söndag 9 augusti 2009

Ny debattartikel om "Hetero" som Pridetema.

Jag skrev för några dagar sedan om att HBT-siten QX publicerat en debattartikel av Mikael Modigh där han kritiserade Stockholm Pride för att haft "Hetero" som tema för årets festival. Han menade att kritiken mot heteronormen kunde försämra istället för förbättra situationen för HBT-personer i samhället.

Nu har Lars H-Bild, som skrev den första artikeln som Modigh sedan reagerade över, svarat i en replik. Han försvarar återigen granskningen av heteronormativitet.

Från hans debattartikel.

För skulle man kunna vidga den rådande normen för normalitet i ett samhälle skulle samhället, som så ofta strävar mot normalitet, vara öppet för så många fler: det skulle vara öppet för homo-, bi- och transsexuella, polyamorösa, fetischister och BDSM-aktörer, och det skulle inte ifrågasätta människor som har ett annat könsuttryck eller definierar sig som queer. Vi skulle alla få plats i det samhälle som hade en vidgad heteronorm och en utökad yta för vad som ska få anses vara ”normalt” och ”vanligt”....

Till beklagligheterna hör mitt val av ordet ”krossa”, det var slarv från min sida, och inte något som Nicklas Järvklo ska beskyllas för, det var mitt rent slarviga sammanfattande av att han menade att man för att nå förändrig måste ”bli av med” det som idag är normen för att kunna omdefiniera och slutligen vidga begreppet. Jag hade, om jag varit klokare och av högre retorisk rang, inte slentrianmässigt sammanfattat hans ståndpunkt med ett så politiskt infekterat begrepp som ”att krossa heteronormen”.

Jag delar de mesta åsikterna i Lars H-Bilds senaste artikel och har väl egentligen inte så mycket att invända. Bra att han förklarade att det var slarvigt av honom att felcitera och använda ord som "krossa" heteronormen. Min bedömning är att militanta ord som krossa ofta mer blockerar viktiga debatter än gynnar dem. Vad är för fel på att säga att man ska bekämpa heteronormativitet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar