fredag 30 oktober 2015

HBTQ-kultur. Prinsessan som inte tyckte om prinsar - Brière-Haquet och Larchevêque.


Från förlagets presentation av boken Prinsessan som inte tyckte om prinsar (2015) där Alice Brière-Haquet ansvarar för texten.
.... Prinsessan som inte tyckte om prinsar berättar om en prinsessa som lever i ett trevligt kungadöme, och en dag lagar en alldeles fantastisk majonnäs. Då är det dags att hitta en man. Alla prinsar i närheten, långt bort och väldigt långt bort kommer resande men hon vill inte ha dem. Det spelar ingen roll hur spännande de verkar, hon är inte intresserad. Till slut ber kungen den underbara fen att komma till undsättning. När fen och prinsessan möts uppstår ljuv musik. En underbar och lättläst bok som värmer i hjärtat....
Redan av titeln är det möjligt att lista ut var den här berättelsen kommer att sluta när jag recenserar den. Prinsessan är lesbisk.

Gammaldags och queer.

Två snabba reaktioner är möjliga. Att prinsessan lagar majonnäs inför mötet med prinsarna. Bara i en fransk bok (som den är i original) kan förmodligen majonnäs få en central roll i en berättelse. Än viktigare är den humor som är en viktig del av storyn. Det här är inte den bästa barn-boken med HBTQ-tema som jag recenserat men förmodligen den roligaste. Det blir många dråpliga händelser. Som när kungen ska skicka ut en inbjudan.
.... Han skrev sin inbjudan på miljövänligt papper....
Eller när hon avvisat prinsarna i närheten blir det en ny inbjudan.
.... Alla prinsar som bor lite längre bort! Kom hit! Skynda på!...
Lionel Larchevêque illustrerar med en blandning av inspiration av klassiska sagor och modernism.

Det är verkligen en bok med mångfald både när det gäller sexuell läggning och etnicitet. Men det är något som fattas för att den ska ensidigt berömmas av mig. Kanske det handlar om kultur, att den mer inspireras av fransk barnboks-tradition (vad det nu är) än nordisk. Kanske att den känns något gammaldags trots sitt queer-tema.

Men helt klart är den bättre än det mesta som ges ut idag i genren HBTQ-litteratur för barn

Boken är rekommenderad för barn 6-9 år.

tisdag 27 oktober 2015

HBT-kultur. Gud är större - ett material om tro, HBT och sånt.


Rapporten Gud är större - ett material om tro, HBT och sånt (2012) är egentligen ett material inför en studiecirkel. Sveriges förenade HBTQ-studenter är främst ansvariga men de har samarbetat med många andra, både HBTQ-föreningar och religiösa grupper bl.a. KRISS - Kristna Studentrörelsen i Sverige. Men det som är positivt är att rapporten inte bara granskar kristendomen utan även judendomen och islam. Alltså de tre som kallas de abrahamitiska religioner. Trots betydande konflikter både historiskt och idag har de tre religionerna mycket gemensamt. Vilket inte är så konstigt egentligen - de är från samma geografiska område från början. Mellanöstern.

Visst är det mycket i materialet som vi som är HBT-aktivister sedan länge redan känner till. Men det här vänder sig alltså främst till unga.  När det gäller granskningen av samkönade relationer och kristendomen är det för mig också få nyheter - jag har koll på det. Däremot finns här också sådant som säkert är nytt för många svenska HBT-aktivister. Det handlar om  kristendomen och transpersoner, om den interna diskussionen bland progressiva muslimer och i synnerhet hur debatten förs inom judendomen. Jag har koll på den politiska utvecklingen och om de tre abrahamitiska religionerna generellt. Den teologiska debatt som förs internt bland vissa (progressiva) religiösa judar och muslimer kommer dock sällan fram i Sveriges offentlighet. Där kan det här studiematerialet sprida information till folk utanför de grupperna.

De tre religionerna är en del av Sverige.

Men starkast är de personliga berättelserna från kristna, judar och muslimer som vill förena HBT-identitet med religiös identitet.

Bloggen Helds HBT-nyheter är religiöst neutral. Jag hävdar att religion är främst en privatsak och värnar ett sekulärt samhälle. Men kristendom, judendom och islam är en del av Sverige. Att som HBT-aktivist inte ibland följa den debatten blir lika udda som att någon inte vill granska debatten inom Socialdemokraterna och Moderaterna bara för att hen inte sympatiserar med något av partierna.

Sverige kan få en av världens mest progressiva lagar för juridiska könsbyten.


Jag har verkligen inte detaljkoll på varje politiskt område. Men just när det gäller svensk HBTQ-politik brukar jag ha det. Men jag har missat att den utredning  (från januari 2015) som föreslog sänkningar av åldersgränsen för bl.a. juridiska könsbyten även helt vill avskaffa flera andra krav. Att jag missat det måste orsakats av att jag var så fokuserad just på åldersgränserna

I lagen om fastställande av könstillhörighet idag finns följande krav förutom 18-årsgränsen för att få byta kön juridiskt. "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden". Utredningen föreslår alltså att samtliga de kraven ska avskaffas.

Hittills är det fem länder i världen, Danmark (först sex månader efter ansökan beviljas en individs juridiska könsbyte), Irland, Malta, Colombia (individer får byta kön juridiskt max två gånger och det måste gått 10 år från det första till det andra juridiska könsbytet)  och Argentina som tillåter människor byta kön juridiskt utan att först fått en medicinsk diagnos.

Argentina var först.

Irland tillåter 16-17-åringar att byta kön juridiskt efter godkännande av vårdnadshavare samt en medicinsk bedömning. Argentina och Malta tillåter individer yngre än 18 år att byta kön juridiskt om både den som är minderårig och dess vårdnadshavare godkänner det. Danmark har 18-årsgräns. När det gäller Colombia har jag inte hittat någon information om det finns någon åldersgräns.

Argentina var 2012 det första landet i världen att tillåta människor att byta kön juridiskt utan att först fått en medicinsk diagnos.

I somras tog Vänsterpartiet som första riksdagsparti ställning för att avskaffa de medicinska kraven för att få byta kön juridiskt.

Utredningens lagförslag.

Från utredningens förslag till ny lag för juridiska könsbyten i Sverige.
..... 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ändring av en persons juridiska kön i folkbokföringen. 

2 § Den som har fyllt 15 år kan själv ansöka hos Skatteverket om att få sitt juridiska kön ändrat i folkbokföringen. Om den unge har fyllt 15 år men inte 18 år och vårdnadshavarens inställning till ändringen skiljer sig från den unges, eller inte framgår av den unges ansökan, ska Skatteverket informera social- nämnden. 

3 § Avser en ansökan någon som har fyllt 12 år men inte 15 år görs ansökan av vårdnadshavaren med den unges samtycke. 

 4 § Avser en ansökan någon som är under 12 år med medfödd avvikelse i könsutvecklingen görs ansökan av vårdnadshavaren. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg som styrker att en ändring av det juridiska könet är 1. förenlig med utvecklingen av barnets könsidentitet, och 2. i enlighet med barnets vilja med beaktade av barnets ålder och mognad.

5 § En ansökan om ändring av det juridiska kön som framgår av folkbokföringen får bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige. Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner. Ansökan ska göras skriftligen.


6 § En dom eller ett beslut om ändring av juridiskt kön, som har meddelats av en utländsk domstol eller en myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige om personen när domen eller beslutet meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där. 

7 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket. Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt....
Kritik från olika håll.

Jag tar inte ställning till varje detalj i det här utredningsförslaget när det gäller juridiska könsbyten. Det har fått kritik inte bara från de som tycker att det är för radikalt utan även från andra hållet. Att personer som ingått partnerskap (vilket var möjligt 1995-2009) inte ska få byta kön juridiskt utan att först skilja sig från sin partner. Att inte svenska medborgare som bor utomlands omfattas av lagen. Hanteringen av ärenden där den som är minderårig och vårdnadshavare är oense. Det bör även noga övervägas för- och nackdelar om att 15-17-åringar ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavares godkännande  Att unga från 12 års ålder ska få byta kön juridiskt är jag dock helt för.


Uppdatering 1.

Mina kommentarer när det gäller att avskaffa följande krav för att få byta kön juridiskt.
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden.
Det är åt det hållet Sverige kommer att gå är jag relativt säker på. Om inte de närmaste åren så senare. Och principiellt är det rätt. Dock är det en betydande omställning i definitionen av (juridiskt) kön och det bör föregås av offentlig debatt där folk med olika attityder bör få föra fram vad de tycker. Att försöka "snedda" den debatten kan tyckas vara bekvämt till en början men kommer bara straffa sig senare. Ska Sverige avskaffa de kraven måste politiker, HBT-aktivister och andra vara beredda att först bedriva opinionsbildning för det. 

Två aspekter måste klargöras.

1. Att individer med kriminella syften inte ska kunna använda det här för att undgå att lagföras för vad de gjort. Nu har ju flera andra länder infört ett system med fria juridiska könsbyten och vad jag vet har det inte orsakat sådana problem ( i alla fall inte så att det fått politiker att av den orsaken vilja ändra lagen). Men det här bör noggrant granskas - i synnerhet eftersom att en del säkert kommer föra fram just det argumentet i debatten. Och den oron kan inte bara direkt avfärdas.

2. Att byta kön juridiskt betyder också en del andra konsekvenser. Folk av ett visst juridiskt kön kallas till en del könsspecifika läkarundersökningar (gynekologi etc.). I synnerhet för unga kan det också få tydliga konsekvenser när det gäller bemötande (det må vara positivt eller negativt). Enligt mig bör det tydligt anges att för att en person, må hen vara vuxen eller minderårig, ska beviljas juridiskt könsbyte ska hen fått information om möjliga konsekvenser och skrivit på att hen fått infon.

Politik handlar till sist inte bara om principer hur fina de än må vara - utan även att få saker att fungera i praktiken. Om det inte gör det finns det ultra-konservativa grupper (och kanske ett riksdagsparti som är mer känt för att vara "svensk-vänliga" än trans-vänliga)  i Sverige som kommer utnyttja det politiskt. Jag lovar.

10-15 av remissinstanserna motsätter sig att en individ ska kunna byta kön juridiskt utan någon bedömning från myndigheter.

måndag 26 oktober 2015

HBTQ-kultur. När han kysste mig förlorade jag allt - Kristofer Folkhammar.Det här är min första recension av en poesi-bok. Och det är givetvis något ovant när jag brukar kommentera prosa-böcker. Men någon gång ska vara den första.

När han kysste mig förlorade jag allt (2012) av Kristofer Folkhammar är verkligen inte något mästerverk. Det kan jag konstatera direkt. Hans poesi är undflyende till sitt innehåll. Visst "ska" dikter ofta vara något otydliga. Finnas där för en egen individuell tolkning. Annars blir de ju bara enkla referat. Men jag letar efter "den röda tråden" och hittar ingen.

Att ett tema är homoerotik är det dock omöjligt att missa. Det är både en hyllning och (själv-) kritik från Folkhammar i relation till Mannen som ikon. För här är alla män, inga kvinnor. Här finns inga transpersoner, inget androgynt. Bara skörheten skymtar ibland. För manligheten är också till viss del en fasad (precis som kvinnligheten för övrigt).

Språket bättre än innehållet.

Sexualiteten måste inte vara politiskt korrekt, i fantasin är det möjligt att fantisera om han som förkroppsligar Mannen. Men risken är att man istället möter en Människa. Kristofer Folkhammar har tydliga problem att tydliggöra sitt budskap. Det blir (för) flummigt. Men ofta blir språket vackert trots bristande precision i dess innehåll. Från sid 88.
Den vanligaste bristen hos människor är ett utagerande drag i den egna osäkerheten. Jag skulle kunna göra vad som helst för att slippa detta. Jag gick till källaren. Jag kände K:s erektion mot utsidan av låret. Jag tänkte att sex gjorde mig mindre irriterad.

"Det är möjligt", viskade K.

Och när han pratar sådär kan jag verkligen se en lägenhet framför mig. Med en viss förskjutning. Rutor och ljusreflexer. Med en viss förskjutning innan han går ner för spiraltrappan.
När Folkhammar skriver sådana saker blir han angelägen inom svensk poesi. Trots en i sin helhet medioker bok.

Ingen remissinstans är emot att sänka 18-årsgräns för juridiska könsbyten.


Förra borgerliga regeringen startade en utredning om minderåriga ska få möjlighet att byta juridiskt kön (idag är åldersgränsen 18 år). Utredningen lämnade sina förslag i början av det här året. Det finns många aspekter bl.a. situationen för personer med "medfödd avvikelse i könsutvecklingen" (intersexuella), vilka myndigheter som ska ansvara för vad, om personer i partnerskap ska få genomgå juridiska könsbyten utan att avsluta partnerskapsrelationen, om svenska medborgare som bor utomlands ska få den möjligheten enligt svensk lag etc.

Jag ska dock i den här bloggposten fokusera dels på åldersgränsen för juridiska könsbyten, dels den för medicinska operationer i samband med könskorrigeringar. Drygt 60 remissinstanser (sista remissdag var 31 augusti) har till regeringskansliet lämnat kommentarer om utredningens förslag.

Debatten handlar inte om 18-gränsen för juridiska könsbyten ska sänkas utan hur.

I utredningen föreslås att 12-14-åringar ska få byta kön juridiskt med vårdnadshavares godkännande, 15-17-åringar ska få göra det själva även om vårdnadshavarna är emot det. Bland remissinstanserna finns det många olika förslag till alternativ. Men låt oss till att börja med granska om de vill att nuvarande 18-årsgräns bör behållas eller inte. Fascinerande är att 0 (noll) av drygt 60 remissinstanser försvarar åldersgränsen idag när det gäller juridiska könsbyten.  Istället är de oense om hur långt man ska gå.

Benjamin, en förening för en del transsexuella och f.d. transsexuella, yrkar avslag på hela utredningsförslaget med motiveringen att de ansvariga visar "medicinsk okunskap". Just Benjamin har dock i decennier visat ha en synnerligen konservativ attityd när det gäller två-köns-normen och de var också ivrigt emot (sic!) avskaffande av sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt. Föreningen sprider också ibland föraktfulla kommentarer emot människor som identifierar sig som transpersoner. Men det bör noteras att Benjamin inte i sak är emot sänkta åldersgränser.

Konservativa attityder inom delar av vården.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Karolinska institutet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri är generellt negativa till förslagen men är för att 16-17-åringar med vårdnadshavarnas godkännande ska kunna byta kön juridiskt. Det som är intressant är att remissinstanserna medikaliserar in absurdum även resonemang om juridiska könsbyten. Det är resonemang om när en del lämnat puberteten trots att den delen inte har något som helst med medicin att göra utan om att ändra i en del juridiska handlingar. I flera år har transsexuella berättat för mig om konservativa attityder inom delar av svensk vård. När jag granskar remissvaret från Karolinska institutet blir det tydligt hur svårt  det måste vara för en del av de här människorna som också är i en utsatt situation. Remissvaren från Karolinska institutet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes är så fyrkantiga i attityden emot transpersoner att man skulle tro kommentarerna var från 1995 och inte 2015.

Flera remissinstanser vill gå längre.

På den andra kanten bland remissinstanserna finns de som vill gå längre än utredningen bl.a RFSL, RFSL Ungdom, Kim (transförening) FPES (transförening) och RFSU. Deelvis gäller det även Statens medicinsk-etiska råd (SMER) och Juridiska fakulteten Uppsala universitet båda är kritiska emot fasta åldersgränser men anger inte tydligt om fler unga bör få kunna få byta kön juridiskt än i utredningsförslaget.

För en 15-årsgräns för juridiska könsbyten är bl.a. Familjerättssocionomernas riksförening.

Några remissinstanser stödjer att juridiska könsbyten ska få göras från 12 års ålder men vill att vårdnadshavares godkännande ska krävas även för 15-17-åringar. Bl.a. Skatteverket (de är dock  kritiska emot förslaget om att juridiska könsbyten ska kunna ändras av andra än transpersoner), Socialstyrelsen (är dock skeptisk till hur just åldersgränserna exakt föreslagits), Karolinska universitetssjukhuset (är dock för att det bör ske en prövning att den som är ung inte byter juridiskt kön p.g.a. psykisk ohälsa).

Ungefär hälften av remissinstanserna är för utredningens förslag till åldersgränser när det gäller juridiska könsbyten och godkännande av vårdnadshavare.

Ca hälften av remissinstanserna ger dock tydligt stöd till utredningens förslag när det gäller åldersgränser för juridiska könsbyten. Bland dem finns de flesta remissvar som lämnats från kommuner och regioner-landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Sveriges läkarförbund, Försäkringskassan, Endokrinologer och gynekologer inom Svensk förening för transsexuell hälsa, Psykiatriker i Svensk förening för transsexuell hälsa, Rädda barnen, Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare, Juridiska fakulteten Lunds universitet och Juridiska fakultetsnämnden Stockholms universitet.

Medicinska operationer.

Här har utredningens förslag betydligt svagare stöd. Alltså att 15-17-åringar ska få göra operationer i könsorganen och ta bort könskörtlar om de fått godkännande av läkare och vårdnadshavarna. I utredningen finns det ett särskilt yttrande från Barnombudsmannens representant att det krävs en noggrann ny utredning innan politiker bör genomföra förändringar i nuvarande lagar i den delen. Nästan lika många remissinstanser yrkar bifall till det som de som stödjer utredningens förslag där.

Och mitt tips är att det bör lyftas ut från regeringskansliets beredning av utredningen. Att det bör tillsättas en ny separat utredning om det. Av två orsaker. Dels i sak, det är en betydande förändring att låta minderåriga få samtycka till sådana ingrepp i deras kropp, ingrepp som inte kan justeras efteråt. Dels att kontroversen om den delen riskerar göra att de berättigade kraven på sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten riskerar att fördröjas betydligt annars.


Uppdatering 1.

Jag har nu i bloggposten placerat länkar till några av remissvaren. Skulle vilja länka även till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Karolinska institutet, RFSL Ungdom, FPES, RFSU, Karolinska universitetsjukshuset. Vårdförbundet, Endokrinologer och gynekologer inom Svensk förening för transsexuell hälsa, Psykiatriker i Svensk förening för transsexuell hälsa, Rädda barnen och Diskrimineringsombudsmannen. Har dock inte hittat de remissvaren på internet så att jag kan länka till dem.


lördag 24 oktober 2015

Planerar ha med könsneutrala personnummer i senare parti-rapporter.
Jag har mailat de HBTQ-politiska ansvariga i Sveriges 10 största partier om att jag senare planerar bedöma hur HBT-vänligt ett parti är även utifrån dess åsikter om att införa könsneutrala personnummer samt att göra könstillhörighetslagen än mer frihetlig.
Först vill jag förtydliga några utgångspunkter. Mitt syfte är aldrig att "sätta dit" något parti. Därför ger jag alltid i god tid politiska partier möjlighet att internt diskutera och sedan bli HBT-vänligare. Ingen skulle bli gladare än jag om alla svenska partier hade blivit för alla aktuella HBT-reformer. Även om sd skulle bli för det mot all förmodan hade jag trots det varit kritiskt emot deras främlingsfientliga politik men det är en annan sak. 

Det är viktigt att när nya HBT-reformer kommer med i poängbedömningen att det avslöjar hur HBT-vänligt ett parti är. Därför undviker jag att ta med reformer som nästan inte alls är en del av svensk politisk debatt eller där det i övrigt kan vara så att ett parti av andra legitima orsaker är skeptiska. När det är framfört vill jag redan nu meddela följande. 

1. Jag planerar ta med införande av könsneutrala personnummer i kommande partirapporter, antingen sommaren 2016 - om jag bedömer att debatten blivit hyfsad spridd då - eller senast sommaren 2017.  

Enligt min bedömning finns det inget legitimt argument för att Sverige inte ska kunna följa Norges exempel och införa könsneutrala personnummer. Juridiska kön kommer finnas kvar och det kommer att kunna framställas könsbaserad statistik. Värt att notera är att de allra flesta länder inte har personnummer överhuvudtaget men kan göra könsindelad statistik trots det. Varför skulle då inte Sverige klara samma sak? 

2. Att avskaffa vissa krav när det gäller att få byta kön juridiskt. 

Vi har en självbild i Sverige att ofta ha de mest progressiva HBT-lagarna i världen. Ibland är det sant och det ska vi vara stolta över. Men verkligen inte alltid. Länder som Danmark, Argentina och Malta har mer frihetliga lagar för juridiska könsbyten. Det är självklart att det måste bli en ordentlig samhällsdebatt innan det är lämpligt att poängbedöma partier efter vad de tycker där. Jag kommer inte ta med det sommaren 2016 men vill redan nu "förvarna" att om några år kommer det här bli en debatt inom svensk HBT-politik och då är det lämpligt att svenska partier tydliggör vad de tycker. Idag finns följande krav i svensk lag "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden." Vi kan tycka vad vi vill om varje delkrav men på sikt vill jag hävda att ett parti som kallar sig HBTQ-vänligt inte kan försvara ALLA tre delarna som i sin helhet försvårar för många personer att byta kön juridiskt. Kanske behövs ingen av de tre delarna. Låt oss följa debatten framåt. 

Till sist. HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Ingen person eller organisation har monopol på vilka reformer ett parti bör bli för i detalj. Mina partisammanställningar ger dock en bra ungefärlig bild av hur HBT-vänliga Sveriges 10 största partier är. Jag brukar ibland jämföra mina poäng-rapporter med opinionsmätningar. Det är inte de exakta siffrorna som är det väsentligaste utan på vilken ungefärlig nivå ett parti är samt om partiet ökar eller inte. 

onsdag 21 oktober 2015

Sd vill avskaffa mål om jämställdhet och mångfald för SVT.


I förra bloggposten kommenterade jag HBTQ-vänliga motioner (förslag) som lämnats i riksdagen vid allmänna motionstiden tidigare i höst. Här fokuserar jag på de HBTQ-negativa förslagen. Och de kommer från ett parti - Sverigedemokraterna. I en officiell motion från partiet kritiserar de att följande finns med i sändningstillståndet för Sveriges television (SVT) 2014-2019.
.... Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll....
De där relativt diplomatiska formuleringarna har alltså fått sd att reagera.
.... Ofta föreslås etnisk och sexuell representation som ett verktyg för att bredda medierapportering och mångfald. Man utgår från att personer med olika ursprung, genom sin härkomst, kan ge nya perspektiv i debatten. Sverigedemokraterna anser att denna form av mångfaldsambition inte är konstruktiv, det vill säga att en persons förmåga att lyfta fram perspektiv inte alltid eller enbart påverkas av en persons etnicitet eller sexuella läggning, och att det är högst tveksamt att denna typ av åtgärd skulle bredda debattklimatet och säkra en mångfasetterad rapportering. Av den anledningen är vi kritiska till att man i sändningstillståndet fäster vikt vid könsfördelning och etnisk representation. Kompetens måste vara primärt fokus framför kvotering av olika slag. Ett närmare nordiskt nyhetssamarbete med varierade perspektiv torde till exempel vara en bättre metod för att bredda kompetens och infallsvinklar.....
Sd gillar mångfald - inom Norden.

Fascinerande att sd tycker att etnisk representation kan bidra till olika perspektiv - om det handlar om folk från Danmark, Norge och Finland. Men är det utom-nordiska invandrare blir det direkt kvotering istället för kompetens att sträva efter mångfald av perspektiv. Och vad exakt är "sexuell representation"? Att programledarna förväntas visa sin könsorgan i direkt-sändning? Sd hävdar de värnar svenska språket men en del i partiet har tydligen problem att själv hantera det. Notera att det i sändningstillståndet inte finns något explicit om etnicitet och sexuell läggning utan just mångfald. Sedan är i synnerhet radiokanalen P3 vänstervriden politiskt enligt mig men den debatten bör föras utan den här typen av sunkiga argument från sd.

I en annan officiell motion från sd föreslår de att avskaffa offentligt stöd till genuspedagogik. Som jag tidigare kommenterat här på bloggen är deras kritik emot sådan verksamhet för generaliserande. Genuspedagogik har felanvänts ibland men det betyder inte att det är något fel i sig på ambitionen att erbjuda barn alternativ till konservativa könsroller.

Besynnerliga argument när fp ska "problematisera" tredje juridiskt kön

Ca 50 motioner (förslag) som helt eller delvis handlar om HBTQ-reformer lämnades vid allmänna motionstiden (att riksdagsledamöter kan lämna förslag om i princip vad som helst) i slutet av september och början av oktober.

Det finns två motioner som är mer genomarbetade än övriga. Folkpartiet lämnar i Insatser för HBT-personers rättigheter och möjligheter många förslag till reformer. En positiv nyhet är att fp vill att det "bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver" efter att ha konstaterat  att "olika museer har gjort viktiga insatser för att dokumentera hbt-historia." Fp är för i princip alla aktuella HBT-reformer förutom införande av ett tredje juridiskt kön.
Det finns ett antal individer som inte vill kategoriseras som vare sig män eller kvinnor. I vissa andra länder har detta tillgodosetts genom att individen efter egen begäran kan folkbokföras i en tredje könskategori. Vi anser att för- och nackdelar med att införa ett tredje juridiskt kön bör utredas också i Sverige. Frågan är komplex och meningarna inom hbt-rörelsen flera. En grundläggande princip är att det tredje alternativet i så fall ska vara en valmöjlighet för de personer som önskar, och givetvis inte något som personer tilldelas. En annan viktig princip är att det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas.
Att starta en debatt om att ingen ska tvingas tillhöra ett tredje juridiskt kön är absurt.

Argumentationen från fp är delvis besynnerlig. Det är väl självklart att tillhörande av ett tredje juridiskt kön ska vara frivilligt. Det finns inget land som tvingar någon att varken vara man eller kvinna juridiskt. Inte heller någon aktivist inom HBTQ-rörelsen i Sverige. Så den argumentationen borde fp skippa. Jag är också tveksam till påståendet att folk inom HBT-rörelsen tycker helt olika om den här reformen. Det finns absolut olika attityder om flera saker bl.a. om barn ska få tillåtas göra medicinska "könsbyten" men jag har inte noterat någon HBT-aktivist som argumenterat emot att tillåta folk tillhöra ett tredje juridiskt kön.

Även kommentaren om "könsuppdelad statistik" är udda. Fp resonerar tydligen som att massor av människor hade velat tillhöra ett tredje juridiskt kön om det blev tillåtet. Men förmodligen skulle det bara handla om några promillen av befolkningen. Men för de individerna  är det viktigt. Att det skulle "störa" den könsuppdelade statistiken är givetvis befängt. Eller så tror fp på fullt allvar att betydande delar av folket kommer vilja tillhöra ett tredje juridiskt kön om det blir tillåtet, kanske var fjärde svensk och att det ska "förstöra" statistiken. Men om var fjärde svensk vill tillhöra ett tredje juridiskt kön (vilket jag absolut inte tror) finns det verkligen problem med att bara man och kvinna idag finns som alternativ juridiskt. Det är positivt att fp vill utreda reformen men deras argument "emot" verkar vara konstruerade. Partiet bör tydligt bli för reformen precis som mp och v.

V är för att även svenska medborgare utomlands ska få byta kön juridiskt.

Den andra genomarbetade motionen är från Vänsterpartiet, Förstärkta rättigheter för transpersoner. Partiet gjorde ett utspel om förslagen, bl.a. införande av könsneutrala personnummer,  i somras vilket jag kommenterade i en bloggpost. En nyhet är att v vill att svenska medborgare utomlands ska få byta kön juridiskt. Något jag håller med om.
Tidigare fanns ett krav i könstillhörighetslagen som innebar att den som ville ändra sin juridiska könstillhörighet var tvungen att ha svenskt medborgarskap för att få göra det. Det kravet har slopats, vilket är bra. Idag är det dock ersatt med ett krav om att personen ska vara folkbokförd eller bosatt i Sverige. Tyvärr har detta medfört att svenska medborgare som bor utomlands saknar möjlighet att ändra juridisk könstillhörighet. Många länder kräver att det ska ske i medborgarlandet, vilket blir omöjligt för transpersoner som är svenska medborgare men bosatta utomlands. Det här har skapat verkliga problem för många. Ett enkelt sätt att åtgärda det är att omformulera kravet så att möjligheten att ändra juridiskt kön dels omfattar personer som är folkbokförda eller bosatta i Sverige dels dem som har svenskt medborgarskap. Detta är extra viktigt nu när möjligheten till ändring av juridisk könstillhörighet inom kort förhoppningsvis kommer att blir ett rent administrativt förfarande.
Bara sd lämnar HBTQ-negativa motioner.

De flesta förslagen i v-motionen är jag för eller vill att det ska utredas. Att helt avskaffa åldersgränsen för medicinska operationer vid "könsbyten" är jag dock tydligt emot. Det är ett stort ingrepp som kräver mognad för att besluta om. Det finns även risker med att göra operationer i kroppar som inte är helt utvecklade.

Precis som förra hösten finns det hyfsat många HBTQ-vänliga motioner från socialdemokrater, vänsterpartister och folkpartister. I år även från moderater. Men några få¨också från miljöpartister, centerpartister, kristdemokrater och - faktiskt - sverigedemokrater (att det bör vara en könsneutral policy i kampen emot våld i nära relationer)   När det gäller HBTQ-negativa motioner är dock sverigedemokraterna ensamma. De kommenterar jag i nästa bloggpost. 

Kd svänger och blir för utvärdering av HBT-asylsökandes situation.


Nu börjar det blir riktigt pinsamt för s-mp-regeringen. T.o.m. kd (som annars inte brukar vara före regeringen inom HBT-politiken) tar ställning för att utvärdera den del av utlänningslagen som handlar om de som söker asyl p.g.a sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt). Kd vill även utreda situation för de som söker asyl p.g.a. sin religiösa tro.. I en kommitté-motion (sådana avslöjar vad ett parti tycker officiellt) finns bl.a. följande med.
.... Inget fall där den asylsökande har åberopat förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl har heller tagits upp av Migrationsöverdomstolen. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område. Migrationsverket.... gör kontinuerliga granskningar för att komma åt eventuella brister i handläggning och medarbetare på myndigheten utbildas i så kallat normkritiskt tänkande. Allt detta är mycket välkommet....  Det är därför dags att se över lagen och tydliggöra nu motstridiga uttalanden. Oklara uttryck som till exempel vad innebär det att leva ”öppet” med sin sexuella läggning eller tro behöver klargöras....
S och mp svek tillsammans med c.

Före riksdagsvalet 2014 argumenterade s, mp, c och v för en utvärdering av situationen för HBT-asylsökande. Men efter att s och mp bildat regering svek de två partierna det löftet när ärendet behandlades i riksdagen i våras. Bara fp (som blev för en sådan utredning förra hösten) och v markerade emot regeringens svek.När jag kontaktade mp och c via mail förklarade de dock att de i sak ännu var för en utvärdering.

När socialförsäkringsutskottet behandlade betänkandet Migration våren 2014 lämnade både s och v reservationer med kritik emot den dåvarande borgerliga regeringen (och mp som var regeringens samarbetsparti inom migrationspolitiken) för att den inte startat en utvärdering. Från reservation 4, av Socialdemokraterna, i betänkandet.
Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
Sossarnas fyra riksdagsledamöter som är öppet HBT positiva till utvärdering.

Men trots sitt svek avvisade s inte helt en utredning när de mailade
.... tycker vi Socialdemokrater för närvarande inte att det är nödvändigt med en utvärdering....
Notera "för närvarande". Och även internt i s finns det politiker som tar ställning för att det utredas. De fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna som är öppet HBTQ (däribland partiets talesperson inom området, Jonas Gunnarsson) har tillsammans med två andra s-ledamöter lämnat en motion (en s.k. enskild motion vilket betyder den inte måste vara partiets officiella politik) med bl.a. följande rekommendation
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av hur bestämmelserna om hbt-flyktingars asylskäl tillämpas och tillkännager detta för regeringen.
M är konsekventa - men har fel i sak.

Moderaterna har både före och efter valet 2014 varit skeptiska till en utvärdering och hänvisat till att det viktiga är att ge personal inom Migrationsverket  HBTQ-utbildning. Sådan är viktig givetvis men nu har den senaste varianten av utlänningslagen snart gällt i 10 år. Det är dags att utvärdera dess tillämpning när det gäller sexuell läggning, kön och könsidentitet. Om även religiös tro blir en del av en sådan utredning har jag inget emot det.Visserligen har m varit konsekventa men enligt mig har partiet fel i sak här.

S-mp-regeringen tillsätter ibland utredningar där de i sak bara har stöd av v. Orsaken är att en regering i princip kan starta utvärderingar om vad som helst. Här är nu tre borgerliga partier positiva till att utvärdera situationen för HBT-asylsökande. Och m lär inte protestera offentligt om en sådan skulle startas.

Vad väntar regeringen på?


Uppdatering 1.

En utredning bör komma på plats i början av 2016.

Jag vill förtydliga att jag väl känner till det kaos som råder just nu inom migrationspolitiken. Om s-mp-regeringen nu prioriterar att lösa den akuta krisen är det inte konstigt. Det är också viktigt att betona att en utvärdering av HBT-asylsökandes situation inte handlar om förbättra situationen för de som närmaste året flyr för att de är förföljda p.g.a. sexuell läggning, kön och könsidentitet.  En utvärdering handlar om ett långsiktigt arbete för att garantera en rättssäker asylprocess. Sverige har en reglerad invandring och det stödjer jag. Ingen har automatisk rätt att få asyl oavsett grupp utan det är viktigt att det blir en individuell prövning. De som nekas asyl ska lämna landet.

Dock hoppas jag att en utvärdering om HBT-asylsökandes situation kommer på plats i början av 2016.tisdag 20 oktober 2015

Efterlysning. Man i Helsinborg.

Jag fick för någon vecka sedan ett vänligt mail från en man i Helsingborg. Vad jag fattade är han ursprungligen från Finland.

Han bad mig kontakta honom om att få kopiera någon bloggpost och eventuellt mer samarbete.

Tyvärr har min hantering av det dröjt och när jag nu letade iefter hans mail hittar jag det inte.

Maila mig igen om du är den personen. :-)

Kulturdepartementet sviker kampen emot diskriminering.


I en tidigare bloggpost riktade jag kritik emot s-mp-regeringen för dess senfärdighet när det gäller att införa en ny lag om aktiva åtgärder emot diskriminering. Reformen handlar om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder). Idag har arbetsgivare bara en sådan skyldighet när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även för sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte inkluderat något som helst. Från mitt mail till regeringskansliet.
Med anledning av det här vill jag framföra följande frågor.
1. Vad är orsaken till den kraftiga förseningen av arbetet med att lämna propositionen.
2. Varför finns inte propositionen med i den förteckning som regeringen lämnade i september.
3. Hur prioriterar egentligen kulturdepartementet det viktiga engagemanget emot diskriminering i relation till annat som departementet har ansvar för?
Kommentarer utan substans från regeringskansliet.

Boris Vasic har nu mailat följande.
Tack för ditt brev till Kulturdepartementet. Jag beklagar att svar har dröjt. I ditt brev undrade du över varför en proposition om aktiva åtgärder emot diskriminering är försenad. Frågan om proposition om aktiva åtgärder emot diskriminering bereds inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma med en proposition till riksdagen i dessa frågor. Jag kan tyvärr inte ge dig en tidsplan för arbetet. Du undrar också över hur regeringen prioriterar det viktiga engagemanget emot diskriminering. Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. Regeringen vill se ett Sverige där alla människor erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig själva och har tillgång till lika rättigheter. Det pågår ett ständigt arbete för att säkerställa samma skydd oavsett diskrimineringsgrund. Regeringen ser behov av att fortsatt stärka lagstiftningen som rör diskriminering så att denna blir så heltäckande som möjligt. Reglerna i diskrimineringslagen med avseende på aktiva åtgärder bör ändras. Regeringens ambition är att kravet på aktiva åtgärder ska utökas till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder och att reglerna för lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner bör ändras för att i denna del uppfylla riksdagens tillkännagivande.
Kommentarerna från regeringen är välvilliga men utan någon som helst substans om när den ska lämna en proposition (regeringsförslag). Värt att notera att första utredningen om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska få skyldighet att förebygga alla diskrimineringsgrunderna i lagen lämnades 2006. Det är nästan 10 år sedan. Sedan förhalade tidigare borgerliga regeringen ärendet och startade 3 (sic!) nya utredningar.. Nuvarande s-mp-regering fortsätter att fördröja att ett lagförslag lämnas.  Att kulturdepartementet tydligen inte prioriterar ärendet bör de skarpt kritiseras för.

måndag 19 oktober 2015

Öppna moderater vill införa "nationell frigörelsedag" för HBTQ-rättigheter


Det här är fjärde delen av min granskning av Moderaternas stämma som avslutades igår.  Öppna moderater föreslog i motion 240 att det ska införas en "nationell frigörelsedag" 29 augusti varje år.
....  I Sverige är en av de viktigaste händelserna i hbtq-historien ockupationen av Socialstyrelsens trappa under frigörelseveckan år 1979, som ledde till att sjukdomsstämpeln för homosexuella och bisexuella senare togs bort. Den 29 augusti 1979 spelade en avgörande roll i den moderna svenska hbtq-historien. För att minnas den dagen då Socialstyrelsens trappa började ockuperas vore det naturligt att arbeta för en nationell komma ut-dag den 29 augusti, eller en ”frigörelsedag”. När det i dag finns dagar i Sverige namngivna efter bakverk känns det inte för långt bort att vi får en dag namngiven efter detta viktiga tillfälle i historien. Vi yrkar av ovanstående att partistämman för Nya Moderaterna beslutar att arbeta för: att det ska införas en nationell frigörelsedag den 29 augusti....
Partistyrelsen ville betrakta motionen besvarad med bl.a. följande motivering.
.... I Sverige har vi dock en tradition som innebär att vi inte annat än undantagsvis fattar politiska beslut om att införa olika minnesdagar och liknande dagar. I princip det enda som är föremål för politiska beslut är de allmänna flaggdagarna, som beslutas av regeringen genom ändringar i förordningen om allmänna flaggdagar.... Initiativ till minnesdagar likt den motionärerna föreslår är välkomna men brukar således inte bli föremål för politiska beslut. Frågan kan däremot med fördel hållas levande och drivas av dem som så anser lämpligt i den allmänna debatten med syfte att dagen ska få stor uppmärksamhet och högtidlighållas av många.....
Öppna moderater kritiska emot RFSL.s "monopol".

I motion 261 argumenterade Öppna moderater för en "branschstandard" när det gäller HBT-certifiering.
.... Den monopolliknande situation som råder på marknaden kring hbt-certifieringar i dag anser vi dock är olycklig. Vi skulle istället hellre se en mångfald av certifieringsföretag samt att det införs en branschstandard som certifieringsaktörerna kommer överens om vari den bör bestå. På så sätt kan diskussionen om vad som är lämpliga/rimliga krav för en certifiering breddas och fördjupas och man undviker att en enda organisation – RFSL – själv bestämmer kraven. Vi yrkar av ovanstående att partistämman för Nya Moderaterna beslutar: att Nya Moderaterna verkar för ett införande av en branschstandard av hbt-certifiering....
Partistyrelsen ville betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande motivering.
.... Frågor om att utveckla branschstandarder eller att utmana en viss etablerad organisation vad gäller definitionen av kriterier för certifieringar är dock inte primärt en uppgift som lämpar sig för politiska beslut. Det är snarare en typ av processer som bör växa fram på marknaden och med god hjälp av önskemål från anställda, brukare och kunder....
RFSL har en  monopolliknande situation inom HBT-certifiering.

I synnerhet i den senare motionen lyfter Öppna moderater något viktigt. Att RFSL idag har närmast en monopolliknande situation inom området. Att bryta monopol är jag som liberal positiv till. Det handlar dels om att den som är missnöjd kan vända sig till någon annan. Att kunna välja. Men även att det oftast finns en prispressande effekt. RFSL tar idag ut kostnader som jag betraktar som orimliga för de som vill bli HBT-certifierade (men även omfånget i antal timmar av certifieringen är ofta absurda).

Också jag förstår att RFSL har en pressad ekonomi. Just därför välkomnar jag att regeringen vill öka anslagen till HBTQ-organisationer. Men då måste också RFSL anpassa sin certifiering till verksamheters behov. Och möta konkurrens från andra. Men jag delar partistyrelsens inställning att en "bransch-standard" är främst ett uppdrag för civilsamhället. Dock kan politiker ägna sig åt opinionsbildning. När det gäller en nationell frigörelsedag är det egentligen samma princip som bör gälla. Om en nationell frigörelsedag är en bra metod eller inte lämnar jag därhän - även om jag sympatiserar med intentionen. Men det är först när civilsamhället nått ett brett stöd som det kan bli aktuellt för politiker att hantera ärendet.

Debatt på stämman om HBTQ-rättigheter.

I en bloggpost i lördags kritiserade jag att flera förslag från en arbetsgrupp inom Moderaterna inte kom med när partistyrelsens behandlat ärendet. Det handlade bl.a tillåtande av surrogatmödraskap och embryodonationer. Vid debatten på partistämman i lördags var Bodil Sidén, andre vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet, även hon  kritisk emot det. Fredrik Säweståhl, ordförande för Öppna moderater deltog i debatten och kommenterade bl.a. att han tolkade det som att m tagit ställning för Anna Kinberg Batras kommentarer i augusti i de delar som inte behandlats av stämman. Det där måste dock redas ut ordentligt och därför kommer jag kontakta m för en officiell kommentar.

lördag 17 oktober 2015

M förtjänar kritik för sitt vacklande om flera HBTQ-reformer.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna till Moderaternas stämma. Öppna moderater argumenterar i motion 69 för att avskaffa nuvarande två "pappa-månader" i föräldraförsäkringen.
.... Föräldraförsäkringens regler bör medge att alla dagarna i försäkringen är överlåtbara i sin helhet mellan ett barns alla föräldrar och vårdnadshavare samt även överlåtbara till andra personer som mor/farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner eller någon annan som föräldrarna/föräldern vill dela med. Inga dagar i försäkringen ska vara 100 procent knutna till någon specifik person. En sådan föräldraförsäkring möter de behov som moderna familjer kan ha – oavsett hur de ser ut. En föräldraförsäkring som är helt och hållet fri och överlåtbar mellan alla föräldrar och även andra personer måste också åtföljas av goda incitament för jämställdhet. Ingen vill se en utveckling där heterosexuella kärnfamiljer går tillbaka i utvecklingen till ett läge där kvinnor tar allt och män inget....
Partistyrelsen är emot förslaget om en tredje "pappa-månad" men kommenterar inte nuvarande två reserverade månader (i praktiken är m för dem).  Den vill också utöka jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen och införa den när det gäller vab- (vård av barn) dagar.
.... Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att bifalla motion 69, att-sats 3, det vill säga: att Moderaterna arbetar för en föräldraförsäkring anpassad till dagens familjekonstellationer med kärnfamiljer, stjärnfamiljer och singelfamiljer så att ett barns alla föräldrar/ vårdnadshavare kan ta del av föräldraförsäkringen....
Själv har jag tydliggjort här på bloggen att jag är för en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Orsaken är att det är viktigt för jämställdheten. Däremot betraktar jag totalt kvoterad föräldraförsäkring som alltför långtgående. Istället bör föräldraförsäkringen bli mer flexibel när det gäller överlåtande av dagar till andra än vårdnadshavarna och det är positivt att partistyrelsen i m också håller med om det.

Partistyrelsen vill utreda informationsplikten för hiv-positiva.

I motion 86 vill Öppna moderater att m ska bli för utreda avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva .
.... Det är dags att vi omvärderar lagstiftningen runt hiv. Infektionen är inte vad det tidigare var och den lagstiftning som finns i dag kan i vissa fall vara kontraproduktiv och skulle behöva moderniseras. Därför behöver informationsplikten vid hiv ses över. Det är viktigt att vi ökar fokus på att den enskilde måste ta eget ansvar för att inte bli smittad.... 
Partistyrelsen är för en utredning och föreslår att motionen ska anses besvarad.
.... det är svårt att se rimligheten i att hela ansvaret ska läggas på den som bär på sjukdomen. Sammantaget delar partistyrelsen uppfattningen om att informationsplikten kan ses över. Detta bör göras inom ramen för en förutsättningslös utredning....
Bättre vore om partistyrelsen hade yrkat bifall. I synnerhet som partiordföranden Anna Kinberg Batra i somras förklarade att partiet är för att informationsplikten bör avskaffas.Det visar sig nu vara felaktig information. För det förtjänar m kritik.

Partistyrelsen förtjänar kritik.

I somras hade Anna König Jerlmyr en debattartikel om att arbetsgruppen som hon ledde inför stämman skulle föreslå bl.a. att m ska bli för tillåtande av surrogatmödraskap och embryodonationer (att tillåta att både sperma och äggceller lämnas av någon utanför ett par eller en kvinna vid en provrörsbefruktning. De två förslagen är inte med i handlingarna från partistyrelsen. Återigen förtjänar m kritik för otydlighet.Antingen har Kinberg Batra och König Jerlmyr lämnat vilseledande information eller är det så att partistyrelsen vägrat följa deras råd. Oavsett vilket är det inte smickrande för partiets ordförande Anna Kinberg Batra.

torsdag 15 oktober 2015

Öppna moderater vill tillåta månggifte.
Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Moderaternas stämma (kongress) som börjar idag. Partiets HBTQ-förening Öppna moderater argumenterar i motion 72 för införande av en antalsneutral äktenskapslag.
..... På Öppna Moderaters förbundsstämma i april röstade en klar majoritet av ombuden för att Öppna Moderater ska verka för införandet av en antalsneutral äktenskapslagstiftning. Det heterosexuella monogama äktenskapet har varit det allenarådande i väst-världen och det är först på senare tid som detta har börjat ifrågasättas och på många håll inkluderat homosexuella. Och grunden är densamma i ifrågasättandet av den monogama normen. Frågan om relationer med flera personer har dock länge varit aktuell i hbtq-communityt, detta är ingen nyhet för den insatte. Den polyamorösa rörelsen, som är en del i hbt-communityt, har under lång tid drivit rätten till förhållanden med fler personer än två. För många är en naturlig följd av en relation att reglera den i form av äktenskap. Oavsett vari bevekelsegrunderna består för att ingå äktenskap ska inte staten, så länge den reglerar äktenskap, diskriminera någon form av relation. Dock är det viktigt att påpeka att vi ser det som en självklarhet att äktenskap ska ingås frivilligt oavsett om det är med en eller flera personer. Allt vad tvång heter vill Öppna Moderater å det skarpaste fördöma, därför vill vi se att straffpåföljden skärps beträffande tvångsäktenskap..... På motsvarande sätt skulle det kunna fungera i ett äktenskap mellan tre eller flera personer. Vårdnaden tillfaller först föräldrarna och sedan kan de själva välja att söka stöd för fler vårdnadshavare i domstol där domstol kan besluta ”att vårdnaden om barnet vid sidan av eller i stället för föräldrarna anförtros en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta;”.... Sverige erkänner redan i dag polygama äktenskap när människor som flyttar till Sverige tidigare gift sig i ett annat land. Men man tillåter inte att folk gifter sig med mer än en person innanför landets gränser. Detta är en inkonsekvens som bör rättas till. Samhället bör vara inkluderande för alla människor. Lagstiftning skapar normer som stänger ute individer från kärleken. Därför bör äktenskapslagstiftningen förändras till att bli antalsneutral. Detta är ur ett liberalt perspektiv en självklar rättighet. Eftersom politik handlar om att vilja förändra samhället på ett principiellt plan och för oss moderater handlar det om att ge människor makt att forma sina liv i den riktning de själva vill. Kärleken ska vara öppen för alla, inte endast för de som älskar enligt samhällets normer....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.

Motiveringen är bl.a. följande.
Motionärerna argumenterar dels för en antalsneutral äktenskapsbalk, dels för att straffen för äktenskapstvång bör skärpas. Förbundsstyrelsen yrkar avslag. Motionärerna jämför antalsneutral äktenskapsbalk med könsneutral. Partistyrelsen menar dock att frågan om antalsneutrala äktenskap inte kan likställas med frågan om könsneutrala äktenskap. Samkönade pars rätt att gifta sig är på ett tydligt sätt en fråga om frihet, lika rättigheter och individualism. Antalsneutral äktenskapslagstiftning är problematisk av flera skäl, som inte gäller för samkönade äktenskap. En antalsneutral äktenskapslagstiftning innebär en svåröverblickbar och radikal förändring av äktenskapet som institution. Samkönade äktenskap ändrade inte äktenskapet i sig, utan vilka som hade rätt att ingå det. Vissa argumenterar för att vissa starkt konservativa och religiösa krafter skulle gynnas av att deras patriarkala relationskonstellationer skulle vinna legitimitet och öka i utbredning. Det är en viktig synpunkt att lyssna på. Unga tjejer ska varken riskera äktenskapstvång eller att mer eller mindre tvingas in i ett äktenskap med flera andra fruar. Man kan konstatera att det inte är möjligt att gifta sig med flera personer samtidigt i något annat liberalt demokratiskt land, utan att månggifte existerar i länder där kvinnors rättigheter är mycket kraftigt begränsade. I ett internationellt perspektiv är utmaningen därför snarast att arbeta för mer frihet för kvinnor bland annat genom att ifrågasätta månggifte som institution. Utöver motiveringarna ovan menar partistyrelsen att det är mycket oklart vilka konsekvenser månggifte skulle få för frågor om exempelvis barnvårdnad och bodelning. Det kan dessutom påpekas att det folkliga stödet för månggifte sannolikt är mycket litet i Sverige och motståndet betydande.
En antalsneutral sambolag bör utredas.

När det gäller skärpta straff för äktenskapstvång hänvisar partistyrelsen till att sådana genomfördes 2014 och att de först bör utvärderas innan nya åtgärder eventuellt ska beslutas.

Jag håller helt med partistyrelsen när det gäller månggifte. Att jämföra en sådan reform med en könsneutral äktenskapslag är fel. Den senare reformen orsakar inga juridiska komplikationer eller utgör något hot emot jämställdheten. Sedan är jag för att starta en utredning om en antalsneutral sambolag som alternativ till äktenskap för två personer. Även där kommer det givetvis finnas juridiska komplikationer men fördelen är att samboskap inte är sanktionerat av patriarkala religiösa samfund från kulturer som tillåter månggifte.

Moderata ungdomsförbundet är precis som flera andra av riksdagspartiernas ungdomsförbund för en antalsneutral äktenskapslag.

onsdag 14 oktober 2015

Partistyrelsen i m vill ta bort bidrag till föreningar som inte jobbar för HBTQ-rättigheter.

Moderaterna, näst största partiet i riksdagen, startar sin stämma (kongress) imorgon. I början av året startades ett antal arbetsgrupper som skulle lämna förslag inom diverse områden. Därefter har partistyrelsen behandlat arbetsgruppens rapporter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför stämman. Från sid 228-229 (notera att sid-hänvisningarna är utifrån handlingarna, inte efter pdf-dokumentet).
.... Ett sätt är att se över hur normkritik, mångfald, hbtq-kompetens och kunskap om alla diskrimineringsgrunder kan ges större utrymme i skola och utbildning. Till exempel genom att stärka dessa inslag på lärarutbildningen. Det kan också vara motiverat att se över möjligheterna att stärka diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete. Till exempel genom att förstärka spetskompetens inom DO gällande alla diskrimineringsgrunder. Behovet av detta syns bland annat i att DO har prövat ytterst få fall av diskriminering av transpersoner i domstol. Ytterligare ett steg kan vara att se över möjligheterna för att stärka påföljderna för brott mot diskrimineringslagen. Till exempel genom att det blir mer kostsamt att diskriminera.... Det handlar också om att öka tryggheten och ta krafttag mot radikalisering och extremism då hbtq-personer ofta är extra utsatta. Hot och våld måste bekämpas för att värna ett fritt och öppet samhälle....
Höjda skadestånd inte viktigast.

Det är välkommet att Moderaterna nu mer explicit än tidigare framför att norm-kritik (där heteronormen är en del som ska kritiseras) är viktig. Även att det bör få mer utrymme på utbildning för lärare. Däremot är jag tveksam till om höjda skadestånd vid fällande domar är viktigast för att bekämpa diskriminering. De avgörande problemen är att få fall anmäls i relation till verklig diskriminering samt att det är sällan det sedan hamnar i domstol. Delvis handlar det om att diskrimineringsärenden är offentliga (och jag har inga invändningar emot det) samt att många vill undvika ett domstolsärende som kan bli jobbig för alla parter. Det viktiga där är bekämpa heteronormen för att det ska bli mindre dramatiskt att bli offentlig HBTQ-person samt tydliggöra rättshjälpen för folk som är diskriminerade (oavsett om det är sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet eller vilken orsak det må vara). Viktigt är också att säkerställa att minoritetsgrupper har förtroende för rättsväsendet. Från sid 231-232.
.... Det är viktigt att det hbtq-lyft som Moderaterna tidigare föreslagit nu genomförs av moderatledda kommuner runt om i landet. Hbtq-lyftet syftar till att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.... Till exempel bör det ställas tydligare krav på idrottsrörelsen och föreningslivet i samband med beviljande av bidrag från offentliga medel. För att beviljas bidrag behöver det tydligt uppvisas att föreningarna aktivt arbetar mot alla diskrimineringsgrunder och att det sedan följs upp för rätt till fortsatta bidrag. Vad gäller arbetet mot våld i nära relationer är det avgörande att också perspektivet om samkönade par tas in i det preventiva arbetet såväl som i arbetet med att skydda dem som utsatts för brott. Ett förstärkt hbtq-perspektiv är även viktigt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt då sexuell läggning ofta kan vara en anledning till att någon utsätts för detta. Alla som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, har rätt till skydd och stöd. Därför är det viktigt att socialtjänst och skyddade boenden inte utgår från heteronormativa mönster i sitt bemötande och att hbtq-kompetens stärks inom dessa verksamheter. Det är också viktigt att fler skyddade boenden görs könsneutrala. Det är även tydligt att det behövs mer kunskap om våld i samkönade relationer, relationsvåld riktat mot transpersoner och hedersrelaterat våld som sker på grund av sexuell läggning....
Avgörande att förslagen genomförs i praktiken.

Att Moderaterna är för könsneutralitet när det gäller skyddade boenden är positivt. Även att ökade krav bör ställas på föreningar om att aktivt engagera sig emot alla diskrimineringsgrunderna. Men då gäller det att det här också genomförs i praktiken i kommunerna. I nästan alla borgerligt styrda kommuner är Moderaterna största partiet. Jag är ytterst tveksam till om sådana kommuner bedriver en mer könsneutral verksamhet när det gäller bl.a. våld i nära relationer och skyddade boenden samt krav på föreningar att förebygga diskriminering emot HBTQ-personer än kommuner där Socialdemokraterna är störst bland de styrande partierna. Men signalen från partistyrelsen är viktig. Från sid 302.
.... Likaså behöver brott som begås mot människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religion eller etnisk tillhörighet motverkas kraftigare....
Från sid 310.
.... Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer.... Moderaterna anser att även könsuttryck och könsidentitet uttryckligen ska omfattas av lagstiftningen....fredag 9 oktober 2015

Sd vill avskaffa DO och kritiserar genuspedagogik.


Tidigare har jag här på bloggen kommenterat budgetförslagen från s-mp-v och fp.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetalternativ att Diskrimineringsombudsmannen (DO) bör avskaffas. Ett krav de drivit i riksdagen i flera år. Partiet vill alltså ta bort myndigheten och därmed tvinga folk som blivit diskriminerade att på egen bekostnad rättsligt driva sina ärenden utan råd och stöd från DO. Det avslöjar synnerligen tydligt att de inte är intresserade av att bekämpa diskriminering.

Däremot har sd i sitt nya dokument inte med att "skolan bör betona kärnfamiljens betydelse", något som de drivit tidigare. Det är givetvis positivt i sig men eftersom sd ännu är ett tydligt HBT-negativt parti finns det inget som tyder på att de lämnat sina heteronormativa värderingar.  Sd är kritiska emot genuspedagogik.
Sverigedemokraterna vill dra in allt stöd till genuspedagogik som syftar till att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och som behöver bryta mot traditionella könsmönster
Inget om HBTQ-rättigheter i budgetalternativen från c och kd.

Jag konstaterar igen att sd delvis missuppfattat vad genuspedagogik handlar om (när den fungerar som den ska). Det handlar inte om att förändra barns könsidentitet utan erbjuda alternativ till konservativa könsroller. Sedan finns det en del exempel på där genuspedagogik fungerat dåligt därför att förskolepersonal trott det handlar om "indoktrinering" och det ska givetvis skarpt kritiseras. Men det betyder inte genuspedagogik i sig är dålig. I Sverigedemokraternas budgetalternativ finns även följande.
Sverigedemokraterna vill öka stödet till landets kvinnojourer som idag till stora delar drivs helt och hållet ideellt. Vi vill även låta utreda behovet av särskilda jourer för andra grupper, exempelvis HBT-personer och för män.

Moderaterna har med det här i sitt budgetalternativ.
Unga HBTQ-personer ska kunna delta i idrotts- och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering.
Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte med något om HBTQ-rättigheter i sina respektive budgetalternativ.


Fp vill ge 4 miljoner mer till HBTQ-organisationer.


Folkpartiet vill i sitt budgetalternativ höja statsbidragen till HBT-organisationer med 4 miljoner. En ökning från 7,3 till 11,3 miljoner. Det finns också rekord-mycket om HBT-rättigheter i deras alternativa budget. Det har aldrig hänt tidigare att det funnits med inom så många områden i ett riksdagspartis budgetdokument.

I budgetförslaget från s-mp-regeringen (som förhandlat ihop det med v) förklaras det visserligen också att HBT-organisationer bör få ökat stöd men det preciseras inte med hur mycket. Även när det gäller pengar från 2016 till genomförande av den HBT-strategi som tidigare borgerliga regeringen beslutade vill fp öka stödet jämfört med s-mp-v. Från regeringens budgetförslag.
År 2017 minskas anslaget med 4 miljoner kronor till följd av att tillfälliga satsningar inom r amen för hbt - strategin upphör och 2018 minskas anslaget med ytterligare 5 miljoner kronor till följd av att tidigare tillfälliga satsningar för åtgärder mot rasism, främlingsfientlighet och liknande former av intolerans upphör.
Fp emot att DO ska få 10 miljoner extra.

Från fp:s budgetalternativ.
Det är viktigt att arbetet med strategin fortsätter, och vi är kritiska till att regeringen aviserar sänkta ambitioner på hbt-området när strategin löper ut. Från 2017 och framåt reserverar vi därför 6 miljoner kronor för fortsatta åtgärder på hbt-området. För år 2016 avvisar vi regeringens förslag till ospecificerad höjning av anslag 2:2 för att finansiera andra satsningar i vår budgetmotion. På detta anslag prioriterar vi en höjning av anslaget för stöd till hbt-organisationer med 4 miljoner kronor per 2016. Från 2017 tillskjuter vi ytterligare 6 miljoner kronor för att finansiera en fortsättning av hbt- strategin.
Folkpartiet vill använda ungefär lika mycket pengar till utgiftsposten Åtgärder emot rasism och diskriminering m.m. (där HBT-rättigheter är en del) som s-mp-v. Men fp är alltså för att högre andel reserveras för HBT-rättigheter från 2016 och vill tydliggöra att 4 miljoner mer ska ges till HBT-organisationer från 2015. När det gäller DO (Diskrimineringsombudsmannen) är fp emot regeringens förslag att höja anslaget med 10 miljoner, å andra sidan vill partiet använda 50 miljoner extra för jämställdhetsåtgärder.

Första partiet som "mainstreamat" HBT-rättigheter i budgetalternativ.

Aldrig tidigare har ett riksdagsparti haft med så mycket om HBT-rättigheter i ett budget-dokument.
.... Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter.... Medborgare och företag som kommer i kontakt med myndigheterna ska få en enhetlig behandling och de ska känna förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen. Detta ska gälla oavsett sådant som geografisk hemvist, kön eller könsidentitet, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.... 

Hatbrott fortsätter att vara ett allvarligt problem för individer och grupper som är utsatta för andras fördomar på grund av religion, sexuell läggning, hudfärg eller någon annan personlig egenskap. Hatbrott måste hanteras mer professionellt och de drabbades förtroende till polisen och rättsväsendet måste höjas så att fler människor vågar anmäla, berätta om vad de utsatts för och kan utgå från att myndigheterna går till botten med anmälningarna.... 

Den ökande repressionen mot det civila samhället under senare år, liksom kränkningarna av t.ex. hbt-personers rättigheter, visar på ett alarmerande sätt att den politiska utvecklingen i landet går åt helt fel håll.... Sverige måste fortsätta driva på i frågor som hos många biståndsgivarländer betraktas som politiskt känsliga, framför allt kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätten till fri abort – det som brukar beskrivas som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – samt hbt-personers rättigheter.... 

Människor som flyr krig och förföljelse ska kunna få skydd i vårt land. Vi värnar om dem som drabbas av personlig förföljelse och som tvingas fly på grund av politisk övertygelse, etnicitet, religion, kön, sexualitet eller könsidentitet.... 

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Därför är det också viktigt att angripa de attityder och idéer som finns i samhället och stärka de förebyggande insatserna. I detta perspektiv är det också centralt att inse att det hedersrelaterade våldet är ett allvarligt hot mot individers frihet och en central jämställdhetsfråga. Brott ska aldrig relativiseras med hänsyn till patriarkala traditioner eller hedersbegrepp.... 
Folkpartiet förtjänar en eloge för att bli det första riksdagspartiet som "mainstremar" HBT-rättigheter i ett budgetförslag. Alltså att det inte bara blir en separat del utan integreras när det gäller olika politik-områden.

torsdag 8 oktober 2015

Kd borde ägna sig åt självrannsakan.


Det här är tredje och sista delen av min granskning av handlingarna inför kd:s riksting (kongress) som startar idag

Motion 13.08 är från Maria Hansson Nilsen (öppet transsexuell) och argumenterar för att partiet ska starta en arbetsgrupp om kd och HBT-rättigheter.
Med tanke på hur Kristdemokraterna gång på gång anklagas för att vara ett homofobiskt, bifobiskt och transfobiskt parti, ser jag ett behov av en intern utredning, som dels utreder hur KD historiskt förhållit sig i frågor som rör hbt-personer, och dels tar fram förslag till hur vi framöver skall förhålla oss. Därför uppmanar jag Rikstinget 

att ge Partistyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, som skall ta fram en rapport, där det belysas hur Kristdemokraterna historiskt handskats med frågor som rör hbt-personer
att ta fram förslag till hur vi som parti i framtiden skall arbeta för att hbt-personer skall känna sig välkomna i partiet, alternativt uppmuntrade att rösta på oss
att den föreslagna arbetsgruppen skall redovisa sitt arbete vid Rikstinget 2017.
Partistyrelsen negativ till arbetsgrupp.

Motionen får stöd av distriktet i Gävleborgs län men inte av partistyrelsen som vill den ska anses besvarad med följande yttrande.
Kristdemokraterna har anledning att tydliggöra sin hållning avseende hbt-frågor. Vår ideologiska grund säkerställer alla människors lika värde. Därför måste också vår politik uppfattas på det sättet. Där är vi inte idag. I arbetet med strategi inför 2018 kommer partistyrelsen att arbeta med både hur vi vill uppfattas, vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Den politiska inriktningen är grunden och vi måste ta bort de felaktiga föreställningar som hindrar människor från att rösta på oss.
Det är fascinerande att partistyrelsen låtsas som de oförskyllt fått rykte om att vara HBT-negativa. Sanningen är ju att deras sakpolitik varit tydligt HBT-negativ. De har fått det rykte de förtjänat. Istället för att göra sig till offer borde kd-politiker ägna sig åt självrannsakan. Att inte skylla på media utan konstatera det egna ansvaret. En bra start för ett sådant engagemang är att bifalla motion 13.08.

Sedan kan Kristdemokraterna göra bl.a. följande (förutom att bli för en jämlik adoptionslag).

Sluta ha med formuleringar i sitt principprogram att äktenskapet är till för en man och en kvinna.
Börja ha med HBTQ-rättigheter i sina politiska dokument (i partiets budgetalternativ som de lämnade för några dagar sedan finns inget som helt om HBTQ)
Bli för nuvarande lag att lesbiska par ska kunna bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par.
Bli för ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Ändra principprogrammet så att även könsidentitet blir inkluderat.

Det är riktig politik. Inte bara kosmetik.

Motioner inom kategorin Organisation (där HBT-motionen är en del) behandlas av partifullmäktige (det är representanter från alla distrikt i partiet men betydligt färre än antalet ombud till rikstinget) lördag 15.15-17.00.

onsdag 7 oktober 2015

En del kd-politiker använder "hen" som pronomen.


Det här är andra  delen av min granskning av handlingarna inför Kristdemokraternas riksting (kongress) som börjar imorgon. Det handlar om motioner (förslag) till rikstinget och partistyrelsens kommentarer till dem. Distriktsstyrelsen för kd i Västerbottens län skriver som en kommentar till en motion.
.... Förslaget innebär att hen som stannar hemma inte kan nyttja avdraget, eftersom hen inte har någon inkomst....
Även från en motion av några medlemmar i Upplandsdistriktet finns hen med som pronomen. Det må vara närmast kuriosa och bara detaljer men det visar att HBTQ-debatten även påverkat kd. Catharina Hellgren yrkar i motion 2.19 "att Kristdemokraterna verkar för en översyn av det offentligas stöd till brottsofferjourer". Och får stöd av partistyrelsen. Från motionen.
.... Se över samhällets stöd till brottsofferjourerna! Brottsoffer behöver stöd av brottsofferjourerna dels individuellt före, under och efter rättegångar, dels i form av självhjälpsgrupper i synnerhet för homosexuella och för unga brottsoffer....
Kd påverkade inte homoadoptionslagen.

Motion 3.03 av Samuel Körner Lilja lär det bli debatt om. En majoritet i partistyrelsen, bland dem ordföranden Ebba Busch Thor (bilden) yrkar bifall till "att Kristdemokraterna ställer sig bakom den nuvarande adoptionslagstiftningen som ger samkönade par rätt att prövas som adoptivföräldrar". Partistyrelsen är dock oense. Från motionen.
.... Dock så inser jag att en adoption där ett samkönat par är inblandat är något som inte ses med blida ögon i många länder där synen på homosexualitet är kantad av hat och fördomar, men i de fall där det är möjligt för samkönade par att adoptera så måste den möjligheten finnas. Varje barn har rätt att känna sig älskat och omhändertaget och här har vi som samhälle och parti ett stort ansvar att hjälpa så många barn som möjligt. Ett sätt att hjälpa de föräldralösa barnen är just att tillåta samkönade par att adoptera. Det är inte en heltäckande lösning och det tar inte bort problemet, men det är en del av lösningen. Det har höjts många röster mot tidigare motioner av det här slaget och motivationerna till varför detta är ett dåligt förslag har varit många. Man har varit orolig för att barn till samkönade par ska bli mobbade och även att dessa barn missar antingen det kvinnliga eller det manliga perspektivet på samhället. Som svar på det första så kan vi idag se en större acceptans gentemot homosexuella i allmänhet och just därför så är problemet med mobbing av barn med homosexuella föräldrar inte lika stort som det har varit tidigare. Angående det andra argumentet så tror jag inte att man varken missar det kvinnliga eller det manliga perspektivet med två föräldrar av samma kön. Man kommer alltid att möta både kvinnor och män under sin levnad och genom det möta och så långt det är möjligt förstå alla de för och nackdelar som det finns med att vara både kvinna och man....
Kommentaren från distriktsstyrelsen för Skåne är något besynnerlig.
Kristdemokraterna hävdade barnperspektivet väldigt hårt när den nuvarande lagstiftningen behandlades. Detta ledde till att lagstiftningen intog ett tydligare barnperspektiv.
Det där är faktiskt historieförfalskning. Fakta är att kd 2002 var emot alla typer av adoptioner för samkönade par, även s.k. närståendeadoptioner. Kd påverkade inte lagförslaget, tvärtom kritiserade partiet det. Nåväl, partistyrelsen yrkar bifall till motionen men distriktsstämman i Skåne ändrar det till att motionen ska betraktas "som besvarad", alltså varken bifall eller avslag. Dessbättre är dock partistyrelsen positiv och argumenterar bl.a. följande.
.... Då barn förlorat sina biologiska föräldrar anser vi att man ska försöka ge barnet ersättning för de föräldrar som gått förlorade. Men alla familjer ser inte likadana ut. Med respekt för det och med barnperspektivet i fokus är det partiets hållning sedan tidigare att tillåta så väl närstående- som ensamstående att prövas som adoptivföräldrar. Att ensamstående får prövas innebär, allt annat lika, en mer sårbar situation för barnet. Att på förhand utesluta samkönade par förefaller därför i jämförelse inte rimligt. Dock är det viktigt att understryka att det är barnets bästa som ska stå i fokus vid varje adoption, inte vuxnas behov och önskemål....
Kd har gjort helomvändning om skyldighet för vigselförrättare att även viga samkönade par.

I samband med en motion 2.01 om arvoden för vigselförrättare lämnar distriktet för Stockholms län bl.a. följande kommentar.
.... Distriktsstyrelsen tycker att det är väldigt angeläget att vi underlättar för dem som vill ingå  äktenskap eller partnerskap och på det sättet ge sig själva och kommande generationer ett starkt  juridiskt stöd för sitt gemensamma liv...
Det är fascinerande att distriktsstyrelsen tydligen tror att det ännu är möjligt att ingå partnerskap. Det alternativet försvann när Sverige fick en könsneutral äktenskapslag 2009. De som då redan ingått partnerskap fick dock möjlighet att behålla det eller omvandla det till äktenskap. Missförstånd finns det också i motion 2.02. av Max Fredriksson som fått för sig att borgerliga vigselförrättare kan vägra viga samkönade par. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
.... Att vara borgerlig vigselförrättare innebär att man är myndighetsutövare. Har man tagit på sig detta uppdrag förväntas man följa lagen. Har man betänkligheter kan man inte åta sig ett sådant uppdrag. Det är Länsstyrelsen som förordnar vigselförrättare enligt Äktenskapsbalken. Den som förordnas av Länsstyrelsen är skyldig att förrätta vigsel och kan således inte neka att utföra sitt myndighetsuppdrag. Partistyrelsen menar därför att sådana åtgärder som motionären föreslår inte är nödvändiga, eftersom detta redan tillgodoses genom nuvarande lagstiftning....
Det där är helt rätt. Det som partistyrelsen dock "glömmer" berätta är att riksdagen 2006 röstade igenom att varje borgerlig vigselförrättare även måste vara skyldig att vara partnerskapsförrättare. Av riksdagens dåvarande sju partier var alla för det - förutom Kristdemokraterna. De tyckte att borgerliga vigselförrättare skulle kunna vägra förrätta partnerskap och därmed diskriminera samkönade par. Men positivt att kd nu gjort en helomvändning om det.

Partistyrelsens kommentarer när det gäller HBTQ-relaterade motioner är bra - med ett undantag.

Det är en del förvirrade resonemang från olika håll men partistyrelsen hamnar "rätt" när det gäller HBTQ-relaterade motioner. Med ett undantag. Och det kommer jag att avslöja i sista och tredje delen av min granskning.

Principprogrammet (som jag kommenterade i förra bloggposten) planeras behandlas fredag 9.30-11.30, motioner om vigselförrättare och brottsofferjourer fredag 13.50-16.55, motioner om adoptioner söndag 9.00-10.20.