torsdag 30 juni 2011

Mail till Sdu, Unga muslimer, Unga katoliker och Syrisk-Ortodoca kyrkans ungdomsförbund.


Jag har ikväll skickat ett gemensamt mail till Sverigedemokratisk ungdom, Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund. Hela förbundsstyrelsen från LSU, paraplyorganisation för ungdomsföreningar har fått kopia av mailet och även en del från RFSL-Ungdom, Ssu, Grön ungdom och Cuf som är medlemsföreningar i LSU.
Hej!

Folk från föreningarna LSU och RFSL-Ungdom har de senaste dagarna i media och i maildebatter ofta talar OM er och inte med er. Därför vill jag ger er själva en möjlighet att förklara era värderingar.

Till Sveriges unga muslimer, Svenska unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund.

1. Accepterar ni att samkönade relationer är förenligt med er religiösa tro?
2. Respekterar ni att folk i samkönade sexuella fasta relationer får vara medlemmar och få förtroendeuppdrag hos er?
3. Har ni rekommenderat muslimska respektive kristna samfund att välsigna och viga samkönade par? Om ja eller nej, varför eller varför inte?

Även Sdu kan givetvis besvara de här frågorna eftersom Sd som parti engagerar sig i Svenska kyrkan.

Men folk från Sdu kan även besvara hur ni definierar vem som är svenskt. Är etniciteten avgörande eller tycker ni att även en svart människa kan bli svens,

Folk från föreningar som LSU och RFSL Ungdom snackar ofta om hur viktigt det är med dialog. Själv ger jag nu folk från Sdu och tre religiösa föreningar möjlighet att utveckla sina attityder och värderingar här. Ni måste inte bli ense med LSU eller någon annan. Men istället för att prata OM er ger jag er möjlighet att själva avslöjar hur ni resonerar om samkönade relationer och vem som har rätt att betraktas som svensk.

De islamologer jag snackat med har hävdat att alla muslimska samfund i alla länder är homofientliga dvs emot samkönade relationer. Kanske någon från Sveriges unga muslimer kan avslöja om ni känner till något muslimskt samfund i något land som respektera samkönade relationer, kanske även är för att välsigna och viga samkönade par.

Själv är jag liberal, emot rasism, främlingsfientlighet, homofientlighet, antisemitism och islamofobi. Varje människa ska bedömas som individ., Det finns homovänliga individer inom de flesta grupper, även bland muslimer och sd-sympatisörer.

Med hopp om en debatt i sak som respekterar den mångfald av människor som jag bedömer som något positivt.

Mvh

Bengt

Uppdatering 1.

Till nya bloggbesökare vill jag göra några förtydliganden. Inte för att jag måste utan för att det är kul.

Jag är för en rättssäker och hyfsat generös flyktingpolitik. I princip är jag för den uppgörelse som träffats mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Jag är positiv till de nya generösa reglerna för arbetskraftsinvandring.

Jag är för att samma regler ska gälla för byggande av moskéer och minareter som kyrkor och kyrktorn.

Jag är emot att förbjuda burka, eller heltäckande clownkläder för den delen, på offentlig plats. Däremot ska arbetsgivare och utbildningsansvariga ha rätt att förbjuda sånt inom sin verksamhet.

Där kanske jag förlorade några kompisar, men möjligen vann andra. Men det kan jag leva med. :-)


Uppdatering 2.

Jag vill passa på att förtydliga den här bloggens policy. Om någon vill sprida negativa generaliseringar om någon minoritetsgrupp, och till den delen klassar jag retorik om "massinvandring" och "islamisering", måste vederbörande ha med sitt fullständiga namn och helst även bild och mailadress tillgänglig om man klickar på kontot. Det gäller givetvis även för homofientliga kommentarer. Men av någon orsak är det oftare intoleranta kommentatorer som är anonyma än övriga kommentatorer. Det är fullt möjligt att kritisera Sveriges invandringspolitik nyanserat utan att låtsas som att varje problem i landet är orsakat av invandringspolitiken.


Uppdatering 3.

För er som besöker min blogg för att få mina kommentarer till att kd blivit för tvångssteriliseringar av transsexuella (från att tidigare tvekat) vill jag försäkra att jag garanterat kommer att fixa en bloggpost om det. Verbal spanking av kd-politiker utlovas.

Har även fått svar från Sdu om deras attityd till homosexuella och invandrare. Men har annat att göra i eftermiddag. Återkommer senare.

Hetskydd för transpersoner 2015 avgörs av Alliansen i höst.


Vill du bloggbesökare lobba mot Alliansen och den borgerliga regeringen för att transpersoner om några år ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp bör du göra det i sommar. Sedan är det för sent.

Förhoppningsvis får Sverige en ny frihetlig könstillhörighetslag relativt snart, kanske blir det beslut i riksdagen våren 2012. Något annat vore inte acceptabelt.

Ingen ny föräldrapresumtionslag närmaste året.

Sedan finns det andra möjliga HBT-reformer. Tyvärr lär det inte hända något det närmaste året när det gäller reglerna för föräldraskapspresumtion. Ett utredningsförslag från 2007 om att samma regler ska gälla för olikkönade och lesbiska par vid inseminationer finns på någon hylla på Justitiedepartementet. Kristdemokraterna har dock hittills blockerat reformen. Förhoppningsvis lär de liberaliserade attityderna inom partiet så småningom leda till att de, om än motvilligt, accepterar reformen.

På Arbetsmarknadsdepartementet finns flera utredningsförslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. Men folk på departementet är nu upptagna med att få fram förbättrade lagar mot diskriminering p.g.a. ålder och funktionshinder. Där lär det alltså inte heller hända något det närmaste halvåret.

Förra året avgjorde riksdagen förändringar av grundlagarna. Resultatet blev bl.a. ett förbud mot diskriminering p.g.a sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Tyvärr är det inte något förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen och det lär dröja några år innan det eventuellt startar en utredning om det eftersom riksdagen alltså så sent som 2010 beslutat om förändringar av lagarna.

Grundlagsförändring kräver två riksdagsbeslut.

En del av HBT-politiken som däremot politiskt avgörs de närmaste månaderna är om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner från 1 januari 2015. Det kan tyckas konstigt att en reform 2015 måste börja förberedas senast i höst men jag ska förklara varför.

Att ändra grundlagen kräver två riksdagsbeslut med val emellan. Det betyder att det första beslutet måste tas av riksdagen senast juni 2014. För att en proposition (regeringsförslag) ska få behandlas av riksdagen på våren måste den lämnas senast mars. Dessförinnan ska lagrådet kommentera förslaget. I praktiken bör regeringen ha ett färdigt förslag senast januari.

Därför måste ett utredningsförslag lämnas senast i början av 2013 eftersom det sedan ska skickas ut på remiss, remissvaren ska sammanställas och regeringen ska påbörja själva förberedandet av ett lagförslag.

Regeringen måste senast i höst avgöra om det ska startas en utredning.

Den här typen av utredningar brukar ta minst ett år vilket betyder att en utredning om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner måste börja sitt arbete senast början av 2012. Regeringen måste senast i höst politiskt avgöra om det ska bli en utredning om hets mot folkgrupp. Notera att jag här gjort en mycket optimistisk kalkyl, ofta dröjer förberedelser av grundlagsändringar och det blir förseningar.

Lagen om hets mot folkgrupp började ge skydd åt homosexuella och bisexuella1 januari 2003. Politiskt startade processen redan vid den socialdemokratiska kongressen 1997 som beslöt att det skulle utredas om homosexuella och bisexuella skulle bli inkluderade i lagen. Några år senare startade dåvarande socialdemokratiska regeringen själva utredningen.

Om inte den borgerliga regeringen i höst avgör att det ska utredas om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner lär det inte bli någon förändring 2015. Istället kan transpersoner tidigast 1 januari 2019 få skydd av hetslagen.

Synnerligen tveksamt att regeringen "bara" utreder transpersoner och straffskärpningslagen.

Blir det en sådan situation bedömer att jag att transpersoner de närmaste åren inte heller blir explicit omnämnda i straffskärpningslagen. För historiskt har lagarna haft koppling till varann. när homosexuella och bisexuella fick skydd av hetslagen blev sexuell läggning samtidigt explicit omnämnt i straffskärpningslagen.

Det är också mycket tveksamt om regeringen startar en utredning som "bara" handlar om att könsidentitet ska bli omnämnt i straffskärpningslagen. Argumentet kommer att vara att regeringen har begränsade resurser och inte ska använda dem på en reform som främst är symbolisk. Redan idag kan ju domstolar använda straffskärpningslagen även för hatbrott mot transpersoner. Man kan tycka vad man vill om det argumentet men det blir nog resonemanget.

De politiska debatterna vid Stockholm Pride om ca en månad kan alltså bli avgörande för om det blir förbättrat skydd mot hatbrott för transpersoner.

Fp och c har inte engagerat sig tillräckligt.

I sak är Folkpartiet och Centerpartiet för att hetslagen ska skydda transpersoner och att gruppen explicit ska bli omnämnd i straffskärpningslagen. Men både fp och c förtjänar kritik för att hittills inte engagerat sig för reformerna. Tvärtom har ibland ledamöter från partierna argumenterat emot dem i riksdagen.

Kristdemokraterna är för förändringen när det gäller straffskärpningslagen men tvekar om transpersoner ska få skydd av hetslagen. Moderaterna tvekar om båda reformerna. Men viktigt att notera att inget borgerligt parti är emot någon del.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för båda reformerna så om regeringen enas är det alltså inte några som helst problem att få majoritet i riksdagen.


Uppdatering 1.

Flera tidningar har artiklar om Kristdemokraterna som idag startar sitt riksting (kongress) där bl.a. flera motionsförslag om HBT-reformer ska behandlas.
När riksdagen 2003 fattade beslut om att tillåta homoadoptioner röstade Kristdemokraterna nej. I ett svar till en rikstingsmotion skriver partistyrelsen att den vill ”se över partiets politik på området”.

Fel, tycker Alf Svensson.

– Jag tycker att man ska hålla fast vid det ställningstagande som man har. Det är inte säkert att alla ny­modigheter som presenteras just i vår generation är de bästa.
Det här är omedveten komik när den är som bäst. För det första har sakargumenten tydligen definitivt tagit slut för käre Affe. "Allt nytt är inte bra". Nej, det var väl så svenska folket resonerade när de i decennier lät kds stanna kvar utanför riksdagen. Och i samma situation kan partiet hamna efter 2014 som bekant. Och det där "fina" argumentet kan ju användas emot varje reform från varje regering också.

Men det roligaste är kommentaren "vår generation". Som om de flesta svenskar skulle känna att de är i samma generation som Affe. Men på ett vis har han rätt. Alla värderingar från hans generation, när den var ung på 1950-talet, är inte rätt.

Även Moderaterna har nu svarat och förtydligat sin HBT-politik när det gäller de reformer jag ska ha med i den rapport jag publicerar inför Stockholm Pride. Olof Lavesson (m), öppet homosexuell riksdagsledamot, berättar bl.a. att Moderaterna som tidigare inte har någon officiell attityd till heteronormen. Det har inte kd heller. Fem riksdagspartier, s, mp, fp, c och v är officiellt emot heteronormen, sd är för den.

Alla partier har nu svarat förutom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.


Uppdatering 2.

Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL, har en bra debattartikel i Expressen. Hon vill att kd blir för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om Kristdemokraternas riksting.

Det är möjligt att följa evenemanget direkt på SvT.


Uppdatering 4.

Göran Hägglund, Kristdemokraternas ordförande höll sitt inledningstal tidigare i eftermiddag. Han nämnde inget om HBT. Ikväll ska rikstinget debattera bl.a. tvångssteriliseringar av transsexuella, imorgon fredag bl.a. homoadoptioner.

onsdag 29 juni 2011

Alla muslimska samfund är homofientliga.


Efter Felix Königs (bilden) verbala och etiska kollaps när han skulle försöka bemöta min kritik mot LSU (förra bloggposten) ska jag återigen prioritera kampen mot muslimsk homofientlighet här på bloggen. Igen och igen ska jag sprida fakta, att alla muslimska samfund i alla länder är homofientliga. Det har islamologer från Lunds universitet avslöjat. Jag har kontaktat folk från RFSL om de känner till något homovänligt muslimskt samfund men hittills har ingen mailat om något.

Och att Västeuropa definitivt kommit betydligt längre än muslimska länder när det gäller jämställdhet, HBT-rättigheter, sekularisering, yttrandefrihet och flera andra saker. Det är patetiskt när delar av vänstern är så korkade att de börjar gasta om islamofobi och rasism. Jag tar den debatten när som helst. Inte blir saken bättre av att även en del liberaler också är förvirrade i debatten.

Närhelst någon kallar dig eller antyder att du är islamofob ska du antyda eller kalla vederbörande för att vara antisemit eftersom vederbörande är kritisk mot delar av Israels politik.

Både RFSL och RFSL-Ungdom (där König ännu är med i förbundsstyrelsen) förtjänar skarp kritik för sin undfallenhet mot homofientliga muslimska föreningar.

I april i år kom den muslimske predikanten Bilal Philips till Göteborg. Han är från Jamaica, ökänt för att homofientlighet är vanligt där. Och Bilal Philips har bl.a. argumenterat för att homosexuella som haft en samkönad relation bör avrättas. Den vidriga attityden har han inte försökt att dölja. Trots det blir han inbjuden av en muslimsk förening i Göteborg för att tala om intolerans - mot muslimer.

Från Dagen.
På fredagen kom den omstridde muslimske predikanten Bilal Philips till Göteborg. Philips har riktat så hårda angrepp på icke renläriga muslimer, judar och homosexuella att han nekas inresevisum till Storbritannien och Australien.

I Göteborg ska Bilal Philips föreläsa vid samlingar arrangerade av det muslimska ungdomsförbundet Tuff. Temat för konferensen är islamofobi och unga muslimers situation i Sverige.

- Vi vet att Bilal Philips är en kontroversiell person, säger Amani Aziz, talesman för Tuff, till Göteborgs-Posten.
Sydsvenska Dagbladet berättade om protester när Bilal Philips besökte Köpenhamn.
Imamen Bilal Philips kom till Nørrebro i Köpenhamn på söndagen. Det gjorde också ett hundratal demonstranter som ville visa sin avsky för den kontroversielle kanadensarens åsikter om sharialagstiftning.

Strax före klockan 15 dök han upp vid Korsgadehallen på Nørrebro. Bilal Philips. Den kontroversielle imamen som bjudits in av Islamisk Trossamfunds ungdomsavdelning, Munida.

I nästan samma stund som predikanten steg ur bilen gjorde några av hans sympatisörer sig hörda.

– Sharia i Danmark! Sharia i Danmark!”, skanderade en grupp unga män som samlats utanför hallen.

Väl inne i den fullsatta hallen höll Bilal Philips ett långt tal om dagens ämne – islamofobi. Samma tema stod på agendan när han talade i Göte­borg, på den islamiska ungdomsföreningen TUFF:s (Troende unga framtida förebilder) inbjudan, tidigare ­­ i helgen.

Men det är kanske just hans åsikter om sharialagstiftning som Bilal Philips gjort sig allmänt känd för.

Det och dödsstraff för homosexuella samt att han försvarat självmordsbombare.

Bilal Philips besök har varit hett debatterat i Danmark under veckan. Många har krävt att Islamisk Trossamfund tar avstånd från predikantens idéer. En del politiker tyckte dessutom att man, likt Storbritannien och Australien, inte borde ha släppt in honom i landet.

De som bjudit in honom ville dock inte prata om arrangemanget när vi stötte på dem utanför hallen.

– Vi talar inte med pressen.

Till danska tidningen BT sa dock talesmannen för Islamisk trossamfund, Imran Shah, att det kanske inte var särskilt lämpligt att bjuda in Bilal Philips.

– Om vi hade kunnat göra om det och ta ett beslut idag så hade vi inte bjudit in honom.

Diametralt andra åsikter än de som förknippas med Philips uttalades högljutt bara en bit ner på gatan.

Ett hundratal personer hade samlats för att höra politiker och re­presentanter för olika föreningar ­hålla tal där de fördömde vad de kallade religiös extremism och sexism.

– Med sådana arrangemang de har där borta så gör de snart Dansk Folke­parti arbetslösa, sa Jaleh Tavakoli, den numera avhoppade danske vänsterpartisten och en av talarna vid demonstration.

Politikern Kamal Qureshi från Socialistisk folkeparti var också en av talarna.

–  Jag tycker det är bra att folk kommer hit och säger ifrån. Så att folk inte tror att vi accepterar det han står för därborta, sa han och pekade bort mot Korsgadehallen.

Av säkerhetsskäl valde polisen att flytta på demonstranterna ett par hundra meter från hallen. Det närmaste sidorna kom varandra var när representanter för Islamiskt Trossamfund kom över till demonstranterna för att bjuda på kaffe och kakor.

De möttes bara av nekande huvudskakningar, motthugg och plakat med texten ”Kaffe kan inte ta bort den beska smaken”.
Varför arrangerade inte RFSL-Göteborg motsvarande protester när han var i den staden. Och varför protesterade inte Vänsterpartiet precis som deras motsvarighet i Danmark? Faktum är att i Norge och Danmark vågar partier från höger till vänster manifestera emot homofientlighet oavsett om den är kristen, muslimsk eller nationalistisk.

Men i Sverige tiger ofta RFSL, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om muslimsk homofientlighet. Deras ursäkt, att det kan "gynna högerextremister" att protestera mot homohatande islamister blir närmast patetisk. Om det är något som gynnar högerextremister är det att ge dem monopol på att bekämpa homofientliga islamister. Det har folk till vänster fattat i Norge och Danmark. Men inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sverige. De borde skämmas för att fegt tiga om situationen. Samma sak gäller både för RFSL-riks och RFSL-Göteborg som tycks vara helt handfallna både på sina hemsidor och när det gäller att organisera protester. I de flesta andra länder protesterar HBT-rörelsen både mot kristna och muslimska hatpredikanter. Men tydligen inte Sverige.

HBT-politiker i riksdagen kan nog tävla om att fördöma Danmarks främlingsfientliga integrationsdebatt. Ibland med rätta. Men Danmarks HBT-förening LBL hade det civilkurage som RFSL och politiker från höger till vänster i Göteborg tydligen saknade. Kritik bör även riktas mot RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund för att hon inte fixat att föreningen kommenterat besöket av den homohatande muslimska predikanten. Det kunde LBL göra.

Jag skulle kunna argumentera för att Felix König resonerar som en åsna. Men det vore förolämpande - mot åsnorna.

LSU accepterar homofientlighet.


LSU är en paraplyförening för ungdomsorganisationer. Seher Yilmaz (bilden), föreningens ordförande, hade igår en debattartikel i Svenska Dagbladet om att Sverigedemokratisk ungdom inte är välkomna i LSU.
LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer. Det är med den bakgrunden och den utgångspunkten som LSU:s styrelse nu enhälligt beslutat att inte välkomna Sverigedemokratisk Ungdom i den mångfald av organisationer som utgör LSU.

Rasism är ett att vår tids stora samhällsproblem. De rasistiska idéerna går stick i stäv med idén om alla människors lika värde och tanken om de universella mänskliga rättigheterna. Likväl är rasism ett uppenbart hinder för ungdomsorganisationers möjligheter att nå sin fulla potential och för att ungas organisering i Sverige och världen ska förbättras....

I LSU samlas ungdomsorganisationer som tror på mångfald, på demokratisk utveckling och på idén om alla människors lika rättigheter och värde. Våra medlemsorganisationer erbjuder en möjlighet för unga att känna sig delaktiga, få tillgång till makt och inflytande, få utvecklas och ta ansvar som individer och människor i samspel med varandra, samt få möjlighet att se hur mångfald berikar.
Gustav Kesselstrand, ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, svarar idag i SvD i en egen artikel.

Illa nog att Sd och Sdu är främlingsfientliga.

Jag delar som liberal den oro som LSU har när det gäller rasismen i samhället. Den är ett allvarligt problem. Dock menar jag att Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund inte är rasistiska, de senaste åren har de lämnat ideologin om att människors etnicitet och hudfärg ska vara avgörande för rättigheter. Däremot är Sd och Sdu främlingsfientliga och islamofoba vilket är illa nog.

Men det är inte det som är den främsta poängen när jag skarpt kritiserar LSU. För problemet för dem är att de är absurt inkonsekventa.

Medlemsförening i LSU bjöd in någon som argumenterat för dödsstraff för homorelationer.

Expressen avslöjade 24 mars 2010 att föreningen Unga muslimer bjudit in homofientlige Sheik Abdullah Hakim Quick till sin konferens om "muslimsk identitet".

Från artikeln.
Sheik Abdullah Hakim Quick har i tidigare tal och föreläsningar ondgjort sig över homosexuella som grupp och som individer. Han har bland annat påstått att homosexuella är en av de mest farligaste grupperna i samhället och varnat för att de kommer att ”ta över” om ingenting görs. ”Och när de tar över – så är sammanbrottet nära”, menar han.

Sheik Abdullah Hakim Quick har även hävdat att den islamska ståndpunkten, när det gäller homosexuella, är att de ska straffas med döden.
Det är givetvis helt oacceptabelt att en förening som, med rätta, kritiserar islamofobi i samhället själv bjuder in en föreläsare som är för dödsstraff för homorelationer.

RFSL skickade ett pressmeddelande om inbjudan.
Abdulla Hakim Quick har bland annat pratat om homosexuella som en av de farligaste grupperna i samhället och att islam föreskriver dödsstraff för homosexuella.

— RFSL är förfärade över att organisationen Sveriges unga muslimer valt att bjuda in en person som på ett ännu värre sätt än Åke Green använder religion som en ursäkt för att sprida hat, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.
LSU kritiserats för partipolitisering.

LSU har själva fått kritik för att försöka bedriva partipolitik. Fem politiska ungdomsförbund framförde 2009 bl.a. följande i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Det finns ingen opolitisk, generell ungdomspolitik. Att Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) de senaste åren politiserats gör att vi, representanter för Sveriges politiska ungdomsförbund, funderar på att lämna LSU om organisationen inte inser problematiken och återgår till LSU:s basverksamhet..... Sveriges ungdomsorganisationer behöver en samlande, opolitisk organisation – det som LSU en gång var
Granskar man medlemslistan på LSU:s hemsida är det tre politiska ungdomsförbund kvar, Ssu, Grön ungdom och Cuf. Bland övriga föreningar RFSL-Ungdom.

Tydligt att LSU accepterar homofientlighet - men inte främlingsfientlighet.

Sveriges unga muslimer har offentligt förtydligat att de inte accepterar samkönade relationer, de kallar det för "livsstil". Samma retorik som konservativt kristna. För övrigt är även Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund med i LSU. Tillsammans med den muslimska föreningen blir det tre homofientliga organisationer som LSU tydligen utan problem respekterar. Och då blir det enkelt att avslöja att Seher Yilmaz ljuger när hon i debattartikeln i SvD framför följande.
LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer.
Tidigare har LSU möjligen kunnat argumentera för att de motvilligt accepterar även intolerans och homofientlighet inom bl.a. Sveriges unga muslimer men att det inte betyder att de respekterar attityderna. Men efter vägrandet av Sverigedemokratisk ungdom blir det tydligt att de visst då har tydliga gränser när det gäller centrala mänskliga rättigheter. Men trots det accepterar tre religiösa ungdomsföreningar som inte respekterar att dess medlemmar har samkönade relationer.

Slutsatsen måste bli att LSU tycker att homofientlighet är acceptabelt. Det är vidrigt och det är inkonsekvent. Mitt råd till föreningarna som ännu är kvar där är att lämna organisationen.

Vill verkligen RFSL-Ungdom, Ssu, Grön ungdom, Cuf och andra bidra till hyckleriet och i praktiken acceptansen för homofientlighet?


Uppdatering 1.

Mail till LSU:s förbundsstyrelse.

Jag har idag skickat ett mail till alla ledamöterna i förbundsstyrelsen för LSU och även till flera i förbundsstyrelserna i RFSL-Ungdom, Ssu, Grön ungdom och Cuf och tipsat om den här bloggposten och att de kan lämna kommentarer. Från mitt mail till dem.
Har ni kommentarer eller frågor kan ni givetvis lämna det här eller på min blogg. Jag vill förtydliga att jag förbehåller mig rätten att publicera varje kommentar, och bemöta den, på min blogg.

Skulle någon av er kunna länka till att Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund faktiskt respekterar samkönade relationer bland sina medlemmar och rekommenderar muslimska respektive kristna samfund att viga och välsigna samkönade par vore det synnerligen positivt och något jag definitivt ska publicera.

Kristdemokraternas riksting startar imorgon.

Flera tidningar har idag artiklar om Kristdemokraternas riksting (kongress) som börjar imorgon torsdag och håller på till lördag. I Dagen kommenterar Göran Hägglund att flera av motionsförslagen till rikstinget handlar om HBT-politik.
Men han är medveten om att homo- och abortfrågorna kommer att stjäla en del av uppmärksamheten.

Varför är det så svårt att ta ställning i en del av de frågorna?

- Därför att vi vill ha en diskussion. Besluten ska inte komma till av en tillfällighet, svarar Göran Hägglund.
Hallå? Redan december 2010 lämnades eftervalsrapporten där en central rekommendation var att partiet måste fixa sig en HBT-vänligare politik. Sedan har rapporten varit ute till debatt i avdelningar och distrikt inom partiet. Debatten har förts igen och igen. Trots det duckar ännu Göran Hägglund och övriga i partistyrelsen när det gäller flera viktiga frågor som homoadoptioner och tvångssteriliseringar av transsexuella.
När det gäller rätten för homopar att adoptera påminner han om partiets gamla linje, att barn har rätt till sina föräldrar och rätt att känna till sitt biologiska ursprung

- Om det tror jag att vi har ganska bred enighet, säger han.
Det låter som "ingen anledning att ändra sig"?

- Det finns motioner och därför ska vi diskutera det, och ändra oss om det finns goda argument för det.
Argumenten irrelevanta.

Hägglund sprider floskler. När det gäller vilka som ska få adoptera är ju "barns rätt till sina föräldrar" irrelevant. Poängen med adoptionen är ju att barnet flyttas till några som inte är deras biologiska föräldrar. Nu skulle ju kd kunna vilja totalförbjuda adoptioner men det gör man inte, istället används argumentet försåtligt emot bara samkönade pars möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar. Samma sak när det gäller "barns rätt att känna till sitt biologiska ursprung". Det har ju ingenting som helst med att göra om ett homopar eller heteropar adopterar. Infon, eller frånvaron av infon, är densamma.
Göran Hägglund håller med om att även Kristdemokraterna påverkas av den svängning som skett i samhället men säger att partiet "aldrig känt behov av att vara samspelt med RFSL". Men enligt honom har enskilda företrädare för partiet ibland uttryckt sig klumpigt och kränkande och han anser att partiet bör diskutera även tonläget.

- Synen på homosexuella har förändrats och det påverkar min och andra människors syn, säger han.

Tvångssterilisering av personer som byter kön berör ett 60-tal personer per år. På rikstinget finns förslag på att avskaffa det kravet.

- En del upplever att de blivit födda i fel kropp. Det finns skäl att hjälpa dem så gott vi kan.

Hägglund har noterat att en av morgontidningarnas ledarsidor undrat hur han kan tycka att just det här är en svår fråga.

- Några frågor i sammanhanget är enkla, men den om sterilisering är inte det.
Göran Hägglund har inte i någon intervju preciserat varför frågan om tvångssteriliseringar av transsexuella ska vara kvar eller inte är komplicerad. Han gör det inte nu heller.

Det blir återigen tydligt att riksdagen ännu har två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.


Uppdatering 2.

Även Expressen har artiklar om Kristdemokraternas riksting.


Uppdatering 3.

Felix König, vice ordförande för LSU och tidigare ordförande i RFSL-Ungdom har besvarat mailet till bl.a. förbundsstyrelsen i LSU.
Hej Bengt,

Jag tycker att dina jämförelser mellan religiösa ungdomsorganisationer
och SDU både haltar och är osmakliga. Vår utgångspunkt är att SDU i
grunden inte står upp för de mänskliga rättigheterna, och att deras
medlemskap därför är omöjligt. Vi menar att de är ett symtom på
rasismen vi ser i samhället och det kommer inte vi bidra till att
legitimera eller normalisera. LSU är ingen värdeneutral organisation -
vi står för det våra 76 medlemsorganisationer gemensamt beslutat om, i
det idéprogram som antogs på årsmötet i november, och det är utifrån
det vi har baserat vårt beslut.

När det gäller LSU:s medlemsorganisationer spelar samtliga en viktig
roll för att skapa ett inkluderande samhälle. Där ingår självklart de
religiösa ungdomsorganisationerna. De skapar viktiga plattformar för
ungdomar att känna sig sedda, påverka samhället och skapa ett socialt
sammanhang. LSU tar givetvis inte ansvar för alla enskilda aktiviteter
medlemsorganisationer arrangerar, och av samma anledning tar vi inte
ansvar för allt som t.ex. Sveriges Unga Muslimer (SUM) arrangerar.
Däremot ser vi hur de religiösa ungdomsorganisationerna i grunden
uppfyller kraven för ett medlemskap, vilket vi inte tycker att SDU
gör.

En av LSU:s mest framgångsrika verksamheter någonsin, nämligen
kampanjen Alla olika - Alla lika, samlade en stor del av LSU:s
medlemsorganisationer, och i kampanjen utbildade informatörer från
RFSL Ungdom och SUM skolelever om normer sida vid sida. En av
styrkorna i LSU är fundamentet de mänskliga rättigheterna är, men att
alla organisationer är olika och har olika målgrupp.

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi sett hur LSU-styrelsens
beslut kring SDU öppnat upp för muslimfientliga uttalanden från många,
och det är i det ljuset jag ser ditt mail.

Hälsningar

Felix König
Vice ordförande
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Jag har sänt följande svarsmail.
Hej!

Ditt svar måste var bland de mest förvirrade jag fått från nǻgon hittills i år. Men du var också en av dem som i ett anförande vid Regnbågsfestivalen 2010 framförde att flera riksdagspartier är "rasistiska". Du har tydligen noll koll på vad rasism är för något.

Dina antydningar om islamofobi är patetiska. Jag fördömer ofta både sd och islamofobi och gjorde det senaste i bloggposten om sd. Istället för att entydigt fördöma att Sveriges unga muslimer bjudit in homohatare försöker du bagatellisera det.

Men med samma argumentering antyder jag att du är antisemit Felix eftersom du tydligen är kritisk emot Israels politik. När du ska du göra av dig med ditt judehat Felix?

Du kallar det osmakligt att jämföra religiös homofientlighet med främlingsfientlighet. Du orkar inte ange någon orsak till att det skulle vara osmakligt. Varför skulle det vara mer acceptabelt med intolerans därför att någon använder religiösa argument.

Om det är något som är osmakligt är det att du är undfallande mot muslimska och kristna ungdomsföreningar som inte respekterar samkönade relationer. Det är ynkligt av dig att vika dig bara därför att religiösa argument används. Din trovärdighet har helt försvunnit efter det här.

Med dig som vän behöver kampen mot religiös homofobi inte några fiender.

Bengt
Det här visar ännu tydligare att LSU är en förening i moraliskt förfall. Att Felix König är feg och undfallande mot homofientliga muslimska föreningar visste jag redan tidigare. T.o.m. Göran Hägglund är en sansad och nyanserad debattör jämfört med Felix König.

söndag 26 juni 2011

Mail till kd om tvångssteriliseringar av transsexuella.


Jag har ikväll mailat politiker inom Kristdemokraterna om tvångssteriliseringar av transsexuella. Göran Hägglund (bilden), alla partiers riksdagsledamöter och ledamöter i partistyrelsen har fått mailet och även en del politiskt anställda på Socialdepartementet och vissa andra i kd.


Fakta och argument om tvångssteriliseringar av transsexuella.


På torsdag startar Kristdemokraterna riksting. En av motionerna dit handlar om att partiet ska bli för ett avskaffande av kravet att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Givetvis avgör ni i kd själva vilket beslut det ska bli på rikstinget. Jag vill dock framföra fakta och argument.

Partistyrelsens svar är enligt min bedömning oacceptabelt vagt. Kd bör tydligt bli för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Mvh

Bengt Held
Malmö

1. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Europarådet publicerade i torsdags en rapport om situationen för HBT-personer i Europa. Förutom att lämna en detaljera beskrivning av den juridiska situationen när det gäller HBT-rättigheter ges också en del "rekommendationer". Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, föreslår flera åtgärder. En del av dem följer inte Sverige ännu. Det gäller bl.a. kraven för att få byta kön juridiskt.
The Commissioner’s recommendations build on the findings of this report and provide policy-oriented advice to member states to prevent and address homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.
The Commissioner for Human Rights recommends that authorities in Council of Europe member states should:...

5. Privacy: gender recognition and family life....

2) Abolish sterilisation and other compulsory medical treatment which may seriously impair the autonomy, health or well-being of the individual, as necessary requirements for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender.
3) Remove the requirement of being unmarried, or divorce for already married persons, as a necessary condition for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender....
I Sverige krävs det att någon är ogift och steriliserad för att vederbörande ska få byta kön juridiskt.

2. Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter.

Europarådets Committee on Legal Affairs and Human Rights lämnade 8 december 2009 förslaget till resolutionen Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. Förslaget till HBT-resolution innehåller bl.a. följande rekommendationer till alla medlemsländer i Europarådet.
address the specific discrimination and human rights violations faced by transgender persons and, in particular, ensure in legislation and in practice their right to:... documents that reflect an individual’s preferred gender identity, without any prior obligation to undergo sterilisation;
3. Andra länder i Västeuropa.

Flera länder i Europa, bl.a. Storbritannien, Spanien och Portugal har inte några krav att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. I Storbritannien och Spanien som var först med att fixa en frihetlig könstillhörighetslag utan krav på sterilitet eller operation är det politisk enighet om de lagarna. Även konservativa partier stödjer dem.

Tysklands författningsdomstol publicerade 28 januari i år sitt avgörande att de förklarar det för oförenligt med landets konstitution att tvinga transsexuella att operera sig eller sterilisera sig för att få byta kön juridiskt.

Från TGEU:s (transförening på Europanivå) hemsida.
The German Constitutional Court has announced in a press release [1] today that the requirement to undergo sterilization or gender reconstruction surgery is not constitutional. The decision has immediate effect.The plaintiff, a 62 year old transsexual woman, had acquired the so-called “small solution” with a name change, but not altered the civil status due to the requirement to undergo sterilization surgery. With a still “male” civil status she and her female partner had been denied the right to enter a registered same-sex partnership. If forced to marry, so plaintiff, they are recognizable as a partnership with at least one transsexual spouse – a live free from discrimination made impossible.

The First Division of the Federal Constitutional Court has ruled that the standardized conditions for legal gender recognition of transsexuals to enter into a partnership are not compatible with the right to sexual self-determination, physical integrity and privacy....
4. Riksdagspartierna.

Socialstyrelsen lämnade ett förslag till en ny frihetlig könstillhörighetslag till regeringen 30 maj i år. Sex riksdagspartier, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödjer utredningsförslaget om att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byt kön juridiskt.

Sverigedemokraterna är för att behålla kravet att den som vill byta kön juridiskt ska vara steriliserad. Här får kd avgöra vilka ni ideologiskt är närmast när det gäller mänskliga rättigheter och tvångssterilisering, era borgerliga kolleger i m, fp och c eller sd.

5. Remissinstanserna.

Kanske jag är först med att göra en offentlig sammanställning av det. (Socialstyrelsens egna sammanställningar är inte offentliga, däremot själva remissvaren). Myndigheten har fått in svar från 70 myndigheter, föreningar och andra som fått erbjudande att kommentera utredningsförslaget. Ett fåtal av dem är insända av individer som gjort det på eget initiativ.

Av de 70 är det ca 10 myndigheter som meddelar att de inte vill kommentera, oftast med motiveringen att de inte tycker det berör deras verksamhet. Av övriga ca 60 är det ungefär hälften som explicit kommenterar någon eller några av de juridiska delarna av förslaget. De flesta övriga har med formuleringar om att de "är positiva till utredningens förslag" eller att "de inte har något att erinra emot utredningens förslag".

När man granskar remissvaren i detalj blir det tydligt att det närmast är ett kompakt stöd för Socialstyrelsens förslag. När det är invändningar är det lika ofta sådana som tycker man borde gått längre som att förslaget från Socialstyrelsen är för radikalt.

Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 3 tveksamma till att avskaffa kravet att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Den remissinstans som är negativ är Västerbottens landsting som framför bl.a. följander.
Angående kastration/sterilisering så innebär dagens hormonbehandling och ingrepp i yttre och inre genitalia att fortplantningsförmågan går förlorad, vilket är rimligt. Man bör dock överväga lagliga möjligheter att donera spermier/ägg före ingrepp i inre genitalia ‑ för framtida eventuell partner‑insemination/inplantation.
Landstingspolitikerna tycks mena att det räcker som argument att det är "rimligt" för att försvara tvångssteriliseringar av en grupp i samhället. Trots att de flesta idag fördömer de tvångssteriliseringar som drabbade människor i decennier fram till 1975. Resonemanget är inte seriöst.

Några av de remissinstanser som ger tydligt stöd åt de tre reformerna, avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad..

Svenska kommuner och landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget Östergötland, Landstinget Västmanland, Karolinska universitetssjukhuset, Svensk förening för transsexuell hälsa, RFSL, RFSL-Ungdom, Transföreningen FPES, Ungdomsstyrelsen, RFSU, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, DO.

6. Tidigare typer av tvångssteriliseringar i Sverige.

Från Wikipedia.
Tvångssterilisering förekom i Sverige mellan 1934 och 1975 med varierande grad av frivillighet. Eftersträvade syften var bland annat rashygien, folkhälsoskäl, ekonomiska besparingar och kontroll av asociala. Tvångssterilisering sågs som en del av en samhällspreventiv verksamhet mot exempelvis brott och degeneration av "folkstammen"....

1941 skärptes lagen, och tvånget accentuerades. Ofta skedde dock steriliseringarna med skenbar frivillighet, då personerna övertalades. Fysiskt våld fick dock inte användas....

I dag betraktas tvångssterilisering som ett brott mot mänskligheten.
Ofta användes ultimatum mot de som blev steriliserade, om de inte gjorde det skulle de inte få lämna mentalsjukhus, få göra abort etc. Idag används ultimatum mot transsexuella, om de inte är steriliserade får de inte byta kön juridiskt. Varför skulle det senare vara "mindre tvång" än resonemanget och användningen av steriliseringar av andra grupper fram till 1975.


Uppdatering 1.

Liberala Expressen har idag på ledarplats en bra artikel om situationen för transsexuella och andra transpersoner.

"Kör över Hägglund".

Orkar inte kd på sitt riksting, som startar på torsdag, tydligt bli för att avskaffa tvångssteriliseringar blir det kanske inget annat alternativ än att övriga borgerliga partier bör ställa ultimatum, "acceptera Socialstyrelsens förslag eller vi gör upp med s+mp+v istället."

Magnus Koljsjö, Erik Slottner, Daniel Sturesson och Caroline Szyber har i senaste numret av tidningen Kristdemokraten en debattartikel om HBT-politik.
...Vad gäller motionen om tvångssterilisering vid könsbyte hänvisar partistyrelsen till en utredning som redan är färdig medan ytterligare en utredning gjordes ännu tidigare. Vi upplever att det finns tillräckligt med fakta på bordet för att ett beslut skall kunna tas och tycker inte att situationen blir hjälpt av att ställningstagandet skjuts upp på obestämd tid.

Vårt parti har vid flera tillfällen tagit beslut som lett till intensiv intern debatt. Dessa debatter har ibland varit upprivande men det är också modet att våga diskutera och ta ställning även när det inte varit lätt som format vårt parti och gjort oss till det vi idag är. Vi ser hellre att våra motioner röstas ner än att de får det vaga kanske som ett besvarande allt för ofta i realiteten innebär.
Ducka inte

Vägen framåt för Kristdemokraterna kan omöjligt vara att ducka för de svåra frågorna, vi vill se ordentlig debatt och reella beslut även när det finns starka viljor och kommer därför att yrka på att våra motioner bifalles.

Uppdatering 2.

Fyra partier har förtydligat att de är för alla HBT-reformer.

Centerpartiet har nu svarat att de är för alla HBT-reformer som jag granskar i den rapport jag planerar publicera inför Stockholm Pride. Sedan tidigare har Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet förtydligat samma sak. Även Sverigedemokraterna har mailat om sin HBT-politik.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ har ännu inte svarat.

Dagens Nyheter har några artiklar om Robert Mapplethorpe, vars bilder visas i Stockholm i en ny utställning.
Robert Mapplethorpes fotografier av nakna män väckte stor uppmärksamhet när de visades på gallerier och museer runt om i världen vid slutet av 1980-talet och i början av 90-talet. Några gånger censurerades utställningarna, men mest hyllades fotografen som efter ett intensivt liv i New Yorks konstnärs- och gaykretsar dog i aids 1989.
DN har också ett TV-reportage från världens största gayparad, i Sao Paulo i Brasilien. Ca tre miljoner var med i paraden.


Uppdatering 3.

RFSL om tvångssteriliseringar.

Även RFSL kommenterar Europarådets rapport om situationen för HBT-personer.
- Det är mycket glädjande att Thomas Hammarberg också i den här rapporten så tydligt kritiserar och markerar mot lagar som innehåller krav på att en person som vill ändra sitt juridiska kön ska vara steriliserad. Vi hoppas att den här rapporten ska tydliggöra allvaret i frågan ytterligare för de svenska politiker som fortfarande håller fast vid det tvingande kravet på sterilisering och inte vill ändra Lagen om fastställelse av kön i vissa fall, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Feministiskt initiativ har nu förtydligat att de är för alla de HBT-reformer jag ska ha med i en ny HBT-rapport.

Eftergifter mot religiösa samfund för att få homoäktenskap i New York.New York blir som bekant den sjätte delstaten i USA att få en könsneutral äktenskapslag. Guvernören skrev på redan en timme efter omröstningen i senaten. Det betyder att lagen träder i kraft 30 dagar senare. Och därmed mer än fördubblas antalet människor i USA som bor i delstater som tillåter homoäktenskap.

Omröstningen är historisk eftersom det nog är första gången ledamöter från Republikanerna röstat ja till en könsneutral äktenskapslag i USA. Guvernören Andrew Cuomo har envist lobbat för reformen och av de 8 ledamöter i senaten som för en månad sedan var osäkra hur de skulle rösta hamnade 7 på ja-sidan. Fyra av dem är republikaner och tre demokrater. En av republikanerna som tvekade hamnade på nej-sidan och där var också en demokrat som sedan tidigare är negativ till homoäktenskap.

Men "priset" för att få majoritet var att mer långtgående undantag gavs för religiösa samfund än de flesta andra delstater som infört en könsneutral äktenskapslag. John Culhane från 365gay är kritisk men trots det hyfsat nöjd.
On balance, I think the exemptions are tolerable – but just barely....

But the exemptions that are in the bill remain troubling. They go beyond what the state law and the U.S. Constitution already require, which is that no religion is forced to solemnize any marriage that violates its tenets. Under the amendments – released, maddeningly, just hours before the vote – neither these religious organizations, nor any non-profit organizations they control, nor any other “benevolent association” (think Knights of Columbus) has to have anything at all to do with a same-sex wedding.

As a pointed example, the measure would foreclose a suit such as the one filed by a New Jersey couple denied use of a beach pavilion by the Methodist church that owned it. The facility was routinely rented out for all kinds of weddings, so one might think that the decision to enter the world of commerce means you have to take all comers.

Yes in New Jersey – but not in New York. A church, synagogue, or mosque, can spin off as many organizations as it wishes, and engage in whatever businesses it wishes, without having to get involved in anything to do with our weddings. They can’t be sued for their actions, and they can’t lose their tax-exempt status because of them. I prefer the New Jersey approach, which strips away the religious fig leaf from naked acts of commerce.
Jag håller med honom. Ni som följer min blogg vet att jag är emot att tvinga religiösa samfund att viga något par. De ska ha rätt att vägra viga samkönade par, svarta par, grönhåriga par etc. Accepterar någon inte det får vederbörande engagera sig för att helt ta bort den juridiska vigselrätten för religiösa samfund. Vigslar är en teologisk ritual för ett samfund. Och politiker har inte teologisk kompetens att avgöra vilka par samfund bör viga.

Däremot måste givetvis samfunden följa lagar mot diskriminering (bl.a. sexuell läggning) när det gäller övrig verksamhet som inte är teologiska ritualer. Det kan inte vara acceptabelt att samfund bedriver kommersiell verksamhet, skolor och annat och ska få undantag från lagar som andra måste följa.

Men trots det bedömer jag att guvernör Andrew Cuomo gjorde rätt bedömning. Att få en äktenskaps lag i New York som är könsneutral får nog effekter på debatten i hela USA. Och även i en del andra länder. Cuomo framförde bl.a. följande i sitt tal efter att han signerat lagen.
“We reached a new level of social justice this evening, marriage equality. I said to the legislators, you look at the first word, marriage, it’s really about the second word, equality. It’s really about New Yorkers, our brothers and sisters, looking at us and saying, we want equality. We want equality in society, equality in our relationships, equality in our love, equality in our families. We want full recognition, marriage equality, and we did it today.”
För 42 år sedan startade gaykampen på allvar vid Stonewall Inn i New York. Då var samkönade relationer förbjudna i delstaten New York (förbudet gällde faktiskt till 1980 även om det sällan orsakade åtal på 1970-talet) och polisen trakasserade ofta gaybarer. Få kunde nog då gissa att några decennier senare skulle de få rätt att ingå äktenskap. Men 2011 blev det möjligt.

Från 365gay.
New York lawmakers narrowly voted to legalize same-sex marriage Friday, handing activists a breakthrough victory in the state where the gay rights movement was born.

New York will become the sixth state where gay couples can wed and the biggest by far.

Gay rights advocates are hoping the vote will galvanize the movement around the country and help it regain momentum after an almost identical bill was defeated here in 2009 and similar measures failed in 2010 in New Jersey and this year in Maryland and Rhode Island.

Though New York is a relative latecomer in allowing gay marriage, it is considered an important prize for advocates, given the state’s size and New York City’s international stature and its role as the birthplace of the gay rights movement, which is considered to have started with the Stonewall riots in Greenwich Village in 1969.

The New York bill cleared the Republican-controlled state Senate on a 33-29 vote. The Democrat-led Assembly, which passed a different version last week, is expected to pass the new version with stronger religious exemptions and Democratic Gov. Andrew Cuomo, who campaigned on the issue last year, has promised to sign it. Same-sex couples can begin marrying begin 30 days after that. The passage of New York’s legislation was made possible in two Republican senators who had been undecided.

Sen. Stephen Saland voted against a similar bill in 2009, helping kill the measure and dealing a blow to the national gay rights movement.

“While I understand that my vote will disappoint many, I also know my vote is a vote of conscience,” Saland said in a statement to The Associated Press before the vote. “I am doing the right thing in voting to support marriage equality.”

Sen. Mark Grisanti, a GOP freshman from Buffalo, also said he would vote for the bill. Grisanti said he could not deny anyone what he called basic rights.

The effects of the law could be felt well beyond New York: Unlike Massachusetts, which pioneered gay marriage in 2004, New York has no residency requirement for obtaining a marriage license, meaning the state could become a magnet for gay couples across the country who want to have a wedding in Central Park, the Hamptons, the romantic Hudson Valley or that honeymoon hot spot of yore, Niagara Falls.

New York, the nation’s third most populous state, will join Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont and Washington, D.C., in allowing same-sex couples to wed.

For five months in 2008, gay marriage was legal in California, the biggest state in population, and 18,000 same-sex couples rushed to tie the knot there before voters overturned the state Supreme Court ruling that allowed the practice. The constitutionality of California’s ban is now before a federal appeals court.

While court challenges in New York are all but certain, the state – unlike California – makes it difficult for the voters to repeal laws at the ballot box. Changing the law would require a constitutional convention, a long, drawn-out process.

The sticking point over the past few days: Republican demands for stronger legal protections for religious groups that fear they will be hit with discrimination lawsuits if they refuse to allow their facilities to be used for gay weddings.Uppdatering 1.

Dagens Nyheter berättar om att läkare i Indien gör "könsbytesoperationer" på barn, från flicka till pojke. Av orsaken att en pojke ger högre status för föräldrar än en flicka. I Sverige har vi haft en debatt om föräldrar som gör abort för att fostret är en flicka och inte en pojke. Även vi som är för nuvarande abortlag i Sverige, och givetvis för rätten att byta kön juridiskt, förfäras över attityden.

Men i många år har föräldrar i Sverige, efter fosterdiagnostiska prov, aborterat barn som riskerar få Downs syndrom. Då är det betydligt färre som förfäras. Men vad är principiellt skillnaden mellan att göra abort p.g.a. fostrets kön och risken för Downs syndrom. Föreningar för funktionshindrade protesterar, med rätta, mot attityden att foster som riskerar få allvarliga handikapp inte betraktas som värdiga att få bli ett pars barn. Och var drar vi gränsen? Om vi får ny diagnostik som, mot förmodan, gör det möjligt att gissa vilken sexuell läggning, könsidentitet och annat ett barn får, ska även det utnyttjas för att avgöra abort eller inte. Kanske vi kan fixa fram en "arisk" idealtyp? Blond, hetero, begåvad, utan funktionshinder.

Människor med Downs syndrom hamnar definitivt utanför samhällets normer. Mer än de flesta. Men det betyder inte att de hellre borde vara döda. Det vore väl förmätet av någon av oss att avgöra. Respektera att människor inte följer normer i samhället. Även när det ska avgöras om ett foster ska aborteras eller inte.


fredag 24 juni 2011

Vacklande.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.

2009 sa Svenska kyrkan ja till att viga samkönade par. Aldrig tidigare hade något lands främsta religiösa samfund blivit för något sådant. Men hur hade situationen varit om Sverige varit katolskt idag?

Det är givetvis vad man brukar kallar en hypotetisk fråga. Men en sak är säker - några homovigslar hade inte blivit genomförda av katolska kyrkan. Det kan man konstatera när man betraktar samfundets policy i andra länder.

Ibland får vi för oss att förändringar - och förbättringar - formas av en rät linje. Utvecklingen går entydigt åt ett håll. Men varje historiskt intresserad människa konstaterar att det inte är sant. Ofta blir det något man kan kalla vacklande.

Norden vacklade i början av 1500-talet om religion.

Norden vacklade verkligen i början av 1500-talet när det gäller religion. Från Tyskland (som då var uppdelad i många stater) nådde protestantismen även Sverige (inklusive Finland) och Danmark (inklusive Norge och Island). I Sverige bröt kung Gustav Vasa med påven 1527, men det var först decennier senare som protestantismen blev officiell religion.

I Danmark var situationen mer komplicerad. De lutheranska tendenserna nådde först södra delarna av Jylland, grannar med Tyskland. Sedan var det i flera decennier en konflikt om vilken del av kristendomen som skulle segra. Till en början nådde protestantismen framgångar men trängdes sedan tillbaka. Det var vad vi idag skulle kalla för ett "ideologiskt krig". Men en stad stod kvar vid de "nya lärorna", Malmö, som då var den näst största staden i Danmark efter Köpenhamn.

Danmark var officiellt relativt tolerant och accepterade båda riktningarna. Men ett "chicken-race" startade mellan ledningen i Köpenhamn och de ansvariga för Malmö. Katolska kyrkan i Danmark hotade med att om borgerskapet i Malmö inte anpassade sig till situationen och lämnade protestantismen skulle de riskera att bli "behandlade som judarna", att när som helst riskera att bli förvisade från landet. Då var judar en grupp som oftast var rättslösa i samhället.

Men borgerskapet i Malmö stod på sig. De hade fått stadsrättigheter och där var det förtydligat att de själva avgjorde sin situation både när det gäller handel och religion, inom landets lagar. Några år senare nådde protestantismen nya framgångar och Danmark fick det i praktiken som sin religion 1537.

Givetvis var varken protestanterna i Malmö eller katolikerna i Köpenhamn homovänliga. Men det här visar att det ibland kan löna sig att hålla fast vid sina attityder. Ingen vet hur situationen blivit om ledande borgare i Malmö inte gjort det - men att de bidrog till att protestantismen blev den vanligaste religionen är tydligt. Och att Svenska kyrkan senare blev för samkönade vigslar.

Två sånger.

Först Lena Philipsson med Om igen som hon tävlade med i Melodifestivalen 1988. Jag bodde i Lund då som student och brukade ha närradion på ibland. En frikyrklig församling sände ett program där de spelade låten. Men innan dess förklarade den som var ansvarig att låten även kunde var riktad mot Jesus. Visst, låtar är tolkningsbara. Även om jag identifierar mig inte som kristen.

En sak är tydlig. Med en medioker sångare eller sångerska skulle den låten kunna bli ett fiasko. Men här är kanske Lena Philipssons bästa stund hittills.

En annan sång är Midsummer night av gruppen Troll. Ja, ni som följer min blogg vet att jag gillar disco. Lyssna på början av låten, där syntharna kommer igång och där en "mekanisk" groda börja kväka. Sällan blandas melankoli med hopp så tydligt i en poplåt. För övrigt är Alexander Bard, öppet bisexuell sångare, inblandad i det här. Bard är en av de främsta låtskrivarna från Sverige. Först kommer givetvis Andersson-Ulveaus. Men därefter skulle Bard kunna vara en av de som förtjänar andraplatsen. Tyvärr har hans ibland kontroversiella kommentarer gjort att många också fått en negativ attityd till honom inom musiken.

Saker vacklar. Det gjorde det i början av 1500-talet i Skåne. Samma känsla får vi ofta idag. En känsla av melankoli och hopp. Kampen för HBT-rättigheter är inte rätlinjig. Vi kommer att möta framgångar och motgångar. Vi kommer att vackla. Men då, just då, gäller det att hålla fast vid våra värderingar.

Jag önskar mina bloggbesökare Glad Midsommar.

Länk

torsdag 23 juni 2011

Flera "rekommendationer" i ny rapport - som Sverige inte följer.


Europarådet publicerar idag en rapport om situationen för HBT-personer i Europa. Från ILGA-Europes (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) hemsida.
Today, the Council of Europe launches its social-legal report on discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity. This is the first ever report covering all 47 member states of the Council of Europe on a range of human rights issues that are pertinent to lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) people.

ILGA-Europe warmly welcomes this significant report which not only maps the legal situation but also highlights the social attitudes and opinions about LGBT people: while there is certain progress in some countries, others continue discrimination and violation of basic human rights of LGBT people....

The report contains a number of specific recommendations to the Council of Europe member states on how to end discrimination and ensure full equality for LGBT people. It also provides a number of recommendations on non-legislative measures such as state education programmes aiming to increase awareness and understanding of various sexual orientations and gender identities and therefore promote improvement of the social attitudes based on facts and objective information.
Förutom att lämna en detaljera beskrivning av den juridiska situationen när det gäller HBT-rättigheter ges också en del "rekommendationer".

Thomas Hammarberg (bilden), Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, föreslår flera åtgärder. En del av dem följer inte Sverige ännu.
The Commissioner’s recommendations build on the findings of this report and provide policy-oriented advice to member states to prevent and address homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.
The Commissioner for Human Rights recommends that authorities in Council of Europe member states should:...

3. Protection: violence....
1) Include homophobic and transphobic hatred explicitly as possible motives in national legislation on bias-motivated crime and hate speech. Crimes targeting individuals or groups of people because of their perceived or real sexual orientation or gender identity should be punished and the bias motive taken into account as an aggravating circumstance....
Lagen om hets mot folkgrupp i Sverige förbjuder inte hets p.g.a. könsidentitet. I straffskärpningslagen vid hatbrott är inte brott p.g.a. någons könsidentitet explicit med bland "försvårande omständigheter".
5. Privacy: gender recognition and family life....

2) Abolish sterilisation and other compulsory medical treatment which may seriously impair the autonomy, health or well-being of the individual, as necessary requirements for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender.
3) Remove the requirement of being unmarried, or divorce for already married persons, as a necessary condition for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender....
I Sverige krävs det att någon är ogift och steriliserad för att vederbörande ska få byta kön juridiskt.

Rätt att fria Geert Wilders.

Geert Wilder, ordförande för högerpopulistiska PVV i Nederländerna, har av en domstol blivit friad från hets.
Wilders har stått åtalad i en långdragen rättegång för att i intervjuer och olika webbplatser och i sin film Fitna ha "sått hat" när han jämfört Koranen med Hitlers Mein kampf, och islam med totalitära ideologier som nazism, fascism och kommunism. Såväl åklagarna som han själv hade yrkat på friande dom.
Det är förvånande att han blivit åtalad från början. Folk borde fatta att den här typen av polisanmälningar bara gynnar intoleranta grupper. Vilket resultat det än blir, friande eller fällande, ger det propagandapoänger åt högerpopulistiska grupper.

Och i sak ska man givetvis få jämföra Bibeln med Mein Kampff. Man ska få jämföra kristendomen med nazism, fascism och kommunism. Och samma sak gäller för Koranen och islam. Om det är några av mina bloggbesökare som tror att religiösa böcker är så "heliga" att de inte får skarpt kritiseras eller även hånas då har ni inte konstaterat vad religionsfrihet betyder. För kritik mot religioner är en viktig del av religionsfriheten.

En del hävdar då att det är annorlunda att kritisera Koranen eftersom det är en minoritetsreligion i de flesta länder i Europa. Jag kontrar då med att fråga dig om du tycker att någon muslim, eller ateist, i Turkiet inte ska få jämföra Bibeln med Mein Kampff utan att riskera fängelse. Minoritetskap kan aldrig få vara ett skydd mot att få sin religion granskad och satiriserad.

Att vi sedan är många som tycker Geert Wilders är en obehaglig islamofob är en annan sak. Det bemöter vi med argument och inte polisanmälningar. För övrigt är hans parti PVV det enda främlingsfientliga partiet i Europa som är tydligt HBT-vänligt och för att samkönade och olikkönade par ska ha samma rätt till äktenskap, adoptioner och inseminationer.

Ny DO.

Agneta Broberg har utnämnts till ny Diskrimineringsombudsman, DO. Förhoppningsvis återupprättar hon förtroendet för myndigheten. Det blev solkat av hennes företrädare Katri Linna som ofta ägnade sig åt extrema och islamistundfallande kommentarer.

Flera tidningar publicerar en ny opinionsmätning från Synovate. Hade resultatet blivit verklighet skulle varken Alliansen eller s+mp+v fått egen majoritet, alltså samma situation som i riksdagen idag. Både Centerpartiet och Vänsterpartiet hade hamnat utanför riksdagen med siffrorna från Synovate.

De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 9,3 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet.

onsdag 22 juni 2011

Sd gillar tvångssteriliseringar av transsexuella.


Sverigedemokraterna kommer ut ur garderoben som ett parti som gillar tvångssteriliseringar av transsexuella. De är sedan tidigare emot att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar. Förmodligen hänger attityden till reformerna ihop.

Igår mailade jag en del partier om deras HBT-politik. Jag framförde hur jag bedömde deras politik. Hittills har fyra av nio partier lämnat svar. Positivt är att tre riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet, förtydligat att de är för alla HBT-reformer.

William Hahne (bilden), pressekreterare för Sverigedemokraterna, mailar idag följande.
Du har gjort ett utförligt och systematiskt ordnat jobb, Bengt. Jag är relativt säker på att partiet vill behålla kravet på sterilisering för att få byta juridiskt kön. "1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön."
Det här betyder att sd byter policy om att avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt från "möjligen" till "nej".

En annan konsekvens är att sd förlorar ett poäng i den sammanställning jag gör om partierna. För varje ny reform ett parti är för får det 2p, varje reform partiet tvekar om 1p och när det är emot 0p. För varje redan genomförd HBT-reform ett parti vill avskaffa blir det -1p.

Här är partiernas poäng juni 2011. Maxpoäng är 20.

Socialdemokraterna 20p
Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 6p (7p-1p)

Sverigedemokraterna är för följande HBT-reformer.

Redan genomförda reformer. (Årtal när riksdagen sa ja till dem inom parantes)

1. Samkönade par har möjlighet att adoptera partnerns barn (närståendeadoptioner). (2002)
2. Lag mot diskriminering skyddar bl.a. homosexuella, bisexuella och transpersoner inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc. (2008)
3. Lagen om hets mot folkgrupp skyddar bl.a. homosexuella och bisexuella. (2002)
4. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. (2010)
5. Människor som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning har rätt att få asyl som konventionsflyktingar. (2006)

Sverigedemokraterna är emot följande HBT-reformer.

Nya reform.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
2. Transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Redan genomförda reformer. (Årtal när riksdagen sa ja till dem inom parantes)

1. Könsneutral äktenskapslag, alltså gemensam lag för samkönade och olikkönade par. (2009)
2. Samkönade har möjlighet att adoptera barn internationellt. (2002)
3. Lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker. (2005)

Sd vill avskaffa reform 2 och 3 men har accepterat den könsneutrala äktenskapslagen även om partiet ännu är principiellt emot den.

Sverigedemokraterna svarar "möjligen" till följande HBT-reformer.

Nya reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
3. Föräldrapresumtionslagen (vid inseminationer) ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt jobba emot och förebygga alla typer av diskriminering i lagen (kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion).
5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
7. Straffskärpningslagen vid hatbrott ska explicit även skydda transpersoner.
8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Sd är som ensamt riksdagsparti officiellt för heteronormen.

Sd vill även göra några andra försämringar inom HBT-politiken förutom de reformer som jag har med i min rapport. De (partiets kyrkogrupp) vill avskaffa möjligheten till samkönade vigslar inom Svenska kyrkan. Sd vill även ta bort alla statliga bidrag emot diskriminering, rasism och HBT-fientlighet vilket betyder mindre pengar till bl.a. RFSL och EKHO (förening för kristna homosexuella och bisexuella).


Uppdatering 1.

Dagen skriver om Kristdemokraternas riksting som startar torsdag nästa vecka.
Daniel Sturesson, rikstingsdelegat från Skåne, kräver i en motion att partiet uppdaterar sin syn på homoadoptioner. Han tycker det var rätt att KD röstade nej när frågan var uppe i riksdagen 2003, men sedan dess har mycket hänt, menar han. Bland annat har forskningen, enligt Daniel Sturesson, visat att det inte finns några signifikanta skillnader mellan samkönade och olikkönade föräldrapars anknytning till adopterade barn.

- Men det är viktigt att säga att det i motionen inte föreslås att vi ska byta åsikt. Jag vill att vi ska utvärdera vår syn och sedan föreslå en sammanhållen politik till nästa riksting, säger Daniel Sturesson....

Partistyrelsen vill också att frågan ska utredas. Men det är han inte nöjd med.

- Nej, inte alls. För de vill inte sätta en deadline. Men det är viktigt att vi sätter ned foten och säger att "nu tar vi det här året på oss"....

Även andra medicinsk-etiska motioner kan väcka debatt. Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö vill avskaffa kravet på tvångssterilisering vid könsbyte.
Även homofientlige riksdagsledamoten Tuve Skånberg (kd) framför sina något förvirrade teser.
Tuve Skånberg skulle vilja göra som processen efter 1994 års katastrofval, då partiet nästan hamnade på riksdagsspärren, fyra procent. Efter det startades ett stort ideologiskt projekt.

- All politik skulle förankras i den kristdemokratiska politikens grunder, i förvaltarskapsskapstanken, solidaritet, den kristna människosynen och etiken. Och det gav resultat. Det följande valet fick vi tolv procent.
Fakta är att Kristdemokraterna 1996 liberaliserade sin politik när det gäller aborter. Partiet accepterade i princip nuvarande abortpolitik från att tidigare varit emot aborter. I valrörelsen 1998 gjorde kd allt för att stoppa de värsta homofoberna från att hamna i media. Partiet t.o.m. förbjöd (sic!) partimedlemmar att på partiets webforum 1998 kommentera homopolitiken för att inte ge kd dåligt rykte.

Men i övrigt påverkade nog inte några interna program partiets opinionssiffror. Fakta är att de var usla fram till augusti 1998 då Alf Svensson fick beröm efter att ha varit med i utfrågningar i media. Samma partiledareffekt har noterats för andra partiers ordförande inför diverse riksdagsval. Något hyllande av knökkonservatism var inte orsaken.

Men Tuve Skånberg är en människa som på allvar framfört att Romarriket försvann för att de accepterade homosexualitet. Fakta är att Romarriket föll ihop när det var kristet. Skulle man vara lika demagogisk som Skånberg hade man argumenterat för att kristnande av ett land betyder dess förfall. Men så populistisk vill man givetvis inte vara.


Uppdatering 2.

Svenska Dagbladet (moderat) kritiserar idag Kristdemokraterna och Göran Hägglund.

Ett sådant exempel är hur frågan om könstillhörighet plötsligt hänger i luften igen på grund av KD:s krumbukter. Detta är en fråga som utretts på längden och tvären – både på uppdrag av den tidigare S-regeringen och senare av Socialstyrelsen. Det råder överväldigande konsensus om att könsbytare inte längre bör utsättas för statens krav på sterilisering eller att de måste skilja sig för att få byta kön....

Det där är nästan det som irriterar mest. Det enda man hör från KD är detta ständiga ”svår fråga”. Ursäkta en nyfiken undran, men ”svår fråga” hur då, Göran Hägglund? Svår som i ”om jag inte kverulerar om nån hbt-grej nu får jag ett jättejobbigt riksting nästa vecka? Eller svår som i ”jag har ett antal invändningar, men inga jag vågar lufta eftersom debatten skulle bli för besvärlig”?
Några månader före att Anna Lindh (s) blev mördad framförde hon "om vi socialdemokrater lyssnat noggrannare på våra kärleksfulla kritiker hade vi idag varit i en bättre situation". Många av de som tydligast kritiserar kd är människor till vänster som helst vill att partiet försvinner från riksdagen. Själv är jag inte partipolitisk. Jag betraktar mig varken som vän eller fiende till kd. Vissa delar av partiets politik håller jag med om, annat är jag mycket kritiskt till, som deras HBT-politik.

Men Svenska Dagbladet är på ledarplats mer borgerliga än liberala. Om det är någon tidning (några kristdemokratiska dagstidningar existerar inte) som kd:s partiledning bör lyssna på är det SvD. .

Samma sak gäller för kd 2011 som s 2003. Om ni lyssnat noggrannare på era kärleksfulla kritiker hade ni varit i en bättre situation än ni är i.


Uppdatering 3.

Dagens Nyheter har en intressant artikel om könsroller i förskolor.

tisdag 21 juni 2011

Barbro Westerholm (fp) otålig mot kd:s förseningar.


Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp) (bilden) är en diplomatisk människa. Jag vill förtydliga att hon inte direkt kritiserat socialminister Göran Hägglund (kd). Hennes balans mellan tydlighet och pragmatism var en viktig orsak till att den partnerskapsutredning som hon ledde sedan blev lagen om partnerskap.

Jag har haft mailkontakt med Barbro Westerholm ikväll och hon tycker det är alright att jag publicerar hennes kommentarer om HBT-politiken här. Orsaken att jag gör det är att det ibland kan tyckas vara ett bedrägligt lugn inom Alliansen. Men givetvis är inte alla borgerliga politiker nöjda med att Hägglund i princip fått vetorätt när det gäller många centrala HBT-reformer. Det är närmast absurt att ett 3,6 %-parti (senaste Sifomätningen) kan blockera och fördröja viktiga HBT-reformer. Det Westerholm framför delas av många andra politiker, i m, fp och c, och faktiskt även en del i kd. Det är en otålighet som tyvärr sällan når media.
.... Sedan vill jag tillägga att Socialstyrelsens förslag om transpersoner måste genomföras. Underlaget för lagstiftning finns ju.
Mvh
Barbro W

....

Ja, jag är reformvänlig som du väl vet. Kd:s svar om Socialstyrelsens utredning om könsbyte är inte acceptabelt. Socialstyrelsen har den juridiska kompetens som krävs här.
Mvh
Barbro


Efter att jag sänt ett mail om att jag i bloggposten om Maud Olofsson framfört att jag bedömer att Barbro Westerholm är den borgerliga politiker som varit viktigast för HBT-politiken kommenterar hon.
Hej igen,
Jag blev väldigt glad över din bedömning av vad jag gjort. Att ta bort sjukdomsbegreppet var lätt för där hade jag makten att bestämma själv som socialstyrelsechef. Annat har varit knepigare men ändå har det gått att komma i mål. Fortfarande har vi en bit kvar, inte minst när det gäller attityderna. Lagstiftning är viktig som normsändare men räcker inte.
Med de bästa hälsningar
Barbro W

....

Hej!
Jo jag knegar med könsbyte/transfrågorna, ensamståendeinsemination och värdmoder (surrogat)moderskap. Och attityderna, att gå med i Pride, skriva artiklar mm.
Mvh
Barbro
I princip har jag rätt att publicera varje kommentar som kommer från riksdagsledamöter från deras ledamotskonto. Men påverkan handlar ibland inte bara om vad man har rätt till utan om att behålla en fungerande kontakt där man kan lita på varann. Därför frågade jag Barbro om det var alright att publicera hennes kommentarer.

Det här är inte något nytt och dramatiskt. Men det avslöjar att många borgerliga ledamöter är missnöjda med att arbetet ibland går för långsamt. Det är inte de som framför den kritiken som "sviker borgerligheten". De som sviker är de som fördröjer centrala reformer om individens frihet.


Kampen mot homofobi och sexuella övergrepp går hand i hand.


Efter Patrik Sjöbergs avslöjande i våras om sexuella övergrepp inom friidrotten kanske det varit relativt tyst om ämnet på sistone. Utanför Skåne. För de senaste dagarna har en "bomb" briserat här i klass med den debatt som startade om övergrepp på friidrottare.

I Skåne handlar det om Lugi Handboll, som nog är den mest framgångsrika delen inom sporten i Lund. Staffan Holmqvist har närmast varit en institution i sig inom Lugi. Från Wikipedia.
1979 blev han ordförande för Svenska Handbollförbundet och hade posten i sexton år. När han avgick som ordförande fick han titeln hedersordförande. 1991 blev han ordförande i det nybildade Europeiska Handbollförbundet.... Han var också viceordförande i Internationella Handbollförbundet 2000–2007. Han blev 1999 invald som ledamot i Svenska Idrottsakademin.
Från en artikel i Sydsvenska Dagbladet i lördags.
Ett tu tre sa han ’ta av dig allt’. ’Nej’, sa jag. ’Jo’, sa han. ’Ta av dig allt, annars blir det inget jobb.’”

Roger ska få sommarjobb, tre månader på Klostergårdens vaktmästeri. Löftet kommer från Staffan Holmqvist, Lugis störste ledargestalt inom handbollen, ordförande för Svenska handbollförbundet och på väg mot toppositioner inom europeiska- och internationella handbollsförbunden.

Roger har en skadad rygg, som Holmqvist redan undersökt. Men innan det kan bli klart med jobbet vill Staffan Holmqvist göra ännu en undersökning. Roger, sjutton år gammal, kallas en söndag till en träff i den gula tegelbyggnad vid västra station som 1989 tillhör fritidskontoret. Staffan Holmqvist har samma år gått från jobbet som fritidskonsulent till att bli informationschef i Lunds kommun. Han har nyckel.

De går till andra våningen, till ett rum med en ensam stol. Det är där han säger till Roger att ta av sig allt.

”Jag skulle lägga mig över hans ben. Han smiskade mig i gumpen. Jag fick en sådan jävla ångest, men tänkte på jag att jag måste ha jobb.

Jag vågade inte säga nej. Han var inte aggressiv, bara övertygande på ett lugnt sätt. Han tog mig på könsorganet, på pungkulorna. Jag var så jävla rädd. Allt höll på i tjugo minuter från att vi gick in där. Efter det fick jag mitt jobb.”
Staffan Holmqvist är död sedan 2007. Man skulle kunnat avfärda det här som påhittade rykten. Men det är inte en f.d. handbollsspelare som träder fram och berättar, inte två, det är många. Och sedan Sydsvenska publicerat sin artikelserie i helgen har det blivit ännu fler. Och sedan är det en del som ännu inte tror det är sant.
Bengt Jonsland, fritidschef på Lunds kommun 1986–2000, får spelarnas berättelser upplästa av Sydsvenskan. Han tvivlar på det han får höra.

– Nej, nej, nej. Det vore konstigt om inte jag, som hans närmsta chef, hade haft någon kännedom om det här. Jag har suttit mitt emot Staffan Holmqvist i sjutton år, och då skulle det här ha visat sig på något sätt. Det är någon som för runt skit om honom.
Känns reaktionen igen?

"Fina" män ägnar sig inte åt våldtäkter.

När Dominique Strauss-Kahn som chef för Internationella valutafonden blev anklagad trädde flera socialdemokratiska partikamrater fram och bedyrade att han måste vara oskyldig. Så här är det igen och igen när någon mäktig man blir anklagad för något. Det handlar inte om att folk måste döma någon. Det är alright att man inte vill lämna någon kommentar om något är sant eller inte. Utan det handlar om att en del faktiskt låtsas som att "fina" män som gör en del bra saker i övrigt inte kan ägna sig åt våldtäkter och sexuella övergrepp.

Notera att Sydsvenskan inte använder ordet pedofilanklagelser. Det gör däremot TV 4 som även kallar offren för "småpojkar". Men utan att bagatellisera vad som hänt måste folk lära sig hålla ordning på vad pedofili är. Det handlar om sexuell dragning bland vuxna till förpubertala barn (pojkar, flickor eller båda delar). Att någon medelålders man sexuellt utnyttjar 16-17-åriga pojkar är illa nog. Det är ett fruktansvärt utnyttjande av ungas beroendeställning. Men det är inte pedofili. Fakta är att vuxna får ha sex med 16-17-åringar om relationen är frivillig.

Men det här betyder också att man inte kan "förklara bort" att Staffan Holmqvist nog var heterosexuell trots sitt intresse för minderåriga. Hade det handlat om 10-åringar hade det varit möjligt. Men inte när det handlar om killar äldre än 15 år. Mycket tyder på att Holmqvist var antingen homosexuell eller bisexuell.

Att beklaga sig och resonera om känslor är inte "manligt".

Men paradoxen är att det inte betyder att de som för 20 år sedan, och idag, försöker "skydda" honom skulle göra det för att de är homovänliga. Tvärtom blir det tydligt att det är i de delar av samhället där homofobin är vanligast, katolska kyrkan, idrottsrörelsen etc. som det verkar som att folk oftast skyddar kolleger som blir anklagade för sexuella övergrepp.

Annat är det i RFSL Ungdom där dåvarande ordföranden fick sluta direkt när det blev avslöjat att han haft sex med 13-14-åriga pojkar. Och när blev det senast avslöjat att genuspedagoger på förskolor eller queerengagerade inom kulturen försökt dölja sexuella övergrepp?

I vissa delar av samhället råder något man kan kalla "tystnadens kultur". Tystnad är det ofta om värderingar, jämställdhet, homofobi etc. Men också om sexuella övergrepp. I en kultur där män, och pojkar, förväntas att inte beklaga sig (det är inte maskulint), inte resonera om känslor (inte heller manligt) frodas tendenser där man sällan eller aldrig snackar om vettiga sociala relationer. Där "fina" män som når framgångar givetvis inte kan vara ansvariga för brott.

Därför går kampen mot homofobi och emot sexuella övergrepp (även av homosexuella och bisexuella vuxna mot unga killar) hand i hand. Lämna tystnaden och börja resonera om vilka värderingar som gäller i föreningen.