söndag 30 augusti 2009

M säger ja till samma avgifter för inseminationer.

Som jag tidigare berättat så var det en motion (förslag) till Moderaternas stämma (kongress) om att landsting och regioner bör ha samma avgifter för lesbiska par och olikkönade par när en kvinna blir inseminerad vid en klinik. En enig partistyrelse hade sagt ja till det.

På stämman behandlades som vanligt de olika motionsförslagen i olika utskott. I det utskott som hade ansvar för området sjukvård så var det bara en av 39 m-politiker som sa nej till motionen. Övriga 38 var alltså för lika avgifter för inseminationer. Och när hela stämman skulle behandla ärendet (motion 4 ) så blev det inte ens någon omröstning.

Det här visar hur mycket Moderaterna har förändrats de senaste åren. Så sent som 2005 när riksdagen sa ja till att tillåta lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker så avstod de flesta m-ledamöter i omröstningen. Trots att partiet officiellt var för reformen. Nu är det närmast enighet i partiet om att lagarna för inseminationer bör vara lika för lesbiska och olikkönade par.

Det här kan få praktisk betydelse i några landsting. I bl.a. Östergötlands landsting (där Moderaterna är en del av majoriteten) har alla partier hittills hävdat att lesbiska kvinnor bör betala mer än kvinnor i olikkönade relationer eftersom "det inte är en sjukdom att vara lesbisk". Men det argumentet blir ju något absurt. Orsaken till att man tillåtit inseminering av lesbiska kvinnor vid kliniker är ju att de inte kan få barn inom sin relation precis som de heteropar där en eller båda parter är sterila.

Sedan kan man ju diskutera om skattepengar ska användas till inseminationer vid kliniker eller om paren ska betala hela kostnaden. Men reglerna bör ju vara samma för de olika paren. Moderaterna i bl.a. Östergötlands landsting bör nu, om de ska följa sitt partis policy, jobba för att ändra reglerna där.

Några av de andra landstingen som har diskriminerande regler mot lesbiska kvinnor vid inseminationer är sådana som har vänstermajoritet i norra Sverige.

Det hade därför varit bra om även Socialdemokraterna skaffat samma rikspolicy som Moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar