fredag 7 augusti 2009

Omöjligt göra Göran Hägglund (kd) till bög.

Svenska Dagbladet har idag en artikel om en nyhet som väl egentligen inte borde vara en nyhet.

Det handlar om det är möjligt att via psykologisk terapi förvandla någons sexuella läggning. Typ från homo till hetero och vice verca.

Från artikeln.

Frågan om huruvida homosexuella kan behandlas till att bli heterosexuella har splittrat USA:s psykologer i många decennier. Men de vetenskapliga rönen är entydiga. Det slås nu fast av de amerikanska psykologernas yrkesorganisation, The American Psychological Association (APA)....

Förbundet har noggrant utvärderat 83 vetenskapliga studier från de senaste 50 åren. Slutsatsen blev att det inte finns någon undersökning som bevisar att det går att omvända homosexuella. APA uppmanade därför i onsdags sina psykologer att inte antyda för sina klienter att de kan förändra sin sexuella läggning. Sådana behandlingar riskerar att orsaka stor skada i form av depression, negativ självbild och
självmordsbenägenhet.

Några av studierna gör visserligen anspråk på att vissa individer kan lära sig hur man ignorerar attraktionen gentemot personer av samma kön. Men dessa studier kunde inte visa för vilka detta var möjligt, hur länge det varade eller de långsiktiga effekterna på den mentala hälsan.

Nu uppmanar psykologförbundet sina medlemmar att inrikta samtalen med klienterna mot acceptans, stöd och utforskande av identiteten snarare än att aktivt försöka förändra den sexuella läggningen.

Att personer i USA kontaktar psykolog med önskan om att förändra den sexuella läggningen är inte
helt ovanligt. APA konstaterar att orsaken ofta är en konflikt mellan läggning och religiös tro.

Landets psykologer rekommenderas hjälpa sina klienter att hitta livsvägar som tar hänsyn till realiteten i den sexuella läggningen och samtidigt visar respekt för den religiösa övertygelsen.


American Psychological Association avskaffade homosexualitet som en sjukdom redan på 1970-talet. Men debatten har fortsatt om man trots det ska "hjälpa" människor som vill "byta" sexuell läggning. Det är bra att de äntligen tydliggör att det inte är möjligt även om de iofs borde gjort det för länge sedan.

Givetvis blir det nu ännu tuffare för de homofientliga kristna samfund som låtsas att homosexualitet är en "livsstil" och att det är möjligt att byta sexuell läggning. Men av någon orsak så handlar debatten nästan alltid om att byta från homo till hetero. Men är det möjligt att göra det via psykologiskt terapi borde det vara realistiskt att också få heteromänniskor att bli homosexuella. Men när man frågar konservativt kristna som säger att det är möjligt att byta sexuell läggning, om någon skulle kunna göra dem homosexuella via terapi så brukar de svara nej. Så mycket var det med deras logik.

Så ni bögar som menar att Göran Hägglund (kd) är ett sexobjekt och hoppas att han senare ska bli bög så ni kan gifta er med honom. Det är ett tufft budskap jag har till er men inget tyder på att det skulle vara möjligt.


Uppdatering 1

Även tidningen Dagen skriver om det .

Intressant nog är det nästan ingen konservativ bloggare som kommenterat Amerikanska psykologförbundets uttalande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar