söndag 26 juli 2009

Pressmeddelande om min HBT-rapport sommaren 2009.

Pressmeddelande 2009-07-26

- Det är glädjande att de flesta partier nu vill jobba emot heteronormativiteten i samhället. Det är en norm som inte bara begränsar och försvårar för HBT-personer utan även för många heterosexuella som inte följer traditionella könsroller. Några partier, däribland Moderaterna, har visserligen ingen officiell åsikt om heteronormen men det är bara Sverigedemokraterna som menar att den är något positivt för samhället. Det berättar Bengt Held som en kommentar till att Dagens Nyheter för sjunde året har publicerat en artikel om hans HBT-rapport i samband med Stockholm Pride. Dagens Nyheters artikel är bara med i papperstidningen (sidan 10)

Ska man sammanfatta rapportens resultat blir det enligt följande. Jag har gett partierna poäng efter om de säger "ja", "möjligen" och "nej" till 10 viktiga aktuella HBT-reformer. Dessutom har jag frågat dem vad de har för officiell åsikt om heteronormen i samhället. Maxpoäng är 20p.

Centerpartiet 20p Emot heteronormen
Folkpartiet 20p Emot heteronormen
Vänsterpartiet 20p Emot heteronormen
Miljöpartiet 20p Emot heteronormen
Feministiskt initiativ 20p Emot heteronormen
Socialdemokraterna 18p Emot heteronormen
Moderaterna 10p Ingen officiell åsikt om heteronormen
Kristdemokraterna 9p Ingen officiell åsikt om heteronormen
Sverigedemokraterna 6p För heteronormen

- I år har Stockholm Pride, som startar imorgon, "Hetero" som tema och då kan det vara befogat att granska partiernas åsikter om heteronormen. Vad jag vet är det första tillfället som Socialdemokraterna och Centerpartiet offentligt kritiserar heteronormen. Socialdemokraterna är för övrigt det parti som svängt mest i positiv riktning det senaste året och de är nu tydligt HBT-vänligare än Moderaterna som i princip inte sagt ja till någon ny HBT-reform sedan 2007, förklarar Bengt Held.

- Moderaterna ska ha en eloge för att de har varit med och genomfört en könsneutral äktenskapslag i konflikt med ett annat regeringsparti, Kristdemokraterna. Men m förtjänar kritik för sitt ointresse för att förbättra situationen för transpersoner. Jag har gjort HBT-rapporter i ca 10 år och det här är första tillfället som ett parti, Moderaterna, varken säger ja eller nej till några nya HBT-reformer utan svarar "möjligen" till allihopa. Det borde vara i Moderaternas eget intresse att de fram till nästa sommar, valåret 2010, säger ja till fler reformer om de ska få trovärdighet som ett parti som förutom att vara homo- och bivänligt även är transvänligt, avslutar Bengt Held.

För frågor och kommentarer maila eller ring

Bengt Held

Info om Bengt Held. Är 43 år och bor i centrala Malmö. Har tidigare varit ledamot för Folkpartiet i kommunfullmäktige i Malmö och regionfullmäktige i Skåne 2002-2006 men är idag inte med i något politiskt parti. Är sedan 2007 engagerad i Amnestys HBT-grupp i Malmö. Ansvaret för rapporten är dock helt Bengt Helds och inte Amnestys. Bengt Held har sedan juni 2009 även en egen blogg, "Helds HBT-nyheter", där det i princip varje dag publiceras nyheter från Sverige och andra länder. Bloggen är inte partipolitisk utan syftar till att ge fakta och argument i HBT-debatten.

Länk till bloggen "Helds HBT-nyheter"

http://www.bengtheld.blogspot.com/

Uppdatering 1

Även Svenska Dagbladet har idag en artikel med koppling till Stockholm Pride. De har frågat olika folk vilka HBT-reformer som de gissar blir viktigaste de närmaste åren. Det verkar som att de flesta delar min analys att det nu är dags att fokusera mer på transrättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar