torsdag 16 juli 2009

Piratpartiet säger ja till nästan alla HBT-reformer.

Piratpartiet har lämnat sitt svar om vad de har för åsikter om olika inrikespolitiska HBT-reformer t.ex. en könsneutral äktenskapslag, sparande av könsceller för transsexuella, att transpersoner ska ha skydd av hetslagen, att Sverige ska jobba för en internationell HBT-konvention i FN etc.

I min rapport inför EU-valet i år avslöjade jag att Piratpartiet sa ja till alla HBT-reformerna som var med i den enkäten.

Och partiet är faktiskt för nästan alla inrikespolitiska HBT-reformer också. Det är bara en internationell HBT-konferens där de svarar "möjligen". Det berättar Anna Troberg.

Det är givetvis bra att Piratpartiet är så tydligt HBT-positiva. Det trots att partiet fokuserar på några få områden i sitt program. Det gör ju även att de kan vara ursäktade med att de inte är för en detaljreform som en internationell HBT-konferens utan svarar "möjligen". Hade de varit ett mer traditionellt parti med åsikter om de flesta områden hade de nog kunnat säga ja även till det.

När det gäller heteronormativitet så svarar Piratpartiet att de inte har någon officiell åsikt om det. Även när det gäller det svaret så är nog orsaken delvis att de fokuserar på få områden i sitt program.

Men Piratpartiet borde enligt min bedömning kunna uttala sig emot heteronormen om de vill det. För att vara emot den normen är ju inte någon typisk "höger-vänster"-debatt utan en konsekvens av och ett tydliggörande av att man är för lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Men totalt så är alltså svaret från Piratpartiet mycket positivt när det gäller HBT-rättigheter.

Piratpartiet säger "ja" till följande nya HBT-reformer (sådana som riksdagen ännu inte sagt ja till)

1. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

4. Tillåta transsexuella att spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

5. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.

6. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.

7. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

8. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

9. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.


Piratpartiet säger "möjligen" till följande nya HBT-reform.

1. Sverige ska jobba för en internationall HBT-konferens.


Piratpartiet säger "ja" till följande gamla HBT-reformer (sådana som riksdagen redan sagt ja till)

1. Könsneutral äktenskapslag. (reformen infördes 2006)

2. Samkönade par har möjlighet till närståendeadoptioner. Dvs. att någon i en homofamilj kan adoptera sin partners barn. (2003)

3. Möjlighet för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar vid internationella adoptioner. (2003)

4. Lesbiska kvinnor har möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. (2005)

5. Gemensam lag mot diskriminering av olika grupper, lagen förbjuder diskriminering p.g.a sexuell läggning, könsidentitet etc. (2009)

6. Lagen om hets mot folkgrupp skyddar även homosexuella och bisexuella (2003)

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet (2003)

8. Flyktingar som söker asyl för de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. (2006)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar