tisdag 7 juli 2009

Muf är emot heteronormen.

Moderata ungdomsförbundet har svarat och berättat att de är emot heteronormen. Muf är nog den förening som är längst till höger idag i svensk politik bland de som säger nej till heteronormen. De gör det utifrån en nyliberal ideologi där staten inte ska ha några åsikter om hur folk bildar familjer.

Moderaterna har ännu inte besvarat enkäten men åsikterna där är mer blandade och den konservativa minoriteten är större i m än i muf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar