fredag 28 juni 2019

Sabuni (l) är osvensk om att debattera integrations- och migrationspolitik.


Idag har Nyamko Sabuni valts som ordförande i Liberalerna.

Jag samarbetade nära med Mauricio Rojas (fp, idag l) på riksnivå för ca 15 år sedan. Han lämnade aldrig någon negativ kommentar om någon minoritetsgrupp. Men vi hade interna debatter om hur tydlig  man ska vara i offentliga debatter om integrationspolitiken. "Man måste berätta som det är." kommenterade Rojas. Samma attityd hade Nyamko Sabuni. Vi möttes bara snabbt några minuter i korridorerna på centrala konferenser. Sedan höll hon en del tal. Inte heller hon lämnade några negativa kommentarer om någon minoritetsgrupp.

I Sverige har det funnits en tradition att linda in budskapet.

Det påpekade de flesta av oss andra i partiets integrationsledning för Rojas. En integrationspolitisk talesperson för ett riksdagsparti måste förhålla sig till villkoren för det offentliga resonemanget i ett land. Samma gäller för en partiordförande.

Som bloggare är det annorlunda. Jag kan kommentera att jag ogillar religionen islam men inte är muslimofob. Möjligen har Sabuni samma attityd, vi har dock inte diskuterat det. Dessbättre har debatten blivit friare senaste åren. Det finns dock tecken på att pendeln kanske svänger för långt åt andra hållet. 

Nu har Sabuni ett ansvar för att l ska prioritera HBTQ-politiken.


Uppdatering 1.

Kanske Sabuni är emot lättnaden när det gäller anhöriginvandring till alternativt skyddsbehövande. 

Jag är för Sabuni men om hon tycker så konstaterar jag att vi är oense om den detaljen. Hon kan tycka det privat men inte som partiordförande offentligt. Det är förvisso en komplicerad debatt men regeringens proposition om familjeåterförening är proportionell och bra.

tisdag 25 juni 2019

Tyskar och bögar har en del gemensamt.


Givetvis kan man vara både tysk och bög. Men det gemensamma är att "camp" är vanligt i både gay-kulturen och tysk kultur. Att överdriva och göra saker som en del tycker är "smaklösa." Kolla videon av Freddy Breck från 1993. "Rote rosen, rote lippen, rote wein" (röda rosor, röda läppar, rött vin). Det är kitch för hetero-folk.

Den här promotion-videon hade aldrig kunnat ges ut i Storbritannien, USA, Frankrike eller för delen Sverige, recensenterna hade varit skoningslösa. Det finns en orsak till att de flesta britter (förutom gay-folket) sällan bryr sig om esc. Det är inte tillräckligt sofistikerat. Och britter är bra när det gäller pop.

Brittisk pop och tysk schlager-disco.

Men jag är germanofil. Många bögar gillar schlager och esc. Det är från början en tysk tradition. Att det sedan ibland blivit något omedvetet komiskt är en annan sak. Europa behöver både sofistikerad brittisk pop och tysk kitchig schlager-disco.

Sångaren har snygga kläder. Och det finns t.o.m en nunna i publiken. Det är galet. Det här är "camp".torsdag 20 juni 2019

Konflikt mellan s och mp om tredje juridiskt kön.


Från debatten i riksdagen om fri- och rättigheter (17 juni § 9). Jonas Eriksson (vice gruppledare i mp) kommenterade följande.
.... Detta betänkande handlar om viktiga fri- och rättighetsfrågor. Där har Miljöpartiet väckt flera motioner, men i detta betänkande berörs endast en. Den handlar om människor som inte vill eller kan definiera sig som vare sig man eller kvinna. Vi tycker att det är rimligt att människor i ett inkluderande samhälle ska kunna definiera sig själva. Flera länder har infört möjligheten att välja ett så kallat tredje juridiskt kön. Några talare före mig har också lyft fram denna fråga. Vi tycker att det är rimligt att Sverige går i denna riktning. Därför förordar vi i en av våra motioner en utredning av detta.... 
Det är ovanligt att en ledamot från ett regeringsparti hänvisar till en motion som partiet sedan röstar nej till. Givetvis är det delvis hycklande men så är rutinerna i riksdagen. Det indikerar att s och mp haft en konflikt i regeringskansliet om när det ska startas en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön. Jessica Wetterling (v) argumenterade för reformen. V och l röstade för en reservation för reformen (18 juni § 17).

I sak tycker riksdagspartierna följande om reformen. 

Viktigt att konstatera är att samtliga av "januari-partierna" är för att utreda reformen.

Ja. V, l, mp.
Möjligen. S, c.
Nej. M, sd, kd.

Transpersoner har olika värderingar från höger till vänster. Det vore positivt om högeroppositionen konstaterade det också. Socialdemokraterna har lovat utreda reformen sedan 2014 men har hittills svikit det. Trots att Hbt-s och Ssu med deras öppet homosexuelle ordförande Philip Botström är med i partiets verkställande utskottet. För det förtjänar de kritik.

tisdag 18 juni 2019

Stockholms HBTQ-rörelse måste vara än tydligare emot sex med barn.Ännu igen har en "chef" från Stockholm pride avslöjats med att söka sex med barn yngre än 15 år. Sexualbrott förekommer i alla grupper oavsett sexuell läggning, etnicitet och kön etc. Det finns från högerpopulistiska sd (där sexuella trakasserier ibland mörkats) till RFSL. Från frikyrkliga till muslimer. Där det finns människor finns det risk för sexuella trakasserier. Sexuella brott kan ingen organisation förhindra helt. 

Inte ok ragga på 14-åringar.

Men det är inte samma sak om en vanlig medlem gör det som om en chef ägnar sig åt detsamma. Just nu sprids det ut i högerextrem media om det här. Jag har följt nyheter noga i decennier om det vi idag kallar svensk HBTQ-rörelse. Vid nästan alla tillfällen där det varit någon ledande aktivist som haft sex med folk yngre än 15 år har det varit kopplat till Stockholm.

Tyvärr riskerar nu igen även HBTQ-rörelsen i övriga landet bemötas av misstänklinggöranden. Trots att inget tyder på att sådant beteende skulle vara överrepresenterat här. Stockholms HBTQ-rörelse är nog nästan enhälligt emot det här. Men de får helt enkelt vara än tydligare internt och externt.

Det är ok att fantisera om 14-åringar om någon vill det. Men inte ragga på dem. Svårare är det inte.


Uppdatering 1.

3 chefer inom Stockholm pride har senaste tio åren blivit avslöjade att söka kontakt med barn yngre än 15 år. Det är onekligen en bedrift, om än inte en positiv sådan. Siffran för övriga landets ledande aktivister är vad jag vet 1.

måndag 17 juni 2019

Tydlighet från Öppna moderater om HBTQ-fientlighet i förorter.Öppna moderater har ofta kampanjat emot hedersförtryck medan övriga partipolitiska HBTQ-föreningar (och RFSL) sällan kommunicerat det utåt. Öppna moderater har nu publicerat en debattartikel på HBTQ-siten QX om att det borde arrangeras parader i invandrartäta förorter. Jag har själv kommenterat det där för något år sedan.

Högerpopulister har ibland med hyfsat dålig trovärdighet försökt använda det här politiskt. Skeletten ramlar ur sd-garderoben igen och igen. Det betyder sedan inte man måste ha "beröringsskräck" emot sd. Men Öppna moderater gör det från ett frihetligt perspektiv, inte ett nationalistiskt. Det handlar om att värna den liberala västerländska demokrati som utvecklats successivt. Nationalismen har varit en olycka för Europa. Vad jag tycker om USA:s president Donald Trump känner ni säkert till.

Rätten att få vara individ.

Det som är förvånande är att de HBTQ-politiska förbunden i princip gett Öppna moderater monopol på den här debatten. Men att bekämpa reaktionära attityder i förorter är givetvis inte "höger". Det är en kamp som varje människa som tror på mänskliga rättigheter borde vara för. Utan att ängsligt resonera om "det kan gynna sd."

Rätten att få vara individ. Om allas lika rätt och värde. Och att värna HBTQ-personer med invandrarursprung.


torsdag 13 juni 2019

Hysterisk flyktingdebatt från högerkanten.


Om några dagar (18 juni) ska riksdagen besluta om flyktingpolitiken.

Efter en nyanserad och bra uppgörelse mellan s, c, l och mp. Med stöd av kd. Att alternativt skyddsbehövande ska kunna få familjeåterförening. Att utreda hur man ska återinföra möjligheten till uppehållstillstånd med "synnerligen ömmande omständigheter". Något som ofta berör HBTQ-asylsökande.

Jag är verkligen inte PK. Är för en stram men inte omänsklig flyktingpolitik.

Debatten från folk på högerkanten har dock varit hysterisk senaste månaderna. Migrationsverket bedömer att de två reformerna leder till ca fler 5000 fler per år som får asyl och då har man tagit med "pull-effekten", alltså att det blir något mer lockande att söka sig till just Sverige. Man kan tycka det är rätt eller fel. Men att det skulle leda till det kaos som rådde hösten 2015 är inte helt enkelt inte sant.

M-sd och v har dock skarp kritik emot januariavtalet om flyktingpolitiken från olika håll. Att politiker tycker annorlunda är givetvis inte ovanligt. Men det är som om de inte vore från samma land när de kommenterat.

tisdag 11 juni 2019

Det kan bli en "backlash" i Sverige om HBTQ-rättigheter.I Sverige har folk på vänsterkanten i HBTQ-rörelsen felaktigt tjatat om "backlash" i decennier. Där är vi inte heller idag. Svensk HBTQ-rörelse är dessbättre starkare än någonsin. Inget konkret tyder på att den trenden ska brytas även om den blivit långsammare. Men jag har en manlig intuition. Islamismen, nazismen och högerpopulismen. Och det där är intressant. Intuition handlar om varning till våra känslor innan de nått vår hjärna.

Vi ska inte ta våra segrar för givna.

söndag 9 juni 2019

Teddy Nilsson (sd) har besvarat mitt mail.Teddy Nilsson (sd) har besvarat mitt mail och försökt förklara sina homofientliga kommentarer. Jag vidhåller att han ska avgå. Att m, kd och l ska låta honom stanna kvar är inte ett möjligt alternativ. Någon som kandiderar till ordförande i en kommunstyrelse ska helt enkelt inte formulera sig så. Och bristen på självkritik är tydlig. Som vanligt skyller sd-politiker på media. Men han har bemödat sig att besvara mitt mail. Hans ursäkter är så patetiska och okunniga att jag inte ens bryr mig om att argumentera emot dem.

Jag vidhåller också att debatten om hur vi liberaler (ca 30 % av befolkningen, varav politiker från många partier) ska förhålla sig till sd inte är enkel.

Den debatten förs intensivt just nu inom l (precis som inom m, kd har redan avgjort) och kommer säkert snart föras likadant i s och c. Kanske kommer det en ledande skånsk sd-politiker som officiellt fördömer främlingsfientlighet och HBTQ-fientlighet. Övriga partier bör vara förberedda på den situationen. För övrigt bör Svalöv regnbågsflagga en vecka i sommar. Det är i de verkliga handlingarna värderingarna avgörs.

"Hej Bengt Stort tack för ditt mail, så jag får möjligheten att föra en direktkommunikation med dig. Jag kan bara beklaga att nyheter förvanskas för bästa möjliga och vitala spridning. Ska ge dig min sida av dina orospunkter gällande mig för att ge dig möjlighet att se hela bilden. Rörande Prideflaggan, så gäller den virala kommentaren en specifik flaggstång i Svalövs kommun och inte ett förbud av flaggan som symbol. Rörande kommentaren i media om uttrycket exkluderingsflagga, detta kom sig utifrån att lokala flaggförespråkare i detta uttryckte ett skäl till dess officiella kommunflaggning skulle vara att den även skulle vara en symbol för att ifrågasätta heteronormen. Vilket då skulle göra denna symbol till en exkluderingsymbol och inte vara för inkludering, som jag fått lärt mig. Därav mitt uttryck "förbjud exkluderingsflaggan, och detta gällde vår lokala flaggstång. Vilket drevet vägrar förstå. Rörande kommentaren om inbördeskrig, så är det om jag minns rätt en kommentar utifrån en problematisering runt olika händelser och kommentaren är, ja tyvärr och är ett uttryck för oro och inte som det görs gällande av de självutnämnda tolkningsföreträdarna. Givetvis kan jag inte påverka dig att ändra uppfattning. Men du bör åtminstone ha hela bilden och även notera att ett av Aftonbladets origamiartikels stoff är ett privat hackat privat inlägg, delat mellan personer med kännedom i sak. Jag erkänner att det till viss del kan betraktas som plumt formulerat. Men då snarast i det ljuset det lyfts medialt. Vilket borde oroa var och en som jobbar i det offentliga ljuset. Vi har flera HBT medlemmar i SD Svalöv, som känner mig och fakta runt de reella händelserna, som verkligen förvånades över händelseförloppet runt prideflaggan, vilket några också uttryck i lokala sociala medier. Avslutar men några korta ord. Nej, jag har aldrig generellt velat förbjuda Prideflaggan. Nej, det var inte jag som angav den som exkluderande initialt och nej, jag är ingen vän av inbördeskrig. Med detta önskar jag dig en fin Pingstafton och lycka till med ditt fortsatta arbete"

Uppdatering 1.

Rasismen har inte ökat i Skåne.

Förutom emot romer och det har givetvis koppling till folk som ägnar sig yrkesmässigt åt att tigga.  Däremot har den blivit mer synlig. Många på skånska landsbygden känner sig bortglömda av etablerade partier. Att rösta på sd blir en protest. I Skåne finns en tradition av "missnöjespartier" om än det ofta varit en marginell företeelse. "Om politikerna inte sköter sig så startar vi ett nytt parti". Något som sedan spridit sig till övriga Sverige. I delar av övriga Sverige kunde kommunistiska vpk (idag v) fånga missnöjet. Men kommunismen fick aldrig något som helst genombrott i Skåne och bra var det. De hade länge bara runt 2 % här. Tyvärr gav det möjlighet för högerpopulism att fånga missnöjet.

Uppdatering 2.


Den här relativiseringen är absurd.

En kristen f.d. fb-vän kommenterade "Imamen vill inte avrätta dig utan hälsa på dig." Som om det vore något fint. Jag kontrade med att han inte vill avrätta dig för du har adhd, varav han avvännade mig.

När jag debatterade homosexualitet i en Facebook-debatt med unga muslimer var det någon som kommenterade att han bara är för dödsstraff när det gäller mord, våldtäkt och pedofili. Varav jag kommenterade att Muhammed enligt Koranen började ha sex med med en 9-årig fru, pedofili. Men att jag liksom skulle vara tacksam för att den jäveln inte vill döda folk i samkönade relationer. Jag möter muslimer som jag inte har något emot. Men de här islamisterna. "Ut med dem."

lördag 8 juni 2019

Sveriges sexigaste minister är en sosse.Här ska det rangordnas och sexualiseras ordentligt. Eller rättare så blir det inte så mycket konkurrens. När jag kollade bilderna av svenska ministrar i s-mp-regeringen var det bara en jag skulle vilja hångla med. Som ni vet håller jag mig till den manliga halvan i bedömningen.

Men först vill jag kommentera Per Bolund (mp), nytt språkrör för mp.


Han är på andraplatsen.  När han valdes till språkrör konstaterade jag "människan är faktiskt snygg för att vara medelålders." Jag har ju kollat honom många år men det var som något nytt. Men ingen hångel-faktor.

Annat är det med Ardalan Shekarabi (s). Hans näsa och frisyr är inte perfekta men kolla hans ögon och kinder. Det är nog en del bögar som skulle vilja dra av skjortan på honom.

Jag vill förtydliga att jag aldrig röstat på s eller mp.

Jag vill strängeligen varna de två partierna för att använda den här bloggposten i någon politisk kampanj. Har alltid röstat borgerligt och planerar göra det även framåt. Främlings- och HBTQ-negativa sd kan förvisso idag delvis betraktas som borgerligt efter sin högersväng senaste åren. Men det krävs mer än så för att bli en del av en borgerlig gemenskap. De prioriterar nationalism före liberalism och konservatism.


Uppdatering 1.

Att båda är till höger inom respektive parti och vill samarbeta blocköverskridande är givetvis inte fel. 

Men just det gör dem varken snyggare eller fulare. ;-)


Jag är äntligen beredd (teoretiskt) att döda en försvarslös person.Har tidigare kommenterat här på bloggen att jag inte haft samvete att döda eller allvarligt skada en försvarslös person. Att det inte är något jag skrutit om utan att det var en brist.

I en isralisk film om en påhittad arabisk diktatur är det en man som blir fången. Misstänkt för att vara emot regimen. Presidenten berordrar sin äldste son, i 10-årsåldern, att döda honom och att mannen ska ställa sig på knä. För att lära sig vad det handlar om att ha makt. Mannen kommenterar "snälla, jag har barn." Pojken klarar inte av det. Istället är det hans yngre bror, i 8-årsåldern, som kallas att göra det. Han fixar det. Även om han inte gillar det.

Det där påverkar paradoxalt båda åt olika håll.

Pojken som vägrade blir som vuxen en man som utan problem klipper av en finger hos en fånge med en tång. För att visa sin pappa att han är tuff. Hans bror som dödade mannen blir en människa som argumenterar för försonlighet i diktaturen. Kanske även det en kompensation.

Ingen plan att döda en viss individ.

Själv har jag inget att bevisa. Men jag är nu beredd att döda en försvarslös person. Det har varit en process. Sedan kan jag juridiken, olaga hot. Men det är också sant att jag inte har någon som helst plan att döda eller allvarligt skada en viss individ. Men kan bli i en extrem situation. En principiell attityd. Givetvis inte orsakat av att någon annan har andra värderingar. Jag är liberal.

Det är en befrielse att jag tar det här beslutet. Dock skulle jag inte döda ett försvarslöst barn i någon situation. Den gränsen är jag stolt för.


fredag 7 juni 2019

Erik Ullenhag (l) avvisar inte samarbete med sd.I skånska Svalöv får Sverigedemokraterna posten som kommunstyrelsens ordförande. Partiet ska styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Liberalerna är samarbetsparti. Partiledningen i l fördömer det. Men när Erik Ullenhag (f.d. ansvarig minister för HBTQ-politiken) i TV-programmet Agenda får frågan om han kan acceptera sd som samarbetsparti till en borgerlig regering vägrar han svara. Hans konkurrent om partiledarposten, Nyamko Sabuni, har meddelat att hon tycker det. 

Man kan givetvis raljera om det här. 

Att Ullenhag gör det av delvis taktiska orsaker för att bli vald, något som är sannolikt. Men det visar att debatten om relationen till sd på allvar nått även l. Och mitt tips är att den når även s och c om några år. Det finns inte bara två val, förhandlingar eller "beröringsskräck". Att förhandla med HBT-negativa, främlingsnegativa och EU-negativa sd bör inte liberaler göra. Många sd-politiker har gjort intoleranta kommentarer. I några kommuner har l bildat styre ihop med sd, det är helt fel. I Svalöv kan l rösta som de vill utan förhandlingar. Debatten är komplicerad och kräver nyanser. Det viktiga är att man aldrig kompromissar om centrala värderingar om allas lika rätt och värde. 

Uppdatering 1. 

Skandal i sd-Svalöv. 

Expo har avslöjat att Teddy Nilsson (sd) som är ny kommunstyrelseordförande (det är ledande politikern i en kommun) i Svalöv kommenterat att han vill förbjuda Prideflaggan. Han har även spekulerat i om det behövs inbördeskrig i Sverige. Det är extremt t.o.m för sd. De attityderna brukar finnas hos nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Han har redan tidigare gjort kontroversiella kommentarer. Men efter det här avslöjandet måste han givetvis lämna kommunalpolitiken. Om han inte gör det bör m, kd och l omedelbart avbryta samarbetet. Stefan Borg (sd) fick, med rätta, avgå som kommunstyrelsens ordförande i skånska Hörby efter att det avslöjats att han hade gjort bisarra homofientliga kommentarer. Sd fick 35 % i Hörby och 31 % i Svalöv, största parti i båda kommunerna. Det finns ett uttryck. "En gång är en tillfällighet, två gånger är en vana." 

Förändrade attityder. 

Jag har själv tidigare varit ledande politiker i Region Skåne. Mötte en del konservativa inom m och kd på borgerliga konferenser men ingen var ens i närheten att formulera sig sådär. Är själv från skånska landsbygden från början. Attityderna har förändrats. Homofobin har minskat. De flesta är antingen positiva eller neutrala till Prideparader. "Vill de ha en demonstration, så låt dem ha det". Få skåningar röstar på sd efter HBT-politiken. Många skåningar protest-röstar på sd trots sådana här kommentarer eftersom de inte känner till dem. En del bryr sig inte. Men få röstar på sd för att partiet är "emot homolobbyn" Det är ofattbart att sd-Skåne inte konstaterat det. I Lund och delar av Malmö är vi ofta mer PK. "Det är bra, att man ska få vara som den man är" ;-) 

söndag 2 juni 2019

RFSL och Sverigedemokraterna har en del gemensamt om "rasistiska strukturer.

RFSL ska göra en enkät om "rasistiska strukturer" i föreningen. Att i princip inga svenska invandrarorganisationer gör någon enkät om "homofoba strukturer" bekymrar sig RFSL föga om. Att blanda in religion i debatten om rasism är något udda. Jag ogillar islam som religion, men jag är inte muslimofob. Folk får också tycka illa om kristendom, religiös judendom. Eller bara tycka religioner är fel. Religioner är ideologier, etnicitet är det inte. Men att föräldrar ska låta alternativt tvinga 8-åriga flickor att ha slöja är enligt RFSL:s förbundsstyrelse ett tecken på hur härligt mångkulturellt Sverige blivit.

Låt oss då jämföra RFSL och sd när det gäller etnisk svenskhet. De har mer gemensamt än de tror.

I ledningsgruppen för RFSL finns det sju individer. Deras efternamn är följande.

Clemenson, Nilsson, Silfverstolpe Broberger, Hedman, Månson, Jonsson, Nilsson. Jag ska givetvis inte vara orättvis. Någon av dem kan vara adopterad.

I Sverigedemokraternas pressgrupp råkar det också finnas sju individer.

Gustavsson, Krappedal, Grufman. Cavalli-Björkman, Norgren, Ericson, Delhage.

Samtliga är män. Det är som att besöka en bög-klubb. Att sedan Henrik Gustavsson är snygg är inget jag ska kommentera därför att det vore att sexualisera honom. Även en del konservativa som inte bryr sig om HBTQ-rättigheter och är främlingsnegativa har ett snyggt face. Som omväxling. Sedan har vi kostym-rasisterna i Alternativ för Sverige. I EU-valet ökade de till 0,5 % jämfört med 0,3 % i förra riksdagsvalet.

Få är riktiga svenskar enligt Alternativ för Sverige.

De hade en gyllene situation efter att sd förklarat att de inte vill lämna unionen. Men trots det är det tydligen bara 0,5 % som är riktiga svenskar.

Tydligen har RFSL:s förbundskansli 53 antällda. Av dem har ca 15 utomnordiskt ursprung. Där är det inget problem med representationen. Men 12 av 15 ägnar sig åt något som har koppling till folk som inte är etniska svenskar. Det är så det ska vara, de ska hantera "invandrarrelaterade problem". I ledningsgruppen ska det vara etniska svenskar.

Identitetspolitik.

"Vi väljer ledningsgruppen efter kompetens". Samma argument som de kapitalistiska börsbolagen framför när det gäller könsfördelning. Man kan förvisso tycka det är lämpligt. Men det är inte riktigt förenligt med identitetspolitiken inom delar av RFSL.

Obs. Varning till allergiker. Denna bloggpost innehåller spår av satir.


Uppdatering 1.

Satir och kritik.

RFSL har en betydande påverkan på folk i regeringskansliet. Det är generellt positivt. Men det betyder också att de ska tåla satir men även konstruktiv kritik.