söndag 2 augusti 2009

S-v-mp vill utreda möjlighet till fler än två vårdnadshavare.

Vissa politiska områden är inte HBT-rättigheter i sig men har en indirekt koppling till HBT-rörelsens arbete. Två sådana områden är möjligheten till fler än två vårdnadshavare för ett barn och hiv-politiken. Här kommenterar jag politiken för vårdnadshavare och i nästa bloggpost hiv-politiken.

I en debattartikel igår i Aftonbladet presenterade den röd-gröna oppositionen hur de tillsammans vill förändra familjepolitiken. De talar om ordet "stjärnfamiljer" som kontrast till kärnfamiljer.

Från debattartikeln

Det är dags att skrota den gamla familjepolitik som utgår ifrån att alla familjer är kärnfamiljer med mamma-pappa-barn. Våra tre partier står för en ny, modern familjepolitik anpassad efter hur verklighetens familjer ser ut. Formerna varierar men det är inte de som bestämmer vad som är en familj. En familj är en grupp människor som hör ihop med kärlek och omtanke. Vi vill därför driva en politik som värnar stjärnfamiljen. Där ingår kärnfamiljen men den är inte längre ensam. Mer än vart femte barn växer idag upp i en annan familjekonstellation än med båda sina biologiska föräldrar.


Att s-v-mp är emot ensidig fokusering på kärnfamiljen är ju väntat. Även m, c och fp hade kunnat publicera ett sådant budskap, däremot hade de fått svårare få kd med sig.

En politisk nyhet är det annars i debattartikeln och det är när de skriver följande.

Även möjligheten till fler än två vårdnadshavare är en fråga som bör undersökas närmare.

Hittills har v och mp varit ensamma i riksdagen om att vara för möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare. Övriga partier har röstat nej. Det här är nog första tillfället som s säger ja till att i alla fall utreda reformen. Även om det här är en förändring som inte bara skulle påverka samkönade familjer så skulle det nog få störst effekt inom den gruppen. Det kan handla om ett lesbiskt par där en av kvinnorna blivit inseminerad med sperma från en man som vill vara engagerad som pappa åt barnet. Idag får en sådan familj problem om de vill att alla tre ska ha juridiska rättigheter och skyldigheter i relation till barnet.

Det här är en mycket kontroversiell reform och en av orsakerna till det är nog oro för att det skulle vara "månggifte light". Men det är ju inte det som är poängen, utan att få det att fungera mer praktiskt för vissa familjer. I riksdagen är det väl bara kd som entydigt är emot att barn ska kunna ha mer än två vårdnadshavare och v och mp som är för. Inom övriga partier har folk olika åsikter även om de flesta hittills varit negativa. Själv menar jag det vore bra att i alla fall utreda reformen. Det avgörande måste ju vara barnets bästa och är det bra för en del barn bör det bli en lagförändring.

Även Dagen skriver om debattartikeln från s-v-mp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar