lördag 31 juli 2010

Kd och sd vill avskaffa två HBT-reformer. Men accepterar förbud mot homohets.

Här är de sista delarna av min rapport om partiernas och ungdomsförbundens HBT-politik 2010.

5. Partiernas och ungdomsförbundens åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej.

2010 Sd är ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den. Kdu är emot en könsneutral äktenskapslag och vill avskaffa reformen. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier och ungdomsförbund är för reformen.

Närståendeadoptioner för samkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej.

2010 Alla partier och ungdomsförbund är för reformen.

Internationella homoadoptioner.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej.

2010 Kd, sd och kdu är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier och ungdomsförbund är för reformen.

Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker.

Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej.

2010 Kd, sd och kdu är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier och ungdomsförbund är för reformen.

Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Riksdagen röstade ja till reformen 2008. Alla partier sa ja.

2010 Muf är emot att grupper (kön, etnicitet, sexuell läggning etc.) ska vara med i lagar mot diskriminering. Övriga partier och ungdomsförbund är för reformen

Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen (1 kapitlet)

Riksdagen röstade ja till reformen 2002. Alla partier sa ja.

2010 Muf är emot att grupper (kön, etnicitet, sexuell läggning etc.) ska vara med i lagar mot diskriminering. Övriga partier och ungdomsförbund är för reformen.

Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.

Riksdagen röstade ja till reformen 2002. M och kd sa nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.

2010 Cuf, luf och kdu vill avskaffa hetslagen helt men när lagen är kvar ska den även skydda homosexuella och bisexuella. Muf vill avskaffa hetslagen helt och har inte någon åsikt om lagen ska skydda homosexuella och bisexuella när den är kvar. Övriga partier och ungdomsförbund är för att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella. Även m och kd är för lagen som den är idag.

HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genèvekonventionen.

Riksdagen röstade 2006 ja till reformen. Alla partier sa ja.

2010 Alla partier och ungdomsförbund är för reformen. Även Sverigedemokraterna som dock vill strama åt flyktingpolitiken generellt vilket även skulle påverka HBT-flyktingars möjlighet att få asyl.

Det är alltså två partier och ett ungdomsförbund som vill avskaffa HBT-reformer.

Kd, sd och kdu.

Partiprogrammen

S, m, c, fp, v, mp och fi har med HBT-rättigheter i partiprogrammen. Kd har med att diskriminering av homosexuella och bisexuella inte är acceptabelt men de säger också nej till en könsneutral äktenskapslag i programmet.

Slutord

Det här är alltså en rapport om vad partier och ungdomsförbund har för åsikter om HBT-politiken 2010. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information till alla, homosexuella, bisexuella och heterosexuella, om vilka partier som är HBT-vänliga.

Bengt Held
Malmö
Juli 2010

Källor:

Civilutskottets, konstitutionsutskottets, utrikesutskottets, socialutskottets och justitieutskottets betänkanden i riksdagen 2006-2010.
Voteringsprotokoll i riksdagen.
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter.
Grundlagsutredningen.
Könstillhörighetsutredningen.
Socialstyrelsens utredning av könstillhörighetslagen.
RFSL:s hemsida.
Partiernas partiprogram.
Partiernas och ungdomsförbundens hemsidor.
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika riksdagspartier och ungdomsförbund.

Referenspersoner för partier och ungdomsförbund:

Fredrik Lundh, Socialdemokraterna
Olof Lavesson, Moderaterna
Maria Kornevik-Jakobsson, Centerpartiet
Barbro Westerholm, Folkpartiet
Michael Anefur, Kristdemokraterna
Lise-Lotte Olsson, Vänsterpartiet
Ulf Holm, Miljöpartiet
Erik Almqvist, Sverigedemokraterna
Stina Sundberg, Feministiskt initiativ
Ellinor Eriksson, ssu
Niklas Wykman, muf
Magnus Andersson, cuf
Rebecca Bakszt, luf
Charlie Weimers, kdu
Ida Gabrielsson, uv
Maria Ferm, gu


Uppdatering 1.

Nya artiklar med koppling till HBT.

Dagens Nyheter

Glittrig parad lockade politiker.

Sydsvenska Dagbladet.

Bilder från Prideparaden.

Expressen

Prideparaden lockade politiker.
Statsministern valde bort paraden.

Qx

40 000 gick i paraden.

Dagen

RFSL Ungdom "Maria Larsson struntar i HBTQ-ungdomar".

Fem ungdomsförbund för alla HBT-reformer. Men inte muf och kdu.

Det här är kapitel 4 från mina nya rapport om partiernas och ungdomsförbundens HBT-politik.

4. Ungdomsförbundens åsikter om HBT-politiken.

Jag har granskat vad riksdagspartiernas ungdomsförbund har för åsikter om de 8 HBT-reformerna.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet

Ssu är för alla 8 HBT-reformerna.

Moderata ungdomsförbundet

Muf är för 3 av HBT-reformerna.

Att avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Muf är emot 5 av HBT-reformerna.

Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
Att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.
Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Muf är emot att grupper (kön, etnicitet, sexuell läggning etc.) är med i lagar mot diskriminering, hets och hatbrott. Trots det kan man givetvis vara för att t.ex. transpersoner ska ha skydd av de lagarna när de är kvar. Men muf är emot att nya grupper ska få ett sådant skydd även när lagarna är kvar.

Centerns ungdomsförbund

Cuf är för alla 8 HBT-reformerna. De vill helt avskaffa hetslagen av yttrandefrihetsskäl men när lagen är kvar är de för att den ska skydda HBT-personer.

Liberala ungdomsförbundet

Luf är för alla 8 HBT-reformerna. De vill helt avskaffa hetslagen av yttrandefrihetsskäl men när lagen är kvar är de för att den ska skydda HBT-personer.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Kdu är för 6 av HBT-reformerna.

Att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Att hetslagen även ska skydda transpersoner. Kdu vill helt avskaffa hetslagen av yttrandefrihetsskäl men när lagen är kvar är de för att den ska skydda HBT-personer.
Att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.
Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Kdu säger möjligen till 2 av HBT-reformer.

Att avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ung vänster

Ung vänster är för alla 8 HBT-reformerna.

Grön ungdom

Grön ungdom är för alla 8 HBT-reformerna.


Uppdatering 1.

Nya artiklar med koppling till HBT.

Även Dagen skriver om de homohatande religiösa judar som betedde sig värre än åsnor vid Prideparaden i Jerusalem.

Dagens Nyheter

Politiker sparkas efter homohets.

Svenska Dagbladet

Politiker sparkas efter homohets.
Många kvar i jobbets garderober.
"Handlar om information och utbildning". Intervju med migrationsminister Tobias Billström (m)
"Kollegerna gav mig örhängen".

Sydsvenska Dagbladet.

Politiker sparkas efter homohets.

Expressen

Moderat förlorar uppdrag efter bloggkommentarer.

Även Cuf skriver om Stockholm Pride.

Det betyder att alla partipolitiska föreningar av betydelse i Sverige skrivit om Stockholm Pride i år förutom Moderaterna, Sverigedemokraterna, luf, kdu och grön ungdom.


Uppdatering 2.

Det är principiellt mycket intressant, och positivt, att Moderaterna i Botkyrka reagerade så snabbt och tvingade en av sina politiker att lämna sina uppdrag och sin kandidatur på listorna efter att vederbörande vidrigt nog låtsats som att bögar generellt vill ha sex med "småbarn".

Mycket har förändrats sedan 1990-talet. Ca 1998 var det en m-politiker som jämförde homosexuella med kleptomaner (folk som tvångsmässigt stjäl saker). Förlorade han sina förtroendeuppdrag? Kritiserade partiledningen i m honom och sa det var oacceptabelt? Nej, den enda reaktionen var att Gunnar Hökmark torrt konstaterade "Det där är inte Moderaternas åsikt". Moderaterna var då ökända för att vara helt ointresserade att argumentera emot homofientlighet även om folk i partiledningen nästan aldrig kommenterade homosexuellas rättigheter och sa något homofobt utan teg istället.

Men även bland de då hyfsat homovänliga partierna hade man problem. Tidningen Frisinnad tidsskrift vägrade 1997 att acceptera en annons från Homosexuella liberaler med motiveringen att det skulle orsaka obehag för deras läsare. Det var flera fp-politiker som var med i tidningens styrelse och som gav stöd åt tidningens vägran. I Socialdemokraterna vägrade flera vigselförrättare 1995 att bli partnerskapsförrättare, några av dem sa offentligt att "homosexualitet är onaturligt" som motivering till sin vägran. Och en s-politiker kallade Prideparaden 1998 för spridande av perversioner. Ingen av politikerna i s eller fp fick lämna sina uppdrag eller blev uteslutna från sina partier.

Vad jag vet var det bara en politiker som tvingades lämna sina uppdrag efter homofientliga uttalanden, en c-politiker som i media i mitten av 1990-talet sa att homosexuella inte borde få bli politiker eftersom det var ett hot mot samhället. Det var så extremt så det slutade med att lokalavdelningen tvingade honom att lämna sina politiska uppdrag.

Idag är det väl bara kd och sd som har acceptans för homofientliga kommentarer inom sina partier medan övriga partier av betydelse oftast markerar som Moderaterna i Botkyrka.

Nya artiklar med HBT-koppling.

Svenska Dagbladet

"Den enigaste debatten". Ledarartikel om partiledardebatten vid Stockholm Pride.

Dagen

Årets Prideparad igång.

Expressen

Babsans hälsning "Var glad - var gay".
I år hoppas man på deltagarrekord.

Aftonbladet

Prideparaden har börjat.
"Sluta blunda för HBTQ-ungdomar". Debattartikel av Felix König och Kasper Svensson från RFSL Ungdom.fredag 30 juli 2010

Kd låtsas (felaktigt) att ungdomar är konservativa.

Socialminister Göran Hägglund (kd) säger i Dagens Nyheter idag att han är beredd att lämna en proposition om en ny könstillhörighetslag.
Nu säger Göran Hägglund att Socialstyrelsens rapport kan komma att ligga till grund för ett lagförslag, om Alliansen vinner valet.

– Är det så att alla gör tummen upp kan det leda till att vi gör en del lagändringar. Är det så att den får kritik och det kommer fram många olika synpunkter bör vi nog ta ett varv till med samtal och överväganden om vad som bör vara vägen framåt.
Det är verkligen fascinerande att när det handlar om reformer som förbättrar för HBT-personer är Kristdemokraterna och Hägglund helt fixerade vid att det måste vara i princip total enighet för att regeringen ska lämna något förslag. Så resonerade kd också i äktenskapsdebatten för några år sedan. Det blir annars genomskinligt att det ofta har som syfte att fördröja viktiga reformer. Den borgerliga regeringen har de senaste åren lämnat många kontroversiella förslag, vårdnadsbidrag, förändringar av a-kassa och sjukförsäkring, privatiseringar av apotek etc. Inget fel principiellt i det. En regering har rätt att lämna förslag som en del ogillar. Det har tidigare s-regeringar också gjort. Men varför tycker kd att det inte ska vara möjligt inom HBT-området?

Det lagkrav som väckt skarpast kritik är det som tvingar transexuella att sterilisera sig om de vill byta juridiskt kön. Socialstyrelsens generaldirektör har kallat det för en rest från den svenska traditionen av tvångssteriliseringar. Göran Hägglund kallar det en mycket svår fråga.

– Det är ett ingrepp mot den kroppsliga integriteten och någonting som måste omgärdas med ett tryggt och bra regelverk så att det fungerar gentemot gruppen, men också gentemot det omgivande samhället, säger han.

När Göran Hägglund ska beskriva det som talar mot att ta bort steriliseringskravet hänvisar han till att de som skrev den nuvarande lagen ansåg det olämpligt att en person ska kunna sätta barn till världen och tillhöra ett annat kön än det personen föddes till.
Storbritannien, Spanien och flera andra länder har i flera år haft könstillhörighetslagar utan sterilitetskrav. Och vad jag vet har ingen man där fött barn trots det. Ofta hänvisar man till några extrema fall i USA där transsexuella män fött barn. Men att tvångssterilisera alla svenska transsexuella för att undvika den "risken" är inte proportionellt eller värdigt för den delen.
Hur ser du på ogiftkravet?

– Det borde kunna gå att möta, säger han och hänvisar till den nya lag som gör det möjligt för par av samma kön att vara gifta.
Det är väl bra att Hägglund nu konstaterar det. Även om han borde gjort det tidigare. Men hans attityd generellt till förändringar av lagen präglas av tveksamhet och ovilja att äntligen göra något. För det förtjänar Hägglund skarp kritik.

Dagens Nyheter skriver också om Prideparaden i Jerusalem. Motdemonstranter hade bilder av åsnor. Man skulle lätt kunna kommenterat det med att de homohatande religiösa judarna själva beter sig som åsnor. Men det vore faktiskt förolämpande - mot åsnorna.

Andra nya artiklar i Dagens Nyheter

"Vansinnigt viktigt att komma ut".
"Den vanliga människan", konst på Pride.

Expressen

Krav: Slopa skilda dass.
Hägglund öppnar för lagändring.
"Gudrun på Pride hån mot sexsäljare". Debattartikel av Alexander Bard och Oscar Swartz. Skicklig argumentation mot sexköpslagen. Rekommenderas.

Aftonbladet

"Sexflirten som misslyckades" Ledarartikel

I den kristna tidningen Dagen skriver kd-riksdagsledamöterna Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson i en debattartikel att deras parti är garanten för "de som har familj, arbetar och tar semester och lever sina liv som folk gör mest". Kritiken riktar sig mot "liberala och socialistiska kultursidor" som tydligen är något hot mot det där "verklighetens folk" ägnar sig åt. Det är samma populism som tidigare från kd. Visst är även jag som liberal emot den kvoteringshysteri som ibland råder, främst inom den röd-gröna oppositionen.

Men en sak är intressant när kd försöker representera de flesta ungdomars värderingar. De skriver själva så här i sin artikel.
På temat "Drömsamhället" har konsultföretaget Kairos Future frågat 13500 personer i åldrarna 15-25 hur deras framtidsdrömmar ser ut. Det viktigaste för flertalet ungdomar enligt denna undersökning är - att få tillvaron att gå ihop - att få ett bra jobb - hitta den rätta - att få barn. Det är alltså familjelivet som hägrar mest och ger högst status....

Ingen annan part har en så uttalad ambition och tilltro till familjernas självbestämmande och ansvarstagande som vi Kristdemokrater. Att tro och stötta familjen blir därför en självklar konsekvens av vår politik.Vi ställer oss frimodigt på familjernas sida.

Liksom majoriteten av landets ungdomar tror vi nämligen att Sverige mår bäst av trygga, strävsamma och fungerande familjer.

Har då ungdomar generellt samma konservativa värderingar som Kristdemokraterna? Låt oss granska Kairos Futures egen sammanfattning av den rapport som de två kd-politikerna hänvisar till.
När det gäller balansen mellan karriär och familj uppger 6 av 10 unga att ”Jag vill satsa på min karriär men vill samtidigt skaffa familj och dela ansvaret för barn och hushåll lika med min partner”. Mindre än 1 av 20 vill inte skaffa familj alls utan satsa allt på karriären, och 1 av 10 kan bara tänka sig skaffa familj om partnern tar huvudansvaret för barn och hushåll. Hemmafruar och hemmamän lär vi dock inte få se många av i framtiden: inte ens en av hundra unga uppger att ”Jag vill inte arbeta i framtiden eftersom jag vill lägga all min tid på familjen”
Det är visserligen sant att färre än 10 % vill satsa allt på karriären. Men det Sacrédeus och Johnsson inte berättar är att det är förre än 1 % som vill satsa allt på familjen. Det är extremt få ungdomar som har det ideal, "kärnfamilj där pappan jobbar och mamman är hemmafru", som delar av Kristdemokraterna argumenterar för.

I söndags avslöjades det i en ny opinionsmätning från Demoskop att 71 % bland ungdomar är för att samkönade par ska kunna adoptera barn. Sedan många år är det ännu högre andel bland ungdomar som är för en könsneutral äktenskapslag.

71 % för homoadoptioner. 1 % gillar vara hemmaman eller hemmafru. Nej kd, ungdomar är inte konservativa. Dessbättre.


Uppdatering 1.

Ännu ett parti skriver på sin hemsida om Stockholm Pride.

Piratpartiet.

Sydsvenska Dagbladet

"Ge fristad åt HBT-personer". Debattartikel av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) och EU-minister Birgitta Ohlsson (fp).
"Tredje juridiskt kön bör införas". Debattartikel av Josefin Brink (v) och Hans Linde (v).


Uppdatering 2.

Nya artiklar med HBT-koppling.

Dagens Nyheter

Tvångssterilisering kan slopas.
Pride på stadsteatern.

Svenska Dagbladet

Tvångssterilisering kan avskaffas.
Vill inte ha Prideflagga på kyrkan.

Expressen

Tvångssterilisering för könsbyte ska slopas.

Aftonbladet

"Ska bli lättare att byta kön".

Dagen

Göran Hägglund redo för beslut om transsexuella.
Politiker sparkas efter homohets. En m-politiker i Botkyrka har blivit tvungen avsäga sin kandidatur för m efter att ha spridit homofientliga kommentarer på en blogg.

S har förändrat sin HBT-politik mest, därefter fi, m och sd.

Här är kapitel 3 av min rapport om partiernas och ungdomsförbundens HBT-politik 2010.

3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2006 till 2010.

Alla partier har bytt åsikter inom HBT-politiken de senaste fyra åren. Så här har partierna förändrat sina åsikter från 2006 till 2010.

Socialdemokraterna +7p

Reformer som s sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet).
Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Moderaterna +4p

Reform som m sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet).

Reform som m sa nej till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Reform som m sa nej till 2006 och som partiet säger möjligen till 2006.

Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Centerpartiet +1p

Reform som c sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Folkpartiet +2p

Reformer som fp sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Kristdemokraterna +2p

Reform som kd sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Reform som kd ville avskaffa 2006 och som partiet accepterat 2010.

Närståendeadoptioner för samkönade par.

Vänsterpartiet +1p

Reform som v sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Miljöpartiet +1p

Reform som mp sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Sverigedemokraterna +4p

Reform som sd sa nej till 2006 och som partiet säger möjligen till 2010.

Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Reformer som sd ville avskaffa 2006 men som partiet accepterat idag.

Lagen om hets mot folkgrupp skyddar homosexuella och bisexuella.
Bastuklubbar är tillåtna.
Borgerliga vigselförrättare är skyldiga att även viga samkönade par.

Feministiskt initiativ +5p

Reformer som fi sa möjligen till 2006 och som partiet säger ja till 2010.

Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet).
Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Om man ska göra samma poängberäkning 2006 och 2010 får partierna följande poäng. Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 15p +1p 16p
Folkpartiet 14p +2p 16p
Vänsterpartiet 15p +1p 16p
Miljöpartiet 15p +1p 16p
Feministiskt initiativ 11p +5p 16p
Socialdemokraterna 8p +7p 15p
Moderaterna 6p +4p 10p
Kristdemokraterna 6p +2p 8p
Sverigedemokraterna 2p +3p 5p

torsdag 29 juli 2010

Kd-riksdagsledamot kopierar sd-retorik.

Kristdemokraterna har en minoritetsfalang som är tydligt homofientlig. Där hittar man människor som Lennart Sacredeus, Tuve Skånberg, Yvonne Andersson, Mikael Oscarsson etc. Och Anneli Enochson. Hon som för några år sedan i en intervju jämförde införande av homoäktenskap med att tillåta äktenskap med barn. Varför ska vi avskaffa könskravet och behålla ålderskravet för äktenskap frågade hon som om det vore något helt inkonsekvent. Hon attackerade sin partikollega Carina Liljesand för att hon fixade så att kd var med vid Regnbågspromenaden i Göteborg i maj i år.

Och nu är Enochsson framme igen. På sin blogg försöker hon argumentera som sd-politiker brukar göra. Varför har inte vi heterosexuella något skydd av hetslagen skriver hon? Ungefär som när Jimmie Åkesson frågar varför inte svenskar har skydd av samma lag.
Får man skriva så som jag gör nu i Sverige idag...eller är detta oxå hets mot folkgrupp, den homosexuella ? Förresten är homosexuella en folkgrupp??...tillhör jag isåfall då den hetersexuella folkgruppen som det är ok att hata eftersom vi inte omnämns i lagen om hets mot folkgrupp?
Som så ofta annars vet inte Enochson vad hon pratar om när ska kommentera något med HBT-koppling. Faktum är att det i lagen om hets mot folkgrupp är förbjudet att hetsa mot folk p.g.a. deras etnicitet, hudfärg, religion och sexuella läggning. Det är inte alltså inte med något som helst i själva lagen att den bara skulle skydda bögar och lesbiska. Eller etniska minoriteter för den delen. Att sedan jurister tolkar lagen så är en annan sak och det kan man givetvis ha åsikter om. Precis som man kan vara emot hetslagen av yttrandefrihetsskäl.

Men något generellt resonemang för inte Enochson. Hon har tydligen inga problem med att judar har skydd av hetslagen medan kristna antisemiter inte har det. Däremot att bögar och lesbiska har det men inte heterosexuella homofober.

Sedan använder hon ett gammalt argument som var vanligt från kd på 1990-talet emot att homosexuella skulle få skydd av hetslagen. De är inte någon folkgrupp sa man. Men invandrare är inte heller någon folkgrupp, trots det har den kollektiva gruppen invandrare haft skydd av hetslagen sedan början av 1980-talet då en enig riksdag röstade ja till det. Och även muslimer har sedan lagens start 1948 haft skydd av lagen trots att de inte heller är någon folkgrupp.

Faktum är att ingen som kritiserat Stockholm Pride någonsin blivit åtalad för hets, och definitivt inte dömd för det. T.o.m. den ökände pastorn Åke Green blev friad trots vidriga kommentar om att homosexualitet är en cancersvulst i samhället. Enochson försöker låtsas vara offer när hon har ett ansvar för sitt spridande av intolerans och hat mot HBT-personer och HBT-festivaler.

I rättvisans namn ska det sägas att kd idag är för lagen om hets mot folkgrupp som den är. Men den homofientliga falangen i partiet har tydligen ännu problem med att bögar och lesbiska fått samma juridiska skydd mot hets som judar och svarta.


Uppdatering 1.

Nya artiklar med koppling till HBT.

Även Expressen skriver om Annelie Enochsons homofientliga kommentarer. Med sådana vänner behöver Göran Hägglund och kd inga fiender.

Aftonbladet

"Straffa EU-länder som kränker minoriteter". Debattartikel av EU-minister Birgitta Ohlsson (fp)

Ulf Ekman i Livets ord kritiserar homofobi?

Ulf Ekman i Livets ord gör en radikal helomvändning i en ny debattartikel i Världen idag. Eller hur ska man annars tolka hans kritik emot de kd-politiker som är homofientliga?

Från hans debattartikel.
De ser på Sverige som en gång stort och starkt och rikt, men numera förfallet på grund av överhetens svek och homosexuellas destruktiva inflytande. Det är hög tid att vi återupprättar vår storhet och tar tillbaka det som egentligen är vårt, låter det som.

Alltså tillbaka till en svunnen guldålder, folkhemmet, där kärnfamiljen var normen i Sverige . Att på detta sätt försöka vrida klockan tillbaka är en omöjlig illusion...

Kd utgör därför inte ett seriöst alternativ för en kristen väljare som måste tro på rätten till frihet för den enskilde, ansvar och omsorg om alla medborgare och respekt för alla människors lika värde. Det är också dags att vi säger något positivt om den unika tillgång som många homosexuella är för Sverige och den självklara plats de har i vårt land som svenska medborgare.
Nej, bli inte chockade. Ulf Ekman har inte blivit någon queerteoretiker. Däremot kritiserar han i en ny artikel Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Artikeln var så bra retoriskt att jag bytte ut ordet sd mot kd, invandrare mot homosexuella och svenskt mot kärnfamiljen som norm i Sverige. Intolerans som intolerans.

Men det är avslöjande att det hade varit omöjligt för Ulf Ekman att skriva den alternativa versionen, han och Livets ord är själva bland de som mest envist sprider hat mot HBT-personer.

Ett betydligt homovänligare samfund är Svenska kyrkan. På sitt kyrkomöte förra hösten sa samfundet med betydande majoritet ja till att viga samkönade par. Därför är det spännande att kolla motionerna (förslagen) inför årets kyrkomöte. Jag hade faktiskt väntat mig flera motioner om att avskaffa beslutet från förra året och att Svenska kyrkan inte skulle tillåta nya vigslar av samkönade par. Hade gissat att det skulle lämnas in sådana motioner från Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan, konservativa nomineringsgruppen Frimodig kyrka.

Men faktum är att det bara lämnats en sådan motion till årets kyrkomöte. Dan Sarkar som är med i Frimodig kyrka och som är från Lunds stift har skrivit en motion med rubriken Riv upp vigselbeslutet. Hans yrkande är följande.
Kyrkomötet beslutar att Kyrkoordningen och Kyrkohandboken återgå till de formuleringar som gällde innan beslutet om könsneutrala vigslar trädde i kraft.
Argumenten i motionen är ungefär desamma som framfördes vid debatten på förra årets kyrkomöte av de som var emot att Svenska kyrkan ska förrätta vigslar för samkönade par. När det gäller konsekvenserna för Svenska kyrkans relation med andra samfund har Dan Sarkar dock svårt att få trovärdighet. Han skriver i motionen.
För svenska kyrkans roll i det ekunemiska arbetet har beslutet därför varit isolerande.
Men fakta är att det inte är något annat samfund som avbrutit sina relationer med Svenska kyrkan p.g.a. dess ja till homovigslar. Det avslöjade ärkebiskop Anders Wejryd till den kristna tidningen Dagen 22 juli i år.

Motionen från Dan Sarkar får nog bara stöd av en liten minoritet vid höstens kyrkomöte. Även en del som förra året röstade nej till homovigslar är nog idag negativa till att ett år senare ändra policyn igen.

Sedan är det även en HBT-vänlig motion till årets kyrkomöte. Det är Irene Gustafsson (s), Ann-Sofie Persson (s), Maria Abrahamsson (m), Marta Axner (c) och Karin Långström Vinge (folkpartister i svenska kyrkan) som gemensamt lämnat en motion med rubriken Utbildning i HBT-frågor. De yrkar på följande två saker.
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att utreda om en hbt-utbildning för kyrkomötets ledamöter skulle kunna möjliggöras.

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att uppmuntra stiften att starta utbildningar i hbt-frågor för anställda, ideella och förtroendevalda.
Det är en bra motion och det är nog möjligt att det blir majoritet för förslagen. Egentligen är det en given konsekvens att säga ja till det här efter att samfundet blivit för att förrätta samkönade vigslar.


Uppdatering 1.

Nya artiklar med koppling till HBT.

Dagens Nyheter

Därför ställer inte kd upp i debatten.
"Jag blev utskälld från scen när jag kom ut"
"Socialdemokraternas kreativitet har nått nya bottenrekord". Debattartikel av Charlie Weimers, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu). Han argumenterar där emot och raljerar om äldreboenden för HBT-personer.
Likaså är det ett tecken på naivitet när Carin Jämtin på fullaste allvar tycker att det skulle hjälpa att inrätta en hbt-avdelning på Stockholms Stadsmuseum och starta offentliga äldreboenden för äldre homo- bi- och transpersoner. Undertonen är tydlig: hbt-personer kan inte leva på samma sätt som vi andra eller ens tillsammans med oss andra, de måste hela tiden behandlas som en enskild grupp med helt andra intressen än övriga samhället.
Man kan givetvis diskutera om det är politiker som ska starta äldreboenden för vissa grupper men Weimers verkar negativ till sådana boenden generellt. Det säger alltså samme människa som envetet vurmar för religiösa friskolor. Då är det tydligen bra med separatism från övriga samhället. Som vanligt är knökkonservative Weimers inkonsekvent.

Charlie Weimers har varit ordförande för kdu i flera år. Men han har aldrig i något pressmeddelande eller någonsin på sin blogg skrivit om diskriminering, hatbrott och förföljelse av HBT-personer. Jo, idag gjorde han det, nog främst som ett alibi för att kritisera äldreboenden för HBT-personer. Däremot har Weimers ofta argumenterat för hur hemskt det vore om samkönade par skulle få ingå borgerliga äktenskap. Var och en får konstatera om familjen och samhället verkligen är försämrat som Weimers gissade skulle bli resultatet av en könsneutral äktenskapslag.

Weimers trovärdighet som "HBT-vän" är bara marginellt bättre än sd-ordföranden Jimmie Åkessons.

6 partier emot heteronormen. Sd för. M och kd tvekar.

Här är kapitel 2 i min nya rapport om partiernas och ungdomsförbunden HBT-åsikter 2010.

2. Partiernas och ungdomsförbundens åsikter om heteronormativitet.

Jag har skickat en enkät till partierna och ungdomsförbunden om vad de har för åsikter om heteronormativitet.

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer normala och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten).

Vilket alternativ av följande beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika normala och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika normala som övriga individer.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Här är partiernas och ungdomsförbundens svar.

Alternativ 1. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, muf, cuf, luf, ung vänster, grön ungdom.

Alternativ 2. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Moderaterna, Kristdemokraterna.

Alternativ 3. För heteronormen.
Sverigedemokraterna.

Kdu vägrar svara något av alternativen. De lämnade följande kommentar. "Vi menar att frågeställningen sker utifrån ett ideologiskt axiom som vi inte kan ställa upp på, och kan därför inte svara."

Nya artiklar med koppling till HBT.

Dagens Nyheter.

Kritiserade sterilisering i Pridetal.
För Jan-Olov Madeleine är könsidentitet inget problem.

Svenska Dagbladet

"Pridehuset måste inte vara debattens norm". Ledarartikel

Expressen

"Har samhället sagt ja till könsbyte, måste man ställa upp på allt".
"Problematisk hatbrottsplag". Ledarartikel

Aftonbladet

"Kom igen Pride, låt oss få dansa i neon ikväll". Krönika av Ronny Larsson.

Qx

I år väljer du bäst och sämst. Om att folk kan sms-rösta om vem som ska få "regnbågspris" och "rosa tistel-pris" av RFSL Stockholm. Tre alternativ är nominerade i respektive kategori.

onsdag 28 juli 2010

Fp:s nya HBT-rapport har flera bra förslag men ett sakfel.

Flera av riksdagspartierna och deras ungdomsförbund har med info om vad de ska göra på Stockholm Pride.

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna (hemsidan för deras avdelning i Stockholm)
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Ssu
Muf
Ung vänster

Moderaterna, Cuf, Luf, Kdu och Grön ungdom har (ännu) inte skrivit om Stockholm Pride på sina respektive hemsidor.

Folkpartiet har idag presenterat rapporten Liberal agenda för HBT-rättigheter som innehåller tre nya förslag, om hatbrott, flyktingar och EU.
Formulera en bred handlingsplan mot hatbrott med avseende på sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet m.m. Handlingsplanen ska formulera ett antal konkreta åtgärder för att alla berörda aktörer – både rättsväsendet, andra statliga och kommunala myndigheter samt frivilligorganisationer – ska kunna höja sina ambitioner och förbättra samarbetet....

Utvärdera hur den nya utlänningslagen, som innebär att personer som har välgrundade skäl att frukta förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska få flyktingstatus, har tillämpats i praktiken. Förtydliga lagen om detta visar sig nödvändigt....

EU:s människorättsbyrås kartläggningar av hbt-personers och andra minoriteters situation bör bli föremål för en formell behandling i EU:s ministerråd och även granskas i offentliga utfrågningar i Europaparlamentet. Om parlamentet konstaterar att det har skett grova överträdelser av ett lands MR-åtaganden, ska EU-kommissionen bemyndigas att vidta ekonomiska åtgärder. Det medlemsland som nonchalerar hbtpersoners eller andra minoriteters rättigheter får därför en effektiv påtryckning på en punkt där det känns – i plånboken.
I övrigt är det gamla välkända krav från Folkpartiet bl.a. att länder i EU ska vara skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Folkpartiet ska ha en eloge för att man i den här rapporten tydliggör HBT-personers rättigheter. Tyvärr har inget annat riksdagsparti gjort något motsvarande hittills den här veckan men det är möjligt det blir fler sådana här rapporter de närmaste dagarna från andra partier.

Även i sak är förslagen generellt vettiga. Man kan dock ha en del invändningar av andra orsaker. För det första bör Folkpartiet förklara varför man inte genomfört flera av de här förslagen redan eftersom man faktiskt är med i regeringen sedan 2006. Visst, jag vet att man inte kan få igenom allt och det förväntar jag mig inte. Och den borgerliga regeringen har haft ungefär samma reformtempo som tidigare socialdemokratiska regeringar d.v.s. gjort en del bra, försummat en del och i vissa delar inte förändrat tillräckligt.

Men ett tydligt exempel där Folkpartiet förtjänar allvarlig kritik är könstillhörighetslagen där de (och Centerpartiet) inte tillräckligt prioriterat att få Göran Hägglund och Socialdepartementet att lämna en proposition om en frihetligare könstillhörighetslag. Trots att det är tre år sedan den Könstillhörighetsutredningen lämnade sin rapport har Moderaterna och Kristdemokraterna ännu inga åsikter om hur man ska förändra lagen för att göra det enklare för transsexuella. Givetvis har också fp och c ett ansvar för att att man inte kunnat enas om gemensamma förslag.

Sedan är det ett sakfel i Folkpartiets rapport.
Den nya lärarutbildningen bör ge goda möjligheter till att stärka lärarnas kompetens i att undervisa om sex ochsamlevnad.
Den där meningen är direkt felaktig. Faktum är att många försökte få regeringen att göra information om sex och samlevnad till en obligatorisk del i den nya lärarutbildning som regeringen lämnade en proposition om för några år sedan. Men Lars Leijonborg (då högskole- och forskningsminister) argumenterade tydligt emot det och tyckte inte det var lämpligt att alla lärare måste få lära sig om sex och samlevnad på sin lärarutbildning.

Det är en gåta att ansvariga fp-politiker kan sprida sådana felaktigheter i en annars bra och seriös rapport.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter

"Inför könsneutrala toaletter och kommunala HBT-boenden för äldre". Debattartikel av Carin Jämtin (s) och Dag Larsson (s).
Homosexuell katolik utmanar Berlusconi.

Svenska Dagbladet

Prideinvigning "Tack Barbro".
Fp vill stärka minoriteters rättigheter inom EU.

Expressen

Nu startar Pridefestivalen.

Dagen

Prideinvigning "Tack Barbro".


Uppdatering 2.

I mitt HBT-nyhetsbrev för februari 2009 kritiserade jag regeringen och Lars Leijonborg för hanteringen av "sex och samlevnad" i lärarutbildning. Alltså det som Folkpartiet i sin nya rapport säger nog ska fungera bra.

Från HBT-nyhetsbrevet februai 2009.

4. Att högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) är ointresserad av att göra "sex och samlevnad" obligatoriskt inom lärarutbildningarna är ansvarslöst mot eleverna.

Lars Leijonborg tycks vara nöjd om de flesta elever får sin första information om sex och samlevnad vårterminen i årskurs 9. Jag kan inte tolka hans uttalanden i en riksdagsdebatt 23 januari i år annorlunda än så. Han t.o.m. hänvisar till att elever ju kan få sådan information i gymnasiet också. Detta trots att vi vet att många elever har sina första sexuella kontakter före 15 års ålder. Och när det gäller information om homosexualitet och bisexualitet är det givetvis viktigt med bra sådan redan före åk 9 både för att ge möjlighet till en trygg identitet åt homo- och bisexuella elever och för att påverka attityder bland heterosexuella elever. Dessutom säger tyvärr Lars Leijonborg, precis som utredningen "En hållbar lärarutbildning", nej till att sex och samlevnad ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningar.

Orsaken till debatten i riksdagen var att riksdagsledamoten Désirée Pethrus-Engström (kd) hade lämnat en interpellation (fråga) till utbildningsministern om att förbättra lärarutbildningarna så att alla lärare får bra utbildning om sex och samlevnad. En rapport från RFSU visar att det bara är 6 % av lärarna som själva fått utbildning i sex och samlevnad vid sin lärarutbildning. Hur ska de då kunna förmedla den viktiga information till sina elever?

Inte heller är det lämpligt, som Leijonborg antyder, att skolor bör vara hänvisade till kunskap utifrån, det må vara RFSL, RFSU, sexrådgivare eller någon annan. Givetvis är den typen av besök viktiga i sig för många skolor men de kan ju bara vara ett komplement till den information som läraren ger sina elever.

Sedan hänvisar Leijonborg till att föräldrarna till eleverna är viktiga. Visst både kan och bör föräldrar visa sin del av ansvaret men vi vet att många inte gör det, en del kanske av religiösa orsaker vägrar diskutera det med sina barn. Då är skolans information desto viktigare.

Nog är det besynnerligt att kemiska formler som elever ganska sällan har praktisk nytta av som vuxna av många politiker tycks vara betydligt viktigare att lära ut än sex och samlevnad som är centralt för de flesta människor.

Visst säger Lars Leijonborg i riksdagsdebatten att informationen om sex och samlevnad till eleverna är viktig men vad skulle han annars säga? Att den är oviktig? Oavsett vad han tycker vore det ju politiskt omöjligt att göra ett sådant uttalande i Sverige 2009. Istället är det ju vad man vill göra i praktiken för att förbättra situationen som är avgörande för trovärdigheten. Och där är Leijonborgs interpellationssvar oacceptabelt ointresserat av att förändra nuvarande situation inom lärarutbildningarna och på skolorna.

Länk till riksdagsdebatten om sex och samlevnadsinformation i skolorna. Debatten är §9 från riksdagsprotollet 23 januari 2008.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2008/09:62

Länk till RFSU:s pressmeddelande "Ett svek mot eleverna" 3 december 2008 om att utredningen "En hållbar lärarutbildning" inte vill göra sex och samlevnad till en obligatorisk del av lärarutbildningarna.

http://www.rfsu.se/081203__ett_svek_mot_eleverna.asp

Uppdatering 2.

Eftersom Sverigedemokraterna i två artiklar senaste veckan försökt flirta med HBT-personer vill jag återigen redovisa hur många poäng partierna får i den HBT-rapport jag publicerat 28 juli. Partierna får poäng efter hur många reformer de är för (+2p), tveksamma till (+1p) och emot (0p). Partier som vill avskaffa HBT-reformer får minuspoäng (-1p). Jag redovisar även om de är för, emot eller inte har någon officiell åsikt om heteronormen.

Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p. Emot heteronormen
Folkpartiet 16p. Emot heteronormen.
Vänsterpartiet 16p. Emot heteronormen.
Miljöpartiet 16p. Emot heteronormen.
Feministiskt initiativ 16p. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna 15p. Emot heteronormen.
Moderaterna 10p. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Kristdemokraterna 8p. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Sverigedemokraterna 6p. För heteronormen.

Givetvis måste inte HBT-personer främst välja parti efter hur dess politik är för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Men det är enkelt att konstatera att av partier av betydelse i Sverige har sd ännu den sämsta HBT-politiken.

Och sd har inte bara problem med homofientlighet i sin avdelning i Karlstad, partiet där vill förbjuda gayparader vilket skulle betyda en allvarlig inskränkning av demonstrationsfriheten förutom att vara oacceptabelt diskriminerande mot HBT-personer. Även i Stockholmsområdet (den del av Sverige som generellt är HBT-vänligast) avslöjar sig partiet vara allt annat än HBT-vänligt. Även om de iofs inte är lika extrema som sina partikamrater i Karlstad.

Sd Västra Södertörn kommenterar bl.a. följande om Stockholm Pride.
Vi vet utmärkt väl att alla måste hylla den aktuella Pridefestivalen för att inte framstå som bigott homofob. Nu är det så att man kan känna motvilja mot den cirkus och porrfestival som Pride faktiskt är, utan att vara homofob eller på något sätt vilja diskriminera sexuella minoriteter.
Det är samma inskränkta och hatiska retorik där man är fixerad vid de mest extrema delarna av festivalen. Att de allra flesta som besöker festivalen är helt påklädda och ganska "Svenssonaktiga" struntar man i.
Att våra rikspolitiker mangrant ställer upp på att delta i denna obscenitets-cirkus (undantaget Göran Hägglund och Göran Persson), gärna fotograferandes med en spektakulär läderbög, är inte förvånande. Det mediala etablissemanget har stor makt i dagens Sverige. Det kan inte vara rädsla för att tappa röster som våra politiker väljer att ställa upp på denna orgie i obsceniteter, det finns enbart röster att tappa på att ställa upp, och röster att vinna på att vägra deltagande.
Jaså, de gissar det. Faktum är att Göran Perssons parti gjorde ett mycket dåligt val efter att han bojkottade att vara med vid partiledardebatten som Stockholm Pride arrangerade 2006. Och Göran Hägglund har dåliga opinionssiffror idag efter att partiet varit frånvarande från festivalen varje år förutom när Hägglund var med i en partiledardebatt 2006. Inte för att jag tror respektive partis resultat främst beror på att de inte besökt Pride men sd lär få mycket svårt att bevisa att partier skulle tjäna på att inte vara med där.

Partiernas åsikter om 8 viktiga aktuella HBT-reformer.

Här är kapitel 1 från min rapport om partiernas HBT-politik 2010. Publicerar de andra kapitlen de närmaste dagarna här på bloggen.

1. Partiernas åsikter idag om 8 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ är de partier utanför riksdagen som haft bäst opinionssiffror de senaste åren. Piratpartiet är dock principiellt emot att skaffa sig åsikter om politiken generellt och därför har jag lämnat dem därhän. Det betyder att jag förutom riksdagspartierna granskar Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
c = centerpartiet
fp = folkpartiet
kd = kristdemokraterna
v = vänsterpartiet
mp = miljöpartiet
sd = sverigedemokraterna
fi = feministiskt initiativ


1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska "byta kön" måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. 2005 tillsatte dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning om lagen. Den presenterade sin rapport mars 2007. Alla riksdagspartier var för utredningen. Sista remissdag var november 2007. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till ny könstillhörighetslag trots att det är mer än tre år sedan könstillhörighetsutredningen presenterade sin rapport. Sedan har Socialstyrelsen startade en utredning om könstillhörighetslagen. Utredningen lämnade sin rapport 30 juni 2010.

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få juridiskt byta kön. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön. I praktiken betyder det tvångssteriliseringar av transsexuella.

Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslog ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön. Könstillhörighetsutredningen föreslog dock att sterilitetskravet skulle ersättas av ett kastrationskrav, något som Socialstyrelsens utredning inte föreslog.

Flera länder bl.a. Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att juridiskt byta kön även om de inte är sterila eller opererat sig.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön. Många länder i Europa har inte den typen av krav.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det var att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade vilket inte var tillåtet då i vissa länder. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige.

Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön i Sverige. Idag är det bara ett fåtal länder i Västeuropa som har medborgarskapskrav för juridiska könsbyten.

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

Ja: s, m, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen ”Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen röstade dock nej till det. Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008 föreslog ett införande av förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet. Representanter för alla riksdagspartier i utredningen var eniga om det.

Sedan har regeringen lämnat en proposition, En reformerad grundlag, som innehåller bl.a. ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. En enig riksdag röstade ja till det maj 2010. För att förslaget ska bli verklighet måste dock riksdagen rösta ja till det igen efter riksdagsvalet i höst eftersom det är en grundlagsförändring.

Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. Flera länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning, Några av dem är Portugal, Sydafrika, Ecuador, Bolivia och Thailand.

5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Ja: c, fp, v, mp, fi
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a. könsidentitet.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen. m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: kd, sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. De vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Kristdemokraterna vill sedan visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. De vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2010. Maxpoäng 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna 8p (10p-2p)
Sverigedemokraterna 6p (8p-2p)

Rapport om partiernas HBT-politik 2010.

Pressmeddelande 2010-07-28

- Det är glädjande att konstatera att det nu är majoritet i riksdagen för nästan alla HBT-reformer. Socialdemokraterna är det parti som svängt mest i positiv riktning de senaste fyra åren och är idag i praktiken lika HBT-vänliga som Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så var det inte tidigare då s tvekade om många reformer. Moderaterna är nu för alla reformer för homosexuella och bisexuella men svarar "möjligen" till flera reformer för transpersoner.

Det säger Bengt Held i en kommentar till den rapport om partiernas HBT-politik som han publicerar idag. För åttonde året har Dagens Nyheter idag en artikel om den rapport som Bengt Held brukar publicera varje år i samband med Stockholm Pride.

Några andra intressanta resultat från rapporten..

- Fem partier och fem ungdomsförbund är för alla HBT-reformer och även officiellt emot heteronormen i samhället. Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, cuf, luf, ung vänster och grön ungdom.

- Socialdemokraterna (+7p) är det parti som svängt mest i positiv riktning de senaste åren, därefter Feministiskt initiativ (+5p), Moderaterna (+4p) och Sverigedemokraterna (+4p).

- Socialdemokraterna och Moderaterna är nu för alla reformer för homosexuella och bisexuella men m svarar "möjligen" till sex transreformer och s svarar "möjligen" till en transreform. Socialdemokraterna är emot heteronormen medan m ännu inte har någon officiell åsikt om den.

- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har oftast gemensamma åsikter om HBT-reformer. Sd är dock för heteronormativitet medan kd som parti inte har någon åsikt om heteronormen.

- Den röd-gröna oppositionen är i sin helhet HBT-vänligare än den borgerliga alliansen. Det är även mer oenighet om HBT-politiken inom den borgerliga alliansen än inom den röd-gröna oppositionen. Orsaken till det är främst att kd ännu är emot eller tvekar när det gäller flera HBT-reformer.

- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan sagt ja till.

- Muf är emot heteronormen men är även negativa till att fler grupper ska få skydd av lagarna mot diskriminering och hets.

- Kdu tvekar om att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen men är för att ge transpersoner skydd av hetslagen när lagen är kvar.

Fakta om Bengt Held. Är 44 år och bor i Malmö. Driver bloggen Helds HBT-nyheter, där han nästan varje dag publicerar nyheter om HBT-rättigheter. Engagerad i Amnesty Internationals HBT-grupp i Malmö. Bengt Held har dock helt ansvaret för den här rapporten, inte Amnesty International. Har tidigare varit kommunfullmäktigeledamot i Malmö och regionfullmäktige i Skåne men är idag inte medlem i något parti.tisdag 27 juli 2010

Sd accepterar könsneutral äktenskapslag.

I en intervju i Dagens Nyheter måndagen 26 juli säger Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson att partiet nu accepterar den könsneutrala äktenskapslag som Sverige har sedan 1 maj 2009.
Hur står ni i vigselfrågan?

– Vi var motståndare till att ändra äktenskapsbalken. Men sedan ändringen genomfördes anser vi inte att den ska ändras tillbaka till det gamla.

Ska homosexuella få adoptera?

– Det är vi motståndare till fortfarande av det skälet att en adoption aldrig är okomplicerad. Här tillför man ytterligare ett komplicerat element.
Sd är principiellt ännu emot reformen och tycker att samkönade par borde nöja sig med en partnerskapslag. En diskriminerande politik. Trots det är partiets accepterande av reformen inte oviktig. Det är ännu ett tecken på att opinionen i Sverige blir allt mer HBT-vänlig och att det påverkar även partier som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Även kd har för övrigt accepterat principen om att lagen ska vara könsneutral även om de fånigt nog ännu säger sig vara för att avskaffa ordet äktenskap från lagboken i syfte att hindra samkönade par från att ingå borgerliga äktenskap. Sedan flera år är Sverigedemokraterna för närståendeadoptioner för samkönade par och för någon månad sedan sa också kd ja till den reformen.

Det här betyder att kd och sd nu "bara" vill avskaffa två reformer för homosexuella och bisexuella, dels homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner) och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

2006 röstade en enig riksdag ja till att människor som flyr till Sverige därför att de är förföljda p.g.a. sexuell läggning eller kön (i den dåvarande s-regeringens proposition förtydligades det att kön ska tolkas både biologiskt och socialt alltså ge ett skydd för transpersoner) ska kunna få asyl som konventionsflyktingar.

Då var Sverigedemokraterna negativa till förändringen. Sedan har de tvekat i några år och nu säger sd ja till att HBT-flyktingar ska få asyl enligt Genèvekonventionen. Men det är också viktigt att notera att sd vill strama åt flyktingpolitiken generellt, de beräknar själv att bara 10 % av de som idag får asyl i Sverige skulle få det med deras politik. Det skulle givetvis även drabba HBT-flyktingar från länder som Irak och Iran där de riskerar att mördas eller bli allvarligt förföljda om de skickas tillbaka.

Kd och sd är för lagarna mot diskriminering (sexuell läggning och könsidentitet) och hets (sexuell läggning) som Sverige har.

RFSL kommenterar i Dagens Nyheter Sverigedemokraternas HBT-politik. Jag håller med om deras analys att sd främst använder HBT-rättigheter som något som är lämpligt för deras kampanjer mot vissa invandrargrupper. Samtidigt så är det orsak att vara kritisk även emot RFSL och att de ofta tiger om muslimsk homofientlighet som är ett allvarligt problem mot HBT-personer bl.a. i en del förorter.
I höstas ordnade RFSL en paneldiskussion om SVT-dokumentären ”Sämre än djur”, som visas igen i augusti. Den handlar om två homosexuella ungdomar som tvingas gå under jorden av rädsla för sina muslimska familjer.

Arabiskt initiativ och RFSL reagerade och tyckte islam pekades ut på ett onyanserat sätt.

– Det är inget fel att ta upp hedersproblematiken. Men med en växande islamofobi var det ett olyckligt val att låta alla offer och förövare vara muslimer.

– Man kunde ha gett en bredare bild utan att förminska vad de här personerna varit utsatta för.
Kul att Westerlund snackar om alla. Det handlade om två HBT-personers situation. Och även om hedersrelaterat våld även existerar bland vissa kristna grupper (bl.a. på Västbanken och på Sicilien) så är problemen vanligast bland muslimska grupper. Ibland är det som om vissa (RFSL, Arabiskt initiativ etc.) fått för sig att man inte ska tala om de problem som existerar, man ska försöka låtsas som att hedersrelaterat våld är lika vanligt i Norge som i i Pakistan. Vem gynnas av en sådan förfalskning? Folk genomskådar lätt sådana lögner och det gynnar partier som Sverigedemokraterna. Även om RFSL nog menar väl blir det ofta kontraproduktivt.

Även Arabiskt initiativ blir intervjuade i Dagens Nyheter. Jag ska säga att det givetvis är bra annars att den här typen av föreningar har bildats. Det är viktigt att det blir en mångfald av röster i HBT-rörelsen i Sverige. Och de har givetvis rätt i att det är ett problem med rasism och främlingsfientlighet även bland HBT-personer. Precis som det är problem med HBT-fientlighet även bland invandrare. Att man själv tillhör en minoritet är definitivt ingen garanti för att man blir tolerant mot andra minoriteter.

Migrationsverket har de senaste åren börjat erkänna att de ofta har stereotypa värderingar om HBT-personer. Och de försöker nu via intern utbildning förändra det. De har nog blivit bättre generellt men det är ännu allvarliga brister.

Och då hamnar vi till sist där vi började. Även om Sverigedemokraterna inte är ett HBT-vänligt parti kan de nog acceptera "blonda bögar i Stockholm city" om de är "diskreta" och inte är med i Prideparader. Men hur är solidariteten med mörkhåriga bögar och flator från Irak? Är de också våra medmänniskor?


Uppdatering 1.

Nya artiklar med koppling till HBT.

Dagens Nyheter
"Dags att inrätta mottagning för våldsutsatta män". Debattartikel av Birgitta Rydberg (fp)
Sydsvenska Dagbladet

Dagen
Mer av samma pride.


Uppdatering 2.

EU-minister Birgitta Ohlsson blir intervjuad i Dagens Nyheter om Stockholm Pride och HBT-rättigheter.

Från artikeln.
Pride har varit en arena för Birgitta Ohlsson ända sedan slutet av 1990-talet. Och engagemanget i regnbågsfrågor gör henne till en udda EU-minister.

– Det är ett svagt intresse för frågor som rör homo-, bi och transpersoners rättigheter bland mina EU-kollegor, tyvärr, säger hon till DN.se.

Insikten har nått henne när hon försökt väcka frågan inom EU om att samkönade familjer ska behandlas som vilka familjer som helst, även i länder där homoäktenskap inte existerar....

Är det lätt att vara queer i Sverige?
– Med tanke på kristdemokraternas kampanj om ”verklighetens folk” så finns det väl ett konservativt motstånd fortfarande....

Vilken hbt-fråga är viktigast i Sverige i dag?
– En fråga som jag kan tycka är 2010 års skam är tvångssteriliseringar av transpersoner som fortfarande förekommer i vårt land – att man för att få byta kön måste sterilisera sig.

Uppdatering 3.

"Sluta särbehandla enkönade par som köar för insemination". Debattartikel av Helene Sigfridsson (mp)


Uppdatering 4.


Svenska Dagbladet

Sd siktar in sig på HBT-röster.


måndag 26 juli 2010

Partier utanför riksdagen. Del 2. Vänster- och högerextrema partier.

Bland marxistiska partier till vänster om Vänsterpartiet är det två som är tydligt HBT-vänliga och varit med i gayparader i en del städer i Sverige, Rättvisepartiet socialisterna och Socialistiska partiet.

Rättvisepartiet socialisterna skriver på sin hemsida att de ska vara med i paraden på lördag. I sin Socialistisk guide till Stockholm Pride har de med HBT-vänlig argumentation men också en del som är mer tveksamt. Visserligen är jag liberal och de är socialister, vi har nog ofta helt olika värderingar, men trots det reagerar jag när de skriver saker som.
I Pride House kommer det även att äga rum en massa kulturella och politiska föreläsningar som inte bara handlar om individuell utveckling av den egna sexualiteten.

En massa kan vara mindre intressant för socialister – som de som hålls av liberaler, kyrkan och karriärcoacher. Men det finns en hel del intressanta föreläsningar som socialister borde ingripa i, trots att arrangörerna saknar klassanalys.
Vad menar de med "individuell utveckling av den egna sexualiteten"? Och varför kallar man det för "bara" som om det vore något oviktigt? All sexualitet som är frivillig måste väl vara individuell, eller menar Rättvisepartiet socialisterna att folk ska ha sex som en del av någon typ av klasskamp? Och blir det inte ganska fördomsfullt att förvänta sig att socialister inte kan vara intresserade av seminarier arrangerade av "kyrkan"? Det är ju många socialister som är kristna. Hade de förresten skrivit så även om det varit något muslimskt samfund vid Pridefestivalen, att socialister nog inte är intresserade av seminarier arrangerade av ett sådant samfund eller hade de kallat ett sådant resonemang för islamofobt? Då är de inte logiska och konsekventa.

Men Rättvisepartiet socialisterna är tydligt HBT-engagerade, för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner etc. vilket givetvis är bra. Samma åsikter har Socialistiska partiet som i sitt partiprogram från 2006 skriver bl.a. följande.
För att luckra upp kärnfamiljsnormen och göra många parallella samlevnadsformer möjliga och begripliga behövs ett nytt tänkande kring allt från medicinsk behandling, psykiatri, boendeformer, barnomsorg och arbetslagstiftning. Ett synsätt som inte låser fast sig vid fasta normer när det kommer till kön, sexualitet och föräldraskap är nödvändigt hos ett samhälle som vill ge utrymme åt människor att leva med vem eller vilka de vill.
Rättvisepartiet socialisterna och Socialistiska partiet skriver på sina hemsidor att de är för ett demokratiskt system med yttrandefrihet etc. Kommunistiska partiet, som tidigare hette Kpml (r), argumenterar däremot i sitt partiprogram för diktatur.
Socialismen innebär att borgarklassens diktatur i samhälle och stat under en övergångsperiod ersätts av arbetarklassens, av proletariatets revolutionära diktatur. Först under kommunismen, då de sista resterna av klassamhället utrotats, dör staten bort som ett organ för klassförtryck.
Inte nog med att partiet är för diktatur och förföljelse. De har aldrig haft med något om HBT-rättigheter i partiets program. På 1970-talet var partiet tydligt homofientligt när de kallade homosexuella relationer för "borgerlig dekadens". Idag har partiet nyanserat sig och är för bl.a. en könsneutral samlevnadslag. Men på sin hemsida skriver partiet i Våra viktigaste frågor.
Kommunisterna är för alla människors lika rättigheter och motsätter sig förtryck och särbehandling på grund av religiös tro eller sexuell läggning. All form av diskriminering måste bekämpas, genom såväl upplysning och lagstiftning. Människors religiösa övertygelse eller sexuella läggning är en privatsak, så länge den inte skadar någon annan.

Men kommunisterna motsätter sig de som försöker göra religion eller sexuell läggning till huvudfrågor. Istället sätter kommunisterna arbetarklassens enhet i första rummet. Vi är därför svurna fiender till alla krafter och politiska grupperingar som arbetar för att splittra upp arbetarklassen. Men en enhet måste byggas på respekt för olikheter varvid kommunisterna också bekämpar alla former av chauvinism och fördomar inom arbetarklassen.
Som om det vore någon "risk" att ett parti som aldrig skrivit något om homorättigheter i något program skulle göra det till partiets huvudfråga. Och det är avslöjande att de kallar engagemang för bögars och lesbiskas rättigheter för något som "splittrar arbetarklassen" och hotar "arbetarklassens enhet". Visserligen skriver de också att det syftar på religiösa grupper men där har de bl.a. med "kommunisterna bekämpar islamofobin". Det är tydligt att det är HBT-rörelsen som de inte tycker ska synas för mycket i deras parti och i samhället generellt.

Helt annorlunda resonerar de om rasism. Där är partiet, med rätta, mycket tydligt och har inte några resonemang om att det kan "splittra arbetarklassen" och hota "arbetarklassens enhet" när folk tydligt engagerar sig emot rasism.

Sverigedemokraterna brukar ofta kallas högerextrema. Orsaken till att jag inte har med dem i den här kategorin av extremistpartier är dels att de nyanserat sig något de senaste åren även om de ännu är ett tydligt främlingsfientligt parti. Men främst för att de är det största partiet utanför riksdagen och därmed passade bättre ihop bland partierna i förra bloggposten där fokus var på de som fick flest röster 2006.

Det parti i Sverige som idag främst bedriver en högerextrem, rasistisk och HBT-fientlig politik är Nationaldemokraterna. De är kända för att ha fått kommunfullmäktigemandat i Södertälje och ökända för att attackerat Prideparaden i Stockholm 2003 men faktum är att de minskade i valet 2006 och bara fick drygt 3 000 röster i hela Sverige, ca 0,06 %. Det är viktigt att konstatera att det är ett synnerligen marginellt parti även om deras budskap är vidrigt. I sin principförklaring (partiprogram), reviderad senast 2005, skriver Nationaldemokraterna bl.a. följande.
Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de är olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningen av dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sådan familj är i det närmaste en rättighet för varje barn.... Det viktiga arbete som framförallt kvinnan uträttar i hemmet skall inte negligeras eller förringas, utan lyftas fram som det förtjänstfulla och viktiga arbete det är.... Sunda familjeideal skall prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer skall inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer.
I avdelningen Frågor och svar skriver på hemsidan skriver partiet.
Varför kallar ni homosexuella relationer för perverterade?

Det är viktigt att den traditionella familjen utgör en odiskutabel norm för samhället, eftersom det är där kommande generationer blir till och fostras. Under tusentals år av människans utveckling har detta varit normen, de samhällen som inte haft denna norm har inte lyckats nå civilisationsframsteg eller till och med gått under. Till skillnad från normala familjer (mamma, pappa, barn) är homosexuella relationer onormala och ger uttryck för en defekt.


Samtidigt har även homosexualitet funnits i alla samhällen. Alla har tyvärr inte möjligheten att bilda familj, och det är oftast inte deras fel. Vi är inte på något sätt fientliga mot homosexuella som inte gör en stor sak av sin sexuella läggning. Att vara homosexuell är ett dolt handikapp som inte syns utanpå, men som är värre än många andra handikapp i det avseendet att man inte kan bilda familj.

Själva ordet perversion betyder ”förvrängd” eller ”kastad över ända” och inkluderar också ett moraliskt fördömande. För att samhället ska bevara och stärka den heterogena friska normen är det viktigt att kärnfamiljen moraliskt upphöjs över homosexualitet. Annars riskerar man det som sker idag, nämligen att homosexuella luras att vara ”stolta” över sitt handikapp.
Det som i verkligheten är perverst är givetvis partiets hat (även om de inte själva erkänner det) och deras intolerans. I sitt valmanifest för 2006 skrev partiet bl.a. följande.
Homosexuella par skall inte likställas med riktiga familjer och de ska inte få adoptera barn.
Nationaldemokraterna vill också avskaffa allt juridiskt erkännande av samkönade relationer, de är emot lagar som ger homopar möjlighet att ingå äktenskap eller partnerskap och emot att sambolagen ska gälla för samkönade par. Nd vill också förbjuda HBT-föreningar och gayparader. De är emot att skolor ska ge positiv information om homosexuella relationer.

När det gäller Pridefestivaler skriver de följande i avdelningen Frågor och svar.
Varför kritiserar ni Pride-festivalen?

Frågan är snarare hur någon över huvud taget kan sympatisera med Pride-festivalen. För det första så skulle heterosexuella som blottade sig på det sättet som sker på Pride bli gripna för oanständigt beteende. Och det blir ju inte bättre av att det är homosexuella som visar upp sin sexualitet på det sättet. För det andra så är det tydligt att paraden just handlar om själva sexakten, inte om att bilda familj, fostra kommande generationer – allt det som är själva poängen med vår sexualitet. Man har degraderat sexakten till att handla om rent egoistiskt nöje. Sunda människor hade varit emot en sådan parad även om det var heterosexuella som visades, just för att den sätter porren framför familjen.


Själva idén med att visa upp sitt sexuella handikapp är lika sjuk som att anordna en parad för stolta HIV-smittade, alzheimerssjuka eller lytta. Det är väl inget att vara stolt över?

Det finns personer även inom den nationella demokratiska rörelsen som är homosexuella och de ställer absolut upp på sunda familjevärderingar. De är ledsna för att de inte kan bilda en normal familj, men det betyder inte att de vill riva ner den friska normen – tvärtom.
Kul att de nu tydligen erkänner att det även är folk i den "nationella rörelsen" som är homosexuella och bisexuella. Men det kan inte vara enkelt om någon av dem skulle få för sig att engagera sig i Nationaldemokraterna. Det är så många idiotiska saker i det de skriver att jag inte bryr mig om att bemöta det här. Ni kan ju själv konstatera hur absurd argumentationen är. Tyvärr använder ju en del religiösa grupper också sådan argumentation.

Till sist något om det mesta högerextrema partiet i Sverige. Nationalsocialistisk front som sedan förvandlades till Folkfronten som därefter blev Svenskarnas parti och som med det namnet kandiderar i riksdagsvalet i höst. Paradoxalt skriver de inget om bögar, lesbiska och transpersoner i sitt partiprogram och inte heller i övrigt på sin hemsida vad jag kan hitta. Trots att de är ett nazistiskt parti och det är känt att de har en HBT-fientlig ideologi.

I partiprogrammet har de dock med bl.a. följande.
Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.
Och i sitt "förtydligande" av den delen av partiprogrammet skriver de.
Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.
I praktiken betyder de där att de vill införa ett system med diktatur. Men idag använder nazistiska grupper ofta den här typen av kodord istället för att vara tydliga och ärliga med vilket politiskt system de är för.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter.

Pride tar sig upp på teaterscenen.

"Heteronormen angår oss alla". En intressant debattartikel av Elin Grelsson. Från artikeln.
Det handlar, i grunden, om att visa på större strukturer. Hur bögrädsla också begränsar heterosexuella män i deras handlingsutrymme, där det finns snäva gränser kring vad som uppfattas som acceptabelt manligt beteende och inte. Att normen kring heterosexuell tvåsamhet påverkar också långt fler än samkönade par, såsom ensamstående föräldrar, singlar eller dem som önskar att organisera sina relationer på annat sätt än monogami.