söndag 9 augusti 2009

Homovigslar mest kontroversiella reformen på höstens kyrkomöte.

Homovigslar lär bli den mest omdebatterade reformen på kyrkomötet i höst. Det berättar Kyrkans tidning, som är en tidning från Svenska kyrkan.

251 valda ombud ska avgöra Svenska kyrkans policy inom olika områden. Man börjar först med ett möte i september där man diskuterar förslag från kyrkostyrelsen och från olika ombud. Sedan har man omröstningar vid ett möte i oktober där man beslutar sig för att säga ja eller nej till förslagen. Kyrkostyrelsen fungerar ungefär som en "regering" gör i relation till kyrkomötet, som då är en "riksdag".

Tidningen Dagen hade en artikel för några dagar sedan där de berättade att det är många motioner (förslag) som är negativa till homovigslar men ingen som argumenterar för reformen. Det är inte oväntat att det blir så eftersom kyrkostyrelsen lämnat ett förslag att säga ja till att Svenska kyrkan ska viga även samkönade par. De som är nöjda med det måste ju då inte skriva motioner utan ger sitt stöd åt kyrkostyrelsens förslag i debatterna i höst vid kyrkomötet. Däremot har de som är emot reformen ett intresse av att visa det inte råder enighet inom samfundet om homovigslar.

Men hur många är det egentligen som lämnat motioner om att säga nej till reformen? Först är det viktigt att förklara att flera motioner är från samma personer och med exakt likadan text, men de är lämnade inom olika stift inom Svenska kyrkan. Reglerna är sådana (ganska udda egentligen) att om t.ex. två kyrkomötesombud från olika stift lämnar en gemensam motion kan de lämna in den "från båda stiften" och det definieras då som två olika motioner. Stift är samfundets "regioner".

Jag vill säga att det är intressant att konstatera hur få det egentligen är som skrivit motioner mot homovigslar och hur begränsad kritiken är, nästan alla av dem är antingen från Kristdemokrater i Svenska kyrkan eller Frimodig kyrka, en konservativ men partipolitiskt obunden grupp. Förvånande nog har Sverigedemokraterna inte kritiserat homovigslar i någon motion.

Många nomineringsgrupper har officiellt sagt ja till homovigslar i Svenska kyrkan. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartister i Svenska kyrkan, Öppen kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan. Bland de här grupperna (som har en betydande majoritet av ombuden på kyrkomötet i höst) är det bara ett ombud som skrivit en motion som är negativ till homovigslar, Erna Arhag från Moderaterna.

Det här betyder givetvis inte att alla de övriga ombuden från de grupperna röstar ja till samkönade viglsar i oktober, några till av dem är nog emot reformen. Men det är ett bevis för hur hyfsat eniga de homovänliga nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan har blivit.

I senare bloggposter ska jag närmare granska några av motionerna om homovigslar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar