onsdag 27 december 2017

Problem att Alliansen inte fattar kopplingen mellan Metoo och otrygga anställningar.Metoo är kanske den viktigaste kampanjen 2017. Ingenting blir någonsin sig likt efter den. Det var en svart kvinna i USA som startade den. Hon visste nog inte vad det skulle resultera i. Förmodligen tillhör jag den femtedel av män i Sverige som är mest engagerade för jämställdhet och emot patriarkala strukturer. Men även jag har blivit förvånad. Visst trodde jag det var illa men inte så vanligt. Efteråt fattar jag dock den främsta orsaken.

Många (heteromän men även andra) har låtsats vara jämställda utåt men haft en annan attityd när de varit ensam med någon de varit sexuellt intresserade av. Många kvinnor (och en del män och transpersoner) har skämts efter att ha blivit trakasserade. Nu ska åtgärder vidtas och det är bra. För en gångs skull finns det en enighet från höger till vänster i Sverige. Det visar att vi är ett av de minst ojämställda länderna. Att reaktionen blivit så stark just i vårt land är faktiskt ett positivt tecken.

Tillsvidareanställning (fast anställning) ändrar maktrelationen:

Men det har också blivit en debatt om unga kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Och där har många (främst från höger) duckat. Visstidsanställningar är ofta en regel för unga. Det är inte sällan en bra anställningsform. Till en början. Jag vet när jag blev anställd hos ett försäljningsföretag. Jag tjänade massor av pengar och var relativt säker på att bli tillsvidareanställd efter 6 månader vilket jag blev. Jag drog in mycket pengar både till mig och företaget. Trots det hade det där en symbolisk betydelse. Det ändrade maktförhållandet.

Jag är förvånad att Alliansen och Sverigedemokraterna inte verkar fattar just det där. Den där känslan att som anställd fritt kunna kritisera sin arbetsgivare utan att oroa sig för om den tillfälliga anställningen ska avslutas. I riksdagen var det en debatt för några veckor sedan om problemet. En borgerlig politiker hävdade "men ni i v tillämpar själva tillfälliga anställningar". Indirekt erkände v:s representant det genom att inte kommentera det.

Kvinnor med otrygga anställningar anmäler mer sällan tafsande chefer.

Men så enkelt är det faktiskt inte. Vänsterpartiet må ibland vara hycklande i debatten. Men det betyder inte att det är oproblematiskt att en arbetsgivare kan stapla tillfälliga anställningar på varann. Det kanske måste regleras mer för att nå bättre jämställdhet. Även om det gynnar tillväxten och oss alla om det finns en viss flexibilitet. Det där är en typisk målkonflikt där olika värden står emot varann. Sedan finns LO (med koppling till s tyvärr, de borde vara partipolitiskt oberoende) som ibland är absurt mansdominerade.

Jag brukar inte kommentera traditionella höger-vänster-debatter. Men den politiker som inte fattar att det finns en koppling mellan otrygga anställningar och viljan att anmäla tafsande chefer har nog inte lärt sig mycket. Organisationerna Statens arbetsgivarverk, Sveriges kommuner och landsting och  Svenska näringslivet bör än tydligare kommunicera ut om vikten av jämställdhet och stopp för sexuella trakasserier. Det kvittar om det är chefer, kolleger, kunder, män, kvinnor eller transpersoner som är förövarna. Och att faktiskt inte missbruka den förvisso berättigade möjligheten till visstidsanställningar.

Alternativet är att vi måste införa nya lagar. För mig som liberal är förbud och nya regleringar de sista medlen att ta till om inget annat fungerar men då får faktiskt svenska arbetsgivare också visa sitt ansvar. 

Uppdatering 1.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet gjorde upp om Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL) i mitten av 1970-talet.

Det var då som svensk politik generellt var längst åt vänster. Vpk (idag v) ville gå ännu längre. Moderaterna var inte emot alla delar av s-regeringens lagförslag. Partiet erkände att det fanns en viss befogenhet för ökat skydd för anställda, i synnerhet för de som inte var medlemmar i någon fackförening. Men Moderaterna ville principiellt behålla den gamla principen om att "arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet". Även att det till sist måste vara arbetsgivaren som fritt beslutar om vilka som ska avskedas efter eventuella förhandlingar med facket.  M har dock svängt där senare och i de flesta delar accepterat lagarna.

Enligt dåvarande Lagen om anställningsskydd blev alla automatiskt tillsvidareanställda (fast anställda). Men snart konstaterade fp (idag l) och c att det kunde få orimliga konsekvenser (att det blev svårt att avskeda någon som visade sig tydligt olämplig för jobbet) och en senare borgerlig regering införde möjligheten till provanställningar i sex månader. Socialdemokraterna var emot men accepterade förändringen när de åter blev regeringsparti på 1980-talet. Med rätta. Det måste finnas en flexibilitet. Utan det får företag det svårare vilket försämrar tillväxten.

Men tillsvidareanställningar och medbestämmandelagen ökar tryggheten för anställda att kritisera missförhållanden och bl.a. sexuella trakasserier utan risk för repressalier. Lagar om diskriminering har ytterligare förbättrat det skyddet. Det finns givetvis inget facit hur vi hittar rätt balans. Det avgörs främst av våra politiska värderingar generellt. Men alla borde erkänna att det finns en målkonflikt där.

Uppdatering 2.

De flesta företagare är seriösa.

Jag vill förtydliga att min kritik inte riktar sig emot majoriteten av Sveriges företagare. Många tar ett socialt ansvar bortom lönsamheten. I synnerhet på landsbygden. Och som någon direktör kommenterade på 1980-talet "Den tråkigaste delen av mitt jobb är att meddela att folk måste varslas men när företaget går dåligt och vi har fattat ett beslut gör jag det så snabbt som möjligt. Det är att visa respekt för de anställda, att de inte ska behöva förtvivla mellan hopp och oro flera veckor."

Som liberal värnar jag marknadsekonomi och företagande. Men alla är tyvärr inte seriösa. Det finns de som avskedar även kompetenta personer för att hindra att de ska bli fast anställda. Och istället anställer någon ny för en visstidsanställning. De flesta i den gruppen gör det för att behålla mer makt och inte för att sexuellt trakassera. Men den arbetsgivare som vill tafsa på anställda har det lättast om få är fast anställda. 
.
tisdag 19 december 2017

Totalitära rörelser älskar döden mer än livet.


Nordiska motståndsrörelsen ska ställa upp i valet 2018. Islamister planerar terrorattentat. Kanske vi ska kolla det som hänt förr. Om totalitära system och propaganda.

1942-1943 Tyskland.

Som ni säkert känner till hade den nazistiska diktaturregimen i Tyskland kontroll av all officiell information. När den tyska armén förlorat i Stalingrad blir det en chock för de flesta tyskar. Regimen hade bara berättat om framgångar. Tysk radio spelar sorgemusik i tre dagar. Den nazistiska ledningen gjorde hemliga opinionsmätningar som visade att stödet för den kraftigt minskat.

Min morfar var soldat i Hitler-Tysklands armé. Han var från Österrike som 1938 blev en del av Tyskland. Alla tyska unga män måste bli soldater. De som vägrar (en del från Jehovas vittnen gör det) hamnar i koncentrationsläger. Min morfar dog som många andra tyska soldater i Stalingrad 1942. Fler av dem dog där än i kriget dittills.

1944 Tyskland.

Den nazistiska ledningen beslutar att hålla ett propagandamöte. Adolf Hitler är själv inte närvarande men flera andra av hans närmaste politiskt. För första gången erkänner nazistledningen att Tyskland haft många förluster. Det har de flesta tyskar vetat genom rykten. Och genom det där mötet ökar stödet något för regimen bland tyska befolkningen (enligt regimens hemliga opinionsmätningar). Äntligen är de ärliga.

Det där mötet är suggestivt. Som en masshypnos. Tusentals människor finns i byggnaden, givetvis noga utvalda. En man på scen frågar "vill ni ha ett ännu totalare krig". Och publiken ropar "ja". En brittisk journalist var närvarande och erkänner att han drogs med av stämningen. "Hade ledaren frågat om han ska döda publiken hade de hållit med".

Det är så totalitära rörelser fungerar. De älskar döden mer än livet. Och därför ska de besegras.fredag 15 december 2017

HBTQ-kultur. Johan Ehn - Down under.
Från presentationen av Down under (2017) av Johan Ehn.
.... 1987. Jim är nitton år och reser ensam till Nya Zeeland, lämnar Stockholm bakom sig för att bli en ny och bättre version av sig själv. Han flyttar in hos sin farbror och faster, skaffar jobb och försöker bygga upp en tillvaro. Men minnena av det kaos han lämnat förföljer honom, och hans konservativa farbror styr sin familj med järnhand. En dag hämtar Jims faster honom efter jobbet och lämnar av honom på ett hostel. De vill inte att han bor hos dem längre, eftersom de har förstått att han är homosexuell. Nu börjar en omtumlande inre och yttre resa, och till slut vågar Jim äntligen se tillbaka på allt som lett honom till andra sidan jorden – down under....
Det här ska tydligen vara en självbiografisk berättelse. Johan Ehn är i min ålder och jag känner igen mycket i hans berättelser om 1970- och 80-talet. Här blandas kapitel om när han var barn och tonåring i Sverige med situationen på Nya Zeeland 1987-1988. Början av boken är något trög, det händer få saker. Det ändras dock senare. Huvudpersonen Jim börjar så småningom besöka gayställen på Nya Zeeland.

Ehn är ingen dålig författare. Det blir - så småningom - ett driv i berättelsen. Jims känslor är ofta centrala. Det är till viss del positivt. Där blir det som mest mänskligt. Men trovärdigheten reduceras något när fokus nästan bara är på problem. Bäst är slutet av boken. Det blir närmast ett rafflande känslomässigt drama där det avslöjas i detalj vad som fick Jim att flytta till Nya Zeeland.


fredag 8 december 2017

Ny utredning om transpersoners situation.Rapporten Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner har publicerats. Och den är bättre än väntat. I princip varje aktuell del av svensk transpolitik är inkluderad. Rapporten utgörs av 921 sidor (sic!). En del av oss HBTQ-aktivister granskar vissa delar av den.

Risken fanns att det bara skulle föreslås saker som visserligen är positiva men som inte ens sd-politiker skulle protestera emot. Som åtgärder emot trakasserier av transpersoner och att vården när det gäller "könsbyten" ska vara bra. Istället rekommenderas även kontroversiella men viktiga reformer som att utreda införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.  Utredningen har letts av Ulrika Westerlund, f.d. ordförande i RFSL.

Ca 10 % är tydligt transfientliga.

Det finns många citat från transpersoner. En del av dem skulle jag vilja kalla för något lättkränkta, reaktionen är inte i proportion till vad som hänt dem. Ofta handlar det mer om okunskap än illvilja från de som handlat fel. Men oftast är det förfärande berättelser. Förakt och diskriminering. 

Det är fascinerande hur folk som inte följer traditionella könsroller ännu kan provocera en del så mycket. Och det i Sverige som är ett av världens mest transvänliga länder. En opinionsmätning som kommenteras visar att ca 70-80 % av svenska folket är principiellt transvänliga. Ca 10 % är tydligt transfientliga.

Vi som är cis-personer (icke-transpersoner) bör markera emot transfoberna.

torsdag 7 december 2017

S-mp-regeringen viker sig för felaktig kritik om könsidentitet.

S-mp-regeringen har nu lämnat en proposition om att transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets, hatbrott och diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har. I somras publicerades en lagrådsremiss. Vanligen brukar en proposition komma ca en månad efteråt men här har processen dröjt. Regeringen har efter kritik från lagrådet ändrat sig när det gäller att ändra "könsöverskridande identitet och uttryck" till könsidentitet.
.... Enligt Lagrådets mening är det tveksamt om intresset att skydda gruppen transpersoner gör det nödvändigt att begränsa yttrandefriheten så långt som föreslogs i lagrådsremissen. Det kan enligt Lagrådet ifrågasättas om det är förenligt med regeringsformens krav att låta regleringen omfatta all könsidentitet och allt könsuttryck.... Begreppet har mött kritik sedan det infördes. Kritiken har i huvudsak gått ut på att den valda formuleringen är skriven med ett avvikarperspektiv, dvs. att den utgår från en uppfattning om en norm och definierar dem som inte följer denna. Under remissbehandlingen framhöll också ett flertal remissinstanser att det finns goda skäl att frångå den nuvarande diskrimineringsgrundens avvikarperspektiv..... Mot bakgrund av den kritik som framkommit i detta lagstiftningsärende gör regeringen emellertid bedömningen att uttrycket könsidentitet eller könsuttryck för närvarande inte bör föras in i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare....
Fel att s-mp-regeringen ändrat sig.

Något förenklat handlar kritiken emot att cis-personer skulle få skydd av lagarna att det hade kunnat medföra att även hets p.g.a. någons kön av en del domstolar tolkats som förbjuden. Jag bedömer inte att det skulle bli så eftersom riksdagen i lagars s.k. förarbeten definierat att kön och könsidentitet är olika saker. Än mer absurt blir det att att s-mp-regeringen viker sig för kritiken när det gäller bl.a diskrimineringslagen. Den borde hållit kvar vid formuleringarna i lagrådsremissen.

måndag 4 december 2017

M och c bör skaffa gemensamma flyktingprinciper före valet 2018.


Borgerliga partier har historiskt ofta kritiserat s-ledda regeringar från olika håll. Ibland har Folkpartiet (idag l) och senare även Centerpartiet hävdat att det inte gjordes tillräckligt om det som idag kallas HBTQ-rättigheter medan främst Kristdemokraterna men även Moderaterna  haft invändningar från andra hållet. Vi HBTQ-aktivister tycker givetvis den debatten varit en av de viktigaste. Men det höll inte majoriteten av svenska folket med om. Varken för eller emot.

Ett av de områden som svenska folket tycker är viktigast idag är migrations- och integrationspolitiken. Det avgör hur det fungerar i många andra delar av samhället. Hur vi ska få ett samhälle med en hållbar migrationspolitik och där det är viktigare vart du vill än var du är ifrån. Regeringen har inför valet enats om vissa principer.

S-mp-regeringen har varit tafflig inom migrationspolitiken.

S-mp-regeringen har våndats om det där. Den har också hanterat migrationspolitiken taffligt senaste åren. Men de har enats om en kompromiss för några dagar sedan. Alla vet att de inte är ense i sak och är för samma flyktingpolitik. Det finns detaljer i uppgörelsen som kan kritiseras.

Man vad tycker Alliansen? Moderaterna kritiserar regeringen för att vara för mjuk, Centerpartiet att den är för hård. Hej och hå, nu blir det utspel. Från motsatta håll. Jag fattar att Alliansen velat avvakta besluten på sina "kongresser" i höst. Nu är de avklarade. Och de får faktiskt samla sig. Som s och mp gjort. Inte om hur politiken ska vara i detalj utan just vissa principer.

Väljarna betraktar flyktingpolitiken som ett av de viktigaste politiska områdena. Om Alliansen tror att de ska väljar-maximera genom att fram till september ge regeringen kritik från två olika håll har de nog gjort en strategisk felbedömning.

Uppdatering 1.

Möjligheten att stanna som "övrig skyddsbehövande" bör återinföras.


Den åtgärd som kanske är viktigast för HBTQ-asylsökande är möjligheten att få stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Den möjligheten försvann i den nya utlänningslagen 2016. Jag har själv tagit ställning för en stram men inte omänsklig flyktingpolitik närmaste åren och accepterade - efter viss tvekan - att möjligheten försvann. Men det var en säkerhetsventil för vissa och handlade om relativt få individer. Möjligheten bör återinföras 2019. Inom Alliansen är alla partier förutom m för det, inom Rödgröna alla partier förutom s. Sd är givetvis mest negativt. Varken Alliansen och Röd-gröna har enats där om en gemensam attityd.


Uppdatering 2.

Rättelse.

Jag har gjort en ändring. I en tidigare version föreslog jag att "övriga skyddsbehövande" ska få möjlighet till asyl från 2019. Det handlar om folk som vill stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter."

lördag 2 december 2017

Mass-åtalen emot nazister för "hets" är fel.Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.
Det är en välkänd barnramsa i USA. I en barnramsa är det enkelt. I verkligheten är det mer komplicerat. För visst kan ord såra mer än slag ibland.

Av någon orsak är det främst folk till höger politiskt som försvarar yttrandefriheten i Sverige. Annat är det i Storbritannien och USA. Där är det folk både från högern och vänstern som protesterar mot inskränkningar av yttrandefriheten. Kanske det har historiska orsaker.

Storbritannien och USA hade en betydande yttrandefrihet redan på 1800-talet när de flesta andra länder fängslade folk som skrev sådant som ansvariga politiker och kungar ogillade. Även om fattiga i de två länderna saknade många viktiga rättigheter på 1800-talet hade de yttrandefrihet. Även om få hade möjlighet att utnyttja det själv (analfabetism etc) kunde radikala politiker och journalister offentligt kritisera behandlingen av fattiga och folk med problem.

Betvivla inte vad målet är för det vidriga partiet Nordiska motståndsrörelsen. Att mörda judar, HBT-personer, romer, politiker till vänster etc. Precis som på 1930-talet.

Det krävs främst mer resurser till rättsväsendet.

Men den yttrandefrihet som inte tillåter det fula, fördomsfulla och smutsiga är inte värd sitt namn. Jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalist. Argument och debatt är främsta verktyget emot intolerans i en västerländsk demokrati. Sedan finns det ett fåtal som inte nås av sakargument. Men det främsta problemet med dem är faktiskt inte att de hyllar nazistdiktatorn Adolf Hitler även om det förvisso är obegåvat. Utan att de hotar och trakasserar människor. Och ofta slipper något straff för det. Det är oacceptabelt.

Att ge mer resurser till rättsväsendet och till myndigheter emot extremism och emot hatbrott bör vara främsta prioriteten. Givetvis även det förebyggande arbetet, skolan har en viktig roll där.

Nassar bör få hylla den vidrige diktatorn Hitler. Den nazist som hotar andra bör dock få veta att det blir konsekvenser. Om de misshandlar en RFSL-aktivist bör polisen snabbt vara där. Och så är det tyvärr ofta inte idag.

Uppdatering 1.

Lagen om hets emot folkgrupp bör förändras.

Alla västdemokratier har någon typ av hetslag. Förutom i USA där det bedöms att inte vara förenligt med konstitutionen. Idag är det förbjudet att "hota" eller "missakta" någon grupp p.g.a. sexuell läggning, etnicitet och religion. S-mp-regeringen planerar lämna ett förslag att även könsidentitet ska inkluderas. Mitt förslag är att "missakta", detta diffusa begrepp, bör tas bort och bara "hota" ska finnas kvar".

Om vi tar bort hetslagen helt kan nazister och islamister dela ut flygblad med budskapet "judar och homosexuella förtjänar att dö" utanför gay-klubbar och synagogor. Polisen skulle då inte ha någon rätt att ingripa om det var på en offentlig plats. Det vore fel.fredag 1 december 2017

Hovrätten friar sensationellt nog Kent Ekeroth (sd)


Trots en film (stödbevisning) frias sd-ledamoten Kent Ekeroth från brottet ringa misshandel. Mitt tips var att sannolikheten att även hovrätten skulle fälla honom var 99 %. Dagens beslut inget annat än en sensation.

Hade han varit en vanlig Svensson skulle han aldrig fått målet prövat i hovrätten. Men de gav honom chansen. Just för att en fällande dom hade radikalt förändrat hans vardag.

Ekeroth från främlingsfientliga sd har betett sig ytterst olämpligt och ljugit om sin roll i situationen. Hade han varit rädd för några borde han snabbt lämnat platsen istället för att vandra tillbaka och gett en örfil för att han kände sig kränkt. Men i västerländsk rätt är det åklagaren som har bevisbördan. Det är värre att någon oskyldig blir fälld än att någon skyldig blir friad. Vi är många som är förvånade och något besvikna idag men till sist ska vi nog vara tacksamma för den principen.

Sd-politiker gnäller ofta om att de är "förföljda" av etablissemanget. Så var det förr, men inte i dag. Släng offerkoftan.


Uppdatering 1

Ekeroth lämnar justitieutskottet.
.... SD-toppen Kent Ekeroth är dömd i tingsrätten för ringa misshandel. Nu frias han helt i hovrätten. SD uppmanar honom nu, trots den friande domen, att lämna justitieutskottet. – Vi tycker att han i sitt val av livsföring, uppförande och omdöme ändå inte lyckas leva upp till de höga krav som partiet ställer på företrädare i kriminalpolitiska frågor, säger gruppledaren Mattias Karlsson till TT. I en intervju med Samnytt säger Ekeroth nu att han inte delar partiets analys, men att han kommer att lämna sin plats i justitieutskottet.....
Det här kan tyckas som en paradox. Ekeroth vet att han, efter den här händelsen, förmodligen aldrig blir en del av partiledningen. Men nu handlar det om att han ska kunna kandidera inför nästa riksdagsval. Många i sd tycker att han inte borde finnas på någon valsedel. Att han nu lämnar justitieutskottet är en eftergift emot dem.

Det är välkänt att hovrätter, där det finns fler jurister, oftare friar än tingsrätter. Idag hyllar sd-politiker  det. Men när invandrare blir friade är de rasande.

torsdag 30 november 2017

Ledande l-politiker hånade mig. "Du är inte vacker".

.... Du är inte vacker....
Kommentar från Mats Persson, som blivit ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Jag har varit politiker tidigare i fp (idag l), sedan 2007 har jag helt lämnat partipolitiken. Det var enda gången någon lämnat en sådan där kommentar. Alltså vad har mitt utseende med något som helst att göra med någonting? Och det var inte från någon politisk motståndare utan någon från egna partiet. Jag vet exakt var vi var. Det måste varit typ 2003. I ett rum i Folkpartiet-Malmös lokal.

Jag var hyfsat ledande politiker i Malmö, han var hyfsat ledande politiker i Liberala ungdomsförbundet. Jag hade något mer makt än honom. Kanske just det gjorde att jag snabbt struntade i det. Och att jag faktiskt vet att jag är snyggare än Mats Persson, det är jag ännu trots att jag är betydligt äldre än honom. :-)

Mats Persson är karriärist.

Men jag blev förbluffad. Och faktiskt sårad. Men jag dolde det. Kommenterade "inte heller du är vacker". Det här var dock inte bara "grabb-skämt". Alla i fp-Malmö visste att jag var bög. Och Mats Persson var gay-vänlig. Kanske just därför trodde han att han hade rätt att lämna den där kommentaren. Men varför ville han oprovocerat förolämpa mig? Vi hade annars ofta ett bra samarbete.

Metoo-rörelsen har förändrat saker. Ingenting blir sig som likt igen. Jag struntade i det, skakade av mig det efter någon timme. Det där var verkligen en bagatell och det hade kunnat stanna där. Men Mats Persson är idag en av de mest centrala politikerna i Liberalerna. Han är en av partiordförandens Jan Björklunds närmaste medarbetare. Som den karriärist han är (jag brukar inte anklaga folk för att vara strebrar men han är verkligen det ) vill han säkert så småningom bli en del av partiets presidium, kanske även partiets ordförande.

En del heteromän är PK för att ragga.

En kul sak var att han kommenterade "att gilla ekologiskt är en brud-magnet". Det viktigaste var alltså inte det ekologiska utan att heteromän lättare får kvinnor i säng om de kallar sig feminister, antirasister, vegetarianer etc.

Vi människor gör allihop misstag, det är sådana vi är. Både mörkret och ljuset finns inom oss.

Men om du vill bli en del av något partis presidium bör du aldrig kommentera någonsin till en partikollega att individen inte är vacker. Det kan faktiskt användas emot dig senare. ;-)Uppdatering 1.

Unga killar i luf markerade genom sitt kroppsspråk.

Och ni ska bara veta att en del PK-Luf-killar tydligt markerade emot mig som bög för 15-20 år sedan genom sitt kroppsspråk "jag är hetero, jag jobbar för dina rättigheter men tro inte vi ska vi ska vara intima": Som om jag någonsin föreslagit det.

Mats Persson var dock inte en av dem. Jag skulle kunna lämna flera namn på gamla luf-aktivister men ingen av dem är ledamöter i partistyrelsen eller riksdagsledamöter. Det är däremot Mats, jag föredrar att sparka uppåt som bloggare.

Uppdatering 2.

Sakinformation.

Liberalernas presidium är ordföranden, förste och andre vice ordföranden. Jan Björklund, Helene Odenljung och Christer Nylander. Partisekreteraren Maria Arnholm är formellt inte en del av det men i praktiken. Det är de som utgör partiets "kärna" och som snabbt håller möten om det blir någon allvarlig kris i partiet. Jag tror inte Mats Persson någonsin bli ordförande, han saknar karisma för det och är olämplig för posten. Jag tror han innerst inne själv fattar det. Men hans ambition är säkert att få någon av de tre andra posterna vid Liberalernas landsmöte 2019.


onsdag 29 november 2017

Många sd-sympatisörer tycker inte muslimer är människor.


En sd-politiker, Martin Strid,  har vid Sverigedemokraternas landsdagar förklarat att muslimer inte är människor. Kolla kommentarerna hos Nyheter idag.
.... Jag förstår faktiskt inte vad det var som var kontroversiellt i det han sade. Lyssna på vilken övertygad muslim/islamist som helst och inse att de inte erkänner sig till det som vi kallar mänskliga rättigheter. Sd verkar kantra över åt det ryggradslösa kärringhållet....
Islamofobi och sexism i en absurd kombination. Då ska man notera att konservativa Nyheter idag generellt inte har lika många extremister bland sina kommentatorer som hat-siten Samhällsnytt (f.d. Avpixlat). Där hyllar nästan alla Strid.

Det är till betydande del rasister som mobiliserar för sd inför valet 2018.

Jag tror inte Jimmie Åkesson håller med honom. Men sd vet att det är rasisterna, främlingsfientliga, HBTQ-fientliga och sexister som till betydande del mobiliserar för partiet inför riksdagsvalet 2018. Sedan finns det sansade konservativa människor som proteströstat på sd för att övriga partier ska närma sig dem. Jag har mött dem och respekterar dem även om vi inte delar värderingar.

Den vidriga nazistdiktaturen i Tyskland spred 1941 en film, Der ewige jude. En del kanske vill kritisera Youtube för att de tillåter den bli publicerad. De har fel. Det är ett synnerligen viktigt dokument om vad som startar ett folkmord. Det började inte med koncentrationsläger. Hitler-propagandan spred att judar är "råttor". Omänskliga.

En del judar var "ockrare".

Judar tjänade i medel 12 gånger mer än övriga befolkningen 1933 i Tyskland. En del var "ockrare", en del icke-judar fanns förvisso också i den gruppen. Sådana som hänsynslöst utnyttjade andra som behövde lån efter ekonomiska kraschen 1929. Det där exploaterade nazistregimen maximalt. Men Hitlerregimen kritiserade inte bara dem. Utan den stora majoritet tyska judar som inte var "ockrare". De var inte människor. Inte någon av dem. Precis samma attityd som vissa har om muslimer idag.

Och januari 1942 hade nazistledningen en debatt. Om alla judar borde avlivas (inte mördas, de var inte människor). Diskussionen handlade främst om det var praktiskt möjligt. Efter mötet gav Hitler ordern, det som skulle bli världens värsta folkmord.

Den västerländska demokratin handlar om att successivt stärka individens rättigheter. Att även "impopulära" minoriteter har människovärde. Sedan kan vi tycka vad vi vill om islam.

Lämnar vi den principen kan vi hälsa hem.


tisdag 28 november 2017

Sd-Malmö hyllar Donald Trump


Jag har ett avslöjande. Som bekant vet ni att jag nog är den ende ledande svenske HBTQ-debattören som inte har beröringsskräck gentemot sd. När partiets ledare i Malmö, Magnus Olsson (bilden)ville få mig som vän hos Facebook tvekade jag förvisso men accepterade sedan det.

Det dröjde bara en vecka innan han själv slutade fb-vänskapen. Dessutom hade han raderat alla mina tidigare kommentarer. Trots att jag inte överskridit några gränser för saklig debatt. Jag brydde mig inte om det då, han är en privatperson till viss del på fb och väljer själv sina vänner där. Men av en slump möttes jag och Magnus Olsson flera månader senare vid en flyktingdebatt hos Malmö stadsbibliotek och då passade jag på att fråga vad orsaken var.
.... Jag hade inga problem men en del andra i sd gillade inte din kritik emot partiet....
Sd-sympatisörer har närmast tagit över m:s fb-sida.

Det var förvisso ärligt men avslöjar också det totala hyckleriet inom sd. Inga är så ivriga att vara lättkränkta. Sd-sympatisörer har närmast helt tagit över Moderaternas fb-sida. Igen och igen förklaras hur hemskt m är som inte vill bilda regering med sd. Men när de får diplomatisk kritik på sina egna fb-sidor stänger de snabbt av möjligheten och raderar alla tidigare kommentarer. Även på partiets rikssida på fb.

Men jag har ett avslöjande till. Magnus Olsson, sd-ledaren i Malmö, skrev i en kommentar "Let´s make Malmö great again" den där veckan jag fick ynnesten att vara fb-vän med honom. Jag ska erkänna att jag inte följde debatten om Donald Trump så noga från början. Därför frågade jag varför sd inte väljer svenska språket. Olsson hänvisade till Trump.

Magnus Olsson gillar Trump.

Malmös tredje största parti har alltså Trump som idol. Jag skulle kunna föreslå att sd inför kommunfullmäktigevalet 2018 driver att en mur ska byggas runt Rosengård. Den vidriga östtyska kommunistdiktaturregimen kallade Berlinmuren för "den anti-fascistiska skyddsvallen". Sd-Malmö skulle kunna kalla en mur runt Rosengård för "den anti-islamistiska skyddsvallen"- Men så konstaterade jag att det faktiskt finns en risk att de verkligen vill ha med det där i sitt valmanifest. Därför vill jag vara tydlig med att jag var satirisk.

Magnus Olsson är som privatperson trevlig, jag erkänner det. Men han vill bli kommunstyrelsens ordförande i Sveriges tredje största kommun. Jag är förvisso agnostiker men min kommentar är följande.
.... Gud bevare Malmö....
Uppdatering 1.

Nu förklarar den ene sd-politikern efter den andra att även muslimer faktiskt är människor.

De är inte djur vilket en del i partiet tycker. Och de förväntar sig att få beröm för det.

Och det partiet vill bilda regering med m och kd nästa år. Man häpnar.


måndag 27 november 2017

Julklapps-tips.


Julklapps-tips.

Till er som är välbeställda. Själv tillhör jag inte den gruppen som sjukpensionär. Men jag tar debatter om allas lika rätt och värde.

Skåne stadsmission bedriver en fantastisk verksamhet, har själv besökt Café David i Malmö city. Man får verkligen perspektiv på sina egna problem när man varit där och mött utsatta människor.

Kanske ni i jul ska besöka vuxna vänner och bekanta som egentligen inte behöver någon julklapp. Meddela istället att ni skänkt en tusenlapp till Skåne stadsmission (eller stadsmissionen i annan region).

Låt julen 2017 bli bra för ALLA.

söndag 26 november 2017

Debatten om public service var bäst på sd:s landsdagar.


Samtliga Allianspartier har haft sina "kongresser" i höst. Den här helgen Sverigedemokraterna. Det är alltså möjligt att jämföra kvalitén på debatten. Att den varit sämre hos sd är föga förvånande.

Men jag vill inte döma ut sd-politikerna totalt. Debatten om migrationspolitiken var förvisso bedrövlig. Och då vill jag förtydliga att jag själv verkligen inte är PK utan för en stram flyktingpolitik. Jag är nog den svenska HBTQ-debattör som hårdats tagit fighten emot islamister och andra reaktionära invandrare.

Sd-politiker flirtar ofta öppet med rasism.

Observera att jag inte anklagar Jimmie Åkesson (bilden) eller partisekreteraren Rikard Jomshof för att vara rasister, tvärtom. Men de vet att de behöver rasist-svansen inför riksdagsvalet 2018. Partiledningens "nolltolerans" är en kuliss. "Ni får vara rasister men aldrig om någon journalist är i närheten". Det är det som är sd:s främsta problem. Men visst har sd mognat något. För första gången vänder partiet sig i sin kommunikation till invandrare. Dock är det inte tillräckligt.

Idag har många sd-politiker vältaligt försvarat nuvarande jämlika adoptionslag. Med risk för att förolämpa de konservativa politikerna känner jag att de skulle kunnat vara liberaler. Att individers rättigheter är viktigare än fördomar, något som successivt blivit en del av den västerländska demokratin.

Men bäst var många sd-politiker när det gäller public service.

Det fanns ett pass i sd-debatten där många ombud höjde sig till en nivå som är över den vanliga i politisk debatt. Det var en fröjd att lyssna till att ombud fick förklara att Sveriges television och Sveriges radio behövs även om institutionerna ibland är vänstervridna. I andra partier hade motståndare emot SVT avfärdats med sunkiga argument som "de flesta svenskar gillar public service". Men de som är för public service i sd har tvingats vässa sina argument.

Häromdagen förklarade jag att sd inte är moget att föra ens informella samtal med m. Men de bör ges en ny chans inför valet 2022. Och vid sd-debatten om public service fick vissa ombud mig att - om än bara tillfälligt - ompröva min attityd. .Men jag håller fast vid att det bästa vi kan göra för att skärpa till sd är att vi som är för västerländsk demokrati först inför valet 2022 ska ge dem en ny chans.

Kanske en del av dem är vettiga.


Uppdatering 1.

Varje människa har ett okränkbart värde.


Sd-politikern Martin Strid hävdade i en debatt vid landsmötet att muslimer "inte fullt ut" är människor.  Det är väl ingen hemlighet att jag själv ogillar islam som religion men kommentaren är förfärande. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.


lördag 25 november 2017

"I just want a reaction"När jag publicerar sakliga bloggposter är det relativt få som följer min blogg. Det lönar sig inte att vara saklig, så är det bara. Få politiker kontaktar mig när jag är det. Dock vet jag att jag påverkat många politiker och det är jag stolt över.

När jag gör personangrepp via mail eller på bloggen ökar antalet besökare dramatiskt. Senaste veckan har antalet besökare nått rekordnivåer. Och det avslöjar något. Från Mandy Smiths låt (Youtube) från 1980-talet.

.... I just want a reaction.....
De flesta hävdar att den politiska debatten borde bli sakligare.Men de beter sig inte därefter. När jag publicerar en bloggpost om en ny HBTQ-relaterad utredning är det bara "HBTQ-nördarna" som är intresserade. Vill jag få många bloggbesök vet jag hur jag ska göra. Attackera följande politiker.

1. Jimmie Åkesson (sd)
2. Gudrun Schyman (fi)
3. Gustav Fridolin (mp)

Antalet bloggbesökare har ökat dramatiskt.

Närhelst jag kritiserar någon av de tre konstaterar jag att antalet bloggbesökare ökar dramatiskt. Stefan Löfven (s) och Ulf Kristersson (m) är också kontroversiella. Men de är inte i närheten att vara lika hatade som de där tre.

För mig är det där dubbelt. Jag är egentligen en snäll människa, dock inte alltid. ;-). Men driver jag en blogg vill jag givetvis nå ut med mitt budskap. Senaste veckan har jag skakat om debatten, använt personangrepp emot folk både på högerkanten och vänsterkanten. Och det tragiska är att det lönar sig. Jag blir säkert inte mer populär men antalet bloggbesökare ökar.

Dramatiskt.

fredag 24 november 2017

Gud bevare Sverige från sd.


Att ha delvis gjort en politisk felbedömning är inte lätt att erkänna. I synnerhet som jag förmodligen varit den ende svenske HBTQ-debattören av betydelse som faktiskt ibland försvarat Sverigedemokraterna. Det är inte kul att erkänna man i all välvilja delvis haft fel.

I många år tog jag fighten emot vänsterextremisters attacker på främlingsfientliga sd:s möten. Det är ännu en av de saker jag är mest stolt över det som jag gjort i den politiska debatten. Jag försvarade deras yttrandefrihet, deras rätt att sprida sin högerpopulism. Men jag kritiserade också att många andra debattörer var ängsligt politiskt korrekta om invandring och islam.

Senaste åren har jag kritiserat att övriga riksdagspartier har haft beröringsskräck gentemot sd. Principiellt håller jag ännu med om det. Men jag har svängt senaste veckorna en del. Orsakerna är fyra.

Rasistmotion.

1. Det började med att bl.a. en riksdagsledamot, Jeff Ahl, lämnade närmast en rasistisk motion till Sverigedemokraternas landsdagar. Till min förfäran ville partistyrelsen inte att den skulle avslås, den rekommenderade att den borde betraktas som besvarad. Och ombuden röstade idag för samma sak. Men många ombud ville att den borde bli bifallen. Man häpnar.

Gamov-affären.

2. Den andra orsaken var "affären" om Pavel Gamov. Jag vet att hans åsikter inte är sd:s officiella men han har blivit invald i riksdagen. Sd tyckte att han var så fin-fin att han betroddes med att hamna i utrikesutskottet och få del av militära försvarshemligheter. Det är Nyheter idag som är nära sd politiskt som avslöjat skandalen. Återigen häpnar man.

Trump-vibbar.

3. I Opinion live special häromveckan hävdade sd:s EU-parlamentariker Peter Lundgren på fullt allvar att det är "fakenews" när det görs en saklig opinionsmätning om Sverige ska stanna kvar i EU. Han var besviken över resultatet av opinionsmätningen och hade hellre velat frågan skulle varit "Vill du Sverige ska stanna i EU och ge mer pengar och makt till EU". Trumpvibbar någon?

Sd-censur.

4. Och idag har samtliga mina fb-kommentarer raderats på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Jag kan inte göra nya kommentarer heller. Det hårdaste jag skrev var att sd borde sluta vara ett extremistparti och istället bli ett seriöst konservativt parti. Jag länkade till den här bloggposten. Min kritik var så inställsam att jag blev orolig att en del skulle tro att jag är sd-sympatisör. Trots det blev den raderad.

Jag som haft hårda debatter med l- och c-politiker där jag skarpt kritiserat dem för att ha beröringsskräck gentemot sd. Men jag har nästan alltid mött respekt från politiker från de två partierna om än vi varit oense där. Nu konstaterar jag att jag måste vara tydlig. Jag vidhåller ännu att sd möjligen senare kan bli ett seriöst parti men att de inte klarar det idag. Partiet verkar inte vara moget för informella samtal från politiker i andra partier. Men sd bör givetvis ges en ny chans inför riksdagsvalet 2022.

Gud bevare Sverige om Åkesson blir statsminister.

Och jag vill citera Expressens liberala ledarsida.
"Ansvarsfull" är ett av Jimmie Åkessons älsklingsord. Men om han och hans följe av SD-tomtar fick ansvar för Sverige - Gud hjälpe oss.
Jimmie Åkesson som statsminister. Mattias Karlsson som migrationsminister. Kent Ekeroth som justitieminister. Peter Lundgren som EU-minister.

Jag är förvisso agnostiker men min kommentar är följande.
.... Gud bevare Sverige.....

torsdag 23 november 2017

Sd beter sig ofta som barnet som vill ha kakan direkt.

Sverigedemokraterna inleder sina landsdagar idag. Från en artikel i Dagens nyheter.
.... Den fråga som partiledaren tror vållar mest debatt är frågan om partiets syn på adoption av samkönade par. Ungdomsförbundet vill ändra partiets negativa inställning, och Jimmie Åkesson vill se en kompromiss. – Det finns ingenting som tyder på att man skulle må sämre för att man växer upp med två pappor eller två mammor. Därför tycker jag att det är rimligt att vi tittar på hur vi kan förändra vår politik.....
Det där har vi HBTQ-aktivister framfört i decennier. Men som av en slump har partiledningen i sd konstaterat det först när de inte tror längre att de tjänar på att argumentera emot homoadoptioner. Det visar - igen - att sd är populister. I sak är omsvängningen dock givetvis positiv.

Sd blir bemötta som andra partier i svensk media.

Polariseringen om sd har minskat betydligt senaste åren. De blir idag granskade i svensk media  på samma villkor som andra partier. Så var det inte förr. Annie Lööf (c) sitter bredvid Jimmie Åkesson (sd) i TV och är vänlig emot honom som människa trots att de är politiska fiender inom migrationspolitiken. Sd måste slänga av sig offerkoftan.

Men även sd har förändrats. I handlingarna inför landsdagarna motiverar partiet för första gången någonsin många reformer med att det gynnar invandrare. Det skulle de aldrig gjort för 10 år sedan. Om det handlar om taktik eller en genuin förändring är en annan sak. Partiets ledning är dock ungefär lika etniskt homogen och mansdominerad som Sveriges politiker var på 1960-talet.

Sd-politiker har en kortsiktig strategi.

Till sist har sd ett val. De kan fortsätta med kortsiktiga extrema utspel. Som att felaktigt anklaga folk för att vara terrorister. Eller så kan partiet sikta på att senare bli ett seriöst konservativt parti, ungefär som kd men mer nationalistiskt. Det försämrar förmodligen partiets opinionssiffror på kort sikt men kan ge utdelning senare eftersom beröringsskräcken från övriga partier minskar.

Det finns ett välkänt experiment i USA om barn som får välja att få en kaka direkt eller två kakor om några timmar. Sd beter sig oftast som de som vill ha kakan direkt. Sedan gnäller de om att de inte blir respekterade. Fascinerande.


Uppdatering 1.

Sd är inte ett parti som andra.

Expressen har en artikel om interna konflikter inom sd. Sådana finns i alla partier men just sd verkar vara extra drabbade. Politikern David Krantz kommenterar.
.... I takt med att vi vuxit så har vi fått in väldigt mycket spännande människor....
Att det finns "mycket spännande människor" i sd kan de flesta av oss vara ense om. ;-)


onsdag 22 november 2017

Jag har blivit hotad med åtal för förtal.Antalet besökare till min blogg har mångdubblats senaste dygnet. Mina bloggposter om tafsande inom svensk HBTQ-rörelse har onekligen startat en viktig debatt. Det var precis mitt syfte.

Jag har blivit hotad med att bli åtalad för förtal. Där känner jag mig dock synnerligen trygg. Jag har förklarat att jag inte har någon indikation på att Sara Lövestam skulle tafsat på någon. Utan just att det är människor som utåt låtsas vara PK som ofta är de värsta.

Sara Löwestam har mailat.
Svaret är nej: Jag har inte tafsat på någon.
Jag tror henne. Poängen var inte främst att peka ut henne utan starta en principiell debatt.

Min bloggpost debatteras och det är bra.

Ni kan hota mig med vilka åtal ni vill. Jag skrattar hela vägen till notisen om att antalet bloggbesökare ökat radikalt ökat. ;-)

Ett problem med mig är att jag ofta är för saklig. Besökarantalet blir därefter, det är främst "HBTQ-nördar" som besöker min blogg.

Mandy Smith inledde sin låt Positive reaction med följande.
.... I just want a reaction....
Nu är jag i center för svensk HBTQ-politisk debatt om än bara för stunden. Så borde det vara varje dag. Min bloggpost debatteras t.o.m hos Amnestys ledning visar indikationer.

Perfekt!Anställda vid Noaks ark blir inte sårade av kommentarer. Tvärtom.


Noaks ark gör ett viktigt arbete för hiv-positiva.

En etniskt svensk heterosexuell hiv-negativ kvinna som är anställd vid Malmökontoret avslöjade att en del av hennes vänner och bekanta kommenterar att hon borde vara orolig för att bli smittad själv. Hon förklarade följande.
.... Om jag ska bli smittad krävs det att jag på jobbet har sex med mina arbetskolleger eller delar kanyler med dem. Och då gör jag inte riktigt mitt jobb.....
Hon blev inte sårad av sina vänners kommentarer utan det var en möjlighet för henne att förklara hur hiv smittar.

Mänsklighet och prestigelöshet.


Själv har jag varit på många påsk- och julbord vid Noaks ark syd (som har sin lokal nära Möllevångstorget i Malmö). Sällan har jag mött sådan mänsklighet och prestigelöshet. Många är HBTQ-personer och svarta. Jag älskar disco och där är båda grupperna överrepresenterade. Tyvärr gäller det även i hiv-statistiken.

Jag blev orolig att om en hiv-positiv skär sig vid tillagning av mat kan jag bli smittad. Konfronterade en anställd kille som är bög och har ursprung från Mellanöstern om det . Han förklarade att risken är minimal att bli smittad av den orsaken, att när blod lämnar kroppen försvinner smittorisken snabbt.

Vi måste våga fråga. I Sverige har vi en konsensuskultur, vi vill ibland inte ha samtal som kan förolämpa någon. Men anställda vid Noaks ark blir faktiskt inte sårade av frågor. Tvärtom.

tisdag 21 november 2017

Arabkille gillade våldtäkter men var emot krav för medborgarskap.


Metoo är en av de mest framgångsrika kampanjerna någonsin. Ingenting blir sig likt efter den, jag lovar. Det är bra. Men när det gäller sexuella övergrepp inom svensk HBTQ-rörelse är tystnaden talande.

Låt mig i all enkelhet starta debatten. För många år sedan hade jag sex med en svensk HBTQ-aktivist från Stockholm med arabiskt ursprung. Han hade kommenterat att han "blir kåt" när tidningar rapporterar om att män blivit våldtagna. Jag är en synnerligen sexliberal person och efter att försäkrat mig om att han själv aldrig begått något övergrepp hade vi sex. Vår sexuella relation som var relativt oskyldig, petting, var helt frivillig. Han hade en omskuren penis. Det var ett one-night-stand och hade kunnat stanna där.

Efteråt blev situationen absurd.

Han kommenterade "jag känner igen dig, det är du som driver krav på invandrare". Jag förklarade att jag lämnat partipolitiken men att en invandrare bör kunna svenska för att bli medborgare är en självklarhet. Hans attityd var typ som att jag förklarat att jag ville mörda alla svarta. Hyckleriet blir totalt.

Den arabiske HBTQ-aktivisten från Stockholm tyckte alltså att det inte var några problem att bli kåt av våldtäkter men fruktansvärt att Sverige skulle ställa samma krav som i princip alla andra länder, att kunna landets språk för att få bli svensk medborgare.

Hyckleriet blir ibland totalt.

Den här berättelsen, som är sann, skulle svensk etablerad HBTQ-media aldrig någonsin publicera. Sverige har Europas mest politiskt korrekta HBTQ-rörelse. Finland är på andraplatsen. I övriga Europa är debatten friare. I domstolar tvingas folk förklara att de ska berätta sanningen och inget annat. Hela sanningen. Svensk HBTQ-media ljuger sällan, den gör ofta viktigt arbete. Problemet är att den av ideologiska orsakar ibland inte berättar hela sanningen.


Uppdatering 1.

Samma trötta ursäkter från RFSL.

Jag tror ingen från RFSL kommenterar debatten. Men om de gör det blir det säkert samma trötta ursäkter som heterosexuella chefer framfört.

"Vi har inte fått information i ledningen".

Och det här argumentet är extra roligt.

"Som HBTQ-organisation tolereras inte tafsande inom RFSL, vi är medvetna".

Och ni tror nog på tomten också.

Förmodligen är problemet med tafsande mindre inom RFSL än i sd. Men det är faktiskt att lägga ribban (no pun intended) på en låg nivå. Svensk HBTQ-rörelse kan bättre än så.

Dödsstraff.Debatten om dödsstraff har startats igen i social media. Det efter avslöjanden om en brutal våldtäkt i invandrartäta förorten Fittja. Många, både män och kvinnor, vill att de skyldiga bör avrättas.

Richard Jomshof, partisekreterare i främlingsfientliga sd, kan inte anklagas för att vara PK. Men när han i en intervju skulle redogöra för exempel på där sd haft fel kommenterade han att partiet tidigare varit för dödsstraff.

Vi som värnar västerländsk demokrati måste ta debatten om dödsstraffet. Tack och lov har Moderaterna slutat kandidera i kyrkovalen (politiska partier borde lämna samfundet i fred) men för ca 10 år sedan konstaterade m:s kyrkopolitiska grupp att dödsstraffet är oförenligt med allas lika värde.

Det är ok att hata ibland, men sedan måste vi gå vidare. Det är ok att tycka folk borde bli avrättade, men aldrig att föreslå det på allvar. Känsla vs förnuft.

Kommentera aldrig att någon våldtagen fått sitt liv förstört.

Kvinnan som blivit gruppvåldtagen i Fittja är traumatiserad tydligen. Inte konstigt.

Men det viktiga är att vi andra aldrig hävdar "våldtagna har fått sina liv förstörda". För det gör det bara värre för dem. Folk kan återhämta sig från mordförsök, tortyr etc och givetvis även för våldtäkter.

Jonas Gardell har en fin berättelse om det i sin bok Jennie. Det ska tydligen baseras på en sann händelse. En klasskamrat till honom blir offer för en gruppvåldtäkt med en flaska efter att bjudits på så mycket sprit att hon inte vet var hon är. Efteråt passar en kille på att ha samlag med henne i hennes blodiga vagina. Hon tvingas göra abort.

Många år senare har komikern en show. Han kollar på publiken. Och där är hon. Och hon skrattar.
 

Människovärdet försvinner inte.

En människa är en människa som inte slutar vara det hur illa hen än betett sig. Den som begått ett allvarligt brott ska straffas hårt och ibland bli utvisad. Men människovärdet har inte försvunnit. Det där är inte bara ett filosofiskt resonemang utan en del av kulturen i Västeuropa.

Om vi sänker oss till samma nivå som fascister, kommunister och islamister kan vi hälsa hem.


måndag 20 november 2017

Unga transpersoner får betala för att s-mp-regeringen är oenig.Flera HBTQ-aktivister, däribland RFSL:s tillförordnade ordförande Magnus Kolsjö kritiserar, med rätta, i en debattartikel i Aftonbladet s-mp-regeringen för senfärdighet med att lämna förslag om en ny könstillhörighetslag. Regeringen hänvisar till att ärendet är "komplext". Den signalerade i våras att den skulle lämna s.k departementspromemorior redan i somras. Sedan skulle de skickas på remiss.

Låt oss då granska hur snabbt politiska beslut kan tas. Den nya borgerliga regeringen 2006 sänkte ersättningar i socialförsäkringssystemen i expressfart. Remissinstanser fick tydligen 2 (sic!) dagar på sig att lämna kommentarer om sänkt a-kasseersättning. Vad man än tycker om a-kassenivån var det problematiskt. Men så kan budgetbeslut hanteras formellt. Annorlunda är det med lagförändringar.

Två exempel där lagändringar genomfördes snabbt.

Jag har följt politiken i decennier. Jag vet två exempel där nya lagar snabbt införts. Dels handlar det om förbud emot s.k. bastuklubbar (klubbar där män har sex med män). Hösten 1986 beslutade dåvarande s-regeringen om det och processen blev hastigt genomförd. Man frångick den vanliga mer långsamma proceduren. Förbudet emot bastuklubbar avskaffades 2003.

Det andra exemplet är när s-mp-regeringen närmast i panik helomvände om flyktingpolitiken hösten 2015. Återigen kan vi tycka vad vi vill i själva sakdebatten. Jag är själv för (förutom några undantag där den blivit omänsklig) nuvarande strama flyktingpolitik. Men processen lämnade mycket i övrigt att önska. 

Unga transpersoner får betala får intern oenighet i s-mp-regeringen.

Det visar dock att en regering som är mycket angelägen om en lagreform kan genomdriva den inom ca 9 månader (där någonstans är gränsen). Det är dock inte idealiskt. Tvärtom. Utredningen om minderåriga transpersoner tillsattes av förra borgerliga regeringen. Det är alltså för mer än 3 år sedan.

Och sossar och miljöpartister hävdar det är "komplext". Det enda komplexa är förmodligen att de två partierna har svårt att enas.

Unga transpersoner får betala för det. Det är faktiskt skamligt.

söndag 19 november 2017

Antalet hiv-smittade ökar i Stockholms och Skåne län.


Det här är första gången jag återpublicerar en bloggpost i sin helhet (med viss uppdatering). Tyvärr är budskapet ännu aktuellt. Senaste åren har antalet som blivit hiv-smittade i Sverige minskat. Majoriteten i den gruppen är män som har sex med män medan heterosexuella relationer är främsta orsaken generellt. Men granskar man statistiken noggrannare är det tydligt att det är fler svenskar (smittade i Sverige och i andra länder) som fått hiv i Stockholms och Skåne län (drygt hälften bor nu i de två länen) medan det generellt blivit färre i övriga landet.


Om jag gjort en man med barn hade jag aldrig förlåtit mig själv.

Man kan givetvis skämta om det här. Men varje dag drabbas folk av hiv och andra könssjukdomar. En läkare som jobbar hos Venhälsan (en klinik som riktar sig till män som har sex med män) i Stockholm berättade vid ett seminarium i Malmö om den vanligaste reaktionen när han förklarat efter ett test att någon är hiv-positiv.
... Det är inte sant, det är inte sant....
Idag är tack och lov hiv inget besked att du ska dö inom några år. Men förtvivlan finns trots det där. Att tvingas hantera att bli beroende av mediciner resten av livet. Även det stigma som följer med att vara hiv-positiv.

RFSL gör ett viktigt arbete emot spridning av hiv.

Tillämpa säkrare sex. Det skyddar inte bara folk från hiv och andra könssjukdomar utan även oönskade graviditeter (bisexuella har ofta sex även med motsatta könet och avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen har också förändrat situationen). Kunskap och kondomer (kalla det kk) är bästa metoderna att hindra spridning av hiv och andra könssjukdomar.

Det är inte alltid jag berömmer RFSL men när det gäller kampen emot spridningen av hiv har de gjort ett viktigt arbete i decennier. Hiv och andra könssjukdomar bryr sig inte om vem du är, ditt kön, sexuella läggning, könsidentitet, etnicitet etc. Det kan drabba vem som helst som har sex med andra. På HBTQ-tidningen Qx hemsida konstaterar HBTQ-aktivister att Venhälsan ännu har bristande resurser. Det ska givetvis lösas politiskt.

Men vi har alla ett personligt ansvarstagande. Tvinga inte någon läkare att meddela dig att du fått hiv. Låt hen få förklara "ditt test är negativt, du har inte hiv".

Kram på dig.


Uppdatering 1.

Åtgärder måste till för att vända utvecklingen i Stockholms och Skåne län.

Även om trenden generellt alltså är att antalet som blivit smittade med hiv i Sverige minskat har den totala siffran (smittade i Sverige och utomlands) ökat i Stockholms och Skåne län. I den tredje storstadsregionen Västra Götaland har nivån minskat tydligt. Man kan alltså inte hänvisa till att ökningen bara eller ens främst beror på ökad flyktinginvandring, då hade antalet hiv-smittade ökat i de flesta län och även i Västra Götaland. Det krävs åtgärder från många håll för att vända den negativa utvecklingen i Stockholms och Skåne län. 

fredag 17 november 2017

Rikard Wolff har avlidit.


 


Att kalla det en chock är att överdriva. Jag visste att Rikard Wolff (bilden) var sjuk men trodde aldrig att han skulle avlida av den orsaken.

För mig som ung bög i början av 1990-talet betydde han mycket, att man kan vara riktigt maskulin och gilla män. Tyvärr fanns det mycket fördomar då. Jag brukade påpeka att homosexuelle Wolff är mer maskulin än heterosexuelle Thomas di Leva. Det betyder inte jag dissar andra men han bidrog till att förändra attityden hos många svenskar. 

Låt blev kontroverisell.

Om jag ska vara ärlig gillade jag sällan hans låtar. Det var inte min genre. Bäst var Vackra pojkar, vackra män (Youtube) från 1997. Idag betraktas den som relativt oskyldig av de flesta. Men då var den kontroversiell i synnerhet bland en del icke-unga manliga radioproducenter. Så kontroversiell att en del inom Sveriges radio (har för mig det var P4 Kronoberg i Småland) vägrade att spela den med hänvisning till att den var "för sexuell". Vilket givetvis var fånigt. Hade det handlat om flickor och kvinnor hade det inte varit något problem.

Wolff hade karisma.

Rikard Wolff visade sig som bra skådespelare i Änglagårds-filmerna.

2012 publicerade jag en recension av Rikard Wolffs memoarer.

Det som många av oss minns av Rikard Wolff är främst att han gillade att vara på scen. Det där går inte att fejka fram. Vissa fixar det, andra inte. Han hade karisma.

torsdag 16 november 2017

Mp tvekar ännu om altruistiskt surrogatmödraskap.


Jag mailade Miljöpartiet för någon vecka sedan.
.... Vad tycker mp idag om att införa altruistiskt surrogatmödraskap?...
Mattias Kristoffersson från partiets riksdagskansli har mailat.
.... Frågan om surrogatmödraskap är komplicerad och rymmer många, ibland svåra, etiska ställningstaganden. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan men vi är tydliga med att barnperspektivet alltid måste värnas och att en långsiktigt hållbar lösning behöver hittas för de barn som har tillkommit genom surrogatmödraskap....
Medan Socialdemokraterna på sin kongress i våras tog ställning emot altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap tvekar alltså det andra regeringspartiet mp ännu. Bland övriga riksdagspartier är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna för reformen medan Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är negativa.

Mp-representanten i Statens medicinsk-etiska råd för reformen.

En utredning om föräldraskap föreslog 2016 att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska tillåtas och de flesta remissinstanser höll med om det. Flera remissinstanser var dock för reformen bl.a  Statens medicinsk-etiska råd, RFSL, RFSU, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för surrogatmödraskap. Sahlgrenska akademin, Karolinska universitetssjukhuset och Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin var positiva till det restriktiva system som tydligen finns på Nya Zeeland.

Statens medicinsk-etiska råd är den "tyngsta" remissinstansen till utredningen. De är permanent engagerade för att just resonera om vård och etik. Ungefär hälften av dess ledamöter är politiker. Representanterna för m, mp, c och l stödde rådets positiva yttrande om altruistiskt surrogatmödraskap, de från v och kd gjorde det inte. Representanterna för s och sd var inte närvarande när remissyttrandet beslutades. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition våren 2018 om förslagen från utredningen.

Debatt i riksdagen.

Sofia Fölster
(m) lämnade i riksdagen en s.k. interpellation för några månader sedan om surrogatmödraskap. Hon och hennes partikollega Niklas Wykman kritiserade i en debatt (§ 7 i protokollet) s-mp-regeringen och justitieminister Morgan Johansson (s) för att den inte är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.

I Europa är surrogatmödraskap lagreglerat i Storbritannien, Nederländerna och Ungern.

Jag är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Men reglerna bör vara tydliga om aborter och ångerrätt.

1. Abort.

En surrogatmamma ska alltid få göra abort inom lagens gränser precis som andra gravida personer. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är viktigt att det blir tydligt i ett lagförslag. Om det mot förmodan kommer att finnas avtal som begränsar aborträtten ska de betraktas som juridiskt ogiltiga.

2. Ångerrätt.

En surrogatmamma ska alltid få behålla barnet vid dess födsel. Allt annat vore ju fullständigt omänskligt emot den person som är gravid. Statistik från USA (där även kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet i flera delstater) visar tydligen att det är synnerligen ovanligt att en surrogatmamma ångrar sig men ett lagförslag i Sverige bör ha beredskap för att det kan bli sådana situationer.

Vid punkt 1 och 2 får hen (det kan finnas personer som är juridiska män som blir gravida) betala tillbaka eventuella ersättningar och även det får regleras i lagen. Men det måste vara hens val fram till personen lämnar ifrån sig barnet. Det ska hen varken behöva tvista om i eller utanför domstol. Är det så att en man donerat sperma bör det tydliggöras att han ska ha rättighet (och eventuellt skyldighet) att få delad vårdnad om barnet. Men just de här juridiska detaljerna är viktiga att reda ut. USA har en rättstradition där privata avtal har en starkare ställning och statliga regleringar betyder mindre och därför är det vanskligt att kopiera det systemet även om Sverige bara tillåter altruistiskt surrogatmödraskap. Om altruistiskt surrogatmödraskap införs bör det anpassas till den tradition av jämställdhet och skydd för den svagare partnern som finns här inom juridiken.
måndag 13 november 2017

Sd svänger om homoadoptioner efter motion från dess ungdomsförbund.
Det här är sjunde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar 23-26 november. Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsdagarna i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Ungsvenskarna (sd:s ungdomsförbund) vill i motion FBC20 att partiet ska bli för nuvarande jämlika adoptionslag.
.... I SD:s principprogram under rubrik Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten står det att utläsa att principen om att motsätta sig adoption för samkönade par inte ska gälla nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till. Då Sverigedemokraterna inte motsätter sig borgerlig vigsel för samkönade par är det således rimligt att anta att partiet, enligt undantaget i principprogrammet, inte motsätter sig närståendeadoption för samkönade, gifta par. Även om benämningen ”nära släkting” ej skulle syfta på make/maka torde inriktningsprogrammet ge stöd för närståendeadoption när barnet uppnått en viss ålder och därmed odlat en nära relation till maken/makan. Den samkönade adoptionen som då kvarstår, som partiet motsätter sig, är den internationella samkönade adoptionen. Sedan lagändringen 2003 som möjliggjorde för samkönade par som ingått äktenskap att ansöka om adoption har det genomförts en internationell samkönad adoption. Detta kan jämföras med de cirka 30-talet närståendeadoptioner som sker varje år av samkönade par. Med andra ord motsätter sig partiet endast mindre än en procent av det totala antalet samkönade adoptioner. Det är vår mening att det krävs tydlighet i frågan, både för partiets företrädare och allmänheten. Det finns inte heller något seriöst stöd i forskning gällande potentiella komplikationer och/eller negativa konsekvenser för barn som växer upp hos samkönade par. Även om så vore fallet hade det inte kunnat nyttjas som argument för rådande linje i och med att man redan accepterar den adoption som faktiskt genomförs av samkönade par. Vi vill poängtera att kärnfamiljen fortfarande utgör den eftersträvansvärda samlevnadsformen, men barnets bästa måste samtidigt ställas ovanför alla andra kriterier. Vilket vi i enlighet med vår politiska övertygelse och principprogrammets utformning alltid ska verka för....
Möjligt det är ett taktiskt resonemang.

Att Ungsvenskarna vill att samkönade par ska få bli prövade på samma villkor som olikkönade par är tydligt. Men de har också en viss fixering vid kärnfamiljen. Det kan antingen vara för att de tycker det. Men också vara en del av ett taktiskt resonemang, att det blir lättare få majoritet för motionen. Partistyrelsen rekommenderar att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018."
.... Motionären lyfter en symboliskt laddad fråga, som debatterats flitigt – både inom och utom partiet – de senaste decennierna.... Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat.... Precis som motionären lyfter har partiet öppnat för adoptioner som frångått kärnfamiljens uppbyggnad i de fall det funnits antingen släktband eller andra nära relationer mellan adoptivföräldrar och barn. Men med grund i konservatismens försiktighetsprincip har partiet i övrigt anammat en kritisk hållning till de som utan fasta belägg hävdat att en öppning för att aktivt frångå kärnfamiljen är helt problemfri. Det är en hållning som i väsentliga delar överensstämmer med hur en lång rad remissinstanser yttrade sig inför lagändringen 2003. Motionären påpekar dock att forskningsläget idag byggts ut och att den inte hittat stöd för större negativa konsekvenser av att växa upp som barn till föräldrar i en samkönad relation. Mot bakgrund av detta är det partistyrelsens mening att det idag finns fog för att, avseende rätten att prövas som adoptivföräldrar, se över om det verkligen är rimligt att exkludera samkönade par.....
Sd försöker krångla ur sig att de varit emot reformen.

Redan för 20 år sedan var forskningen tydlig, barn i samkönade relationer mår lika bra som andra barn. De s.k. barnexperterna var inte experter när det gäller barn i homofamiljer. Samtliga av dem har också sedan ändrat sig för många år sedan och blivit för den jämlika adoptionslagen. Att hävda forskningen blivit tydligare är förvisso sant på marginalen men främst en ursäkt för sd:s partistyrelse att nu försöka krångla ur sig att de varit emot reformen.

Trots det är sd:s omsvängning egentligen inte förvånande. En opinionsmätning häromåret visade att bara 18 % av svenska folket var emot homoadoptioner, bland kd-sympatisörer var nivån 31 %. Kristdemokraterna blev för övrigt för nuvarande jämlika adoptionslag 2015. Förmodligen är det även en minoritet av sd-sympatisörer som är emot reformen. Konservatismen handlar till viss del om att vara positiv till det som visat sig fungera bra.


Sd:s partistyrelse tar inte avstånd från rasistisk motion.
Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

I motion SO04 vill 6 sd-politiker, bland dem riksdagsledamoten Jeff Ahl (bilden) samt Petter Nilsson och Robert Håkansson som är distriktsordförande i Västerbotten respektive Norrbotten, utvisa många invandrare. De framför närmast rasistisk retorik.
.... Vi måste parallellt med detta skicka hem de utrikes födda som profiterar på samhället utan att bidra till detsamma – oaktat om dessa har fått medborgarskap eller erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap och som aldrig har arbetat i Sverige bör få dessa rättsligt omprövade. Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar som saknar kollektivavtalsenliga villkor bör få sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd omprövat rättsligt. Lagstiftningen bör medge vissa undantag, men huvudregeln bör vara att de som inte uppfyller kraven ska få sina permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap omvandlade till tillfälligt uppehållstillstånd.... De som redan har tillfälligt uppehållstillstånd från berörda länder bör successivt skickas hem till sina hemländer eller till de länder som Sverige upprättat transitavtal med. De utrikesfödda från berörda länder som fått sitt permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap förvandlat till tillfälligt uppehållstillstånd bör också successivt avvisas till sina ursprungsländer alternativt till transitland.... Kvotflyktingar bör undantas från motionens förslag. Däremot bör ett tak om maximalt antal kvotflyktingar som befinner sig samtidigt i Sverige, från annat än kulturellt närstående länder, fastställas. Finns det internationella avtal som står i vägen för att implementera förslagen i motionen ska Sverigedemokraterna verka för att omtolka, omförhandla eller om så krävs riva upp avtalen och istället ersätta dessa avtal med nationell lagstiftning för att behålla de delar i avtalen som är värda att bevara....
Sd:s partistyrelse bemöter inte extremismen.

Arbetslösa invandrare ska alltså förlora medborgarskapet och utvisas om de är långtidsarbetslösa eller jobbar för löner som inte är i nivå med kollektivavtal (sic!). Det ska bli massutvisningar av invandrare som inte begått något brott. Det är groteskt. Sd som parti tycker inte det där. Men det finns två allvarliga problem. Dels att flera av de som lämnat den är hyfsat ledande politiker i sd. Dels att sd:s partistyrelse inte argumenterar emot, den vill inte ens rekommendera att den bör avslås. Absurt.

Partistyrelsen rekommenderar att motionen bör betraktas som besvarad.
.... Sverigedemokraterna håller med om att en oansvarig invandringspolitik orsakat stora brister i samhällssystemen, medfört en enorm överbelastning av välfärden i stort och brutit ner samhället. Partiet driver dock redan många av de frågor som efterfrågas, bland annat ett totalstopp för asylinvandringen, förbättrade möjligheter till återvandring och ogiltigförklarande av medborgarskap som har erhållits på falska grunder, vilket framgår i avsnittet om asylinvandring i sverigedemokraternas principprogram. Under de senaste åren har dessutom ett övergripande arbete på migrationsområdet pågått vilket resulterat i ett nytt och uppdaterat inriktningsprogram. Motionärernas önskemål får således anses tillgodosedd....
Sd:s partistyrelse borde skämmas för att den inte bemöter extremismen. För det här är extremt t.o.m för att vara i främlingsfientliga sd.


Uppdatering 1.

Extremism betraktas som harmlöst i sd.

Jag anklagar inte partistyrelsen för att hålla med om förslagen i motionen. Men i varje annat svenskt politiskt parti, undantaget Nordiska motståndsrörelsen, hade partistyrelsen blivit förfärad av extremismen och kraftfullt bemött det. Men i sd betraktas det tydligen som något relativt harmlöst. 

Jag är en av relativt få debattörer utanför sd som argumenterar för att övriga partier bör kunna ha informella samtal med sd, dock inte formella förhandlingar. Jag har kritiserat de flesta partier för beröringsskräck gentemot sd. Men sådant här gör det inte enklare för oss.

Och sedan har vi skeletten som ramlar ur garderoben igen och igen. Pavel Gamov har förvisso tvingats lämna partiet. Men det är fascinerande att partiledningen "inte hade en aning om" hans attityder.
Intern debatt i sd om "samvetsfrihet" för aborter.


Det här är femte  delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Tre sd-politiker som är distriktsordförande i Västerbotten, Norrbotten respektive Göteborg vill i motion VO17 att "Sverigedemokraterna inte ställer sig positiva till samvetsfrihet" och att "Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram alternativ enligt motionen ovan, som vi ställer oss positiva till."
.... När en vårdutövare vägrar utföra vissa arbetsuppgifter, med hänvisning till privata skäl, kan nämligen patientens rätt till vård komma att äventyras. Det strider mot den svenska sjukvårdens ambition om att vården ska utgå från patientens behov och önskemål. Alternativ skulle kunna vara, men inte uteslutande. Att man lyfter bort utförandet av abort från barnmorskeutbildningen. Inför en ny yrkeskår, en vidareutbildning eller specialutbildning....
Partistyrelsen yrkar avslag på första att-satsen och bifall till den andra.
.... Sverigedemokraterna har dock hela tiden varit tydliga med att den samvetsfrihet vi ställer oss bakom gäller specifikt utförandet av abort och aktiv dödshjälp och inte en generell samvetsfrihet. Detta handlar om att vårdpersonal inte ska tvingas utsläcka mänskligt liv....  I Motion 2016/17:3478 Barnmorskans arbetsomfattning ställer sig partiet positiva till att separera barnmorskeutbildningarna så att utförandet av abort ska bli en valfri specialistutbildning, därmed kommer barnmorskor utan den utbildningen fortfarande kunna anställas för att bistå vid förlossning och annan vård av gravida kvinnor utan att behöva utföra aborter....
Sd vill sänka gränsen för fri abort.

Sverige bör inte införa "samvetsfrihet". Varken kristna, muslimer eller någon annan grupp ska ha rätt att vägra göra det som förväntas av dem på sin arbetsplats. Viktigt att konstatera är att sd även vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. En sen abort blir dock inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den. Hur barnmorskeutbildningen ska vara är en annan debatt.

Riksdagsledamoten Josef Fransson (bilden) vill i motion KU05 att "Sverigedemokraterna inom organisationen och i kommunikationen ska vårda språket genom att bibehålla " –man" i våra titlar och förkasta användandet av " –person"."
... I rask takt håller det offentliga Sverige på att byta ut påstått icke könsneutrala titlar. Tjänsteman blir tjänsteperson, talesman blir talesperson, justeringsman blir justeringsperson, och så vidare.... Faktum är dock att "man" i sammanhanget betyder människa, vilket språkvetare är tämligen överens om....
Principiellt rätt med könsneutrala yrkesbeteckningar.

Partistyrelsen rekommenderar avslag på motionen
.... Det är givetvis olyckligt att personer känner sig kränkta på grund av bristande språkkunskaper. Partistyrelsen är av uppfattningen det skulle vara bättre att upplysa dessa personer om att begrepp som tjänsteman, inte innebär att personen tillhör ett särskilt kön, framför att försöka förändra språket. Namnen på partiorganisationens befattningar är däremot inte en fråga för Landsdagarna att besluta om....
Språkvetare är hyfsat ense om att "man" kan tolkas som människa. Att de gemensamt skulle vara för att "tjänsteman" bör behållas och inte ersättas med "tjänsteperson" är inte sant, tvärtom. Principiellt är det rätt att byta till "tjänsteperson" även om det förvisso inte är en av de viktigaste reformerna. När det gäller att byta "man kan tycka" till "en kan tycka" gör jag inte det därför att det senare enligt min subjektiva bedömning är språkligt fult.