måndag 17 augusti 2009

Lutheraner i USA debatterar homopräster.

Att Svenska kyrkans homovänliga policy är kontroversiell vet vi. Ibland hänvisar konservativa till att samfundet skulle vara helt isolerat från kristna i andra länder. Det antydde bl.a. några brevskrivare från Engelska kyrkan.

Är då Svenska kyrkans homovänlighet unik? Medan man i andra länder i princip är eniga om att homosexuella relationer är en synd?

Nej, det är ju en intensiv debatt även i övriga nordiska länder om att välsigna och viga samkönade par. Engelska kyrkan (som är anglikansk) har själv en intern debatt om de ska bli homovänliga eller inte. Något som de engelska brevskrivarna inte låtsade om. Och i USA har Anglikanska kyrkan redan en tydligt positiv policy till att tillåta präster som lever i en stabil relation med någon av samma kön.

Något som kan vara ännu mer intressant för många svenskar är att debatten nu startat på allvar även i det största lutheranska samfundet i USA, Evangelical Lutheran Church of America. Man kan kalla dem för USA:s motsvarighet till Svenska kyrkan. Även om de givetvis aldrig varit någon statskyrka eftersom USA inte haft någon sådan.

Idag börjar en konferens i Minneapolis (i delstaten Minnesota, en del av USA där det bor många med ursprung från Sverige) där Evangelic Lutheran Church of America ska avgöra sin policy när det gäller homopräster.

Från USA-gaysiten 365gay

The Rev. Dave Glesne stood before the members of Redeemer Lutheran Church a few weeks ago and told them there might be some painful decisions in the near future.

Glesne is against letting people in same-sex relationships serve as pastors of the Evangelical Lutheran Church of America, and he says his congregation is behind him. They’re worried this suburban Minneapolis church could find itself on the losing side as leaders of the nation’s largest Lutheran denomination vote on whether to take that step at their biennial national convention, which starts Monday in Minneapolis.

“Of course the question was asked: What will we do, Pastor Dave, if this goes?” Glesne said. “The conversation we had left me no doubt that we will definitely have a discussion about leaving the ELCA.”

Avoiding such divisions was a main goal of an ELCA task force that prepared recommendations for debate by the 1,045 voting members at the convention. One is a revision of ministry standards that would let individual congregations employ gay and lesbian people in committed relationships as clergy. The other is a broader statement on human sexuality, a 34-page document that tries to craft a theological framework for differing views on homosexuality - but which critics say would simply liberalize the ELCA’s attitudes.

At 4.7 million members and about 10,000 congregations in the United States, the ELCA would be one of the largest U.S. Christian denominations yet to take a more gay-friendly stance on clergy.


Om det nu blir så att både anglikaner och lutheraner i USA accepterar homorelationer bland sina präster hur trovärdig blir då kritiken om att Svenska kyrkan är så isolerad? Mycket tyder istället på att Svenska kyrkan är något före de flesta andra lutheranska och anglikanska samfund men att de övriga försiktigt följer efter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar