onsdag 26 augusti 2009

Ted Kennedy - en del av det andra USA.

Edward "Ted" Kennedy blev 77 år. Efter sin död sörjs han av många. Han blev genom sin kunnighet och konsekvens respekterad även av många med helt andra politiska åsikter. För HBT-rörelsens arbete i USA har han varit helt avgörande.
Vänsterliberalen Ted Kennedy blev senator i delstaten Massachusetts 1962 och stannade kvar på det jobbet i 47 år. Ja, alltså i nästan ett halvt sekel. Trots att varje delstat bara har två senatorer, och trots att vindarna i USA svängt både åt höger och åt vänster har han i val efter val behållt sin senatsplats. Det är en prestation i sig.

Kennedy var i sig en paradox. I vulgärdebatten om USA sägs det ibland att politiker där bara jobbar för storföretagen. Att de struntar i de fattiga. Att pengar styr allt. Visst kan det vara så ibland. Men Kennedy var en del av det andra USA.

Trots att han som en del av Kennedysläkten var mycket rik ägnade han nästan allt sitt politiska arbete åt folk som hade det svårt, fattiga utan sjukförsäkring, hemlösa, folk med dåliga löner. Få politiker i USA var så tydligt engagerade mot diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och sexuell läggning.

Ja, när det gäller arbetet för HBT-rättigheter var han nog den politiker som betytt mest i USA:s parlament de senaste decennierna.

I början av 1980-talet blev USA mer konservativt, de homofientliga grupperna blev mer hätska i sitt budskap. Vissa liberala politiker försökte avvakta och hantera den nya situationen "diplomatiskt". Men inte Kennedy. Han blev ett hatobjekt för den kristna högern eftersom han så tydligt framförde att USA ska vara ett sekulariserat samhälle. Att stat och religion inte ska blandas ihop. Han var mycket kritisk emot dåvarande presidenten Ronald Reagans nära samarbete med vissa konservativt kristna grupper. Kennedy var för övrigt själv kristen, katolik.

På 1990-talet började HBT-rättigheter bli en mer och mer viktig del av USA-politiken. Kennedy var bland de första kongressledamöterna som engagerade sig och han lämnade förslag år efter år att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska få skydd av de nationella lagarna mot diskriminering och hatbrott. Tyvärr har det ännu inte blivit en majoritet för det, även om det är bra möjligheter för det inom det närmaste året.

Ted Kennedy var också den förste rikskände politikern i USA som offentligt sa ja till en könsneutral äktenskapslag. Det gjorde han 2004 när de flesta andra inom det demokratiska partiet istället var för någon typ av partnerskapslag för samkönade par.

Idag har nog arbetet med HBT-rättigheter blivit så etablerat i USA att det blir nya reformer även utan Kennedys arbete i kongressen. Det blir annars svårt att snabbt få någon som gör lika mycket som honom.

Men USA hade inte varit där det är inom arbetet mot diskriminering om inte Kennedy jobbat så envist för det. Ett USA som ger möjligheter, inte bara åt några få, utan åt alla. "The American dream" när den är som bäst.

För mer information om nyheten


Uppdatering 1

Fler tidningar som skrivit om nyheten

Sds1 Sds2 Sds3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar