måndag 3 augusti 2009

Kristdemokraterna bör följa Adoptionscentrum.

Svenska Dagbladet har idag en artikel om att det är mycket svårt för samkönade par att adoptera barn utanför förhållandet. Hittills har det bara blivit ja till närståendeadoptioner, alltså att någon i en homorelation adopterar sin partners barn. Det här trots att adoptionslagen varit jämställd för samkönade och olikkönade par sedan 2003.

Orsaken är att nästan inget land hittills accepterat att adoptera bort barn till homopar. Många vill för övrigt inte heller adoptera bort barn till heterosexuella sambopar eller ensamstående utan gör det bara till gifta heteropar. Och givetvis har de rätt att själva avgöra sin adoptionspolicy. Det var trots det viktigt att Sveriges riksdag avgjorde att vi inte bör ha några egna lagliga hinder om det bedöms vara till barnets bästa med en adoption till ett samkönat par.

Det man möjligen kan kritisera adoptionsföreningarna för är att de inte tydligare försöker hitta kontakter i t.ex. Sydafrika där det tydligen är en acceptans för att adoptera bort barn även till homopar. Men det är ju svårt att avgöra vilka kontakter en ideell förening ska ha.

Det som annars skulle kunna ge möjlighet till homoadoptioner vore om man förenklade adoptionsmöjligheten för svenska barn. Det vore nog i många situationer till barnets bästa eftersom lagen idag är mycket restriktiv. Syftet har nog varit väl, att behålla kontakten med de biologiska föräldrarna, men i vissa situationer hamnar barnen i en situation där det varit bättre att helt fokusera på att ge dem trygghet i en ny familj.

Det som är mest intressant i artikeln är att Adoptionscentrum, Sveriges största adoptionsförening, verkar vara så positiv till homoadoptioner nu enligt artikeln i Svenska Dagbladet.

Från artikeln

Enligt ett betänkande som överlämnats till Justitiedepartementet bör adoptioner av barn i Sverige underlättas, och ses som ett alternativ till fosterhemsplacering. Det välkomnas av RFSL.

– Det känns verkligen som rätt väg att gå eftersom vi vet att många fosterbarn mår dåligt. Det är då
sannolikt att några av de som får adoptera svenskfödda barn skulle kunna vara samkönade par, säger Ulrika Westerlund.

Även Sveriges största adoptionsorganisation, Adoptionscentrum, är positv.

– I första hand måste man få en medvetenhet hos socialarbetare om adoption som ett alternativ. Nästa steg är att inte glömma bort de samkönade paren, säger Inga Näslund på Adoptionscentrum.

När homoadoptionsdebatten rasade som värst 2001-2002 så var alla adoptionsföreningarna i Sverige emot reformen, förutom närståendeadoptioner. Det användes ofta som argument av t.ex. Kristdemokraterna. Trots att de själva var ologiska eftersom de sa nej till närståendeadoptioner för samkönade par medan de flesta adoptionsföreningar alltså sa ja till den reformen.

Men de senaste 10 åren har det mer och mer blivit en acceptans för nuvarande adoptionslag. Någon kanske invänder att adoptionsföreningarna är tvungna att följa lagen. Ja, det är sant. Men de är inte några myndigheter. De har frihet att kritisera lagar som de ogillar. Trots det så formulerar sig Adoptionscentrum positivt om homoadoptioner i artikeln i Svenska dagbladet. Barnombudsmannen är nu för internationella homoadoptioner och Rädda barnen menar att de idag inte har någon officiell åsikt.

När utredningen om en könsneutral äktenskapslag var på remiss för några år sedan så yrkade alla "barnexperter" som svarade att de var för en jämlik äktenskapslag eftersom det är till barnets bästa.

Kristdemokraterna kan alltså inte idag hänvisa till "barnexperter" när de är emot homoadoptioner. De lär få synnerligen svårt hitta någon av dem offentligt argumentera emot möjligheten för samkönade par att adoptera.

Kd kanske tvärtom borde följa barnrätts- och adoptionsföreningarnas pragmatiska attityd. Att det avgörande inte är den sexuella läggningen utan hur väl en människa kan ge ett barn kärlek och trygghet.

Alternativet är att kd erkänner att de är dogmatiska och bara använde "barnexperternas" åsikter när partiet (delvis) var ense med dem 2001. Men struntar i dem nu när de har olika åsikter om homoadoptioner.

Uppdatering 1

Även Tomas Tobé, moderat riksdagsledamot, skrev förresten en artikel på det här temat på debattsiten Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar