söndag 12 juli 2009

Kdu säger ja till fler HBT-reformer.

Som jag tidigare berättat så vägrar kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu) att kritisera heteronormen i samhället. Däremot har de i sommmar ändrat sig i positiv riktning när det gäller många HBT-reformer. Det är oväntat men positivt givetvis.

Jag skickade ett mail till deras förbundsstyrelse i juni och frågade om de hade kvar samma åsikter om olika reformer som sommaren 2008. Jag förtydligade också för dem att om de behöll sina gamla åsikter så skulle de för första gången ha en ännu mer negativ HBT-politik än Sverigedemokraterna när jag gör min rapport i sommar.

Om det är det senare som fick dem att diskutera mina frågor på ett extra förbundsstyrelsemöte vid kristdemokraternas riksting (kongress) vet jag inte. Men där så bytte de i alla fall till mer HBT-vänliga attityder när det gäller flera reformer.

Här är förändringarna.

Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att göra ett juridiskt könsbyte.

Här byter kdu från "nej" till "ja" och motiverar det med att Sverige nu har en könsneutral äktenskapslag (som kdu i och för sig är emot).

Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att göra ett juridiskt könsbyte.

Kdu byter åsikt från "nej" till "möjligen".

Tillåt transsexuella att spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Kdu byter åsikt från "nej" till "möjligen".

Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda HBT-personer.

Kdu vill avskaffa hetslagen och har tidigare sagt att de inte har någon åsikt om HBT-personer (eller andra grupper) ska ha skydd av lagen när den är kvar. Nu förtydligar däremot kdu att HBT-personer, etniska minoriteter etc bör vara inkluderade i lagen så länge samhället har en sådan lag.

Sverige bör jobba för en internationell HBT-konvention.

Kdu byter åsikt från "möjligen" till "ja"

Sverige bör jobba för en internationell HBT-konferens.

Kdu byter åsikt från "nej" till "ja".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar