tisdag 28 juli 2009

Fem av ungdomsförbunden för alla HBT-reformer.

Det här är femte delen från min rapport om partiernas och ungdomsförbundens HBT-åsikter sommaren 2009. Den som vill ha hela rapporten kan maila mig.


Ungdomsförbundens åsikter om HBT-politiken.

Jag har granskat vad riksdagspartiernas ungdomsförbund har för åsikter om de 10 HBT-reformerna.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet

Ssu är för alla 10 HBT-reformerna.

Ingen förändring av åsikterna sedan 2008.

Moderata ungdomsförbundet

Muf är för 4 av reformerna.

Att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Att tillåta transsexuella att spara könsceller.
Att transpersoner fritt ska kunna välja namn även namn som är ”typiskt för det motsatta könet”

Muf är emot 6 av reformerna.

Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner
Att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.
Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN
Att Sverige ska jobba för en internationell HBT-konferens.

Ingen förändring av åsikterna.

Muf är emot att grupper (kön, etnicitet, sexuell läggning etc.) är med i lagar mot diskriminering, hets och hatbrott. Trots det kan man givetvis vara för att t.ex. transpersoner ska ha skydd av de lagarna när de är kvar. Men muf är emot att nya grupper ska få ett sådant skydd även när lagarna är kvar.

Liberala ungdomsförbundet

Luf är för alla 10 HBT-reformerna.
De vill helt avskaffa hetslagen av yttrandefrihetsskäl men när lagen är kvar är de för att den ska skydda HBT-personer.

Ingen förändring av åsikterna.

Centerns ungdomsförbund

Cuf är för alla 10 HBT-reformerna

Ingen förändring av åsikterna.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Kdu säger ja till 7 HBT-reformer

Att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.
Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Att hetslagen även ska skydda transpersoner. Kdu vill avskaffa hetslagen helt men när lagen är kvar menar de att den även bör skydda transpersoner.
Att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.
Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
Att Sverige bör jobba för en internationell HBT-konferens.

Kdu säger nej till 1 HBT-reformer

Att transpersoner fritt ska kunna välja namn även namn som är ”typiskt för det motsatta könet”

Kdu säger möjligen till 2 HBT-reformer.

Att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Att tillåta transsexuella att spara könsceller.

Kdu har bytt åsikt om följande reformer det senaste året.

2008 sa de nej till följande reformer som de 2009 säger ja till.

Att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att Sverige bör jobba för en internationell HBT-konferens.

2008 sa de nej till följande reformer som de 2009 säger möjligen till.

Att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Att tillåta transsexuella att spara könsceller.

2008 sa de möjligen till följande reform som de 2009 säger ja till.

Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN

Ung vänster

Ung vänster är för alla 10 HBT-reformerna.

Ingen förändring av åsikterna.

Grön ungdom

Grön ungdom är för alla 10 HBT-reformerna.

Ingen förändring av åsikterna.


Här är mina tidigare artiklar från min HBT-rapport.

Partiernas HBT-åsikter sommaren 2009. Del 1.

Partiernas HBT-åsikter sommaren 2009. Del 2.

Flesta partierna emot heteronormen. Men sd är för den.

Socialdemokraterna har svängt mest senaste året.


Några nyheter med koppling till Stockholm Pride och HBT-rättigheter..

Svenska dagbladet

Svenska dagbladet startar Prideblogg

Pride House invigdes med hångel

"Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas"

Göteborgsposten

Pridefestivalen hyllar kärleken

Sydsvenska dagbladet

Stolt artistkavalkad på Pride

Dagen

Sensus bjuder på tältandakt i Pride Park

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar