måndag 3 augusti 2009

Granskning av hur Sverige följer råd om transrättigheter.

Som jag skrev om förra veckan så har Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, lämnat en rapport om transpersoners situation. Han konstaterar att det är en grupp som ofta har en svår situation och att många länder har diskriminerande lagar. I princip alla länder i Europa är medlemmar i Europarådet, förutom Vitryssland som inte får vara med eftersom det inte är en demokrati.

Sist i Hammarbergs rapport lämnar han rekommendationer till vad Europas länder bör göra för att förbättra för transpersoner. Jag ska här granska hur väl Sverige följer de råden. Ibland är det inte enkelt att besvara med "ja" eller "nej" om Sverige följer rekommendationerna man jag har skrivit det som bäst beskriver situationen, ibland med följdkommentarer.

1. Implement international human rights standards without discrimination, and prohibit explicitly discrimination on the ground of gender identity in national non-discrimination legislation. The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity should be used to provide guidance for national implementation in this field;


Ja, sedan 1 januari 2009 har Sverigen en lag mot diskriminering som även ger skydd åt transpersoner inom i princip alla samhällsområden.

2. Enact hate crime legislation which affords specific protection for transgender persons against transphobic crimes and incidents;


Nej, transpersoner är inte explicit omnämnda i straffskärpningslagen och de har inget skydd av lagen om hets mot folkgrupp.

3. Develop expeditious and transparent procedures for changing the name and sex of a transgender person on birth certificates, identity cards, passports, educational certificates and other similar documents;


Nej, det är bara transsexuella som byter kön juridiskt som har rätt att byta till något namn "som är typiskt för det motsatt könet". I övrigt är reglerna otydliga.

4. Abolish sterilisation and other compulsory medical treatment as a necessary legal requirement to recognise a person’s gender identity in laws regulating the process for name and sex change;


Nej, könstillhörighetslagen har ett sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt.

5. Make gender reassignment procedures, such as hormone treatment, surgery and psychological support, accessible for transgender persons, and ensure that they are reimbursed by public health insurance schemes;


Ja, men vad jag vet så är det bara transsexuella som planerar att byta kön juridiskt som har den möjligheten, att få vården betald av skattepengar. Hur det är för övriga transpersoner vet jag inte exakt men de har nog inte sådan möjlighet.

6. Remove any restrictions on the right of transgender persons to remain in an existing marriage following a recognised change of gender;


Nej, lagen kräver skilsmässa för gifta personer för att få byta kön juridiskt.

7. Prepare and implement policies to combat discrimination and exclusion faced by transgender persons on the labour market, in education and health care;


Ja, men det kan variera från arbetsplats till arbetsplats. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion men däremot inte någon sådan skyldighet när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. En utredning som håller på tills den 31 december 2009 ska avgöra om de ska föreslå att arbetsgivare ska få skyldighet att förebygga även diskriminering när det gäller de sistnämnda typerna.

8. Involve and consult transgender persons and their organisations when developing and implementing policy and legal measures which concern them;


Ja

9. Address the human rights of transgender persons and discrimination based on gender identity through human rights education and training programmes, as well as awareness-raising campaigns;


Oftast nej. Det här varierar nog i olika delar av samhället men generellt så är ofta transpersoners situation frånvarande i debatter om mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering.

10. Provide training to health service professionals, including psychologists, psychiatrists and general practitioners, with regard to the needs and rights of transgender persons and the requirement to respect their dignity;


Nej, vad jag vet är det inte någon sådan generell utbildning, det är få som får utbildning i "transkompetens"

11. Include the human rights concerns of transgender persons in the scope of activities of equality bodies and national human rights structures;


Ja, myndigheten DO (Distriktsombudsmannen) har ansvar även för transpersoners situation.

12. Develop research projects to collect and analyse data on the human rights situation of transgender persons including the discrimination and intolerance they encounter with due regard to the right to privacy of the persons concerned.


Ja, vissa utredningar har gjorts men inte någon systematisk "transutredning".

Av de 12 rekommandationen följer alltså Sverige 6, hälften av dem. I rättvisans namn ska jag säga att det inte är något land i Europa som följer alla råden men det här visar att även Sverige har mer att göra innan vi får ett tydligt transvänligt samhälle. För den skull måste man givetvis inte hålla med om varje detalj i de där rekommendationerna. Men är riksdagen kritisk emot någon del bör de kunna sakligt motivera det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar