att du noterat att moderaterna förnyat sin inställning i olika HBT-frågor.

Precis som du skriver i ditt mail valde regeringen att i proposition 2009/10:80 inte behandla remissinstansernas förslag till ytterligare ändringar av det grundlagfästa diskrimineringsskyddet i 1 och 2 kap regeringsformen på grund av brist på underlag i lagstiftningsärendet.

Trots att diskrimineringsgrunden ”könsidentitet” inte står utskriven i 1 kap 2 § regeringsformen är den inte exkluderad. Eftersom de otillåtna diskrimineringsgrunderna som står skrivna i 1 kap 2 § regeringsformen endast är exemplifierande och inte uttömmande, kan transpersoner vid prövning komma att omfattas av skyddet i 1 kap. 2 § regeringsformen. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering även på grund av andra – liknande – osakliga omständigheter som gäller den enskilde som person. Om det, efter en prövning, visar sig att lagstiftningen inte ger tillräckligt skydd mot diskriminering är vi beredda att diskutera frågan på nytt.

Den reformerade grundlagen är resultatet av en gemensam överenskommelse där man valde att inte genomföra ytterligare ändringar än att införa diskrimineringsskyddet ”sexuell läggning” av det grundlagfästa diskrimineringsskyddet i 2 kap 15 § RF. Konsensus i grundlagsfrågor syftar till att ge oss stabilitet, med grundlagar som har legitimitet över tid.
Det är givetvis positivt att Moderaterna är beredda att diskutera den här reformen igen senare. Men trots förtjänar partiet kritik för att de inte har ett tydligare engagemang för att transpersoner ska få samma skydd mot diskriminering som flera andra grupper.

Det är sant det Gerdau skriver, att regeringsformen kapitel 1 paragraf 2 inte är uttömmande när det gäller uppräknande av gruppegenskaper.
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Men trots det har det givetvis ett värde i sig att "könsidentitet" hamnar med där. Det var ju orsaken till att riksdagen 2002 röstade ja till att bl.a. "sexuell läggning" skulle vara med i paragrafen. Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet.

Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har idag med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön. Tyvärr har kd hittills blockerat ett avskaffande av de absurda kraven.

Vad Mats Gerdau menar med "kan transpersoner vid prövning komma att omfattas av skyddet i 1 kap. 2 § regeringsformen" är otydligt. Han borde veta att kapitel 1 är en s.k. målsättningsparagraf. D.v.s den är inte juridiskt bindande för domstolar (och kan inte prövas juridiskt) men däremot symboliskt viktig.

Fyra riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, är för att i regeringsformen förbjuda diskriminering av transpersoner. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, och alltså även Moderaterna, tvekar ännu. Socialdemokraterna har ännu inte svarat i sak men meddelat att de nog gör det senare den här veckan.

Två länder, Ecuador och Bolivia, har i sin respektive konstitution förbud mot diskriminering p.g.a könsidentitet.

fredag 21 januari 2011

Konservativa grupper i EU-parlamentet kritiserar Litauens HBT-fientlighet.

Flera HBT-siter bl.a. ILGA-Europa och Qx har de senaste dagarna berättat att EU-parlamentet i onsdags antog en resolution med tydlig kritik emot ett HBT-fientligt lagförslag i Litauens parlament.

Det som inte har kommit med i nyhetsrapporteringen men som är intressant är att den största konservativa gruppen, EPP, valde att lämna sitt eget hyfsat diplomatiska förslag till resolution. Istället stödde de den mer radikala varianten som socialdemokrater, liberaler, gröna och vänstersocialister lämnat. Det efter att de fått igenom några delar från sin egen resolution bl.a. följande.
Welcomes the plan by the Lithuanian authorities to review the proposed amendments that have been deemed to be in conflict with European law, notably in relation to the principle of non-discrimination on the grounds of sexual orientation;
Det handlade till viss del om att något "rädda ansiktet" för Litauens politiker och att det skulle bli mindre prestige. Och det är väl i sig inget fel i det om syftet är att nå det viktigaste målet, att lagförslaget inte blir av.

Förvånande nog var även den EU-kritiska konservativa gruppen ECR tydligt positiv till någon typ av resolution emot Litauen. Generellt utgörs gruppen av partier som är mer konservativa än den andra högergruppen, EPP. Det största partiet i gruppen, brittiska Tory, är HBT-vänligt men de flesta andra är HBT-fientliga bl.a. polska Lag och rättvisa som hade planer på att förbjuda homosexuella att jobba som lärare när partiet var i regeringen för några år sedan.

Charles Tannock sa för gruppen ECR:s del bl.a. följande i debatten.
Undoubtedly, Lithuanian society remains by and large conservative and we should understand that. People are entitled to their own private views, but at an institutional and legal level, we cannot compromise on the principle that we are all equal.

Equality is a hallmark of our progressive society in Europe, and I believe in fact that the legal safeguards and individual rights guaranteed by the EU acted as a kind of magnet to countries such as Lithuania as they emerged from communist totalitarian domination.

I would therefore urge the Lithuanian authorities to reflect on the fact that the EU is committed to preventing the marginalisation, vilification and persecution of minorities that was so commonplace throughout Europe for the first half of the 20th century. The Commission should indeed look at this proposed draft Lithuanian piece of legislation and pronounce whether or not, in its opinion, this piece of legislation is compatible with EU law – although, as Simon Busuttil put it, it is entirely possible that this bill will not become law, as Lithuania is a democracy and is only too well aware of all the issues we are going to raise in this debate tonight.
Det blir ju tydligt att ECR försöker "nyansera" kritiken men principiellt viktigt är att de erkänner att diskriminering av HBT-personer är fel.

Den högerextrema gruppen EFD (där bl.a. Dansk folkeparti är med) var däremot negativ till någon typ av resolution emot Litauens HBT-fientlighet men de deltog inte i debatten. Det gjorde däremot en partilös ledamot avslöjar Expo.
Dimitar Stoyanov, ledamot från Bulgariens högerextrema parti Ataka, var den enda representanten från Europas grupplösa högerextremister som yttrade sig i frågan. Från talarstolen menade han att EU har ett inneboende problem med olika länders lagar kontra olika gruppers rättigheter. Han varnade för fler krav på rättigheter för olika minoriteter.
– Jag tror att vi i framtiden kommer att hamna i en situation där vissa gruppers rättigheter kommer att ha företrädesrätt framför andra om vi fortsätter utvidga den här situationen med mänskliga rättigheter för alla och överallt.
Att mänskliga rättigheter ofta betraktas närmast som ett problem av en del främlings- och HBT-fientliga politiker är i.o.f.s. inget nytt. Den debatten har blivit aktuell även i Sverige efter att Erik Johansson, politiker i Sverigedemokraterna, blivit avsatt från sitt nämndemansuppdrag efter att gjort homofientliga och antisemitiska kommentarer, något som Expo rapporterar.
Nyligen intervjuade TV4 Erik Johansson om de antisemitiska mejlen. I intervjun anklagar han homosexuella för att "försöka pådyvla oss deras kultur, trots att vi vill ha vår normala straight kultur". Mejlen och intervjun ledde alltså fram till att Erik Johansson sägs upp från sitt nämndeuppdrag.
Givetvis är det här inte Sverigedemokraternas officiella åsikter och de flesta i partiet håller nog inte med. Men det blir tydligt att det ofta är i Sverigedemokraterna de värsta homofoberna samlas partipolitiskt. För något år sedan föreslog en annan sd-politiker i Värmland att Prideparader borde förbjudas.


Uppdatering 1.

Ska man sammanfatta utvecklingen i Europaparlamentet blir det att socialdemokrater, liberaler, gröna och vänstersocialister varit HBT-vänliga i flera år.

Det som är nytt är att även konservativa högerpartier och kristdemokratiska partier erkänner.

1. Att HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter.
2. Att HBT-rättigheter inte bara handlar om nationell politik som EU inte ska blanda sig i.

Det betyder inte att konservativa och kristdemokratiska partier därmed generellt är HBT-vänliga etc. men de har blivit för de två principerna.

Därmed är det i Europaparlamentet bara främlingsfientliga och högerextrema partier som ännu är negativa till att debattera HBT-rättigheter som mänskliga rättigheter. Och situationen är densamma i Sverige. När jag 2009 gjorde en EU-rapport svarade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att EU bör kritisera de medlemsländer som inte följer centrala mänskliga rättigheter bl.a. rätten att arrangera gayparader. Sverigedemokraterna menade däremot att det var fel "att EU ska blanda sig i sådant som varje land har ansvar för själv" d.v.s. att om ett land förbjuder gayparader etc. menade sd att det inte är något andra ska blanda sig i.

Jag önskar min bloggbesökare en trevlig helg.


Uppdatering 2.

Flera tidningar rapporterar om Sifo:s senaste väljarbarometer som visar att Alliansen skulle få egen majoritet i riksdagen om resultatet hade blivit verklighet.

De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 11.3 % vilket är exakt detsamma som i senaste riksdagsvalet.

tisdag 18 januari 2011

Ohlsson-Wallin absurt inkonsekvent om "provocerande" bild av muslimer.

HBT-siten Qx avslöjar att det ska vara ett möte ikväll om den bild som konstnären Elisabeth Ohlsson-Wallin själv avlägsnade från att vara med i utställningen på Världskulturmuseet i Göteborg för att den var "för provocerande".
På tisdagskvällen hålls en diskussion i samband med Jerusalem-utställningen om en bild som Elisabeth Ohlson-Wallin valt att byta ut.

I Elisabeth Ohlson-Wallins ursprungliga version av utställningen Jerusalem fanns en bild med som inför öppningen ansågs kunna väcka anstöt bland djupt troende muslimer. Och därmed togs bilden bort.

Bilden visar tre män med bar överkropp varav en sitter på knä på en bönematta och en man bredvid berör hans axel.

I bakgrunden står en man och döljer sitt ansikte och på väggen hänger en bild med text som bland annat innehåller namnet Muhammed.

De tre männen på bilden är israeliska judar då inga muslimska män vågade ställa upp med ansikte.

Bilden illustrerar Koranens sura 26: 156-166: "Sura 26:165-166
”Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!”

I den ursprungliga texten till bilden skriver Elisabeth Ohlson-Wallin att palestinska homosexuella blev djupt berörda av den ömhet bilden utstrålar och den var en av de bilder hon ser som tecken på hur homosexuella judar och muslimer liksom kristna umgås över ”gränserna”.

Efter diskussioner inför öppningen i Göteborg ansågs det som att bilden dock kunde vara provocerande. Det säger Elisabeth Ohlson-Wallin till QX är något "jag aldrig mått speciellt bra av”.

- Det känns skönt att samtala om bilden och plocka upp den ur sin transportlåda. Efter att Världskulturmuseet hade så svårt för bilden och att polisen i Göteborg också reagerade starkt på bilden så känns det skönt att här i Stockholm och på Södra teatern samtala om bilden i lugn och ro, säger hon.
Det här visar återigen hur inkonsekvent debatten ofta är om "provokationer". Att några män har en bar överkropp där en rör vid någon annans axel och att ordet Muhammed är med på väggen är alltså mer "kränkande" än en naken Jesus med nästan halvstånd där en annan man håller om honom sensuellt. Där förlorar Ohlsson-Wallin en del av sin trovärdighet.

De kristna som protesterade emot den senare bilden (en del av Ecce Homo) blev av många i HBT-rörelsen kritiserade för att vara homofober och reaktionära. Men en mycket oskyldigare bild med muslimsk koppling tas bort redan innan den blivit visad. Absurt.

Varför är det många som ännu gör skillnad på kristna och muslimer när det gäller "provokationer"? För mig ska folk från diverse religioner ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Bl.a. att respektera yttrandefriheten.

För övrigt borde väl Qx publicera bilden så att man kan göra en egen bedömning av den. Qx har ju publicerat bilden av en naken Jesus med nästan halvstånd. Förhoppningsvis är det inte hotrisker som avgör bildpubliceringar. Då blir signalen till kristna konservativa att de ska börja hota och attackera så slipper de också "provocerande" bilder.


Uppdatering 1.

Det är även något fascinerande att man bjuder in en präst till paneldebatten men ingen imam är där. Ingen skulle få för sig att bjuda in en imam men inte en präst vid en debatt om Ecce Homo.


Uppdatering 2.

Dagen har en artikel som skulle ha samma tema alltså ha olika attityd till olika religioner. De har gjort en EU-kalender där judiska, muslimska och hinduiska högtider är med men däremot inte kristna. Nu visar det sig dock att det var en "blunder". Man skulle önska att Ohlsson-Wallin kunde erkänna samma sak när det gäller sin inkonsekvens mot kristna respektive muslimer.

En annan artikel från Dagen avslöjar att ett värdshus blivit dömda till böter för att ha vägra hyra ut ett dubbelrum till ett samkönat par.
Värdshusägarparet Peter och Hazelmary Bull i Cornwall vägrade att hyra ut ett dubbelrum till två homosexuella män 2008. Nu har de dömts till böter.

Policyn att enbart hyra ut dubbelrum till gifta heterosexuella par har gällt sedan de öppnade värdshuset 1986, och policyn finns tydligt klargjort på hemsidan.
Att de haft policyn sedan 1986 är inte relevant. Om lagar ändras, vilket de gjort i Storbritannien, måste medborgare och företagare anpassa sig till dem. Det blir närmast patetiskt att de snackar om hot mot sin religionsfrihet. Inget hindrar dem att utöva sin religion. Men att tjäna pengar på att hyra ut rum är inte någon religiös ceremoni.

Och givetvis gäller samma sak för folk som är muslimer, judar eller grönhåriga. Inte heller ska politiker från Nationaldemokraterna har laglig rätt att neka svarta att hyra rum (med hänvisning till att det vore emot deras egna policy) om de bedriver motsvarande verksamhet.

Ett mänskligare kd som förstanyhet i media.

TT har publicerat en rapport som visar att de kristdemokratiska ministrarna syns minst i media generellt. Ett tips jag lämnar till dem är att Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall tillsammans arrangerar en gemensam presskonferens om att partiet omprövat sin HBT-politik, blir för den könsneutrala äktenskapslagen, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor. Och att socialminister Hägglund lovar lämna ett regeringsförslag i år om att avskaffa kraven på tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar i könstillhörighetslagen.

Ta med en skylt från september 2010 "Ett mänskligare samhälle" att hålla fram vid presskonferensen. Det blir förstanyhet, jag lovar. :-)

Kanske skylten "Ett mänskligare samfund" borde lämnas till en en del som jobbar i Svenska kyrkan, Strängnäs stift .

Från SvD.
När den stiftsanställda undrade om kyrkoherden syftade på att prästen var homosexuell blev svaret att han lovat ledningen att ingen ”sån” skulle komma dit, och han uttryckte oro över att prästen skulle bo med sin flickvän i prästgården och att hon skulle undervisa konfirmander.

Uppdatering 1.

Även om Kristdemokraterna ofta är ett HBT-negativt parti inom inrikespolitiken ska de dock ha ett erkännande för att de precis som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är för alla HBT-reformer på EU-nivå och internationellt.

Nu är den rörande politiska enigheten dock inte total. I höstas fick Sveriges riksdag som bekant ett nytt parti som inte har mänskliga rättigheter som...... favorittema. Sd tycker att det är att "blanda sig i" länders inre angelägenheter när EU kräver att alla medlemsländer ska följa centrala mänskliga rättigheter som bl.a. rätten till gayparader och rätten att få byta kön juridiskt.

ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) avslöjar att EU-parlamentet ikväll (tisdag) ska debattera situationen för HBT-personer i Litauen.
Lithuania is in the spotlight of the European Parliament again as legislative amendments has been tabled in the Autumn of 2010, and is now up for discussion in the Lithuanian Parliament. The proposed amendments will give authority to prosecute on an extremely wide variety of actions and activities, such as…

campaigning on human rights issues relating to sexual orientation and gender identity,

providing sexual health information to LGBT people or the organisation of gay film festivals,

organising and/or attending Pride events.
Fyra grupper, socialdemokrater, liberaler, gröna och vänstersocialister, i EU-parlamentet har lämnat ett gemensamt förslag till beslut om Litauen. De kritiserar där, med rätta, Litauens HBT-politik. Intressantast är kanske att de varnar landet för att det kan bli negativa följer om det homofientliga lagförslaget får stöd av Lituaens parlament i den andra och avgörande omröstningen.
European Parliament resolution on violation of freedom of expression and discrimination on the basis of sexual orientation in Lithuania

The European Parliament....

Commends the bilateral action taken so far by the Commission; calls on the Commission to undertake a legal assessment of the proposed amendments to the Code of Administrative Offences, immediately start infringement proceedings should the outcome of the vote not be compatible with EU legislation and treaties, and issue an EU Roadmap with concrete measures against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation;
Den konservativa gruppen i EU-parlamentet har lämnat ett alternativt förslag som innehåller mer indirekt kritik och resonemang om att inte blanda sig i nationella parlaments debatter.

Jag sympatiserar dock med det första förslaget (från liberaler, socialdemokrater etc). Centrala mänskliga rättigheter ska inte kompromissas bort i unionen. EU handlar om betydligt mer än frihandel. Det ska dock förtydligas att både Moderaterna och Kristdemokraterna, trots att de är en del av den konservativa gruppen i EU-parlamentet, resonerar som i resolutionen från liberaler, socialdemokrater etc. Det är även den svenska borgerliga regeringens policy.

Weiderud (s) kallar muslimska samfund för osvenska.

Är Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen, verklig? Eller är han någon annan egentligen som sysslar med att göra en parodi på en fånigt kulturrelativistisk politiker?

Senast framför Weiderud i sin absurda teorier i Dagen.
- Vi har varit vana att diskuteras frågor utifrån en monokulturell situation, där man hanterar en värdering åt gången, säger Peter Weiderud. Han menar att det egentligen inte handlar om muslimer, utan om nya svenskar.

- Vi måste vänja oss vid att i ett mångkulturellt samhälle så har vi olika erfarenheter i gång samtidigt.

Betyder det att du har större tålamod med folk från andra kulturer än med konservativa kristna i Sverige?

- Det är klart att det skiljer så tillvida att de svenska samfunden har haft decennier på sig att bearbeta den här frågan, deras konservativa hållning är mera självvald. Men Sveriges unga katoliker, ortodoxa ungdomsförbund och muslimska ungdomar har haft mycket kortare tid på sig att bearbeta frågan.
Resonemanget är problematiskt av flera orsaker. Dels att han indirekt kallar muslimska, katolska och ortodoxa samfund i Sverige för att vara osvenska. Tydligen är det bara sådana samfund som fungerat här redan på 1800-talet som får ett blå-gult godkännande av Broderskapsrörelsen. (Vi kan här bortse från att Sverige faktiskt var katolskt i flera århundraden före starten av Svenska kyrkan men det är nog för avancerat resonemang för Weiderud).

För det andra struntar Weiderud i att det i många katolska länder faktiskt varit en betydande debatt om homorelationer i decennier. Frankrike införde en lag mot diskriminering av homosexuella 1985. Som första land i Europa. I Spanien, Belgien, Irland m.fl. länder har det varit mycket debatt om samkönade relationer sedan början av 1990-talet. (Både Belgien och Spanien fixade för övrigt möjlighet för samkönade par att ingå äktenskap före Sverige).

Tillsammans med Abdulkaber Habib, även han från Broderskapsrörelsen, sprider Weiderud tragikomiska kommentarer i en debattartikel i Svenska Dagbladet 4 januari.
Sverige ligger i framkant i världen vad gäller HBT-rättigheter och nya svenskar processar dessa frågor snabbt, snabbare än det gamla Sverige gjorde.

Det finns gränser för de gamla svenskarnas tålamod, liksom det bör finnas gränser för deras normativa arrogans.
Dessbättre bemöter Anders Selin, ordförande för HBT-socialdemokraterna, det väl i en debattartikel på Svt.se.
....I manifestet för de muslimska socialdemokraterna saknas sexuell läggning.

Peter Weiderud förklarar detta med att muslimska socialdemokrater inte kan förväntas ha samma förståelse för hbt-personer. Samma förståelse för hbt-personer som vem då undrar jag? Som oss andra (vilka vi andra nu är)? Med en sådan argumentation är man inne på en farlig väg. Då börjar vi dela upp människor i vi och dem.

Min utgångspunkt är att som socialdemokrat är man socialdemokrat och står upp för de socialdemokratiska värderingarna oavsett vilken religiös identitet eller bakgrund man än har. Det går inte att kompromissa om det som är fundamentet för socialdemokratin – det vill säga övertygelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter. Weiderud bortser från att ALLA har en sexuell läggning (också heterosexuella) och att denna är inte kopplad till var sig etnicitet eller trosuppfattning.

Men det allvarligaste i den här frågan är inte avsaknaden av orden sexuell läggning. Att begreppet saknas just nu är en parentes som jag är övertygad om kommer att rättas till inom kort. Nej, det allvarligaste är de argument som används av Broderskapsrörelsens ordförande för att försvara (alternativt förklara) hur det kunde bli så här.

Muslimer är lika lite som kristna en homogen grupp. Det går inte att sätta likhetstecken mellan att vara muslim och att inte vara mogen att förstå vissa frågor. Men det är precis det Broderskap har gjort. Dessutom är även muslimer svenskar och svenskar muslimer. Det finns förstås också homosexuella muslimer. Några har till och med flytt till Sverige undan förföljelse med hänvisning till sin sexuella läggning.
Bloggen HBT-sossen är också kritisk.
Vi socialdemokrater talar ofta om alla människors lika värde och alla människors lika rätt, men Weiderud kanske tolkar "alla" som ett "fåtal"?

Vad jag har sett prov på från Broderskapets sida, är en bedrövlig krishantering och det som, från början var en fjäder, har nu utvecklats till en fullvuxen kalkon.
Mathias Bard kommenterar i en debattartikel i Gotlands Allehanda.
Peter Weiderud och de broderskaparna är inga rasister. Men precis som mycket av svensk vänster grundar de sin världsbild i sekelgamla rasistiska antaganden. Man förutsätter att muslimer ska vara sämre än kristna på att vara toleranta gentemot personer med en annan sexuell läggning.
På sin egen blogg Kristen vänster lämnar Weiderud och Habib en positiv kommentar bland alla dumheter. De vänder sig bl.a. till Per Gudmundsson, från Svenska Dagbladets ledarredaktion, som kritiserade Broderskapsrörelsen i en artikel.
I framtiden kommer inte Gudmundson eller någon annan att kunna läsa sig till några skillnader i synen på HBT mellan kristna och muslimer i Broderskapsrörelsen. För muslimerna innebär det att man kommit igenom denna fråga på ungefär en tiondel av den tid det tagit för den kristna majoriteten.
Förhoppningsvis är det seriöst menat. Men visst är det intressant att det som var omöjligt så sent som för några veckor sedan nu alltså blivit verkligt. För det förtjänar Per Gudmundsson en viss eloge.

måndag 17 januari 2011

Vänsterns svek mot det sekulära samhället.

Jag skrev för några veckor sedan om en kulturdebattartikel av Per Wirthén. Han argumenterar i den för religiösa människors rätt i ett sekulärt samhälle. I bloggposten framförde jag invändningar emot delar av artikeln. Sedan dess är det flera andra som bemött Wirthéns resonemang. Bl.a. Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Direkt lögnaktig är Wirtén när han påstår att jag och Dilsa Demirbag-Sten i vår bok ”Till frihetens försvar” enbart skulle inrikta oss på kritik av islam och att ”inte ett ord om kristendom, judendom, Jehovas vittnen” finns i vår text. Vår kritik av den irländska blasfemilagstiftningen handlar om den irländska regeringens flört med katolska väljare, kritiken av omskärelse gäller såväl judar som muslimer, och just Jehovas Vittnen är specifikt omnämnda i samband med ett exempel om reli­giöst motiverade undantag från svensk värnpliktslagstiftning. Att islamister – snarare än muslimer i allmänhet – förekommer oftare i vår bok än till exempel buddhister handlar om att islamister är mer offensiva när det gäller att kräva det omgivande samhällets anpassning till deras tro.

Vi är inte ute efter att ”skapa opinion mot islam” – det gör islamisterna alldeles utmärkt på egen hand. Men vi vill hävda principen om lika medborgerliga rättigheter utan några relativistiska krumbukter i syfte att hålla de religiöst oförsonliga och lättkränkta på gott humör.
Lars Åberg, kulturjournalist på Sydsvenska dagbladet, som själv definierar sig som vänster kommenterar debatten i en artikel idag.
Den galna tunna som vänstern hoppat i genom att utse den islamska umman till förföljd arbetarklass har fått politiska konsekvenser. När vänstern blir religiös förändras samtalsklimatet och öppnar sig nya frontlinjer. En liten hundteckning lever upp som ideologisk vattendelare. Antiimperialismen och jämställdhetsengagemanget ersätts av nyandlighet och sympati för bakåtblickande moralsystem.

De som är fortsatt religionskritiska från vänster har blivit hemlösa och betraktas av sina forna åsiktsfränder som minst lika ondskefulla som någonsin Sverigedemokraterna....

Det kan ta sig sådana uttryck som när religionshistorikern Mattias Gardell beskrev Hamas som en oförarglig ABF-cirkel eller när Broderskapsrörelsens Peter Weiderud motiverade varför hbt-frågorna strukits i ett försök att värva muslimska medlemmar: ”Olika kulturer har hunnit olika långt med dessa frågor ... resan från det kulturella sammanhang där de flesta har sina rötter har gått för snabbt.” I brittiska The Guardian 22.12 anslöt sig Henning Mankell till den islamologiska doktrin, som säger att destruktiva handlingar utförda i en religions namn inte kan ha med religionen i fråga att göra.

För Per Wirtén är det ett uppenbart bekymmer att ”den sekulära normen får grepp över samhället”. Han citerade genusprofessorn Tiina Rosenberg som oroar sig för samma sak. Här har man gått och trott att vänstern uppskattade en sådan utveckling, men nu skildras den som ett oresonligt förtryck: ”sekularismens stora assimileringsmaskin”.
Både Bauhn och Åberg har flera viktiga poänger. Givetvis är islamofobi ett problem som ska bekämpas. Sverigedemokraternas främlingsfientliga retorik är oacceptabel.

Men även många inom dagens svenska vänster (och några liberaler) förtjänar kritik för sitt ointresse att försvara det sekulära samhällets principer - om det hamnar i konflikt med en del muslimer. Det var liberaler och socialister som på 1960-talet i strid med konservativt kristna fick igenom principen om en sekulariserad stat. Det tydligaste tecknet var att kristendomskunskap förvandlades till religionskunskap som ämne i skolan.

Många var engagerade för sekulariseringen men de som kanske främst förtjänar ett omnämnande är dels dåvarande socialdemokratiska regeringen, dels ledarredaktionerna på de två liberala tidningarna Dagens Nyheter och Expressen (som annars ofta var mycket kritiska till s-regeringen när det gäller ekonomi etc.). Tack var gemensamt arbete från liberaler och socialister blev Sverige ett av världens första sekulariserade länder som även respekterade religionsfrihet.

Idag sviker många till vänster de principer som då vann och blev etablerade i samhället.


Uppdatering 1.

Ännu en artikel (läsarkommentarer) i SvD om barn som avviker från traditionella könsroller.


Handbollsförening lovar jobba för bögar och lesbiska.

HBT-siten Qx avslöjar att årets tema för Stockholm Pride blir Öppenhet.
Med Öppenhet som tema vill Stockholm Pride sätta fokus på hur öppet samhället egentligen är. Mycket har blivit bättre, men det finns mycket kvar att göra, menar man.

- Hbtq-frågor kan fortfarande provocera, med resultatet att människor diskrimineras, utsätts för hatbrott eller tvingas leva i rädsla, säger Pär Wiktorsson, ordförande Stockholm Pride i dagens pressmeddelande..

- Rasistiska krafter försöker idag använda hbtq-frågor för att stämpla invandrare som hotet mot öppenhet, som om öppenhet skulle kunna åstadkommas genom att ett förtryck ersätts av ett annat, säger Lovise Brade Haj, vice ordförande Stockholm Pride....

I år hålls Stockholm Pride den 1 - 7 augusti.
Det är bra att Stockholm Pride markerar emot rasism. De syftar nog delvis på Sverigedemokraterna även om jag brukar argumentera för att det partiet är främlingsfientligt (vilket är illa nog) och inte tydligt rasistiskt idag. I de senaste opinionsmätningarna har sd ca 7 %. Eftersom det ännu är en viss "skämmighetsfaktor" att avslöja sd-sympatier är mitt tips att de skulle få 8-9 % om det vore riksdagsval idag. Ett sådant parti är inte möjligt att ignorera utan måste bemötas.

Men i ivern att göra det får inte Stockholm Pride och HBT-rörelsen låtsas som att mångkultur aldrig orsakar problem eller konflikter. Det är ett faktum att nästan alla andra länder i världen är betydligt mer heteronormativa än Sverige. Givetvis får det ibland följder. Det betyder inte att man ska begränsa invandringen eller bunta ihop alla som flyttat till Sverige. Men att man erkänner problemet och är tydlig med att HBT-rättigheter (och jämställdhet) definitivt går före rätten att behålla en patriarkal och homofientlig kultur.

I övrigt ska det bli spännande att följa om Kristdemokraterna som parti för första gången ska vara med i paraden vid Stockholm Pride i år. Vissa antydningar från kd-politiker har det varit men inget är avgjort.

Homofobi vanlig inom idrottskulturen, både bland etniska svenskar och invandrare.

När det gäller öppenhet är det också viktigt inom idrottskulturen. Där är homosexualitet ofta tabu, inte bara bland folk med invandrarursprung utan även bland etniska svenskar. Värst är situationen inom manlig fotboll, ishockey, handboll och andra gruppsporter. Därför är det mycket positivt att Stockholm Elithandboll och dess ordförande Stefan Högquist lovar jobba för bögars och lesbiska situation inom sporten.

Från en annan Qx-artikel.
Det råder handbollsyra i Sverige och nu vill Stefan Högquist som är ordförande för handbollens elitklubbar i Stockholm arbeta för att alla ska känna sig välkommen i idrotten, oavsett sexuell läggning.

- Det är synd och faktiskt riktigt rubbat att idrottsrörelsen är så osäker på sin egen tuffa approach att man undviker frågorna kring sexuell läggning....

Jag känner och har pratat med homokillar och tjejer och tanken är att vi ska lyfta frågan och börja debatten på handbollskryssning i maj. Ett event för hela Svensk handboll. Vi har engagerat etnologen Jesper Fundberg som är lektor i idrottsvetenskap som ska berätta om sin avhandling ”Kom igen, gubbar”....

Han tror att Handbollen, på ett självklart sätt, kan gå i bräschen för andra idrotter att börja jobba mer aktivt med de här frågorna.

- Jag blev berörd när jag läste en artikel om idrottens ointresse och tveksamhet att delta i Pride och klubbar gav olika orsaker till varför de inte ville vara med. Man ska visst vara med, det handlar om att nå nya målgrupper när det gäller utövare och publik. Dessutom så är det en folkfest som numera är accepterad av straightvärlden och då är det viktigt att synas.
I Berlin i Tyskland har HBT-föreningen LSVD skrivit på ett samarbetsavtal med Berliner Fußball-Verbandes (Berlins Fotbollsförbund). Bl.a. ska de tillsammans arrangera work-shops och HBT-utbildningar för föreningsfunktionärer. LSVD i Berlin-Brandenburg driver även projektet Soccer Sound som riktar sig till ungdomar med målet att jobba emot diskriminering och homofientliga attityder inom sport och musik.

Visst går det åt rätt håll, om än långsamt inom sportsektorn som generellt är betydligt efter övriga samhället när det gäller HBT.


Uppdatering 1.

SvD har en intressant kulturartikel om Tea Party-rörelsen i USA.
Vidare talar de sällan om diverse moralfrågor som på sin tid var en central del av den nya högerns program. Men det ska inte tas till intäkt för att Tea Party-anhängarna skulle sakna åsikter om exempelvis kvinnans rätt till abort, dödsstraffet eller samkönade äktenskap. I samtliga dessa frågor intar de uttalade högerståndpunkter.
Jag håller med i sak om analysen. Det jag dock vänder mig emot, och här är verkligen inte artikelförfattaren ensam, är ofoget att kalla attityder till homosexuellas rättigheter för en "moralfråga". Få seriösa journalister skulle få för sig resonera så om invandrares rättigheter. Typ "Sverigedemokraterna har en annan moralattityd när det gäller invandrare än övriga riksdagspartier". Abort och dödsstraff är handlingar. Homosexuellas och invandrares rättigheter handlar om människors möjlighet att bli respekterade för vem de är.