torsdag 27 augusti 2009

De flesta biskoparna i Svenska kyrkan för homovigslar.

Ni vet hur resonemanget brukar vara från konservativt håll. "Det är partipolitiker som är för homovigslar inom Svenska kyrkan medan teologerna är emot". Det är inte sant.

Att de konservativa har helt fel blir ännu mer tydligt när man granskar läronämndens yttrande om förslaget att viga samkönade par. Tidningen Dagen har en artikel om det. Läronämnden utgörs av ärkebiskopen, 13 biskopar och sju övriga ledamöter med ett teologiskt engagemang. Totalt 21 människor alltså.

Läronämnden är formellt bara ett utskott till kyrkomötet. De ska alltså förklara vad de menar om olika förslag. Sedan avgör kyrkomötet i höst vad som blir Svenska kyrkans policy om äktenskapet. Men läronämnden har fått extra tyngd genom den regel som säger att för att avvisa förslag från läronämnden måste två tredjedelar på kyrkomötet rösta annorlunda. Det här gör det ännu svårare för de som är emot homovigslar att stoppa förslaget.

Av de 14 biskoparna (inklusive ärkebiskopen) så är 8 för homovigslar. En av dem, Lennart Koskinen, var inte närvarande vid mötet men har har annars förklarat att han är för homoäktenskap. När man granskar reservationerna (alternativa förslagen) så blir det tydligt att 3 biskopar är emot homovigslar medan 3 vill avvakta och att det bör utredas mer.

Totalt är 13 av 21 i läronämnden, teologiskt intrsserade och inte partipolitiker, för homovigslar Det blir ca 62 %. 4 (ca 19 %) av dem är emot. Resterande 4 (ca 19%) vill avvakta och att det bör utredas mer.

Till det man kan notera olika enkäter till vanliga präster där det bland de som svarat varit ca 80 % som är för att förrätta homovigslar.

I kyrkostyrelsen är det två partipolitiska ledamöter som även är riksdagsledamöter, Lennart Sacredeus och Hans Wallmark. Båda har varit engagerade emot homoäktenskap

Det här visar tydligt att de har helt fel som låtsas att det här är en konflikt med partipolitiker å ena sidan, teologer å den andra sidan.

Givetvis måste inte konservativa hålla med majoriteten i Svenska kyrkan. Men det vore hedervärt om de i alla fall erkände att även en majoritet bland teologer och icke-politiker i Svenska kyrkan är för homovigslar augusti 2009.

Fler artiklar om nyheten

Kyrkans tidning
(Svenska kyrkans tidning)
Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar