söndag 30 april 2017

Vi liberaler är oense om hur sd ska hanteras.
Hur ska liberaler förhålla sig till Sverigedemokraterna? Jag har länge drivit att beröringsskräck emot sd, eller för den delen v, är fånig. Samtliga partier bör kunna ha informella förhandlingar med varann. Det är positivt att Moderaterna nu anslutit sig till den linjen. Jag vidhåller även att övriga partier inte ska inleda något formaliserat samarbete med sd. M bör efter valet 2018 hellre förbli i opposition eller närma sig s än att ge efter för eventuella krav från sd.

Jag förstår och respekterar att en del andra liberaler har kommit fram till en annan slutsats. Sverigedemokraterna har ett halvnazistiskt ursprung. Det är något vi måste förhålla oss till. Människor som jag annars brukar vara ense med är kritiska emot m när det gäller policyn till sd. Att man inte ens ska inleda informella samtal med sd-politiker när man är nära varann politiskt. Men jag håller fast vid min attityd.

Sd ingen hållbar partner för liberala värderingar.

Ska vi ge signalen till barn att de inte bör fika med folk med helt annorlunda värderingar? Är det så konflikter i samhället löses?

Jag tror vi måste acceptera att vi som kallar oss liberaler är oense här. Som man säger i USA "We can agree to disagree". Vi är lika goda liberaler oavsett för debatten handlar inte om mål utan metod.

Vi är ungefär 40 % av svenska befolkningen som definierar oss som liberaler. Till sist handlar liberalismen om att öka individens rättigheter, att motarbeta inskränkt nationalism och värna rätten för människor att vara annorlunda än en del normer. Ibland måste vi liberaler vara pragmatiska och kompromissa. Men de flesta av oss är också ense om att i den långsiktiga kampen för liberala värderingar är aldrig sd en hållbar partner.

lördag 29 april 2017

S-mp-regeringen planerar lämna förslag till ny frihetlig könstillhörighetslag i sommar.


Det blir givetvis en sommar även 2017. Men HBTQ-politiken har ännu inte tagit semester i Sverige. Här är några nyheter närmaste månaderna.

Miljöpartiet håller sin kongress 26-28 maj.

Även om partiet har usla opinionssiffror är de med i regeringen och har därmed makt. Kongresshandlingarna med motioner lär bli offentliga i början av månaden. I partiet finns ofta en hyfsad enighet om att vara för HBTQ-reformer men det blir säkert en del kontroverser. Det handlar bl.a. om altruistiskt surrogatmödraskap. Mitt tips är att partistyrelsen tyvärr vill föreslå kongressen att den ska ta ställning emot reformen. Men det finns olika åsikter i mp om det. S-mp-regeringen har trots löften från båda partierna i valrörelsen 2014 ännu inte startat utredningar om att införa ett tredje juridiskt kön, att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare samt att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin riskerar få kritik från motionärer där. Samma sak gäller situationen för HBTQ-asylsökande.

Regeringen vill skärpa lagarna om bristande tillgänglighet för funktionshindrade.

S-mp-regeringen har signalerat att den vill lämna en proposition om att skärpa reglerna när det gäller att bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering. Det handlar om funktionshindrade varav en del är HBTQ-personer. Tyvärr har förslaget blivit försenat men kanske lämnas i maj-juni. Möjligt är också att regeringen publicerar en proposition om att tillåta även sambopar (sam- eller olikkönade) i långvariga relationer att få bli prövade som adoptivföräldrar.

Andra förslag som s-mp-regeringen kanske lämnar (dock förmodligen tidigast i slutet av juni) är stärkt skydd för transpersoner emot hatbrott samt förslag om nya lagar när det gäller reglering av juridiska könsbyten och medicinska operationer i samband med det. Regeringen har dock signalerat att när det gäller könstillhörighetslagen blir det s.k. departements-promemorier som ska skickas ut på remiss för att sedan lämnas till riksdagen i början av 2018. Att de gjort en sådan mer omständlig process ger dock en indikation om att de förmodligen vill gå längre i vissa delar än förra utredningens förslag.

Riksdagen debatterar HBTQ-personers situation internationellt.

10 maj debatterar riksdagen hälso- och sjukvårdspolitiken. Några delar av rapporten från riksdagens socialutskott är surrogatmödraskap, embryodonationer, informationsplikt för hiv-positiva och blodgivningsregler för män som sex med män. 17 maj blir det debatt om "mänskliga rättigheter i utrikespolitiken", ett tema är situationen för HBTQ-personer internationellt. 12 juni debatterar riksdagen om EU-politiken bl.a. när det gäller fri rörlighet för samkönade par och förbättrat skydd för HBT-personer i EU-direktiv emot diskriminering.


fredag 28 april 2017

Jag borde aldrig hyllat mångkulturen i en insändare.


Jag har fått hundratals debattartiklar och insändare publicerade i tidningar senaste 25 åren. Det finns givetvis en del formuleringar som inte skulle vara aktuella idag men den enda insändare jag aldrig borde sänt är en som blev publicerad i Sydsvenska dagbladet i slutet av 1990-talet.

Budskapet var ungefär att Malmö blivit en mer intressant stad senaste åren genom mångkulturen. Och bevis för det är att det finns både män i kostym och kvinnor i slöja i city. Att det är tecken på stadens nya mångfald. Idag skulle jag vilja att ingen kvinna har slöja även om jag givetvis inte vill totalförbjuda det som liberal.

Men jag förstår också ännu orsaken till att jag sände den där insändaren. För att förstå varför jag gjorde det måste vi dock förhålla oss till hur Malmö varit. Det som framförs är ofta en reaktion på hur det varit tidigare.

Mångkulturen var till en början positiv för HBTQ-personer i Malmö.

Så sent som som i början av 1980-talet fanns det nästan inte någon i Malmö city ute på stan efter 18.00 på vardagar. Krogarna var få och uteserveringar betraktades närmast som något suspekt. Normen i dåvarande arbetarstaden var att vara sosse och tillhöra "vanligt folk". Definitionen av vanligt folk varierade förvisso något men betydde i praktiken att vara heterosexuell, om du var invandrare borde du vara assimilerad (pizzerior hade dock blivit etablerade). Eftersom Malmöbor oftare än andra i Skåne åkte till Köpenhamn fanns det dock en viss tolerans för folk som var "avvikande".

På 1990-talet skulle Malmö förändras radikalt genom att bli en storstadsmetropol. Invandringen ledde till en början till mer tolerans även för den grupp som idag kallas HBTQ-personer. Folk tvingades vänja sig vid att folk är olika. Att det inte måste vara något problem. Och det var ungefär det jag vill förmedla i den där insändaren. Jag var då även engagerad i Folkpartiet (idag Liberalerna), sedan 2007 har jag dock helt lämnat partipolitiken.

Sedan dess är det dock tydligt att mångkulturen också blivit problematisk, i synnerhet för bl.a. HBTQ-personer, kvinnor och judar i Malmö. En beslöjad kvinna var då något nytt. Idag är det närmast norm i vissa delar av staden. Och slöjor är en reaktionär symbol. Gängkriminaliteten och utanförskapet har bara förvärrats sedan 1990-talet.

Jag har alltid varit en person som varit skeptisk emot det som inte fungerar i praktiken.

Varför hyllade jag trots det mångkultur i den där insändaren? Idag tar jag helt avstånd från mångkulturalism som politiskt mål och vill ersätta det med etnisk mångfald. Det är individer, inte kulturer som har rättigheter i en västerländsk demokrati.

1. Vi som är i den mediala debatten vistas alla i ett socialt sammanhang.

Det betyder att vi vet ungefär hur andra personer ska reagera. Att hylla mångkultur även om vi själva tvekade om det verkligen var bra gav beröm bland politiker och journalister generellt, det var ett tecken på "tolerans". Att problematisera mångkultur betraktades som något suspekt. Visst fanns det en folklig revolt emot det där men vi som var en del av politiken och media måste förhålla oss till den sociala normen.

2. Vi som var och är för allas lika värde kände att vi måste markera emot de som betraktades vara främlingsfientliga.

Det fanns givetvis verkliga rasister i Malmö men vår reaktion blev ibland allt för snabb att markera offentligt om vi trodde folk tillhörde den gruppen. Vi skulle distansera oss snabbt från dem, det drabbade inte bara verkligt främlingsfientliga (med rätta) utan ibland även andra.

Vill igen förtydliga att jag redan då var mycket mer skeptisk till de där politiskt korrekta fraserna än de flesta andra inom politiken. Men även jag blev ibland en del av strukturen, det gav en social belöning att vara politiskt korrekt.

Jag borde markerat tydligare emot den mångkulturella ideologin.Uppdatering 1.

Många journalister mörkade invandrarrelaterade problem av naivitet.

Ibland framförs det i den högerextrema propagandan att etablerade politiker förutom sd samt journalister haft som mål att förstöra för svenska folket.

Min erfarenhet är att alla journalister jag som politiker mötte och även de flesta politiska motståndare handlade i det som de trodde var rätt. De var inte elaka. När journalister och politiker tyvärr ibland mörkade problem (jag har exempel på det) kopplade till invandrare har det inte varit som en del av någon sammansvärjning utan därför att de felaktigt trott det varit bra. De förtjänar kritik för det. Journalistik måste vara konsekvensneutral. Politiker måste debattera alla problem öppet, annars gynnas bara främlingsfientliga partier. En del har varit naiva, men det betyder inte de varit några monster.

torsdag 27 april 2017

Bloggen Helds HBT-nyheter ska beröra.Min förebild som bloggare är Expressens liberala ledarsida. Den enligt mig vassaste ledarsidan i Sverige. De kan en dag dissa m och nästa dag v men följer sina liberala principer. Mitt mål är att vara HBTQ-politikens motsvarighet.

Bloggen Helds HBT-nyheter ska beröra. Mitt syfte är inte att skada folk med kritik. Men utan skarp kritik ibland skulle den här bloggen bli ointressant. Om någon hos RFSL börjar diskutera min blogg och berömmer min senaste artikel och någon annan hävdar att jag har fel har jag nått mitt mål.

Och precis som Expressens ledarsida har jag som princip att sparka uppåt. Om flyktingpolitiken inte fungerar är det inte den som är asylsökande som vi attackerar utan riksdagspartier. Ju mer en person är på en central nivå, oavsett om det handlar om ett parti eller RFSL, desto större frihet att kritisera.

Det finns en del nyheter där jag utan problem hade kunnat skarpt kritisera någon lokal HBTQ-aktivist men avstått från det. Det finns många möjliga kritiska nyheter jag väljer bort av den enkla orsaken att hen inte är tillräckligt känd i proportion till hur extremt hen betett sig. .

Drygt hälften av brittiska muslimer vill förbjuda homorelationer.Det här är ännu en bloggpost inför att riksdagen idag strax efter 13.00. börjar debattera migrationspolitiken.

De finns en del politiskt korrekta både i och utanför svenska HBTQ-rörelsen. Den här brittiska enkäten från etablerade mediabolaget Channel 4 borde dock bekymra dem. De kanske hävdar att resultaten inte gäller i Sverige men lär få svårt att låtsas som att svenska muslimer skulle vara radikalt annorlunda än brittiska. Varken RFSL eller HBTQ-siten Qx har någonsin haft artiklar om problemet med att HBTQ-fientliga attityder är vanligare bland invandrare. För det förtjänar de skarp kritik

I de flesta andra västländer debatterar HBTQ-rörelsen det här, utan att förfalla till främlingsfientlighet. Men Sverige har generellt Västeuropas mest politiskt korrekta HBTQ-rörelse. Om vi inte öppet debatterar problem lär de dock inte lösas heller. Och det gynnar både HBTQ-negativa och främlingsfientliga Sverigedemokraterna och konservativa muslimer. Förlorarna blir främst bl.a. HBTQ-muslimer.
.... However, when asked to what extent they agreed or disagreed that homosexuality should be legal in Britain, 18% said they agreed and 52% said they disagreed, compared with 5% among the public at large who disagreed. Almost half (47%) said they did not agree that it was acceptable for a gay person to become a teacher, compared with 14% of the general population. In a series of questions on the terror threat in Britain, 4% said they sympathised with people who took part in suicide bombings (1% said they completely sympathised and 3% said they sympathised to some extent), and 4% said they sympathised with people who committed terrorist actions as a form of political protest generally. Nearly a quarter (23%) supported the introduction of sharia law in some areas of Britain, and 39% agreed that “wives should always obey their husbands”, compared with 5% of the country as a whole. Two-thirds (66%) said they completely condemned people who took part in stoning adulterers, and a further 13% condemned them to some extent. Nearly a third (31%) thought it was acceptable for a British Muslim man to have more than one wife, compared with 8% of the wider population....
Generös flyktingpolitik orsakar att HBTQ-fientliga attityder blir vanligare.

Det är värt att notera att inte ens HBTQ-negativa, främlingsfientliga och EU-fientliga brittiska partiet Ukip (som för övrigt minskar i opinionsmätningar inför brittiska nyvalet i juni)  vill förbjuda homorelationer. De förtjänar förvisso skarp kritik för att de kampanjade emot den könsneutrala äktenskapslag som nu är genomförd. Men partiet är för tidigare partnerskapslagen. Och Ukip är inte emot att anställa öppet homosexuella lärare.

Vi som är emot främlingsfientlighet bör erkänna att det finns en målkonflikt här mellan en generös flyktingpolitik och att motverka att fler i Sverige har ultra-konservativa värderingar. Om Sverige nu är ett av världens mest jämställda och HBTQ-vänliga länder betyder omfattande invandring, i alla fall på kort sikt, att andelen reaktionära ökar. Det betyder inte vi ska stänga gränserna givetvis. Men vi ska erkänna målkonflikten. Sverige bör skaffa sig en långsiktig flyktingpolitik som är stram men inte omänsklig. 

Ardeshir Bibakabadi (bilden) är kanske den ende muslimen i Sverige som kommit ut som homosexuell offentligt. Han har ofta argumenterat för att politiker och RFSL bör bli tydligare emot homofientliga muslimer och stödja progressiva muslimer.

Svik inte honom igen.


Uppdatering 1.

Jag avvärjde ett hatbrott emot muslimska kvinnor i slöjor.

När en man som kallade sig sd-sympatisör 2014 började trakassera två kvinnor i slöja vid Värnhemstorget (nära där jag bor) i Malmö city ingrep jag. Enligt mig borde ingen kvinna bära slöja som är en reaktionär symbol. Men jag bara inte tål att folk blir trakasserade vilka de må vara. Jag gick fram till honom och försökte lugna stämningen och sa till honom "du får lov att tycka invandringspolitiken är fel men det ger dig ingen rätt att trakassera de här kvinnorna, det är inte deras fel, vänd dig till politikerna istället om du tycker invandringspolitiken är fel".

Jag drog också i hans jacka för att han inte ytterligare skulle trakassera kvinnorna. Han började då hota mig och jag lyfte handen emot honom och sa skarpt "du hotar inte mig". Just då kom polisen (de var i närheten och hade fått signaler om situationen) och tog hand om honom.

Skulle ingripa även om någon blev trakasserad för att vara sd-sympatisör.
V, l och kd vill utvärdera situationen för HBT-asylsökande.


Torsdagen 27 april debatterar riksdagen betänkandet Migrations- och flyktingpolitik. Sex riksdagspartier, alla förutom s och mp, har lämnat reservationer. Jag ska publicera några citat som explicit hänvisar till situationen för HBTQ-asylsökande.

Men först några principiella kommentarer.

1. S och mp vill avslå samtliga motioner om åtstramningar och lättnader inom flyktingpolitiken. Oftast med argumentet att nuvarande regler är balanserade som en del av den tillfälliga lagen om migration. I praktiken är det sossarna som styr flyktingpolitiken, mp har fått anpassa sig som det mindre regeringspartiet.

2. Det är alltid enklare att vara oppositionsparti än regeringsparti när det gäller att föreslå saker. Så var det när det var en borgerlig regering och så är det när Sverige har en s-mp-regering.

3. Trots det är tydligt att det främst är Vänsterpartiet och Liberalerna som hänvisar just till HBT-asylsökande i retoriken om flyktingar. Även Kristdemokraterna gör det men aldrig Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i reservationerna. V, l och kd är ensamma om att - med rätta - föreslå en statlig utredning om hur situationen är för HBT-asylsökande.

4. Jag föreslår att s-mp-regeringen ska inbjuda Liberalerna och Kristdemokraterna till förhandlingar om flyktingpolitiken. Syftet är att s, mp, l och kd vid avstämningen sommaren 2018 av den tillfälliga flyktingpolitiken ska bli ense om en långsiktigt hållbar flyktingpolitik som är stram men inte omänsklig. Att vissa lättnader ska göras utan att politiken ska återgå till det kaos som rådde hösten 2015.

Reservation 4 från Liberalerna.
.... Bland annat bör hbt-personer kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter....
Reservation 17 från Liberalerna.
.... Vidare bör EU:s regelverk inom asylområdet utvidgas och omfatta hbt-personer, och arbetet med att inkludera alla transpersoner i EU:s diskrimineringslagstiftning bör fortsätta. Dessutom bör EU-rättens familjebegrepp breddas till att även gälla samkönade par....
Reservation 21 av Vänsterpartiet och Liberalerna.
.... Förföljelse eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck är enligt gällande lag skäl för asyl och den som förföljs kan beviljas flyktingstatus. Migrationsöverdomstolen har emellertid inte tagit upp tillräckligt många fall där den asylsökande angett förföljelser på grund av kön eller sexuell läggning som asylskäl för att det ska ha hunnit utformas någon rättspraxis på området. Vid tillämpning av regler om bl.a. asyl på grund av sexuell läggning när den sökande dolt sin sexuella läggning i ursprungslandet har det gjorts motstridiga bedömningar och beslut fattas rakt motsatta lagstiftarens intention att sexuell läggning är en grundläggande egenskap som ingen ska behöva dölja. Även när det kommer till förföljelse på grund av könsuttryck och könsidentitet är rättsläget osäkert. Det finns därför anledning att göra en grundlig utvärdering av hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbt-personer, och om så krävs ändra lagstiftningen.....
Reservation 22 av Kristdemokraterna.
.... Inget fall där den asylsökande har åberopat förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl har heller tagits upp av Migrationsöverdomstolen. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område. Migrationsverket har arbetat med att förstärka kompetens, kunskap och tillämpning i beslutsfattandet när det gäller asylärenden där sexuell läggning eller tro/religion åberopas. Allt detta är mycket välkommet. Men trots insatserna hos Migrationsverket och i domarna i domstolarna finns det fortfarande mycket som tyder på att lagstiftningens intention från 2005 inte har uppnåtts. Det är därför dags att se över lagen och tydliggöra nu motstridiga uttalanden. Flera oklara uttryck, t.ex. vad det innebär att leva ”öppet” med sin sexuella läggning eller tro, behöver klargöras....
Reservation 26 av Vänsterpartiet.
.... Regeringen bör dessutom säkerställa att Migrationsverket kan erbjuda tolkar med hbtq-kompetens. Den asylsökande bör bemötas på ett respektfullt sätt, och tolken bör kunna behärska relevanta ord. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att se över hanteringen av hbtq-frågor och genomföra kompetenshöjande insatser för att åtgärda eventuella brister. Tillämpningen hos Migrationsverket är inte enhetlig....
Reservation 33 av Vänsterpartiet.
.... Regeringen bör även vidta åtgärder för att stärka kompetensen i jämställdhets- och hbtq-frågor på asylboenden.....
Reservation 34 av Liberalerna
.... Tryggheten för hbt-personer på asylboendenbör stärkas....
a

tisdag 25 april 2017

M-politiker vill tillåta barn få fler än två vårdnadshavare.Fyra ledande kommunalpolitiker har en debattartikel hos Dagens nyheter om HBTQ-reformer. Inget konstigt med det. Det som är något udda är att det här handlar om två moderater och två miljöpartister. Dock samarbetar m och mp väl i en del kommuner även om de är politiska motståndare i riksdagen. Det mest intressanta är att de två moderaterna, Oliver Rosengren (bilden) och Josefin Malmqvist, som är kommunalråd i Växjö respektive Sundbyberg argumenterar för att barn ska kunna få möjlighet till fler än två vårdnadshavare.
.... Vårdnadshavande är en annan del av familjerätten som behöver moderniseras. Barn har rätt till vårdnadshavare som är det bästa för dem, och det kan förekomma att det är både en, två eller flera personer som antingen är eller inte är biologiska föräldrar till barnet. Barnets bästa bör vara i centrum, men bör inte sammanblandas med varken genetik eller antal. Barn kan enligt lag inte ha fler än två vårdnadshavare och vårdnadshavarna är, om inte särskilda skäl föreligger, lika med barnets biologiska föräldrar.... Frågan om vårdnad är inte okomplicerad. Med fler vårdnadshavare kan också risken för konflikter om barnets bästa växa. Regeringen bör därför utreda frågan noga, men i syfte att få till en mer modern inriktning och säkerställa att barns rätt till fungerande vårdnadshavare blir större än föräldrars rätt till vårdnaden om sina biologiska barn. Barn som växer upp i familjekonstellationer där en icke-biologisk förälder, exempelvis en biologisk förälders nya partner, har fått en lika eller mer föräldralik roll än en biologisk förälder, bör också kunna få denne som juridisk vårdnadshavare. På samma sätt behöver vårdnad kunna ges till samtliga föräldrar när exempelvis två homosexuella par gemensamt skaffar barn....
Bara två riksdagspartier för reformen.

Hittills har samtliga partier i Alliansen samt Sverigedemokraterna kategoriskt varit emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare med hänvisning till risken för ökade konflikter. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till reformen medan Socialdemokraterna tvekar. Därför är det intressant att två ledande moderata kommunalpolitiker tar tydligt ställning för möjligheten. Enligt mig bör det dock alltid vara en domstol som ska avgöra om ett barn ska få fler än två vårdnadshavare. Möjligheten ska tillämpas restriktivt, det ska vara tydliggjort att det är till barnets bästa.

Biologi är en viktig faktor.

Det finns en del i debattartikeln som är något problematisk.
.... Barnets rätt till fungerande vårdnadshavare ska vara större än föräldrars rätt till vårdnaden om sina biologiska barn....
Det finns ett svenskt ordspråk "blod är tjockare än vatten". En del queer-aktivister hos RFSL och politiker som är "progressiva" hävdar att biologiskt släktskap inte är intressant, det sociala föräldraskapet är avgörande. Men biologi är vanligen en viktig faktor för en människas identitet. Det visas av att många adopterade vill söka sitt biologiska ursprung. Forskningen avslöjar också att biologi och arvsanlag generellt spelar en större roll för en individs utveckling än en del politiskt korrekta aktivister tror (jag har länkar om det är någon som inte tror det).

Men när det är framfört så måste det givetvis finnas en avvägning där det sociala omhändertagandet av ett barn också får en viktig roll vid bedömningar om vilka som ska bli ett barns juridiska vårdnadshavare. Kanske fler familjehemsplacerade barn i Sverige borde få bli adopterade för att öka tryggheten. Idag är policyn mycket restriktiv. Det bör utredas noggrant.


Uppdatering 1.

M bör hellre förbli i opposition än göra sd till ett formellt stödparti.

Jag har här på bloggen meddelat att jag och Moderaterna är ense om att man ska kunna ha informella kontakter med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet eller vilket annat parti som helst i riksdagen om man råkar vara nära varann politiskt. Beröringsskräcken emot sd är fånig.

Men en helt annan sak är om Moderaterna efter nästa riksdagsval vill låta Sverigedemokraterna bli ett formellt stödparti som Dansk folkeparti i Danmark. Jag utgår från att det inte inträffar. I synnerhet vore ett formaliserat samarbete m-sd till skada inom HBTQ-politiken. Om sd kräver bli ett formellt stödparti bör Moderaterna hellre förbli i opposition eller samarbeta närmare med Socialdemokraterna än ge efter för kraven från Jimmie Åkesson.

Uppdatering 2.

För att göra en sexuell kommentar. Jag tycker Alliansen ska kunna flirta med både Socialdemokraterna-Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Men om Alliansen tvingas välja vem de ska ha sex med så bör de välja s-mp före sd även om de inte tycker någon av dem är sexiga.

;-)

lördag 22 april 2017

Mörkret.Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....

Imorgon hålls första omgången av presidentvalet i Frankrike. Glädjande nog är liberalen Emmanuel  Macron nu främst i opinionsmätningar men det är hård konkurrens med tre andra kandidater, främst högerextrema Marine le Pen (bilden). Hon brukar sällan diskutera sin privata situation men i en intervju förklarade hon hur starkt det påverkade henne att hon inte blev inbjuden som flicka till en del skolkamraters fester. Bara för att hennes pappa, Jean-Marie le Pen, var välkänd högerextremist. De båda har nu brutit kontakten.

Kanske hade hon blivit högerpopulist trots det men det är enkelt att konstatera att någon som blivit missgynnad bara p.g.a. sina föräldrar söker revansch. Ironiskt nog finns den faktorn även hos invandrare i Frankrike som känner sig diskriminerade och som Le Pen hånar offentligt. De har mer gemensamt än de tror.

Mörkret finns i oss alla.

Den brittiska popgruppen Spray har gjort en del låtar som helt klart är inspirerade av mina favoritartister Pet shop boys, medlemmarna Neil Tennant och Chris Lowe är öppet homosexuella.  Lyssna på I am gothic (Youtube). Den skulle kunna handla om Marine le Pen. Men också om oss alla. För vi har både mörker och ljus inom oss. I oss alla finns både besvikelser och förväntningar.

Hur skulle Marine le Pen blivit om hon behandlats som det barn hon var, oskyldig till vad hennes föräldrar gjorde? Om hon inte drivits av den där revanschkänslan? Det vet vi givetvis inte. Sannolikheten är betydande att hon ändå blivit ordförande för partiet.

Men det visar att vi aldrig ska fördöma några barn för vad deras föräldrar gör.

Och mörkret finns inom oss alla. Tack och lov är de flesta av oss bättre på att hantera det än främlingsfientliga politiker.


Uppdatering 1

Väsnterliberalen Macron verkar bli en av två presidentkandidater i andra omgången.

Enligt de första prognoserna verkar Macron fått flest röster och är närmast garanterad att gå vidare till andra valomgången. Det är dock ännu osäkert vem som bli hans motkandidat, Le Pen är just nu tvåa strax före högerkandidaten Francois Fillon. De flesta har förväntat sig att Marine le Pen blir en av de två kandidaterna men att hon förlorar emot Macron i andra valomgången. Skulle Le Pen mot förmodan förlora andraplatsen till Fillon vore det en skräll som skadar högerextrema Nationella fronten.  I valrörelsen har stödet för Le pen dalat och terrorattentatet häromdagen i Paris verkar inte gynnat henne.

Uppdatering 2.

Marine le Pen blir säkert inte president i maj.

En del debattörer försöker nu dramatisera andra och avgörande omgången av franska presidentvalet genom att hävda att Marine le Pen har en verklig chans att vinna. Det hänvisas ibland även till Brexit och Trumps vinst i USA:s presidentval. Sanningen är dock att det var mycket jämnt i opinionsmätningarna om Storbritannien skulle lämna EU och att Republikanernas Donald Trump skulle bli näste president. Mätningarna överskattade något stödet för Demokraternas Hillary Clinton och att britter ville stanna kvar i EU men det var ytterst marginellt.

När det gäller Macron emot le Pen visar opinionsmätningar att den förre skulle vinna en jordskredsseger om de ställdes emot varann. Enligt opinionsmätningar skulle Macron få drygt 60 % i andra valomgång. Det är värt att notera att ingen presidentkandidat i USA haft så höga siffror senaste 50 åren inför ett val. Närmast var Ronald Reagan från Republikanerna som 1984 fick 59 % av rösterna emot 41 % emot Demokraternas Walter Mondale. Det var ungefär samma resultat som opinionsmätningarna indikerade.

För Marine le Pen vore det dock en betydande politisk seger att få ca 40 % i presidentvalet. Nationella fronten vet att de med all säkerhet förlorar presidentvalet i år, men de vill att det ska bli en möjlighet för partiet att vinna presidentvalet därefter. Att massor av högermänniskor och EU-negativa vänstermänniskor ska ha vant sig vid att rösta på Le Pen.

Även om Demokraterna fick bara drygt 40 % i valet 1984 visade partiet att de ännu var ett parti som tävlade om makten. Och de fick revansch när först Bill Clinton och senare Barack Obama blev president. Ingen republikan kunde nonchalera Demokraterna trots katastrofresultatet 1984. Nationella fronten vill nå samma position i Frankrike.


Kunskap och kondomer (kalla det kk) skyddar emot könssjukdomar.


Om jag gjort en man med barn hade jag aldrig förlåtit mig själv.

Man kan givetvis skämta om det här. Men varje dag drabbas folk av hiv och andra könssjukdomar.

En läkare som jobbar hos ven-hälsan (en klinik som riktar sig till män som har sex med män) i Stockholm berättade vid ett seminarium i Malmö om den vanligaste reaktionen när han förklarat efter ett test att någon är hiv-positiv.
... Det är inte sant, det är inte sant....
Idag är tack och lov hiv inget besked att du ska dö inom några år. Men förtvivlan finns trots det där. Att tvingas hantera att bli beroende av mediciner resten av livet. Även det stigma som följer med att vara hiv-positiv.

RFSL gör ett viktigt arbete emot spridning av hiv.

Tillämpa säkrare sex. Det skyddar inte bara folk från hiv och andra könssjukdomar utan även oönskade graviditeter (bisexuella har ofta sex även med motsatta könet och avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen har också förändrat situationen). Kunskap och kondomer (kalla det kk) är bästa metoderna att hindra spridning av hiv och andra könssjukdomar.

Det är inte alltid jag berömmer RFSL men när det gäller kampen emot spridningen av hiv har de gjort ett viktigt arbete i decennier. Hiv och andra könssjukdomar bryr sig inte om vem du är, ditt kön, sexuella läggning, könsidentitet, etnicitet etc. Det kan drabba vem som helst som har sex med andra. På HBTQ-tidningen Qx hemsida konstaterar anställda vid Venhälsan att verksamheten har bristande resurser. Det ska givetvis lösas politiskt. Men vi har alla ett personligt ansvarstagande.

Tvinga inte någon läkare att meddela dig att du fått hiv. Låt hen få förklara "ditt test är negativt, du har inte hiv".

Kram på dig.

HBTQ-kultur. Teddy - Walton och MacPherson. Pyret fixar frukost - Berg, Frimodig och Arpiainen.Från presentationen av Teddy, en vänlig historia om identitet och vänskap (2017)
.... Nallen Thomas och Errol är bästa vänner. En dag känner sig Thomasnallen nedstämd. Thomas känner att han inte längre vill heta Thomas utan Tilly. Att vara flicknalle är den rätta identiteten. Vänskapen med Errol och Ava gör att livet fortsätter som vanligt med lek och teparty. Detta är en vänlig historia om vänskap och identitet....
Vanligen är det bästa att HBTQ-litteratur som riktar sig till barn avdramatiserar att någon inte följer heteronormen. Men den där normen finns och det bör inte undanhållas barn. Som när det gäller andra samhällsproblem ska dock budskapet anpassas efter ett barns ålder. Här finns en nalle som tolkas som pojke men vill vara flicka. Boken förmedlar budskapet att det är ok att vara annorlunda än normen. Det blir dock ett visst problem när begrepp som "teaparty" direktöversätts till svenska. Få barn eller för den delen vuxna i Sverige vet vad ett "teparty" är. Det handlar om att någon serverar mat och dryck där alkohol inte är det centrala. I Sverige skulle vi kanske kalla det "kaffe-kalas". Budskapet förmedlat av Jessica Walton är förvisso bra men teckningarna av Dougal MacPherson är tyvärr mediokra.Från presentationen av Pyret fixar frukost (2017)
.... Pyret hör hur det kurrar i magen. Ska papporna sova hela dagen? Till slut bestämmer sig Pyret för att fixa frukost själv. Lite knäckebröd med sylt på ska nog få dem att vakna. Detta är den andra boken i serien om pingvinpapporna och deras Pyre....
Jag gav häromåret Pyret och Pingvinpapporna en välvillig recension. Och även andra delen om pingvinbarnet med sina två pappor förtjänar beröm. Sara Berg och Karin Frimodig levererar rim. Det är lätt att sådana blir fåniga men de undviker det. Det som är bäst är annars  - igen - teckningarna av Johanna Arpiainen. De är ibland retro konstnärligt som om de vore från 1960- och 70-talet men anpassas till modernismen och att familjer är olika.

Det här visar igen att Sverige är i frontlinjen när det gäller HBTQ-relaterad barnlitteratur. Vi svenskar är inte bäst på allt. Men när det gäller sjukvårdens kvalité (tillgängligheten  och köer är dock ett problem), föräldraförsäkringen, popmusik, låtar till Eurovision song contest och HBTQ-litteratur är vi bland de främsta.


torsdag 20 april 2017

S-mp-regeringen bör bjuda in l och kd till förhandlingar om flyktingpolitikenOm en vecka, torsdagen 27 april, debatterar och röstar riksdagen om Sveriges flyktingpolitik. Debatten som direktsänds på riksdagens hemsida startar förmodligen ca 13.00. Men vänta er inga nyheter. Eftersom oppositionen är splittrad kan regeringen i princip lämna vilka förslag den vill. Varje åtstramning får stöd av m och sd, varje lättnad av c och v. Liberalerna och Kristdemokraterna stödjer generellt regeringens flyktingpolitik men är emot bl.a. att vissa flyktingar inte kan återförenas med sin familj.

Förra sommaren publicerade jag bloggposten Den kraftigt åtstramade flyktingpolitiken är nödvändig men inget att fira. Jag håller fast vid det. Att Socialdemokraterna vid sin kongress beslutade att verka för att Sveriges flyktingpolitik inte väsentligt ska avvika från övriga EU-länders var helt rätt.

Vissa delar av den åtstramade flyktingpolitiken bör vara just tillfälliga.

Även framåt bör flyktingpolitiken vara stram i Sverige. Dels för att ge de som får stanna en ärlig chans att bli integrerade. Men även att samhällets system ska fungera. Vi ska aldrig tillbaka till det kaos som rådde hösten 2015. Sverige har verkligen inte stängt sina gränser. Tvärtom är det ett av de länder i Europa som i relation till antalet invånare ger flest individer rätt att stanna.

Trots det finns det orsak även för oss som är för en stram flyktingpolitik att reflektera om precis varje åtgärd varit bra. Jag var själv kritisk emot tre delar i s-mp-regeringens förslag. Att bara konventionsflyktingar får möjlighet att återförenas med sin familj, att även om tillfälliga uppehållstillstånd bör vara regel ska det handla om 3 år och inte som idag drygt ett år för många flyktingar. Och till sist att folk ska få stanna p.g.a. att de är "övriga skyddsbehövande".

Regeringen bör förhandla med l och kd om en långsiktigt hållbar flyktingpolitik.

Att jag till sist gav min välsignelse till regeringens förslag var därför att Socialdemokraterna och Miljöpartiet signalerade att kraven i de delarna skulle vara tillfälliga. Vi ska inte återgå till det kaos som rådde hösten 2015. Men ibland kan pendeln gå för långt åt andra hållet.

Att regeringen bara förhåller sig till att m stödjer varje åtstramning är givetvis en praktisk lösning på kort sikt för den. Men flyktingpolitiken handlar om så mycket mer än teknikaliteter. Liberalerna och Kristdemokraterna är mer nyanserade och konstruktiva samarbetspartners än Moderaterna när det gäller flyktingpolitiken.

S-mp-regeringen bör bjuda in Jan Björklund (l) och Ebba Busch Thor (kd) för att nå en hållbar och balanserad flyktingpolitik på sikt. En policy som är stram men inte omänsklig.


Uppdatering 1.

Kristdemokraterna har bästa flyktingpolitiken.


Som HBTQ-aktivist är det sällan jag berömmer Kristdemokraterna men hade Sifo ringt och frågat mig vilket parti som har den bästa flyktingpolitiken hade jag kommenterat "kd". De är något mer generösa än s-mp-regeringen men marginellt även mer strama än Liberalerna (kd har tagit ställning för att tillfälliga uppehållstillstånd bör vara regel även efter 2019, det har l inte gjort utan har hittills varit avvaktande om åtgärden ska bli permanent eller inte). Liberalerna och Kristdemokraterna visar att de klarar av att både vara ansvarstagande och att jobba för att flyktingpolitiken inte ska vara omänsklig.

Tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar bör vara huvudregel i Sverige precis som i nästan alla andra EU-länder. När det gäller integration är förvisso permanenta uppehållstillstånd det bästa (att människor vet de får stanna kvar) men det handlar om att inte locka hit människor som inte egentligen har skyddsskäl och att det viktigaste är att ge asyl när människor verkligen har behov av det.

Uppehållstillstånd i bara 13 månader ökar risken för exploatering.

Dock är det helt fel att icke-konventionsflyktingar bara får tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader i kombination med att de får det permanentat av att jobba. Det gör att många välutbildade människor närmast i panik söker enkla jobb istället för att få sina kunskaper validerade. Den snäva gränsen på bara 13 månader ökar också risken för att vissa hänsynslösa arbetsgivare exploaterar människor som ännu inte lärt sig svenska. Tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla i 3 år, om skyddsbehovet finns kvar då bör hen få permanent uppehållstillstånd. L och kd har - med rätta - kritiserat 13-månadersuppehållstillstånd.

På Kristdemokraternas riksting (kongress) i höst lär det bli en debatt om partiets flyktingpolitik. En betydande grupp i partiet vill att de ska ha samma åsikter som Centerpartiet. Jag avråder både Kristdemokraterna och Liberalerna från att bli en blek kopia av m eller c inom flyktingpolitiken. Att nyanserna ska finnas kvar.


Uppdatering 2.

Principiellt är jag för fri invandring.


Som liberal är jag för fri invandring som vision. Tyvärr är det inte möjligt att införa ens på medellång sikt med de ekonomiska klyftor som finns mellan länder. Det handlar även ibland om kulturkrockar. Att jag argumenterar för en stram asylpolitik närmaste 10 åren är alltså emot mina ideologiska mål. Jag tar avstånd från den kulturnationalism som bl.a. Sverigedemokraterna sprider. Jag är internationalist.

Det finns målkonflikter inom politiken. Att stänga ute människor genom en hårdare flyktingpolitik har givetvis inget egenvärde. Även om det handlar om människor som främst sökt sig hit av ekonomiska orsaker betyder det att förväntningar krossas genom avvisningsbeslut. Men till sist måste vi föra en politik som faktiskt håller i verkligheten.Rasism i social media efter terrordådet.En kommentar på Facebook efter terrordådet.
.... Ett problem som man inte vågar vidröra är det faktum att människor från vissa kulturer, framför allt arabvärlden, har dödandet i blodet. För dem är det närmast en reflex att döda sina meningsmotståndare....
Att det var en människa från Uzbekistan som hänsynslöst mördade folk i Stockholm och inte någon från något arabland gör den där kommentaren ännu mer bisarr. Men det är inte därför jag publicerar den. Det hade varit en sak om det vore någon högerextremist som är känd för att gilla ras-biologi. Att sådana personer publicerar rasistiska kommentarer är helt väntat.

Ingen högerextremist.

Men den här människan som jag låter vara anonym (det är ingen offentlig person) brukar inte ens hävda att sd måste vinna valet 2018. Det är just för att det är en vanlig "Svensson" utan koppling till högerextremism och någon som annars brukar argumentera för jämställdhet etc. som gör att rasist-kommentaren är förfärande. Därför kontrade jag med följande.
.... Jag hoppas för din egen skull att du själv tar bort den kommentaren. Jag vill inte tvingas anmäla dig till Facebooks abuse-avdelning. Dödande i blodet? En arabisk bebis är per automatik en mördare. Hur har debatten hamnat så snett?...
Den som lämnade den rasistiska kommentaren har nu raderat den efter att jag markerat. Vi bör alla markera när någon tydligt passerat anständighetens gräns i debatter. Det handlar inte om att vara politiskt korrekt. Det handlar om att vara korrekt.


Uppdatering 1.

Det finns verkliga rasister i Sverige. Men det får man väl inte säga i det här landet.

;-)

onsdag 19 april 2017

Socialismen, Internationalen och att vänstern ofta är bäst på kultur.

 

2004.

När jag besökte Berlin 2004 hittade jag hos ett gay-café en broschyr från en vänster-HBT-förening med budskapet.
.... Socialismen är ännu en skinande diamant....
Budskapet var lätt provocerande. Det var alltså i en stad som mer än någon annan drabbats av den brutala diktaturen Östtyskland (DDR). Ett land som byggde en mur som obönhörligt hindrade människor att förenas - i samma stad. Många människor sköts ihjäl av DDR-soldater när de desperat försökte fly till Väst-Berlin. Kommunismen är en totalitär ideologi precis som fascismen och islamismen (politisk islam). De tre ideologierna sprider död och förstörelse varhelst de drar fram.

Men även om jag var och är liberal fattade jag det egentliga budskapet. När de skrev "ännu" var det en trotsig kommentar efter att alla planekonomiska diktaturer havererat, inklusive Kuba. Att den egentliga socialismen ännu inte var genomförd men något som vissa ville nå. Trots det måste man betrakta verkligheten. Alla planekonomiska experiment har misslyckats. Utan undantag. Samtliga har lett till diktatur och misär. 

Men det handlar inte bara om kommunismen som är förfärlig. Den demokratiska socialismen i form av både planekonomi och parlamentarism (något som aldrig förverkligats) bör placeras där den hör hemma. På ett museum. En förvisso ibland vacker diamant. Men inte något som fungerar i verkligheten.

Till 2017.

Socialdemokraterna höll sin partikongress häromveckan. Den avslutades med Internationalen (Youtube). Där folk höll varandras händer i luften. Sången var medryckande. Det är lätt att kritisera Socialdemokraterna för hyckleri. Partiet har sedan 1950-talet blivit en del av svenska etablissemanget. Ett parti som oftare vill bevara system än förändra dem. Men det framfördes en del intressanta och indirekt kritiska kommentarer på kongressen. Som att Socialdemokraterna aldrig får vara nöjda utan alltid måste vara i opposition emot orättvisor. Att även om det ibland behövs kollektiva metoder handlar det om individens frigörelse. 

Vänstern är generellt bättre inom kulturen än högern.

Vänstern generellt är betydligt bättre på kultur än högern. Där högern litar på rationella argument har vänstern fattat att det även handlar om känslor. Att musik och demonstrationer har betydelse. Precis som HBTQ-parader haft och har för HBTQ-rörelsen. Det finns en kraft i kulturen som borgerligheten (och sd och mp) ofta missar. Att vädja till folks känslor och inte bara till förnuftet. Att vänstern är på tillbakagång i Europa är trots dess kulturengagemang - inte på grund av det.

I Sverige betraktas fackföreningar ofta - ibland med rätta - som välavlönade pampar. Men internationellt förföljs fria fackliga aktivister i ungefär hälften av världens länder. Det är i auktoritära regimer från höger till vänster. När Sverige sluter frihandelsavtal ska man inte kräva minimilöner emot ett lands regerings vilja. Det riskerar att slå ut jobb där. Däremot bör man kräva att rätten att organisera sig fackligt ska respekteras.

Rätten att bilda fria fackföreningar är central.

I land efter land har det visat sig att rätten för anställda att bilda fackföreningar i kombination med marknadsekonomiska reformer lyfter folk från fattigdom. Att våra kläder är relativt billiga är därför att många i fattiga länder får usla löner. Med fackliga rättigheter blir säkert våra kläder något dyrare, men det kallas solidaritet med folk som har det svårare än vi har.

Rätten att bilda fackföreningar är viktig i många fattiga länder. Att folk som blir exploaterade får möjlighet att kräva sin rätt i förhandlingar. Ska den sociala marknadsekonomin få ökad trovärdighet är det ett måste.

Kalla det en skinande diamant.


Uppdatering 1.

Fackliga rättigheter är centrala inom EU.

När det gäller fackliga rättigheter inom EU kopplar nog de flesta det till debatten om det s.k. utstationerings-direktivet och "Laval-domen". D.v.s. att folk från andra länder ska få jobba i Sverige till lägre löner än kollektivavtal. I många länder i EU (precis som USA) finns minimilöner medan Sverige av tradition har löner som avgörs av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Det höjer generellt lägstalönerna (vilket är problematiskt i sig ibland för folk som inte kan konkurrera till kollektivavtalsenliga löner men det är en annan debatt) men gör också systemet mer sårbart för missbruk när det inte finns någon minimilön. Det pågår nu en debatt inom unionen om vilka regler som ska gälla.

Tyvärr är debatten polariserad höger-vänster när det gäller arbetsrätten inom EU.

Men det som lätt glöms bort i debatten, både från höger och vänster, är att varje land i unionen har en skyldighet att respektera bildande av fackföreningar. Inget land får vara med i EU utan att tillåta fria fackliga organisationer. Som liberal hävdar jag att ingen arbetsgivare någonsin ska vara tvungen att träffa kollektivavtal för att få driva verksamhet fritt inom EU. Däremot är det rimligt att kräva att löner och arbetsvillkor i övrigt i Sverige är i nivå med lägstalönerna i  kollektivavtalen.

Det är beklagligt att Röd-gröna och Alliansen blivit så polariserade i den debatten och ofta bara framför argument som "löntagarfientligt" och "företagarfientligt". De borde försöka hitta en kompromiss som både säkrar fri rörlighet av arbetskraft (en central del av EU) även i praktiken och att det finns en miniminivå när det gäller löner och arbetsvillkor.

Regeringen och Alliansen bör träffa en kompromiss om arbetsrätten inom EU.

Alliansen är - med rätta - för EU. Men de borgerliga partierna bör konstatera att om den fria rörligheten av arbetskraft pressar lönerna för folk inom LO-yrken leder det till ökad skepsis emot EU som projekt. För Alliansen hade det varit en fördel att desarmera ett politiskt område som gör det svårare för borgerliga partier att nå folk i LO-gruppen.

S-mp-regeringen har förvisso fått stöd av sd och v för att stoppa "Laval-domen". Det finns formellt en majoritet i riksdagen. Men det får aldrig leda till dold protektionism med syfte att stänga ute utländsk arbetskraft. För regeringen hade det varit en fördel om den fått med sig hela riksdagen när den förhandlar i Bryssel. Att det finns en linje som håller oavsett vilken regering det blir efter riksdagsvalet 2018.

Därför borde en kompromiss träffas från Alliansen och s-mp-regeringen.torsdag 13 april 2017

Positivt att s vill försvåra för religiösa friskolor.

 

Det här är åttonde och sista delen av min granskning av s-kongressen som slutade igår. Efter debatt i en temagrupp beslutade partistyrelsen att skärpa sin attityd till friskolor. De förslog följande.
.... Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid....
Kongressen följde partistyrelsen. Det var många ombud som kommenterade debatten och nästan alla argumenterade emot religiösa friskolor. Jag förklarade här förra sommaren att jag vill att religiösa friskolor inte ska få skattepengar. Det är positivt att s nu - i princip - tydligen ansluter sig till den policyn. Sedan tidigare har Vänsterpartiet och Liberalerna helt eller delvis varit för en sådan attityd. Miljöpartiet lär behandla det på sin kongress i maj. Annars har s-mp-regeringen redan förklarat den planerar att utreda det.

Tydlig majoritet bland svenska folket negativa till religiösa friskolor.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för nuvarande system där religiös påverkan inte är tillåten i själva undervisningen, däremot i övriga arrangemang som skolan har. Men de fyra partierna skulle säkert aldrig tillåta socialistiska (eller liberala etc.) friskolor. Inkonsekvensen är tydlig. 

En Novus-mätning från februari 2017 visar att 67 % av svenska folket är emot att religiösa friskolor ska få skattepengar, bara 14 % är för, 19 % kommenterar "vet ej". 73 % är för att all verksamhet arrangerad av skolor ska vara religionsneutral, 3 % vill tillåta religiös påverkan även i undervisningen medan 13 % är för nuvarande system, det ska bara accepteras inom övrig skolverksamhet, 11 % är tveksamma.

Ombud kritiserade att partistyrelsen svikit transpersoner.

I övrigt följde kongressen partistyrelsen när det gäller de motioner som jag kommenterat. Det handlar bl.a. om att en motion om könsneutrala personnummer. Den anses besvarad med bl.a. följande kommentar "partistyrelsen är därför i dagsläget tveksam till det kloka i att slopa registreringen av kön i personnumret."

Även när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön höll kongressen med partistyrelsen, det blev inte ens någon försöksvotering. Andreas Saleskog, förbundsstyrelseledamot i Hbt-socialdemokrater och från Karlshamn och Anna Sundberg från Örnsköldsvik kritiserade dock - med rätta - partistyrelsen för att svika transpersoner och ville att s skulle bli för reformen.

Vad beslutet blev är dock något otydligt. Enligt kongresshandlingarna yrkade partistyrelsen avslag på motion B125. Enligt protokollet för onsdagen hade partistyrelsen även från början istället velat den skulle anses som besvarad. Tyvärr tror jag det är fel i protokollet men jag ska kontakta s om det.

onsdag 12 april 2017

Porr-moralismen är tydligen vanlig inom Socialdemokraterna.


Det här är sjunde delen av min granskning av motioner till s-kongressen som avslutats.. Här fokuserar jag på pornografidebatten inom Socialdemokraterna. Porren släpptes fri i Sverige 1971 när det var en socialdemokratisk regering. Då var s det mest porr-liberala partiet. Idag har partiet - om man ska bedöma kongresshandlingarna - allvarliga problem med moralism, heteronormativitet och ibland okunskap. Från motion B80 av Stenungsunds arbetarekommun.
.... ”Hardcore -porren”, med hårdhänta orala, anala och vaginala penetreringar av kvinnor är numera ”mainstream -porr”. Det, samtidigt med en ofta bristfällig sexualundervisning i skolan, bidrar till att barn är lämnade med porr som första och ibland enda sexualundervisning. En undervisning som lär pojkar och flickor att de senare tänder på smärta och förnedring. Medelåldern för att börja konsumera porr hos pojkar är nu 11,5 år. Bristen på sexualundervisning och normkritik i skolan, kopplat till att i stort sett alla tonåringar i Sverige i dag har uppkopplade telefoner gör sammantaget att sexualundervisningen sker mycket genom porren....
Motionens yrkanden när det gäller porr.....
att regeringen säkerställer att sexualundervisningen både för lärare och elever rustar dem för att problematisera porr, könsnormer, sexuella övergrepp och effekter av utsatthet, istället för att som idag fortfarande handla främst om biologi. att regeringen ser över lagstiftning för att strama åt tillgängligheten till det som kan uppfattas som kränkande, förnedrande och eller våldsam pornografi.... 
Samhällets patriarkala strukturer påverkar ibland även porrbranschen.

Att skolan ska problematisera porr samt att sex- och samlevnadsundervisningen måste förbättras är jag helt för. Samhället har patriarkala strukturer och det påverkar ibland även porren. Få skulle få för sig att införa omfattande restriktioner inom andra branscher av den orsaken. Istället är det de patriarkala strukturerna som ska bekämpas. Att politiker ska avgöra vilken typ av porr med vuxna medverkande som är "kränkande" är bisarrt. När det gäller "förnedring" är det en del män, kvinnor och transpersoner som gillar sådan porr. Ska de skämmas för det enligt s? Både män och kvinnor och även transpersoner dominerar och blir dominerade i diverse filmer. Resonemanget är också heteronormativt eftersom det bara handlar om porr där folk är av olika kön. Från motion B67 av Stockholms partidistrikt.
.... Omfattningen och spridningen av kommersiell porr, framför allt på internet, har ökat under flera decennier. Fastän porren är ett svåröverskådligt fält visar forskning att den kommersiella porren utgör en katalysator och inspiration till sexuella aggressioner och övergrepp. Det finns en stor efterfrågan bland poliser, fältassistenter, pedagoger och lärare att göra någonting åt den farliga porrkulturen. Mot bakgrund av det anförda föreslår vi att det är hög tid att utreda hur samhället kan begränsa porrens skadliga verkningar....
Motionens yrkande när det gäller porr.
.... att Socialdemokraterna verkar för att den kommersiella porrens skadliga verkningar utreds och begränsas....
S i Stockholm resonerar som kristna högern i USA om porr.

Farliga porrkulturen? Det är en absurd och moralistisk retorik som hämtad från den kristna högern i USA. Det lämnas inga förslag hur porren ska "begränsas". Ska Sverige precis som vissa diktaturer försöka blockera porr-siter? S i Stockholm är också okunniga om forskningen om pornografi.. Dagens nyheter hade en artikel för ca 1 månad sedan om den och ibland avsaknaden av den.
.... Han var nyligen på en stor konferens i USA där ledande forskare träffades och diskuterade porr. Det visade sig att många föreställningar inte har något stöd i forskning..... Det har också gjorts undersökningar som pekat på att män som tittar på mycket våldspornografi har en attityd som återspeglar en högre tolerans för våld mot kvinnor. Men även här kan det vara ett omvänt samband, att män med en våldsam attityd från början oftare söker sig till våldspornografi.... Niklas Långström är professor i barn- och ungdomspsykiatri. Han är specialiserad på sexualbrottslingar och behandling vid olika slags aggressiva beteenden. – Det påstås ofta att pornografi kan få vissa att utföra sexuellt aggressiva handlingar som de har sett på film. Men det är det tyvärr svårt att veta någonting säkert om, säger han.... Vissa undersökningar tyder på att den kan ha ett samband med en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar, både när det gäller en själv och andra. I en studie med amerikanska heterosexuella män som hade konsumerat mycket porr, fann man att de hade en större acceptans mot homosexuella. Vuxna danska och australiensiska män har i undersökningar sagt att de har upplevt fler positiva än negativa effekter på sexlivet av att titta på porr.... De uppgav också att de hade blivit mer uppmärksamma på sina partners sexuella behov..... En studie som publicerats i Journal of Sex Research förra året, visade till exempel att män som sällan eller aldrig tittade på porr hade en mer traditionell syn på familjen. De identifierade sig inte som feminister i samma utsträckning som de män som konsumerade mer porr....
Heteronormativt och moralistiskt.

Partistyrelsen yrkar bifall till det första yrkandet från motion B80 om skolans ansvar och att de två andra yrkandena om porr ska anses som besvarade.
.... Porrindustrin exploaterar kvinnors kroppar och reproducera föreställningar om kvinnors underordning. Det är viktigt att lagföra de som begår brott i sexindustrin liksom att kriminalisera så kallad hämndporr och hot om att sprida privata sexfilmer och bilder. Partistyrelsen anser att det behövs mer kunskap om porrens skadliga verkan. Människors, kanske framförallt ungas, syn på sexualitet och jämställdhet påverkas av porr och därför anser partistyrelsen att det finns behov av att stärka sex - och samlevnadsundervisningen i skolan. Vi ser positivt på regeringens uppdrag till Skolinspektionen att granska hur denna undervisning sker idag och hur den kan förbättras. Utöver det har regeringen också beslutat att en nationell befolkningsstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska genomföras. Det finns vissa begränsningar i grundlagsskyddet när det gäller våldspornografi, som kan vara straffbart som tryckfrihetsbrottet olaga våldsskildring. Barnpornografi undantas dessutom helt från grundlagsskyddet och hanteras enligt brottsbalkens regler om barnpornografibrott....
Även partistyrelsen är heteronormativ och låtsas det bara finns porr där medverkande är av olika kön. För det förtjänar den skarp kritik. Även partistyrelsen är moralistisk och förnekar att det finns både positiva och negativa delar av pornografi.

Kongressen följde partistyrelsen, inget ombud yrkade något annat.


tisdag 11 april 2017

S tvekar ännu om fler än två vårdnadshavare för barn.


Det här är sjätte delen av min granskning av Socialdemokraternas kongress som avslutas imorgon. Här handlar det om förslag som behandlats där. Västerås arbetarekommun lämnade i motion D516 många förslag för att förbättra situationen för transpersoner. Av motionens sex yrkanden behandlades fyra igår på kongressen. Partistyrelsen yrkade bifall när det gäller två av dem.
.... att se över och förenkla processen för att korrigera juridiskt kön att uppmana alla landsting och regioner att använda sig av Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för specialiserad vård av vuxna, barn och ungdomar med könsdysfori....
Följande två ville partistyrelsen anses som besvarade.
.... att alla landsting/regioner ska ha en särskild samordnare med kunskap om transfrågor att tillföra utredningsteamen och den könskorrigerande vården mer resurser så att kötiderna kortas, särskilt när det gäller för barn och unga.... 
Partistyrelsens kommentar var följande.
.... Det är viktigt att processer kring könskorrigering, såväl ur medicinskt som ur juridiskt perspektiv, fungerar effektivt och bra med stor hänsyn till de individer som genomgår dem. Regeringen arbetar med förslag från en tidigare utredning i detta syfte. Det är viktigt att alla landsting har god kompetens kring transfrågor, men att nationellt reglera att det ska ske genom en särskilt utpekad samordnare bedöms inte som det mest ändamålsenliga sättet att möta denna utmaning....
Ombuden fick avgöra om yrkandet om mer resurser till utredningsteamen och könskorrigerade vården skulle bifallas eller anses som besvarat. Kongressen beslutade följa partistyrelsen, alltså det senare alternativet.

Medicinska värderingar ska vara avgörande för blodgivningsregler.

Skellefteå arbetarekommun ville i motion D562 "att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att Socialstyrelsen ändrar regelverket för blodgivning och upphör att betrakta sexuell läggning som en riskfaktor för blodgivning."
.... En man som haft sexuellt umgänge med en annan man ska vänta 12 månader från det senaste tillfället av sexuellt umgänge innan han kan bli aktuell för blodgivning. Kvinnor som har sex med kvinnor, eller personer som är heterosexuella har endast en begränsning om tre månader förutsatt att det rör sig om sexuellt umgänge med en ny partner.....
Partistyrelsen yrkade avslag.
.... Frågan om Socialstyrelsens regler för att ge blod tas upp. Partistyrelsen menar att Socialstyrelsens regler för vem som får ge blod måste vara en medicinsk värdering som görs av myndigheten, och inte fastslås på en politisk bedömning....
Kongressen beslutade följa partistyrelsen efter en försöksvotering. Jag håller med om att det är medicinska värderingar som ska avgöra blodgivningsreglerna och har förklarat här att en man som inte haft sex med någon annan man senaste 3 månaderna bör få ge blod.

Kongressen beslutade att inte bli för fler än två vårdnadshavare men positiv till utredning.Avesta arbetarekommun ville i motion D233 bl.a. "behandla alla familjer könsneutralt. Det finns idag stora skillnader mellan olika landsting och kommuner i behandlingen av samkönade par med barn". Partistyrelsen ville att yrkandet skulle anses som besvarat men motiverade inte det. .

I en tidigare bloggpost avslöjade jag att att partistyrelsen ville anse en motion om möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare besvarad. Ombuden fick avgöra om yrkandet "att Socialdemokraterna ställer sig bakom en förändring av föräldrabalken och möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två" skulle bifallas eller anses som besvarat. Kongressen följde partistyrelsen och dess kommentar att vara "öppen för en översyn av lagstiftningen för att öppna upp för fler än två vårdnadshavare". Samma budskap hade partiet i valrörelsen 2014 men trots det har s-mp-regeringen ännu inte tillsatt en sådan utredning.

måndag 10 april 2017

S ska utvärdera och eventuellt ändra sitt HBT-politiska program.

Det här är femte delen av min granskning av Socialdemokraternas kongress som började i lördags. Örebro arbetarekommun kommenterar i motion G29 att Socialdemokraterna antog ett HBT-politiskt program för några år sedan.
.... Programmet är bra men tyvärr är det många arbetarekommuner som inte känner till programmet och dess innehåll. Kraftfulla åtgärder behövs för att verkställa innehållet....
Det finns två yrkanden i motionen.
.... att ovanstående program blir väl känt i samtliga arbetarekommuner att följa upp och utvärdera samt eventuellt revidera HBT-programmet före utgången av år 2018....
Partistyrelsen yrkade först att motionen skulle anses som besvarad.
.... Motionär beskriver att vårt parti för några år sedan fastställde HBT-programmet ”Ett bättre Sverige för alla”. Programmet innehåller förslag på åtgärder inom flera viktiga områden i syfte att förbättra situationen för HBT -personer. Motionären menar dock att programmet inte är spritt i tillräcklig omfattning till lokala partiorganisationer samt att det är hög tid att utvärdera och eventuellt revidera programmet före utgången av 2018. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att aktuellt program inte fått den spridning det förtjänar. Vidare bör partistyrelsens kansli överväga föreslagen utvärdering och eventuell revidering....
Partistyrelsen ändrade sig.

Efter att den behandlats i en temagrupp på kongressen ändrade sig partistyrelsen dock när det gäller det andra yrkandet om att eventuellt revidera HBT-programmet och ville att det skulle bli bifall. Det blev också kongressens beslut. 

Peter Frejhagen, ordförande för Hbt-s i Östergötland ville genomföra en ändring i förslaget till riktlinjer för partiet. Att "Sverige ska vara en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet" borde omformuleras till "vi har ett särskilt ansvar att verka för att hbtq-personers livsvillkor värnas, försvaras och stärks internationellt och att Sverige är en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.". Partistyrelsen yrkade avslag och det blev även kongressens beslut efter en försöksvotering.

.

söndag 9 april 2017

HBTQ-kultur. Fires above Hyperion - Patrick Atangan.


Från presentationen av Fires above Hyperion (2015) av Patrick Atangan.
Imagine Sex and the City written by a gay Charlie Brown. "One day I woke up and realized I had been dating for twenty years. Twenty years. It's hard to imagine anyone with as little resolve as I have doing anything for so long." In this autobiographical work, Patrick Atangan documents the sad hilarity of his love life from awkward first encounters, to finding out that the great guy you've been dating already has a boyfriend, to the sad inevitability of a break up. With a dark sense of humor, Atangan navigates the perils of the gay world. 
Seriefiguren Charlie Brown är en karaktär i Snobben. Tydligen har han en likhet med huvudpersonen i den här serieboken. Att vara relativt pessimistisk men hoppas det ska bli bättre. Den här boken ska vara baserad på Atangans egna erfarenheter i Kalifornien.  Även om det utspelas i USA känner man som svensk bög igen sig i många situationer. Som det där med att en del försöker hitta en (sex)partner i en viss grupp, svarta unga män, håriga män etc.  Atangans seriefigur konstaterar att han är för gammal för att vara twink, för icke-muskulös att vara muskelkille, för smal att vara bear etc. Han tillhör ingen grupp. Och det är just den självironin som gör den här boken rolig.

Det som är bäst med den här boken är dock teckningarna. De är närmast perfekta. Atangan har känsla för detaljer. Han lyckas ofta fånga en känsla genom en bildruta.

fredag 7 april 2017

Sverige viker sig inte för terror.


Terrorn har slagit till även i Sverige. 4 döda i en vansinnesmassaker i Stockholm city, flera allvarligt skadade. Vi vet ännu inte vilket motivet är. Det troligaste är att det är en islamist men det måste inte vara det. Det kan var någon annan extremist. Är det en islamist (vilket vi alltså inte vet ännu, men ett sådant attentat händer säkert senare annars) vill jag kommentera följande.

Jag är inte förvånad, det handlade inte om utan när det skulle inträffa. Tvärtom är det enda förvånande att det dröjde till 2017. Tidigare islamistiska terrordåd har visat att det nästan aldrig är en slump när och var det utförs. Ett islamistiskt terrordåd får givetvis störst effekt om det genomförs nära riksdagen och regeringskansliet. 

Attentatet var bara några hundra meter bort från där Sveriges ledande politiker jobbar. Imorgon börjar Socialdemokraterna, det största regeringspartiet, sin kongress. Att utföra ett attentat dagen före skickar en signal till statsminister Stefan Löfven (s) och inrikesminister Anders Ygeman (s) om att de kan besluta vad de vill, islamister kan slå till nära riksdagen trots det.

Sverige viker sig inte för terror. 

Annars kvittar det vilket motivet är. Sverige viker sig inte för terror. Är det en islamist ska Sverige än tydligare bekämpa den fascistiska ideologin islamism (politisk islam). Är det en högerextremist ska Sverige än tydligare bekämpa högerextremism. Är det en ensam person utan politiska motiv måste vården blir bättre att rehabilitera sådana människor. Svårare är det inte.

Vi viker oss inte för terror.

Idag har Sverige sorg. Men imorgon lever vi våra liv som vanligt igen - även i Stockholm. Då har terroristerna definitivt förlorat.


Uppdatering 1.

Det gjordes ett försök till terrorattentat i Stockholm 2010, det misslyckades dock och bara terroristen själv dog.
torsdag 6 april 2017

Partistyrelsen i s emot surrogatmödraskap.


Det här är fjärde delen av min granskning av motioner inför s-kongressen 8-12 april. Göteborgs partidistrikt vill i motion A335 att partiet blir emot surrogatmödraskap, även altruistiskt (icke-kommersiellt).  Partistyrelsen yrkar tyvärr bifall till motionen. 
.... Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige. En utredning som analyserat frågan har nyligen föreslagit att både kommersiellt och altruistiskt surrogatmoderskap även i fortsättningen inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Även inom ramen för ett system med altruistiskt surrogatmoderskap finns risk för påtryckningar och dold kommersialisering. Det finns dessutom stora kunskapsluckor när det gäller konsekvenserna för barn som har fötts efter ett surrogatarrangemang. Det är därför svårt att dra några säkra slutsatser i frågan om hur ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige skulle vara förenligt med principen om barnets bästa. Under sådana förhållanden anser partistyrelsen att försiktighetsprincipen talar mot ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige....
Motion om att tillåta barn få fler än två vårdnadshavare.

Jag är för att Sverige ska tillåta och skaffa ett regelverk för altruistiskt surrogatmödraskap. Skellefteå arbetarekommun vill i motion D310 att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare. Från motionen.
.... Den stora skillnaden mellan barn i kärnfamiljer kontra stjärnfamiljer är att bara i den ena är samtliga föräldrar vårdnadshavare, i den andra bara två av föräldrarna. Detta komplicerar familjernas vardag på flera sätt, exempelvis bvc-kallelser, sjukhusbesök, kontakt med skola, eller något så enkelt som en anmälan till knattefotboll eller simskola. Vidare finns inget skydd för barnet vid en eventuell separation, där hen kan fråntas umgänget med och närvaron av sina andra föräldrar om barnets vårdnadshavare inte vill tillåta det. Rätten till umgänget står idag utan lagligt skydd, och hoppet får ställas till de juridiska vårdnadshavarnas goda vilja, - något som tyvärr inte alltid är att räkna med vid separationer. När två kvinnor beslutar att skaffa barn tillsammans med två män, och där samtliga fyra vuxna är beredda att ta föräldraansvar för barnet från dag ett, förhindras dessa fyra vuxna från att vara jämbördiga juridiska vårdnadshavare. Om ett par skaffar barn tillsammans och sedermera separerar med beslut om gemensam vårdnad, och föräldrarna därefter skaffar nya partners som blir en naturlig del i barnets liv, finns idag ingen möjlighet att inkludera dessa personer som juridiska vårdnadshavare. Detta oberoende av viljan och förmågan att agera som fullvärdiga föräldrar till barnet. Förändringar i föräldrabalken bör genomföras med stor omsorg om barnens bästa. För möjligheten att lägga till fler juridiska vårdnadshavare senare i barnets liv, som i exemplet ovan om tillkomna partners efter en separation, bör det finnas en struktur och ett tillvägagångssätt som kräver bägge vårdnadshavares samtycke, samt krav som i möjligaste mån säkrar barnets bästa. Detta skulle exempelvis kunna utgöras av krav på att den tilltänkte juridiska vårdnadshavaren varit sammanboende med barnet under en längre tid osv. För det nyfödda eller väntade barnet bör de juridiska vårdnadshavarna kunna godkännas direkt via underskrift och intyg från socialkontoret, så som det idag hanteras för godkännande av barnets två juridiska vårdnadshavare....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning om reformen.

Partistyrelsen vill att motionen ska anses som besvarad.
.... En fråga som blir mer aktuell är om det ska vara möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare. För ett barn kan det vara mycket viktigt att kunna ha alla sina mammor och pappor som vårdnadshavare. Å andra sidan ökar riskerna för svåra vårdnadskonflikter med många vårdnadshavare. En vårdnadshavare är den som har rätt att bestämma över barnen vad gäller exempelvis boende och skolgång och det kräver att alla vårdnadshavarna är överens. Partistyrelsen är öppen för en översyn av lagstiftningen för att öppna upp för fler än två vårdnadshavare. Samtidigt är det viktigt att en sådan utredning görs ur barnens perspektiv....
Jag är själv för att tillåta barn att få fler än två vårdnadshavare. Dock bör det alltid vara en domstol som ska bedöma om det är till barnets bästa. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att om de fick makten skulle de tillsätta en utredning om reformen. Tyvärr har s-mp-regeringen ännu inte gjort det.

onsdag 5 april 2017

Sossarnas partistyrelse resonerar heteronormativt om våld i nära relationer.


Det här är tredje delen av min granskning av motioner till s-kongressen som startar på lördag. Peter Johansson från Malmö föreslår i motion B87 att "lagstiftningen om våld i nära relationer ändras eller kompletteras så den blir neutral ifråga om gärningspersonens respektive den för kränkningen utsattes kön eller könsidentitet".

När det gäller våld i nära relationer resonerar först partistyrelsen som att det bara är kvinnor som riskerar bli drabbade av våld i nära relationer och eventuellt behöver skyddat boende. Som om varje förövare vore man och varje brottsoffer en kvinna. Det är absurt heteronormativt. Män (i olik- eller samkönade relationer) har idag ofta svårt att få skyddat boende. När det gäller själva motionen föreslår partistyrelsen att kongressen ska betrakta den som besvarad.
.... En motion föreslår att lagstiftningen om våld i nära relationer ändras så att den blir neutral ifråga om gärningspersonens respektive den utsattes kön eller könsidentitet. Partistyrelsen anser dock att lagen redan tillgodoser detta genom brottet grov fridskränkning. Detta brott benämns emellertid grov kvinnofridskränkning om gärningarna utförts av en man mot en kvinna. I de fall som motionären beskriver, där gärningsman och offer är av samma kön eller där gärningsmannen är en kvinna och offret en man benämns brottet grov fridskränkning.... 
Det där är dock inte könsneutralt eftersom då borde det finnas kvinnofridskränkning,  mansfridskränkning och transpersonsfridskränkning som brott.

Partistyrelsen vill att hedersmotiv blir en "försvårande omständighet2 i brottsbalken.

Positivt är att partistyrelsen är för att "hedersmotiv bör utgöra en särskild straffskärpningsgrund" (sid 21). Alltså att det i brottsbalken ska omnämnas att hedersmotiv är en "försvårande omständighet" vilket kan leda till längre straff. S-mp-regeringen har nyligen tillsatt en utredning om det. Det finns i princip en enighet bland riksdagspartierna om att reformen bör genomföras.

Umeå arbetarekommun vill i motion D209 införa en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta parti och även att "föräldraskapet för moderns registrerade partner, maka eller sambo ska kunna fastställas för de fall assisterad befruktning utförs utanför svensk sjukvård eller insemination utförs i privat regi". Partistyrelsen yrkar bifall på första yrkandet och att det andra ska anses som besvarat. Den kommenterar bara första delen.
.... Partistyrelsen delar motionens bedömning av att det finns ett behov av att komplettera reglerna så att även samkönade par omfattas av presumtionen. Därför är partistyrelsen positiv till att utreda frågan om en könsneutral föräldraskapspresumtion.....
För några veckor sedan startade s-mp-regeringen en ny utredning om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Utredningen Olika vägar till föräldraskap lämnades för drygt ett år sedan. Den behandlade assisterade befruktning utanför svensk sjukvård, info finns här.