tisdag 31 augusti 2010

Röd-grönas valmanifest vill förbättra för HBT-flyktingar.

Den röd-gröna oppositionen har idag presenterat sitt gemensamma valmanifest. De kallar det Regeringsplattform 2011-2014.

Precis som när jag kommenterade Alliansens valmanifest som de publicerade i torsdag vill jag först förtydliga att jag här på bloggen inte gör några som helst bedömningar av valmanifesten från Alliansen och Röd-Gröna när det gäller politiken i sin helhet. Jag recenserar bara de delar som har koppling till HBT-rättigheter. Bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner har olika värderingar om politiken i sin helhet, precis som heterosexuella icke-transpersoner. Med detta förtydligande lämnar jag följande kommentar om Röd-grönas valmanifest.

Det ska sägas att Röd-grönas valmanifest är betydligt kortare, 21 sidor, än Alliansens som hade 48 sidor. Trots det har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med något med HBT-koppling på två ställen medan Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna bara hade det på ett ställe i sitt manifest

På sid 9 i Röd-grönas valmanifest är följande med.
Alla har rätt till en god sjukvård. Den som har haft möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna gå före i kön. Vi vill lagstifta om att alla ska få vård efter behov – oavsett inkomst, var man bor, vilket kön man har, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.
Här vet jag inte vad de egentligen menar. Redan idag är det förbjudet att diskriminera någon bl.a. p.g.a. kön, etnicitet och sexuell läggning inom sjukvården. I sak skulle det här inte betyda något nytt som jag bedömer det.

Sedan skriver de på sid 16.
Migrationspolitiken ska utmärkas av rättssäkerhet och solidaritet. Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl och den som är i behov av skydd ska få asyl. De som flyr undan krig och väpnad konflikt ska få skydd. Skyddet för barn, kvinnor och HBT-personer ska stärkas.
Den här delen handlar om något som däremot verkligen kan förbättras. Även om s, v och mp inte konkretiserar hur man ska göra för att bl.a. HBT-personer ska få en mer rättssäker prövning.

Det som är intressant är att flyktingpolitiken nog är den del som tidigare socialdemokratiska regeringar hanterat sämst när det gäller HBT-rättigheter. 1994-2006 genomförde s-regeringar flera viktiga reformer bl.a. att samkönade par ska få rätt att adoptera, att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella etc. Men när det gällde HBT-flyktingar bildade Socialdemokraterna och Moderaterna i många år en majoritet i riksdagen för en avvisande attityd där man ofta argumenterade för att skicka tillbaka asylsökande till Iran med argumentet att de ju kan leva dolt så blir de inte avrättade. Helt empatilöst och oacceptabelt givetvis.

De senaste åren har främst Socialdemokraterna men även till viss del Moderaterna blivit mer positiva till en rättssäker flyktingpolitik generellt och även för HBT-flyktingar. Även om nuvarande migrationsministern Tobias Billström inte gjort sig känd för att visa någon entusiasm för en generös politik för HBT-flyktingar. Trots att han är bisexuell själv.

Den borgerliga regeringen införde 2006 för första gången någonsin i ett regleringsbrev till Migrationsverket att de ska förbättra sina kunskaper om flyktingar som förföljs p.g.a. kön (både biologiskt och socialt) och sexuell läggning. Det har varit med varje år sedan dess. Tidigare socialdemokratiska regeringar hade inte brytt sig om det. Men med valmanifestet från s, v och mp är det möjlighet att det blir kvar även om det skulle bli regeringsskifte i höst. Kanske även andra förbättringar även om de ännu inte konkretiserat det.

Ska man göra en helhetsbedömning blir det att Röd-grönas valmanifest är något bättre än Alliansens när det gäller HBT. Men inte bra. Ingen av valmanifesten innehåller några konkreta tydliga HBT-reformer.

Om jag ska ge valmanifesten betyg när det gäller HBT-delen (en skala från 1 som sämst och 5 som bäst) ger jag Röd-grönas manifest betyget 3 och Alliansens manifest betyget 2. Återigen utan att göra några bedömningar av valmanifesten när det gäller övriga delar.

Artiklar om Röd-grönas valmanifest.

DN1 DN2 DN3 SvD1 SvD2 Sds1 Exp1 Exp2 AB1 AB2 AB3 Dagen1

måndag 30 augusti 2010

De flesta prostituerade är män enligt ny internetenkät.

Ni har säkert hört storyn förut. Att prostitution handlar om män som köper sex av kvinnor. Främst från de röd-gröna som är sanslöst heteronormativa i den debatten trots att de annars kallar sig något annat. Men även från borgerliga partier som nu tävlar med s, v och mp om att vara mest emot sexköp. Sedan skiter de i de prostituerade. Principen före människorna är budskapet från m till v.

Från en artikel från SvD.
På internets chatt- och kontaktsidor bad man folk berätta om egna erfarenheter av sexhandel på nätet. Från 393 personer kom svaret att de själva hade köpt eller sålt sex. Av dessa uppgav 281 personer att de hade sålt sex. Sex av tio var män och av dem 80 procent homosexuella.

– Män som säljer sex har hittills inte varit synliggjorda i debatten om sexhandel. I den flera hundra sidor långa utvärderingen av sexköpslagen tidigare i år handlade mindre än en sida om manliga prostituerade, konstaterade Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL, då enkätsvaren redovisades på måndagen i Malmö.

Utredarna har fått in de frivilliga svaren genom att annonsera på olika sajter på nätet.

Westerlund:

– Statistiskt kan man givetvis inte dra för stora växlar på materialet, men det står ändå klart att en betydande del av dem som säljer sextjänster på nätet är män och homosexuella.

En separat regional enkät bland närmare tusen ungdomar i Skåne visade att ungefär var tionde svarande, något fler tjejer än killar, har köpt sex eller mot olika ersättningar sålt sex via nätet. Långt fler, sju av tio ungdomar, uppgav att de hade erfarenhet av sex via webbkamera.
Det här måste vara ett dråpslag för riksdagspartierna och Feministiskt initiativ. Inte för att enkäten skulle vara statistiskt tillförlitilig. Utan för att den visar att riksdagspartierna plus det ofta extremt heteronormativa partiet Feministiskt initiativ avslöjas med att ha fördomar när de låtsas som att sexköp bara handlar om att kvinnor säljer sex till män.

Ni har fel. Det är vi många som redan visste. Det är vi många som skrivit på bloggar. Nu är det återigen bevisat.


Uppdatering 1.

Ingen av de "feministiska bloggarna" har länkat till nyhetsartiklarna om RFSL:s nya enkät. Är någon förvånad? Enligt vissa bloggare är etniskt svenska heterosexuella män förövare och kvinnor, HBT-personer och invandrare är offer utan eget ansvar. Allt som motsäger den teorin är lämpligast att hantera med tystnad.

Fortsätt blunda. Och skriv en artikel igen om några dagar om det hemska vita heteropatriarkatet. Undvik nyanser. Det blir enklast. Stämmer inte verkligheten med kartan måste det vara fel på verkligheten.

Andra artiklar om enkäten.

DN
Dagen
SkD


Uppdatering 2.

Dagen berättar att Jan-Olof Johansson blivit vald till biskop i Växjö stift i Svenska kyrkan. Johansson, som är för en könsneutral äktenskapslag och att både män och kvinnor ska kunna vara präster i Svenska kyrkan, fick fler än 60 % av rösterna. Det här betyder också att Dag Sandahl, homofientlig debattör som ägnat sig åt en del pajasartade kommentarer med könsord vid kyrkomötet, förlorade. Det var givetvis väntat men dessbättre blir det tydligt hur lite stöd homofoberna har. Även i Växjö stift som kanske är den del av samfundet där flest är konservativa.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om prostitution.

DN1 DN2 Sds RFSL Qx

Homofobi från invandrare måste fördömas lika tydligt som annan homofobi.

Några nyheter med koppling till HBT-rättigheter.

RFSL har gjort nytt material som främst riktar sig till asylsökande och invandrare. Från föreningens hemsida.
Det är riktat till hbt-personer som är asylsökande eller nyanlända. Broschyren heter Du har rätt att vara du och innehåller viktigt information om möjligheter och rättigheter, om frågor som berör hälsa, våld, sexualitet men också tips om instanser att vända sig till för att söka stöd.
Materialet finns på följande 10 språk, Arabiska, Dari, Engelska, Franska, Persiska, Ryska, Somaliska, Sorani, Spanska och Svenska.

Det är bra att RFSL gjort sådant här material. Förhoppningsvis blir Migrationsverket och Migrationsdomstolarna också bättre på att med kunskap avgöra vilka asylsökande som har rätt att få stanna i Sverige. Att avvisa folk med motiveringen att de kan klara sig om de döljer sin homosexualitet är oförenligt med riksdagens intentioner med nuvarande lagar och det måste de som prövar asylärenden konsekvent respektera.

Fredrick Federley, öppet homosexuell och riksdagsledamot för Centerpartiet, skriver i Expressen och kritiserar Sverigedemokraternas försök att få fler sympatisörer i HBT-gruppen.

Från debattartikeln.
Under ett av mina besök under våren till partybåten Patricia sprang jag på delar av Sverigedemokraterna som var på plats under HBT-kvällen. Det var de första signalerna jag fick om att de har siktat in sig på HBT-samhället och aktivt söker rekryterare röster bland oss bögar, flator och transpersoner....

Sanningen är ju den att bögknackning är en gammal svensk paradgren som med framgång har använts av framförallt Sverigedemokraternas anfäder. Skinnskallarna som slog in våra huvuden på 1980-talet, som jagade oss i parkerna och lät oss leva i skräck under hela 1900-talet är de som lagt grunden för dagens SD. Det är därför Sverigedemokraternas nymodiga HBT-vänlighet klingar så illa.
Federley har en given poäng. Sverigedemokraterna är inte något HBT-vänligt parti. De använder HBT-rättigheter främst som ännu en metod att kritisera invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Det här blir extra tydligt av att partiet i sak inte är för några som helst nya HBT-reformer, tvärtom vill de avskaffa två reformer som riksdagen redan sagt ja till, homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner) och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

Samtidigt vore det ohederligt att ensidigt avfärda den oro som många känner och som gör att sd fått en del sympatisörer även inom HBT-gruppen. (jag menar inte att Federley gör det). Givetvis är HBT-fientlighet inte något som är importerat till Sverige. Tvärtom har bögar och lesbiska blivit förföljda fram till för några decennier sedan. Och ännu i början av 1990-talet var homofobi vanligt.

Men sedan har attityderna generellt blivit betydligt mer liberala även om det givetvis ännu existerar problem. Konstrasten blir tydlig mot en del invandrargrupper från länder där homosexualitet är tabu. Ofta är det grupper från muslimska länder men ibland även från kristna länder. Att inte låtsas om det problemet gagnar ingen. Det betyder inte alla invandrare tycker likadant, bland dem som bland etniska svenskar existerar det olika värderingar. En del invandrare är ju för övrigt själva HBT-personer.

Men det får aldrig bli acceptabelt att i någon felriktad iver att vara politiskt korrekt och "invandrarvänlig" att vara tyst inför homofobi från folk med invandrarursprung. Deras homofobi ska fördömas lika tydligt som homofobi från etniska svenskar. Och att den här typen av problem ofta är värre i vissa förorter än bland områden där de flesta invånarna är etniska svenskar är väl inte något som ska döljas. Jag har själv varit i områden som Rosengård i Malmö så jag vet hur ofta det är tabu där att tala om HBT-rättigheter.

Nej till kulturrelativism. Mänskliga rättigheter gäller för alla.

Qx skriver om Federleys debattartikel och även om att Moderaterna öppnat en "regnbågsvalstuga" vid Medborgarplatsen i Stockholm. Några representanter för Öppna moderater, bland dem landstingsrådet Christer G Wennerholm, har också en debattartikel på qx.se.

Som väntat fokuserar de på det positiva som den borgerliga regeringen fixat inom HBT-politiken medan motsvarande debattartiklar från röd-gröna HBT-politiker kritiserar det som Alliansen inte levererat de senaste fyra åren. Indirekt erkänner dock Wennerholm och hans kompisar att att det är ett problem att regeringen inte lämnat något förslag till en ny könstillhörighetslag. Och där förtjänar Moderaterna en del av kritiken.

Det är också något otydligt vad de menar med följande.
Kampen mot hatbrott har stärkts med flera skärpningar.
Faktum är att justitieminister Beatrice Ask (m) varit i princip helt frånvarande i den offentliga debatten om hatbrott. Sedan har hon besökt bl.a. Stockholm Pride och diskuterat problemet. Det är bra men inte tillräckligt. Och efter att Kristdemokraterna förra året sa ja till att transpersoner ska få explicit skydd av straffskärpningslagen vid hatbrott är Moderaterna nu ensamt parti att ännu inte vara för den reformen.

Nog har Öppna Moderater rätt i att mer behöver göras. De kan med fördel då vända sig till sitt eget parti när det gäller vissa reformer. Kristdemokraterna ska ha kritik för att de ibland blockerat nya HBT-reformer. Men ofta har de inte varit ensamma utan även m har tvekat.


Uppdatering 1.

Jag vill förtydliga att Fredrick Federley har rätt när han kopplar ihop Sverigedemokraterna när det var ett nytt parti med hatbrott.

De första åren från att partiet startade 1988 fram till ca 1995 utgjordes sd av två grupper om man ska förenkla saken, dels folk i "vanliga kläder", de som spred det ideologiska budskapet. Dels skinnskallar som samlades på mötena. Samma skinnskallar var ofta och misshandlade bögar och invandrare på helger, ibland även mördade människor. De kostymklädda sd-politikerna var givetvis inte med och själv misshandlade folk men inbilla er inte att de protesterade när de fick reda på att deras partikamrater ägnat sig åt sådant.

Först ca 1995 försökte partiledningen få bort den här typen av våldsinriktade skinnskallar från partiets möten. Man ska givetvis inte anklaga partiets nuvarande ordförande Jimmie Åkesson för det här (och jag tror inte han tycker det var bra) men han gick med i partiet 1994 vad jag vet, alltså innan skinnskallarna skulle få besked att de inte var välkomna med sina kläder på sd-mötena.

Elisabeth Olsson-Wallin hade förresten en bild med den typen av tema när hon gjorde Ecce Homo som det blev debatt om 1998. En av de bilder som berörde besökarna mest var en man som låg mördad på marken och där det var en skugga av ett kors. En syftning på Jesus korsfästelse. I bilden syns dels skinnskallarna, dels kostymklädda män. Olsson-Wallin har senare berättat att hon ville visa att det är även människor som aldrig själva skulle slå eller mörda HBT-människor men som sa till dem som mördat att det var bra gjort av dem. "Det var ju bara en bög" sa en man i ett polisförhör på 1990-talet efter att han mördat en homosexuell man.


Uppdatering 2.

KG Wiberg, som kallar sig "reflekterande och partilös bög", har skrivit ett svar på debattartikeln från några politiker från Öppna moderater. Utan att blanda mig i vem som har mest rätt så konstaterar jag att det är en spännande och viktig debatt. Fler debattartiklar med det här temat lär det bli de närmaste veckorna.


Uppdatering 3.

Jag vill tipsa om en mycket bra debattartikel av Martin MarmgrenNewsmill. Jag höll på att skriva att den är så bra att jag inte kunde gjort det bättre själv. Men det vore väl för skrytsamt. :-)

Jan Björklund (fp) kallade kamp mot heteronormen för "trams".

Igår blev Folkpartiets ordförande Jan Björklund intervjuad i SVT. Efteråt fick han besvara frågor från lyssnare till programmet Karlavagnen i P4. Inget handlade om HBT. Inte heller då Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin blev intervjuad i torsdags.

Jan Björklund förtjänar dock att kritiseras för en annan sak. I en intervju i den kristna tidningen Dagen (artikeln finns nu bara kvar för de som är prenumeranter så det är inte möjligt att länka till den här) hösten 2007 kallade han arbetet emot heteronormen för "trams". Någon som är engagerad i Öppen kyrka och driver bloggen Tankar i natten har en bloggpost om intervjun.
Har alldeles nyss läst en intressant intervju med den nye Folkpartiledaren Björklund i Dagen. I intervjun dyker en intressant frågeställning om norm och normalt upp:

”Roland Utbult använde några ställningstaganden som exempel på sådant som skrämmer kristna väljare, och det togs också ett beslut på landsmötet, att avskaffa heterosexualitet som norm.- Ja det är ju bara trams, att avskaffa det som norm.
Jan Björklund skrattar högt.
- Över 95 procent är heterosexuella, det är klart att det är en norm.”

Det är intressant att se hur Björklund inte kan skilja på normalt och norm. Bara för att de flesta beter sig på ett visst sätt, så behöver inte beteendet upphöjas till norm.
Resonemanget från Björklund är absurt av flera orsaker. För det första är det respektlöst efter att en enig partistyrelse och ett enigt landsmöte (kongress) beslutade att Folkpartiet ska jobba emot heteronormen. Formellt hade Björklund också sagt ja till det beslutet eftersom han inte reserverat sig (lämnat avvikande åsikt) varken i partistyrelsen eller på landsmötet. Att då i intervju några veckor efteråt kalla det "trams" är sanslöst av en partiordförande som kallar sig seriös.

För det andra har Björklund helt fel när han tvärsäkert säger att fler än 95 % av befolkningen är heterosexuell. Man brukar räkna med att 5-10 % av befolkningen är homosexuell eller bisexuell, kanske siffran är ännu högre.

För det tredje borde det vara pinsamt för en ordförande för ett liberalt parti att inte kunna konstatera att "vanlig" inte är detsamma som att det måste vara "norm". Att bekämpa heteronormativitet handlar inte om att förneka att de flesta människor är heterosexuella. Utan om att jobba emot problemet att människor förväntas vara heterosexuella tills de säger något annat. Det orsakar att HBT-personers verklighet osynliggörs i många debatter och det kan också påverka lagarna i ett samhälle.

Jag betvivlar inte att Björklund i sak har HBT-vänliga åsikter. Han är för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner, inseminationer för lesbiska, emot tvångssteriliseringar av transsexuella etc. Men det är tydligt att Björklund visat ointresse för HBT-politiken och intervjun i Dagen avslöjar också allvarliga kunskapsbrister. Faktum är att det bland partier av betydelse bara är Sverigedemokraterna som är för heteronormen. Moderaterna och Kristdemokraterna har inte någon officiell åsikt om heteronormen medan de flesta andra partier, även Folkpartiet, är emot heteronormen. Förutom Björklund då.

I Alliansen är Folkpartiet det parti som har flest politiker på lokal och regional nivå som lämnar motioner (förslag) om HBT-rättigheter. Men det är enkelt att konstatera att Fredrik Reinfeldt (m) och Maud Olofsson (c) är de borgerliga partiledare som har det tydligaste HBT-engagemanget.

Imorgon tisdag är det Göran Hägglund som ska bli intervjuad av SVT. I tidigare valrörelser har det blivit frågor om homosexuellas rättigheter när kd:s ordförande varit där och det är möjligt det blir så även i år. Kanske även i P4 efteråt.

Artiklar om Jan Björklund i SVT.


fredag 27 augusti 2010

Komplext.

Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.

Visst blir man besviken ibland. Blir vi inte alla det?

Den brittiska HBT-siten Pinknews berättar att Lisa Nolland från den Anglikanska kyrkan i Storbritannien anklagat gayaktivisten Peter Thatchell för att vara ett hot mot barnen vid en kristen ungdomsfestival. Han skulle med sina sexliberala åsikter vara farlig för barn som sökte sig till festivalen. Min första reaktion var givetvis att jag vänder mig emot den här typen av udda propaganda.

Och visst. När man kollar snabbt kan det tyckas vara en galen konservativt kristen som utan orsak kritiserar Thatchell som gjort massor av viktiga saker för HBT-rättigheter de senaste decennierna. Och givetvis är det bisarrt att Thatchells närvaro vid festivalen skulle vara ett hot mot barn och ungdomar där. Men låt oss granska en del av det hon skriver.
The North American Man/Boy Love Association, NAMBLA, cited Middleton’s volume along with others titles such as Paedophilia: The Radical Case; Sexual Experience Between Men and Boys and The Age Taboo.[ii] In Middleton’s volume, Peter contributed the chapter, ‘Questioning Ages of Majority and Ages of Consent’, in which he encourages his readers to re-examine fundamental assumptions and concepts about acceptable sexual behaviour for the young:

Shouldn’t we be preparing and educating children for greater rights and responsibilities at an earlier age; perhaps critically re-examining our concept of childhood and viewing children more as young citizens? Certainly, in the realm of sexual ages of consent, we need to ask whether the law has any legitimate role to play in criminalising consenting, victimless sexual activity. [p. 118]


Peter also argues the primary protection the young require (as do their elders) is against coercion and rape, a situation which is already dealt with legally. Moreover, he asserts that young people are ‘usually’ damaged more by the social opprobrium attached to consenting under-age sex than they are by the sex itself.
It gets worse. On page 157, Middleton declares that

True liberation is contingent upon the right to say no to sex as well as yes. In this context the authors of this book firmly believe that when the time comes for the ages of consent to be abolished, the potential for exploitation – itself an overworked term – would be drastically reduced, since with greater freedom there would be less need for subterfuge.


Moreover, on page 179 Middleton assures us that

All the contributors to this study agree that we should be working towards the day when children’s sexual and social rights are both recognised and accepted.
Jag vill givetvis lämna reservationen att jag inte vet om Thatchell verkligen skrivit något sådant. Men jag har kollat många kommentarer till artikeln på Pinknews och ingen av dem förnekar att han haft de här åsikterna på 1980-talet.

Jag är själv helt emot sexuella övergrepp på barn och vänder mig emot det som Thatchell tydligen skrivit på 1980-talet. Vuxna har alltid ansvaret för sex med barn yngre än 15 år. Om barnet sagt ja till det är helt ointressant, det är den som är vuxen som har ansvaret att säga nej till en sexuell relation med ett barn yngre än 15 år. Men jag är ärligt talat inte helt förvånad. Även i Sverige var det en del gayaktivister, bl.a. inom RFSL, som hade liknande åsikter. Jag är kritisk emot även dem.

Jag har i många år haft respekt för Peter Thatchell. Hur ska jag göra nu? Ska jag konstatera att Thatchell kanske inte är värd beröm?

Utan att förringa den här debatten bör vi konstatera att både personer som Per Albin Hansson och John F Kennedy vänsterprasslade utanför sina respektive äktenskap. Winston Churchill var för kolonialismen. Många av de militärer från väst som befriade Nazi-Tyskland var själva antisemiter och homofober. Ännu värre var de från Sovjetunionen som brutalt mördade och våldtog i Tyskland men det är väl mer förväntat att en kommunistdiktatur ägnar sig åt sådant.

Ska vi för den skull fördöma Churchill, Kennedy, Hansson etc. och säga att de inte gjorde något som helst positivt?

Har vi inte alla ett behov av att dela in folk i hjältar och skurkar? Varför gör vi det? När vi vet att alla människor egentligen har både positiva och negativa sidor. Kanske det är så enkelt att vi inte vill acceptera hur komplexa människor är. Hur komplexa vi själva är. För visst är det så att vi inte själva alltid följer de ideal vi egentligen vill följa?

Då blir det enklare att projicera våra önskningar på "idoler". De ska vara perfekta. Utan fel. Trots att vi givetvis vet att sådana människor inte existerar.

Och vill vi att andra ska acceptera oss med våra fel och brister måste vi väl göra detsamma mot andra? Eller hur? Det existerar inte några "hjältar" eller "skurkar". Vi är alla komplexa.

Människor har de senaste decennierna kunnat konstruera datorer och annat. Som kunnat kvantitativt göra fler saker än människor. Men ännu har ingen kunnat göra något så komplext som en människa med dess mångsidighet, med dess självständighet och med dess känslor.

Vi människor vägrar reduceras till att bara vara goda eller onda. Det är därför jag ännu hyllar Peter Thatchell för hans arbete. Och berömmer Churchill, Kennedy, Hansson etc. för de bra saker de gjorde. Trots att jag vet om deras negativa sidor.

Komplext. Givetvis.

Det är därför vi är människor.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Dagen då sd förlorade sin trovärdighet.

HBT-rättigheter handlar om mänskliga rättigheter. Och är man för mänskliga rättigheter måste det givetvis gälla även andra grupper oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion etc. Annars blir det bara gruppegoism. Något som vissa i.o.f.s. sysslar med. Mest ökända är väl vissa extrema svarta grupper i USA (de representerar inte svarta rörelsen generellt) som sprider homofobi, kvinnoförakt och judehat.

Sverigedemokraterna har idag publicerat sin reklamfilm inför riksdagvalet 2010. Dagens Nyheter rapporterar att TV4 planerat att visa sd-reklamen men stoppat filmen efter att ha sett den.
På fredagen presenterade Sverigedemokraterna sin valfilm, där en äldre dam med rullator jagas av burkaklädda kvinnor med barnvagn. TV4, som hade planer på att visa filmen, har nu valt att stoppa den.

– Vi har fattat beslutat om att stoppa filmen. Filmen strider som vi ser det mot demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen och andra demokratiparagrafer och är enligt vår bedömning hets mot folkgrupp, säger TV4-Gruppens vd Jan Scherman, till DN.se.

– Det var inte särskilt svårt att ta beslutet....

SD:s pressekreterare, Erik Almqvist, säger till TT att TV4 inte satt upp några andra villkor än att filmen inte får bryta mot svensk lag. Och det gör den inte enligt SD, som låtit jurister granska filmen och fått beskedet att den inte bryter mot lagen om hets mot folkgrupp.

Men enligt Jan Scherman är de EU-direktiv som ligger till grund för radio- och tv-lagen tydliga, man får inte uppamma till hat som gäller ras, kön eller religion. Och alla människors lika värde ska genomsyra valfilmerna.

– Det gör inte SD:s film när man så tydligt hänger ut en grupp människor, säger Jan Scherman.

Sverigedemokraterna, som hade tänkt lägga upp emot 1,5 miljoner kronor på att visa valreklam i TV4, säger till TT att de vill ha ekonomisk kompensation från TV4 för tiden och resurserna de lagt på att göra filmen.
När jag först läste notisen trodde jag att det var någon överdriven politisk korrekthet från TV4. Men efter att ha kollat sd:s reklam konstaterar jag att partiet passerat alla gränser nu. Jag ger TV4 100 % stöd för att de stoppar filmen.

Ni som följer min blogg vet att jag inte har något emot att debattera problem som inte är "politiskt korrekta". Det mångkulturella samhället har både positiva och negativa sidor och det måste politiker ärligt våga diskutera. Men sd:s reklam är, även om den inte juridiskt är hets mot folkgrupp, så obehaglig att man börjar fundera på om Sverigedemokraterna kanske är i en allvarlig kris. Varför gör de en sådan här film? För att kortsiktigt få uppmärksamhet?

Jag vet att jag med den här bloggposten bidrar till den uppmärksamheten. Men jag konstaterar att jag, som en bloggare för mänskliga rättigheter, inte har något annat alternativ än att redovisa sd:s reklamfilm.

Alla som är engagerade för något vet att man kan vinna vissa saker på kort sikt men förlora på lång sikt. Själv bedömer jag att Sverigedemokraterna nu har startat något som nog blir början på att bli helt isolerade politiskt. Inte bara från riksdagspartierna. Utan även från många som seriöst planerat att rösta på partiet men vänder sig emot den här typen av hatpropaganda. Det är helt absurt att sd först säger att kvinnor i slöja är offer för kvinnoförtryckande män och därefter låtsas som att samma kvinnor är ett hot mot en äldre kvinna.

Jag har följt politiken noga i flera decennier. Och jag vet bara en sak som kan jämföras med den här senaste reklamfilmen från sd. När Ny demokrati 1994 i Stockholmsområdet hade affischer med budskapet "Importera inte brottslighet och aids". Jag säger samma sak till sd:s partistyrelse idag som jag hade gjort 1994 till Ny demokrati om jag bloggat då.

"Ni borde skämmas".

Till något mer seriöst. Utredningen om åldersdiskriminering har idag lämnat sin rapport till den borgerliga regeringen.

Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering överlämnade i dag sitt betänkande "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60) till statsrådet Nyamko Sabuni.

I svensk lagstiftning finns i dag inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslår utredningen att ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.Utredningens förslag innebär att ålder får samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Jag tycker själv det är mycket positivt att de här förslagen presenteras. Som jag skrev i början av bloggposten handlar kampen om diskriminering om mänskliga rättigheter och det gäller givetvis även andra grupper än HBT-personer. Ännu har vi inte ett komplett skydd för alla grupper som ofta blir diskriminerade.

1. Lagen emot åldersdiskriminering gäller bara inom några få områden bl.a. arbetsmarknaden. Här föreslår utredningen som lämnades idag att skyddet ska gälla inom i princip alla områden i samhället. Dessbättre har både Alliansen och Röd-gröna lovat jobba för det.

2. Lagen mot diskriminering gäller för funktionshindrades del inom alla samhällsområden. Men inte för bristande tillgänglighet. Något som föreningar för funktionshindrade, med rätta, kritiserat. Här har en utredning från regeringskansliet i maj i år lämnat förslag om att även bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering. Både Alliansen och Röd-Gröna verkar vara ense om att försöka genomföra det de närmaste åren.

3. Idag har arbetsgivare bara skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även diskriminering p.g.a. sexuell läggning och funktionshinder. Men ingen sektor har skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. könsidentitet och ålder. En utredning från februari i år föreslog att alla grupperna som har juridiskt skydd av lagen mot diskriminering (från 2009) även ska ska ha skydd av åtgärder för att förebygga diskriminering. Här har Röd-Gröna sagt ja medan Alliansens partier varit försiktigt positiva men velat avvakta remissrundan.

Kampen mot diskriminering handlar alltså om mänskliga rättigheter. Och skyddet bör vara så komplett som möjligt. Sedan måste man få lov att debattera problem i samhället. Även problem i det mångkulturella samhället . Men att fungera som parti handlar också om ansvar.

Kanske Engelbrekt är idol för en del sd-politiker. Då vill jag citera en välkänd strof som i.o.f.s. är omtvistad om den är från honom men i alla fall är viktig. Även för den som gör reklam 2010.

"Frihet är det bästa ting. Som sökas kan världen kring. För den som friheten kan bära".

Med frihet följer ansvar.


Uppdatering 1.

Jag vill förtydliga att jag vanligen inte publicerat den här typen av hatpropaganda om den kommit från något marginellt parti som nd eller svp. Men nu är det en reklamfilm från ett parti som kanske är i riksdagen i höst. Då har det ett allmänintresse att publicerar reklamen. Ni bedömer själva om det är ett lämpligt parti att rösta på i höst.


Uppdatering 2.

Andra artiklar om sd och deras främlingsfientliga reklamfilm.

DN Sds1 Sds2 Sds3 Dagen Dagen2

torsdag 26 augusti 2010

Nästan inget om HBT i Alliansens valmanifest.

Alliansen har idag presenterat sitt valmanifest för 2010-2014. De kallar det för Jobbmanifestet men trots namnet skriver regeringspartierna om de flesta politiska områden. Men förvänta er inga nya HBT-löften när ni läser dokumentet.

Först ska jag förtydliga att jag här på bloggen inte gör några som helst bedömningar av valmanifesten från Alliansen och Röd-Gröna (det senare förväntas bli publicerat inom de närmaste dagarna) när det gäller politiken i sin helhet. Jag recenserar bara de delar som har koppling till HBT-rättigheter. Bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner har olika värderingar om politiken i sin helhet, precis som heterosexuella icke-transpersoner. Med detta förtydligande lämnar jag följande kommentar om Alliansens valmanifest.

Trots att valmanifestet innehåller 48 sidor är det bara två ord om homosexuellas och bisexuellas rättigheter och inte något om transpersoners situation. Det är inte acceptabelt och Alliansens förtjänar kritik för det.

Från sid 30.
Alla människors lika värde och alla människors möjlighet att göra sina egna val är grundläggande värden för oss. Vi nöjer oss inte med mindre än att det gäller alla. Kvinnor som män. Oavsett om vi är födda i Sverige eller har kommit till Sverige från någon annan del av världen. Oavsett ursprung, uppväxt, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vägen till ett jämlikt Sverige handlar om att behandla alla människor med samma respekt utifrån varje enskild persons förutsättningar och självständiga val. Ytterst handlar det om att respekteras för den man är.
I flera andra delar av dokumentet skriver Alliansen om diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, funktionshinder och ålder. Men inget i övrigt om HBT-rättigheter.

Hur har då regeringspartierna hamnat så här fel? Är homofientlighet orsaken? Nej, givetvis inte. Jag bedömer att den borgerliga regeringen haft ungefär samma reformtempo inom HBT-området som tidigare socialdemokratiska regeringar. Det vill säga att man genomfört en del reformer, inte gjort tillräckligt inom några områden och försummat vissa saker.

Tre av de borgerliga partierna är 2010 tydligt HBT-vänliga, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Kristdemokraterna är ännu ett problem när det gäller familjepolitiken men även de har förändrats de senaste åren, bl.a. sagt ja till närståendeadoptoner för samkönade par och accepterat en könsneutral namnlag för vuxna.

Den borgerliga regeringen var 2006 först i världen med att ha HBT i sin regeringsförklaring. Fredrik Reinfeldt (m) var 2007 den förste statsministern i Sverige att besöka Stockholm Pride. 2009 fick Sverige äntligen en könsneutral äktenskapslag tack vare att m, c och fp tillsammans med oppositionspartierna röstade ja till reformen. Och trots att kd var emot det.

Men partier kan inte främst leva på gamla meriter. Det handlar om att även visa engagemang framåt. Hitills har Alliansen inte kunnat presentera några nya HBT-reformer som man är ense om ska genomföras de närmaste åren. Ja, förutom att en andra gång i slutet av det här året rösta för ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning (en enig riksdag röstade ja till det i maj i år men eftersom det är en grundlagsförändring krävs det två riksdagsbeslut med ett val emellan). Problemet för Alliansen är att bara tre av partierna är ense när det gäller flera HBT-reformer.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: m, c, fp
Möjligen: kd
Nej:

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: m, c, fp
Möjligen: kd
Nej:

Transpersoner ska bli explicit omnämnda i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Ja: c, fp, kd
Möjligen: m
Nej:

Jag bedömer trots det här att Sverige får en ny frihetlig könstillhörighetslag även om den borgerliga regeringen blir omvald. Men det är ett problem för dem att de ännu inte är ense om viktiga förändringar.

Givetvis vet vi ännu inte hur valmanifestet från Röd-Gröna blir när det gäller HBT-rättigheter. Lars Ohly och de flesta andra i Vänsterpartiets partistyrelse var emot att ha med något om HBT i partiets eget valmanifest. Efter en omröstning på kongressen hamnade dock homorättigheter med men inte transrättigheter. Socialdemokraterna hade inte med något som helst om HBT-rättigheter i sitt valmanifest. Mona Sahlin och Lars Ohly sa inte något om HBT-rättigheter varken i sina 1-maj-tal eller tal i Almedalen i år.

Å andra sidan kan man konstatera att Röd-gröna för några veckor sedan i gemensamma dokument förtydligade att de är ense bl.a. om flera förändringar av könstillhörighetslagen och att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Miljöpartiet är ensamt riksdagsparti att ha med HBT på valaffischer.

Och det krävs inte mycket för att få ett HBT-vänligare valmanifest än det från Alliansen.

DN1 DN2 DN3 DN4 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 Sds1 Sds2 Exp1 Exp2 Exp3 AB1 AB2 AB3 AB4 Dagen1 Dagen2

tisdag 24 augusti 2010

Mp accepterar bilda regering med kd. Men skulle de enas om månggifte?

Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet, blev igår intervjuad i P1 i SR. Det var inget i programmet som hade direkt koppling till HBT-politik. Däremot fick Peter Eriksson frågan om vilka borgerliga partier han vill att Röd-Gröna ska söka samarbete med om inget av blocken får majoritet efter riksdagsvalet. Nu blir det här väl ett hypotetiskt resonemang eftersom det nog inte är något borgerligt parti som skulle vilja bilda regering med Röd-Gröna i en sådan situation.

Men det som är intressant HBT-politiskt är att Eriksson svarar att han då vill att Röd-Gröna söker samarbete med något borgerligt parti, "Folkpartiet, Centerpartiet, kanske Kristdemokraterna". Det betyder att han i en sådan situation accepterar en regering där Kristdemokraterna skulle kunna blockera vissa reformer för transsexuella som man gjort i nuvarande borgerliga regering de senaste åren.

Peter Eriksson blir tydligt besvärad när han får frågan om han är för en antalsneutral äktenskapslag d.v.s. månggifte. Han erkänner att delar av partiet är för månggifte men att han själv är "ganska traditionell" när det gäller det, d.v.s. att han är negativ till införande av månggifte.

Efter intervjun har Tuve Skånberg, homofientlig kd-politiker och kandidat i riksdagsvalet, skrivit en debattartikel på Newsmill. "En röst på Miljöpartiet är en röst på polygami". Jag är själv negativ till införande av månggifte, främst av jämställdhetsskäl eftersom reformen som samhället ser ut idag skulle riskera att förvärra de patriarkala strukturerna i bl.a. vissa förorter. Men Skånberg som den Bibelargumenterande politiker han är borde väl egentligen hylla Miljöpartiet, månggifte är ju normen i nästan hela Gamla testamentet. Men det som var bra för Abraham, Isak och Jakob är tydligen fruktansvärt idag resonerar Skånberg. Kanske han då också borde kunna omtolka Bibeln när det gäller andra delar som bl.a. samkönade relationer.


Uppdatering 1.

Lars Ohly, Vänsterpartiets ordförande, blev intervjuad idag i P1 i SR. Han fick en fråga med koppling till HBT. Om han är för att införa ett tredje juridiskt kön förutom män och kvinnor. Han svarade ja vilket inte är något nytt i sak eftersom Vänsterpartiet som första riksdagsparti i våras sa ja till reformen.


Uppdatering 2.

Mona Sahlin, Socialdemokraterna ordförande, har idag sist bland partiledarna för riksdagspartierna blivit intervjuad i P1 i SR. Ingen fråga hade koppling till HBT.

Om man ska summera utfrågningarna i P1 blir det att inga nya åsikter i sak framfördes. En intressant aspekt är dock att Göran Hägglund var oväntat defensiv när han skulle försvara sitt och kd:s nej till en könsneutral äktenskapslag. Han sa inte "vi i kd vill ha en könsneutral samlevnadslag" utan "vårt alternativ var en könsneutral samlevnadslag".

I "Ring P1 direkt" efter intervjun var det en man som ringde och argumenterade för månggifte. Hägglund sa "jag är för nuvarande lag där två personer har rätt att gifta sig". Hans argument emot månggifte var främst jämställdhetsskäl. Man kan i.o.f.s. tolka det som att han bara accepterar hur lagen är men det är intressant att han inte sa ett ord om att han fram till förra året envetet argumenterade emot just att "två personer" skulle få ingå äktenskap istället för "en man och en kvinna" som var kd:s äktenskapsdefintion. Och väl ännu är det även om Hägglund alltså hamnat på defensiven.


Uppdatering 3.

Ska förtydliga att jag egentligen inte är helt förvånad att både kd och sd i praktiken verkar accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Det blir ju tydligt att nästan hela svenska folket idag, drygt ett år efter att reformen infördes, accepterat den nya äktenskapslagen. Vissa med entusiasm och andra utan. Det är få som tycker det är viktigt ändra tillbaka lagarna som de var före 1 maj 2009.

Jag bedömer att det idag i Sverige bara är följande saker med koppling till HBT som verkligen orsakar tydliga debatter för och emot.

1. Samkönade pars möjligheter till adoptioner (förutom närståendeadoptioner som nästan alla accepterar idag)
2. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.
3. Att det ska bli enklare för transsexuella skaffa barn (sparande av könsceller, ibland även argument i debatten om avskaffande av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen)
4. Prideparader
5. Religiösa samfunds vigslar av samkönade par.

1-3 har koppling till barn. Att det ännu är mycket kontroversiellt i Sverige har nog två orsaker. En egentligen positiv orsak, barns rättigheter är generellt viktigare i svensk debatt än i många andra länder. Medan kulturdebatter om borgerliga äktenskap orsakar få konflikter i det sekulariserade Sverige. Jämför med USA där homoäktenskap är mer kontroversiellt än homoadoptioner.

Men den negativa orsaken är att många ännu saknar kunskap om att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Och en del vägrar ta till sig kunskapen när de får den. För dem är det omöjligt att acceptera fakta, kanske för att många känslomässigt relaterar till hur det skulle vara att bo med homoföräldrar när de själva var unga. Det här är nog också en delorsak (om än inte den viktigaste) till att unga betydligt oftare än äldre är för homoadoptioner. (den viktigaste orsaken till det är dock att unga generellt är homovänligare än äldre).

måndag 23 augusti 2010

Bibelargument i Uganda och Älmhult.

Två kristna politiker har blivit intervjuade de senaste dagarna. Båda använder Bibelargument för sin homofientliga politik. En av dem är David Bahiti, ansvarig för förslaget att införa dödsstraff för vissa typer av homorelationer i Uganda.

Den andre är Karl-Henrik Wallerstein, kandidat för Kristdemokraterna till kommunfullmäktige i Älmhult i årets val. Wallerstein vill bl.a. införa morgonbön i skolorna och att ungdomar ska sjunga psalmer istället för att lyssna på hårdrock.

Jag menar givetvis inte att Bahiti och Wallerstein har samma värderingar generellt. Men de båda intervjuerna avslöjar hur farligt det är att blanda ihop argument från Bibeln (eller Koranen för den delen) med vilka juridiska rättigheter grupper av medborgare ska ha i ett samhälle.

Igår publicerade Daily Monitor en artikel om David Bahiti. Den främsta poängen med artikeln tycks vara att visa vilken vänlig och ödmjuk människa han är. Att han trots det vill att staten ska avrätta homosexuella motiverar han med Bibelargument.
Bahati says he has a passion for service and trying to make a difference in people’s lives and also, fighting for what he believes is right. In his words, “One of the things I do is fight for the future of our children. And that is why I fight homosexuality.” Bahati accuses the rich for trying to influence the world with their homosexuality agenda, which he calls a great threat to society and the future generation.

“This habit is learned and can be unlearned,” he adds, quoting the Bible: “Homosexuality is an abomination punishable by death.” When I asked him how, as a Christian, he can advocate for a death penalty, he replied, “It is in Leviticus. Go and read – the penalty for homosexuality is death.”

When I asked him how, as a Christian, he can advocate for a death penalty, he replied, “It is in Leviticus. Go and read – the penalty for homosexuality is death.”

However, he says the Bill has not been passed yet and whoever is concerned about the death clause should change it, but believes there is nothing more important than keeping Ugandan children morally upright.
Nu kanske någon får för sig att han skulle hata homosexuella men det gör han givetvis inte.
I ask him whether his family is not threatened in any way because of his “hate” for gays and vice versa, and he replies, “I don’t hate gays.
Nej, ödmjuke Bahiti hatar inte homosexuella, hur är det möjligt att någon gissat det? Han vill bara döma folk som ägnar sig åt homorelationer till antingen livstids fängelse eller att bli avrättade.

Bahiti anklagar homolobbyn för att påverka stackars oskyldiga politiker. Samma typ av argument har Karl-Henrik Wallerstein, kd-politiker i Älmhult i södra Småland. Wallerstein som är på plats fem på partiets kommunfullmäktigelista avslöjar sina resonemang i en intervju idag i Smålandsposten.
Är kristdemokraterna ett självskrivet parti för en präst?
– Det behöver inte vara det. Men jag är en värdekonservativ person med varmt hjärta och för mig är kristdemokraterna det perfekta partiet. Det beror på att de verkligen lyfter fram människans unika värde. Ibland kan jag dock önska att partiet borde vara ännu tydligare i vissa frågor.

Något exempel?
– Äktenskap för homosexuella. Jag tror faktiskt att de flesta människor anser att ordet äktenskap ska vara förbehållet att endast gälla mellan man och kvinna. Problemet är att så många partier fjäskar för RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). De har verkligen lyckats bra med sin lobbying.

Hur menar du?
– Många partier är så politiskt korrekta med en diffus och flummig moral. Utifrån min trosuppfattning är det inte tänkt att äktenskapet ska vara mellan två samkönade. Det står i bibeln. Däremot får det gärna heta partnerskap, de ska ha rätt att vara tillsammans utan att bli diskriminerade.

Vad tycker du om homosexuella?
– Jag har absolut ingenting emot homosexuella människor. Två av mina närmaste vänner är homosexuella. Men jag skulle varken kunna viga dem eller något annat samkönigt par, det är min fasta övertygelse. Jag vill bara skydda människovärdet.

Kommer kristendom att prägla din poltik?
– Skolan är en viktig politisk fråga för mig. Och där vill jag också lyfta fram religionens betydelse. Förut fick kyrkan hålla i konfirmandundervisningen på skoltid, så är det inte nu längre. Förut bad eleverna en morgonbön, så är det inte heller nu längre. Jag tycker att det hade varit jättebra om skolan kan införa detta igen. Skolbarn borde inte lyssna på Iron Maiden, det hade varit trevligare om de kunde lyssna på Tryggare kan ingen vara, eller någon annan psalm som präglat vår tro.
Ja, var ska man börja? För det första är det absurt att han inte klarat att följa mediadebatten tillräckligt noga för att konstatera att det i alla opinionsmätningar sedan 2004 varit en majoritet i Sverige för en könsneutral äktenskapslag. Att han hoppas att ungdomar ska byta från pop och rock till psalmer är främst kuriosa men avslöjar väl något om hur långt ifrån han är från de flesta ungdomars verklighet.

Och visst är det intressant att han säger sig ha nära vänner som är homosexuella men sedan argumenterar emot att de ska få gifta sig med att han "bara vill skydda människovärdet". Snacka om att vara en usel vän. Förresten, om han nu motiverar att han är emot homoäktenskap med Bibelargument hur kan han då vara för partnerskap för samkönade par? Har han hittat något Bibelcitat där det sägs att homopar bör få ingå partnerskap borde han väl avslöja det för andra kristna?

Givetvis är det inte något problem i sig att kristna engagerar sig politiskt. Men de båda intervjuerna visar hur allvarligt det är när folk blandar ihop politiska rättigheter och Bibelargument. Det avslöjar också ett problem som kd ännu har 2010 - att en del av deras politiker har helt absurda värderingar.


Uppdatering 1.

På tal om Kristdemokraterna. Aftonbladet har en ny artikel om hur Sveriges föråldrade och diskriminerande könstillhörighetslag drabbar många transsexuella, alltså människor som vill byta kön juridiskt. Två av problemen enligt den nuvarande lagen är tvångssteriliseringar och tvångsskilsmässor. Alla riksdagspartier är för att avskaffa den typen av absurda och kränkande krav - förutom Kristdemokraterna som ännu tvekar om man ska behålla tvångssteriliseringar och tvångsskilsmässor eller inte. Även Sverigedemokraterna tvekar om man ska avskaffa de kraven eller inte.

Kristdemokraterna snackar om medmänsklighet på sina affischer - men det gäller tydligen inte för transsexuella eller?

Expressen skriver att Barbro Westerholm (fp) vill utreda ett införande av möjlighet till surrogatmödraskap och ändra reglerna när det gäller inseminationer av lesbiska kvinnor.
När Barbro Westerholm får veta mer om hur värdmödrarna har det kan hon ta ställning till att lagstifta om detta i Sverige.

– Homosexuella har enligt lag rätt att adoptera, men inte en enda homoadoption har gått igenom. Vi kan inte sticka huvudet i sanden, menar Barbro Westerholm.

I samma veva passar hon på att kritisera att inte båda kvinnorna i en lesbisk relation tillåts inseminera.

– Vi måste göra upp med den gamla inställningen att ena parten ska förväntas uppträda som en man och den andra som kvinna. Attityderna kring HBT-frågor måste förändras, säger Westerholm.
När det gäller att tillåta surrogatmödraskap är det dock bara Westerholms privata åsikt att Sverige ska utreda ett införande av det. Folkpartiet vill utreda den juridiska situationen för barn som fötts via surrogatmödraskap i andra länder men partiet är emot att Sverige ska införa den möjligheten. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är däremot som partier för även att utreda om Sverige ska säga ja till det.

söndag 22 augusti 2010

Vinklad debattartikel om Mona Sahlin.

Inför riksdagsvalet 19 september lär det nog bli en del vinklade debattartiklar om HBT-politik. Och det är väl kanske ofrånkomligt att politiker och sympatisörer ibland sprider halvsanningar. Men då kan det vara viktigt att andra nyanserar bilden.

Som när t.ex. Nyamko Sabuni (fp) häromåret sa att att det var en borgerlig regering som infört partnerskapslagen. Det är riktigt att det var borgerlig majoritet i riksdagen när man 1994 röstade ja till den lagen. Förslaget kom dock inte från regeringen där tre partier, Moderaterna, Centerpartiet och Kds (nu Kristdemokraterna) var emot reformen precis som ett av oppositionspartierna, Ny demokrati. Istället blev det majoritet för partnerskapslagen tack vare att det fjärde regeringspartiet, Folkpartiet, röstade för reformen tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. (Miljöpartiet var inte med i riksdagen 1991-1994).

Sören Juvas, f.d. ordförande för HBT-föreningen RFSL, försöker i en ny debattartikel på Newsmill att sprida halvsanningar om Socialdemokraterna vs Alliansen. Han berömmer, med rätta Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlins arbete för HBT-rättigheter.

Syftet med den här bloggposten är inte att förneka Sahlins betydelse för att få sitt parti HBT-vänligare, för hon har varit viktig. Men jag vänder mig emot onyanserade hyllningar och där man av partipolitiska orsaker inte berättar hela sanningen.
I den svenska politiken går i stort sett alla politiska partier in på den stig som Mona Sahlin tillsammans med några andra enskilda politiker var ensamma på i början.
Jag har kollat alla riksdagsdebatter med koppling till HBT-rättigheter. Stadsbiblioteken i Malmö, Stockholm och Göteborg har protokollen från riksdagsdebatter från 1860-talet coh framåt. Eftersom man har sakregister är det möjligt att enkelt hitta i böckerna. Från 1991 kan man även hitta motsvarande information på riksdagens hemsidas sökfunktion.

Det blir då tydligt att ett antal politiker från flera partier engagerade sig för homosexuellas rättigheter på 1970- och 1980-talet. Totalt var det nog 20-25 riksdagsledamöter från olika partier som lämnade homovänliga motioner (förslag) och argumenterade för rättigheter för homosexuella och i riksdagsdebatter de åren. Även några s-ledamöter. Mona Sahlin var dock inte en av dem.

Från att hon blev riksdagsledamot 1982 till 1994 sa hon inte något om bögars och lesbiskas rättigheter i riksdagen, inte heller när hon var arbetsmarknadsminister 1990-1991 och i den egenskapen var med i debatter. Att säga att Sahlin var bland de första politiker i Sverige att engagera sig för homorättigheter är inte sant.

I debatten i riksdagen om partnerskapslagen 1994 var Sahlin inte heller med, däremot Moderaternas nuvarande ordförande Fredrik Reinfeldt. Han var en av två m-ledamöter som röstade för lagen. Från 1995 och framåt har dock Mona Sahlin varit med i många riksdagsdebatter om HBT-rättigheter medan däremot Reinfeldt var frånvarande i den typen av debatter i många år efter sitt anförande om partnerskapslagen 1994.
Mona Sahlin drev tidigt frågan om likabehandling för homosexuella, bisexuella och transpersoner i en tid då det var otänkbart att ens tänka tanken att en borgerlig statsminister skulle delta i gaymagasinet QXs årliga gala.
Argumentet är besynnerligt. Han jämför Sahlin som då inte var statsminister med hur en borgerlig statsminister skulle bete sig. Faktum är ju att det var lika otänkbart att en socialdemokratisk som en borgerlig statsminister på 1990-talet skulle besöka Qx gaygala. Ingvar Carlsson sa aldrig något i riksdagsdebatter om homosexuellas rättigheter när han var statsminister. Han brydde sig inte ens om att vara närvarande när riksdagen röstade ja till partnerskapslagen 1994.

Och Göran Persson som senare blev socialdemokratisk statsminister vägrade att någonsin besöka Stockholm Pride. Han gjorde ibland negativa kommentar bl.a. 2003 om en könsneutral äktenskapslag. Faktum är att den förste statsministern som besökte Stockholm Pride var Fredrik Reinfeldt 2007.
Jag kan konstatera att i de sammanhang där Mona Sahlin tidigare var den som syntes mest trängs nu i stort sett alla partier. Hon har under åren med kraft kommit att förändra socialdemokraterna i synen på homosexuella bisexuella och transpersoner. Det är idag ett parti där jag som tillhörande en minoritet inte ses som ett särintresse.
Han får det till att låta som om övriga partier anslutit sig till Socialdemokraternas HBT-vänliga politik. Låt oss då granska när partierna sa ja till lika juridiska rättigheter för samkönade och olikkönade par.

Vänsterpartiet 1997
Miljöpartiet 1998
Centerpartiet 2003
Folkpartiet 2003
Socialdemokraterna 2005
Moderaterna 2007

Bland de sex riksdagspartier som är för lika rättigheter var alltså v och mp först att säga ja till det medan s var näst sist. Sant är att Socialdemokraterna betydligt oftare varit för nya homoreformer än Moderaterna från 1980-talet och framåt. Men s var faktiskt bara två år före m att säga ja till en könsneutral äktenskapslag. Och fram till 2003 blockerade Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att man ens skulle starta en utredning om den föråldrade och diskriminerande könstillhörighetslagen, "lagen om könsbyten".

Sedan är det enkelt att konstatera att både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin varit viktiga för omvandlingen av sina respektive partier till att bli HBT-vänliga.

Givetvis har HBT-personer olika politiska värderingar som andra människor. Bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner kan gilla eller ogilla de olika partiernas politik när det gäller skatter, skola, ekonomi, EU etc.

Jag bedömer själv att det inte har någon avgörande betydelse för homosexuellas och bisexuellas rättigheter de närmaste fyra åren om Alliansen eller Röd-gröna vinner i höst. De flesta reformer är redan genomförda eller håller på att genomföras. När det gäller transpersoners rättigheter menar jag dock att Röd-Gröna är tydligare än Alliansen, främst därför att kd tvekar om flera viktiga reformer.

Poängen med den här bloggposten är dock att nyansera vad som hänt i Sverige de senaste decennierna när det gäller HBT-rättigheter. Den som tycker min bloggpost är vinklad har givetvis möjlighet att lämna en kommentar och berätta något konkret exempel.


Uppdatering 1.

Dagen skriver om debatten om vem som ska bli ny biskop för Svenska kyrkan i Växjö stift.
De fem återstående kandidaterna till biskopsämbetet i Växjö frågades på lördagen ut av två journalister. Många hade samlats i Katedralskolans aula för att lyssna på utfrågningen som också kunde följas direkt via internet.

I det avslutande panelsamtalet skilde två av kandidaterna, Kjell O Lejon och Dag Sandahl, ut sig från de övriga i ett par frågor. De båda sa att de inte kunde tänka sig att viga samkönade par. De tyckte också att beslutet om kvinnliga präster kunde ha skötts på ett bättre sätt. Frågan om huruvida Dag Sandahl kan tänka sig att viga kvinnliga präster fick inget tydligt svar.

Han hävdade som tidigare att han ska pröva alla som känner kallelse att bli präst, men att han i grundfrågan har kvar sin tidigare inställning.

De övriga, Per Eckerdal, Jan-Olof Johansson och Lisa Tegby, stod eniga i synen på homovigsel och kvinnliga präster. De tre sade ja till att viga samkönade par.
Förhoppningsvis är det ingen som seriöst vill ha homofoben Dag Sandahl, ökänd för spridande av könsord vid kyrkomötet förra hösten. Det är tre homovänliga kandidater som är mer lämpliga.


Uppdatering 2.

Svenska Dagbladet har idag en intervju med Mona Sahlin. Partisekreterarna i Socialdemokraterna och Moderaterna kommenterar i samma tidning opinionsmätningen från Sifo idag. I den har Alliansen egen majoritet och Sverigedemokraternas hamnar med 3,7 % utanför riksdagen. De två HBT-negativa partierna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, får tillsammans 9,5 % vilket är exakt detsamma siffra som i valet 2006.


Uppdatering 3.

Sverigedemokraternas och Ssu:s hemsidor har blivit attackerade de senaste dagarna. Det är i sig ett demokratiskt problem, den som ägnar sig åt sådant här tycks inte ha tilltro till sin förmåga att verbalt bemöta andra partier och ungdomsförbund.

Men en annan allvarlig konsekvens är att vi som granskar partierna inför valet får svårt att få information. Själv har jag inte kunnat besöka sd:s hemsida de senaste dagarna trots många försök. Resultatet av det som vissa anti-sd-folk ägnar sig åt när de saboterar partiets hemsida kan alltså bli att det blir färre bloggare som får möjlighet att kritiskt granska sd:s budskap. Proportionellt hamnar då mer av bl.a. min granskning istället på riksdagspartierna. En ironisk konsekvens om något.

Svenska Dagbladet skriver om en ny opinionsmätning om vem svenska folket vill ha som statsminister, Reinfeldt eller Sahlin. Som jag skrev tidigare i bloggposten är båda statsministerkandidaterna dessbättre tydligt HBT-engagerade. Sverige är ett av ett fåtal länder i världen med den situationen.

fredag 20 augusti 2010

Naivt.

Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.

Pojken är skräckslagen. Han är nog bara 10 år. Instängd tillsammans med några vänner och släktingar i ett "hemligt rum" i ett hus i Algeriet 1962. Franska armén är på andra sidan väggen och hotar att bomba bort hela huset om de inte lämnar sitt gömställe. De har en minut på sig.

Utanför huset har hundratals människor samlats. De vill att fransmännen, kolonisatörerna, lämnar de som gömt sig ifred. Även lämnar deras land. De vuxna inne i det "hemliga rummet" viskar till pojken att om han vill lämna huset själv får han göra det. Han skakar på huvudet, han stannar hos dem.

När fransmännen placerar ut sprängmedlet blir det helt tyst runt byggnaden. De som samlats vet att nu är det inte tid för debatter. De placerar sig på knä och ber. För pojken och de andra inne i huset.

Scenen är hämtad från filmen Slaget om Algeriet (La battaglia di Algeri) från 1966. Italien och Algeriet gjorde en film som var så ärlig om brutaliteten hos de franska kolonisatörerna att den blev förbjuden att visas i Frankrike i fem år. Visserligen är det en propagandafilm, den berättar inte att ansvariga politiker i Algeriet även efter självständigheten kränkte mänskliga rättigheter och sa nej till demokrati. Men det är inte någon enkel krigsromantik. Den visar även hur kriget drabbade civila fransmän som bodde i Algeriet. Som dog i bombattentat mot regimen.

Kampen mot kolonialismen var en orsak till att jag blev politiskt intresserad 1979, som 13-åring. Idag kan det tyckas vara en självklarhet att ogilla kolonialism och det var det nog även då. I Sverige. Men så sent som 1975 hade Portugal bedrivit flera krig i Afrika för att behålla sina kolonier som de dock måste lämna det året.

Jag var på ett möte med HBT-liberaler 2004. När jag ännu var engagerad i den föreningen. Idag har jag lämnat partipolitiken. Inbjuden gäst var då Cecilia Wikström som jobbat som präst i Svenska kyrkan, sedan blev riksdagsledamot och nu är ledamot i EU-parlamentet för Folkpartiet.

Det var en ovanlig situation. Vi i föreningen HBT-liberaler var vana vid att bjuda in gäster som var välvilliga men ganska försiktiga när det gäller att kombinera HBT-rättigheter med kristnas religionsfrihet. Cecilia Wikström var annorlunda. Hon vägrade kompromissa. När någon i rummet frågade om hon inte kunde respektera att vissa tolkar Bibeln bokstavligt och är emot homorelationer svarade hon nej.

"En präst har två uppgifter. Att ge tröst och att ge hopp. Inget annat", svarade hon. Jag ska förtydliga att jag är kritisk emot Cecilia Wikström när det gäller vissa delar av politiken. Men att kalla syftet med en prästs jobb för att ge tröst och hopp är fascinerande. Kanske för att det är så förenklat. Många konservativa skulle nog kalla det för naivt.

Men visst vore det intressant. Om syftet med Bibeln har två syften, att ge människor tröst och hopp. Eller Koranen för den delen. De två böckerna är från samma kultur och har till 80 % samma värderingar. Att alla de där citaten i de två böckerna bara är medel. Men att målet är tröst och hopp. Att det är fascinerande kan även jag konstatera som inte identifierar mig med någon religion.

Visst vore det naivt. Och jag kan också konstatera att när jag som 13-åring började konstatera hur orättvis världen är var jag naiv. Jag blev förbannad att många människor inte hade mat för dagen medan andra levde i lyx. Att vissa länder ansåg sig ha rätt att ockupera och göra andra länder till kolonier. Det stred mot min värdering om att alla människor har samma värde. En värdering som jag har behållt i alla år.

Det som var naivt var att jag inte redan då tydligare kunde konstatera att vissa regimer använde och använder kolonialismen för att ursäkta att de själva förtrycker sina medborgare. Som en ursäkt för att kränka mänskliga rättigheter, bland dem HBT-rättigheter. Typ svarta diktatorer i Afrika. Sådant som jag vet idag.

Jag får väl erkänna att jag blivit något mer cynisk de senaste åren, även när det gäller annat än politiken. Kanske lika cynisk som de flesta andra människor. Men trots det är det något inom mig som är vad man skulle kalla naivt.

Jag var på ett möte i måndags med temat "filosofi". Något vi debatterade var godhet och ondska. Jag hävdar att ingen människa är helt god eller helt ond. Även Hitler och Stalin var ibland goda. Trots det vidriga de var ansvariga för. Det blev en spännande debatt.

Jag konstaterar att jag kanske är naiv ännu, trots att jag blivit mer cynisk de senaste åren. Att det kanske var naivt av de där muslimerna som bad för pojken som var rädd. Han skulle ju dö. Att det kanske var naivt att någon fått för sig att en präst bara ska ge tröst och hopp. När det är flera citat i Bibeln som kristna kan debattera.

Kanske cynikerna behövs. Kanske de är viktiga ibland. Men det var naiva människor som fick för sig att det var möjligt att fredligt störta kommunistdiktaturerna i Östeuropa. Eller apartheidsystemet i Sydafrika.

Ibland lyckas det inte. Ibland måste en ung pojke dö. I ett hemligt rum i Algeriet.

Men det är vi som ibland är naiva som förändrar världen. Inte cynikerna.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Kriminella Svenskarnas parti vill bekämpa kriminalitet.

Svenskarnas parti, som är ett nazistiskt, HBT-fientligt och rasistiskt parti, vill bekämpa kriminalitet. Trots att många av dess politiker själva är kriminella. Det avslöjar tidningen Expo i en ny artikel.

Wikipedia berättar följande om partiet.
Svenskarnas parti (SVP), tidigare Folkfronten och dessförinnan Nationalsocialistisk front, är ett svenskt nynazistiskt parti. Partiet bildades den 22 november 2008 efter att Nationalsocialistisk front lagts ner. Svenskarnas parti beskriver sig själva som nationalister. Partiets tidning heter Realisten. Svenskarnas parti hör till de grupper som bevakas av svenska säkerhetspolisen, och anses av dem ingå i vit makt-miljön

Svenskarnas parti kallade sig till en början för Folkfronten, men bytte 2009 namn till Svenskarnas parti sedan partibeteckningen Folkfronten hade registrerats av ett socialistiskt parti i Linköping. Folkfronten var i sin tur bildat ur Nationalsocialistisk front som upplöstes 22 november 2008. Svenskarnas parti har samma medlemmar och samma resurser som det nu nedlagda Nationalsocialistisk Front. Partiet har plockat bort de öppet nationalsocialistiska inslagen, och satsar mer på en folklig inriktning.
På sin egen hemsida skriver Svenskarnas parti bl.a. följande om sin kriminalpolitik.
Polis och rättsväsende måste ha resurser nog att möta och reda ut den kriminella utvecklingen i Sverige. Först när kriminaliteten är på en stabil och låg nivå där svenskarna kan känna trygghet för sig, sin familj och sin egendom kan resurserna till dessa områden omfördelas.
Här är alltså ett parti vars politiker verkligen prioriterar att bekämpa brottslighet. Det låter väl tryggt, i alla fall för de flesta som är etniska svenskar och inte HBT , judar, romer eller funktionshindrade? Hederliga blonda heterosexuella nazister mot en massa kriminella brottslingar?

Expo, som granskar högerextrema grupper och partier, har en ny artikel om de människor som kandiderar för Svenskarnas parti inför valen i 8 kommuner i höst.
Av de totalt 13 personer som kandiderar för Svenskarnas parti i kommunalvalen är åtta kriminellt belastade. Nästa alla har mångåriga engagemang inom den nazistiska rörelsen. Expo har granskat partiets namn i de åtta kommuner där partiet kandiderar till fullmäktige....

Anders Ärleskog
.... dömd för bland annat hets mot folkgrupp och skadegörelse.... Johan Adolfsson.... förekommer i belastningsregistret, bland annat för rattfylleri.... Line Jern.... dömd.... för en misshandel. Andreas Carlsson.... dömd för misshandel, ringa vapenbrott och skadegörelse. Björn Björkqvist.... har vid ett flertal tillfällen dömts för hets mot folkgrupp, men även våldsamt motstånd och ofredande. Jonas Andersson.... dömd för misshandel, förberedelse till grov misshandel, våld mot tjänsteman, vapenbrott och olovligt innehav av farligt föremål. Filip Ståhlgren.... dömdes 2008 till böter för otillåten fordonstrafik Mikael Johansson.... dömdes han till dagsböter för skadegörelse
När media påtalar att många nazister är kriminellt belastade brukar de själva försöka ursäkta det med att orsaken främst är lagen om hets mot folkgrupp, en lag som de menar "förföljer dem" för sina politiska åsikters skull. Men som Expo kan redovisa har alla brottsbelastade kandidater, 8 av 13, (även) dömts för andra brott.

För de flesta politiskt intresserade är det här kanske inte något nytt. Det som möjligen är fascinerande är hur nazisterna själva kan hantera sitt dubbelspel år efter år. Vara kriminella och trots det låtsas vara garanterna för att bekämpa brottslighet.

Till sist något annat. Jag berättade för några dagar sedan att det varit några HBT-teman när Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund blev utfrågad i P1 i måndags. Därefter har Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c) och Jan Björklund (fp) fått besvara frågor i samma radiokanal (det har faktiskt slumpat sig så att vid lottningen hamnade de fyra borgerliga partiledarna först).

I programmen med Reinfeldt och Olofsson var det ingen diskussion med HBT-koppling. Jan Björklund fick däremot frågan om han är för "att könsbytare ska få skaffa barn" och han svarade då ja. Det var i och för sig inget nytt i sak eftersom Folkpartiet liksom alla andra riksdagspartier (förutom kd) är för att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

torsdag 19 augusti 2010

Johan Hilton bagatelliserar Heterohatets dag.

I tisdags kommenterade jag den omdömeslösa festivalen Heterohatets dag som Göteborgs queerinstitut ska arrangera 28 augusti i Göteborg. En festival som Svenska Dagbladet (oberoende moderat) kritiserat på ledarplats.

Nu har även Johan Hilton, biträdande kulturchef på Expressen, gett sig in i debatten. Hilton är själv bög och har skrivit en bok, No tears for queers, om hatbrott mot homosexuella män. Han har givetvis en poäng när han kritiserar Svenska Dagbladet för att lämna en förenklad bild av det politiska arbetet för homosexuellas rättigheter på 1970-talet. Kpml (r) som idag heter Kommunistiska partiet var visserligen, tillsammans med Kds (nu kd), det mest homofientliga partiet då.

Men Svenska Dagbladet och Moderaterna har verkligen inte något att skryta om när det gäller den delen av politiken. Tvärtom var Moderaterna 1973 ensamt riksdagsparti att vägra säga ja till ett uttalande från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vpk (nu v) om att "homosexuella relationer är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform". Istället ville m lämna den ganska meningslösa kommentaren att "riksdagen har inte något att erinra emot homosexuella relationer". Meningslöst eftersom homorelationer redan var tillåtna och poängen med uttalandet var att ge samkönade par ett tydligt symboliskt stöd från riksdagen.

Trots det är det något i Hiltons bloggpost som jag ogillar. Han skriver följande.
Per Gudmundsson uppmärksammar i ett ledarstick i SvD (17/8) att Göteborgsbaserade Queerinstitutet anordnar en ”heterohatets dag” i slutet av augusti.

I den uppjagade artikeln hinner Gudmundsson uppröras över såväl planerade heterohatiska nöjesfält som positiv mediebevakning och fistdammar.

Däremot nämner han inte att Queerinstitutet dels, trots det myndiga namnet, är ett karnevaliskt pyttenätverk och dels använder sig av grov politisk satir och performance i sin aktivistiska kamp.

Det må vara hänt, det ligger inte i en ledarskribents intresse att nyansera bilden av sina ideologiska motståndare.
Men hallå Johan Hilton? "Politiska motståndare"? Du låtsas som om Heterohatets dag är ungefär som en vanlig vänstergrupp. Typ Socialdemokraterna. När det egentligen handlar om vänsterextremister med en fånig retorik. Det är ungefär som att kräva att Aftonbladets ledarsida bör vara "nyanserad" när de kritiserar Nationaldemokraterna. Ingen jämförelse i övrigt.

Ibland är det som om vissa i svensk HBT-rörelse fått för sig att de måste försvara alla andra delar av rörelsen, eller i alla fall "nyansera" kritiken emot dem. Visst, jag betvivlar inte att Göteborgs Queerinstitut har ett engagemang emot heteronormativitet. Men att ursäkta användandet av ordet "heterohat" med att det är "karnevalistiskt" och "satir" blir bara tragiskt. Johan Hilton vet mycket väl vad hat betyder och vilken effekt sådan propaganda kan få, han har själv skrivit en bok om det. Just därför borde varningsklockor ringa när någon kallar en festival Heterohatets dag (eller Svenskhatets dag etc).

Tysklands Författningsdomstol har avgjort att samkönade par som ingått partnerskap har rätt till samma förmånliga skatteregler som olikkönade par som ingått äktenskap.
The highest court in Germany has ruled that gay couples must be given equal tax inheritance rights....

In 2008, gay couples were given equal rights to personal exemptions for inheriting the assets of their late partner but those in registered partnerships were still classed as strangers in tax.

The court said that the relevant tax laws dating back to 2001 were now invalid and gave the government until the end of this year to address the issue retroactively.

It also said that the government must give "total equality" to gay couples in all tax laws.

Det som är nytt är alltså att domstolen kräver att de lika reglerna ska gälla retroaktivt från att Tyskland införde partnerskap 2001, ett viktigt beslut för många bögar och lesbiska vars partner avlidit sedan dess.

Du kan läsa domen (på tyska) här. Den kanske mest intressanta delen är följande.
In ihrer Eignung als Ausgangspunkt der Generationenfolge unterscheidet sich die Ehe zwar grundsätzlich von der Lebenspartnerschaft, da aus der Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare grundsätzlich keine gemeinsamen Kinder hervorgehen können. Dieser Gesichtspunkt kann jedoch nicht als Grundlage einer unterschiedlichen Behandlung von Ehegatten und Lebenspartnern herangezogen werden, da er in der gesetzlichen Regelung nicht hinreichend umgesetzt ist. Denn das geltende Recht macht - im Unterschied zu früheren Regelungen - die Privilegierung der Ehe bzw. die Höhe des Freibetrags für Ehegatten gerade nicht vom Vorhandensein gemeinsamer Kinder abhängig.
Efter att Författningsdomstolen först förtydligat att samkönade par som lever i partnerskap i princip fungerar som olikkönade par i äktenskap när det gäller att socialt och ekonomiskt skydda varann bemöter domstolen här argumentet att äktenskap ska få privilegier eftersom ett olikkönat par kan få barn tillsammans. Domstolen konstaterar att det i och för sig är sant att ett samkönat par biologiskt inte kan få barn tillsammans men att gemensamma barn inte är något villkor för att olikkönade gifta par ska få del av de generösare skattereglerna och att det därför inte existerar några sakliga skäl att neka samkönade par de generösare skattereglerna.

I förra bloggposten berättade jag att Moderaterna nu säger ja till att avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. Och att transsexuella ska få spara könsceller. Därmed är det bara tre HBT-reformer kvar som m ännu inte sagt ja till.

Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. (skydd för transpersoner).
Att lagen om hets mot folkgrupp även förbjuder hets p.g.a. könsidentitet.
Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit även skyddar transpersoner.

Det är en HBT-reform som Socialdemokraterna ännu inte sagt ja till.

Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. (skydd för transpersoner).

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för alla HBT-reformer.

Det kan också vara intressant att granska vad de två HBT-negativa partierna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill förändra om de blir kvar respektive blir invalda i riksdagen.

Kristdemokraterna är för fyra förändringar inom HBT-politiken. Två positiva och två negativa.

1. Att regeringsformen 2 kapitlet ska förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Riksdagen röstade i enighet ja till det i maj i år men eftersom det är en grundlagsförändring krävs det två beslut med ett riksdagsval emellan. Det andra beslutet planeras äga rum november-december i år.

2. Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit även skyddar transpersoner.

3. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).

4. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Sverigedemokraterna är för två förändringar inom HBT-politiken. Båda negativa.

1. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).

2. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

onsdag 18 augusti 2010

Moderaterna säger ja till transreformer.

Som jag berättat tidigare här på bloggen har det varit många turer inom Moderaterna om vad partiet egentligen tycker om könstillhörighetslagen d.v.s. den lag som reglerar juridiska könsbyten. Först var budskapet från en riksdagsledamot, Olof Lavesson, att de är försiktigt positiva till förändringar av lagen, sedan var det en annan riksdagsledamot, Finn Bengtsson, som menade de var för förändringarna. Men det visade sig att det senare var fel, partiet hade inte skaffat några officiella åsikter. Då.

I partiledardebatten 30 juli i år vid Stockholm Pride sa dock Moderaternas ordförande Fredrik Reinfeldt tydligt ja till förändringar av könstillhörighetslagen. Från en artikel på HBT-siten Qx.
Statsministern lät leverera ett tydligt budskap till landets transpersoner. Moderaterna kommer med stöd av centern och folkpartiet att verka för att ta bort förbudet mot att spara könsceller, avskaffa tvångssterilisering, som Reinfeldt kallade en del av ”ett svart kapitel i svensk historia”, liksom att ta bort kravet på att den som könskorrigerar måste vara ogift respektive svensk medborgare. Här ser det alltså ut att finnas en överväldigande reformmajoritet i svensk politik.

De tre borgerliga partierna var dock eniga om att 18-årgränsen för könskorriering skall behållas, en åsikt som även socialdemokraterna delade.
Föreningen Öppna moderater skrev en artikel på sin hemsida om att Reinfeldt besökte ett av deras möten 6 augusti i år.
Lagstiftningen om ändrad könstillhörighet vill Moderaterna ändra i grunden. Tvångssteriliseringen av transsexuella ska bort liksom kravet på skilsmässa där ena parten får nytt kön. 18-årsgränsen för beviljande av ny könstillhörighet ville dock Fredrik ha kvar.
Men av erfarenhet har jag konstaterat att när det gäller Moderaterna är det viktigt att kolla sådant här en gång extra för säkerhets skull. Därför skickade jag följande fråga till Moderaternas presschef Carl-Johan Swanson.
Ska jag tolka det här som att Moderaterna nu säger ja till att avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt? Och att transsexuella bör få spara könsceller?
Svaret från Swanson blev.
Fredrik Reinfeldt har sagt att Moderaterna är beredda att ändra tre av de krav som idag finns för att få byta kön. Det handlar om kraven att vara svensk medborgare, steriliserad samt ogift. 18-årsgränsen anser Moderaterna ska finnas kvar.
Jag skrev då till Swanson.
Ska jag tolka ditt svar som att m som parti säger "Ja" till att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad och "Nej" till att avskaffa 18-årsgränsen?

Jag tolkar ditt svar så men vill ha bekräftelse för säkerhets skull från dig.
Han svarade.
Japp, det kan du göra.
Därmed bör Moderaterna till sist avgjort sina åsikter som parti. Även om Swanson inte skriver något om sparande av könsceller har Reinfeldt tydligen sagt ja även till det vid partiledardebatten vid Stockholm Pride. Att tillåta transsexuellas sparande av könsceller är också egentligen en logisk följd när ett parti säger ja till att avskaffa sterilitetskravet.

Därmed är sex riksdagspartier ense om att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön. Och att transsexuella ska få spara könsceller. Sedan är Vänsterpartiet och Miljöpartiet även för att avskaffa åldersgränsen medan övriga riksdagspartier är negativa till det.

Jag har även kontaktat Kristdemokraternas partikansli om en delreform av könstillhörighetslagen. I en artikel i Dagens Nyheter 30 juli i år kommenterar partiets ordförande Göran Hägglund lagen om fastställelse av könstillhörighet.
Hur ser du på ogiftkravet?

– Det borde kunna gå att möta, säger han och hänsvisar till den nya lag som gör det möjligt för par av samma kön att vara gifta."
Därför mailade jag följande fråga.
Ska jag tolka det här som att Kristdemokraterna nu säger ja till att avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få byta kön juridiskt?
Miriam Arrebäck, pressekreterare för partiet svara.
Göran Hägglunds uttalande är det samma som partiets hållning.
Det vill säga: Kristdemokraterna vill avvakta ytterligare utredning innan vi ger ett definitivt besked. Vi tror dock att det här går att lösa, vi ser det inte som särskilt problematisk att avskaffa det kravet.
Även om inte kd som parti sagt ja till reformen är de positiva till den förändringen.

Partiernas åsikter augusti 2010 om könstillhörighetlagen är följande.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Sveriges pensionärers intresseparti (spi), Rättvisepartiet socialisterna
Möjligen: Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna
Nej:

Piratpartiet vill avskaffa juridiska kön från lagen och som en konsekvens av det behövs det inte några juridiska könsbyten.

Partiernas poäng augusti 2010 efter hur många HBT-reformer de är för, emot eller tvekar om och om de vill avskaffa någon reform blir följande. Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Sveriges pensionärers intresseparti (spi) 16p
Rättvisepartiet socialisterna 16p
Socialdemkraterna 15p
Moderaterna 13p
Kristdemokraterna 8p
Sverigedemokraterna 6p

Piratpartiet är inte med på listan eftersom partiet fokuserar på några få frågor och inte har några åsikter om de flesta HBT-reformer.


Uppdatering 1.

Svenska Dagbladet skriver idag om riksdagspartiernas valaffischer. Här är en lista på vad som händer fram till valdagen 19 september och där det är möjligt att det blir någon HBT-koppling (även om det sällan är det). Inom parantes när dokumenten preliminärt förväntas publiceras.

Sverigedemokraternas valmanifest (slutet av augusti)
Alliansens gemensamma valmanifest (början av september)
Röd-grönas gemensamma valmanifest (början av september)
Utfrågningar i TV och radio av partiledarna i riksdagspartierna.
Valdebatter i TV. Viktigast är debatten i SVT fredagen 17 september.


Uppdatering 2.


Moderaterna meddelar att de inte ska publicera något eget valmanifest i år utan är bara med på Alliansens gemensamma valmanifest. Det betyder att tre riksdagspartier den här valrörelsen har med HBT-rättigheter i sina respektive valmanifest, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet har med homorättigheter men inte transrättigheter. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har inte med HBT-rättigeheter.

Aftonbladet har två artiklar om lesbisk kärlek på film. Om att lesbiska riskerar att osynliggöras både i relation till heterokärlek och bögkärlek. Det är som jag skrivit här på bloggen, även HBT-samhället är påverkad av de patriarkala strukturerna i samhället.